REKLAMA

Powołanie niezależnego sądu dyscyplinarnego na drodze losowania sędziów, bez udziału polityków, mogłoby uzdrowić Sąd Najwyższy.

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2022-11-04 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
26:41 min.
Udostępnij:

Z senatorem Kazimierzem Michałem Ujazdowskim (Koalicja Polska) rozmawiamy o projekcie zmian w Sądzie Najwyższym i propozycji nowego sądu dyscyplinarnego, który miałby być utworzony poza politycznymi naciskami. Rozmawiamy również o pieniądzach z KPO, a także o ostatnich działaniach polskiej władzy.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu przy mikrofonie Karolina Lewicka zapraszam państwa na wywiad polityczny moim państwa pierwszy gość Kazimierz Michał Ujazdowski centrum dla Polski koło senatorów koalicja Polska Polskie Stronnictwo Ludowe dzień dobry Senat dar wita wszystkich no to zacznijmy od ustawy naprawczej, którą proponuje koalicja Polska to nowy projekt o Sądzie Najwyższym projekt ustawy rzecz jasna mieliśmy izbę dyscyplinarną, która została przekształcona w izbę odpowiedzialności Rozwiń » zawodowej, a pan proponuje izba odpowiedzialności dyscyplinarnej no i na czym miałby się ten projekt zasadzać nazwa jest tutaj drugorzędne w stosunku do istoty rzeczy projekt zakłada utworzenie Izby odpowiedzialności dyscyplinarnej jako niezależnego bezstronnego i operatywne organu sądzone kompetentnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i zawodów zaufania publicznego tam trafiałyby też odwołania od postępowań dyscyplinarnych w stosunku do wybranych zawodów zaufania publicznego, czyli mamy gwarancję niezależności bezstronności sądu dyscyplinarnego i a te gwarancje są spowodowane sposobem wyłaniania składu poruszenie rozwiązanie jednoznacznej czyste i 11 sędziów 11 sędziów wyłanianych tylko w drodze losowania, więc prezydent nie wybiera spośród wylosowanych jak to miało miejsce obrony nie daje swojej kontrasygnaty albo czy mamy instytucję powołaną bez udziału władzy politycznej spośród sędziów Sądu Najwyższego mających staż nie krótszy niż 7 lat, a więc bez sędziów powołanych z udziałem krajowej rady sądownictwa mnoga z tej oraz czas urzędowania w 2018 roku tak, dlatego że zakładamy każdy krok naprawczy powinien być to znaczy czysty, ponieważ KRS działa w formule niekonstytucyjnej bez podmiotowej obecności sędziów to proponujemy, aby wyłącznie sędziowie powoływani przez KRS zgodną z konstytucją wchodzili w skład i sądu dyscyplinarnego nie rozwiązujemy typ w tym projekcie z sprawy samego są kraje rady sądownictwa co to powinno być objęte nowym krokiem naprawczym kolejnym krokiem naprawczym ale, ale ten eliminują państwo tę wadę eliminujemy wadę tak nie autoryzuje my neo-KRS po to, aby przeprowadzić działania naprawcze w sposób jednoznaczny czysty nic, ponieważ 11 sędziów miałaby ta izba i 6 sędziów byłoby losowanych spośród sędziów orzekających w izbie karnej Sądu Najwyższego, a 5 spośród sędziów Sądu Najwyższego orzekających w innych izbach, dlaczego taka duża reprezentacja sens właśnie na izbie karnej z uwagi na kompetencje w sprawach immunitetowych, bo przecież ta izba ta instytucja orzeka także w sprawie uchylenia immunitetu sędziowskiego tak i potrzebna jest duża reprezentacja sędziów kompetentny SOS z wysokimi kompetencjami w sprawach karnych stąd to to rozwiązanie, ale wtedy jeszcze powiedzieć, że to jest instytucja nowa, ale działająca wewnątrz sądu nazwy z Sądu Najwyższego bez żadnych dodatkowych przywilejów tak, które cechowały izbę dyscyplinarną w wyższych uposażeń wyższych uposażeń bez osobnego stosunku władzą polityczną sędziowie pozostali sędziami swoich izb, ale ich zakres byłby zmniejszony o obowiązki wynikające ze znikającym z zasiadania i bez widzialności do zmiany państwo jeszcze w tym projekcie przywracają do pracy sędziów odsuniętych przez izbę dyscyplinarną, czyli rozumiem wraz z wejściem tego projektu życie, gdyby został uchwalony to wtedy tamto orzeczenie, które zostały podjęte przez izbę dyscyplinarną byłyby nieważne tak stawały proste rozwiązanie czyste, dlatego że uważam, iż upokarzająca jest UPO UPO upokarzający charakter ma procedura występowania z wnioskami czy też przez innymi aktami, które nie ze strony sędziów skrzywdzonych sędziów represjonowanych, którzy sami mają mówiąc językiem kolokwialnym prosić o to by przywrócono ich to do zawodu do urzędy sędziowskie my proponujemy rozwiązanie czysto są, ponieważ stwierdzamy nieważność orzeczeń Izby dyscyplinarnej sędziowie wracają na mocy tej wracali by na mocy tej nowelizacji do do swoich urzędów jeszcze w tym właśnie ona jednocześnie proponujemy szybki ekspresowy trzymiesięczny tryb rozstrzygania urzędu postępowań spraw rozstrzyganych wcześniej przez izbę także w przypadku w rzeczywistych dyrektor deliktów, których dopuścili się sędziowie w szybkim trzymiesięcznym terminie zapadło orzeczenie to co ważne tuż obok represji politycznych mamy także przewinienia zwykłe oczywiście tak delikty dyscyplinarne zwykłe doprecyzowanie przepisów o teście niezawisłości sędziego i niezależności sądu dlatego też dopytuje, ponieważ dziennik Gazeta prawna kilka dni temu pisał o tym, że oto toczy się nie da z największych bojów na linii rząd Polski Bruksela teraz mamy ten test niezawisłości, czyli procedurę, która ma umożliwić zbadanie czy orzekający w danej sprawie sędzia bezstronny niezawisły także w Sądzie Najwyższym mogą złożyć takie wnioski uczestnicy strony postępowań sądowych, ale już wiemy, że w praktyce bardzo słabo to działa są podejmowane działania zniechęcające np. pełnomocników do składania takich wniosków, że to nie jest mało praktyczne natomiast wydłuża postępowanie szczerze mówiąc sama instytucja budzi moją moje wątpliwości Antas wysoko, bo bezmyślności, gdybyśmy mieli krajową radę sądownictwa konstytucyjną podmiotową reprezentację sędziów bez wątpliwości co do konstytucyjności działań Samowi samej KRS to ta instytucja nie była by potrzebna ona jest wymyślona jako instrument jako instytucja, która działa w sytuacji, w której można podważać czy zasadne jest podważanie w podważanie bezstronności sędziego, ale zaznaczmy tylko w danej sprawie, która ma być przez tego sędziego rozpatrywana, ale skoro instytucje już powołano to trzeba ją wyklarować i jednoznaczni tak, aby sędziowie mogli stosować to byli Bartosz Iwan były obawy przed post jest przed stosowaniem postępowania z tym, ale krytycy twierdzą, że ten test niezawisłości wprowadzony tą nowelą autorstwa pana prezydenta tak naprawdę ma legitymizować no sędziów, że temu służy ta procedura ta instytucja no i temu słup jest jest sposobem na jest sposobem na autoryzację neo-KRS tak wymyślonym sposobem na autoryzację neo-KRS, ale mnie nie autoryzuje KRS-u w obecnym kształcie, dlatego że izba dyscyplinarna będzie się składać sędziów wyłącznie o długim stażu bez bez udziału tych, którzy zostali nominowani przez z udziałem neo-KRS z, a zakładamy też postawienie drugiego kroku naprawczego to znaczy przywrócenia konstytucyjności samej KRS przypomnę, że jest inicjatywa ustawodawcza wykonana Senatu w tej kwestii Senat przekazał Sejmowi ustawę, której zmrożona zamrożone, która odbudowuje projekt rady sądownictwa w kształcie zgodnym z konstytucją jeślibyśmy postawili 2 kroki naprawcze to testy nie byłby zasadny, ale skoro nie jest to jakieś rozwiązanie trzeba go jednoznacznie wyklarować tak, aby sędziowie stosujący ten test nie obawiali się o sankcje dyscyplinarne, bo ten test jest stosowany może być z różnych intencji z różnych punktów widzenia także także przez tych, którzy kwestionują niezawisłość bezstronność sędziów wybranych w ostatnich w ostatnich latach skoro ta instytucja jest powinna być klarowna zbudowana tak by sędziowie nie obawiali się jej stosowania uważam, że jeśli przeprowadzimy działania naprawcze kompleksowo to instytucja nie nie nie będzie konieczna w Polskim systemie prawnym po wystarczy wtedy instytucja wyłączenia sędziego tak znana w 12 procedury projektor i w procedurze cywilnej w procedurze karnej z, a świetna ustawa Panie Senatorze tylko pewnie podzieli los innych świetnych ustaw, które zostały złożone przez opozycję w tej materii wymiaru motywy działania bardzo prosty jesteśmy w dramatycznej sytuacji pogłębiającego się kryzysu w relacjach z Unią europejską opozycja nie powinno wyłącznie krytykować powinna przedłożyć konkretne rozwiązanie przed przedkładane rozwiązanie wycinkowe, ale czystej mocy, gdyby było przyjęte spór z Unii byłby rozwiązany na pewno spór psy o krajowy ośrodki finansowe krajowego planu odbudowy nie chcemy teraz rywalizacja między wizją, ale ja powiem, że pan senator rozłożył ręce w takim trochę w akcie bezradności nie wiem co uczyni władza, tym bardziej że w żyjemy w kraju rządzonym przez 1 człowieka jego i jego wahania decydują o o polityce o decyzjach politycznych parę dni temu wróciłem do lektury Pawła Jasienicy one tam znakomitą formułę tak wzięcie skarbu w kark od aktywności swojego charakteru także przywódca powinien cenić interes państwa ponad swój charakter mamy do czynienia sytuacją odwrotną, w której charakter zawziętość popchnęły obóz władzy do gigantycznego i prawie nieodwracalnego sporu z Unią europejską mam mówi prawie, bo wciąż mam nadzieję, że racjonalność, że interes państwowy zwycięży prawo sprawdzać będzie z tego z tego gigantycznego konfliktu zawracać zrobią drogi wciąż mam taką nadzieję albo odrobinę nadziei rzucamy koło ratunkowe po to, by ten cel spełnić, ale wszystkie dane na niebie ziemi wskazują na to, że ten konflikt będzie eskalowanie przez prawo wbrew ich przecież od niedawna mamy ten projekt prezydencki, który też miał być kołem ratunkowym rzuconym obozowi władzy naprawdę zmienia tylko szyld ostatecznie w swym ostatecznym kształcie żałujemy, że prezydent Duda najpierw deklarował otwartość w rozmowach nad kształtem swojego projektu przychylność dla poprawek, które składaliśmy, bo ta ustawa nawiązuje trochę do działań w planach kolejny medal rodzic policji wraz z piątku do prezentowania żegnają prezydenta Andrzeja Dudy, ale potem zdecydował się na odrzucenie brał udział w odrzuceniu wszystkich naszych poprawek i zachował się tak jakby był bardzo spójnym elementem o obozu władzy tak właściwie Ross prezydent Duda sekundował tej retoryce konfliktu z Unią europejską, deklarując wszystko jest porządków w ustawie przyjętej ostatecznie przez przez Sejm okazało się, że nie było w porządku konflikt narastał pan mówi o nadziei ja panu odpowiem słowami Marka suskiego sprzed kilkunastu dni 1 gwałciciel drugi złodziej jakiś tam łapówkarzy tak dalej, jeżeli Unia uważa, że praworządnością jest to, że tacy ludzie będą sędziami to znaczy, że tam coś złego się dzieje, a praworządność polega na tym, że prawi ludzie powinni być sędziami ani tacy, którzy mamy sytuację sędziego, który zgwałcił koleżankę albo takiego, który okradł klienta sobie przepisał pieniądze w procesie spadkowym tacy ludzie mają być sędziami, jeżeli to ma być praworządność wg Unii to gratuluję im poczucia humoru, czyli obóz władzy wraca też do tej narracji wie pan o sędzim, który ukradł kiełbasę znamy od wielu lat w no cóż to jest to są wypowiedzi absolutnie niedopuszczalne, bo oczywiście każda grupa zawodowa ma czarne owce ma czarne owce i w żadnym razie nie nie chciałbym rekomendować rozwiązań, które oznaczają bezkarność w stosunku do trzeciej Rzeczypospolitej rozdarta toczy deliktów zwykłych tak, które też stąd ta szybka ścieżka orzekania w tych sprawach, które nie mają charakteru represji politycznych tak, czyli krzywdzenia krzywdzenia sędziów, ale to to są wypowiedzi, które całkowicie odbierają zaufanie dla państwa w gruncie rzeczy ich końcem jest likwidacja likwidacja zaufania do instytucji publicznych i to są rzeczy absolutnie niedopuszczalnych zwrócił uwagę na to, że w przeciwieństwie do PiS-u partie populistyczne na Zachodzie nie chwalę partii populistycznych na Zachodzie, ale chcę pokazać różnice, ale nie uderzają w instytucje państwa nie kwestionują autorytetu sędziów biurokracji urzędników tym się zasadniczo różni od od dzikości, którą wyraża Marek Suski Kazimierz Michał Ujazdowski centrum dla Polski pan senator z nami zostaje będziemy kontynuować naszą rozmowę tuż po informacjach w nadal Kazimierz Michał Ujazdowski centrum dla Polski koło senatorów koalicja Polska Polskie Stronnictwo Ludowe raz jeszcze dzień dobry Panie Senatorze dzień dobry ne zna pan oczywiście wszystkie wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który we wrześniu mówił, że to końca października zostanie złożony wniosek o płatność w ramach po, a potem zaczął mówić, że to w listopadzie na początku listopada, czyli za dwa-trzy tygodnie wtedy będzie już końcówka listopada, a dzisiaj rzecznik rządu powiedział tak chciałabym, żeby pan próbował się domyślić co rzecznik rządu miał na myśli, bo ja nie wiem 28października Polska wysłała do komisji europejskiej potwierdzenie akceptacji ustaleń operacyjnych, na które czekamy równolegle premier zobowiązał ministra budy do przygotowania wniosku o wypłatę środków drugie zdanie dla mnie zrozumiałe o tym wiemy że minister został zobowiązany do przygotowania takiego wniosku premier mówił, że pewnie da radę minister Puda taki wniosek przygotować ale o co chodzi potwierdzenie akceptacji ustaleń operacyjnych, na które czekamy potrafi tylko zrozumieć to nie potrafi szantaż bezradnie jestem jestem bezradny to jest to zdanie nie ma nie ma logiki myślę sobie, że po prostu wstrzymywane są działania formalne w sprawie AKP o bo premier Morawiecki i jego najbliżsi współpracownicy zdają sobie sprawę, że bez zmiany istotnej zmiany ustaw sądowych akt o ustaw przepisów dotyczących ustroju sądów szczególnie tych, które dotyczą modelu postępowania dyscyplinarnego nie dostaniemy tych środków, więc nie chcą składać wniosku, który będzie, który zawiśnie w próżni, który spotka czarna Polewka z dobrze tylko, że my nie mamy tylko problemu z kamieniami miliarderów dane dotyczą praworządności, ale także z wieloma innymi tak, bo ustawa, która przywraca wiatraki albo zmiana regulaminu Sejmu zmiany regulaminu Sejmu to jest w ogóle jest niedorzeczne, żeby rząd zobowiązywał do zmiany regulaminu Sejmu notabene przyp w w sprawach takich, które można uregulować mocą własną można było uregulować własne inicjatywy to wiele miesięcy temu tak to przypomnijmy od co dlatego misja europejska Panie Senatorze pan pozwoli komisja europejska zobowiązała Polski rząd, żeby przeprowadził takie zmiany w regulaminie Sejmu, które będą skutkować tym, że rząd nie będzie przeprowadzał procesu legislacyjnego głównie w oparciu o projekty poselskie co opozycja także nieustannie krytykuje, bo te projekty zgłaszane przez grupę posłów nie wymagają np. konsultacji społecznych komisja europejska chciałaby doprowadzić do tego, żeby to był tryb ekstraordynaryjny charakter z wraz z ekspertami różnych organizacji pozarządowych brałem udział w opracowaniu projektu zmiany regulaminu Sejmu w ramach programu otwarty parlamentaryzm ten projekt od ponad pół roku po pół roku temu został zgłoszony do laski Marszałkowskiej, gdyby przyjęta albo gdy przyjęto część tych projektów to w ogóle nie mielibyśmy problemu propozycji mielibyśmy problemu z Unią europejską ten projekt zamrożony przez panią marszałek Witek w tym samym czasie rząd zobowiązuje do zmiany regulaminu Sejmu, której nie wykonuje tak nie ma nic wspólnego z kulturą państwo, więc dobrze tylko wraca do mojego pytania nie tylko chodzi o kwestii praworządnościowych, o które toczy się najostrzejszy spór między Warszawą, ale Bruksela ma też inne kamienie milowe ustawa wiatrakowa leży w zamrażarce sejmowej to jest projekt rządowy 12 tygodni obóz władzy jest targany walkami wewnętrznymi co też doprowadziło do można powiedzieć do demobilizacji w sprawach polityk publicznych pani pyta o tę konkretną sprawę tę konkretną sprawę o rzeczywiście konieczną zmianę prawa w zakresie inwestycji w energetykę odnawialną energię wiatru tak to jesteśmy spóźnieni za to będziemy płacić wysoką wysoką cenę bardzo konkretną to znaczy drogiej energii tak, bo czym mniej czy wolniej idzie i inne inwestycje w energię wiatru tym polskie rodziny polscy przedsiębiorcy płacą wyższą cenę za energię szron politycznie wytłumaczyć to wskazuje na 2 elementy po pierwsze w pewnym momencie Jarosław Kaczyński powiedział żadnych rozmów z Unią europejską i z eskalować konflikt z Unią i Niemcami to sygnał dla ministrów administracji rządowej jak konflikt nie pracujemy tak, bo przez 3, bo przecież wszystkie rzeczy wymagają mobilizacji i pracy, a druga rzecz to drugi element jest po prostu skala skala konfliktu wewnętrznego między rozmaitymi grupami politycznymi, które blokują to tę sprawę tę kwestię w przypadku energii odnawialnej blokada jest także ze strony solidarnej Polski, a czemu służy prośbę dalej, żeby dobrze rządzić krajem w tak trudnej sytuacji jak jesteśmy, kiedy zmagamy się z imperializmem Putina mamy wojnę za granicę musimy zmienić swoją politykę energetyczną tak, aby nie poprzednio opierać nadal na na węglu, którego i tak nie jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości to wymaga wielkiej mobilizacji i rządu i całej administracji ma wielkiej mobilizacji rządu administracji jest walka wewnętrzna przyglądanie się, czego właściwie pan prezes chce myślenie o tym co będzie po 2003. roku po prostu ten cały mechanizm ugrzązł, a wciąż służy prośba polskim, która dotyczy wstrzymania naliczania kar za niewykonanie postanowień Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej NATO zapowiedział to minister Szynkowski vel Sęk, że będzie takie żądanie komisji europejskiej, żeby już nie było naliczania tych kar 1 000 000EUR dziennie tak dzieje się to od ponad roku, bo 3listopada 2021 roku zaczęto pobierać te opłaty tydzień wcześniej nie no taka została na nas nałożona co wysyłamy te prośbę to są takie ruchy pozorne ze strony rządu, żeby one dotarły do elektoratu tutaj nie pozwalamy czynimy żądamy, a w można sobie wyobrazić że, że tak tak to znaczy, że negatywna odpowiedź Brukseli będzie pokazywana jako dowód złych intencji Unii Europejskiej trudno powiedzieć czy to to można użyć w logice eskalacji tak konfliktu norm, a także może to być akt sprawdzenia czy komisja europejska egzekwuje orzeczenie złe czuje, że nie egzekwuje to ma być sprawdzenie i jakiś instrument, który zaognił konflikt to teraz jeszcze 1 rzecz, bo jest 1730 właśnie rozpoczynają się powinny rozpoczynać głosowania sejmowe i będzie głosowany lex Czarnek głosowane lex Czarnek przypomnimy właściwie niemalże tożsamy z sytym zawetowane przez pana prezydent nam projekt posłowie schodzą się na salę plenarną, więc jeszcze głosowanie się nie rozpoczęły czemu służy lex Czarnek wiemy oczywiście, że scentralizowanie władztwa nad szkołami tylko zastanawiam się nad motywacjami zdaniem pana senatora prawo sprawiedliwość naprawdę liczy na to, że się wzmocni nadzór nad polskim szkolnictwem jak się nie wpuści pewnych organizacji do polskiej szkoły albo utrudni im się ten dostęp do polskiej młodzieży to, że uda się po pisowskie mu umeblować głowy młodych lat ten element pytań ten ten czynnik na pewno istnieje tak jest taka nadzieja zdaniem pana wpisie to, że takie przyzwyczajenie do optyki centrali stycznej oni już nie potrafią inaczej myśleć tak jak jest problem trzeba postawić policjanta albo urzędnika albo przycisnąć tak poza tym tutaj może być też i to niższym minister Czarnek ma taką specjalną rolę do odegrania jakąś takim własnym Ziobro próbuje się tak tak tak zbudować radomianka wykreować tylko, że szkoła jest bardzo delikatnym organizmem nie powinno być obiektem walki ideologicznej i tak naprawdę nie jest jeśli ministerstwo edukacji jeśli rządzący zachowują zdrowy zdrowy dystans taki i tonie nie jest nie powinno być delikatny delikatny organizm, skąd przyszło do głowy, że Polska szkoła jest jakimś obszarem zgorszenia z tym należy walczyć w prawie nie potrafi tego zrozumieć nie potrafi tego zrozumieć, bo i nie pochwalam w ogóle wojny kulturowej, ale Polska szkoła jako obszar wojny kulturowej to jest całkowicie niedorzeczne to jest świat dobrze to jest delikatny organizm dość pluralistyczny doprawdy nauczyciele mają różne poglądy to nie jest tak, że świat nauczycielskich w Polsce zdominowany przez 1 ideologię dopłat ideologii progresywną, której strony rząd centroprawicowy mieliśmy problem nie z delikatny różnorodny świat, którym wobec tego należy stosować kulturę ogrodnika nie kulturę brutalnego inżyniera tak w ogóle czytać to daje ona w kierunku inżynierii społecznej również znani i często nawet nie jest to jest pijany budowlaniec, zanim inżynier, ale też w ogóle świat wymagający kultury ogrodniczej tak powolnych zmian szukania partnerów do do reform nie robienia ich twardą ręką po ich nie zrobi to przez ostatnie lata rozłożony na ruch nie zrobi tego po prostu się nie zrobi i im się więcej ściska tysięcy wypada nowym ale, ale to Stali nie myślę, że już nie potrafią inaczej inaczej myśleć tak takie myślenie tunelowa, bo tak tak taka to dla poza tym jestem czynnik w postaci samego ministra Czarnka, który wykreował się na kort na bohatera wojny kulturowej tak, a spodziewa się pan Panie Senatorze wojny kulturowej w kolejnej kampanii wyborczej parlamentarnej spodziewam się tak ogólne, czyli opowieści Jarosława Kaczyńskiego o osobach transpłciowych to już jest preludium tutaj wojny kulturowej, którą będzie chciał podbijać dowożona jest, że ona będzie możliwa tak czy ona będzie efektywna dla PiS-u sądzę, że nie sądzę, że nie sądzę, że nie ginie od tej broni tak wino w 2019 PiS nie zginął tylko zbudował tak, ale mamy do czynienia już kolejnymi radykalnymi odsłonami, a także ze zmianą zmianą postaw społecznych tak PiS jest pod tym względem partią anachroniczną inną kwestią jest to, że na politykę PiS-u należy odpowiedzieć wizję odbudowy wspólnoty politycznej jako jedności wspólnoty politycznej redukcji napięcia i nie nie typem wojny kulturowej ary Bury nie inną wolną kulturę czy inną toksyczność jeśli w ten sposób opozycja odpowie to wyrwie broni rok prawo i sprawiedliwości Kazimierz Michał Ujazdowski centrum dla Polski koło senatorów koalicja Polska Polskie Stronnictwo Ludowe dziękuję panie są już bardzo za rozmowę państwa zapraszam na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA