REKLAMA

Prof. Józef Dulak: Propozycje ministra Adama Niedzielskiego wychodzą naprzeciw oczekiwaniom

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2022-11-05 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
proszę sobie wyobrazić, że ministerstwo zwróciło uwagę na to co Michał Janczura razem z ekipą w serialu eksperyment pokazał nie tylko zwrócił uwagę nie tylko rozmawiało z naszymi dziennikarzami nie zawsze się zdarza w obecnej władzy, ale również obiecują zmiany Otóż minister zdrowia deklaruje zmiany w prawie w związku z SM doniesieniami właśnie dotyczącym eksperymentów leczniczych wprowadzony ma być zakaz eksperymentowania za pieniądze pacjentów zmienić ma się Rozwiń » również zasada działania komisji bioetycznych, a także część zapisów prawa farmaceutycznego co więcej Adam Niedzielski w rozmowie z TOK FM przyznaje, że zlecił audyt, który ma wykazać czy przetworzeniu obecnych rozwiązań nie sprzyja konkretnym firmom jeśli zauważy taką prawidłowość to powiedział Michałowi, że jako funkcjonariusz publiczny zawiadomi odpowiednie służby jest z nami teraz pan prof. Józef Dulak kierownik zakładu biotechnologii medycznej wydziału Biochemii fizyki biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego również w pewnym sensie przewodnik naukowy w serialu eksperyment dzień dobry panie profesorze dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu pan jak wiemy od lat zajmuje się tym, żeby ostrzegać przed nadużyciami związanymi z w cudzysłowie terapiami albo sprawdzonymi terapiami WOS zbyt dużymi nadziejami związanymi z komórkami macierzystymi jak pan ocenia to co się teraz dzieje ze strony ministerstwa jest jakiś przełom miejmy nadzieję, że będzie przełom i dobrze, że jest reakcja na serial eksperyment, który pani tutaj wspomniał, o którym o, którym rozmawiamy jak słyszę pani zauważyła ona ten problem i środowisko naukowe środowisko medyczne część tego środowiska z zainteresowana tym rzeczywiście badania naukowe badania medyczne przynosiły korzyści pacjentami były oparte na rzetelnych podstawach latem problem zwracamy uwagę od od od lat i właściwie te propozycje które, które wczoraj zmian, które wczoraj przedstawił red minister Niedzielski w rozmowie z panem redaktorem Janczura nica czy państwo poinformowali Szcze i w TOK FM wychodzą naprzeciw temu na co zwraca uwagę m.in. naczelna rada lekarska w tym stanowisku, które przyjęła w kwietniu tego roku 8kwietnia tego roku na podstawie opinii ekspertów zespołu ekspertów, który miałem przyjemność pracować, ponieważ tam podkreślaliśmy, że konieczne jest by te eksperymenty tzw. eksperymenty lecznicze to jest w ogóle termin, który jest dysku dyskusyjnej dyskutowany przez przez dietetyków, ponieważ nie jest do końca takim określeniem, które które, które mało uzasadnienie w ogóle może budzić wątpliwości, ale pozostajemy przy tym jest taki zapis ex, żeby te eksperymenty lecznicze odbywały się zgodnie zgodnie z polskim prawem i żeby przede wszystkim to na co zwracamy uwagę były one oparte na solidnych podstawach, ponieważ pojawiają się oczywiście głosy, że tutaj polskie prawo w tym zakresie jest jest dobre zapisy określające czy dopuszczające stosowanie tych tych eksperymentów leczniczych są dobre tylko, że one nie są, że to prawo nie jest przestrzegane to nie jest tak do końca myślę, że tutaj dobrze byłoby, gdyby na temat właśnie tutaj pewnych nieścisłości wypowiedzieli się specjaliści prawnicy, którzy potrafią dobrze przeanalizować to jak jak w Polskim prawie zostały zapisane pewne elementy przeniesione pewne elementy rozporządzeń Unii Europejskiej, która powinna obowiązywać bezpośrednio te elementy dotyczące stosowania tzw. wyjątku szpitalnego to jest 1 sprawa czyli aby przepisy były odpowiednio we właściwy sposób stosowany, ale druga sprawa to jest rzetelna merytoryczna ocena tego co co jest przedstawiane jako innowacyjne jako innowacyjne terapie to na co zwracamy uwagę naukowcy w Polsce lekarzy, którzy lekarze w Polsce czy środowiska naukowe z Europy i ze świata to brak podstaw do stosowania takich zabiegów, które są określane mianem terapii komórkowej stosowania komórek macierzystych i co bezpośrednio uderza rzetelne badania naukowe rzetelne i trud ba eksperymenty medyczne, które mogą przynieść spadek pacjentom korzyści, które mają mają uzasadnienie chciałbym tutaj zakończenie tej swojej części wypowiedzi to podkreślić podziękować, że państwo zwracacie uwagę na to, że te wszystkie działania nie są skierowane przeciwko eksperymentalnym terapiom przed komórkami macierzystymi innymi metodami eksperymentalnymi tzw. innowacyjnymi metodami leczniczymi jest duża przyszłość, ale to musi być stosowane w sposób właściwy wprowadzane w sposób właściwie oparte na rzetelnych zasadach co się nazywa medycyna oparta na faktach dlatego brakuje w tym, o czym dyskutujemy o tym serial eksperyment mówi o kilku od kilku tygodni oczywiście nie chcę właśnie zniechęcać ministerstwa, że tutaj no ale trudno nie wypomnieć, jednakże to nie jest nowa sprawa Michał Janczura pokazuje bardzo szeroko i tak długo, toteż taka nie siła seriali dokumentalnych radiowej, że ten temat powraca powraca powraca, ale no właśnie zajmowali w tym dziennikarze Czyżby Marcin Rotkiewicz Paweł Walewski w tygodniku polityka też robili jest trwała 3 lata temu duży tekst na ten temat państwo w Naczelnej radzie lekarskiej o tym mówili, więc no było wiadomo, ale okej teraz są planowane zmiany będzie oczywiście się zmianom przyglądać chciałbym wyszczególnić te zmiany i zapytać pana opinię szczególnie jeśli chodzi właśnie kwestia komisji bioetycznych teraz ma być tak, że ma powstać komisji bioetycznej przy agencji badań medycznych jej zadanie będzie przyjmowanie wszystkich wniosków wysłanych do konkretnych komisji wyspecjalizowane w danej dziedzinie medycyny wydaje się, że to jest dobry krok dlatego, że to medycyna jest już tak skomplikowana, że naprawdę trzeba specjalistą dziedzinie, żeby umieć ocenić dane działanie to jest lepsze rozwiązanie w pana opinii niż takie regionalne komisja kod nie w tej chwili trudno to ocenić to wynika z tego czym zresztą też w tekście, który się wczoraj właśnie na stronie taka sama ukazał, że to zagadnienia dotyczące stosowania właśnie tych terapii rapie komórkowych właściwie objęte są oczy czy zawarte są w kilku różnych przepisach prawa, bo mamy do czynienia z prawem farmaceutycznym, które mówi o stosowaniu tych produktów leczniczych terapii zaawansowanych wyjątku szpitalnych mamy ustawę o zawodach lekarza lekarza dentysty, w której jest zdefiniowany ten tzw. eksperyment eksperyment leczniczy, a to, o czym pani mówi powołanie tej nowej Naczelnej komisji lekarskiej to jest w ramach przygotowywanej ustawy o badaniach klinicznych to znowu dobrze jak tutaj wypowie się specjalnie wypowiedział się specjaliści prawnicy to jest związane z tą za wprowadzeniem na nagród polskich przepisów przepisów europejskich dotyczących dotyczących badań klinicznych na naczelna komisja bio etyczną z tego jak ja rozumiem z tych informacji, które wczoraj zostały przekazane z informacji, które można można odnaleźć dotyczących przygotowania tej ustawy o badaniach klinicznych naczelna komisja bio etyczna ma no być taką komisję która, która ma sugerować wskazywać casco lokalnych komisji bioetycznych będzie kompetentna do oceny do oceny określonej w określonych wniosków projektów, ponieważ dotychczas rzeczywiście w tym jest problem to na to komitet biotechnologii pan w roku 2019 czy w ubiegłym roku właśnie w tym roku zespół Naczelnej Rady Lekarskiej zwracaliśmy uwagę, że komisji bioetycznej, które dla wydawały zgody na stosowanie jest tzw. eksperymentu leczniczego charakterze wyjątku wyjątku szpitalnego nie posiadają w odpowiedniej wiedzy na temat tego jak czy są komórki macierzyste, w jakich sytuacjach, jakie komórki macierzyste można stosować, jakie badania mają uzasadnienie, jakie opierają się tylko na wieżę przekonaniu, że komórka macierzysta to jest takie cudowne hasło cudowny termin, który samą swoją obecnością we wniosku sprawi że, że z VAT jest szansa na poprawę stanu zdrowia pacjenta w tym właśnie stanowisku zespołu Naczelnej Rady Lekarskiej wracaliśmy uwagę, że komisji bioetycznej powinny konsultować z niezależnymi ekspertami zasadność przeprowadzania eksperymentów z wykorzystaniem tzw. z wyjątku szpitalnego i tutaj miejmy nadzieję, że te propozycje powołanie tej Naczelnej komisji bioetycznej uwzględnianie przy ocenie wszystkich z wniosku o przyszłości opinii niezależnych niezależnych ekspertów tutaj też ważna jest tanie rzeczywista niezależność brak konfliktu interesów, bo o tym słyszeliśmy również w serialu 4 będą takim takim ryzyku, że tego typu problemy mogą się pojawiać między osobami wnioskującym, a członkami komisji komisji bioetycznej to wszystko jest niezwykle niezwykle ważne miejmy nadzieję, że w trakcie przygotowywania i doprecyzowania tych tych przepisów no uda się tutaj zostanie wypracowane tutaj właściwy właściwy sposób oceny oceny wniosków, ponieważ tak jak powiedziałem no ważne jest, żeby pacjenci cierpiący na ciężkie choroby mieli rzeczywiście możliwość skorzystania z eksperymentalnych terapii pod warunkiem, że one mają uzasadnienie i pod warunkiem, że one nie są stosowane na taką skalę na początku stosowania o jakiej słyszymy tutaj w tych w tych programach które, które przygotował pan redaktor Janczura współpracownika no to jest właśnie też kluczowa rzecz w ramach tej nowelizacji, którą obiecuje minister ma się zmienić ten zapis, czyli możliwość pobierania od pacjentów opłat za udział w eksperymencie leczniczym powiedzmy o tym trochę więcej, bo my się wydaje, że to jest jej główne napięcie, bo tak z 1 strony czy zmiany mają polegać na tym, że oczywiście takie badania kliniczne eksperymenty mogą być przeprowadzane, ale w za pieniądze z grantów albo sponsorów, a nie pacjentów i ma zostać również utworzony fundusz komend kompensacyjny, z którego wprost procedury będą wypłacane pieniądze za ewentualne komplikacje szkodę pacjentów tak zapowiada minister tylko część osób może pomyśleć ale dlaczego blokuje możliwość zapłacenia trudno to ja zapłacę w takim razie nawet jeśli nie ma tego sponsora czy Grand dawcy jak Anto skomentował tak znowu pewnie to wymaga dłuższej dłuższe powiedział postaram się to krótko może przedstawić na na ocenę jak na jakich przykładach oczywiście istnieją takie sytuacje, na które np. zwracali uwagę również dyskutanci w trakcie konferencji, którą zorganizowaliśmy w Naczelnej radzie lekarskiej ostatniego marca tego roku, że np. mamy do czynienia z zarejestrowanymi lekami, które samo dopuszczane w określonej grupie pacjentów np. w wieku powyżej 18 powyżej 18 lat i zdaniem lekarza pacjent młodszy który, którego choroba ma taki sam charakter jest to taka sama choroba np. w IAI istnieje istnieją uzasadnione podstawy, żeby zastosować ten określony legł dopuszczony do pacjentów za powiedzmy powyżej osiemnastego roku życia i wtedy lekarz może wystąpić o możliwość zastosowania danego pacjenta tego tego leku, który pacjent będzie musiał będzie musiał zapłacić to jest zupełnie inna sytuacja jest sytuacja całkowicie zrozumiała oczywiście najlepiej byłoby, żeby wszyscy pacjenci, którzy kwalifikują wg kompetentnych ocen do do zastosowania danego leku nie ponosili wanie opłat, ale jeżeli są tego typu sytuację to jest jak najbardziej jak najbardziej zrozumiała innym przykładem jest taki, że są bardzo rzadkie choroby, który ono istnieje potrzeba opracowywania terapii nie ma nie ma tych terapii np. firmy farmaceutyczne nie są zainteresowane badaniem nad opracowaniem terapii dla leczenia chorób, które dotyczą nie wiem kilkudziesięciu osób w Polsce czy kilku set czy nawet kilku tysięcy tylko kilku tysięcy osób na całym świecie uzyskanie odpowiedniej funduszy w ramach grantów też może być może być trudne wtedy nas tam powstają różnego rodzaju organizacje pacjentów fundacje, które zbierają fundusze tego typu badania po to, żeby te badania mogły być mogły być przeprowadzone tak to jest jak najbardziej uzasadnione, ale to co musi być zawsze podstawą to muszą być no odpowiednie przesłanki merytoryczne uzasadnienie medyczne uzasadnienie biologiczne do stosowania określonych terapii natomiast czy czy eksperymentalnych terapii natomiast tym czy my mamy do czynienia w Polsce nie tylko w Polsce to jest tego rodzaju oczekiwanie, że te tzw. terapie komórkowe tzw. komórkami macierzystymi mają się być czymś szczególnego rodzaju zabiegami które, jakby mają być wyłączone z tych z tych normalnych procedur, a tymi normalnymi procedurami to jest np. również przeprowadzanie odpowiednio zaplanowanych prób klinicznych, które sami pacjenci nie mnie nie płacą i nie ma podstaw, żeby te terapie komórkowe miały być wyłączane z tych normalnych zasad wypracowanych przez lata przez środowisko naukowe naukowe na ręczny musimy kończyć, więc krótko tylko to dając jako przykład w tych dyskusjach nad komórkami pojawiają się tutaj wypowiedzi, że eksperymentem były również była również wprowadzanie szczepionek przeciw covid to jest oczywiście nieprawda badania nad szczepionkami przeciw covid były prowadzone w sposób niezwykle rzetelny były poprzedzone latami badań, które doprowadziły do opracowania określonych w określonych metod, a w ciągu roku 2000 roku przed 2 tysięcznego dwudziestego roku przeprowadzono badania kliniczne na kilku kilkunastu kilkudziesięciu tysiącach pacjentów nie wszystkim, którzy próbowali wprowadzić naprawdę musimy udało się opracować zresztą wciąż spraw my musimy my musimy o tym pamiętać, że nie możemy stosować drobna skróty jeśli chodzi o o terapię również z wykorzystaniem komórek c zwanych komórkami macierzystymi komórkami komórkami Macierz macierzystym dziękuję serdecznie pan prof. Józef Dulak Uniwersytet Jagielloński komentował dla nas planowane zmiany w przepisach mieli przez Ministerstwo Zdrowia serial eksperyment na tokfm PL i u nas na antenie w poniedziałki w mikrofonie po 2008. 58 kończymy poranek, który przygotował Michał Tomasik realizował Krzysztof Lesiewicz 3 za chwilę informacje po informacjach wybory w toku zaprasza Dominika Wielowieyska Karolina Głowacka dziękuję państwu dobrego weekendu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA