REKLAMA

"Na COP27 Polska jedzie z pustymi rękoma"

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2022-11-06 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
16:33 min.
Udostępnij:

Światowi przywódcy i aktywiści klimatyczni dziś w Egipcie zaczynają doroczne rozmowy klimatyczne, czyli szczyt klimatyczny COP27. To będą dwa tygodnie negocjacji, chyba pierwszy raz przypadające w tak napiętym czasie geopolitycznym. A od zeszłorocznych spotkań w Szkocji niestety tylko 26 z 193 krajów , które zgodziły się na zintensyfikowanie działań na rzecz klimatu, zrealizowało bardziej ambitne plany.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny poranek Radia to kasa zaprasza Anna Piekutowska światowi przywódcy aktywiści klimatyczni dzisiaj w Egipcie zaczynają doroczne rozmowy klimatyczne, czyli szczyt klimatyczny kot 27 to będą 2 tygodnie negocjacji chyba pierwszy raz przypadające w tak napiętym tak trudnym czasie geopolitycznym, a od zeszłorocznych spotkań w Szkocji niestety tylko 26 ze 193 krajów, które zgodziły się na zintensyfikowanie działań na rzecz klimatu zrealizowało te ambitniejsze bardziej Rozwiń » ambitne plany, jaka jest stawka w tym roku porozmawiam z Zofią Szwed ma niską z Instytutu reform i starszą analityczka w kraju jadąc inicjatyw dzień dobry hala, lecz dobre teraz poniosła dzień dobry jeszcze raz panuje dobry dzień z zaproszeń cieszymy się, że pani jest z nami panuje taki nastrój rozczarowania przed szczytem raport ONZ sprzed bodajże 23 tygodni ten, podsumowując ostatni rok jest no mało powiedzieć chyba mało optymistyczny to znaczy kraje po prostu nie wywiązują się z zobowiązań to jest wszystko efekt tego, że klimat spadł na tej liście najważniejszych wyzwań za wojnę globalny kryzys ekonomiczny do tego doszły jeszcze susze powodzie itd. ciężko powiedzieć myślę, że nie jest kwestia tego, że klimat spadł na liście priorytetów, gdzie są nigdy już nie był przeprasza gorzki żart to też prawda myślę, że tutaj tak jak mówiliśmy w zeszłym roku, że czy 2 lata temu, że mamy niezwykle trudne warunki ze względu na pandemię to myślę, że nadal mamy pandemię mamy do tego wojny mamy do tego kryzys na rynku energii mamy do tego kryzysy związane z inflacją i warunkami ekonomicznymi, więc tych splotów tychże wyzwań tutaj mamy myślę nie mieliśmy jeszcze w w ostatnich 1020 latach aż tylu tych wyzwań nabytych wyżej naprawdę jest wiele, więc ciężko powiedzieć, że rząd spadł, bo wiele z tych elementów jest ściśle związane z polityką klimatyczną i tak naprawdę można powiedzieć, że ten szczyt jest tak naprawdę wielkim szczytem geopolitycznym i tutaj wyzwania tak naprawdę związane są nie tyle z ambicją klimatyczną asy z obecną polityką czy czy wyzwaniami które, z którymi świecie mierzy jako taki klimat przestał być tylko klimatem stał się agendą rozwojową i tutaj odpowiedź na kryzys związany z pandemią no to nikt myślę, że przez ostatni rok przez ostatnie lata udało się gdzieś się wprowadzić do debaty publicznej świadomość, że odpowiedzią na wszelkie kryzysy czy niestabilności w gospodarce i rozwiązania, które są związane z działania działaniami klimatycznymi też pozwalają na stabilizację gospodarki, więc to po pierwsze po drugie kryzys energetyczny znowu inwestycje w odnawialne źródła energii są odpowiedzią na te wyzwania związane z rosnącymi kosztami surowców i tutaj może też odpowiem trochę na tę morze czarne myślicie czy ten pesymizm, który faktycznie dominuje wśród UE wśród dzisiejszych rozmów na temat czy to to trzeba zauważyć, że rozwój OZE skala inwestycji czyste źródła energii czyste technologie jest bezprecedensowe i dynamicznie rośnie z roku na rok i tutaj nie widzimy tego spowolnienia więc, o ile powodów do zmartwień jest naprawdę wiele, toteż przy tych myślę, że to jest też wartość tych szczytów klimatycznych możemy zobaczyć, że Unia europejska czy ambitne działania w ramach Unii Europejskiej nie są jedyne i świat zdecydowanie dąży do tego żeby, żeby sytuacja się zmieniła pomimo tak licznych wyzwań tutaj na pewno istotną zmianą względem poprzednich lat jest stanowisko Stanów zjednoczonych, które w ramach tego aktu anty inflacyjnego zdecydowanie podniosło poziom ambicji wdrożyło nowe mechanizmy wsparcia rozwoju energii energetyki wiatrowej słonecznej, więc jest też wiele powodów do radości, które nie muszą być też dostrzeżona, ale jednak z tą nutką sceptycyzmu i jakby raczej mają dać powód do myślenia jak zwiększyć ich skalę wobec tak licznych wezwań niższe niż, żebyśmy się zagubili w tych z tych wyzwaniach tutaj jeśli chodzi o szczyt w Egipcie mamy 4 główne obszary dyskusji 3 są i były na agendzie od dawna, czyli migracje zmiany klimatu adaptacja do zmiany klimatu finansowanie i przekierowanie przepływów finansowych tak, żeby wspierały te cele i ostatnim z tych elementów dyskusji, które będziemy widzieć przez następne 2 tygodnie jest tzw. mechanizm losem demo, czyli mechanizmy, które my pozwolicie no równanie historyczne historyczne procesy, czyli większe jest większość emisji odpowiedzialne są kraje rozwinięte największe straty w związku z zmianą klimatu odczuwają kraje rozwijające się, które oczekują to jest, więc rekompensat odpowie, żeby kraj odpowiedzieć odpowiedzialne za największe były przyczynia się do tego co one doświadczają dzisiaj, czyli mówimy tu np. powodziach w Pakistanie, które są ogromną skalę myślę, że tutaj też wiele będziemy o tym słyszeć o państwach wyspiarskich właz WEK do domagają się odpowiedzialności i ten element został w ostatnich miesiącach dodany do agendy Izby w ogóle zostały dyskusje prowadzone na szczycie w wokół tego tematu pierwszego dnia czy dzisiaj konieczne będzie zaakceptowanie przez wszystkie wszystkich członków obecnych na szczycie klimatycznym tego punkty odjęte, czyli tak naprawdę dzisiaj możemy już zobaczyć te w jakimś tonie będą prowadzone dyskusje jeśli nie zostanie nim nie zostanie wyrażona zgoda na dyskusję o mechanizmie wiosenny mecz to bardzo trudno będzie nikt by zdobyć poparcie krab państwa rozwijające się do aktywnego udziału w pozostałych dyskusjach i pozostałe i by ich proaktywnego uczestnictwa, więc to, czyli pana mówi, że Zielona, czyli pani mówi, że nawet nie chodzi o to czy po szczycie zapadną jakieś decyzje dotyczące ewentualnych rekompensat ewentualnych pieniędzy otoczone w ogóle pojawi się na agendzie tak dziś rozmawiamy o tym czy one pojawią na agendzie mamy nadzieję, że się pojawią nikt chyba nie oczekuję tego szczytu, że będą bardzo konkretne wytyczne do tego dotyczący tego jak ten mechanizm będzie wyglądał bardziej w na zeszło szczycie w Szkocji zdecydowano, że niby te dyskusje zostaną odroczone przez przeradza się w dialog Krym ma trwać 2 lata tak, aby w 2 tysięcy 2 tysiące 2004. roku decyzję już były bardzo konkretne i UE bardzo konkretne niby jakościowe ilościowe wytyczne co do tego mechanizmu powstały tutaj kraje rozwijające się domagają się dzielnego w ogóle podmiotu, który miałby dystrybuować fundusze kraje rozwinięte w tym stany i Unia europejska bardzo boją się takiego podmiotu trochę trochę mniej porównywane jest mechanizm reparacji wojennych i by chcemy by kraje rozwinięte chcą uniknąć takiego takiej narracji w związku z tym wolą wykorzystać istniejące narzędzia finansowania zmiany klimatu i wspieranie państw rozwijających się, więc dyskusje są naprawdę bardzo polityczne bardzo napięte i jakby nadzieją na 2007. bo przede wszystkim sformalizowanie tego procesu, bo tutaj od lat toczą się dyskusję tutaj państwa rozwijające domagają się tych się tego tego instrumentu lasem mecz państwo rozwinięte cały czas prze przeczuwałem to dialog, a więc tutaj też Unia europejska w swoje stanowisko na 27 podjęła się by grać rolę takiego łączącej Platformy te 2 perspektywy i mając nadzieję, że właśnie będziemy w stanie jeszcze tego okopu zobaczyć, jaki proces formalizacji tych tych ustaleń czy rozpoczęcia formalnego procesu tworzenia instrumentu sentyment to teraz porozmawiajmy o tym jak wojna na Ukrainie płeć wpływa na tegoroczne rozmowy wojna na Ukrainie minister ma kilka konsekwencji tutaj na pewno nie zobaczymy Putina wśród liderów wśród na szczycie liderów, aczkolwiek delegacja rosyjska jest spodziewana na na szczycie klimatycznym myślę, że z 1 strony konsekwencje konsekwencją wojny jest cała dyskusja o przyspieszeniu od miejsca od paliw kopalnych co wiązać tego opowiedzieć o tym, że trzeba się teraz koncentrować na tym, skąd wziąć ropę gaz krótkoterminowo, ale dążymy do stopniowego wycofywania paliw kopalnych dokładnie tak tutaj no Unia europejska też cały czas opiera są te paliwa kopalne i próbuje no odejść od uzależnienia od od Rosji od importu z Rosji paliw kopalnych, więc i plany i Power i ma tutaj wspomóc płonie w tych działaniach i uznanie uniezależnienia się od od paliw kopalnych poprzez elektryfikację gospodarki poprzez wdrożenie przyspieszenie skali wdrożenia Ozzy itd. więc więc to z 1 strony przyspieszy całe cel ten konflikt unaocznia liczby zagrożeń skalę tych zagrożeń, które wynikają z uzależnienia oparcie gospodarki paliwa kopalne z drugiej strony też zdecydowanie utrudnia, bo jednym z kluczowych obszarów dyskusji na temat dania dadzą kopie jest kwestia finansowania i tutaj mówimy o zwiększeniu skali finansowania dotyka kraje rozwinięte zobowiązały się przeznaczać 100 000 000 000USD rocznie ten cel istnienia osiągnięty tutaj najnowsze statystyki pokazują, że to jest na poziomie 80 kilku miesięcy 3 000 000 000USD, więc więcej by konieczne jest zmobilizowanie jeszcze dodatkowych funduszy, żeby sprostać celom, które już od kilku lat nie są osiągane, a 2005. roku te cele jeszcze się zwiększa, więc ciężko mówić o o tym i skąd zdobyć dodatkowe fundusze wiedząc, że większość gospodarek świata zmaga się teraz z kryzysem czy z koniecznością niechby wspierania cie zarządzania konsekwencjami wojny, więc te wszystkie kryzysy powodują, że dyskusja o mobilizowanie dodatkowych kwot na działanie na rzecz klimatu czy zwiększenia ambicji klimatycznych jest trudniejsza jednocześnie znowu skala wydatków na na wojnę osiągnęła 100 000 000 000 za w zaledwie kilka miesięcy jak pokazywały najnowsze statystyki, więc też pokazuje że, gdy trzeba gdy, gdy są niespotykane okoliczności i faktycznie zmagamy się z kryzysem na gospodarkę jest w stanie te kwotę udźwignąć, więc pokazuje to tylko je gdzie na listy priorytetów poszczególnych państw jest faktycznie walka ze zmianą klimatu, więc tuż za stronę powiedziałbym, że pilności tego tematu i skala wyzwań została bardzo unaocznia ona i pomogły to ich by uplasować się klimat na wysoko na liście z drugiej scenę bardzo często różne państwa odwołują się do wojny jako do wyzwania uniemożliwiającego osiągnięcie tego poziomu ambicji, które gdzieś deklarowały wcześniej więc, więc na pewno będą trudne dyskusje na pewno też Ukraina będzie wybrzmiewały na wsi w przeciągu tych 2 tygodni dyskusja o Zielonej odbudowie Ukrainy będą tutaj kluczowe jest zapewnienie tego finansowania tak, żeby Ukraina odbudowywała się nie dziś tylko na przyszłości by, żeby stworzyć szansę na to, żeby te inwestycje, które będą realizowane, żeby pozwoliła Ukrainie dostosować do przyszłych szoków i uodpornić gospodarkę, która MO tak te tak zmaga się z konsekwencjami wojny to nie jest nasza pierwsza rozmowa na temat szczytu klimatycznego pamiętam jak rok temu rozmawiałyśmy i chce powtórzyć pytanie, które wtedy pani zadała dzisiaj w tym kontekście to znaczy, z czym Polska jedzie na kod 27, z czym tam jedziemy Andrzej Duda ma zamiar odwiedzić Egipt już dzisiaj właściwie chyba czy w ogóle istnieje coś takiego jak Polska agenda c tylko powiedzieć ona nie jest jasna i myślę, że jedziemy niestety z pustymi rękoma faktycznie Andrzej Duda prezydent Andrzej Duda będzie występował na szczycie liderów jutro przewidziana jest jego wystąpienie Rostów rozczarowujące jest stwierdzenie, które padło w ostatnich tygodniach, że delegacja Polska nie poprze żadnych sformułowań dotyczących wzmocnienia ambicji w obszarze klimatu nie znajdujących odzwierciedlenie we wcześniej przyjętych dokumentach di, gdyż mówimy nie zrobimy nic podane do co obiecywaliśmy trzeba pamiętać, że Polska tak naprawdę nie obiecuje wiele tutaj kryzys energetyczny które, którego doświadczamy teraz jest najlepszym świadectwem tego jak bardzo Polska jest nieprzygotowana jak brakuje strategicznych dokumentów jak brakuje pomysłu na realizację tych strategii w najem i znowu kryzys, jakim testem luksusowym tego, gdzie jesteśmy dzisiaj w w ramach tej polityki klimatycznej energetycznej uzależnienia od paliw kopalnych tutaj będzie potęgowało wyzwania w najbliższych miesiącach grzewczych trzeba pamiętać, że ta zima tak naprawdę pierwszą zimę, z którymi będziemy musieli się mierzyć, bo zapasy, które teraz mamy którymi się chwalimy, że są wystarczające one są wystarczające na tę zimę pytanie co zrobimy w przyszłym roku jeśli nie odblokujemy od liczby wszystkich barier administracyjnych jeśli chodzi o odnawialne źródła energii inwestycje w odnawialne źródła energii co zrobimy bez strategii niskoemisyjnej długoterminowej wszystkie te, gdyby działania są bardzo instrumentalne i zupełnie pozbawiony strategicznej wizji, więc ciężko powiedzieć jedziemy na globalny szczyt z czymkolwiek wiadomo, że prezydent Duda weźmie udział w spotkaniach na temat sprawiedliwej transformacji znowu się kończy jest bardzo z bardzo ważny sygnał bardzo ważny temat dla Polski, ale jednak w sytuacji, w której wiele regionów polskich nie ma planów odejścia od węgla i planów tak naprawdę wizję dla tych regionów te plany są też, że spotkam wiele wyzwań ze względu na to, że Polska jako taka nie ma też celu neutralności klimatycznej czy planu do 2 ograniczenie emisji do 2050 roku to ciężko powiedzieć, że ten głos będzie miała niósł ze sobą odpowiednią uwagę czy czy będzie rzetelne, więc myślę, że odpowiedź jest krótka, że jedziemy pustymi rękoma niestety zawsze Hetmańska z Instytutu reform starsza analityczka Clement Beaune inne są też była moim państwa gościem dziękuję za rozmowę i czas skrót informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - ANNA PIEKUTOWSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA