REKLAMA

Więcej różnorodności czy zjednoczenia - co jest lepsze dla UE?

Maciej Zakrocki przedstawia
Data emisji:
2022-11-07 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
54:14 min.
Udostępnij:

Jaki wpływ ma na UE różnorodność? Czy istnieją podstawy prawne dla różnorodności? Rozmowa przy okazji konferencji " Zjednoczona w różnorodności"

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki przedstawia dobry wieczór w poniedziałek 7listopada od pewnego czasu w naszej co dużo mówić dość marnym poziomie w debacie politycznej o przyszłości Unii uwypukla się przestrogę, że wspólnota zmierza w stronę federacji pod niemieckie dyktando tymczasem nie na taką uniesie umawialiśmy mówi głównie prawica jak wchodziliśmy do Europy ponad 18 lat temu to miała być i dalej powinna być Europa suwerennych państw z dominującą rolą rządów w procesie Rozwiń » podejmowania decyzji i jedynie pomocniczą funkcję komisji europejskiej parlament europejski, owszem, wybierany w demokratycznych wyborach w fakt no ale nie powinien się za bardzo też szarą gęś Sicz co ciekawe poseł do parlamentu europejskiego od wielu kadencji pan prof. Ryszard Legutko w maju tego roku uznał nawet, że ta instytucja powinna zostać zlikwidowana parlament może istnieć w państwie Unia nie jest państwem, więc nie może istnieć parlament i dlatego żadna reprezentacja mieszkańców Unii Europejskiej nie ma charakteru parlamentu system jest zatem wadliwy strukturalnie wadliwy dowodził pan profesor oczywiście nie tylko w Polsce, ale we wszystkich państwach od początku integracji toczyła się dyskusja o jej zakres głębokość model, ale też, widząc jak wiele jest pomysłów jak zmieniają nastawienia poszczególnych rządów w zależności od wewnętrznej sytuacji politycznej w danym państwie co jakiś czas pojawiały się pomysły odejścia od zasady 1 modelu integracji dla wszystkich, tym bardziej że niektóre pomysły wspólnotowe tak mocno kolidowały z czasem wieloletnią tradycją polityczną jakiegoś państwa, że nie można było pójść dalej, lekceważąc głos sprzeciwu 1 czy 2 partnerów zaczęto wymyślać różne sposoby wyłączeń kogoś zdalnego procesu z angielska obce auta bez rozbijania całej wspólnoty i tu się ujawnimy różne teorie, które do historii Europy weszły pod hasłami takimi jak Europa kart twardego rdzenia różnych kręgów integracji czy różnej prędkości w praktyce oznaczało to, że dania czy wielka Brytania zastrzegły sobie prawo do nie wchodzenia do Unii walutowej, czyli do zachowania swoich walut narodowych Brytyjczycy Irlandczycy uznali, że nie chcą skorzystać z dobrodziejstw strefy Schengen i pozostali poza regułami znowu Brytyjczycy i Polacy oczywiście dokładniej Polski ówczesny rząd zastrzegł sobie wycofanie naszego kraju niektórych zasad zapisanych w karcie praw podstawowych wszystkie te działania można ocenić w dwojaki sposób jedni powiedzą, że dobrze, iż wprowadzono DOP aut ty, bo to ułatwia zachowanie mimo wszystko jedności wspólnoty przecież ktoś nie zgadza się na jedno 32 rozwiązania to przecież trudno by wychodził z Unii, a tak jest dalej cennym członkiem organizacji, tyle że w, jakiej sprawie stoi nieco zboku inni wskazują z kolei, że to groźne furtki, które de facto rozbijają wspólnotę zachęcają do budowy nowej Europy, ale kard, w której każdy jak z restauracyjnego leni wybiera sobie tylko te dania, które najbardziej smakują i tak trwa ten spór, choć trudno w nim znaleźć poważne dowody na to, że po kryjomu Niemcy budują federacje na czele, której oczywiście staną narzucony jakiś 1 model dla wszystkich to mrzonki, które albo wynikają z niewiedzy jak można zmieniać kształt Unii albo politycznego cynizmu by budować w społeczeństwie antyunijne nastroje właśnie w Warszawie toczy się interesująca konferencja pt. zjednoczona różnorodności podstawy prawne zróżnicowanie zróżnicowanej Unii Europejskiej i uczestnicy zastanawiają się, jaki wpływ owa różnorodność jest siłą Unii Europejskiej czy słabością czy są faktyczne podstawy prawne takiego różnicowania członkostwa czy więcej w tym rozwiązań politycznych, które przyjmuje się czasami dla Świętego spokoju udało namówić opiekuna konferencji pana prof. Roberta Grzeszczaka z uniwersytetu Warszawskiego, a także pana prof. Ireneusza Karnowskiego nic z uniwersytetów w Lipsku do podzielenia się z państwem tymi przemyśleniami czy lepiej być Zjednoczeni różnorodności czy też lepiej by tych różnorodności było jak najmniej zaczynamy Maciej Zakrocki przedstawia są z nami zapowiadani goście pan prof. Robert Grzeszczak Uniwersytet warszawski dobry wieczór wieczór państwu i pan prezes Ireneusz Karolewski Uniwersytet Lipski także dobry wieczór dobry wieczór chciał najpierw zapytać czy to pewnego rodzaju byłam nie wiem prowokacja, aby postawić znak zapytania przy haśle zjednoczona różnorodności, które zostało przecież uznane za oficjalne motto Unii Europejskiej tonie, że tam sobie jacy urzędnicy wymyślili tylko przez był ogłoszony konkurs i ten konkurs tam miał mnóstwo uczestników i w końcu ostatecznie wybrano to hasło, więc rozumiem, że hasło niezależnie od wyników konferencji zostaje tak pas zostaje, ponieważ ono jest dewizą Unii Europejskiej, który ma oddawać jej naturę to znaczy ona przynajmniej w założeniu i które trwa intelektualnym, a od lat pięćdziesiątych nie miała z uczynić ni ujednolicić państwo uczynić 1 wspólny standard w każdej dziedzinie życia, ale zbliża się zbliżać na tyle, aby uczynić wojnę nieopłacalną, aby uczynić sukces gospodarczy potem kolejny element dołączały np. wysoki standard ochrony praw człowieka natomiast mieć ten paradoks integracyjny i no polega na tym, że nie wszystko można integrować, pozostając zróżnicowanymi po prostu są sfery, gdzie trzeba ujednolicić są sfery, gdzie ta dewiza nie jest pusta i jest urzeczywistniana, ale wiele zależy, o której politycy o jakim obszarze tak naprawdę mówimy mi cha podczas konferencji rozumiem, że ze względu na charakter również uczestników ich kompetencje istotne jest to, aby ustalić co jest prawnie zapisane Unii Europejskiej co jest możliwe, aby było różnorodne, a co jest tylko może jakimś widzimisię albo pewnego rodzaju politycznym układem po to, żeby nie wiem załagodzić jakiś kryzys wewnątrz wspólnoty natomiast tak naprawdę podstaw prawnych doszukać się było trudno czyta w zasadzie jest zróżnicowanie musi być jakoś zakotwiczone prawnie prawda są oczywiście wyobrażenia luźnych grupach operacyjnych i też praca między Paryżem Berlinem, która uchodzi za, bo może nie w ostatnim czasie, bo jakoś słabo to wygląda w ostatnim czasie, ale uchodzi za powstał wraz z jedną z podstaw Unii Europejskiej w zasadzie integracji europejskiej jest grupa to jest jakby nieformalna z 1 nieformalny sposób współpracy natomiast większość tych aspektów zróżnicowane integrację zapisana prawnie jest często w Instytucie analizowania zinstytucjonalizowana i pytaniem do naszej konferencji jest w zasadzie w jakim stopniu to zróżnicowanie się odbywa i to ono oznacza dla niektórych członków Unii Europejskiej to zróżnicowanie może też oznaczać wykluczenie to jest jedna z takich większych kontrowersji też politycznych czy gdy jakaś grupa państw będzie się jednoczyć będzie pogłębiać integrację między między sobą czy tak naprawdę ta integracja europejska będzie się oddalać w stosunku do innych, które nie mogą w danej chwili integrować się z tą grupą, ponieważ nie spełniają kryteriów i czy to nie będzie oznaczało wykluczenie to jest jakby z 1 strony prawnie uregulowane, ale z drugiej strony jest to bardzo kontrowersyjna poziomem politycznym kwestia, ponieważ ona wzbudza kontrowersje, ponieważ tym wielu państwom kojarzy się właśnie z wykluczeniem i właśnie takim wyobrażeniem, że Unia europejska będzie uciekać będzie odjeżdżać i będzie jakiś sposób no o takim projektem, który nie będzie można zrealizować do końca dla niektórych krajów przynajmniej nauczyłem się radować, że w trzeba pragmatycznie podchodzące zróżnicowanie było obecne praktycznie od momentu rozszerzenia wspólnot kolejne państwa dla 70 zwłaszcza, gdy weszła wielka Brytania Irlandia dania z i te państwa miały tzw. opt-out, czyli same decydowały się, żeby nie realizować wszystkich polityk z różnych względów no i to się po pogłębiało na ten proces i teraz trzeba też pamiętać, że prawo jako twór no ludzkich je na podąża za zmianami społecznymi za polityk za polityką zagadnieniami politycznymi to odbywa, że państwa mówiąc kolokwialnie dogadują się mają pewien plan bardziej lub mniej spójnym, ale też, że są pewne priorytety teraz efekty, gdy okazuje się, że nie wszystkie państwa chcą do tych priorytetów dołączać na to pytanie na ile silna presja polityczna Wola polityczna by dokończyć i czasami pokazuje historia państwa nie mogąc się znał kolokwialnie dogadacie wychodziły poza ramy Unii i załatwiał sprawy o Unii, ale poza Unią, czego przykładem jest Schengen, a więc to co wszyscy teraz znamy właściwie co tak bardzo służą obywatelom, a więc wolna powolne przemieszczanie się bez kontroli granicznych, chociaż to znaczy jeszcze znacznie znacznie więcej niż tylko ta wolność podróżowania Alone taka namacalna widoczna to było przecież poza Unią, a potem Unia APA no pragmatycznie po pierwsze, wchłonęła to sięga do prawa unijnego i sama dała szansę państwo, aby już konkretnych jakiś projektach móc się zebrać grupie ani robić nowe jak wszystkie w to oczywiście będziemy stopniowo omawiać łącznie z tymi przykładami jak Schengen natomiast Adam próbowałem kręcić taką myśl pomiędzy panów wypowiedzi, że z drugiej strony to było zjawisko, które występowało no mnie czy zawsze tu pan prof. Grzeszczak mówił o tym, że widać to było szczególnie w latach siedemdziesiątych tu się pojawia ta zasada chyba Willego Brandta stopniowania integracji potem mamy ten raport demontaż, w którym jest więcej o elastyczności, ale właśnie też już pojawia ta koncepcja Europy odmiennych prędkości potem mamy mamy to co też pojawiało państwa konferencji ten termin Europa, ale kart, czyli tutaj sięga po myśli Darren Adolfa czyli, czyli właśnie, że można sobie Pikachu tak wyciągać mnie to co komuś tam pasuje no by gdy pewnie jeszcze dojdziemy do momentu, kiedy Cameron zaczął negocjować z Unią europejską znowu jakieś specjalne zasady dla Wielkiej Brytanii przed referendum zakładając, że akcje specjalne zasady zostaną przyznane to wtedy Brytyjczycy w unii europejskiej zostaną mówi o tych starych przykładach między po to, żeby zapytać czy to od początku było wpisywanie w tą konstrukcję Unii Europejskiej właśnie w jakiś mechanizmów, które miałyby ją bez zintegrowania czy wręcz przeciwnie, że należało patrzeć na te koncepcje zróżnicowanej integracji jako o zrozumienie właśnie, że mimo wszystko to nie jest jeszcze federacja, że to jest wspólnota bardzo różnych pań z różnymi politycznymi tradycjami pewnymi zobowiązaniami społecznymi i że że tak trzeba robić, żeby integracja postępować to paradoksalnie trzeba tworzyć mechanizmy, gdzie niektórzy będą mogli do czego się przyłączyć albo nie i tak nie to znaczy z 1 strony widać to zróżnicowanie kar jako mechanizm integracji, ale to wynika przede wszystkim z negocjacji tzw. akcesyjny to znaczy z tego, że raz indywidualnie prowadzone z krajami, które chcą się przyłączyć do Unii Europejskiej i większość krajów tak jak pan powiedział jest oczywiście różna różne mają warunki wyjściowe różnią się gospodarki różne mają interesy i negocjacje często wprowadzają elementy ułatwiające integrację, ale jednocześnie różnicują, czyli np. kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej 2004 roku niektóre kraje to jest bardzo ciekawe Unii Europejskiej wprowadziła okresy przejściowe, jeżeli chodzi o dostęp do rynku pracy zgodnie z, a inne kraje tego nie wprowadziły by okresy przejściowe, które dopiero uległy dezaktualizacji w 2011 roku, który jutro Polacy polscy obywatele mogli mieć dostęp do niemieckiego rynku pracy i to Niemcy w zasadzie chcieli ten okres przejściowy, bo obawiali taka była percepcja niesłuszna zresztą, że powstanie konkurencja stanie się roboczej właśnie z Europy wschodniej, ale z drugiej strony, pomijając takie różnego rodzaju różnego rodzaju zróżnicowanie czy specyficzne regulację mamy pewnego rodzaju presję integracyjną to znaczy jednak z 1 harmonizacji z jedno 100 z 1 strony czy rynku pracy czy czy innych stref integracyjnych, ale też w odniesieniu do niektórych projektów, jeżeli weźmiemy np. strefy euro to strefa euro ma w większości przypadków wpisany obowiązek przyłączenia wszystkich krajów, które wchodzą do Unii Europejskiej z pewnymi wyjątkami niektóre kraje wynegocjowały sobie właśnie klauzule wykluczającą własne życzenie czy dania np. inne kraje nie były negocjowało sobie tego tak jak Szwecja, ale komisja europejska toleruje można powiedzieć nie podejmuje tematu tego, że świeca ja, chociaż spełnia warunki trwała przez wiele lat warunki wejścia do strefy euro nie chce to strefy euro dania z kolei mówi, że gra w zasadzie ma euro tylko tutaj nazywa się Koroną duńską, ponieważ tak naprawdę jest podłączone pod euro i nie nie ma sytuacji na rynku walutowym, czyli 5 rzeczy to jest euro, jeżeli chodzi o usztywnionej podłączenia pod euro, ale nie ma inne kraje Europy środkowo-wschodniej Polska i inne kraje mają bowiem obowiązek przyłączenia się do strefy euro, ponieważ takie było założenie takie były negocjacje traktatu akcesyjnego, więc jest mimo wszystko równocześnie pewnego rodzaju presja czy wyobrażenie, że są projekty polityczne, do których powinni wszyscy łączyć, a przynajmniej możliwie duża ilość krajów członkowskich Unii Europejskiej no właśnie tylko czy to jest może do pytań się toczy to jest założenia mechanizm np. możliwość właśnie wyłączenia kogoś jakiś polityk, który miał wspólnotę wzmacniać czy właściwie panów zdaniem te możliwości od początku de facto są też integracyjny tylko na to trzeba by spożyć nieco odwrotnie to znaczy nie my jako jak na mechanizm, który wyłącza tylko na mechanizm pozwala się samemu wyłączyć, bo oni prowadzi do tego, że coś podejmowane bez z zakłada się, że wyłączamy Polskę lub np. Rumun nie, ale raczej w ten sposób, że pozwala się w ostateczności tak naprawdę, bo to jest anty integracyjne, ale pragmatyczna, a czy możliwość nie Gero nie i nieuczestniczenia, w jakich politykach określonych by szerzej sektorowych czy raczej punktowych konkretnych rozwiązaniach w tym sensie anty integracyjne może to jest problem zarząd i liczne okna aut też tak jest po prostu przepisy pozwalały na nieuczestniczenie w określonych polityka powodowały, że np. sprawa współpracy wymiar sprawiedliwości, zwłaszcza w sprawach karnych łat była tak skomplikowana wielką Brytanią mówiło się, że właściwe ona jest tak nawet nie 1 nogą, ale nogą głową poza Unią ta tego była szyta inna miara na te nowe państwa, które wchodziły 2004 roku my mieliśmy możliwości tak szerokiej jak jeszcze te starsze państwa miały wybierania sobie polityk i to, o czym pan redaktor powiedział ta polityka zrywania mi Wiśni, a czy też korzystania z karty dań została mocno utrudniona nie uniemożliwi ona utrudniona nawet na to wszystko się też trzeba pamiętać, że te modele czy TOK Europę koncentrycznych kręgów czy wielu prędkości czy zwał jak mało i 14 jest falę rdzeniowego to te modele, które są różnie nazywane one nie są realizowane pełniony poza opisują pewne rozwiązania, ale Unia idzie swoim torem i jeżeli tak naprawdę konkretne rozwiązania wyznaczają politycy i tutaj mamy ważną rzecz są pewne na nim może nie mody uwarunkowania gospodarcze geopolityczne się społeczne, które dają taką pewną no nie mody, ale pewne kierunki jak narody jednoczących Europę, wybierając polityków, których czy tych otwartych na integrację tych raczej patrzących nacjonalistyczni albo przynajmniej otwarcie preferujących interesy narodowe, chociaż moim zdaniem nie ma takiej kolizji to jest wymyślone na użytek wewnętrzny wyborczy kolizja Narodowy unijne, ale to, zostawiając i w efekcie mamy konstytucyjne są idee są czasy, kiedy państwa szły z różnych względów właśnie taki mieli polityków sprawujących władzę i takie otoczenie gospodarcze i geopolityczne zewnętrzne także, że Europa wówczas, że skłonna była i tak dokonywała takich wyborów z zróżnicowane integracji i taki, kiedy była dobra Koziej o sytuacja gospodarcza, zwłaszcza kiedy Europa szła no silniej do przodu, wybierając nowe polityki państwa było tym zainteresowane no wole sytuacja się mocno zmieniła, kiedy weszły no, jakby pan, że historycznie go gospodarczo politycznie różne, że nie powiedzieć odległe państwa Europy wschodniej rzeczy częściowo nazywany także środkową, a szans go do Polski, chociaż moim zdaniem jednak wschodniej i to konsekwencje wciąż obserwujemy przecież w ale też proszę tylko powiedzieć, żebyśmy właśnie tu mieli jakąś jasność czy to co tak w skrócie również panowie nazwali ten obcy aut to jest właśnie jakaś zasada traktatowa zasada prawna, że można tego typu rzeczy robić czy to raczej właśnie wynika tylko włącznie z pewnych decyzji politycznych np. czy to w okresie negocjacji akcesyjnych czy kiedyś już jest członkiem Unii Europejskiej pojawiają się jakieś nowe okoliczności noże można właśnie się z jakiejś polityki wyłączać to jest także to za każdym razem z przedmiotem właśnie politycznych negocjacji czy ktoś mówi, a tu przepraszam bardzo paragraf taki artykuł taki my sobie z tego korzystamy to oczywiście z jak jak to zwykle bywa jest bardziej skomplikowana nie można powiedzieć tak lub nie natomiast generalnie oba auta mają charakter politycznej wynika wynikają albo z wstępnych negocjacji albo albo późniejszy w każdym razie jest także polityczna decyzja, którą później ubiera się sprawą i są rozwiązania, które są obce szyte na miarę, czyli na konkretny problem na konkretną sprawę, a nie takie, które są uniwersalne dają możliwość tu teraz albo w przyszłości natomiast prawie unijnym, czyli w traktatach stanowiących nie są przewidziane procedury określają wzmocnioną współpracą wzmocniona współpraca ona powstała w tercecie z Amsterdamu, czyli od 0910. roku jest możliwa wpierw do określonych polityk teraz bardzo szeroko jest możliwe ostatnio takim przykładem jest chociażby szybko, czyli nawet właśnie współpracy wojskowej, a i ona powstała właśnie wskutek negatywnych doświadczeń związanych z księgę no bo Schengen powstało było także może by prof. Karolewski powiedział o tym lepiej albo stawało w każdej dziedzinie motywy niemieckiej, które w skutek tego, że państwo nie mogły się porozumieć co do tego, żeby znieść kontrole między sobą na granicach no, więc wyszli poza Unią podpisali umowę międzynarodową małej miseczce wsi gen w Luksemburgu i powiedzieli będziemy wprowadzać sukcesywnie tak tak takie rozwiązania, żeby znieść kontrolę na granicy, żeby te granice były oczywiście dalej istniały, ale tylko na mapach formalnie była niezauważalna i a instytucje unijne widząc, że idzie to tak naprawdę równolegle, ale poza kontrolą poza ich zaangażowaniem i że to powinno być połączone, bo źródłową jest tym samym integracji ale jakby zupełnie innym torem to prawda sprawa międzyrządowego odrębna umowa państwa się po prostu porozumiały mogły, ale jest tak naprawdę było 7 podporządkowuje zgodne z duchem integracji, bo cała ta osób jest taka, że wszystko co dotyczy Unii ma powstawać pomiędzy państwami, które jest w tej Unii są nawet dzisiaj jakieś państwo nie decyduje to jest od jest zaangażowany w to w ten sposób, że on podejmuje decyzję i nie uczestniczy, a tutaj sięga wyszło jak umowa międzynarodowa poza struktury Unii, ale dotyczyło przecież stricte bezpośrednio Unii Europejskiej i to złe doświadczenie spowodowało, że właśnie w traktacie pojawiły się przepisy dotyczące wzmocnią współpracę on oznaczają, że grupa państw może rozumieć pod pewnymi warunkami najmniej 9 tak co najmniej 9 państw i te rogi generalnie sprowadza się do tego, że taka wzmocniona współpraca nie może spowodować dyskryminacji obywateli państw, które w nim uczestniczą czyli, jeżeli mamy np. ochronę wzmocniono patentową Polska oczywiście nie należy początkowo miała, ale nie należy to teraz, jeżeli taki przedsiębiorca będzie działać we Francji, które należy to może skorzystać z tej oferty, jakby to nazwać prawnej ochrony, która jest oferowana obywatelom Francji, ale w Polsce nie może czy nie może dyskryminować, jakby Polska albo inne państwo nie uczestniczy w danej oceny współpracy to są rozwody transgraniczne właśnie ta współpraca PEKA, czyli dym wojskowa jest tylko kilka przykładów to wówczas karze do państw, które nie uczestniczy w dowolnym momencie może zgłosić akces i wejść do tej współpracy mówi myśli to warunki oczywiście jeśli spełni warunki na zasadzie też nie taki, że teraz chodzę za tydzień wychodzę, bo może zobaczymy tak wiele osób praca rzeczywiście pojawi się w innych obszarach czasami jest mniej państw no, skąd część tak jak to współpraca prym w ramach po dotyczącej polityki wewnętrznej czy ma charakter jeszcze nieformalne nie są spełnione warunki traktatowe o wzmocnionej współpracy, ale też obraca się zaczyna, bo 6 państw zainteresowanych bliższą współpracą w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego no może poszerzać może stać się wtedy jakby sformalizowaną w pewnym momencie współpracą tych 9 państw więcej i tak jest przez co się dzieję natomiast poza tymi aspektami prawnymi czy formalnymi 1 rzecz chciał jeszcze dodać, że pewnego rodzaju dynamika polityczna od początku lat dziewięćdziesiątych, która w dużej mierze powoduje, że ta integracja zróżnicowana stała się bardziej kompleksowa, że to nie tylko oznacza oznacza oczywiście po części chodzi o współpracy chodzi o to, żeby rozwiązywać wspólnie pewne problemy, które są transgraniczne na wiele wiele aspektów czy przestępstwo przestępczości zorganizowanej czy inne rzeczy, chociaż rozum rozwodów małżeństw te brama Unii Europejskiej był jest ważnym aspektem trzeba rozwiązać są też polisy polityczne aspekty mianowicie to, że Unia europejska stała się bardziej kompleksowa też coraz bardziej przynajmniej percepcji politycznej społecznej ingeruje w życie codzienne obywateli w takich przypadkach wiele systemów politycznych przewiduje, że należy przy bardziej zaawansowanym traktacie międzynarodowym, czyli każdym traktacie unijnym przeprowadzi referendum to nie dotyczy wszystkich krajów dotyczy niektórych krajów i to referendum de facto polityk czuje to zróżnicowanie w integracji Unii Europejskiej powoduje, że politycy, że my czasami jadamy nazwała politologii przedsiębiorcami politycznymi, ponieważ oni organizują czy, mobilizując wsparcie polityczne w odniesieniu do jakiegoś aspektu nie muszą mieć partie polityczne obrazu odnoszą się do Unii Europejskiej i często pokazują pewnego rodzaju problematykę, czyli szukają właśnie legitymizacji szukają mobilizacji politycznej w odniesieniu do Unii Europejskiej tak taką obserwację takiej obserwacji możemy dokonać właśnie do odniesie w odniesieniu ostatnich 30 lat dania musiał przeprowadzić znajdowała się przeprowadzić referendum w odniesieniu do traktatu z Maastricht później Irlandia miała obowiązek Konstytucyjny przeprowadzić referenda później Francja, chociaż nie musiała przeprowadzić referendum na temat traktatu konstytucyjnego 2005 roku zdecydowała się przeprowadzić referendum zupełnie dziwnych warunkach, ponieważ nie było referendum zasadzie co do treści traktatu konstytucyjnego tylko to była decyzja ta prezydenta Chiraca, żeby wzmocnić swoją legitymację polityczną, którą przegrał, więc wchodzą tutaj jakby motywacje polityczne, które samą Unię europejską mają czasami niewiele wspólnego wynika z pewnej dynamiki politycznej i wprowadzają dodatkowe zróżnicowanie wprowadzają dodatkową niepewność co do projektu Unii Europejskiej, ponieważ ten projekt powoli też umyka takim przesłanką racjonalnym można powiedzieć ułatwienia współpracy z wprowadzania właśnie większej spójności prawnej rozwiązywania problemów Unia europejska jest tzw. polityków, czyli jest podmiotem politycznym też przedmiotem politycznym, który coraz bardziej jest kontrowersje te właśnie, że mogę to przecież słaby to kolega profesora to jakby słuchał o sytuacji w Polsce, że zwróćmy uwagę, że programy teraz wychodzimy poza sformalizowany w traktatach Formuły bliższej współpracy, aby dla grupy państw, ale mówimy też o takiej wzmocniona czy zróżnicowanej współpracy de facto ona wynika właśnie z różnych czynników, o których prof. Polski teraz mówił m.in. zobaczmy na sytuację w krajowym planem odbudowy i z tym jak i właściwie, dlaczego dzieje się tak jak się dzieje ze względów polityki wewnętrznej i dla korzyści, a właśnie w ramach polityki wewnętrznej tak naprawdę korzysta się z elementów o część argumentacji dotyczącej Unii, chociaż Unia tutaj de facto nie musiała nie jest potrzebna, bo określona partia pozycjonuje się jako eurosceptyczna i pokazuje to na każdym kroku i imię przedłużenia mandatu wyborczego uzyskanego na nowo jest gotowa do na takiej utrwalonej pozycji antyunijnej, a że w konsekwencji prowadzi to do np. zablokowania pieniędzy pomocowych no to mamy obraz jest w 21 teraz państwa, które nie otrzymuje tych pieniędzy, czyli znów różnicujemy notabene ta ten brak tych funduszy doprowadzi do takiej de facto potężnej różnicy potencjałów gospodarczych co zaowocuje, jeżeli wiemy czym, ale skala może być olbrzymia, bo gospodarka wpływa jest status społeczeństwa ekonomiczny na wybory polityczne wybory na wyborcze na wyborcze preferencje, a więc to jest naprawdę beczka prochu z tym, że ja rozumiem, że i to rzeczywiście jest przykład takiego trochę różnicowania się na własne życzenie natomiast jeszcze wrócę wrócę do tego co do tego Schengen, bo mnie się wydaje, że teraz mamy do czynienia jeszcze innym przypadkiem, o którym jak na razie chyba nie mówiliśmy panowie nie mówili, bo z 1 strony, wprowadzając ten system Schengen do traktatu do porządku prawnego jeśli tak można mówić Unii Europejskiej rozumiem, że właśnie niektóre państwa mogły zagwarantować sobie same z powodu jakiejś własnej wewnętrznej polityki, że nie chcą w tym projekcie uczestniczyć no i tak mieliśmy wielką Brytanię, zanim wystąpiła z Unii prawda, że nie oni się nie przyłączyli do tego Schengen i Irlandia również swoją drogą został ciekawe, że akurat wyspiarskie państwa, które miały naturalnie dodatkową granicę akurat właśnie chciały się z tego wycofać ale, ale w tej chwili mamy sytuację jeszcze inną jest Bułgaria Rumunia, które od 11 lat aplikuje, żeby wejść do strefy Schengen już różne władze polityczne tego kraju starają się udowodnić przekonać, że spełniają wszystkie kryteria, aby w tej strefie się znaleźć, a dalej jest to blokowane nawet na jej chyba przedostatniej sesji plenarnej parlamentu europejskiego parlament czy jakąś rezolucję w tej sprawie to naprawdę skandal w pytanie zatem jest takie, a co w sytuacji, kiedy ktoś nie chce mieć od autu, ale go ktoś inny autor wie ma do tego prawo to wynikało z negocjacji, o których mówiliśmy przed akcesyjnych Rumunia Bułgaria zgodziły się na to, aby być wykup, gdzie poza zasięgiem, ponieważ nie spełnia kryteria g pytanie argument taki albo w opóźniać wejście do Unii i czekamy aż rolnicze kryteria Antykorupcyjne, zwłaszcza albo chodzicie, ale nie będziecie częścią się zresztą Polska też musiała chwilę poczekać, zanim doszło do systemu księgę, a żeby natomiast on już nie tak długo Bułgaria ma kolosalne problemy strukturalne można powiedzieć, że taką drugą Grecją, która po wejściu do Unii jako państwo niesprawne, czyli i nos zorganizowane taki sposób, że procedury Antykorupcyjne musiały być wprowadzone ekstra dla wypłaty funduszy przez komisję europejską, bo tak fundusze były zablokowane no bo trafiały tam, gdzie miały, więc to też nie jest taka sytuacja zero-jedynkowa te państwa po prostu nie spełnił kryteriów chciały być Unii szybciej, a to, że zamiast poprawić się to, zwłaszcza Bułgarii się pogarsza czy stabilizujemy na nieodpowiednim poziomie niewystarczającym na torze inna kwestia i tylko czy na pewno mamy do czynienia z taką właśnie no i prawną oceną, którą pan prof. Grzesiek zaproponował przed chwilą czy jednak nie mamy znowu do czynienia trochę z polityką, bo ja przynajmniej słyszał o tym, że nie wiem to Holendrom się nie podoba Bułgaria Rumunia w strefie Schengen, a w tym widzą jakieś problemy, które wiążą z ze szlakiem migracyjnym bałkańskim no właśnie wydawać by się mogło, że trochę się w tej argumentacji odchodzi od takich zasad związanych z rzeczywistą ochroną granic zewnętrznych z pewnym systemem właśnie obecności w tym systemie elektronicznym wymiany informacji tak dalej tylko bierze pod uwagę trochę bardziej miękkie powiedziałby kryteria oceny wtedy jest trochę kłopot właśnie, bo nie mamy sytuacji czystej prawnej tylko oceny politycznej, ale zawsze jest to mniejsza, jakby też z regulacjami prawnymi czy Unii Europejskiej systemem władzy tak opisujemy często nauk politycznych to znaczy, że państwa, które mają dostęp do do tego systemu władzy tak naprawdę mogą wykluczyć inne państwa ta idea właśnie tego, że jest integracja jest jakby jądro, które się integruje oznacza również zupełnego regulator, bo są pewnego rodzaju regulacje pozwalające na wykluczenie innych z różnych powodów tak jakby prawne regulacje są odzwierciedleniem woli politycznej w dużej mierze, więc interesy polityczne są różne i oczywiście można powiedzieć okej to nie do końca jest może nie odpowiada duchowi prawnemu, cytując Monteskiusza, ale w gruncie rzeczy jest to system władzy oparty na interesach i ale nie tylko jakby Unia europejska jest zainteresowana no, jakby Perpetual swojej tożsamości, czyli przetrwaniem, więc pewnego rodzaju zbyt duże konflikty spięcia między poszczególnymi państwami są niekorzystne w gruncie rzeczy by Unia europejska musi podejmować decyzje decyzje wobec wezwań wyzwań zewnętrznych, jeżeli się pojawi kryzys wewnętrzny różnego rodzaju chociażby teraz wojna w Ukrainie Unia europejska powinna podejmować być w stanie podejmować decyzję to był, jakby problem odwieczny problem Unii Europejskiej stawał się coraz większy w momencie poszerzania o następne, a następie członków, że zwiększała się właśnie ta pula zróżnicowanych interesów i IT widzimy teraz prawda są Węgry, które mają interesy czasami Chorwacja za prezydent w szczególności mówi inaczej niż, jakby Main Stream i unijny formuje swoją politykę wobec Rosji wobec Ukrainy, więc to na pewno odgrywa, ale i ważną rolę Pippi no taka jest specyfika Unii Europejskiej, że pewne kraje mogą być wykluczone pana, że jeżeli nie spełniają kryteriów widzimy dokładnie teraz w przypadku Polski Węgier, kiedy państwa, które w gruncie rzeczy są dużym stopniu zintegrowane no może poza pola poza strefą euro nie spełniają obecnych kryteriów dotyczących praworządności i Unia europejska do tej pory miała poważne problemy z radzeniem sobie z tą sytuacją, ponieważ nie przewidziała wprost Fortis swojego rozwoju mechanizmów jednoznacznego rodzenia są sytuacją po art. 7 oczywiście, które wymaga jednomyślności poza krajem, którego dotyczy nie przewidziała, że może być 1 nich więcej problematyczne państwo w latach takich mamy przynajmniej 2, więc to jest też no i aspekt, który dotyczy przetrwania Unii Europejskiej norm wartości unijnych no i tego rodzaju instrumenty z 1 strony wykluczające zrósł zabezpieczające można powiedzieć funkcjonowanie Unii Europejskiej są potrzebne no to już jest też kwestia tego, że 27 lub branży czy pan i po pewnym sensie 32 duże należą gospodarczo do Unii i realizują wspólny rynek wewnętrzny i Norwegia Islandia i oświecenia, czyli częściej te państwa je opierają się zaufanie i presja nie ufają sobie na to prawdę nie załatwi nawet nie wiem jak pięknej górnolotne regulacje prawne, zwłaszcza preambuła i aktach tego rodzaju jak traktaty stanowiące Unii nie załatwi sprawy nie od zaufania to musi być spójna praktyka wykonywanie regulacji prawnych dostosowanie się też udział w Bułgarii Rumunii to podkreśla się to szeroko i tonie od jakichś krótszego czasu od 2 lat już, że ich przyłączenie było zbyt szybkie negatywne konsekwencje, zwłaszcza złe doświadczenia z Bułgarią i brak dialogu efektywnego z tym krajem, bo w międzyczasie też na w Rumunii były problemy m.in. sądownictwo praworządność ona udało się jakiś sposób opanować nad Bułgarią ten problem korupcji i ma takiej degrengolady struktur państwowych trwa to spowodowało niechęć do kolejnych rozszerzeń i znowu, jakby to zobrazować cie aktualnymi konsekwencjami to wejście 10 państw Europy środkowo-wschodniej, a potem jeszcze tych 2 dodatkowych Węgier Rumunii Bułgarii spowodowało, że państwa Europy tej starej tzw. zwłaszcza Francja, ale także Niemcy, chociaż może one dzisiaj o tym mówią nie chcą nie są zainteresowane kolejnymi rozszerzeniami najpierw trzeba cementować Unię, żeby tak wysoka wnioskują ona mogła być decyzyjne, iż pomogła przetrwać UE jest trochę jak rower tzw. teoria rowerowa dopóki daje konkretne dowody swojej przydatności to obywatele popierają jeśli natomiast zatrzymałaby się to przeciwieństwo do państwa będzie ona kwestionowana sens sens członkostwa to wystarczy, że jakiś rząd populistyczny dorwie się do władzy to może obrócić przeciwko Unii i z różnych powodów czy to tak motywowany jak rząd swego czasu brytyjskiej, aby podbić sobie tak naprawdę legitymację i punkty wyborcze może ogłosić, że oto daje prawo i głos narodowi nie zdecyduje czy zostajemy naród działać będzie no w oparciu o tu i teraz i że jeszcze gorzej gospodarczo i interesuje się społeczeństwo czy Unia ma kompetencje np. w sprawie spraw zdrowotnych czy może działać przeciwko pandemii i zwalczać dom stąd tak duże były reakcję komisji europejskiej tak bardzo pilnować, żeby ona była widoczna, że Unia niż chociażby kompetencji miała tyle co godne płace tak naprawdę w tym zakresie brakujący pas mówiąc tutaj to zaufanie jest potrzebny między państwami działamy solidarnie i w jakim się jednak za kontrolera tolerowany w zakresie kierujemy wspólnych interesów, jeżeli któreś państwo zaczyna zbyt silnie naciskać na nas takie nacjonalistyczne hasła argumenty zbyt protekcjonalnie stycznia podchodzi do swojej gospodarki albo mamy wspólne wartości po prostu wykluczane i często wykluczenie prędzej czy później doprowadzi do zróżnicowania i to z licowane może przybrać formę taką lub inna to znaczy albo taką, którą przewidują traktaty wtedy to są punktowe rzeczy tak naprawdę nasze realizują prawie pochodnym, czyli jest wydawane rozporządzenie o ochronie patentowej i dane państwo zgłasza Janie uczestniczycie no to nadal podstawowym dobrze to czy grupa pozostały to podejmujemy to polityka to rozwiązanie w w modelu wzmocnią współpracę albo też poprzez Integra negocjacje polityczne czy to dodaje jakiś protokół do traktatów czy zmienia się traktaty w każdym razie wtedy możemy odpowiedzieć o jakimś wykluczeniu, że są różne metody różne drogi, a skutek jest podobne w sumie, że Europa jest zróżnicowana tras jest jakaś masa krytyczna tego zróżnicowania to znaczy, jeżeli jej będzie zbyt dużo to Unia może stać się taką efemeryczne wspólnotom złożono tak naprawdę spot wspólnot no to może dobry moment, żeby wrócił do zasygnalizowanego wątku tej sytuacji brytyjskiej na dzisiaj wiemy jak to się skończyło Wielkiej Brytanii w unii nie ma, ale niektórzy mogą właśnie by pytać tak jak ja chciałbym właśnie panów pytać o to dlaczego mimo wszystko doszło do tych negocjacji z rządem Davida Camerona podczas, których próbowano właśnie no trochę na nowo oczywiście nie w pełni ułożyć relacje Unii europejskich z wielką Brytanią tam niektórzy może pamiętają, że tym hasłem na bazie, którego cała ta dyskusja była zbudowano chodziło oto zasady Evert klauzul Union nie wiem jak to na Polski najlepiej przetłumaczyć, iż Brytyjczycy nie chcieli iść tą drogą no i teraz czy tylko dlatego, że to była druga gospodarka unijna potężny kraj właśnie zgodzono się na ten rodzaj lub ustępstwa, mimo że, o czym mówił przed chwilą prof. Grzesiek no jest to właściwe ryzykowne, że się właśnie coraz więcej będzie wprowadzać takich rozwiązań indywidualnych dla poszczególnych państw co w efekcie no dezintegracja wspólnotę i jest szkodliwe tu się skończyło także wielka Brytania wyszła natomiast sam fakt podjęcia tych rozmów no właśnie wydaje się być trochę działaniem ryzykownym, gdybyśmy chcieli wnioski na przyszłość wyciągać jak należałoby tamtą sytuację spojrzeć i można spożyć odwrotnie oczywiście są głosy, które mówią, że Unia europejska była za mało otwarta na różnego rodzaju propozycje brytyjskiej są wielka przekaże wniosek o specyficznym przykładem, ponieważ na zawsze była troszeczkę może nie w sensie prawnym poza Unią Europy europejski, ale mentalnie politycznie z tego względu, że już na początku swojego funkcjonowania w unii europejskiej tzw. brytyjski rabat dotyczy zostawali rabat, czyli płacili mniej tak naprawdę do kasy unijnej niż z sugerowałbym sugerowałby to potencjał gospodarczy finansowy Wielkiej Brytanii i te muzyka stroje panie profesorze przepraszam w ogóle na samym początku członkostwa, ale teraz głowy to mówię pamięć nie myli to chyba rok 2 lata po wejściu do już mieli pierwsze referendum czy chcą być w unii czy nie akurat wtedy w tamtym referendum wyszło, że chcą tak, ale chciałem tracić jak mimo wszystko wielka Brytania z takim specyficznym przykładem, dlatego że percepcja Unii Europejskiej np. w sferze publicznej brytyjskie tak jak opisywał Unię europejską czasopisma wiodące czy praca wiodąca czy choćby czytając podręczniki są badania politologiczne, które analizują my obraz Unii w podręcznikach historii Wielkiej Brytanii pokazują, że Unia europejska zawsze była traktowana jako pewnego rodzaju organizacja gospodarcza, którą nie była tak naprawdę, ponieważ wielka Brytania bardzo dobrze w sensie takim prawnym administracyjnym odnalazła się w Unii Europejskiej Brytyjczycy byli w stanie tak naprawdę obsadzi bardzo dużo mam miejsc czy w zasadzie pozycji politycznych w administracji centralnej unijnej komisji europejskiej radzie ministrów w parlamencie europejskim bardzo dobrze się, jakby funkcjonowali w tym systemie, czyli tak naprawdę ta wizja Wielkiej Brytanii, która dostawała mniej niż inne kraje była fałszywą wizją działania nie odzwierciedlała rzeczywistość, ale mimo wszystko płynie w części elit politycznych Wielkiej Brytanii w szczególności elita konserwatywnych pojawiła się ta wizja, że Unia europejska jest obciążeniem dla Wielkiej Brytanii, która w rzeczywistości nie miała znaczenia Sejm miał odzwierciedlenie w rzeczywistości, ale była po prostu wizja, że wielka Brytania jest państwem samodzielnym wielka pytanie jest wyspą, że wielka Brytania w gruncie rzeczy mogłaby wrócić do swojej świetności z lat pięćdziesiątych projekt tak naprawdę nie było w latach pięćdziesiątych świetności imperialnej i tego rodzaju wizję w jaki sposób zaczynały się być coraz bardziej, gdy one obecne w dyskusji politycznej Wielkiej Brytanii i Cameron, który był nią premierem i głową partii konserwatywnej w jaki sposób reagował na ten wzrost populizmu wzrost tak izolacjonizmu Wielkiej Brytanii i też w pewnym sensie formułował oczekiwania wobec Unii Europejskiej są obydwa podejścia jedno podejście, którą pan zasugerował, że w zasadzie Unia europejska nie powinna była rozmawia się wielką Brytanią i 4 być może problem rozwiązał ale by się rozwiązał prawdopodobnie dlatego, że to była dynamika wewnątrz polityczna w gruncie rzeczy być może warto byłoby rozmawiać pewnego rodzaju takiej koncepcji koncesję symboliczne wodę można było Wielkiej Brytanii dać np. ponoć tak jakby jest taka sugestia, że ten kryzys polityczny Wielkiej Brytanii pojawił się, gdy Cameron poczuł, że nie jest w stanie wpłynąć na kształt Unii komisja europejska była dyskusja na temat prezydenta komisji europejskiej bardzo chciał nie dopuścić do tego, żeby klub do tej pory funkcjonujący komisarz czy przewodniczący komisji został wybrany i Junker chciałby ograniczyć w przebiegu funkcji i to nie przeszło Niemcy zablokowały przede wszystkim Cameron wrócił do domu z takim poczuciem okej jednak ta Unia euro europejski następnie traktuje poważnie i z tego powstała pewnego rodzaju dynamika wewnątrz polityczna którą, którą on prawdopodobnie sam nie chciał nie chciała pogłębiać natomiast ona była nawet nie było wewnątrz polityczna była wewnątrzpartyjna dotyczyła państwa partii konserwatywnej i no zależy jak na to spojrzymy, jeżeli są głosy, które mówiły, żebyśmy się wtedy porozumieli na poziomie symbolicznym nie chodziła tak naprawdę jakieś koncesje na nas, jeżeli chodzi o instytucje unijne wielka Brytania byłaby dzisiaj w w unii europejskiej, ponieważ Cameron nie musiałby rozpisywać referendum, czyli tak naprawdę nie musiałby rozmawiać z jeszcze bardziej Highline drogą częścią swojej partii i ta dynamika niestety była niefortunna Unia europejska odegrała jakąś negatywną rolę w tym mieć tą można spojrzeć na sposób, a prewencji dla pana pytanie pana redaktora to jednak z perspektywy zawsze łatwiej oceniać ex post działania no cóż, że były pretensje zgłaszane było podnoszenie, że najprawdopodobniej ogłosimy referendum, które już było wiadomo, że może się wymknąć spod kontroli co się stało, więc ówczesna rada europejska czy innymi słowy państwa, a pod przewodnictwem był do Donalda Tuska, który przecież często jeździł do Londynu i przygotował przygotowała pakiet rozwiązań, które szły na rękę oczekiwałem przy czym one były często no trudno powiedzieć, żeby jakiś kolejny sformalizowana, ale nad nimi oczekiwaniom narodu rosyjskiego między wymiany były dotyczyły też wykorzystywania opieki społecznej socjalnej przez migrujących pracowników dotyczą głównie Polaków jak badania wskazały dotyczą marginalnej liczby, ale było nośne medialnie, a jak media podnoszą pewien pół pewną sprawę to staje się wszechobecny i wtedy nikt nie patrzy czy tak naprawdę jest 3% wszystkich migrujących pracowników korzysta z opieki społecznej czy też wszyscy to jest zaczyna się kojarzyć, że prawie wszyscy w związku czym jest problem, więc w związku z tym rada europejska poszła czyste, jakby w poprzek tego tego co stanowi prawo no bo ma do tego możliwość politycznej powiedziała takim razie damy z szczególne z rozwiązania dla rynku pracy brytyjskiego jak czas pokazał nie są tak naprawdę o to i to nie pomogło Brytyjczycy wystąpili zatem pytanie jak oceniamy później zachowanie Unii Europejskiej czy ona powinna była inaczej zachowywać się czy też nie moim zdaniem bardzo dobrze się zachował dlatego czynie wpuściła Wielkiej Brytanii do tego systemu jakim, jaki ma Norwegia Szwajcaria to znaczy takiego europejskiego obszaru gospodarczego, gdzie może taką dosyć może tria rywalizują powiedzieć rozbudziły się, ale zostawiamy dostęp do kuchni nie powinno się do czego dla rozważa odchodzącego małżonka tym wypadku powiedziała nie zostawiamy tego dostępu twardo negocjujemy, żeby pokazać innym państwom, gdzie rodzi się władza populistyczna, że można tego nadużywać np. Włochom Polakom, bo wtedy akurat Włosi byli drudzy w kolejce można powiedzieć, a dzisiaj Polska czy Węgry i wy już wiemy, że negocjacje są trudne i niekoniecznie przynoszą efekty, bo wszyscy też widzieli wtedy łącznie z Cameronem, że wyjście z Unii nie opłaca się nikomu prócz raczej tym graczom globalnym jak Rosja Chiny no bo to osłabia Unię wizerunkowo i gospodarczą tak się stało teraz konsekwencje Bielak Unia poniosła także, ale mniejsze ary gospodarka, jakie pytani ponosić będzie ponosiła jeszcze silniejsze to jeszcze nie wszystko co co się wydarzyło jest nie zakończyło się tak naprawdę proces grodzenia my niektórzy nawet twierdzą, że te obecne turbulencje polityczne to też konsekwencja właśnie tego brexitu, ale zostały, bo na koniec zostały nam 3 minuty, więc może pana prof. Karnowskiego poproszę o taki rodzaj podsumowania czy w takim razie choćby doświadczenie brytyjskiej pokazuje, że rzeczywiście te wszystkie wyłączenia te odejścia od od pewnego wspólnotowego działania, czyli właśnie ta różnorodność generalnie jest zagrożeniem, jeżeli myślimy o przyszłości Unii Europejskiej i to, że tylko w tej chwili chyba 3 państwa mają właśnie jakieś obce auta w tym w tym Polska 1 to wystarczy i broń Boże nie powinno się zrobić więcej myślę że to by ten element różnicowania jest konieczne chyba tego się nie da uniknąć biorąc pod uwagę kompleksowość czy instytucjonalną Unii Europejskiej biorąc pod uwagę historię ponieważ, jakby to jest organizacja, która powstała jak te jak ONZ, które oczywiście powstał przy dużej zaangażowaniu dużej ilości krajów, jeżeli poszerza się oczywiście latku członku tylko stopniowo podstawa prawna od minimalnej ilości do coraz większej ilości członków, a każde rozszerzenie i każdy nowy traktat to jest tak na międzynarodowych, które uzna to oznacza, że trzeba negocjować trzeba negocjować kilka obszarów wiele obszarów, które się też powiększają, ponieważ zwiększa się integracja unijna to jest w zasadzie jedyny sposób na funkcjonowanie Unii Europejskiej tego nie nie da się uniknąć pytanie jak daleko to zróżnicowanie funkcjonuje jako daleko sięga jeżeli, jeżeli zaczyna sięgać daleko tak, że Unia europejska w jakimś obszarze przestaje działać to jest pytanie na ile to jest sensowne nagle to skuteczne na ile to jest efektowne natomiast sama zasada zróżnicowana być może po prostu częścią rzeczywistości trudno mi wyobrazić sobie Unię europejską bez tego zróżnicowania, ponieważ zbyt kompleksowa jest dużo zbyt duża ilość krajów, które biorą udział w tym projekcie i raczej nie zmniejszy się już w przyszłości natomiast pytanie jest, jakie będą formy tego zróżnicowania właśnie w naszym projekcie im takie dzisiejszej konferencji rozmawiamy na ten temat rozmawiamy, jakie formy zróżnicowania mogą polepszyć funkcjonowanie Unii Europejskiej np. w krótkim okresie, ponieważ spowodują, że pewne interesy bardzo różnorodne będą mogły można w tych w przypadku tych interesów znaleźć kompromis, jaki będzie miało znaczenie zróżnicowanie długoterminowo czy np. zmniejszy to skuteczność działania Unii Europejskiej do 10 lat za 20 lat czy w nowym środowisku geopolitycznym, więc nie będziemy w stanie prawdopodobnie dobnie tego uniknąć Unia europejska nigdy nie będzie państwem Narodowym scentralizowanym i zharmonizowane do tego stopnia jak znamy to z kontekstu państw narodowych natomiast pozostaje pytanie, jakie formy zróżnicowania i w jakim zakresie będą pomagały funkcjonować Unii Europejskiej na ile będą przeszkadzały bo kiedy już wszyscy będziemy wiedzieć jak to powinno wyglądać to spotkamy się ponownie i o tym porozmawiamy dzisiaj bardzo za tę wymianę myśli już dziękuję byli z nami pan prof. Robert Grzeszczak Uniwersytet warszawski i pan prezes Ireneusz Karolewski Uniwersytet Lipski bardzo panu dziękuję dziękuję dziękuję podziękowała też Małgorzaty Raczyńskiej, które audycję wydawała Maciej Zakrocki dobrej nocy do usłyszenia jutro o tej samej porze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MACIEJ ZAKROCKI PRZEDSTAWIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA