REKLAMA

Kraje rozwijające domagają się pieniędzy od bogatych za szkody klimatyczne [spór na COP27]

Światopodgląd
Data emisji:
2022-11-09 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:38 min.
Udostępnij:

O ustaleniach i rozmowach na COP27 w Egipcie opowiada Marcin Kowalczyk - kierownik Zespołu Klimatycznego WWF Polska

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz tak jak państwo słyszeliście łączymy się teraz z Marcinem Kowalczykiem kierownikiem zespołu klimatycznego WWF Polska też eksperta koalicji klimatycznej, które jest w Szarm el-Szejk w Egipcie dzień dobry jak to brzmi ich w dzień dobry pani państwu będziemy rozmawiać o tym to może najpierw zapytam jak po tych kilku dniach obrad szczytu klimatycznego, jakie pan wrażenia, żeby pan czym się pan podzielił na pewno w tej chwili ciężko Rozwiń » mówić o jakimkolwiek przełomie, ale jesteśmy tak naprawdę dopiero w bardzo wczesnej fazie szczytu szczyt kluczowe decyzje będą zapadały dopiero w przyszłym tygodniu i wtedy też będziemy mogli się przekonać o tym jak będą tak naprawdę wyniki czy uda się osiągnąć znaczący postęp negocjacjach czy to będzie niestety jak co zaraz jedziemy, a oczywiście nie pisał pan na straty szczytu, bo niektórzy spisują jest jeszcze za wcześnie, żeby spisywać Szczytna straty decyzje, które będą decydowały o jakości czy tak zaczął być negocjowane dopiero piątek to już jego zaletą tego wrażenia nie był pan na z tego co się orientuję na kilku szczytach, więc czy coś tutaj jest szczególnego się dzieję, a która tutaj szczyt nie jest jako szczególnej nikt nie oczekuję tutaj też wyjątkowych przełomowych decyzji takie szczyty, które na, którą będzie się działo się więcej będzie przyszłoroczny szczyt Zjednoczonych Emiratach arabskich tutaj jest raczej próba kontynuacji procesów, które zostały rozpoczęte czy to w Paryżu czy Katowicach czy w blasku rozumiem, że z 1 strony to co już jest pewne chyba tak wynika z tych raportów to jest to, że 1,5 stopnia to może jest taki, czyli ograniczenia ocieplenia 1,5 stopnia to jest taki cel być może już tylko w papierach to znaczy, że chyba już nikt nie wierzę, że uda się tak zatrzymać jest takie ryzyko niestety okienko, które jeszcze cały czas istnieje zamyka się coraz bardziej zamyka się coraz szybciej niestety bez gwałtownymi i gwałtownego zmniejszenia emisji globalni tutaj mówimy tutaj również o państwach rozwijających się takich jak Chiny czy mnie faktycznie będziemy w stanie osiągnąć tego celu natomiast nie jest jeszcze o jest jeszcze szansa zerowa jeszcze minimalne szanse na utrzymanie temperatury poniżej 1,5 stopnia w dłuższej perspektywie poproszę perspektywy prawie na pewno przekroczymy jeszcze istnieję mówi o tym, dlatego że mam z tego co rozumiem ten szczyt te szczyty właściwie czy ten szczyt szczególnie są coraz bardziej poświęcone również adaptacji, a nawet no jakimś działaniom na rzecz ratowania już państw takich jak Pakistan tak przypomnimy 13 terytorium tego kraju znalazło się praktycznie pod wodą to tam dni prawie 2000 ludzi straciło życie, więc rozumiem że, że też coraz bardziej się mówi nie tylko powstrzymywanie zmiany klimatycznej, ale też co w obliczu tego, że już na zasadzie prawie, że wiemy, że nie da się zatrzymać na bezpiecznym poziomie 1,5 stopnia wzrostu zdecydują z zdecydowanie tak, chociaż adaptacja sama w sobie była zapisana już same Konrada lista uchwalonej 30 lat temu natomiast coraz większym stopniu z na zyskują naznaczeniu właśnie ze względu na te wydarzenia, o których pani mówi konieczny przystosowanie się coraz bardziej po pewnych zjawisk pogodowych coraz bardziej podobne zjawiska w postaci tych zdobywanych również zmiany klimatu, ale na tym szczycie jest mowa również o przekazaniu finansowania na tzw. szkody straty niż w radzeniu sobie z sytuacjami, których sama adaptacja nie wystarczy by doszło do katastrofy wywołany przez groźne zjawiska pogodowe tak naprawdę trzeba wybrać pierwsze ze skutkami katastrofy drugi zabudowa no właśnie, bo też rozumiem takie takie są w kamerę relację ze szczytu, że to jest teraz w tej chwili na tym szczycie, na którym pan jest to jest główny temat to znaczy te napięcia między nazwijmy to najbardziej rozwiniętymi najbogatszymi, a tym jak np. przywódczyni Barbados, którzy mówią dawajcie pieniądze mówiąc wprost znaczy, że naprawdę mówicie o nich, a my potrzebujemy pieniędzy na adaptację albo tak jak Pakistan po prostu nie możemy jak Niemcy po powodzi wyciągnąć pieniędzy z budżetu, bo ich nie mamy tylko albo się zadłużamy również uwag z bogatych albo jak Pakistan po prostu się nie odbudujemy częściowo tak to jest 11 spółce podziałów, ale też znowu nie jest nowy podział ten podział istnieje już praktycznie od samego początku istnienia konwencją niemalże tejże konwencji zapisany natomiast z coraz większym stopniu widać w jakim stopniu państwa rozwijające się potrzebują tych środków również na odbudowę potrzebują środków na adaptację otrzymują środków również władz ograniczanie własnych emisji i ten podział będzie coraz bardziej istotny na tym trzecie wyróżnił takie 2 główne o punkty zapalne dyskusji jest właśnie wspomniany przeze mnie finansowanie na rzecz mechanizmu szkód strat to jest pierwsza kwestia natomiast kwestia to jest dyskusja tzw. nowym celu finansowym roku 2020 piąty 2010 roku opieka Kun przyjęto cel mobilizacji przez państwa rozwinięte na rzecz państw rozwijających się 100 000 000 000USD od roku 2000 blisko 1 000 000 000USD rocznie 2020 roku jak wiemy z raportu OECD oraz raportu chciał konwencji en cel został spełniony został nią zaledwie 80 paru procentach zaś powoduje pewną erozję zaufania państw rozwijających się wobec rozwiniętych oraz docenta złożone w około 80 kilku zależy od raportu 8388% więcej zależnie od raportu zależną różnej metodologii natomiast powoduje erozję dla państw ze strony państwa zaufanie zwane państwo odbijających się wobec państw rozwiniętych czy złożone obietnice będą dotrzymane, lecz wiemy, że nie będą już, że żyjemy w 2020 zostaną dotrzymane bardzo nie zwalniamy tylko im teraz złudzeń, że będzie lepiej tak tutaj tutaj będzie bardzo trudne dzisiaj mówi o tym, że na 100 000 000 000 zostanie osiągnięte w roku 2023 podaż zobaczymy natomiast mowa jest również celu roku roku 2025, bo sensu miliardów obowiązuje w roku 2020 o rok 2025 miałby powstać nowy cel od poziomu 100 000 000 000, więc domyślnie wyższe niż 100 000 000 000 programowe w tym momencie w czasie dyskusji zarówno ściany tak czy jako politycznym na temat tego po pierwsze, jaka powinna być kwota czy też kwoty, bo to jest mowa być może różnych celach innych, choć dla windykacji, czyli ograniczanie emisji dla adaptacji innych działań na rzecz strat oraz jakiego rodzaju miał być metodologię zasady użyte do rozliczania tego chce majątek kwestii proszone są politycy, a może pan właśnie tak jakoś obrazowo dać przykład słuchaczom ma co te pieniądze idą w ramach tej adaptacji w ramach dotacji na naprawdę różne rzeczy począwszy od tego chociażby, że drogi, które są budowane były chowane są płatne podwyższenie na wypadek powodzi domy, które są budowane w niektórych miejscach zagrożonych zalaniem np. na palaczy na również z tego rodzaju podwyższenia w kopanie studni w miejscach, gdzie jest utrudniony dostęp dowody są naprawdę różnego rodzaju cięć w przypadku szkód strat chodzi o pierwsze to właśnie jeszcze raz to powiedzmy częste to jest ten mechanizm nowszy tak, o którym się teraz mówi, czyli o tym, że dach miałyby te kraje bogatsze właśnie wspomóc choćby taki Pakistan w radzeniu sobie z tymi szkodami lub stratami, bo jeżeli nie to Pakistan na parę lat co najmniej wzrostu gospodarczego no raczej nie zobaczy albo dużo mniejszym stopniu zdecydowanie tak to jest ten mechanizm, o którym dopiero zaczęliśmy rozmawiać na tym szczycie, bo o finansowaniu sztuki strat, o ile było do tej pory prośby ze strony państw więcej, bo taki mechanizm uwzględnić OPN szczyt jest pierwszym aktem na tym właśnie toczą się w tym zakresie and negocjacje i faktycznie środki miały być przekazywane w ramach tego mechanizmu trafiać miałby do państw rozwijających się poszkodowanych przez właśnie tego typu kataklizmy jak powódź w Pakistanie huragany, które bardzo często przechodzą przez wyspę krajów czy to przez wyspę na Pacyfik dni czy też chociażby pożary w różnego rodzaju państw rozwijających się, które powodują bardzo poważne szkody i te środki trafiał pierwszy na pomoc zaraz o wystąpieniu takiej katastrofy niemalże nie ma o to, żeby po prostu dokonywać czynności ratunkowych ratować życia, gdy taka postawa występuje drugi właśnie na długotrwałą budowach niż odbudowa mającą biorącą pod uwagę to, że takiej katastrofy mogą się starać w przyszłości, a więc odbudowa musi być również przystosowane do tego, żeby poradzić sobie z potencjalnymi kasę kataklizmami przyszłość jak go odrzuca taką statek statystykę dla państwa 54 kraje na kontynencie afrykańskim to jest mieszka w nich około 15% ludności świata odpowiadają za mniej niż 4% emisji co 2 czy podgrzewania planety podczas gdy np. stany Zjednoczone to jest 15%, czyli niemalże 4× więcej niż ten cały kontynent właśnie to też już wielokrotnie mówiono to są te kraje położone często też w takich miejscach uboższe, które najbardziej cierpią w wyniku tych efektów klimatycznych, bo to porównanie powodzi Pakistanu powodzi w Pakistanie po powodzi w Niemczech wydaje się bardzo obrazowe Niemcy po prostu mogły sobie od razu ruszyć z odbudową skala powodzi w Pakistanie oprócz tego, że była dużo dużo większa to też jest dużo uboższe państwo, które sobie z tym aż tak dobrze nie poradzi, ale rozumiem, że ten nowy mechanizm finansowy, który jest teraz omawiany za szkody straty to po pierwsze, on to jest wynik tego, że coraz bardziej rozwija się nauka tej atrybut czy też wskazania, że dane zjawisko pogodowe jest w dół z takim takim prawdopodobnie związane ze zmianą klimatyczną, ale też ono przeraża rozumiem ten ten pomysł w ogóle te państwa, które się boją pozwów ostatecznie zdecydowanie tak kwestia dotycząca pozwu czy też oczekiwanie jakiś konkretny kompensacji naprawdę bardzo dużej wysokości jest jednym z jedną z przyczyn, dla których te dyskusje do tej pory nie nabierały tempa, gdy dla wielu państw rozwiniętych możliwość jego żony zostaną pozwane właśnie o konieczność rekompensaty szkód re zostały wywołane stanowi swoistą czerwoną linię, której są gotowe przekroczyć również, dlatego że powiedzmy sobie, że negocjatorzy, którzy przyjeżdżają takie spotkania mają konkretny mandat przyznany swoich rządów tego mandatu nie mogą by na znaczącym stopniu przekroczyć czasami w pewnym stopniu PRZEKRĘCANIA się zdarzają w ramach wypracowywania kompromisu o zwróćmy uwagę, że decyzje podejmowane w ramach takiego szczepu są podejmowane konsensusem to nie jest tak, że można strajkować przegłosować natomiast gdy Sejm RP natomiast natomiast mimo wszystko te czerwone linie ze strony pewnych państw okraszony zostać nie mogą i dlatego pewnych decyzji podjąć się po prostu tutaj nie da potrzebna jest decyzja polityczna i w ramach tego w ramach tego mechanizmu szkód stratny prawdopodobnie również decyzja polityczna będzie w pewnym momencie niezbędna tak samo jak będzie w przypadku tego nowego celu finansowe bardzo dziękuję za rozmowę Marcin Kowalczyk kierownik zespołu klimatycznego WWF Polska ekspert koalicji klimatycznej prosto z Szarm el-Szejk opowiada państwo szczycie klimatycznym teraz informacja taka świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA