REKLAMA

Prof. Andrzej Wojtyna: żeby zahamować inflację powinna nastąpić podwyżka, która nie nastąpiła

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-11-10 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:24 min.
Udostępnij:

O RPP i jej decyzjach, hamowaniu inflacji, stopach procentowych, niezależności banku centralnego i jego przewidywaniach, mówił prof. Andrzej Wojtyna

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 6 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan prof. Andrzej Wojtyna były członek rady polityki pieniężnej Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry pani co jeszcze może zrobić rada polityki pieniężnej by zahamować wzrost inflacji na czym powinna zrobić to, czego nie zrobiła wczoraj w to jest pierwszy ku sprawę, że moim zdaniem wstrzymanie się od typu Rozwiń » podwyżkami kolejnymi było błędem jeśli zdaniem rady nie było to błędem to należało to w sposób przekonujący zawrzeć w komunikacie, a jeśli nie udało się nam się za chwilę co do na ten temat jakości tego komunikatu do tego może wrócimy, a jeśli nie udało się tego zawrzeć w komunikacie no to ciągle trzeba mieć nadzieję, że może tym razem zmienić charakter wystąpienia pana prezesa Glapińskiego dzisiaj że, że nareszcie będzie to poważne wystąpienie poważna konferencja prasowa, tym bardziej że coraz szczególnie po kryzysie Wielkiej Brytanii widzimy jasno jak pewne niefortunne wypowiedzi nawet w tak silnej gospodarce jak wielka Brytania no może doprowadzić do niekontrolowanych zdarzeń wielu powiązań negatywnych sprzężeń zwrotnych itd. doprowadzić do poważnego kryzysu państwa powinno być testem bardzo dużo dla prezesa dzisiaj uspokoić rynki uspokoić gospodarstwa domowe podmioty gospodarcze że, gdy trzyma ster w ręce rada polityki pieniężnej, bo na razie tego nie widać to trochę pan odpowiedział na moje kolejne pytanie bo, bo właśnie chciałem prosić o doprecyzowanie, a cóż takiego miałoby się zdarzyć się pytałem co rada może zrobić by zahamować wzrost inflacji cóż takiego by się zdarzyło, gdyby ten komunikat, który wczoraj wieczorem otrzymaliśmy po posiedzeniu rady był no bardziej precyzyjne czy profesjonalne albo prezes nie miał dzisiaj wystąpienia jak to ma w zwyczaju tylko prawdziwą konferencję prasową taką w standardzie światowych wystąpienie prezesów banków centralnych uważam się, że wczoraj powinna nastąpić w tym coraz to podwyżka, która nie nastąpiła prawda w związku z tym, ponieważ wystąpienie prezesa odbywa się z opóźnieniem, więc czekamy z niepokojem, bo ja bym chciał usłyszeć dobrze jeśli uznano, że ta podwyżka nie następuje na to, że jest uzasadnienie natomiast to jest uzasadnienie panie profesorze muszę trochę, ponieważ nie mamy tutaj czule staram się doszukać, ale nie mamy dla członka obecnej rady czy pana prof. Glapińskiego publicznie serdecznie zaprasza myśli pan prezes zechciałby odpowiedzieć na nasze zaproszenie wystąpić w magazynie EKG jesteśmy otwarci dostosujemy się do terminu struktury audycji też możemy zmienić no jest to uzasadnienie, dlatego że z projekcji, która tutaj została zawarta to jest przypomnę 3× w roku Narodowy Bank Polski dostarcza radzie nam wszystkim projekcji inflacji, czyli to, czego oczekuje co będzie działo z inflacją i wzrostem gospodarczym to no to tutaj wynika, że wzrost gospodarczy będzie bardzo bardzo niski w roku przyszłym 3 bardzo wysokiej inflacji po prostu konsekwentnie jak rozumiem prezes i podległa jemu część członków rady obawia się by podwyżkami stóp procentowych nie pogorszyć jeszcze sytuacji gospodarczej Polski no dobrze, ale za wyszli tak to trzeba wtedy powiedzieć okej scharakteryzuj my, jaka jest sytuacja makroekonomiczna, w którym miejscu jesteśmy, jaka jest relacja między rzeczywistym potencjalnym PKB obecnie jak fakt ścieżki mogą wyglądać w przyszłości czy grozi nam np. kryzys walutowy, który w projekcji nie jest takie takie scenariusze skrajne nie są uwzględniane, które jak wiemy z doświadczeń znał niestety występują i wtedy i oparcie się czy traktowanie możemy się oprzeć teraz na projekcji jako jedyny w uzasadnieniu tego, żeby nie podnosić stóp, bo będzie spowalniać tempo wzrostu gospodarczego no jakiś argument wydawałoby się logiczne w tym jest no ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że bank centralny ma przede wszystkim dbać o wartość polskiego pieniądza Prada i stabilność cen w związku z tym brak podwyżek oznacza bardzo silny wzrost ryzyka utrwalenia się tych wyższej czy podwyższonej inflacji na poziomie około 20% to oznacza z kolei wzrost ryzyka efektów tzw. drugiej rundy, czyli pojawienia się skutków w rokowaniach płacowych co już sygnały coraz silniejsze występują no i możemy zostać z tą inflacją na znacznie dłużej niż wynika to z projekcji, że ten powrót do celu inflacyjnego będzie zdecydowanie dłuższy na co też mamy wiele przykładów empirycznych na to może powinniśmy się do tych przykładów tak to może powinniśmy się pogodzić z takim scenariuszem, dlatego że rada no tych stóp nie podnosi ciekawe czy dzisiaj słyszymy, że cykl podwyżek stóp procentowych został zakończony przypomnę miesiąc temu, gdy nastąpiła pauza prezes mówił, że to jest przerwa w cyklu, ale być może dziś na terenie prawie zawieszenie być może dzisiaj słyszymy że, że to koniec, ale przecież wracam do tej ścieżki inflacji zakreślone w oficjalnym dokumencie w tym komunikacie za chwilę w ciągu najbliższych dni poznamy szczegóły projekcji inflacji tutaj jasno wynika, że przez 2022 roku oczywiście jest już przepraszam stracony, ale że w 2003. a inflacja będzie bardzo wysoka i 2004. ona będzie bardzo wysoka co ciekawe w ogóle inflacji w projekcji pojawił się rok 2005. nawet i tutaj też bank przewiduje, że inflacja będzie wysoka wtedy tam dopiero może ona powrócić w okolicy cel no w każdym razie ja staram się też zrekonstruować jakiś bardziej taki no głębszy jakąś głębszą myśl tkwi ona jest dopatrzeć się w tym komunikacie, jaka jest serce jakaś filozofia i to już po poprzednim w komunikacie też te zarysowały wypowiedziach prezesa trochę w darze właściwie my możemy uprawiać takiej frajdy, że inne banki centralne te główne światowe zacieśniają politykę pieniężną w związku z tym to spowoduje osłabienie gospodarki światowej tendencji spowalniające i że to w efekcie bez niepopularnych decyzji naszych, że uda nam się zrealizować ten cel moim zdaniem jest to bardzo naiwne i ryzykowne spojrzenie na to jak powinna być w Polsce prowadzona polityka pieniężna, ale tak to trochę wygląda system z tych wypowiedzi wygląda jeszcze coś w ten sposób, że taką próbuje się teraz narrację oferować, że mimo, że wiemy, że rada polityki pieniężnej poprzednia spóźniła się z zacieśnianiem polityki pieniężnej, a teraz podkreśla się, żeby już właściwie zrobiliśmy swoje nastąpiło 6 tam powiedzieć kilka więcej do podwyżek i w efekcie my już zacisk mieliśmy na, tyle że możemy teraz oczekiwać prawda, a właściwie te wielkie banki dopiero, jakby ślad za nami do śluz wójt ją i nasze światłe decyzje robiono, ale ta dyskusja prowadzona cały czas w kategoriach stóp nominalnych nierealny nie skorygowanych o istniejące inflacji w związku z tym jeśli w ten sposób na to popatrzymy to widzimy że, że te stopy są realne bardzo silnie ujemne i tu mam też przy okazji byłoby powiedzieć trochę żal do do komentatorów z banków komercyjnych naszych analityków skądinąd bardzo często wybitnych ekonomistów, że nadmiernie koncentrują się na samym fakcie, że Rze, że podniesiono tam kilka razy prawda w związku z tym to to zacieśnienie wystąpiło i i w związku z tym możemy teraz spokojnie przyglądać się co będzie dalej no niestety nie możemy, bo cały świat i dajemy w swoich w swoim ostatnim raporcie decyzje banków centralnych pokazują, że zdecydowały się jednak nie dopuścić do powtórzenia błędów przeszłości, które polegały na utrwaleniu się wyższych oczekiwań co tzw. kotwiczenia oczekiwań inflacyjnych, bo potem koszty będą zdecydowanie większe obniżenia inflacji kamy, ale jakoś do tego się proszę, kto te koszty panie profesorze będzie ponosił, bo może rzeczywiście jest także my próbuje nam się powiedzieć, że to wychodzenie z inflacji będzie bezkosztowa albo z drugiej strony w dyskusjach, które prowadzimy wysokiej inflacji i podnoszenia stóp procentowych najczęściej z całym szacunkiem oczywiście do wszystkich, którzy mają kredyt mówimy o kosztach, które w wyższych, które ponoszą kredytobiorca to jest chyba zbyt wąskie podejście do tematu kosztów wychodzenia z inflacji oczywiście to jest pewien efekt redystrybucyjne relatywnie bardziej osoby o zaciągniętych kredytach w warunkach bez inflacji stopy ulegają podwyższeniu, że oni ponoszą większe koszty, ale tak długo jak trwa inflacja będzie na podwyższonym poziomie to będzie obniżać realne dochody i oszczędności do grup cały całe społeczeństwo prawda i dlatego ten obecny kryzys często się określa teraz zmiany właśnie spadku siły nabywczej kryzys spadku siły nabywczej społeczeństwa da i na realne dochody i realna wartość oszczędności bardzo mocno spada nawet jeśli PKB jeszcze rośnie ta to jest ten olbrzymi koszt, który teraz i zna ze smutkiem wielkim słucha jeszcze to że, że na wystąpieniach prezesa Kaczyńskiego pojawił się ten wątek, że Ano właściwie no w czasach PRL-u ta inflacja no też była jakoś trzeba wyraziliśmy jakoś przeżyć śmieją, a nie przeżyli znacie i nawet z rozmów jeszcze czy nawet gospodarka się jakoś rozwijała prawda czyli, czyli to jest moim zdaniem w wymiarze ekonomii politycznej to jest przygotowywanie elektoratu czy c czy w szersza przedstawianie swojego swoich poglądów na gospodarkę taki sposób, żeby oswajać ludzi, że Rze, że ta inflacja może być zjawiskiem trwałym na to się sprowadza do tego, że ze taka inflacja oznacza redukcję zadłużenia państwa prawda to jest to co co w literaturze określamy to jest kwestia tzw. dominacji fiskalnej, że politykę monetarną w takiej sytuacji dyktuje nam to co się dzieje po stronie rządu czy wszyscy w zakresie stanu finansów, czyli rozumiem, że zwrotnie wniosek z tego jest nagi panie profesorze, że i ta część rady, która podejmuje takie decyzje działa w interesie rządu partii no tutaj to jest w ogóle pozostaje moim zdaniem zostaje postawiona na głowie i tego też chyba nie przewidziano, że coś takiego może powstać w kraju demokratycznym, który przystąpił do Unii, że idea niezależności banku centralnego, która została wprowadzona w praktyce u nas dużym sukcesem do stosunkowo niedawna teraz ta niezależność banku centralnego może być wykorzystywana po to, żeby do wspomagać rząd działaniami niezgodnymi z mandatem tejże rady i banku Nawalnego na tym musimy zachować to jednak w związku z tym tak ważna będzie dyskusja moim zdaniem nad tą drugą stroną niezależności, czyli odpowiedzialności podmiotowej przed nim ten bank powinien odpowiadać tutaj te mechanizmy u nas okazują się zbyt słaby zaś chodzi o oraz o tak organie branży banku za za wypełnianie mandatu właśnie tej rozdzielności w ogóle przestrzeni publicznej warto byłoby w Polsce odbyć poważną debatę bardzo dziękuję pan prof. Andrzej Wojtyna były członek rady polityki pieniężnej informację czuję informacje w TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA