REKLAMA

Polesie - największe bagna Europy. Praojczyzna Słowian i ojczyzna arystokracji

Babel. Rzeczpospolita Multi-Kulti
Data emisji:
2022-11-11 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
49:25 min.
Udostępnij:

Dzisiaj wyruszamy na Polesie, stereotypowo postrzegane jako prowincjonalne i zaniedbane. Tymczasem poleskie błota, to ojczyzna wielu arystokratycznych rodów, ważna kraina w historii Polski, Białorusi i Ukrainy. Co nie zmienia faktu, że w tym odcinku pojawią się kołtuniaste dziady, czuć będzie pleśnią i zgnilizną, a przyszłość poznamy grzebiąc w baranich trzewiach.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Babel, czyli Rzeczpospolita multikulti cykliczny podcast dzięki uprzejmości Radia TOK FM, w którym dzień dobry mówią Adam Balcer i Paweł Sulik, dokąd wybierzemy się dziś zacierają ręce zapytał panie, pociągając kalosze na nogi zapyta nowe kolano nie jest no spełniam wasze odwieczne marzenie czar Polesia nie pryśnie tylko zostanie z nami na dłużej, bo wiadomo 1 fotka nie wystarcza widzimy Polesie regiony bardzo mitologii Giovanni podzielony między Białoruś i Ukrainy, ale Rozwiń » trochę też jest w Polsce i w Rosji można powiedzieć bardzo ukraińska historycznie część Białorusi, a po graniczna też rodzaj byśmy tydzień może pomocny to niejaki Grobli tak naprawdę albo tratwy i taki trójkąt wam pokaże białoruską polsko ukraińskiej, ale dorzucać będziemy Tatarów Rosja Włochów nawet tak dalej obiecuje no i oczywiście dzisiaj opowiemy wam jak to było region niezwykle ważne w takim wymiarze konfliktów i koegzystencji różnych ludów i wyznań chrześcijańskich Babel Rzeczpospolita multikulti podcast historyczny tokfm zapraszają Adam Balcer i Paweł usług, ale zacznijmy od takiej mini naszej Babel balowej Wikipedii czyli gdzie my jesteśmy w ogóle Polesie Słuchajcie to są największe bagna w Europie przed Melioracji, czyli osuszaniem niestety to było no ponad 10km² w różnych miejscach dzisiaj jest dziś 15 000 co takie ważne do dużo przypominam wam, że w Polsce nad Biebrzą bagna, które są uważane za duże to jest 1000km², a tutaj oryginalnie było ponad 30× więcej cały ten obszar oczywiście jest szersza węższa definicja, jaki jest zakres tego pojęcia my damy taką węższą no to jest około 150 000km² kawałek w Polsce kawałek w Rosji przede wszystkim Ross Białorusi Ukraina osią taką przecinającą jest Prypeć rzeka, która z dopływem Dniepru i jest długą rzeką ma 775 km kwadratowych i skąd nazwa teraz trochę typologii, więc przy są prawda lingwiści językoznawcy podkreślają no pewnie jest ten Polesie to jest las, a więc jest lasem lasami tak dalej druga opcja, że Paul pal, czyli nawiązuje do błota, ale Bałtów, bo mówimy proszę o tym pamiętajcie zawsze są 2 główne no niedużo, ale bardzo ciekawe narody bałtyckie czy Litwini Łotysze i byli też były też inne takie mniejsze grupy, ale co jest bardzo ważne, że to jest języki, którzy są naprawdę z nami bardzo spokrewnione oni razem tam z nami właśnie mieszkali, bo to jest uważa wielu bardzo badaczy to jest prawo ojczyzna Słowian właśnie Południowa część poleciała Północna czy w ogóle Polesie generalnie te tereny pogranicza Białorusi Ukrainy, bo też jak zobaczycie idzie ta granica są też naukowcy żyją, a to w ogóle można połączyć się też pole las to jest w ogóle pokazuje ten synkretyzm Bałtów i Słowian drogowi cie to plemię słowiańskie tak jak wiecie np. nas Węgrzy leniem leń działanie tak na tą drogą wicie dla mnie słowiański kluczowe w regionie od et rege, czyli stare słowiańskie bagno, a więc jest ten wątek lasów bagien i po raz pierwszy tutaj Ukraińcy podkreśla oczywiście po raz pierwszy, kiedy jest nazwa Polesia w kronice halicką wołyńskiej w lato pisze w 1200 siedemdziesiątego czwartego roku, czyli terenów dzisiejszej Ukrainy to jest stara nazwa w takim razie pamiętajcie o tym, że są także znajdziemy sporo Europie nazw różnych regionów, które wcale nie są takie Star ludność stare przez ludność lata mieszka olbrzymia większość byśmy powiedzieli no zwano ich pole sztukami czasami od miasta Piskorz, który będziemy mówić 5 kami i sławią to nie podlega dyskusji sław Janie prawosławni oczywiście, bo okres, że jako katolicy mówiący teraz jak no i lingwiści mówią o dialekt ukraińskie ukraiński bardziej oczywiście mówimy o podobnych językach, ale mówimy po obu stronach granicy białoruskiej ukraińskiej, że wjeżdżamy prawda na Białoruś i to rząd, ale jednak bardziej ukraiński granica taka umowna pomiędzy dialekt tam ukraińskimi uszy i takimi bardziej białoruskimi w ramach pole szaty Bereza Kartuska zobaczyć słynna Bereza Kartuska, gdzie był prawda obóz koncentracyjny nie takie oczywiście sam jak w Niemczech ale gdzie ludzie też byli bardzo źle traktowani w okresie międzywojennym za więźniów politycznych dla więźniów politycznych różnej maści Turów, o którym też będzie możesz co znaczy, że Brześć czy Pińsk są w ukraińskim obrzeże logistyczny jak będziemy mówić trochę o i zrobimy taki spotkań pokażemy wam te kwestie tożsamościowe to zobaczycie, że i badania etnografów różne mapy etnograficznej i spisy powszechne pokazują ten aspekt albo ludzi, którzy mówią o sobie, że ani nie są Ukraińcami Białorusinami są np. tutejsi albo podzieli jak mogli, że są pole sztukami albo opcja taka, że właśnie po stronie białoruskiej granicy mamy ludzi, którzy deklarują, że są mówią mało ruską czytaj po ukraińsku tak to o tym jeszcze mamy powiem to co ciekawe oczywiście mówimy o regionie, który był przez wieki ze względu na te warunki naturalne biedny nawet bardzo słabo zaludniony z niskim poziomem urbanizacji mało miast, ale zobaczyć, że były bardzo ciekawe takie miasta wyspy, które przeżywały rozkwit i izolowane w jaki sposób, a więc był też długo na taką wyznacza bardzo wysoki analfabetyzm tak i przetrwanie wielu elementów kultury tradycyjnej oczywiście wywoływało fascynację pokażemy zamiast dróg podczas w okresie międzywojennym mamy takie klimaty, że tutaj prawda Polska, a misja cywilizacyjna niczym w Afryce i a po rozpadzie komór związku Radzieckiego upadku komunizmu pojawiło się też idee, że w ogóle odrębny naród pole sztuce i że język jest odrębne możecie znaleźć jak poszukać w Google Lou teksty w tym języku to jest nastąpi standaryzacja tych dialektów lokalnych stwierdzono tonie my nie jesteśmy ani Białorusinami ani Rosjanami ani Polakami ani Ukraińca jesteśmy w pole sztukami i teoria, jaka setną genezy tak jak wspomniałem hamował tak, że są potomkami dźwigów o tak, ale to zawsze można powiedzieć, że to musiałaby miało stać się krajem demokratycznym, ale ten kredy nie chcieli wrzucamy Real, ale nie chcieli bardziej się przy jakoś przypiąć do tych drogą widzów też drogo liczył, ale oprócz tego jest popularna, bo ona podkreśla o obawy zawsze też chcesz to bardziej jak budujesz jest też można powiedzieć masz jesteś później wkraczać na arenę dziejową chce się wyróżnić, ale Jarka baletowi się bardziej wyróżnia, ale tę grupę czy ja rządowi rzeczywiście mi wyrazić własne Podlasie i kawałek Polesia tak no tam mieszka jest w Rzgowie lud Bałtycki no i teraz tak Polesiu c po ukraińsku Polish sztuki po białorusku pali sztuki i po polsku Poleszczuk albo jak mówię spin 5 i od 5 od chińska od Pińska tam żyją, ale przede wszystkim mówiono w okolicach Pińska, bo pole po lecie jako oczywiście szerszej teraz damy wam fit na jako aperitif, żebyście zobaczyli, jakie były te wyobrażenia okres międzywojenny Ossendowski taką, którego będziemy cytować pokażemy wam takie właśnie, że taki klimat na kolonialne i co piszą o tych pole Szczuka tak przetrwał ten lud najdziwniejszy w Europie 10, a może więcej stuleci wchłonął siebie potoki obcej krwi przerobił na swoją modłę Paul Schulz uczył co ci się Pawle stało w Polsce uczyłem się zatruć ją partnerami to jest najlepsze słuchacz wspaniała zatruć szyją Parmę mi wyziewy ami Szarik ów siwymi kompanami wypełniającymi zmroku w Olszy wyników pleśnią zbyt Michał Witt forów leśnych rdzą i słodkawe zgnilizną i rzecznych, a najwięcej ciągłym lękiem swojej duszy lękiem swoich już Oleszczuk co ci się dzieje lęk i mej duszy o ładną mną zawładnął ciałem i stąd po prostu w ich starsi uczyłem się za drut wtedy pojawiamy się my Polacy winę i wkurzenie po chatach po zmurszałe młynach wodnych i w innych miejscach znanych tylko rybakom łowcą żyją też dawny czar zawory zaś czekania i uroki tak, gdzie sędziwy Kołtun miast działa to kultu nie mamy powiemy lub Cup dług kurzem przygarbiona Starucha o umie zamówić wszelką bolączki krew wina tak nocne zmory pat w zebra róże nieznośny ból zębów lub też stosownym zachowałem dopomóc w cierpieniu położnicy zgasić pożar odnaleźć wulkany na nie trafi bydło ci to prasłowiańskie vouchery zna chorych na korki przyrządzają lubczyk niezawodny mieszają kory zrośniętych ze sobą dębu brzozy gotują mało jak, aby krowy dawały dużo tłustego mleka sprzedają talizmany, aby ule pełne były miodu, aby strzelba była celnie śmiertelnie, aby pszczoły się rodziły Arriva szalała parady jazów i sieci rybaków niema wioski chutoru gdzie by się nie klub przed okiem popa i władz wieść Jaś lub 200 biurka patrzy wymienić te na sumieniu tych tak wróżąc ze słońca Księżyca gwiazd pogody biegu rzeki lotu głosu ptaków ze snu, a nawet na modłę szampańską 3 i kości Barana i Wieprza cóż, więc dziwnego, że dusza i umysł pole Szczuka pole szuka przepraszam mało mają wspólnego z wzniosłą ideę 6 jak nic twa to mamy wszystko ustawione no misja tutaj teren misyjny na pewno dla ministra Czarnka ja myślę, że on powinien ruszyć te wszystkie zwalczyć tę krew zachowuje za sikanie euro w słuchacze no, więc tak, aby takie było wyobrażenie tego najdziwniejsze ludów w Europie, a teraz trochę historii, bo to nie jest tak, że oni żyli niczym prawda jakiś tak ludy refugium, które uciekły niczym pigmeje we do dżungli, ale zdaniem wracasz cytowani przez chwilę ten długi passus stanowiła autorstwa Ossendowskiego ta to warto dodać, że omawiali oni bowiem kształtował naprawdę opinię w sensie to on pisał bez celu będzie leżeć w tej nakazują ulotka Polesie w okresie międzywojennym jak za Jankowskiego mam jeszcze bardziej smakowite kąski, a więc nie bój się Pavle będzie znowu zmora bólach zębów zachowaniach lub czytać niezawodny i wzniosłych idei chrześcijańskiej wizji swojej wizji państwa no, więc historycznie trochę, żeby nie można czekać, a historyczna ziemia Księstwo Turowska pińskiej tam powstaje rozwija się w ramach Rusi Kijowskiej na pograniczu częściej we dzisiejsza Białoruś część dzisiejsza Ukraina, a związki oczywiście z polską są man jest jakoś daleko np. pamiętacie z Bolkiem Chrobrym zdobyliśmy tysiące osiemnastym Kijów i szczery biliśmy z czerwca problem oczywiście taki, że no nie miało to miejsce, ale ktoś przejmuje takimi duperelami, więc Światopełka tam był pierwszy książę Turowa żonaty z córką i właśnie Chrobrego, która przyjechała z biskupem Kołobrzeg pierwszym Rain Bart pasze urodził pochodził z regionu haseł gadał, a to jest w tym w Turyngii no i tak się ułożyło spowiednik księżniczki no tatuś Włodzimierz wielki uznał, że Świętopełk po prostu razem ze swoją małżonką, bo to był jeszcze pasierb jego, że to jest po prostu piąta kolumna la las Lachów na terenie Rusi Kijowskiej i na wtrącił go do więzienia, że próbują go obalić uwięził parę książęcą oraz biskupa i biskup niestety tej tego pobytu w wolskim i jeżeli nie przeżył, ale co jak oświadczył ja zresztą inni ten cel czarnej jest po prostu był słabszej kondycji był oskarżyli po prostu ości z moją językiem kolokwialnym zepsuł się no, więc Chrobry oczywiście mógł się mścić tysiące osiemnastym za za Alberta na nie wiecie na to by było straszne, gdyby coś takiego nam Fieldorfa zawczasu siła żona w, tak więc następne motyw jest biskupstwo w Turowie jest bardzo aktywny Cyryl Turowski nazywany ruskim złotą z tym szli, który zostawi to zwać naprawdę bardzo poważny teolog wybitny no oczywiście my próbujemy na gryźć Polesie, więc np. Brzeszcz i opanował Chrobry śmiały na krótko Kazimierz sprawiedliwy i tutaj pamiętać jak opowiadaliśmy wam jak Kevin KE Wincenty Kadłubek Kronika opisuje jak nasi się ze sztandarem z Orłem tak dalej ożył tak dalej i mamy o tym w taki, że właśnie nie tylko jakiś monety tylko mamy pierwszy raz Orła właśnie w ramach naszego mini Brand nach Osten z, a no i a co ciekawe Słuchajcie ten Brzeszcz tuż przy granicy dostał się np. ofiarą ataku Krzyżaków Krzyżacy zdobyli o aż tam dość tak, a pierwszy gród na prawie magdeburskim w Białoruś 1300 dziesiąty rok pierwszy, a w 1400 dziesiątym w Brześciu Jagiełło Witold spotkali się z dzielone Dino dzielę na 2 dni dowódca tatarski i tam powstała koncepcja panowie rozłożyli mapy włączyli mnie nie mogli laptopów, więc rozłożyli mapy i uruchomili swoje przygotowali operację Grunwald tam powstały plany bitwy pod Grunwald ale, żeby było jasne Tatarzy też złupili np. 90 lat później byli różni Tatarzy byli tzw. dobrzy źli ci akurat złupili Grunwald zamek się ostał obronił potem będzie wiecie, że twierdza, która walczyła itd. więc mamy wiadomo, że mamy ten wątek widzicie Polesia, że jesteśmy nim zainteresowani mamy kawałek Polesia to jest szczyt stolica jest Włodawa, który jeszcze wam opowiem i teraz tak trzynasty wiek czternasty ewidentnie jak pamiętacie ekspansja jest państwa w potężnego właśnie to Halicka Włodzimierz ska róż albo wołyńska tutaj mamy pamiętać opowiadaliśmy Daniło np. król lew jego syn, od którego mamy Lwów no, więc nie opanowują teren i ewidentnie wytworzyć silny związek Wołynia z Polesiem, bo tak naprawdę jak widzicie jak się skończy nawet teraz, ale jak się skończy wojna to koniecznie trzeba jeździć moim zdaniem na Ukrainę, żeby też wspierać gospodarkę ukraińską poznawać lepiej kraj to turystyka to pamiętajcie bardzo fajny jesteś północny Wołyń, który jest geograficznych historycznie południowym Polesie, więc jest płyn jest silny związek Polesia z Wołyniem pamiętajcie Polesie to nie tylko Białoruś i tam rodzi się tutaj dochodzimy do tych właśnie co mówiłem te w te przenikanie się etno Osów i religii tam jest właśnie w Ukrainie w mamy południowe Polesie jest miasteczko radną i tam urodził się Piotr Raczyński, który stamtąd trafił słuchaczy do Moskwy i w Moskwie został pie tym, który przeniósł metropolii, czyli arcybiskupstwo do Moskwy był pierwszym arcybiskupem w Moskwie oczywiście tytułował się Kijowa i Wszechrusi i do dzisiaj jest ten zabieg jako patriarcha teraz, a i to jest można powiedzieć źródło zasiane dla idei ruskiego miru oczywiście, o co chodzi co chciałam przekazać, że Władimir Władimirowicz Putin no jest osobą, która właśnie takich idei się odwołuje zawsze możesz Zobacz co wy mówicie metropolita pierwszy Moskwie przecież stamtąd z pogranicza ukraińską bialskiego tak tylko tak to Wołodia określony bardzo dziwny wypaczony sposób interpretuje natomiast trzeba oddać, że jak będziecie jak to, ale to dopiero się z zmienił władza na Kreml wcześniej wam zabrania wyjazdu i nastąpi rozpaczy demokratyzacja Rosji to sobór europejski, a zaśnięcia tak by gdzie był tradycyjne miejsce intronizacji patriarchów pochówku patriarchów i metropolitą ów wcześniej i koronacji carów bardzo ważny sobór i kto jest inicjatorem Piotr z Ratna on też pisał ikony jest świętym i pisał ikony i napisał ikonę, którą od jego imienia nazywa się piętrową to jest najważniejsza ikona w Moskwie, a jego pastorał, dlatego że zawsze jest ważne taka Laska tak na mówiąc kolokwialnie jest wykorzystywany podczas uroczystości intronizacji tego patriarchy Wszechrusi moskiewskiego czy macie go postać bardzo ważną dla Rosjan pochodzącą właśnie z radna Teresa granica dzieli na Polesie na część południową północną Białorusi Ukrainy, kiedy ta granica zaczyna się tworzyć, bo to jest właśnie tutaj pierwszy duży kamyczek do tej polityki w cudzysłowie pseudo polityki historycznej prezydenta Putina, bo twierdzi, że wszystko jakieś sztuczne niewyraźne on ustanawia nowe granice tak to słać notę początków można szukać średniowieczu wraz z ekspansją Litwy na Białoruś początek czternastego wieku opanowane zostają tereny Północnego Polesia dzisiejszego białoruskiego Polesia i potem będzie tak, że mniej więcej do tej granicy Tatarzy złota orda potem Tatarzy krymscy to jest ten paradoks będą mówili władcą Polski Litwy tutaj jest rodzaj kondominium i my będziemy płacili pieniądze rodzaj takiego troszeczkę wasali Giovanni, o czym się nie pamięta właśnie na tych z terenów ukraińskich ziem ruskich do właśnie tego mniej więcej po bo ta granica oczywiście być trochę zmienia do granicy dzisiejszej Białorusi mniej więcej, bo tata uznawać dobra tam są naprawdę lasy bagna itd. na ludzi tak to już jest wychodzimy z lasu stepu to tak ciał względnie słuchać, a potem my będziemy mówili to będzie wspaniałe, że są, bo to będzie też z chanatem krymskim i to będzie rodzaj haraczu, ale my będziemy mówili, że takie podarunki są w tak kochamy Hana chcielibyśmy prezentować troszkę pieniążków i następnie macie bardzo ważne wydarzenie Unii polsko litewską w Lublinie w 1500 sześćdziesiątym dziewiątym spójrzcie sobie potem długa, że ja nie jestem jakimś konfabulacji ten tylko ta granica bardzo przypomina granice dzisiejszej Białorusi Ukrainy jak już dojdzie do rozbiorów to znowu patrzymy na mapę i granica między Guberni nami bardziej ukraińskimi etnicznej bardziej białoruskimi znowu bardzo przypomina granice dzisiejszej Białorusi Ukrainy i granice kiedyś między wielkim księstwem litewskim Koroną polską na północy i ostatecznie tak będzie też województwa w okresie międzywojennym i między republikami 2 radzieckimi tak jest dzisiaj ta granica z korektami jest naprawdę stara, ale ktoś widzi z tą doliną rzeki Prypeci w sensie z linią jak nie priorytecie jest się spojrzeć to i jest kawałek Ukrainie potem wpływa na wynos, a i idzie do góry tak jest pamiętać o 770 km z porażek każdy dopływy są też ważne tak jak w marszu dam tą Pińsk tak pina orzekł tak i ta granica pamiętajcie to jest także my mamy często takie jakieś obsesje, że musi być wyraźna na rzece na górach no tzw. hasło geograficznej czas tak historyczny odwieczne nie często jest jakaś granica ona się trochę na świat korekta Góra trochę dół, ale oprócz tego ci ludzie się przenikają np. coś jest ponad granicami co może być np. biskupstwa i było także było biskupstwo Włodzimierzu Wołyńskim bardzo fajne miasto stare na Wołyniu, o którym wam trochę opowiadaliśmy pewnie jeszcze opowiemy, ale w jego granicach, bo Wrzeszcz i okolice Brześcia, czyli zobaczcie biskup swoje w koronie polskiej, ale znaczna jego część nie jest w koronie polskiej tylko jest wielkim Księstwie litewskim następnie jak mamy arcybiskup Skworc Kijowski metropolię Kijowską to formalnie Kijów, ale metropolita opowiadaliśmy o tym siedział np. w Nowogródku siedział w Wilnie i tak naprawdę tym prawosławny tak mówimy o prawosławnych do 1600 dwudziestego, kiedy odtworzenie tych nieuznawanych struktur prawosławnych Rzeczpospolitej to on przebywa tam na północy, a jak słyszymy czym pan rządzi pana jurysdykcjach, a klerykalna wspaniałych ani słowa stare słowiańskie jury zdjęcia zarządza Janda czy pan zarządza on by odpowiedział no kawałek Ukrainy też, czyli ziemiami w koronie Polski, więc widzicie, że granica nie była ścisła następnie też bardzo ważna rzecz to samo było potem grekokatolików jeśli chodzi arcybiskup stwór, że kioski, ale szczególnie Kijów został stracony na rzecz Rosji, ale przebywam w Wilnie, ale druga kwestia jak mamy rynkowi ciuchów no to wiadomo mówiłem, że Księstwo jest to Turowska fińskie historycznie leżało w obu dzisiejszych państwa Białorusi Ukrainie, więc jak spojrzymy na ten wspaniały rody, o których wam tyle opowiadaliśmy ruskich kniaziów magnatów, którzy się potem albo wymarli albo kolonizowali to są Ostrowscy Zasław psy Wiśniowiecki z Barcy tak oni wszyscy teraz są badania oni często się nie przyznawali, bo nazwijmy rzeczy pamięta często Tur Kopińskiej to niebyły lider ekstraklasy o toby no taki solidny średniak mówiąc ME zbliżają się mimo mundial, więc trochę metafory piłkarskiej, więc z tego powodu to nie nie było to powodem przy takim źródłem wielkiej dumy, więc np. wymyślały się tak jak więźniowie mówili my z gminą Wiciu Jagiellonów tak teraz wiemy, że znaczenie ostro z takich rozróżnień łowić, ale tam z południa Daniło, a teraz wiemy, że te rody właśnie było stamtąd i przenoszą się albo ich prawda łączy się Polesie z Wołyniem i drugą stronę na Białorusi macie Turów był wielkim Księstwie litewskim, ale należał do Ostrowski, a którzy są Wołynia Wiśniowiecki pamiętamy oni doszli do przecież mamy króla z rodziny Michał Korybut Wiśniowiecki no to jest brak Chin, który jest Białorusi, ale jest ich oni są właścicielami, ale to działało też drugą stronę macie potężny ród Radziwiłłów oryginalnie Litwini Bałtowie polonizacja stopniowo, ale też wielu z nich nie zapomniała o korzeniach litewski no i mamy ich gałę, że tak linia tak, bo rodzina rozdzieliła no to mamy kogo nie wiesz na Białorusi i stamtąd nieświeża, gdzie jak kiedyś będziecie słuchać no zamek jest większy niż zamek królewski tam można zobaczyć no jak się mówi król wiązka jak ja chciałem być takim królem wyjątkiem no, więc generalnie mają też po posiadłości na Polesiu białoruskim, ale mają też na Wołyniu Ołyka, gdzie powstała cała ordynacja czyli, przechodząc wielkiego Księstwa do Korony polskiej jak widzicie są transfery to nie jest tak, że była żelazna kurtyna mur chiński między woły niem, a Polesie i Polesie dzisiejszym ukraińskim białoruskim o kilka razy spalili poza NATO trzeba pokazać w tym Iwan Bohun tak pokazać Radziwiłł, gdzie raki zimują zimowych na Polesiu i Słuchajcie co ciekawe na Wołyniu właśnie w wołyńskiej na Polesiu ukraińskiej spot jest wioska Kazimierska i założona przez Radziwiłłów co Radziwiłł zrobili nazwali ją na część Kaziuki słynne Kazimierz ten właśnie Jagiellończyk, ale nie król, który jest patronem Wilna Litwy i nagle macie to wioska już po Unii w Lublinie, czyli w koronie polskiej Maciej symbol wielkiego Księstwa litewskiego obok kim jestem Radziwiłłem, czyli Litwinem i tam Słuchajcie była matka Boska, która wg legendy podań po została przywieziona z Palestyny opowiadaliśmy pamiętacie środka, który tam podróżował opisywał mumie woził chciał też strusie różne zwierzaki coś popadało czyści uratowało no WICZ były niesamowitych kontr reformator też tak, który powiedział koniec z tym protestantyzm etat, bo byli też tacy Radziwiłłowie część pojedzie powiedziała do Grammy ostatnie minuty jak Salvini Sienkiewicz ładnie to pisarze zdradzili o, ale tak, że wydam się trzymali dobra Paweł, ale to ucieka, bo wyrzuciły nas aż z powrotem na razie ludzi no ale słuchać tutaj jak to było, że było tak, że ksiądz miejscowy polecił malarzowi z greką katolikowi Ukraińcowi, żeby Rusi nowi zdjął kopie tego obrazu właśnie z Palestyny, który był w skarbcu książęcym i Słuchajcie to się stało centrum pielgrzymkowym jak to się też piękny wyraz mówi połącz niczym i tamci pielgrzymi byli szli i zwołania i Białoruś, czyli Kazimierska następna rodzina słynna Sanguszko wie to sama poszła po posiadłości na Polesiu wielkim Księstwie litewskim i Wołyń w koronie polskiej oni się wywodzili za to na pewno oni mają papiery mogą powiedzieć my od Fiodora brata przyrodniego Władysława drugiego jak wiecie to jednak lepiej brzmiało tak, bo Rurykowiczów hecy dawno dawno temat, a ci je panują tak 15 szesnasty Czartoryski k, skąd mamy Czartoryskich rodzinę wspaniałą tak na Wołyniu się znajduje to jest Południowa część Polesia oni zawsze mogli powiedzieć, jakiego herbu jesteśmy w Pogoń litewska i znowu od kogo od księcia litewskiego Corea ATA, który był wnukiem Giedymina, czyli brat stryjeczny Jagiełły, czyli widzicie co się dzieje, że mamy wielkie rody, które pochodzą szczególnie jest ewidentnie silny związek z Polesiem bardzo im to jest paradoksalnie ten region, który często takie przekonanie biedny peryferyjny itd. no nie nie do końca naprawdę IAA jak jesteśmy przy Czartoryskich następnym podcaście pokażemy jak w osiemnastym wieku się ten region rozwija ekonomicznie i kanały słynne to o to będą czasy króla Stasia, a król Staś to tylko wam dodam, że pamiętajcie, że matka Czartoryska i urodził się w Wołczynie na Polesiu białoruskie Polesie należące do obrad do Czartoryskich czy widzi ludzi Wołynia Rut zwolnienia przepraszam, ale posiadłości też tam i ostatecznie mamy coś takiego, że Słuchajcie jak była Unia ta litewska Polska 1500 sześćdziesiąty dziewiąty Lublin to wtedy były konsultacje społeczne byśmy powiedzieli oczywiście dotyczący tylko szlachty magnaterii i tak naprawdę dzisiejszy Polesie Pińsk białoruskie Polesie to jak zrobić referendum głosowanie audiotele ówczesny to większość szlachty z tego co mamy źródeł informacji ona chciała razem z Wołyniem iść do Korony polskiej tak oczywiście obciąża będzie też autonomia tak tak, ale generalnie mamy coś takiego, że po łzy jak spojrzymy na mapy to nie przypadkiem południe Białorusi bardzo silnie związane z Ukrainą no i kolejne wielkie wydarzenie w historii Rzeczpospolitej, które się dzieje znowu na Polesiu też Unia w Brześciu na mocy, której powstał ład cerkiew w grecką katolicka i jak wiecie o tym oczywiście bardzo ważny jest i poparcie opór i dysputy teologiczne i konflikty zbrojne właśnie w dla historii i Ukrainy Polski Białorusi i jak spojrzymy się na biskupów tych grecką katolickich tak to spotkamy w wielkim Księstwie litewskim pochodzących z Ukrainy i vice versa Białorusi w koronie polskiej na ziemiach ukraińskich, a Unia wyglądała w ten sposób, że najlepiej udała się na początku to były hełm i okolice i właśnie ten Włodzimierz, czyli znowu tereny częściowo położone na Polesiu, a też Białoruś sama i Polesie, ale nie Ukraina to jest paradoks, który zawsze chciał, żebyśmy zapamiętali, że na Ukrainie to większość ziem ukraińskich nie bardzo i wsparcie z Konstantynopola też tutaj pod opieką imperium osmańskiego itd. więc np. Lwów Łuck Przemyśl to dopiero dzisiaj bastiony Grekom katolicyzmu tak to dopiero koniec siedemnastego wieku początek osiemnastego wieku później tak i teraz jak spojrzycie na tych kluczowe to to właśnie starcie kościoła katolickiego obrządku greckiego obrządku rzymskiego ze prawosławie to widzimy tak biskupią nasz hołd to był jeden z promotorów Unii był biskupem Pińsk turowskim prawosławnym, a następnie właśnie greckokatolickim rodzina pochodziła Chochołów z Rusi czerwonej, czyli z Galicji tam, gdzie macie Lwów to ona pochodziła z tego regionu przenieśli się, bo ludzie migrowali to było też tak, że to Polesie przyciągało ludzi po było słabo zaludnione, więc myśmy trochę zjawisko migracji no północ kolonizacji tak i oni się przenieść właśnie na okolice Brześcia i co jest ważne potomkiem jego jest Gogol o z tej rodziny Gogol pisarz właśnie ten ukraińską rosyjski następnie Cyryl Terlecki pozdrawiamy Ryszarda Terleckiego tak to nie przypadek znowu rodzina pochodząca oryginalnie z Sambora spójrzcie sobie na mapę, gdzie Sambor sam mord Galicja wschodnia Ukraina natomiast on sam po urodził się koło Pińska i też był biskupem prawosławnym, który wybrał on nie był promotorem Unii z kościołem katolickim i pełnił funkcję biskupa Turowska Pińskiego i łódzki ostróg na kolejna postać związana z polską bardzo ciekawa rodzina Pociej Youth Hypatii Pociej najprawdopodobniej urodził się koło Włodawy, którą morze, które można go nazwać prawda to tutaj to jest stolica nieformalna Polesia polskiego i jak go z zwolennik Unii, który słuchacz ma bardzo ciekawe ciekawą biografię, bo on awansował bardzo pełnił różne funkcje biskupie, ale ostatecznie o został metropolitą, czyli arcybiskupem całej cerkwi greckokatolickiej w całej Polsce, skąd pochodzili narodziny pociech ów trafili na zachodnie Polesie do dzisiejszej Polski oryginalnie rodzina wywodziła się z Kijowa od środka Różewicza schody Jurewicz był boja rem, od którego mamy wielki ród Chodkiewiczów byli spokrewnieni z pociągami i teraz Słuchajcie czy pacjent poci przed naprawdę do kultury polskiej historii jak zobaczycie obraz Matejki kazanie skargi to tam jest musi być jako gorący wielki zwolennik Unii z kościołem katolickim w związany też Warszawa Słuchajcie, bo mamy coś takiego, że rodzina Pociej Youth miała swoją już ryzyka i pała czy taki o prawda swoją miasto wewnętrzne tak naprawdę w Warszawie, gdzie powstało bazary targowiska i stało się synonimem tandetnego przepychu w stanie go kiczu mówiono elegant spocił owa i profesjonalizmu i warszawskiej gwarze Słuchajcie sprawdziłem słowniku gwary warszawskiej Pociej znaczy po prostu targowisko o jak jak mówi czasami na buty sportowe drogi Pawle, a Chalida Saida okłada niewiele, ale grozi ten podział czy to nie jest także tam, gdzie teraz mieszkam w Warszawie na świat pokojów, bo tak widzę, że udzielają to było tam w no co mam mówić, ale nie zmienia nie sugeruje, że w Savoy, choć dziś nie ma tandetnego przepychu taniego kiczu nie jest prawdziwym po mieszkańcem pokojowa i słuchacze motyw Pociej owa jest w naszej kawie zajrzyjcie do starych lektur szkolnych Maria Konopnicka u Reymonta w ziemi obiecanej i nawet tu im się nabija w bal w Operze spocie Iowa, więc tak patrzy po dziejów HoldCo Jurewicz i jesteśmy w Warszawie teraz tak chyba, dlaczego fascynujący on pokazuje ten koniec szesnastego siedemnastego wieku, kiedy jest uwielbiam ten wyraz ferment intelektualny w Polsce i też generalny Rzeczypospolitej, więc mamy człowieka, który prawdopodobnie studiował w Akademii krakowskiej, ale trafia na Dwór do hali wina Mikołaja Radziwiłła czarnego o potężną postać Nieśwież właśnie Monika i przychodzi na kalwinizm sprawa osłabia przychodzi na kalwinizm po jakimś czasie by stanie się prawosławnych, a ostatecznie uczył się szkole kalwińskiej w Wilnie, a osób nie będzie Grekom katolikiem, czyli prawosławnych Calvin prawosławnych grekokatolików no ktoś powiedział, że jak niektórzy polscy politycy zmienia barwy Carli lokalną postawą wypowiedzianym tak niczym rękawiczki i Słuchajcie to jest także rządu np. biskupem Brześcia jak mówicie okazji co tam robiono tak jest także Słuchajcie jest słynna Biblia właśnie Radziwiłłowska, której patronem był ten Mikołaj radził Radziwiłł czarny wydrukowania i ona jest nazywana Biblię Brzeską po została wydrukowana przez protestantów w Brześciu w roku 1500 sześćdziesiątym trzecim i jest bardzo ważna Biblia dla języka polskiego, bo to jest pierwsza Biblia w całości przetłumaczona z języków oryginalny i kto to robiono cała grupa wśród niej Francesco Stanka rozmach TUI Moski teolog i lektor hebrajskiego i gorszy Roman z Raciborza Ślązak, który też swoim życiu był luteraninem Kazi jeśli bratem polskim, czyli arianin też transfery więc, ale co pokazuje, żebyście też kojarzyli Polesie z protestantyzmem jak wam pokażemy to nie jest przypadek i teraz tak chyba chce pracować słuchać jako sekretarz króla Zygmunta drugiego no to jest poważna postać był blisko centrum władzy następnie jeszcze jako prawosławny to jest paradoks bardzo się przyczynił do tego, żeby powstało w Bractwo prawosławne cerkiewny w Brześciu to była bardzo potem ważne instytucje edukacyjne szkoły o sam bardzo dużo pisał po polsku tak, jakbyśmy wzięli to co napisał no to to Polski przede wszystkim i teraz tak paście, a jak spojrzymy na rodzinę to tak jego synowa to Halszka, która była w Hula i 3 na alkohole Hulewicz chów, która jest osobą, która przez całe życie była wierna prawosławiu w odróżnieniu prawda jak ona była jego synową to jak Pavla jest dobry z tych no nie jestem dobrano dobrze generalnie co zrobiła o dzięki niej powstała w Kijowie szkoła właśnie bractwa, którego rozwinął się Uniwersytet najważniejszy ukraiński jeden z najważniejszych Akademia kod Kijowski Chylińska prawosławny mamy widzicie Pociej grekokatolicy synowa nie córka Pocieja za to Katarzyna Słuchajcie wyszła za Rafała Leszczyńskiego, którego nazywa nazywano papieżem kalwinów Rzeczypospolitej wojewoda bełski, ale ciekawe, że ma mecenas życia ludzi, którzy do anty kapitaliści fachowcy jakich mało drapie w każdym razie jak podział wzajemnie oksymoron jak jest papież przecież to jest anty Rydz trzeba są pana, ale Słuchajcie u kogoś uczył Rafał Leszczyński Galileusza o Rosie o proszę państwa wielki wkład w rozwój Leszna protegowany i był patronem rozwoju też edukacji w tym mieście np. Komeńskiego ojciec pedagogiki czeski wybitny byliśmy armia kiedyś Lechistan ważne było też dokonuje szkoły drukarnię z Bory i właśnie we Włodawie Słuchajcie powstała szkoła zbór kalwiński oczywiście Włodawa, która nie wszystkim, że Polska wschodnia to prawosławni grekokatolicy nie mamy zbór kalwiński, który działa do końca siedemnastego wieku długo tak i to jest co ciekawe pamiętacie to jest wielkie Księstwo litewskie to są nie są tereny Korony polskiej kawałki dzisiejszej Polski są historycznymi terenami wielkiego Księstwa litewskiego warto o tym pamiętać, iż np. we Włodawie wielki synod kalwiński zjechali się Calvin do swego papieża z całej Polski Litwy i pewnie wziął w nim udział Jan Amos Komeńskiego dotarł aż młoda, a Rafał Leszczyński wojewoda bełski, który umarł we Włodawie to Słuchajcie jest pradziad Stanisława Leszczyńskiego dla Polski, ale niestety mam dla was złą wiadomość dla dla wszystkich pociech ów Rafa miał więcej niż 1 żonę nie ukrywajmy i to była druga jego żona i niestety nie ma bezpośredniego związku między Stanisławem leszczyńskim Pocieja można powiedzieć go taka prawda prawda macocha i ich, ale tata Rafała Andrzej Słuchajcie to tutaj też, żebyście o tym o tym pamiętali w tym ferment końca szesnastego siedemnastego wieku zawierane są zaskakujące sojusze można powiedzieć, o co chodzi, że prawosławni Maćka zaczynają współpracować z protestantami po to, żeby równoważyć układ sił katolików tak i np. w Wilnie pod pod koniec szesnastego IQ zawarli Konfederacji Sojusz i Andrzej Leszczyński ojciec Rafała odgrywał główną rolę tutaj z kim z jakim miejscem możecie kojarzyć Baranów Sandomierski nazywany małym Wawelem tak, gdzie jest piękny późno renesansowy zamek, który został właśnie siedziba rodu leszczyńskich bardzo przez niego rozbudowana to Andrzej tak naprawdę to co widzicie dzisiaj ten zamyka jego zasługa no i on rozglądał się za żonami no to jak zawiera sojusze z prawosławnymi to powiedział żona nr 3 no to tutaj widzę leszczyńscy mieć sporo partnerek życiowych poproszę panią Fiedorek Sanguszko od niej dostają Włodawę i niosła wianie Fiat pani Fidura Sanguszko ze słynnego rodu Sanguszko była prawosławna, więc macie też małżeństwa między protestantami prawosławnymi okej to samej Włodawie stolicy nieformalnej Polesia polskiego wielka synagoga jest wspaniała kościół Świętego Ludwika barokowe przechodzące w rokoko to jest wiek osiemnasty i który ufundował Hetman ludowi ludzi przeszłych tydzień po francusku Ludwik Pociej a kto zbudował Paolo Antonio funta Paul Antonio Fontana pochodzący byśmy powiedzieli Schwarza powiedzieli tylko i teraz bardzo powierzy to tylko powietrze znad jeziora Como Lugano region komu tak, czyli włoską fizyczne regiony Szwajcarii, ale byśmy powiedzieli letni Włoch tu się trochę bronimy wielki architekt późnego baroku w Polsce, który został nadwornym architekturę Sanguszków i spotkacie go właśnie Polesie jego dzieła Lubelszczyzna i Wołyń, ale też Galicja wschodnia Rawa ruska np. pracował przy kościele w Krzemieńcu bazylika bardzo ważna dla grekokatolików w Chełmie to on oprócz tego w Zasławiu pałac Sanguszków winnicy, czyli Ukraina, ale o rodzinach się stopniowo kolonizują opowiadaliśmy o tej rodzinie i oprócz polonizacji macie też ukrainizacji organizacji np. mamy znanego prawda ze ze Lwowa jednego z mieszczan, który jak przed się zastanowimy z kim on się tam koligacji no to widzimy pani z domu Fontana w i to byli nasi przede wszystkim grekokatolicy teraz trochę powiemy o rzymskich katolika, a więc z uwagi na Polesie jest bardzo ważne w tym, bo nie było sielankowo działy się też rzeczy straszne zobaczycie no, więc mamy motyw z Andrzejem, bo wolą męczennikiem, który jest jednym z patronów Polski w kościele katolickim patronem archidiecezji arcybiskup warszawski i warmińskiej on sam ilu z tych patronów 5 w tym 1 jednak to jest matka Boska czy między 4 czeka naprawdę chodzi o ludzi innych niż matka Boska dach i i 2 z nich są patroni drugorzędny i niestety Andrzej powiedziałby przepraszam chwileczkę, dlaczego jest drugorzędną jest urodził się koło Sanoka, czyli pogranicze polsko ruskie rodzina sama wywodziła się ze Śląska, bo bolą wie, a i, a mamy taki motyw, że trafia na Polesie tam będzie bardzo długo, bo jezuici ze był wiedzy i tym jezuici prowadzi działalność pro League, skąd misyjną co bardzo wkurzało prawosławnych i tu dochodzimy do takiego motywu, że nieraz Polesie było obszarem co pokazuje związki z Ukrainą, gdzie walczą Kozacy dochodzą walczą zdobywają niszczą PiS był przez nich zdobywane czasami we współpracy z Rosjanami 164816551657 wcześniej np. Nalewajko był tam aktywny tak mi jej drugie powstanie wielki taki powstanie kozackie no i Kozacy oczywiście Andrzej Bobola złapali zamęczyli okrutnie mordowali okrutnie, czyli bardzo po jest przedstawiony jako męczennik za wiarę z tego i oczywiście jest także nie są w jego relikwie jego szczątki w Warszawie kościele jezuickim był wcześniej w Pińsku, a następnie było, a był przetransportowany przez Rzym do Warszawy i też nastąpiła jego beatyfikacja szczątki przy transportach tak i od 2002 jest tym patronem Polski mam propozycję, żebyśmy zostawili naszych słuchaczy z ze szczątkami ojej aż, bo różnic w nie zostaną np. za tydzień spotkamy się znowu, bo ta wizja jesteś taką wizją cierpiał zawija, ale drogi Pawle, że będą dla informacjami można zdarzają zaskoczenia nie było prawosławni słuchacze mogą do nas zadzwonić panie Adamie tak nie można, więc tylko w wielkim skrócie tak opowiemy wam, jakie rzymscy katolicy zamęczyli prawosławnego aha, żeby było to rozumienie narodu samolotową oko za oko ząb za męczennik za męczennika przepraszam za tutaj proszę się nie obrazić, bo wiecie, że jesteśmy czasami troszeczkę rubasznie, ale nie nie nie zmieni się jednak, że za tydzień, że państwo dalej będziemy na Polesiu szeroko rozumianym Polesiu także proszę przygotować jakieś notatki coś do pisania i za tydzień spotykamy się znowu całą armią bardzo ciekawych bohaterów ciekawych historii i fascynujących zdarzeń w podcaście Babel, czyli Rzeczpospolita multikulti jeśli państwo chcą do nas napisać zapraszamy nadal mało, a to kropkę FM Babel małpa TOK kropkę FM do usłyszenia za tydzień mówią Adam Balcer Paweł Sulik Babel Rzeczpospolita multikulti, bo podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika premiera każdy piątek na tokfm Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BABEL. RZECZPOSPOLITA MULTI-KULTI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA