REKLAMA

Problemy służby cywilnej w Polsce

Świąteczny Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2022-11-11 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:32 min.
Udostępnij:

W święto służby cywilnej o problemach urzędników mówi prof. Grzegorz Makowski - adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, ekspert Forum Idei Fundacji Batorego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świąteczny poranek w radiu TOK FM Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie przed chwilą pan poseł Grzegorz Nowik opowiadał nam jak tworzyło się niepodległe państwo po roku osiemnastym jak było bardzo kłopotliwe, a akurat do już nie wspominał o tym jak tworzono administrację państwową trochę tylko napomknął o akcie 5listopada szesnastego roku, który pozwoli właśnie na tworzenie takich zalążków w tej administracji później tak przydatnej w budowie niepodległego państwa, Rozwiń » ale mało, kto z nas wierzy właśnie m.in. chyba z tego powodu 11 listopada od roku 2000 w Polsce jest dniem służby cywilnej właśnie po to, żeby podkreślić znaczenie tejże służby cywilnej i administracji Państwowej dla funkcjonowania sprawnego państwa jest z nami pan poseł Grzegorz Makowski adiunkt w Kolegium ekonomiczno-społecznym szkoły głównej handlowej ekspert forum idei fundacji Batorego dzień dobry dobry to może pan by najpierw przekonał nas wszystkich, dlaczego ważne jest, aby sprawne państwo miało służbę cywilną do współczesne państwo wbrew temu co może się wydawać, kiedy oglądam telewizję, gdzie widzimy samych polityków w moje jest zbudowane przede wszystkim administracji publicznej w bez urzędników tak mówiąc trochę bardziej potocznie, że no tutaj by się nic nie stało ci politycy, którzy chadzają do Mariusza opowiadają różne rzeczy w no po prostu i nie mieliby, o czym opowiadać wolę mieliby wiedzy dzielnic z napisanych przez urzędników ustaw projektów ustaw itd. itd. no, więc w tym może może nikt nie przekonam wszystkich, bo niestety u nas urzędnicy jako tacy ani nie są dobrze znani ani niestety też opinia publiczna na temat urzędników nie jest najbardziej pozytywne, ale no jest także bez nich państwo współczesne państwo po prostu nie istniej w tylko jak między chodziło właśnie pokazanie tego znaczenia bo kiedy zaczęliśmy dyskutować rozmawiać o o tym modelu służby cywilnej jak jaki powinien być, żeby był właśnie najbardziej dobry z punktu widzenia funkcjonowania państwa NATO najczęściej przywoływaną taki argument, że przecież w demokracji rządy zmieniają zmieniają się formacje polityczne, które rządzą krajem natomiast właśnie chodzi o to, żeby nie zmieniała się służba cywilna, żeby właśnie państwo funkcjonowała, a urzędnicy służby cywilnej, żeby właśnie byli takim naturalnym stabilizatorem niezależnie od zmian politycznych właśnie państwo funkcjonuje, bo tam cały czas działają kompetentni ludzie to był model idealny, a jednak odnosimy cały czas wrażenie po 30 latach od przemian politycznych ponad 30, że właściwie przychodzi ta nowa miotła polityczna to ona sięga głęboko daleko czy to jest nasze wrażenie czy rzeczywiście tak jest czy może jednak wcale tak źle nie jest o jest tak jeszcze bym wrócił do tego modelu, bo faktycznie idea w ogóle służby cywilnej to jest pewne zamieszanie, ponieważ ja opowiadałem administracji publicznej natomiast służba cywilna, zwłaszcza z polskiej perspektywy co jest tylko małą część administracji publicznej pracował w ogóle sama idea służby cywilnej wywodząca się jeszcze z doświadczeniem Wielkiej Brytanii za czasów świetności, bo dokładnie taka znaczy, że potrzebujemy kompetentnego administracyjnego menedżerskiego aparatu w strukturze państwa stałego no po to, żeby zarządzanie różne procesy, które niezależnie od tego co się zmienia wpolityce po prostu trwały w zimnej później to rozwinę rozwijano w różnych państwach z różnym skutkiem są też trochę na różnych modelach no i teraz my w Polsce miał już wie tak my nie mamy czegoś takie jak modelem polskiej służby cywilnej niestety raz on jest małą częścią właśnie administracji w ogóle publicznej w ogóle nawet w administracji centralnej to z 118 w tej nieco ponad 118 000 urzędników w pracowników to jest naprawdę duża część całego całej społeczności urzędników dla administracji centralnej Seksmisja 13 w, a cała reszta pracuje innym reżimie i z i tym co pan poruszył na czym ta pierwsza strona chce to jest to my niestety nie mamy model druga rzecz, którą pan poruszył znaczy ta fluktuacja no u nas faktycznie jest także przez między przez ten brak brak modelu służby cywilnej przez ciągłe Moskwie manipulowanie w tej w tej strukturze myśmy od dziewięćdziesiątego siódmego roku w nowej Polsce tak bowiem została przyjęta pierwsza ustawa o służby wino mieli tych ustaw już kilka już nie, licząc różnych zmian takich nowelizacji które, którzy będą głębiej lub płycej ingerowały Strug stabilność struktury w nowości ciągle tam coś zmieniamy no ostatni ostatni taka zmiana, która weszła w 2016 roku to była pierwsza tzw. ustawa kadrowa już prowadzone przez ten obóz władzy w dlatego była kadrowa, bo ona była obliczona właśnie na wymianę jak największej liczby urzędników na najwyższych stanowiskach służby cywilnej i myśmy w 2 lata po wejściu tej ustawy w życie z fundacji Batorego szacowali to ich finansowaliśmy, że tam więcej 13 w tylko w ciągu w ciągu roku od 20 w już w życie tej dziesiątej tej nowelizacji niż 20162172017 i jakoś zmieniła swoje miejsce służby cywilnej nie nie uzyskaliśmy danych dokładnych jak dobrze część odeszła część została zredukowana część została wymieniona, ale co pokazuje, że ustawowo tak naprawdę ten obecny obecna władza stworzyła sobie taki instrument od przedstawiać prawdę już wprowadzać swoich ludzi do do służby cywilnej m.in. poprzez to, że zniesiono otwarty konkurencyjny nabór na najwyższe stanowiska ZUS na tym najwyższym poziomie, że zarządzanie służbą cywilną, a tam jest dosyć, iż wraz ze zmianami politycznymi zachodzą dosyć istotne zmiany kadrowe na poziomie poniżej tych wyższych stanowisk jest trochę bardziej stabilnie, ale nawet sam urząd również nie nie mamy Urząd Służby Cywilnej sam szef służby cywilnej w rocznych sprawozdaniach przyznaje, że odrzucenie tego siedemnastego roku, czyli właśnie od wejścia w życie tak naprawdę tych przepisów, o których wspomniałem w restrukturyzacji ja nawet najniższych stanowiskach urzędniczych jest bardzo duża to jest nawet 11% 119% no to jest to jest bardzo duża bardzo duże zmiany ludzie odchodzą zmniejsza się liczba urzędników praca służby cywilnej staje się coraz mniej atrakcyjne nie tylko przez takie ekonomiczne czynniki jak inflacja niskie wynagrodzenia itd. dalej, ale też przez no to środowisko polityczne pracy w boskich w tygodniu szefowie urzędów, którzy przychodzą z nominacji politycznych no powiedzmy sobie szczerze oni też chcą mieć swoich politycznych w pracowni pracowników urzędników poniżej przy i to się wydaje z 1 strony taką takim naturalnym prawda my teraz niezależnie od sympatii czy dzień czy braku sympatii do danego obozu politycznego, ale wydaje się, że właśnie taki naturalny sposób jest potrzeba, że ktoś obejmuje władzę to chce oprzeć swoje działanie na ludziach, których zna, do których ma zaufanie jak można w taki sposób no właśnie nowoczesny oddzielić tę naturalną skłonność od idei służby cywilnej może nawet właśnie tej jeszcze czasów brytyjskich, o których pan pan mówił wydaje się z 1 strony właśnie te naturalne, że dobrze mieć taki sprawny doświadczony aparat w państwie, a z drugiej strony też właśnie jest ta taka naturalna potrzeba nowej ekipy otoczenia się swoimi ludźmi nie jest łatwej nie jest szybki proces znów wielka Brytania kształtowała swą służbę cywilną przez dekadę, a zadanie prowadzić przez wieki później i taką drugą wzorcową służbą cywilną, którą uznaje się z taką modelową system amerykańska służba winne Stanach do końcówki dziewiętnastego wieku obowiązywał taki system, który budzi nazwany system ów trochę niestety jesteśmy w tym z modelu, czyli tam wymiana urzędników naprawdę do sprzątaczki przez wiele wiele lat istnienia tego państwa akt w dzisiejszym spotkaniu z jedenastego wieku wprowadzono reformy, ale tak naprawdę też sytuacja służby cywilnej amerykańskiej one się ustabilizowała dziś dopiero w latach siedemdziesiątych za czasów Cartera na spot jest to pokazuje jak trudno się buduje tak wydany racjonalny efektywny aparat czy urzędnicy my jesteśmy w 30 lat po zmianach ustrojowych ja bym chciał oczywiście, żeby ten trwał tak długo jak, więc czasów imperium brytyjskiego albo w albo w stanach Zjednoczonych wydaje się, że moglibyśmy zrobić to szybciej lepiej korzystając, ucząc się na innych błędach, ale niestety tego nie robimy w tym w interesach albo zostanie jej dziecko z o odpowiedź na jak to zrobić w można ustawić racjonalne granice między korpusem politycznym w urzędach korpusem tym profesjonalnym urzędniczym, iż pan w normalnych cywilizowanych systemach zazwyczaj wygląda taki sposób, że dyrektorzy generalni tak to sprowadza do naszej polskiego nazewnictwa dyrektorzy generalni urzędów oni są już profesjonalistami menedżerami natomiast to co jest wyżej, czyli podsekretarzy sekretarze gabinety polityczne, czyli ten, który ta część administracji, która jest politycznej pochodzi z zakazu nadania politycznego no jest zostawiane właśnie politykę, a to jak opisuje w urzędach już ustawiają relacje między sobą to jest kwestia kultury organizacyjnej, ale nam w ogóle no niestety brakuje w ogóle kultura administracji i myślenie administracji jako takiemu no dobru wspólnemu, w które trzeba zachować po to, żeby państwo było w stanie planować zarządzać no wykonywać swoje podstawowe funkcje no właśnie chciałem nawiązać to tylko, o czym pan już trochę powiedział jak rozumiem no bo jest projekt ustawy o służbie cywilnej stworzony przez stowarzyszenia absolwentów krajowej szkoły administracji publicznej no oczywiście pytanie czy będzie jak to się mówi Wola polityczna, aby podjąć na ten temat dyskusje ten projekt w kilku słowach, gdyby pan mógł powiedzieć no co takiego proponuje co przybliżało właśnie nas do tego idealnego modelu czytałem ten projekcji uważam, że w ogóle świetną rzeczą jest, że z tym Stowarzyszenie urzędników na FIZAN taki marazm po stronie politycznej, bo w, bo tak naprawdę to to politycy powinni wojsk z inicjatywą sensownej reformy natomiast to się, gdzie od lat mamy do czynienia dokładnie z czymś czymś odwrotnym nauczy się przez różne projekty które, generując służba cywilna, a więc jest świetnie, że ze stowarzyszenia absolwentów sad wyszło z tą inicjatywą w no i tak ogólnie no i uważam Rze, że ten projekt idzie dobrą stronę chociażby, dlatego że on no no mam zawiera w sobie przepis, wzmacniając neutralność polityczną urzędników na czym poprzez to, że tworzy pierwszy wzmacnia MO no mianowanie na tą model mianowanie wykonywania swojej pracy na zasadzie mianowania w służbie służbie cywilnej urzędnik mianowany to jest ktoś taki kogo trudniej usunąć z pracy, kto ma dużo większą autonomię w swoim środowisku pracy w pole, z którego są większe wymagania kompetencyjne to jest ktoś, kto czy ktoś właśnie takim menedżerem w 2 ona konsoliduje nasze systemy propozycję konsolidacji różnych rozwiązań prawnych, które regulują funkcjonowanie administracji publicznej wspomniałem o tym, że służba cywilna nas tylko część i ustawa o służbie cywilnej to jest na ten moment tylko część tego on tego infrastruktury legislacyjnej mamy ciągle właściwie większość urzędników w Polsce zatrudnionych w oparciu o ustawę z osiemdziesiątego drugiego roku jeszcze po z ostanie wojennym przyjęto o pracownikach urzędów państwowych to jest naprawdę tak grali w przeszłości, który w, który powinien dawno w ogóle zniknąć z obrotu prawnego Brzezie i powinien być właśnie zastąpione nową z tą ustawą o służbie cywilnej tamta propozycja jest plus dodatkowo, żeby jeszcze zintegrować ze służbą cywilną służbę dyplomatyczną jest bardzo daleko idące propozycje, ale np. mi się światem kierunek podoba do tego różne rozwiązania właśnie tak jest strukturalne dotyczące zarządzania służby cywilnej przywrócenie Urzędu Służby Cywilnej jako takiego specyficznego organu państwa wzmocnienie szefa roli szefa służby cywilnej, jakim jest stworzenie takiego modelu, który nie będzie polegał wyłącznie na takim decyzję niż mieć premiera i w poszczególnych ministrów, ale właśnie poprzez stworzenie takich scen, lecz instytucji, które zajmują się tylko administracją i umocowanie lepsze szefostwa tej instytucji to jest też kierunek w stronę zwiększenia neutralności politycznej, więc ogólnie oceniam, że to jest krok dobrą stronę niestety widzę na ta władza na pewno tego nie podejmie natomiast podejmie to po to, ten to inicjatywa opozycja też pewne obawy, ponieważ opozycja no skupia się na bieżące polityczne natomiast mało słyszę o reformach państwa art opozycyjna powinna byś bardzo ważnym elementem takiej propozycji z no może po prostu opozycja dalej trzyma się tego hasła, że najpierw trzeba zmienić władzę, a potem będziemy państwo porządkować no i miejmy nadzieję, że ta ta ustawa czy ten pomysł będzie jednym z ważnych elementów tego uporządkowania czy czy dyskusji bardzo dziękuję, że w dzień święta służby cywilnej przybliżył nam pan trochę ten problem prof. Grzegorz ma już, że korzystne urzędnikom wszystkiego Norah wszystkiego w, a w Kolegium Ekonomiczno społecznej SGH ekspert forum idei fundacji Batorego był gościem zapraszam pana państwa na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĄTECZNY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA