REKLAMA

''Społeczeństwo jest sztafetą'''

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2022-11-12 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:49 min.
Udostępnij:

Gościem Wojciecha Muzala był prof. Andrzej Zybała - kierownik Katedry Polityki Publicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w radiu TOK FM poranku w sobotę mamy godzinę 741 teraz i już razem z nami jest nasz kolejny gość prof. Andrzej Zybała kierownik katedry polityki publicznej szkoła główna handlowa w Warszawie dzień dobry witam w radiu TOK FM dobry panie redaktorze dzień dobry państwu mamy już za sobą kolejny marsz niepodległości tym razem to był spokojny ma to znaczy służby zgodnie mimo tych nielicznych incydentów określają że, że było spokojnie udało się uniknąć takich scenek, jakie Rozwiń » mieliśmy już 2013 czternastym roku w 2011 i na samym początku naszej rozmowy chciałem pana pana zapytać jak odczytuje 3 to jest czy to jest jakaś zmiana, która następuje w społeczeństwie i być może te środowiska, które do tej pory stały za zależnymi takimi wydarzeniami negatywnymi podczas tego marszu trochę osłabły czy też państwo, a także samorząd i stosowne służby tutaj stanęły na wysokości zadania po prostu tego przypilnował, jakby pan odniósł z tego masz my tak rzeczywiście też ciekawe rzeczy, dlaczego troszeczkę łagodniej to wszystko przebiega wobec lat przeszłych wydaje mi się, że mamy dzisiaj poczucie, że są problemy, które nas łączą problemy zewnętrzne, które dotykają wszystkich niezależnie od tego czy ktoś jest sprawdzić czy lewicy czy jakiś nacjonalistycznych organizacji lewicowych no tym zewnętrznym problemem podstawowym jest to, że jest wojna to, że dotykają nas problemy energetyczne być może zimą zimą jakaś część społeczeństwa będzie cierpiała niedostatek biedę energetyczną np. brak ciepła jest duże poczucie zagrożeń zewnętrznych to być może wycisza łagodzi nieco konflikty wewnętrzne, bo czujemy, że właśnie jest coś co nas 1 wspólny mianownik jest tak sobie myślę, jakby pan się odnieść do takiej mam wrażenie, gdy niespójności którą, którą obserwujemy tych prawicowych środowiskach bo, bo rządzący polską mocno wspierają Ukrainę w tej trudnej sytuacji, jakiej znalazł się nasz wschodni sąsiad jednocześnie w tych kręgach skrajnie prawicowych, które pojawią się na marszu także, bo te nieliczne incydenty wspomniał o nich np. jakieś anty ukraińskie transparenty, ale zaznaczam to to był margines znajduje się nasza wojna był tata tak transparent tak w i PIT jak pan ocenia jak pan to wytłumaczył że, że w tym jednym z szeroko pojęty prawicowym środowisku w jest taka niespójność to kwestia jak rozległa jest ta tendencja trudno ocenić moim zdaniem nawet się w zyskach prawicowych nie musi to być bardzo silne być może część z nich myśli sobie, że czy też poszukuje takiej Formuły na zaistnienie pewnie analizują myślę sobie, że być może część Polaków ma już dość takiej ekstensywnej obecności naszych sąsiadów ze Wschodu i że część Polaków, jakby no złapie haczyk i poprze ich politycznie być może jest takie myślenie natomiast generalnie chyba jest takie myślenie, że to jest przedsięwzięcie antyrosyjskie i to jest coś tak tradycyjnie nam odpowiada, ponieważ mamy historię z Rosją taką, jaką mamy i wojna kogokolwiek z Rosją to jest nasza wojna w panie profesorze wracając jeszcze do do poprzedniego wątku i do Pańskiej poprzedniej myśli to znaczy w w sytuacji zagrożenia co niejednokrotnie naszej historii też udało się zauważyć jesteśmy bardziej zgodni i nie ma, że tak wyrażę burd podczas marszu niepodległości ta to jest taka konkluzja tak myślę, że to może być nie być odczucie, które łagodzi wewnętrzne konflikty, jakkolwiek jesteśmy społeczeństwem narodem znanym z tego, że relacje między nami są konfrontacyjne i jeśli sytuacja, jakby sprzyja akceptowaniu różnic to dojdzie do ich eksponowania być może nawet w sposób spektakularny z użyciem różnych fajerwerków czy przemocy itd. natomiast no dzisiaj jest no każdy wiadomości w zasadzie donoszą o tym, że są różne zagrożenia prawda, że to, jaka jest sytuacja w kraju jest wypadkową różnych coraz większa większej liczby czynników zewnętrznych i być może to to łagodzi, jakkolwiek no nie uspokajało by mnie to tak generalnie czynie uspokaja mnie to, bo domyśli się z już wiem widzę, że że, jakby ten potencjał do konfliktu u nas jest duży czasami tylko on złagodzony właśnie sytuacją zewnętrzną także my wciąż mamy tę pracę do wykonania, żeby jednak złagodzić poziom konfliktów wewnętrznych poziom konfliktów nie tylko w polityce, ale tam, gdzie pracujemy tam, gdzie przebywamy tam, gdzie spędzamy generalnie czas no te potencjalne konflikty są duże tym co nasz nas powinno czy mogłoby łączyć uważam jest słowo patriotyzm z tym, że w polskich warunkach stało się ono stało się ono dzielące to znaczy w w część społeczeństwa pewnie zaczną sobie myśleć, że jeśli przeczytam jako patriota pewnie głosuje na PiS w jak pan sądzi czy czy mamy do czynienia z zawłaszczeniem patriotyzmu no politycznie być może może tak no tradycyjnie w polityce było także niektórzy się bardzo silnie wzrósł w sposób spektakularny czasami określali jako patrioci było w przeszłości Stronnictwo patriotyczne po dziewięćdziesiątym roku właśnie część prawicy uważała, że oni reprezentują tę część patriotyczna no to jest próba zawłaszczenia to jest próba zawłaszczenia języka pojęć i jakby zyskania na pewnych ponad pozytywnych konotacjach niektórych słów być może błędem jest strony takiej lewicowo liberalnej brak wyraźnej próby od wojowania tego, chociaż wydaje, że po 2015 roku były próby są wciąż nawet takie próby właśnie też się na szerszą skalę posługiwania się symboliką narodową po tej stronie natomiast tak tak to to jest ten tym, że brzydki nawet walki politycznej również w sferze języka to to jest brzydki nawyk z tego względu, że język powinien być się jak najbardziej neutralne, bo to daje człowiekowi przeciętnemu Czechowi, który niekoniecznie ma ten instynkt wchodzenia w politykę do odnalezienia się w tych słowach i tej terminologii i nigdy określenia swojego miejsca w polityce powodem, dla którego patriotyzm może nie nie nie dla wszystkich jeszcze w modne są tylko te działania polityków po prawej stronie sceny politycznej czy czy takich takich ludzi jak osoby związane z organizacją która, która przygotowuje ten ten marsz niepodległości także są to jak inne strony życia społecznego politycznego wspomniał pan o lewicy przed chwilą może to jest także jakoś wszyscy przyczyniliśmy do tego, że rzecz, że patriotyzm no nie dla wszystkich kojarzy się zwrócić co łączy tak patriotyzm nacjonalizm nacjonalizm jest już taką skłonnością do wykorzystywania terminów etnicznych sprawdzamy w Polsce mamy tradycje nacjonalizmu etnicznego to się zrodziło dosyć wcześnie wydaje się też okresu romantyzmu kiedy, bo to uwielbienie dla dla narodu w sensie takim Ludowym, ale też etnicznym i później mieliśmy nos bardzo silne Stronnictwo narodowe, które podkreślało dystynkcje etniczne były i stygmatyzowanie o grupy, które nie były etnicznymi Polakami, jakkolwiek tutaj, jeżeli nawet od wieków no i to ta jest rzeczą zupełnie haniebną i w tym sensie nacjonalizmy u nas no jest tam z taką skrajną tendencją do niej niewłaściwą, jakkolwiek też to słowo być może należałoby od wojować, bo tradycja jak jak urzędy używamy tego w języku angielskim nie ma tego tego tej konotacji etnicznej lewica amerykańska ma jedno z pism, które się one Nation prawda naród i tamto nie budzi tych z tych skojarzeń tam ewentualnie, gdyby się mówi o jakimś Narodowym odchyleń o o o od tego typu rzeczy natomiast nacjonalizm jako taki jest pozytywnym słowem natomiast te rzeczywiście patriotyzm dużej graniczy na NATO jest patriotyzm moim zdaniem jest SR w sferze odczucia to jest ta kwestia czy czy odczuwam, że to jest miejsce kraj, w którym żyje czy też miejsce to właściwe to, które lubię to dzień czuję się dobrze i UE to właściwe od 4 pozytywne odczucie rodzi poczucie odpowiedzialności prawnej czy coś to patriotyzmie czym się takim intymnym przeżywaniem miejsca, w którym żyje i to jak mi się żyje w tym miejscu z drugiej strony czystego pozytywnego uczucia rodzi się poczucie odpowiedzialności być może też poczucie wdzięczności żyję tutaj to są warunki, które są może relatywnie lepsze niż w innych nawet państwach i kwestia czy coś co wynika dla mnie dla mojego działania dla moich relacji z ludźmi, z którymi współżyje lokalnie w miejscu pracy czy nawet w skali w skali szerszej właśnie w skali państwa panie profesorze co ma na to wpływ w jaki sposób ten patriotyzm wygląda szkoła w jakieś organizacje pozarządowe politycy to co wpływa na to poczucie prawda no właśnie to jest ciekawe pytanie na rzeczy moim zdaniem patriotyzm rodzi się z pewnej tradycji toczy w domu szkole podnosimy kwestię odpowiedzialności za innych odpowiedzialności za za środowisko, w którym się żyje to czy dyskutujemy o tym czy trzymamy czy jest wdzięczności czy też wartości, którą w życiu spotyka w związku z tym, że byli poprzednicy, którzy budowali tę szkołę być może tę drogę, którą się poruszam, że są nauczyciele, którzy są jakoś jakoś wyedukowani przygotowani, że rodzice też jakoś sprostuje poczucie takiej ciągłości wysiłków, które zaowocowały tym, że żyję, że mam warunki, że mam się co ubrać, że mam buty, że mam szkołę, że mam tornister mam po podręczniki ma miejsce pracy itd. też taka no no to społeczeństwo naród jest taką sztafetą prawda, że my dzisiaj tak jak żyjemy ze względu na te wysiłki właśnie przeszłości kwestie czy uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy samotną wyspą tylko, że jak rośniemy na ramie uzależnionych tego społeczeństwa niektórzy mówią, że patriotyzm ma wiele twarzy, bo patriotyzm jest wtedy, kiedy potrafimy zaśpiewać w całości hymn albo po posiadamy flagę do wywieszenia w domu, ale też niektórzy mogą grać patrioty w ten sposób, że nie śmiecimy na ulicach naszych dniach tak to jest kwestia czy rozumiemy to taki sposób pozytywistyczne prawda, że uświadamiamy sobie te zależności tę mamy rodziny mamy wdzięczność chcemy chcemy by odpłacić się i i jesteśmy dobrym obywatelem prawda natomiast jedno są takie skłonności czasami część ludzi, że chcą to manifestować są konieczne pokazać jak bardzo są Polsce jak bardzo patriotycznie i szukają jakichś spektakularnych wyrazów swojego patriotyzmu na nie w mieście nie jest jakoś wulgarne Noto okej jeśli ktoś ma tak jeślibyśmy tego typu osobowości i ma chęć nie wiem więcej flagi, więc jakiś symboliki więcej odniesień do historii to wszystko jest cenne jeśli jest wulgarny nie jest jeśli nie jest podszyte, jakim się nacjonalizmem takim etycznym jeśli to nie jest wyrazem ich niewielka chęć konfrontacji z innymi, których uważa, że nie są patriotyczni dość patriotyczni jeśli to nie wywołuje konfliktów w zaczęliśmy od marszu niepodległości i chciałbym, żebyśmy na tym temacie skończyli, ale ale, ale w takim kontekście czy pan profesor widzi przestrzeń do powstania w w przyszłości czegoś co by było wspólne, a nie reprezentowany przez 1 grupę społeczną tak jak marsz niepodległości, bo po jest marsz rokrocznie i właściwie oni przetrwają wszystko inne tak w Warszawie powstał olbrzymi problem, że główną imprezę organizuje organizacja dosyć skrajna czy bardzo skrajne ona tam jeszcze pewne ma już pewnie ma różne środowiska w, a w w swoich strukturach i dla części ludzi też nie do zaakceptowania, żeby pójść, żeby uczestniczyć natomiast byłoby dobrze nie wypracować jakąś formułę wspólnego przejścia pan prezes Bronisław Komorowski próbował no tak, ale za czas zrobić taki zmarł w Warszawie zmarłym zgodnie z marnym skutkiem, bo może nie ten polityk stara to nie jest jego nieudolność tylko te są warunki, których jesteśmy, że jako społeczeństwo nie odnajdujemy tej wspólnej Formuły tego wspólnego mianownika, który mógłby nas połączyć chociażby na ten moment już zademonstrowania to jest dramat to jest dramat tragedia nas chciałoby się, że więcej spójności doświadczamy w różnych sytuacjach podziałów nie też nie widzę obecnie możliwości po prostu, dlatego że część środowisk gra, jakby tymi wartościami prawda, że próbuje pokazywać swoją swój patriotyzm większe niż patriotyzm innych czy czy też demonstruje właśnie tę etniczną stronę no tacy jesteśmy to jest historia Toni to nie jest kwestia nawet tych ostatnich nie wiemy o 7 lat 30 lat to jest kwestia przynajmniej 300 lat podziałów, które rosły i jakby nie umiejętność wytworzenia wspólnej Formuły, która przy zniszczyła państwo, które niszczyła społeczeństwo i niszczy gospodarkę rozwój, ponieważ daje szczególnie dzisiaj potrzeba takiej wspólnej Formuły prawne na tej Take Kopera zdolności do kooperacji do współpracy budowanie wartości to nas niszczy i jeśli dalej będzie się utrzymywało w takiej skali to tonie tonie będzie służyło na pewno jakość naszego życia prof. Andrzej Zybała kierownik katedry polityki publicznej szkoła główna handlowa w Warszawie bardzo dziękuję, że zna pan czas dla nas informacje o będzie ósmej już za 3 minutę dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA