REKLAMA

To nie kredytobiorcy najbardziej odczuwają inflację, tylko emeryci

Świat się chwieje
Data emisji:
2022-11-13 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:17 min.
Udostępnij:

„Ja jeszcze ani razu nie miałam okazji podnieść stóp procentowych. Staję się twarzą nie swojej decyzji”. O roli banków centralnych, amerykańskim FED-zie, podnoszeniu stóp procentowych, prognozowaniu inflacji z prof. Joanną Tyrowicz z Rady Polityki Pieniężnej

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
za inflację w Polsce odpowiada Adam Glapiński pisowska władza najdłużej czekali z podwyżkami stóp procentowych nic nie robili przyglądali się, gdy inni walczyli z inflacją dlatego mamy teraz najwyższą drożyznę Unii, a napędziła ją pisowskie rozdawnictwo to jest proszę państwa audycja świat się chwieje wita Grzegorz Sroczyński, a dziś moim gościem jest Joanna Tyrowicz ekonomistka od września członkini rady polityki pieniężnej Jano witam dzień dobry dzień dobry Rozwiń » państwu zacytowałem ci dość typowy PiS liberalnego komentarz ja tłum to jest akurat wpis osoby popierające silnych razem, czyli takich platform morskich kiboli wiesz jak ktoś w mediach krytykuje Tuska to silni razem jako wielbiciele wolności demokracji piszą do swego szefa, żeby natychmiast zwolnili, ale zostawmy chodzi o to, żebyś się zostać wskazana przez senatorów opozycji między nimi Platformy do rady polityki pieniężnej, więc może tobie liberalny komentarzy od bardziej uwierzy się w tym wpisie, który jak mówię typowym zapisem wiedzy liberalnego komentarz jad na temat inflacji, chociaż jedno prawdziwe zdanie, żeby mi przecież korzenie bardzo by MON jeśli możemy generalnie ekonomem to jest taka dziedzina strój mam wrażenie, że trochę tak jak w skokach na piłce nożnej każdy zna i dyskutowanie z tym czy jednej z najbardziej czy inni zmienia znalazły swoje wystąpienie, ale to nie chodzi słabnie jest bardzo ciekawe, ponieważ ważne może nieciekawy, ale ważne, ponieważ część to najbardziej opozycyjna wzmożona część wy tak powiem płonie dziś o manowcach za inflację w Polsce odpowiada Adam Glapiński pisowska władza najdłużej czekali z podwyżkami stóp procentowych nic nie robili przyglądali się, gdy inni walczyli z inflacją czy też prawda, że najdłużej czekali z podwyżkami stóp procentowych nic nie robili nie jest zgodne ze stanem faktycznym tak jest, ale to trzeba powiedzieć, że przebieg inflacji w Polsce to zupełnie inne niż np. w strefie euro w Polsce presja inflacyjna była wytyczne już drugiej połowy 2019 roku inflacja byłaby zdecydowanie powyżej dopuszczalnego przedziału odchyleń, gdyby nie wówczas ujemny wkład cen nośników energii, jeżeli przyjmujemy jako narrację, że Polska nie ma wpływu na ceny nośników energii to już wówczas rada polityki pieniężnej powinna była podnieść stopy ówczesna sytuacja na początku pandemii jeśli chodzi o politykę pieniężną byłaby zupełnie inna to jest moja narracja nie narracja osób, które przytacza się poszerzył skomentowano powstaje faktów chce do, jakby tutaj dopowiedzieć Fed rozpoczął cykl podwyżek w marcu 2002. roku w lipcu 2002. roku rada prezesów europejskiego banku centralnego pierwszy raz od 11 lat podniosła stopy procentowe w lipcu tego roku NBP zaczął podwyżki w październiku 2021 roku był jednym z pierwszych banków centralnych, które zaczęły podnosić stopy Europy był bankiem centralnym o relatywnie najszybszym wzroście wskaźnika inflacji, czyli ni stąd też trudno się dziwić, że zareagował podwyżkami stóp procentowych trzeba powiedzieć, że 1 rzecz to jest oczywiście narracja pod stopach procentowych one bardzo ważnej premierze tego nie zrealizuje, ale to co próbują jakiegoś czasu podkreśla to jest wiarygodność związana z tymi podwyżkami Fed, którym wspomniałeś, który zaczął podwyżki rzeczywiście w marcu poza tym, że zaczął podwyżki zmienił zupełnie narrację dotyczącą inflacji to znaczy w zasadzie wszyscy członkowie FOMC głosującej głosujący wychodzą przedstawiają samo ten sam opis sytuacji ten opis sytuacji skrócimy brzmi pomyliliśmy się wydawało nam się, że głównym źródłem wzrostu cen są tzw. szoki podażowe szok podażowy mają do siebie, że się pojawiają znikają wówczas polityka pieniężna nie powinny reagować bardzo silnie to jest też książkowe, ale okazało się, że nie są szoki podażowe raczej też to co się zaczęło szoków podażowych trwały wpływ na gospodarkę co więcej okazało się, że przez nasz brak reakcji od ćwiczyły się oczekiwania inflacyjne państwa mówi fakt co mówi Fed o państwo przestaliście nam wierzyć, że inflacja wróci do celu, więc bardzo wszystkich przepraszamy nie zauważyliśmy wydawało nam, że co innego niż jest, ale teraz już całkowicie zmieniamy ustalili w marszu pod pierwsze były podwyżki w czerwcu została ogłoszona docelowa zaś stopa procentowa, którą FOMC uważa, że jest wystarczająca by sprowadzić konkretnego celu 44,5 ta stopa z racji 8 teraz 8 wtedy było mniej ita ten komunikat został przez gospodarstwo domowe przez profesjonalnych analityków bardzo dobrze przyjęty w tym sensie, że oczekiwania inflacyjne następne 12 miesięcy od tamtego momentu zaczęły się systematycznie obniżać ostatnio pomimo dość pozytywnych danych o inflacji pałę w tym miesiącu powiedział, że 44 pomogłaby nadmiernie optymistycznej wydaje się, że stopy procentowe trzeba będzie podnieść wyżej i to pomimo faktu, że zarządzają oczekiwaniami w tym sensie, że mówią, że inflacja wróci do celu nie w 20432024 i ta narracja, która wokół tego jest przez budowana jest jest bardzo ważnym elementem prowadzenia polityki pieniężnej nie tylko sama wysokość stóp procentowych stopy procentowe podniesione tylko kilka razy w stanach Zjednoczonych były wystarczające, żeby tzw. realne stopy procentowe w stanach stało się dodatnie, czyli cieki są oprocentowane następne 12 miesięcy wyznaczona przez Fed minus oczekiwana inflacja jest na plusie dobrze, ale mówisz o tym tak jakby w stanach panował to już żeśmy się dobrze rozumieli ja nie próbuje tłumaczyć cytatów, które aktor rozumiana do tablicy odpowiada ma swoje oczywiście nie właśnie o to chodziło mówi trochę o tym będzie tak jakby to było, jakby była taka zgoda powszechna wśród ekonomistów, że stopy należy podnosić, a to też tak nie jest, bo jak wieś MFW i i ONZ apelują do Fedu do do europejskich banków, żeby dały sobie na razie przystępowały z podwyżkami stóp, czyli na tej sali są jak wszyscy wiemy w 2 dobra mogę skomentować tak Fed ma wpisane 2 dobra dbanie o 2 dobrała swoją misję, czyli bezrobocie i inflacja powinna zająć skargą, że będą działać w tym notować w tym powiecie są 2 rzeczy po mieście sam komunikat mierzonego funduszu Walutowego też Fed nie podnosił tekstu, który przetoczyła się przez media bardzo głośnym echem, ale to jednak była 1 osoba bardzo zaangażowana politycznie w swoim kraju zaangażowana również kampanię, ale jako kraju też tyle należy też dokończyć wjeżdża głosów jest dużo komunikat, który wtedy padł to był komunikat, który MFW bardzo szybko doprecyzowało nie brzmi robić krzywdy w swoim kraju on brzmi poprzez podnoszenie stóp procentowych potencjalnie ograniczenie dynamiki popytu na skutek podnoszenia stóp procentowych możecie mieć daleko idące konsekwencje dla innych krajów, które nie mają takiego problemu jak wy macie kraje rozwinięte świata w świecie rozwinięte, czyli stopami procentowymi w związku z tym MFW uruchamiamy już dzisiaj działania osłonowe wśród krajów, które eksportują dużą część swojego PKB do krajów rozwiniętych, żeby one mogły się przygotować na ewentualne spowolnienie w stanach strefy euro, ponieważ z ich punktu widzenia dzieje się nic złego mamy katar oni będą mieli zapalenie płuc, więc wykorzystajmy lekcję, której żeśmy się nauczyli przy globalnym kryzysie finansowym tak działa i ochronne te kraje przed konsekwencjami ewentualnego spowolnienia u nas i to jest jego bardzo są konstruktywne plus Tyrała zaprasza też ekonomistów amerykańskich z dużymi nazwiskami, którzy mówią zastanówmy się czy chcemy mieć twarde lądowanie nie przesadzać z DCT kogoś Nuria Ruby Roubini, proszę bardzo, to mam problem, dlaczego masz problem wielka tak relacja będzie charakteryzował Nuria robinii niestabilności wieloma negatywnymi szokami podażowymi od roku przekonuje, że inflacja zostanie z nami na długo, a próba walki z nią przez banki centralne spowoduje twarde lądowanie w gospodarce pusty zegarek poda podaje właściwą godzinę 2 oraz będzie to już jest opinia, że Nouriel Roubini też popsuć zegarek, bo dla mnie on wiele razy mówił rzeczy, które sprawdzały 2× dziennie pokazał dobrą godzinę dobrze, czyli nie lubisz nowela niczego realizm nie rozumie mechanizmów, których on, które on wykorzystuje do uzasadnienia swoich analiz inaczej czeka mechanizm jest dosyć oczywisty, jeżeli Fed przesadzi z podwyżkami stóp to zafunduje twarde lądowanie i Ameryce i reszcie świata, ponieważ to z takich krajów jak Polska kapitał natychmiast ucieka z Ameryki mamy problemy wtedy walutowe nie mając w krajach, które są dużo bardziej zadłużone i dużo będziemy do swego drugiego punktu zmuszeni część wypowiedzi, czyli tego, że farma podwójny mandat jest przepiękny wystąpienie publiczne pani Marii del ona jest szefową San Francisco Fed i członkinią FOMC, czyli tego działa, które w stanach podejmuje decyzję o stopach procentowych, które brzmi Singularity dual Band Aid, czyli że nawet krzemu podwójny mandat tak naprawdę czy 2 cele jak amerykański bank centralny ma 2 cele ma stabilizować i wzrost cen i zdrowe bezrobocie to takie przypomnienie, żebyśmy rozmawiali o tym czy pan powiedzieć rodzicom dbać i inflacji wzrost gospodarczy, bo to jest bezrobocie nie wzrost gospodarczy aż w Czechach na bezrobociu dziękuję bardzo, czystą kartkę tylko PiS dla państw wprowadzenie w SM ma Maryli mówi także, kiedy Fed zapomniał o mandacie utrzymania stabilnych cen to była z tego bardzo daleko idące konsekwencje 20 lat dużej daleko idącej niestabilności gospodarczej, która skutkowała 2 zbędnymi z perspektywy dzisiejszej oceny recenzjami i podaje bardzo wyraźny koszty społeczne, które były związane z tymi recenzjami, których nie musiało być rozwiązanie musiało być w tym sensie, że gdybyśmy czy gdyby oni wtedy utrzymali stabilną inflację od samego początku i trzymali zakotwiczone oczekiwania inflacyjne to nie wydarzyłoby się recesja początku lat osiemdziesiątych z konsekwencjami dla bezrobocia dla skutków wejścia na rynek pracy dla braku w późniejszym wejściu opieki medycznej w różnych sektorach gospodarki amerykańskiej to samo byłoby z Rosją początku lat dziewięćdziesiątych, więc to nie jest także jest by na dzisiaj jest tylko 1 sezon punktu widzenia potwornie jednostronna musi być ustalony spory społeczne nie on Hall tłumaczy on uważa to jest przepraszam czy Annę czy to ty jesteś no liberał com pytam czy promujący to zna słowo na rozprawie w sądzie zaznacza, ale generalnie jestem zawodowcem tym samym komfort zwierząt kolarze mają wiedzę to, że wierzę w twoim zawodzie w sprawie na inflację jest 10 co najmniej poglądów pogląd, że inflacja jest najważniejsza jak i trzeba dbać tylko inflację, bo wtedy też sieć społeczna też dobrze potoczą jest tylko poglądem to nie jest obiekty to nie jest prawda, ale rozum nie zawsze jest rok albo to często nie jest brak rozróżniamy 2 rzeczy co innego jest pogląd naukowca komentatora tak dalej co innego jest jednak wydzielenie 1 instytucji dla całego kraju, której ta jest konkretny cel czy jak masz policję to jej celem jest zachowanie porządku publicznego można dyskutować o tym czy trzyma jeszcze jakoś dodatkowo ograniczać instrumenty ruch może korzystać w wrażliwe i netto czytam, ale generalnie celem zapewnienia porządku publicznego trochę tak jest bankiem centralnym to znaczy stawia przed nim jakiś konkretny cel to nie jest centralne miejsce w rozumieniu ekonomicznym mnie nie nie starej czy uważa, że bank centralny powinien mieć tylko 1 cel inflacyjny uważam, że mamy w gospodarce polityka zwracała też zostaną nagle mamy ją rozpisaną na rolę tę rolę tak jak one są rozpisane to jest rząd, który ma bardzo ważną rolę w stabilizowaniu gospodarki jest bank centralny, który ma swoją własną rolę jak zaczniemy od banku centralnego oczekiwać, że będzie osiągał wszystkie pozostałe cele 1 pozostał c wszystkie pozyskane dba również wzrost gospodarczy oto, żeby było pełne zatrudnienie to dlaczego Fed ma wpisaną jednocześnie dbania o wzrost gospodarczy, czyli pełne zatrudnienie walkę inflacji znowu używasz pojęcia proszę nie powinno się za to, ale istnieje sąd w sierpniu wzrost gospodarczy realizują oni profesora, więc mogę też mylić z rozproszone jest już zatrudniony są różne rzeczy jedną z poziomu drogi dynamika, więc w ogóle nie może się pasować pasuje często znów łączy teraz masz niską dynamikę PKB taki wzrost zatrudnienia jak nigdy w historii Stanów milionowa sytuacja, ale jest wyłączona w sytuacji, w której prowadzić politykę pieniężną okej i dlatego można m.in. pozwolić na bazie restrykcyjną politykę pieniężną, że zatrudnienie, o którym mowa ani wzrost gospodarczy w celach Fedu i jest świetnym poziomie ja się tak za szukałem, dlatego że całe lata, a Republikanie i to ci najbardziej tacy oszołomieni walczyli o to, żeby temu Fed owi wreszcie wykreślić ten cel dbania o pełne zatrudnienie daje tylko inflację dbajcie moneta jest prawda itd. jak uważałem i zresztą wielu ekonomistów, że to jest takie szaleństwo, które powoduje na ich, w którym na szczęście poradziliśmy teraz w gruncie rzeczy mówi to samo nie demokracja obronili to, żeby bank centralny miał cel również dbanie o pełne zatrudnienie, czyli w skrócie, żeby jak podnosi stopy procentowe to myślę też o ludziach, że to możemy mieć konsekwencje, dlatego że Krzesiński wyleci z pracy, o czym innym jest każda polityka będzie rzecz, że każdego dnia ktoś wyleci z pracy jeżelibyśmy mieli z tego powodu nie prowadzić polityki w ogóle zamki my wracamy nagrzewania, ale przecież o tym mówimy dobrze wyprowadzać absurdu przyśpiesza chodzi właśnie wy możecie chodzi, bo próbuje powiedzieć coś co znaczy w sensie w moim rozumieniu świata to jest zupełnie oczywiste i czym innym jest dyskusja o celu związanym z bezrobociem zatrudnieniem wzrostem gospodarczym jak sobie Niechciał go nazwać nie rozmawiamy teraz konkretnym kraju o konkretnym banku centralnym wartościach czy gminy jest rozmowa, kiedy masz wzrost gospodarczy wzroku, a bezrobocie rośnie inflacja jest 37 i bank centralny podnosi stopy, żeby zdusić inflację, a czym innym jest dyskusja, kiedy teraz już nie mówmy o kraju abstrakcyjnym tylko jednak jakimś konkretnym np. w kraju nad Wisłą inflacja wynosi 8 wzrost gospodarczy jest dodatni zatrudnienie zarówno wysokie co znaczy Europą może pół procenta będziemy mieli w tym, że w tym roku w ogóle jedną z mam rozmaite oczywiście, że w szklanej kuli, ale mam rozmaite szacunki na wnuczka Hanna Cichy, z którą ostatnio rozmawiałem szacują w polityce Insights, że w przyszłym roku wzrost będzie 04 dobrze też cały czas plus, ale jest mróz SA słuchaj różnica między -0,204+04 niewielka ludzie generalnie nie rosną płace być może są zwalniani z pracy zawodowej oraz różnych, ale teraz mówić tym ludziom będziemy podnosić stopy tak długo aż się poczujecie nie przypominam, że kiedykolwiek wypowiedział takie zdanie jeśli kiedykolwiek ją, gdy Rosja zrezygnuje, ale w sensie funkcji, którą pełnię, ale i jeszcze raz mamy historycznie wysoką inflację historycznie wysoka inflacja generuje bardzo wysokie koszty społeczne jak upatrzył sobie na to z perspektywy największej grupy społeczne, jaką w Polsce mamy, czyli osób powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia, które żyją ze świadczenia zwanego emeryturą czy to będzie emerytura systemu ZUS czy systemu KRUS nie ma znaczenia oni dostaną waloryzację w marcu do marca muszą płacić już o 20% wyższe ceny 18179 i być precyzyjnym i będą musieli jakoś przetrwać zimę naj i teraz jak sobie mieszkają w dużym bloku w dużym mieście to może po prostu przestaną płacić rachunki płacą jak dostaną waloryzację łysienia już może poczekać mają oczywiście wszystko rośnie, ale mają ceny energii mają zatrzymane, ale jak mieszkasz w domu nie na dzień oczywiście nie muszą grać to jest zupełnie inna sytuacja to jest bycie miał w domku jak mieszkanie przepraszam jak w domku mieszka też ma zatrzymane ceny gazu nie ma zatrzymanego ceny ekogroszku węgla tak to jest i to rzeczywiście dotyczy dotyczy bardzo bardzo dużej grupy w Polsce osób zgadzam rząd mamy następną grupę społeczną, która też nie jest zbyt wolno tych wszystkich, którzy pracują w sektorze publicznym podwyżki w tym roku między 044 przy inflacji 20, które są koszty społeczne pracownicy sektora publiczność tak bardzo dobry przykład są koszty społeczne te koszty społeczne wysokiej inflacji nie jest także po prostu nie ma ich inflację jakimś głupim wskaźniki można je w ogóle nie patrzeć patrzmy tylko na to wszyscy mają pracę to zwykłe pierwsza część mają być na te pytania druga część ma odpowiedź na pytanie co też druga skrajność, której też nikt nie chce tylko jak ja mówię, że Fed ma wpisane jedno drugie swoje obowiązki, a ty mówisz zrób jak Republikanie w ogóle pani przed RAŚ działam na rzecz Marty Delisle poza Natalią zdecydowała, że to bardzo podoba jej narracja o tym, że jest Hillary jest mandat w takiej sytuacji, jakie teraz czym innym jest dual Band Aid w sytuacji, której powiedziałam czyli kiedy jest rachityczny wzrost rośnie bezrobocie i jednocześnie ceny nie rosną jakoś strasznie wysoko czy innym jest mandat pojedynczy podwójny, kiedy mamy sytuację tak jasno jak teraz czy to są 2 różne dyskusje i trzeba też miarkować sobie danych dobrze powiedz mi jeszcze taką rzecz ZUS było jasne nikt nie podnosi stóp po to, żeby ktoś pociął tylko po to, żeby tą grupą społeczną, które naprawdę nie mają możliwości ucieknie cięcia w ten sposób od inflacji przestać dokładać kosztów którymi nie są w stanie dać rady tak jak absolutnie z tym zgadzam się strasznie dziwiło, że jesteś w sprawie inflacji taka pryncypialna w tym sensie, że uważa, że właśnie banki centralne powinny wreszcie sobie odpuścić to uważam w sprawie polskiej w tym sensie w Polsce bank centralny ma 1 mandat tak w Polsce rzeczywiście ma 1 mandat i to jak rozmawiać ze mną w tej roli, którą pełni jakąś tam od września to trudne mówiła coś innego było rozmywanie tego mandatu obniżanie wiarygodności polityki pieniężnej zwracaniu uwagi na elektr w ogóle bankowi w porządku konstytucyjnym nie przynależą znowu jeśli ustawodawca zmieni zdanie pisze tam jeszcze np. zielono albo, żeby wszyscy byli szczęśliwi to ja będę musiał znaleźć związane dziś stan prawnej mniej, ale nie znowu doprowadzać do absurdu coś co mówi więcej połowa ekonomistów twojej z twojego Uniwersytetu Warszawskiego również to znaczy, że banki centralne muszą róż również patrzeć na skutki społeczne swoich decyzji czy w skrócie na poziom bezrobocia, że to nie jest kompletny kosmos no ale między patrzeć, a priori może zaraza już pożegnali chyba, ale pomiędzy patrzyć priorytety izolować zasadnicza różnica czy ja jestem ekonomistą rynku pracy nieprzekonani do tego, że na rynek pracy nie należy pan jeszcze pierwsza rzecz, którą wraz z czymkolwiek natomiast kiedy pytasz banku centralnego co powinien zrobić bank centralny takie jak Polska ma obowiązek priorytety Zobacz inflację i ostatnia rzecz chciałem do tego dodać jest to, że najbardziej pesymistyczne szacunki dotyczące wzrostu bezrobocia najbardziej pesymistyczne szacunki mówią, że 37 na koniec 2024 przy tam 29 teraz stopa bezrobocia to jest niezauważalny z perspektywy życia ludzi ryzyko wzrost ryzyka nadal być prawie działa, ale jednocześnie jest to bardzo zauważalne jak zmieniają ceny naszego życia codziennego dobrze, ale również cenę naszego życia życia codziennego jak już zmieniają się w postaci rat kredytu czy to, że ludziom rośnie w 2 tysięcy do 4 to jest coś co twoim zdaniem rada polityki pieniężnej by nabrać głowy pod uwagę czy nie trzeba to interesuje w ogóle czy nie bardzo czuła komfortowo, odpowiadając na pytanie co interesuje pozostałe to chcemy zabrać może mogą być na pytanie co mnie interesuje mamy w Polsce mniej więcej niecałe 4 000 000 gospodarstw kredytobiorców w tej grupie gospodarstw na 13 miano gospodarczego to tak, żebyśmy ustalili proporcje 30 proc 30% gospodarstw domowych ma jakieś kredyty oczywiście to nie znaczy 30% rodzin, bo część osób może mieć takie podejście, że co prawda w moim gospodarstw domowych nie ma kredytu, ale moje dzieci mają rady to wtedy jest problem naszej rodziny, ale nie jest problem konkretnego gospodarstwa emerytury autora jednak jest waloryzowany o poziom inflacji w Polsce dokłada, ale dopiero w marcu po części metalowe jest bardzo ważne, że będziemy mieli na końcu ciasto spróbuję jakoś tego nawiązek chciałbym w marcu dostać 100%ową podwyżkę musisz powiedzieć tak jak dostaną emeryci okres ono nie będzie, bo to średnia ważona w razie rocka ale, ale tak zbyto mnie ostatnio ktoś czy ubóstwo osób starszych w Polsce to jest duży problem zmierza do organizacji takiej szkoły i był bardzo ciekawie na to pytanie odpowiada, bo z 1 strony odpowiadasz jeśli chodzi o incydent czyli jaki procent osób starszych jest ubogi to nie, ale potem jeśli zapytasz o skalę ile osób to tak to jest takie ważne też w narracji czy w budowaniu w głowie tył głowy rozróżnienie to jest mały procent osób starszych, ale bez bardzo dużo tych osób starszych, które taki problem mają to zupełnie na boku, zostawiając w swojego komentarza 15%owej waloryzacji emerytur w kredyty już pytała z Ukrainy, więc czy prawa te miliony 13 000 000 gospodarzy domowych ma taki problem czy ma taką ma jakiś kredyt to niekoniecznie znaczy problem z 3 tys gospodarstw domowych zdecydowanie więcej jest gospodarstw lepiej zarabiających niż średnia w populacji, bo trzeba mieć wyższe dochody szedł w populacji, żeby w ogóle kredyt móc uzyskać, więc jeślibyśmy zapytał czy ja spodziewam, że w tej grupie średnio problemy społeczne będą silniejsze niż ogólnie społeczeństwie na to pytanie odpowiedź brzmi nie czy w tej grupie są osoby, dla których spłacanie kredytu stało się w sytuację nie do zniesienia z pewnością ale, toteż argument problem wraca do naszego czasu brzmi w następujący sposób Fed był w stanie osiągnąć realnie dodatnie stopy procentowe podnoszą stopy procentowe 3× czy 4× i połowy prawie niższy niż nasze poprzez sprawną komunikację teraz ja mówię że, gdyby wszystko zrobić inaczej to mogłoby zamiast 75 być 3 w 65 tego nikt nie jest w stanie się powiedzieć i też już mamy 2× wyższą inflację 2× wyższe stopy procentowe to można powiedzieć nas mniej więc, niemniej więcej, dlatego że u nas stopy procentowe realne są nadal ujemne do tego przez dobrze, ale proszę są coraz bardzo wiem, bo skąd wiesz jak oczekiwano inflacja z badań, które są wieczna dobrano czyli, skąd wiem, jaka jest oczekiwana inflacja z takiego samego badania jak robi się w stanach metodologiczne to jest to samo ile teraz oczekiwana inflacji wśród konsumentów 196 bez profesjonalnych analityków prawie 15 i którą trzeba brać pod uwagę przy tym wyznaczaniu bo to by znaczyło, że stopy procentowe twoim zdaniem rozumiem powinny w Polsce wynosić 16% no, żeby były dodatnie jak mówić o tym mówić wszędzie, że stopy procentowe powinny być wreszcie w Polsce dojazd dodatnie tytuł gazety mocny głos terrorowi RPP stopy procentowe powinny być wyżej niż oczekiwano inflacja, czyli 16% po nowym ale, jakbyś przeczytał cały ten tylko to by zobaczył, że wyraźnie w wywiadzie próbuje wytłumaczyć się jeśli się prowadzi wiarygodną politykę pieniężną to ona obniża oczekiwania inflacyjne co znaczy, że mamy świadomość, jaką politykę prowadzą Pieniężno przed wszystkimi to są nie był dla mnie to są my w no dobrze znają mówią rządzie oraz zieleni prowadzi polityki pieniężnej poprowadzili rząd z przyległościami, czyli z prezesem Glapińskim i jest, więc różnie niestety instytucja nie ma wszyscy wiemy przecież nie ma tutaj ściemniać chodzi o to, że się ile twoim daniu już lekko się rozlało ile twoim zdaniem stopy procentowe powinny wynosić teraz nowa wynika z tego co mówisz 16 dni nie przywróci też uwagę, że np. ostatnia konferencja prezesa trwa 15 minuty była całkowicie bardzo dobra konferencja pierwsza dobra konferencji, więc trzymamy kciuki w dobrze ile powinny twoim zdaniem Ależ to jest twoje pytanie w miarę jak będziemy poprawiać wiarygodność polityki pieniężnej oczekiwania inflacyjne przestaną się tak straszliwie rozpędzać będzie można podnieść stopy znacznie niżej natomiast, jeżeli pytasz mnie ile ja uważam, że powinny wynosić stopy jedyna odpowiedź ekonomia staje też, że znacznie więcej już teraz zamiast docelowego poziomu nie było, ale znacznie więcej to mogą być 2 punkty procentowe z wywiadów, których udziela wynika, że stopy procentowe też cytat powinny być wyższe niż oczekiwana inflacja oczekiwana inflacja wynosi wśród profesjonalistów 15%, a moda mówi 10 co znaczy, że są też modele, które mówią, że inflacja na koniec roku, czyli za 12 miesięcy mniejsze roczne tylko 12 miesięcy będzie jednocyfrowa zostawmy Bogu czy to one leżą w pełni wiarygodnej tak dalej jednocyfrowa w sensie prawnie zaczął uciekać z pytaniami, ale odpowiedź na twoje pytanie, jeżeli bylibyśmy w stanie wiarygodny sposób przekonać konsumentów i profesjonalnych analityków, że sprowadzamy inflację do celu niż za 12 miesięcy oni faktycznie mogą liczyć na 10 to poziom 10 będzie całkowicie bezpiecznego jedenasta oka wtedy stopy 10 będą wystarczające na razie tak nie jest rozwiąże na razie powinna wynosić medycznym stawia mnie sytuacji kogoś, kto w sensie, ale chodzić po mediach to mówić na Zachodzie po mediach mówi, że 3 bardzo odpowiedzialnie, analizując możliwe satelity tak samo jak przeczytałem Leeds tego wywiadu tak samo analitycy finansowi stają, gdy zapewniam, że oni słyszą od siebie, że zdaniem twoim stopy powinny wynosić w granicach to właśnie 16% skoro oczekiwań inflacyjnych są takie 16% stów w Polsce 200 było dlatego bardzo dziękuję za zaproszenie dzisiaj pozwala mi wyjaśnił analitykom takich jak dziś od szesnastego dobrze powiedz mi w takim razie jeśli chcesz podnosić stóp do 16 to, pytając o to czy ty weź rzeczywiście nie ma sensu pytać o całą radę, zwłaszcza że jesteście podzieleni jak jak nigdy, a przynajmniej tak publicznie podzieleni to, pytając o kredyt miał myśli też to, że jak świetnie wieś w Polsce ludzie mają kredyty co jest wyjątkiem w chyba światowym nawet na zmienną stopę procentową w skrócie jak rośnie rosną stopy procentowe, które wy podnosicie rosną raty kredytu innymi słowy w w Polsce podnoszenie stóp procentowych ma zupełnie inne znaczenie inne przełożenie na inflacyjne gospodarkę niż nie wiem w Niemczech czy we Francji, gdzie ludzie biorą kredyty na stały procent i nie rosną tak raty 3 w podnoszeniu stóp procentowych czy nie uważa, że to jest ważna informacja, że to jest ważna składowa tej całej układanki uwzględnić, że u nas stopy mają większy wpływ na wydatki konsumpcyjne Polaków, bo jeżeli gdzieś rosną stopy 2× w 2 tysięcy do 4 oczywiście ma mniej mniej pieniędzy na wydatki ściągać pieniądze z rynku, czyli w skrócie czy nie uważa, że w Polsce te decyzje rady, które są łagodniejsze w tej chwili może są rozsądne właśnie z tego powodu osoby muszą notować, bo dużo rzeczy w końcu powiedziałem jest rozpakowanie po pierwsze w tym stałe zmienne itd. Polska rzeczywiście w tym sensie wyjątkowe, że mamy bardzo na tle Europy np. wysokie angażu za interesowanie własną nieruchomością niskie zainteresowanie na rok nieruchomościami najemcy oznacza, że relatywnie duży odsetek osób młodych jest zainteresowany kredytem w porównaniu do innych krajów to jest coś rzeczywiście Polska wyróżnia natomiast jeśli chodzi o stopy stałej zmiany i wdaje się w debacie jest strasznie dużo już na początek ustawodawcy kiedyś podjął decyzję, że regulacja rynku finansowego jest poza Narodowym Bankiem Polskim rozdzielił politykę pieniężną polityki makro ostrożnościowe tak to się nazywa dobra zła decyzja może zmieni zdanie, ale dzisiaj nie jest kompetencjach NBP ani RPP natomiast te dyskusje o tym czy stałe stopy powinny być stałe zmienne jako powinny być już dla banku zawarcia umowy na 30 latach otoczenia człowiek znalazł ani dyskutować czytam, ale poczekajcie pytam czy już to już nie jest po prostu mamy, ale uwzględniać to, że wasza decyzja po prostu mają większy wpływ na polską gospodarkę miałby we Francji no no ale jak nie powiem tego co chce to dzień będą w stanie merytorycznie precyzyjną odpowiedź na swoje wydanie, jeżeli mówimy o stopach stałych w innych krajach najczęściej mówimy o tzw. dwuczęściowych umowach to w stanach Zjednoczonych okazałoby się totalnym koszmarem wtedy, kiedy wybuch Lehman Brothers, ale kryzys ale, ale w winnych krajach też tak jest mamy tzw 22 części umowy mamy kilka lat, kiedy oprocentowanie stałe z taką myślą, że jak kilka lat się skończy to my ten z wymagające jeszcze spłaty kredyt króluje Emmy w następny kredyt znowu na stałe raty tylko może się tak zdarzyć, że ten moment, w którym chce zrolować swój kredyt to jest moment, kiedy stopy są znacznie wyższe niż teraz, więc to nie jest także ludzie mają stałe stopy od dziś na następne 30 lat i powtarzanie w pożarze lata następne 3 lata mają stałe stopy, a to o to chodzi tutaj i teraz dochodzimy do twojego pytania, bo to trzeba było wyjaśnić z w i jeśli stopy procentowe kredytobiorców nie reagują na bieżące decyzje takiego ciała jak w Polsce pan to de facto w praktyce oznacza, że masz mniej skuteczną politykę pieniężną musi bardziej podnosić stopy i tak, ale mimo wszystko z impulsy inflacyjne jak się pojawi w gospodarce będzie w niej dłużej my to jest jakiś wybór na poziomie społecznym to nie jest pytanie ekonomisty w demokratycznym pytanie co wolisz to znaczy czy woli żyć w świecie, w którym jesteś w stanie za pomocą instrumentu takiego polityka pieniężna wpłynąć na bieżące wydatki kredytobiorców i przez to mieć skuteczny instrument walki z inflacją czy też woli zapewnić kredytobiorcom przynajmniej tym, którym akurat nie zdarza moment rolowania kredytu jakąś formę stabilności, ale w praktyce oznacza to, że może mniej skuteczne w stronę Jarosław Szarek został, podejmując decyzję RPP masz pojęcia masz świadomość, że brzytwę w ręku nie nie nożyk no ja lodem Ellen Page no no zna no bo cały czas dyskusji jest taka, że ta rada polityki pieniężnej w Polsce też no chodzić po mediach mówiono za słabo podnosi stopy bony powinny wynosić dużo dużo więcej wojny komunikuje na ten temat to jest pierwsze dane, które mówi, ale tak no źle się komunikat na ten temat w lesie komunikuje rada polityki pieniężnej ten okres natomiast w sytuacji, kiedy mamy te zmienne stopy procentowe i każdy punkcik waszej decyzji powoduje Huragan wśród tych gospodarstw domowych dlatego, że to jest od razu kilka stów więcej czy macie brzytwa macie po prostu tak mocne narzędzie, że w Polsce może wystarczy już tych podwyżek może dyskusja nie powinno przebiegać w ten sposób, że głupi Glapiński prawda kontra mądrze, którzy właśnie dbają o inflację tylko jakoś trochę inaczej powinniśmy rozmawiać strony się podoba zupy dzieje się nie wiem czy wsteczne bardzo się, ponieważ może powinniśmy trochę inaczej to zmiany spieszy co to chciałbym wrócić taką uwagę jest niedziela rano, więc i jeszcze ani razu miał szansę podnieść stóp procentowych w PiS stało się coś naprawdę absurdalnego, że w takim, ale ja nadal, bo na razie były 2 rady, których mogą wziąć udział im te rady nie podjęły decyzję o jedno 100% wystarczy twarzą czegoś się w życiu nie wydarzyło, ale na własne życzenie chodzi o mediach opowiada, że stanie powinny być 15 dnia by ten taki koloryt znaczyć, ale druga rzecz jest taka, że naprawdę wydaje mi się, że powinniśmy tych rzeczach rozmawiać inaczej w sensie jak wyrośli ludzie i dorośli ludzie ponoszą odpowiedzialność za decyzje, które podjęli nawet jeśli one są błędne to ponoszą zań odpowiedzialność to znaczy, że jest bardzo dużo miejsca na punktową politykę fiskalną, czyli wspieranie tych gospodarzy domowych też brykają trudnościami jakich ważnych problemów, w jakich ważnych powodów jest wydaje mi się relatywnie duży konsensus społeczny tego rodzaju instrumenty teraz natomiast sytuacja, w której z 1 strony atakuje się radę, bo podniosła raty kredytowe od razu wyobrażamy jakiś biedny młode małżeństwo ustanie tego spłacić nikt nie wie czy te duże czy mała skala czy rzeczywiście od razu wyobrażamy budujemy dokonana rozwala da to zbadać czy to w obecnie mamy rozwiązania w opozycji, ale je, więc jest, że po 1 strony jest, bo to dla drugiej stronie musi być wakacje kredytowe dla wszystkich no jak to się miały odnaleźć trochę tak ostatnio rozumiem z przyjaciółką na temat tego, że piękna mamy pilne mamy lata tej jesieni, że śliczna pogoda i w ogóle mam przed ukazaniem się kwestiami środowiskowymi w sensie środowiska naturalnego w i jakie to powiedział, że taką piękną jesień głównie, dlatego że my, bo takie nieładne to ona poprosiła mnie wiedziała, że źle teraz rozumieć lekarz czuje, kiedy ktoś do mnie mówią o gospodarce, bo ona w tej chwili kule maksa, bo mamy ładną jesień, dlatego że jest proces zmiany klimatyczne interes ogólnie źle tylko nam się wydaje, że dobrze i wydaje się, że dobrze, bo każdy lubi jak i słonecznie pogodnie nie pada nie jest w Polsce listopad w listopadzie tylko właśnie wrzesień i trochę tak rozmawiamy o wszystkim czy mądry, gdzie mieli ładną pogodę to jest miła licznie nawet znać jest mamy kredy tu byliśmy w stanie spłacać raty powinny być niskie stąd też kiedyś powiedział nigdy nie podniesie to należy teraz tego zrobić wielkie halo no to nie jest powiedziane rozmowy o świecie to nie jest powiedziane rozmowa naszych wyborach i wszędzie tam, gdzie mieszka po wielu w audycjach, które przywołuje wstajemy rano nie wszystko odpowiadam w bardzo wielu słuchaczy większy z nich jest od kredytobiorców, którzy uważają, że wykazuje niewystarczające zrozumienie dla ich sytuacji i jak i odpisuje na te mejle w tonami pokazuje, że po drugim po trzecim maj Otóż były setki maili, więc nie chcę powiedzieć, że powstanie ogółem 3 000 000 gospodarstw mowy, ale jakoś tam problem mam po tych ilość maile, kiedy rozmawiamy o tym, że to nie jest także na stole jest rozwiązanie to nie rób mniej ze stopami będzie dobrze albo podniesiemy stopy wtedy będziecie cierpieć tylko mamy na stole w sytuacji, w której nie rób nic będzie cierpiała bardzo wiele grup społecznych, ale przez wiele na rozwój albo podnieść stopy i poniesie tego konsekwencje jesteśmy w stanie zbudować daleko idący konsensus w tym ich traktować ludzi mogą wziąć ze mną korespondować mimo wszystko wchodzą ten więcej tego typu w jak zresztą także rozmawiać dorośli do gry może w mediach tak tak jak ja chcę właśnie chcecie zapytać o rozmowę po prostu jest wiele składowych ja w tej chwili, pytając się od zmienne raty kredytów czy wy macie świadomość, że w związku z tym wasza broń, którą macie braku podwyżki stóp w Polsce dużo silniej działa niż w PEC we Francji by działało, gdyby Francja miał swój bank centralny, że ma swój bank centralny nazywany europejskim naturalne no to zaraz dojdziemy do tego jest oczywiście zgadzam tylko też polityka tego bez co jest jest ciekawa i zupełnie zupełnie inna niż dziś mówisz czy, bo nie mówię teraz o tym, żeby się pochylać z troską nad rodziną, która ma nagle 4000 raty kredytu powiedzmy, że zapominamy o aspekcie wy powinniście trochę rozumiem zapominać o tym aspekcie społecznym trochę trochę zgadzam się natomiast ja mówię, o czym się miło wspominam ja cały czas mówię priorytety psuje te raz już, że to jest tak tak zgadzam się bardzo dobrze poważa też kwestia ustawienia priorytetów, ale ja nie o tym mówię mówię o tym, że jeżeli w Polsce przełożenie stóp procentowych powoduje w Huragan to znaczy powoduje bardzo silny wzrost wydatków na raty kredytu dużej części gospodarczy odciąga pieniądze z rynku dużo skuteczniej niż w innych krajach to może i na jaw z tymi stopami, ale i na byka z władz w sensie popatrz co się dzieje z inflacją Zobacz co się dzieje z inflacją bazową widać Zachodowi, że inflacja rośnie inflacja bazowa rośnie wszystkim miary inflacji bazowej rozmów na historycznie, ale żadną procentowe jak też jak szybko przekładają się na inflację powiedz jeszcze słuchaczom, bo to jest ciekawe jak wy podnosicie to jak efekt jest inflacji jak szybko to jest rozum, że po to w tej chwili o to jakim opóźnieniem za politykę pieniężną oddziaływanie polityki pieniężnej zależy od tego jak nośne są kanały są szykanami polityki pieniężnej kanał kursowy kanał kredytowy kanał kursowy też jak będzie reagował na kurs na dzisiaj jak patrzymy na to co się wydarzyło naszym kursem dołów takim średnim dłuższym horyzoncie się obniża m.in. dlatego że wiarygodność naszej polityki pieniężnej w porównaniu do dolara euro nie jest lepsza do tego kapitał odpływa jak słusznie zauważyłeś kanał kredytowy jest ten, który zwraca uwagę ten, który przed chwilą powiedział, że na, jeżeli podnosimy stopy to jaki jest tego efekt na gospodarstwa i on jest natychmiast mówi tak nie ma żadnego przesunięcia w czasie dlatego nie jest pytam bo zanim bank ci wyśle nową ratę to w zależności od umowy to jest miesiąc albo 3 miesiące organ gminy to jest tyle tak natomiast pozostałe kanały oddziaływania polityki pieniężnej rzeczywiście przez wszystkie inne mechanizmy gospodarcze one działają 4 kwartały Szymon okresie teraz mówi o tym kiedy się materializuje do końca skutek podnoszenia stóp 34 kwartał właśnie właśnie, więc ciężko powiedzieć też jest wielka dyskusja, która jest wśród ekonomistów czy i dawczynie nas to znaczy to samo w wokół Fedu dyskutują na czym wokół Fedu i ja nie słyszałam żadnego rozsądnego głosu tym należy podnieść stopy co więcej słyszałam tylko wyłącznie głosy, które škody Superb felieton grupa Kruk mana zeszłego tygodnia, w którym felietony Paul Krugman inna jest natura inflacji w Polsce już Stanach zupełnie inny jest mechanizm generowania cenę dużo więcej też wiemy o nim w stanach żyjemy w Europie, ale w stanach cały czas toczy się dyskusja czy inflacja ma charakter przejściowy trwały one na początku było nie na pewno to tylko na chwilę przejściowe przejściowy zaraz minie potem jak władza zaczęła bardzo rosnąć, choć zmienił narrację stoczy mówiliśmy na początku audycji przepraszamy pomyliliśmy się globalne szoki podażowe przełożyły się na to co się dzieje w naszej gospodarce do tego dołożyły się by braki na rynku pracy brak pracowników do pracy różne rzeczy z tego powodu inflacji zostanie z nami na dłużej dlatego zaczynamy bardziej agresywnie z nią postępować no i teraz jak okazuje się, że inflacja zaczęła zwalniać same oznaczonych części osób już jest skłonna odtrąbić sukces powiedzieć Super Super jednak była przejściowa była tylko 12 miesięcy czy 13 miesięcy na 15 miesięcy ona cały czas powyżej celu cały czas niezmiennie do celu 2023 dopiero 2004. stąd wszystkie te zachwyty na tym, że inflacja w stanach już padła w dałyby się przedwczesne, a klub mamy świetny felieton, którego przekaz jest taki, że jeśli chodzi o niektórych mechanizmów generujących inflację to jeszcze dyżury za odtańczyli, że cały czas jeszcze nie do końca wiemy, jaka jest ta pełna proporcja, ale też wydaje się, że to jak bardzo baliśmy się 34 miesiące temu, kiedy zmieniliśmy tak bardzo narrację o polityce pieniężnej mogą być pewnego rodzaju strachem wielkimi uszami, bo czynniki popytowe w średnim okresie okaże się aż tak strasznie ważne on buduje taką narrację o zabezpieczeniu wskaźnik inflacji patrzy na dynamikę wynagrodzeń dynamika wynagrodzeń przystała w stanach jednoczonych przyspieszać swój głos wnioskuję, że w stanach znacznych teraz przestał przyspieszać oni mówią realnych tylko nominalna już formy tych w takie szczegóły to, że w Polsce rynek pracy reaguje przez władze to jest nasza charakterystyka między 2010 roku w sensie kryzys Lehman Brothers rejonu w praktyce jest bardzo dobrą wiadomością nie są to znaczy jako rynek pracy zareagować musi reaguje nie przez zwolnienia tylko przez niższą podwyżkę, a w warunkach wysokiej inflacji to mogą być nawet bardzo wysokiej poprzeczki realnie ujemne i to, że nasz rynek pracy w ten sposób brakuje oznacza, że oczywiście nasze dochody w kategoriach realnych trasa spadają, ale mało jest dramat w postaci zwalnianych czy pracownicy umowę mechanizm ograniczenia inflacji w Polsce dosyć silnie działa to coś powiedzieć po pierwsze, przestało im więcej pół roku zdaje się przestały rosnąć port płace gonić inflacją i kwietniu po drugie, wy macie brzytwę w ręku, bo wasze decyzje powodują natychmiast albo bardzo szybko wzrost tracą 31 000 000 gospodarstw domowych albo prawie i kredytobiorców krajobrazem, którym o, których tak tak samo chwilówki oczywiście też i to do góry to to dotyczy też ogromnej ilości ludzi jak rośnie inflacja tych chwilówek też jest większa potrzeba ogromna siła, czyli rozumiem, że mechanizmy, które w Polsce mogłyby ograniczyć inflację działają tylko trzeba poczekać aż 3 kwartały aż zobaczymy tak czynnych jest wiele osób w radzie polityki pieniężnej, które pewnie rezultat w historii po decyzji, ale mogłoby się z nią zgodzić na to zupełnie inny sposób patrzenia patrzą na to taki sposób, że to znowu kwestia być może był ekonomistą rynku pracy z mojej perspektywy patrzącą fakt, że nie reagujemy naszą klasę nie reaguje przez zwolnienia na dziś tylko przez wynagrodzenia to jest bardzo korzystne perspektywy prowadzenia polityki pieniężnej, dlatego że pozwala ci być mniejsze miasta brak zmniejsza nie przeciwnie zmniejsza koszty społeczne podnoszenia stóp procentowych, bo zamiast bardzo się nie polaryzować część osób faktycznie traci pracę ląduje w bardzo trudnej sytuacji ręka, czyli raczej wam daję otwarte pole do większych podwyżek, bo albo rynek pracy reaguje nie dawaniem podwyżek nie wywala niemalże na solidarny z osób to jest drugi po sposób patrzenia też na to, że prace reagują przez płacę co z perspektywy mówi prezes potężnej potencjalnie wygodniejsze to jest też to, że warto sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest i tak jest, dlatego że pomimo historycznie niskiego bezrobocia pozycja przetargowa bardzo wielu pracowników sława zdolności negocjacyjne żadne mamy fajnych rzeczy np. brak porozumień zbiorowych pracy automatycznej indeksacji wynagrodzeń fajne perspektywy prowadzenia polityki pieniężnej, ale słabe perspektywy pracowników i gdyby były przepraszam medyczną, gdyby były tak jak w Niemczech te układy zbiorowe to znowu wasz wpływ wtedy na gospodarkę zmniejszy, bo i tak płace rosną tyle ile było ustalone w zeszłym roku tak przez związek z już oni będą ustalali za każdym razem akurat Niemcy są w tym sensie fajnym przykładem, że nie zawsze ustalają to bardzo odpowiedzialnej nie nakręcając tzw. wspierali głosowej, ale my z perspektywy pracownika to jest bardzo trudno spłaca taka, że musi pójść wynegocjować podwyżkę NFZ nie wie ile inflacja będzie między 1020 i robi pewne różnice, tak więc z stawiamy ludzi bardzo trudnej sytuacji stawia wszystkich pracowników bardzo różnej klasy to co jest wygodne z perspektywy prowadzenia polityki pieniężnej de facto miarą bardzo słabej sytuacji na polskim rynku pracy pomimo powtórzy to po raz nie wiadomo, których Styczyńskiego bezrobocia w powiecie też nie rozmawiano jako strony stosunku pracy nie tylko członkiem rady polityki pieniężnej to ja np. w tej kwestii jestem jak mówią Amerykanie mają z niej, że z 1 strony to jest coś co ułatwia prowadzenie polityki pieniężnej, bo możemy pozwolić na więcej, żebyśmy pozwalali możemy pozwolić na więcej, ale z drugiej strony zmiana tego jak bardzo jednak cały czas słabo rozwinięte jest nasz rynek pracy jak bardzo dużo pracy przed nim też bardzo słabo wierzę, że wraca z polskim pracownikom będziemy kończyć dużo silniej doskwiera inflacja niż wasze stopy procentowe tak wysokie nawet my tym tego nie wiedziałam, czego tak w tym sensie, że gdy, że macie przestrzeń do podwyżek stóp procentowych, ponieważ raczej firmy zwalnia raczej firmy nie dają podwyżek nie zwalnia to w tym sensie jednoznacznie tak, czyli inflacja w tej chwili swego punktu widzenia jest najgorszą rzeczą dla psów z doradcą takie badanie jak zawsze robi tak chodzi po świecie zadaj pytanie czy już wojny boją się głodu, bo już pandemii bez inflacji na pytania ludzie bardzo wielu krajów odpowiadają tak, bo nie jest tego się robi takie zestawienia porównawczej na pytanie o to czy boją się inflacji 40% ludzkości projekt w Krynicy udział w tym wydaniu odpowiada, że tak, ale może sobie też zrobić ranking krajów jako procent ludzi odpowiedział, że taki może wskazywać, na którym miejscu w tym rankingu jest Polska podejrzewam, że na pierwszy jest na pierwszym powyżej Argentyny Turcji, a nawet Niemiec, więc to nie chodzi o to, że dla mnie to jest problem to jest dla Polaków problem Polacy autentycznie szczerze co serce inną wizją inflacji przez 20 lat zapomnieli to jest bardzo nie chcą, żeby o tym przypominać to jest coś co nie tylko z tego 1 badania wnioskuje tylko innych, które na ten temat można przeczytać ten nie znaczy, że to jest główne kryterium prowadzenia polityki pieniężnej, ale to jest bardzo ważne, żeby sobie też o tym raz jeszcze przypomnieć no bardzo Jano ci dziękuję to co raz za naruszenie bardzo ciekawa rozmowa dzisiaj w audycji świadczy jak była Joanna Tyrowicz ekonomistka od września członkini rady polityki pieniężnej Jan dziękuję dziękuję miłego my wiedzieli państwo życie to audycja świat się chwilę, którą przygotowali Grzegorz Sroczyński Anna Piekutowska realizował Maciej Kolczyński za chwilę informacje, a potem audycja nagłe zastępstwo do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIAT SIĘ CHWIEJE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA