REKLAMA

Patriotyzm XXI wieku to patriotyzm przyszłości?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2022-11-13 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:14 min.
Udostępnij:

Rozmówczynią Przemysława Iwańczyka była dr Agnieszka Kwiatkowska - socjolożka i politolożka z Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny magazyn Radia TOK FM jest już z nami dr Agnieszka Kwiatkowska socjolożka politolożka z Instytutu nauk społecznych Uniwersytetu SWPS skłaniam się pani doktor dzień dobry państwu, a właściwie kilka dni 2 dni dokładnie, bo to po obchodach święta niepodległości porozmawiamy o tym czym jest patriotyzm czy może być patriotyzm przyszłości pewnie nie powiem niczego odkrywczego jeśli stwierdzę, że przy okazji 11listopada wielu z nas zastanawia się czym tak naprawdę Rozwiń » patriotyzm jest, jaką powinien mieć odsłon czy taką marsz ową rzeszę tak wyrażę czy nieco inną bo, bo miłość do ojczyzny można wyrażać w codziennych czynach tak oczywiście i na poziomie ogólnym patriotyzm to jest bardzo oczywista pojęcie prawda miłość do ojczyzny, a tylko tak jak pan powiedział ta miłość może być wyrażona na mnóstwo sposobów, a jak pytam Polaków w sondażach jak to miło rozumieją, jakie wyrażają to dostajemy skrajnie różne wizje, a i ten, a ta to zróżnicowanie w Polskim społeczeństwie przebiega przede wszystkim, a wokół takich linii politycznego konfliktu obecnie, czyli są, czyli oś sporu politycznego determinuje też rozumienie patriotyzmu jego realizację, jakkolwiek ta tak w tej chwili społeczeństwo w Polsce tak politycy Vanessa spolaryzowane, że w zasadzie wielu sprawach publicznych myślimy wyłącznie przez pryzmat ideologii politycznych tak samo patriotyzm, a jak pytamy wyborców partii rządzącej aktualnie rządzącej co to znaczy patriotyzm to przede wszystkim słyszymy, że jest to, a poświęcenie gotowość poświęcenia swojego zdrowia życia dla ojczyzny wychowywanie dzieci w duchu patriotycznym, a jakże pytamy wyborców partii opozycyjnych to przede wszystkim podkreślane są takie cechy Obywatelskiej jak np. płacenie podatków regularne bez oszukiwania chodzenie na wybory, więc widzimy, że to są na 22 zupełne do zupełnie inne wizje, chociaż samo pojęcie, a czym zgodzi się pani, że patriotyzm u nas w kraju można też opisać poprzez słuszne czy nie zostawiam to każdemu z naszych słuchaczy każdemu Polakowi poszukiwanie wroga coś co byłoby takim elementem cementują czym ludzi wyznających te same poglądy w no nie patriotyzm jest miłością ojczyzny i duma z o jej osiągnięć osiągnięć rodaków, ale bez umniejszania o osiągnięć innych narodów Best Value ani ich bez ośmieszania wyszydzania także ja też obserwuję, że właśnie chciał od razu zapytać czy obserwowała pani hasła jakie, jakie padają choćby przy okazji przy okazji marszu raczej tam jest element nie wiem sprzeciwu wobec Unii Europejskiej sprzeciwu wobec innych krajów europejskich ten nie tylko sprzeciwu, ale to są wręcz hasła nawołujące do nienawiści na tle rasowe układ, a rasowej np. jeżeli czytamy stopy Ukrainie za co Polski to dokładnie co my mamy zrobić z tymi Ukraińcami do do czego to hasło nas nawołuje, jeżeli słuchamy o, a wielkiej Polsce białej Polsce, a czy też i w Polsce państwie Narodowym głównym Haas dlatego marszu, który na początku marszu było niesione no to są hasła nawołujące do dyskryminacji na tle narodowościowym i to jest dla mnie zaskakujące, że rok co rok widzę to w Polskim państwie, a również 2022 roku, a władze państwa nic nie robią no dobrze proszę w takim razie powiedzieć o tych reformach patriotyzmu, które jedno uwidoczniły się u nas w kraju też być może określenie tych ścieżek, którą stronę to to zmierza, bo jest kilka zjawisk być może nawet nie oczywisty pamiętam jak dziadek uczestnik drugiej wojny światowej powtarza bombowy synku już nie będziecie patriotami to wszystko gdzieś rozeszły tymczasem widać coraz większe zaangażowanie młodych ludzi ruchy patriotyczne bądź też postawy patriotyczne zależności na to, z której strony sceny politycznej patrzymy my oczywiście jak definiujemy czy będziemy uznawać, że np. ruchy nacjonalistyczne to patriotyzm dla mnie to zaprzeczenie patriotyzmu, a ja bym raczej powiedziało o zaangażowaniu patriotycznym obywatelskim bardziej po stronie o lewicowej centrowej młodych ludzi, czyli te wszystkie ruchy, które sprzeciwiają się o widzeniu wspólnoty w sposób taki czysty etnicznie wykluczający mamy ruchy ku broniące uchodzi zresztą 11listopada też mogliśmy zaobserwować przecież była demonstracja antyfaszystowska, a która nawoływała do dobrych kontaktów do współpracy z uchodźcami oraz przedstawicielami mniejszości narodowych w Polsce, ale też np. ruchy broniące praw kobiet broniące praw osób nie hetero seksualnych to są wszystko ruch włączające do wspólnoty i o zaangażowanie młodych w te ruchy przekłada się również na ich formalną partycypację polityczną, więc to jest grupa, która będzie miała coraz więcej dopowiedzenia również nadchodzących wyborach, bo tak jak wcześniej młodzi i wyborcy robiła ta grupa, która najrzadziej uczestniczyła we wszystkich typach wyborów to tak nie więcej od 2020 roku widzimy że, a to no to ci młodzi cha dorównali do średniej co więcej ich deklarowane poziomy zaangażowania obywatelskiego zainteresowania polityką świadczą o tym, że to nie zmieni się w najbliższym czasie taki sposób pani zdaniem to jest to pytanie retoryczne nasza skomplikowana historia wpływa na to, jakimi patriotami jesteśmy Polska ma to problem z historią, ponieważ on nie dane nabyło rozwijać się w ciepłych bezpiecznych okolicznościach, a więc duża część polskiej historii oto wojny powstania okupacje zabory i to sprawiło o tym, że no patriotyzmu o zrozumienie był wówczas no i jako patriotyzm walki coś co spaja społeczeństwo pozwalać mu przetrwać w trudnych czasach w czasach braku państwowości i no ruchy nacjonalistyczne obecnie próbują wskrzeszać ten patriotyzm, który też przetrwał jeszcze do dwudziestolecia międzywojennego przerodził się, a trochę nacjonalistyczne faszystowskie co wydaje się, że w Polskim kontekście jest wyjątkowo głupie nie tylko niemoralne, ale po prostu Polska która, a tyle wycierpiała w czasie drugiej wojny światowej, a teraz widzi ruchy, które odwołują się do poczynań Hitlera Mussoliniego, a my przecież jak Dmowski zakładał obóz wielkiej Polski powiedział mieliśmy przed oczami faszyzm i teraz słyszymy te same hasła wielkiej Polski, które słyszeliśmy dwudziestoleciu międzywojennym, a no i wydaje mi się to po prostu absurdalne że, a państwo zresztą celowo nic z tym nie Rocki, a o tym, że celowo nic nie robi wiemy również, dlatego że państwo hojnie wspiera organizacje nacjonalistyczne, a wspiera marsz niepodległości, a i, a wspiera Ruch Narodowy licznymi dotacjami m.in. a pan Bąkiewicz dostał dotację to dla mnie najbardziej absurdalne na wsparcie, a uchodźców ukraińskich w Polsce, która osoba, która organizuje demonstracje przeciwko uchodźcom, a no, więc bowiem się, że do czasu zmiany władzy będziemy obserwować to taką historyczną wersję w obecnie no raczej szkodliwą, a dla społeczeństwa patriotyzmu walczącego i to walczącego i z narodami na zewnątrz, więc przede wszystkim, a z Niemcami, bo tutaj takie główne ostrze, a ruchu Narodowego skierowane podczas gdy Rosja przez większość ruchu i Putin są traktowane dość przyjacielska, ale też skierowane ostrze do mniejszości wewnątrz kraju no właśnie mieliśmy też porozmawiać o tym na czym polega nowoczesny patriotyzm czy w ogóle takie pojęcie można ukłuć w kontekście przyszłości czy pani sobie w stanie wyobrazić to jak, jakimi będziemy jako Polacy patriotami także w, przyjmując kryterium wieków w najbliższych latach, więc z 1 strony no nie jestem za tym, żeby narzucać wszystkim jakąś 1 wizję patriotyzmu to też bardzo zindywidualizowane pojęcie każdy to miłość inaczej czuje inaczej wyraża dopóki właśnie nie dochodzimy do sytuacji, kiedy nasze wyrażanie dumy narodowej czy miłości do Polski krzywdzi innych to jak najbardziej możemy przy nim pozostać natomiast warto sobie zadać pytanie co obecnie jest najbardziej przydatne Polsce, a czy przydatna jest dniem spalenie flagi unijnej czy to, bo nie więcej tak się wyraża patriotyzm marszu niepodległości czy też, a hasła dotyczące, a ukrainizacji polskiej jak to ujmują, a czy bardziej przydatna jest np. posiadanie właśnie pracy chodzenie na wybory płacenie podatków, a jako pracodawca nie oszukiwanie pracowników, czyli takie wszystkie działania, które mogą się wydawać mniej takie patetyczne niż oddawanie życia za ojczyznę, ale są bardziej przydatne, ale zresztą jeszcze, że jeżeli spojrzymy na to dawanie życia ojczyzna to jest zabawna kwestia, że w sondażach o około 34% populacji, a deklaruje o auto gotowość oddania życia zdrowia za ojczyznę natomiast tylko niecałe 9% deklaruje chęć oddania majątku, jeżeli ojczyzna by tego potrzebował także nauczyciele nie uważam tak samo pewnie z mobilizacją byłoby tak wszyscy są gotowi do momentu, kiedy do niej nie dojdzie tak mi się wydaje, ponieważ no trudno każdemu w tym momencie określić jak się zachowa, a w trudnej sytuacji, a wojna jest skrajnie trudną sytuacją mam nadzieję, że nie będziemy musieli weryfikować w tym kontekście, ale deklarowanie, a takie nie poparte jakimiś głębszymi przemyśleniami jest dość pustą deklaracją to jeszcze 1 rzecz czy dostrzega pani zjawisko obojętnie, które wynika z takiej postawy, ponieważ naszym krajem nie rządzą ci, z którymi się identyfikuję na poziomie poglądów politycznych czy też wizji Polski jako jako takiej to tutaj nie jestem patriotą nie będę patriotą nie chcę mieć taką polską nic wspólnego, bo takie postawy przynajmniej pojedyncze dostrzegam tak witać takie postawy natomiast wydaje mi się że, a bardziej widoczne są takie próby publiczne przejęcia tego pojęcia patriotyzmu sprawienie, że ono przestaje być zawłaszczone przez skrajną prawicę przecież no każdy z nas ma prawo do miłości do swej ojczyzny i wyrażania go na inny sposób niż wzywanie do nienawiści na tle etnicznym narodowościowym i to widzimy m.in. na o właśnie demonstracjach młodzieży, a chociażby na protestach kobiet przecież tam biało-czerwone flagi powiewały, a regularnie, bo przecież walka oprawa kobiet no to jest element patriotyzmu kobiety to połowa społeczeństwa, więc nowy i wykluczanie i ich z ich praw, a jest anty patriotyczne podobnie na manifestacjach LGBT, gdzie te flagi, a mniejszościowe flagi europejskie i flagi polskie współistnieją razem i wg mnie to świetnie wygląda pokazuje właśnie, że patriotyzm może być wykluczający nie wykluczający i może obejmować całą polską wspólnotę, a nie tylko cha wybrano grupkę młodych cha nacjonalistycznych mężczyzn, którzy jedynie siebie było o uważają za prawdziwych Polaków czy ten Polski patriotyzm nie wiem czy to też przedmiotem badań można porównać z patriotyzmem innych krajów o podobnej o podobnym przebiegu historii przynajmniej tej ostatniej nie wiem choćby te, które wyszły z bloku sowieckiego uzyskały niepodległość stały się europejskimi strukturami czy też nie da się tego wprost polowań, bo historia jest osobnicza i bardzo taka zróżnicowana dotkliwa dla jednych, a być może przychylniej dla drugich, a taki bardzo dokładnych szczegółowych badań nie mamy natomiast wiemy z deklaracji właśnie tej gotowości walki za ojczyznę z deklaracji dotyczących dumy narodowej, że nasza nasz Polski patriotyzm bardziej przypomina te patriotyzmy w krajach wschodnich a, a mniejsze o Europie postkomunistycznej Południowej oczywiście ono znacznie się różnimy o wobec patriotyzmu krajów, gdzie historia miała spokojniejszy przebieg i a dzięki ich m.in. ale przez pozycji geopolitycznej, czyli np. Skandynawii czy z Zachodu, a Europy dziękuję pani bardzo za rozmowę dr Agnieszka Kwiatkowska socjolożka politolożka z Instytutu nauk społecznych Uniwersytetu SWPS była naszym gościem kłania się, że pani dobry dzień dziękuję państwu też życia za chwilę informacji Radia TOK FM po nich audycja Anny materia, którą zaprasza Anna Wacławik-Orpik, a także Anda Rottenberg wydawcą niedzielnego magazynu był Tomasz Kopka realizatorami Krzysztof Jasiewicz Maciej Gorczyński kłaniam się państwo do usłyszenia o godzinie 17 Przemysław Iwańczyk dobrego słuchania naszego Radia państwu życie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA