REKLAMA

KE zapowiada stopniowy powrót do dyscypliny dotyczącej długu i deficytu

Magazyn Europejski
Data emisji:
2022-11-14 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
magazyn europejski zaprasza Maciej Zakrocki dzień dobry wiele nadziei wiązaliśmy z wizytą w Brukseli ministra do spraw europejskich Szymona Szynkowskiego vel sęka pojechałby jak mówiono odblokować pieniądze ska po, mimo że w Brukseli wszyscy wiedzą, że klucz do blokady jest w Warszawie po pierwszym dniu rozmów pan minister informował zmieniliśmy poglądy w zakresie wzajemnych oczekiwań tej teraz następne dni będą poświęcone właśnie prace nad tym, żeby zobaczyć, że Rozwiń » możemy się spotkać z tym kompromisem miała myślę, że ważne jest, żeby w trakcie dopiero zapaść na początku tej drogi dzisiaj no być oszczędnym w przekazywaniu szczegółów co byłoby tych rozmów owe było czy pan minister przywiózł zapowiedź, że rząd jest gotów do dalszych zmian prawa w Polsce tak by przywrócić praworządność i wypełnić zobowiązania zapisane w tzw. kamieniach milowych myślę, że cały szereg spraw można wyjaśnić czym bez bez dodatkowych zmian legislacyjnych, jeżeli w trakcie rozmów okazałoby się, że pewne kwestie nie naruszające pryncypiów tak jak powiedziałem jakieś doprecyzowanie legislacyjnych wymagają nie zamykamy ścieżki po drugim dniu rozmów na pytanie czy udało się określić dokładnie, jakie zmiany legislacyjne są niezbędne by zamknąć temat pan minister był bardziej ostrożny tutaj rozmawiamy o wzajemnych zobowiązaniach o kwestiach legislacyjnych dyskutuje się w kraju przede wszystkim to w kraju są zgodnie z naszą konstytucją te organy konstytucyjne, które podejmują decyzje legislacyjne, a więc tutaj nie rozmawiamy o decyzji realizacyjnej ścieżce legislacyjnej tu rozmawiamy o wzajemnych zobowiązaniach i tych w ramach traktatowych konstytucyjnych ustawą nocą, czyli były nadzieje, ale znowu są chyba mniejsze komisarz Vera Jourova na Twitterze po spotkaniu z ministrem napisała kamienie milowe uzgodnione z rządem polskim muszą zostać w pełni zrealizowane, czyli jesteśmy w punkcie wyjścia w kraju pojawiło się spekulacje o rządzie mniejszościowym i nowym ministrze sprawiedliwości może to jest klucz komisja europejska przyjęła w minioną środę dokument określający kierunki reform unijnych ram zarządzania gospodarczego czemu to okazało się teraz potrzebne wyjaśniał wiceszef komisji Valdis Dombrovskis sety już z ogółu 30 lat temu traktatu z Maastricht wprowadził wymóg zachowania zdrowych finansów publicznych skoordynowanej polityki fiskalnej celem tego zapisu było zwolnienie z zasad jednolitej polityki pieniężnej i uniknięcie ekonomicznych skutków ubocznych między krajami co miało dawać korzyści dla gospodarki europejskiej jako całości z setek pozostały aktualne przez dekadę, ale wiele się zmieniło od lat dziewięćdziesiątych na tekst pan wiceprzewodniczącym przypomniał kryzys finansowy potem pandemię wreszcie obecny kryzys spowodowany wojną Ukrainie stopy procentowe rosną inflacja osiąga rekordowe poziomy zatem potrzeba koordynacji znowu jest, ale okoliczności bardzo utrudniają, bo co się stało w ostatnim czasie o powody, gdy Harry mają też w niektórych państwach członkowskich dług publiczny utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie zgłoś dobry czas gospodarcze często nie były wykorzystywane do budowania buforów u nas tak ma każde państwo złamało przepisy w takim czy innym momencie, a zasady również stały się bardziej złożone, ponieważ dostosowanie fiskalne zostawał dłużej niż osiągnięte poprzez ograniczenie inwestycji struktura finansów publicznych nie sprzyjała dalej wzrostowi tylko ogólnie rzecz biorąc poziom zadłużenia i deficytu są obecnie znacznie wyższe niż 10 lat temu, gdzie w niektórych krajach wskaźniki długu publicznego znacznie przekraczają 100% ich PKB rosły obok Andersena o 0 czyli, czyli jest bardzo źle, a co proponuje komisja jakoś z tego wyjść o wulgaryzmy chwilę naszym celem jest prosty system reguł fiskalnych zwiększą odpowiedzialnością państwa większą swobodą w zakresie redukcji długu, ale w połączeniu z silniejszym egzekwowanie w wartości referencyjne zapisane w traktacie pozostają mimo serii 3% PKB deficytu publicznego i 60% PKB dla długu publicznego rany po naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie obsługi długu publicznego zachęty będzie to wymagało dostosowania fiskalnego reformy inwestycji pobudzających wzrost gospodarczy oraz włącznie, a każde państwo członkowskie powinny połączyć te elementy z czteroletnim budżetowe dane strukturalne, które zostanie przedstawione stanowisko ułan drugi prezent duży pomyśl brzmi dobrze, ale można sobie wyobrazić, jaki rząd, który szczególnie przed wyborami zacznie zaciskać pasa redukować zadłużenie robić to na dodatek we współpracy z komisją europejską drobnym przykładem tego, czego się spodziewał w reakcji na plany komisji była wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego podczas spotkania z radą dialogu społecznego komisja europejska zabrania nam kontynuacji tych tarcz już właśnie grozi nam karany za wdrożenie tej obniżonej stawki VAT, a na nośniki energetyczne no nie wiem, bo w propozycjach przedstawionych przez Vadisa Dombrovskisa jest wiele elastyczności, choć oczywiście nie wolnej Amerykanki mecz w tej mu do państwa członkowskie wyznaczały ze swojej ścieżki wyparcie realistyczne osób niż wymagałaby tego obecne reguła dotycząca zadłużenia, niemniej jednak kraje borykające się z poważnymi wyzwaniami związanymi z długiem publicznym nadal będą musiały redukować swoje zadłużenie szybciej niż w krajach, w których występują w niej ważące problemach związanych z USA komisja oceni również w sposób wiarygodny zapewnione utrzymanie deficytu poniżej 3% PKB w okresie 10 lat następnie poprawić jakość finansów publicznych państwa mogły wnioskować o dłuższą bardziej stopniowo ścieżkę dostosowawcze, ale byłoby to w zamian za dodatkowe reformy strukturalne i inwestycji w celu zwiększenia stabilności budżetowej i zrównoważonego wzrostu, tak więc rzeczywiście komisja chce wrócić do ostrzejszych reguł do programów redukcji długu i obniżenia deficytu, ale chce by to się odbywało w procesie dialogu z każdym państwem i przy większym wpływie samych państw na kształt programów wychodzenia z zadłużenia no tylko jak prowadzić ale gdy minister naszego rządu, odnosząc się do idei dialogu z komisją europejską mówi z oszustami się nie rozmawia pora na rozmowę w magazynie europejskim, a gościem magazynu jest pan Janusz Lewandowski były komisarz do spraw budżetu dzisiaj poseł do parlamentu europejskiego wiceprzewodniczący komisji budżetowej dzień dobry dzień dobry pozdrawiam z Brukseli no właśnie co da Bruksela kombinuje czy rzeczywiście jest także proponuje większą dyscyplinę finansową koniec tego rozdawania pieniędzy dodajmy przez właściwie wszystkie rządy, czego symbolem jest chociażby 200 000 000 000, które rząd niemiecki chce pompować do swojej gospodarki w związku z kryzysem energetycznym komisja europejska przeprasza się z rzeczywistością, która jest różna w różnych krajach krajach nawet bardzo różna, ale dla wszystkich niewesoła, bo rzeczywiście gospodarka, która wydobywa się z lockdownów wpadła w cyklu wojenny z uwagi na wojnę z Ukrainy w inflację podwyższone stopy procentowe w bardzo radykalnie zwiększone z ceną nawet brak energii i na pewno trzeba ten to porządkowanie finansów publicznych jest u nas Rodowicz powiedziałbym, że to jest pewna renacjonalizacja reguł fiskalnych, które zresztą w tej chwili też są poluzowane no bo przecież komisja europejska ślepa nie jest mamy tzw. zawieszone postanowienia paktu stabilizacji i wzrostu tyle, że to zawieszenie tzw. exit Kloss, a ona upływa w styczniu przyszłego roku, więc na pewno jest to jest to zindywidualizować nie sposobu dochodzenia do mniejszego zadłużenia w warunkach, kiedy i nieprawdą jest jak to się mówi łan szajs widz All, czyli 1 rozmiar np. polityki monetarnej czy fiskalnej jak pan monetarnej w przypadku banku europejskiego pasuje wszystkim już bardzo dobrze widać, że np. Estonia czy inne kraje bałtyckie bardzo cierpią z uwagi na to, że reakcja europejskiego banku była bardzo spóźniona w stosunku do zagrożeń inflacyjnych co urządzał Francja, ale nie jest to nie do tylko właśnie z tym wiążą pytania również związane z naszym krajem my nie jesteśmy co prawda w strefie euro, niemniej jednak reguły fiskalne z traktatu ma ich też nas obowiązują no i jeżeli słyszymy że, żeby utrzymać niski poziom cen chociażby właśnie energii czy paliw no trzeba również utrzymywać tam czy te tarcze antyinflacyjne no to czy będzie na to zgoda na jesteśmy wsporze kolejnym sporze, bo tych frontów otwartych z Brukselą jest cała nasza akurat sytuacji właśnie niewesołej dla całej Europy, kiedy trzeba było je domykać pobierać te fundusze, które są nam rzeczywiście należne rzeczywiście jest komisja europejska bardzo dobrze rozumie zerowe stawki VAT na dobra podstawowe takie jak żywność, ale nie pozwala wyzerować VAT-u na gaz czy czy naturalny czy nawozy tego dotyczy spór także trzeba mądrze budować tarcze antyinflacyjne, żeby nie być kolejnym konflikcie na z Brukselą ja się obawiam czegoś innego, że ta indywidualizacja ścieżek dochodzenia zdrowych finansów publicznych, które na pewno jakoś powiedzie się w Niemczech czy Holandii niekoniecznie może służyć Polsce, dlatego że myśmy tak podróżowali wszystkie reguły wydatkowe nie i nasza polityka budżetowa fiskalna niegdyś sam budżet jest na małym by niedokładnym zwierciadłem finansów publicznych, bo wszystko ucieka w inne rodzaje zadłużenia czy deficytu a gdy nowi polityka fiskalna dosypuje pieniądze będzie zasypywał z UN szerzenie wyborczym co się absolutnie kłóci z wymogami uzdrawiania polskiej polityki antyinflacyjnej, którą powinien poważnie wprowadzić bardziej udolne Narodowy Bank Polski także mamy podpalaczy i tych, którzy gaszą i tego nie wychodzi żadna sensowna polityka gospodarcza także się obawiam, że to co jest konieczne jest naprawdę przeproszenie się rzeczywistością obecnego stanu gospodarki europejskiej bardzo zróżnicowanego rozmaitych krajach, a jednak kraje wykorzystają na rzeczywiście mądre dochodzenie do zdrowych finansów publicznych, a inne kraje potraktują jako pretekst, żeby jeszcze bardziej przy finanse publiczne w no tylko jak to znowu wracam do naszego przypadku można oceniać, bo komisja swojej propozycji dalej mówi nie zmieniamy tych 60%, czyli maksymalnego stosunku długu do PKB czy 3% maksymalnego rocznego deficytu w skoro jest wiele dowodów na to, że my nie wiemy tak dobrą sprawę w Polsce jak i rzeczywiście jest chociażby dług publiczny dług, jeżeli doliczyć te długi, które tworzą się za pośrednictwem funduszy polskiego funduszu rozwoju czy banku gospodarstwa krajowego jest dosyć łatwo mierzalną sięga 70% PKB, czyli daleko daleko poza granicę, jeżeli ów przy ustaloną dla dla krajów członkowskich Unii Europejskiej dlatego ten budżet ten dług, a niewiele nam ten oficjalny, który wprowadzany do polskiego budżetu na przyszły rok niewiele mówi ani o rzeczywistym zadłużeniu ani rzeczywistym deficycie ani tym bardziej, o czym co wygląda bardzo groźnie, czyli o potrzebach pożyczkowych w przyszłym roku, bo one sięgają 400 000 000 000zł to na rynku, który niekoniecznie chce kupować polskie obligacje, jeżeli już kupuje to czy sobie wysoką cenę wysokie oprocentowanie także na tym polega problem, jeżeli odstępuje od jednolitych reguł Unii Europejskiej są kraje gospodarka rządy dobrze prowadzący politykę gospodarczą i są takie, które wedle oficjalnych wskaźników tak jak Polska nie wyglądają tak źle, bo nie mamy ponad 100% zadłużenia w stosunku do PKB, ale traktują jako pretekst, żeby zamieniać pieniądz inwestycyjny napięć politycznych wyborczy w no to jeszcze w ostatnich niecałe 2 minutach zapytam o kłopoty, jakie są budżetem Unii Europejskiej na przyszły rok nie zakończyły się w minionym tygodniu rozmowy z radą w tej sprawie dzisiaj mamy takie alarmujące informacje, że do północy jak nie dojdzie do porozumienia no to trzeba wrócić do komisji europejskiej i zażądać poprosić projekt projekt inny na przyszły rok w Ros oczywiście ta procedura roczna jest gdzieś już na dużym kłopotem dla dla stron nie po raz pierwszy zdarza się, że nie dochodzimy do porozumienia w pierwszej rundzie negocjacji to się zdarzyło w piątek ponawiamy dzisiaj negocjacje się mam nadzieję, że do północy osiągniemy porozumienie, bo trzeba wiedzieć, że sądzę, żeby ludzi w Europie nie są istotne też spory pomiędzy parlamentem radą dla w normalnego człowieka nie ma specjalnych różnic Bruksela Bruksela obiecała budżet ma dostarczyć, zwłaszcza w warunkach, których w tym budżecie kieruje się również pomoc dla Ukrainy jestem umiarkowanym optymistą, że nie będzie trzeba robić jak to się wtedy robi, jeżeli będzie kolejne fiasko dzisiaj w nocy, a że będzie wtedy powstaje tzw. nowy stary budżet, czyli niewiele zmieniony i znowu się TESKO zaczyna, ale sądzę, że to nie nie cieszy ludzi, którzy czekają na na pewność budżetową w przyszłym roku w noc trzymamy kciuki bardzo dziękuję za rozmowę gościem magazynu był Janusz Lewandowski dzisiaj poseł parlamentu europejskiego wiceszef komisji budżetowej dziękuję bardzo, dziękuję podziękowała też Martyny Osieckiej Macieja Gorczyńskiego Marcina, żeby ruch Szymona waluty za pomoc w przygotowaniu magazynu Maciej Zakrocki usłyszymy jeszcze dzisiaj zaraz po 2003. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN EUROPEJSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA