REKLAMA

Na świecie jest już ponad 8 mld ludzi. A nas coraz mniej

Światopodgląd
Data emisji:
2022-11-15 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:36 min.
Udostępnij:

W 10 lat przybył aż miliard ludzi. Które regiony są najliczniejsze? kogo ubywa najszybciej? Jak zmieniają się wpływy regionów w związku ze zmianami demograficznymi?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tak, a świat podgląd zapowiadanej zapowiadany wcześniej prof. Piotr Szukalski jest teraz państwa gościem dzień dobry panie profesorze dzień dobry witam państwa prof. Szukalski tak jak państwo słyszeliście jest demografia związanym z Instytutem socjologii na wydziale Ekonomiczno socjologicznym na Uniwersytecie łódzkim mamy otwartą stronę, a najtrudniejszym popularniejszym FANT to się tak zdaje się nazywa już wiem, że wg szacunków na ziemi jest w tej chwili około Rozwiń » 8 000 027 200 zaraz będzie w karnych chodzi o to, że dziś symbolicznie przekroczyliśmy tę liczbę 8 000 000 000 tu wiele wątków ciekawych wartych wydaje się poruszenia w tym donośnym dniu, ale dla co pan przede wszystkim by powiedział dziś, a przede wszystkim określiłbym symbolika tej liczby tak naprawdę nikt nie jest w stanie powiedzieć dokładnie, jaka jest liczba ludności świata pamiętajmy, że na wielu ogarniętych pożogą wojenną obszarach spisy ludności nie były prowadzone od lata bieżąca ewidencja jak łatwo się domyślać w takich miejscach jest bardzo nie współmierna do rzeczywistości, ale zapewne nasze zachowanie ważniejsze jest tym przypadku to bardzo wiarygodna może, iż ewidentnie wpłynęło raptem 10 lat czy ten kolejny 1 000 000 000 się pojawił podczas poprzednich przypadkach poczuł baliśmy czytanie po kilkanaście lat w przypadku między 0203. 1 000 000 000 na 30, a między 0102. ponad 120 latach zatem jest to coś co wskazuje na to, iż wciąż jeszcze nie wyczerpaliśmy w pełni tak powiem tego wzrostu ludności owego, choć oczywiście zdajemy sobie sprawę, iż prędzej czy później, a wydają się coraz wcześniej coraz szybciej osiągniemy maksymalną liczbę ludności to ja mam tylko kilka liczb wypisałam sobie, żeby pan perspektywy dla tej liczby to znaczy w tej chwili jest 8 000 000 000 w pięćdziesiątym roku ma być prawie 10 000 000 000, bo to jest 9 i 7, a w roku osiemdziesiątym ma być szczyt tego wzrostu co ma być niecałe 10,51 000 000 000, czyli przy jest na coraz więcej, ale ten wzrost jednak wyraźnie spowalnia tak chyba więcej tak co wie co więcej ostatnie 2030 lat są okresem, w którym miał odpowiedzieć nasze oczekiwania co do wzrostu tempa wzrostu wyraźnie obniżają wiele wskazuje, że ten to ten plik ten najwyższa liczba ludności osiągnięta będzie kilka może nawet kilkanaście lat wcześniej pani Mucha wspomniała o główną przyczyną tego jest przede wszystkim drastycznie poprawiająca się by drastycznie podający się poziom wykształcenia kobiet te, które to kobiety mają odpowiednio wykształcone i wyraźnie zmieniają swoje aspiracje częściej wstępują na rynek pracy, a w efekcie i zdecydowanie szybciej decydują się na posiadanie mniejsza od mam to tego odrzuca taką liczbę, że teraz średnio na świecie kobiety rodzą dwoje dzieci natomiast w latach pięćdziesiątych to było pięcioro dzieci, więc zmiana jest dużo, ale zaczynamy się na chwilę przy tym, bo to w 31 to zmiany demograficzne są jedną z takich głównych chyba tematów dyskusji wrócił pan uwagę na edukację kobiet oczywiście zwraca uwagę na rozwój gospodarczy jako te 2 czynniki i w obliczu tego taka refleksja ile polityki państw mogą wpływać na te takie strategiczne procesy wynikające właśnie takich dużych przemian ekonomiczną kulturowych, bo tak naprawdę doświadczenie pokazuje, że władze publiczne większym stopniu mogą oddziaływać na obniżenie tempa wzrostu liczby ludności też na zmniejszenie sfery rozrodczości niż na jej podwyższanie po pamiętajmy, że przecież fakt, iż Chiny są w tej chwili w zasadzie w momencie osiągnięcia po osiągnięcia maksymalnej liczby ludności jest jej niczym innym jak rezultatem wdrożenia i 30 kilka lat temu i polityki 1 dziecka, od której odchodzą, żeby nie było niedomówień, nieprawdaż Chiny bardzo wyraźnie najpierw tylko w przypadku ludności wiejskiej minione kilka lat temu zniesiono tą ta ograniczenia dla ogółu ludności Chin i albowiem na niestety takie właśnie szybkie ograniczenie poziomu dzietności prowadzi do bardzo szybkiego starzenia się ludność wręcz można mówić, iż w takim wypadku możemy mieć na długofalowo do czynienia z deformacją piramidy wieku tak to rzeczywiście Indie tak w przyszłym roku tak w przyszłym roku mają być przejąć wyprzedzić Chiny, jeżeli mogę tak to ująć i być w tym najludniejszym krajem na świecie to co nie uderzyło, kiedy właśnie przeglądam sobie arcyciekawe statystyki to jest oczywiście to, że już 61 państwo i mamy do czynienia ze spadkiem czy zmniejszaniem się społeczeństwa, czyli tak to jest aż 61 państw co pokazuje ten proces jest różnorodny tak, czyli liczba ludności rośnie, ale powiedzmy, że rośnie przede wszystkim na kontynencie afrykańskim Pomorze za chwilę elka 61 państw już doświadcza spadku ludności największe nazwijmy tłumaczy dosłownie redukcję populacji, czyli w przynajmniej 20% oczekiwane są włoskie Bułgarii Serbii Litwy i Ukrainie to jest nasz region czy mieszkamy w miejscu, gdzie naj dramatyczniej spada liczba ludności, dlaczego z różnych względów w przypadku rzeczywiście wymienionych przez panią przykład Bułgarii pamiętajmy, że w latach dziewięćdziesiątych nastąpił tam masowy masowy eksodus ludności pochodzenia tureckiego w przypadku Ukrainy również mieliśmy do czynienia z odpływami i osób znających się za Rosjan na teren Rosji dodatkowo wszystkie kraje pani wymieniła jak naszą część łączy to, że jesteśmy relatywnie ubodzy mieszkamy relatywnie blisko zdecydowanie bogatszych krajów, które odbierają najmłodszych, a przynajmniej na pewnym etapie historii odbierały dodatkowo jeśli do tego dołożymy niższy w kraje europejskie zostały bardzo silnie dotknięte drugą wojną światową i z wzrok wszystkich z nich wystąpiły wystąpiły powojenna wyżej demograficzne, a więc mamy do czynienia z dużą liczbą ludzi zbliżających się obecnie 7075 lat, a z drugiej strony wskutek utrzymujących się niskiej rozrodczości w zależności części Europy nieprawda już od lat siedemdziesiątych niekiedy dopiero tak jak w naszej części po transformacji systemowej w latach dziewięćdziesiątych drastycznie obniżyła się liczba urodzeń to nie dziwmy się, że równocześnie występuje obniżająca się liczba matek najlepszym wieku rodzenia dzieci jak w efekcie jest niska liczba urodzeń w takim wypadku pojawia się drugi czynnik Otóż migracji, który wpływa na zmniejszanie się w tej naszej części Europy liczba ludności za ten ujemny przyrost naturalny, a tak to nam się można chyba mało rozmawiamy jednak w naszym regionie, bo to dotyczy tak Bałkanów zachodnich jak i Europy wschodniej od tej korelacji między no, jakby demograficzne efekty transformacji szokowej w regionie czy uważa pan, że patrzenia z tej perspektywy pozwala coś lepiej zrozumieć pewnie tak, aczkolwiek też pamiętajmy, że to jest ograniczone gdzieś do pierwszych 15 lat transformacji naprawdę miało z 1 są jak mówię bardzo bardzo silny wpływ na na skalę migracji zagranicznych, ale z drugiej strony miały też bardzo silny wpływ jednak na zmianę zachowań rozrodczych inaczej mówiąc kobiety z 1 strony zdecydowały się na przelanie mniejszej liczby dzieci z drugiej bardzo wyraźnie odkładały na później swoje decyzje prokreacyjne nie mam na co pan zwrócił uwagę jeszcze szczególnie tego dnia, kiedy przekraczamy 8 000 000 000, ale wydaje się, że 2 wątki powinny, ale proszę poprawić mniej dopisać coś innego, jeżeli jest ważniejsze pojawić jeszcze w naszej rozmowie 1 dotyczy tego, że ten przyrost ludności oczywiście dotyczy tutaj jest napisane, że ponad połowa tego przyrostu ludności będzie dotyczyć 8 krajów Demokratycznej Republiki Konga Egiptu Etiopii Indii Nigerii Pakistanu Filipin Tanzanii, czyli krajów na kontynencie afrykańskim oraz w Azji, czyli no właśnie w jednym z 1 części świata tak jak naszej mamy spadki demograficzne tam cały czas dramatyczny przyrost ludności w przypadku Azji też zależy gdzie, bo też pamiętać, że inna sytuacja zupełnie w Japonii Korei Południowej, a inna oczywiście film Azji środkowo-wschodniej tak np. tak drugi wątek trwa szczyt klimatyczny będzie mam wrażenie, że w ogóle myślenie o tych kwestiach demograficznych często mamy takie co należałoby zrobić, żeby wpłynąć na te procesy, a chyba bardziej powinni myśleć adaptacji do tych procesów, bo pokazuje, że tak dużego wpływu nie mamy to są dużo głębsze wypowiedziała takie nurty, więc nie mam jak jak pan łączy te 2 wątki 8 000 000 000 ludzi na Wyczerp pana planeta co oznacza z 1 strony rzeczywiście trzeba podkreślić, że patrzy na ten ostatni 1 000 000, który tutaj tam przerósł to on tak naprawdę 90% jest nim i w czymś całą pojawiło się w Azji Afryce przy czym o ile w przypadku przypadku Azji nastąpił raptem 1213%owy wzrost liczby ludności to ja chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić od 2012, czyli od 7 000 000 000 liczba ludności Afryki zwiększyła się o ponad 13 i to też pokazuje nam jak bardzo wyraźnie zmienia się go polityczne oblicze naszego naszego globu, nieprawdaż myślimy cały czas wciąż jeszcze w Europie Atlantyku jako głównym miejscu gospodarczym tak, gdzie krzyżują się szlaki handlowe coraz częściej mówi o roli Pacyfiku, ale przecież patrząc na NATO, która część Azji najszybciej demograficznie rozwija i która część i patrząc na Afrykę to wydaje się, że te połączenia gdzieś nauczanie indyjskim będą coraz ważniejsze czysto gospodarczego punktu widzenia drugie podejście pani wspomniała to druga rzecz dotycząca szczytu klimatycznego cóż musimy zdać sprawę no rzeczywiście jak na razie nasze czy próby ograniczenia dzietności w Afryce to jest nieprawda to główne źródło wzrostu w przyszłości niektórych częściach Azji nie za bardzo nam się powiodły, chociaż chciałbym też zaznaczyć, iż to zależy od części od kontynentów przecież bowiem jeśli spojrzymy na północną Afrykę po AMO z Adecco w sferze rozrodczości nastąpił również bardzo szybko w tej chwili problemem jest tak naprawdę Centralna część Afryki, gdzie wciąż znaleźć można kraje, w których typowa kobieta rodzi po pięcioro sześcioro dzieci, dlaczego w takim razie się zatrzymuje ten wzrost ludności na ile no właśnie na ile powinniśmy myśleć o jednak jakieś próby kształtowanie tych procesów nagle fakt, że to się ma zatrzymać nawet wcześniej niż w osiemdziesiątym roku przekroczyć 110 000 000 000 czytamy dziś taki rynek się pan odnosi do tych szacunków, że ziemia może wytrzymać jakieś 910 000 000 000 ludzi jest na tyle mniej więcej gdzieś ma się zatrzymać właśnie ten wzrost, dlaczego się w takim razie zatrzymuje całościowo cały czas to są te same czynniki po prostu edukacja kobiet rozwój gospodarczy sięga kolejnych państw to jest część jak ja mam nadzieję, że osób taką może nie wiem studia graficzne przynoszą też refleksją podzielę trasa Warka natura nas jakoś tak informowała, że jednak zdają sobie sprawę z tego co robimy to dostosowujemy się do tego, nieprawdaż dostosujemy swoje zachowania w tym długofalowo zachowania rozrodcze na dodatek też pamiętajmy, że wszystko szacunki mówiące, jaka jest maksymalna tak o pojemności tak powiem ziemi to one przez tak się zmieniały jeśli spojrzeć na pierwsze szacunki klubu rzymskiego z końca lat sześćdziesiątych poprzecznej przekroczyliśmy wszystkie wielkości dawno temu, więc też spojrzeć na nasz powiedzmy, że planety zużywamy dziś w lipcu to znaczy on rolę dużo wina pokolenia tak co do tygodni co do tego to znikoma nie ma żadnych żadnych złudzeń, ale lekarz pamiętajmy, że z punktu widzenia tej przyszłej konsumpcji pytanie mówimy i nie tyle ważna jest zwiększanie liczby ludności przede wszystkim wzrost aspiracji konsumpcyjnych ludności, choć ja nie mięsa tak no oni po prostu chcą się odżywiać znacznie lepiej i chcą zmienić strukturę odżywiania, ale również chcą w tych wszystkich gadżetów, które oglądają filmach produkowanych w Hollywood tak ta konsumpcja to jest kluczowa kwestia bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę prof. Piotr Szukalski demograf z uniwersytetu łódzkiego był państwa gościem transformacja apka świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA