REKLAMA

Jak smog wpływa na nasze zdrowie? "Wszyscy jesteśmy narażeni na jego negatywne skutki"

Wkręć się w eko
Data emisji:
2022-11-17 16:40
Prowadzący:
Czas trwania:
32:19 min.
Udostępnij:

Według szacunków w Polsce zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do śmierci nawet 48 do 50 tys. osób rocznie. Niska jakość powietrza wpływa też długość naszego życia. Czy wszyscy jesteśmy narażeni na negatywne konsekwencje oddychania smogiem w takim samym stopniu? Kto znajduje się w grupie zwiększonego ryzyka? Na te pytania w rozmowie z Małgorzatą Gołotą odpowiada Michał Krzyżanowski – dr hab. nauk medycznych, epidemiolog środowiskowy i ekspert Światowej Organizacji Zdrowia. Lekarz wskazał także, jakie negatywne skutki dla układu oddechowego, nerwowego i krwionośnego ma oddychania zanieczyszczonym powietrzem i opowiedział, jak smog wpływa na przebieg choroby wywołanej wirusem COVID-19 Rozwiń »

Z podcastu dowiemy się także, czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób chronić się przed negatywnymi konsekwencjami smogu. Ekspert wypowiedział się na temat skuteczności oczyszczaczy powietrza i masek antysmogowych.
Zapraszamy do słuchania

Partnerem podcastu jest firma Dyson. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
na podcast zaprasza daj son producent oczyszczacze nawilżacze powietrza z technologią Air multi kleje pan doktor habilitowany nauk medycznych epidemiolog środowiskowy Michał Krzyżanowski, a także ekspert światowej organizacji zdrowia jest dzisiaj moimi państwa gościem dzień dobry dzień nowe państwo panie doktorze rozmawiać będziemy smogu, ale w takim kontekście wpływu na nasze zdrowie i zacznę od liczby, bo te liczby nierzadko budzą duże zamieszanie nie każdy wie jak Rozwiń » rozumieć zgodnie zobowiązującymi w Polsce przepisami alarm smogowy jest ogłaszane dla pyłów zawieszonych Pm 10 po przekroczeniu średniego dobowego stężenia 150µg na metr sześcienny, ale zdaniem wspomniane światowej organizacji zdrowia ten dopuszczalny poziom średniego stężenia dwudziesto 4 godzinnego będzie się wynosi 50µg metr sześcienny to jest różnica 100µg, czyli tak naprawdę, jakiej jakości powietrza jest dla nas dobra jest dla nas zdrowe i bezpieczne tak naprawdę to im niższe stężenie zanieczyszczeń tym jest za zadanie w tym powietrze zdrowsze powinniśmy dążyć do tego, że było jak najniższe to wytyczna niedopuszczalna wartość tylko wytyczną światowej organizacji zdrowia, która tak naprawdę dla dwudziesto czterogodzinnym średniej po 10 z 45µg, czyli jeszcze niższa niż dziś pani powiedział to nie jest wartość jakaś bezpieczna to jest wartość która, jeżeli byśmy utrzymali się na jej poziomie no to byśmy nie przekraczali długookresowego średniego poziomu, który rzeczywiście szkodliwy dla zdrowia utrzymywanie w Polsce tego alarmu tego poziomu alarmowego no tak bardzo wysokim poziomie to jest no coś takiego jak jak, jakbyś może nie mnie nie tłukli, ale byśmy schowali termometr do szafy zamknęli go na klucz, żeby nigdy nie używać, bo tak to wygląda w Polsce szczęśliwie bardzo rzadko osiąga się ten poziom 150µg na metr sześcienny ale, trzymając go tak wysoką czy ten ten poziom alarmowy oni informujemy się nawzajem o tym, że powietrze jest brudna i zanieczyszczone i że wpływa na nasze zdrowie dopiero jakiś bardzo bardzo ekstremalnych rzadkich poziomach coś może być oficjalnie docierać do społeczeństwa to jakim jest w jaki sposób w takim razie panie doktorze to powietrze wpływa na nasze zdrowie powiedzmy o tym powietrzu powyżej tego poziomu alarmowania, czyli wtedy, kiedy jest więcej niż 150µg na metr sześcienny pyłu Pm 10 wtedy, kiedy jest ich mniej niż 150, ale więcej niż 50, czyli wszystko co jest pomiędzy tymi normami zaleceniami wytycznymi WHO, a tymi progami przyjętymi w Polsce progami alarmowania jakościowo to objawy są, że taktem wpływu tego zanieczyszczenia na zdrowiu podobna są to objawy zup ze strony układu krążenia czyli jaki zaburzenia rytmu serca zaburzenia krążeniowe w ekstremalnych przypadkach może dojść do zawału serca i możemy odczuwać trudności z oddychaniem osoby, które mają problemy chroniczne przewlekłe choroby układu oddechowego bardzo źle się czują mają trudności mają trudności z oddychaniem i to we wszystkich tych poziomach i poniżej tego promu u progu alarmowego powyżej różnie to jest taka, że więcej osób może odczuwać znakomicie więcej osób i cięższe są te nie te objawy, więc chodzi o to, żeby zmniejszyć częstość i objawów no i ograniczyć liczbę osób, które cierpią wg szacunków w Polsce zanieczyszczenia powietrza co roku przyczyniają się do śmierci nawet 48 do 50 000 osób w całej Unii Europejskiej jest około 400 000 osób niska jakość powietrza skraca też przewidywaną długość życia o tym mówią eksperci czy wszyscy jesteśmy jednakowo narażeni na to na te negatywne konsekwencje zanieczyszczonego powietrza czy ktoś z tej grupy największego ryzyka jeśli chodzi o przedwczesny zgon czy też skrócenie przewidywanej długości rzece ryzyko jest podwyższone mniej więcej każdego w podobnym stopniu proporcjonalnie tylko ważne jest to podstawa ryzyka, czyli stan zdrowia aktualny, jeżeli ktoś jest bardzo zdrowy no to te objawy ze strony powodowane przez zanieczyszczenia są mniej prawdopodobna jest natomiast, jeżeli ktoś cierpi np. na choroby płuc czy na choroby krążenia to ma większe ryzyko, że te, że te objawy się zdarzą i zrzec się zdarzą zwiększy nasileniem także nie wszyscy z natury tych chorób, które o, na które za niszczenie mają wpływ no to osoby starsze przede wszystkim cierpią bardziej nieproporcjonalnie wśród tych osób zwiększa się wyraźnie częstości objawów i są bardziej zagrożone bardzo ciężkimi wynikami tego za zanieczyszczenia również ze zgonem prawda z drugiej strony w tego rozpiętości wieku no to dzieci małe, zwłaszcza dzieci, które mają predyspozycje do objawów oddechowych np. dzieci zasną mają częstszy ataki jasne mają częstsze epizody nasilonego kaszlu gorzej się rozwijają, więc nie tylko z rozwijają się fizycznie, ale już teraz wiemy, że gorzej rozmów rozwijają się umysłowo, czyli zdolności poznawcze nie rozwijają się tak szybko jak mogłoby się rozwijać czystym powietrzu i no w sumie to konsekwencje oczywiście na całe życie także różu i indywidualna osoby powietrzne nie są zagrożone w różny sposób trudność polega na tym, że my jeszcze w dalszym ciągu nie potrafimy tak jednoznacznie określić, kto z nas odczuje te skutki zdrowotne także nie możemy powiedzieć, że nie ma Jaś Małgosia to będą odczuwały, a inne dzieci notą mogą robić co chcą by jakimkolwiek zanieczyszczeniu i przez to, że wszyscy jesteśmy de facto narażeni na zanieczyszczenia powietrza, że nie można wydzielić grup tak jak np. w przypadku narażenia zawodowych, gdzie ludzie są bardzo często badani i bardzo często ono segregowanie no Fina nazwijmy to niedopuszczanie do narażonych stanowisk pracy tutaj nie ma czegoś takiego wszyscy jesteśmy narażeni czy jesteśmy zdrowi czy chorzy czy z młodzi starzy wszyscy żyjemy w tym samym środowisku bardzo często w rodzinach mieszanych pod względem wieku stanu zdrowia nie możemy się segregować i tu na tym polega problem, że te wiemy o tym, że niektórzy są bardziej podatni niż inni, ale de facto żyjemy razem panie profesorze czy każdy kontakt ze smogiem jest dla nas tak samo ryzykowny to jest także dopiero jeśli jesteśmy narażeni na to zanieczyszczone powietrze powietrze niskiej jakości przez dłuższy okres czasu lub też permanentnie to te negatywne konsekwencje odczuwamy niewątpliwie to długookresowe narażenie jest najbardziej szkodliwe dla ogółu osób długookresowe znaczy przez kilka lat jeśli żyjemy w jakimś miejscu w jakimś mieście przy zazwyczaj kilkadziesiąt lat, jeżeli jest tam żyjemy i zanieczyszczenie wyższe zdecydowanie mamy podwyższone ryzyko tych wszystkich skutków zdrowotnych w porównaniu do populacji, która żyje wczesnym miecz i miejscu krótkookresowe zanieczyszczenia epizody zanieczyszczeń zmiany za niższą część dnia na dzień też mają wpływ na zdrowie proporcjonalnie mniejszy, więc można powiedzieć, że to jest takie tak takie zaburzenia na szczycie wielkiej góry prawda jakieś nierówności no na szczycie, więc imię wielkiej góry 1 wyjątek od tej ogólnej faktu zasady wynikające z obserwacji nie dotyczy kobiet w ciąży, gdzie coraz bardziej wygląda na to, że pewien określony okres ciąży trzeci set w zależności od od skutki zdrowotne, ale zazwyczaj w ten trzeci sama ciąży jest najbardziej czuły i z punktu widzenia zdrowia dziecko i tego jak będzie to dziecko i duże znaczy, bo tutaj nawet waga urodzeniowa jest ograniczona wśród kobiet wśród dzieci kobiet narażonych na zanieczyszczenia, ale pod względem również tych tego rozwoju umysłowego także to tutaj ogranicza ten okres snu, ale to jest powiedzmy taki wyjątek tylko wąska grupa kobiet w nią co znaczy oczywiście każda kobieta w czasie, kiedy się je w znakomita większość kobiet wciąż jest kiedyś w tym trzecim secie nasz sama się i trymestrze i wtedy to Artego to od dotyczy, jakiego rodzaju problemy ze zdrowiem może powodować zanieczyszczenie powiedzenie czyszczą powietrze tak wiem konkretniej mówiąc powiedzieliśmy o tym że, że te problemy ze zdrowiem mogą wystąpić, zwłaszcza wśród osób, które są długotrwale narażone na oddychanie czy na kontakt z zanieczyszczonym powietrzem omówimy teraz może bardziej dokładnie, jakie problemy smog może powodować jeśli chodzi o układ oddechowy nerwowy i krwionośny, bo oprócz tego tego wolniejszego rozwoju intelektualnego powiedzmy tak w przypadku dzieci, które pan profesor wspomniał znane są też badania dotyczące większej częstotliwości Stanów depresyjnych, które mogą się pojawić ludzi narażonych na zanieczyszczone powietrze czy też dzieci, więc umów może po kolei IT te układy i to w jaki sposób smog nań wpływa na początku układ oddechowy żadnego zacznijmy możemy zacząć od układu oddechowego tutaj zarówno u osób dorosłych i dzieci mamy wpływ no występowanie i przebieg astmy, która może być spowodowana czymś innym, ale to jak jak ludzie czują jak często mają ataki astmy zależy od zanieczyszczeń powietrza o tym wiemy bardzo dobrze wiemy, że ostre infekcje oddechowe są w ich ryzyko jest większy przy wyższym zanieczyszczeniu i to zarówno przy tym długookresowym, jaki krótkookresowym czy po epizodach przy wyższego zanieczyszczenia powietrza te i infekcje oddechowe są częstsze i silniejsze mogą powodować hospitalizacji o potrzeby hospitalizacji itd. i na pewno znalezienie powodu przyczynia się do występowania i intensywności przewlekłymi słynnej swoich chorób układu oddechowego no i w sumie obserwujemy również szczęście zgony związane z chorobami oddechowymi właśnie wynikające z narażenia no zanieczyszczenia powietrza, a tutaj jest sporo tych, bo w stosunkowo często częstych chorób układu oddechowego, które są związane z tym pani może się pytać również, bo to pewnie też słuchaczy interesuje na ile covid jest związane to z zanieczyszczeniami od razu na samym początku naszej historii covidu pojawiło się mnóstwo publikacji w SW mniej lub bardziej lepiej lub gorzej zrobionych badań w tej chwili jest ponad 2000 prac naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych na ten temat cały czas sytuacja nie jest bardzo jasno to jest historia dość ostatnio, ale wygląda na to i tak zaczyna się krystalizować, że to co wiemy to ciężkość przebiegu covidu u tych, którzy są zarażeni i rokowania covid-u u tych, którzy są zarażeni są związane z zanieczyszczeniem powietrza i to nie tylko w czasie trwania trwania choroby, ale również tego w jakim zanieczyszczeniu ludzie mieszkali w poprzednich latach, jaki był stan układu oddechowego u nich itd. także wygląda na to, że ten związek istnieje, czyli de facto smog czy wieloletnie wielomiesięczne narażenie na zanieczyszczone powietrze sprawia, że dużo gorzej covid przechodzimy lub przechodziliśmy i dużo poważniejsze konsekwencje po covidzie czy też powikłania mogą wystąpić dobrze rozumiem, dlaczego w czasie covidu to wiemy czy powiedzmy przejście ze stanu ciężkiej choroby do choroby, które muszą być hospitalizowani np. częstość hospitalizacji jest większa, czyli tutaj, jakby obniża się tak by odporności organizmu o tym jak covid jak jak zdrowie po covidzie wygląda to jeszcze tego nie nie wiemy czy wiemy, że są oczywiście późny późny covid tzw. ale na ile zanieczyszczenia powietrza wpływają na to zdrowie po covidzie nie wiemy z drugiej strony wiemy, że covid obniża ogólnie z pogarsza wielu osób, które przeszły covid pogarsza stan układu oddechowego i taki układ oddechowy jest bardziej podatne na zanieczyszczenia, ale to jest jeszcze kwestia też hipoteza w tej chwili, którą na pewno będzie się badało intensywnie ale kto stwarza, gdyby na dodatkowy argument do tego, żeby ograniczeń ograniczać zanieczyszczenia, bo po prostu zwiększyła się to grupa ludzi, którzy są podatni na zanieczyszczenia układ krwionośny panie profesorze jak układ krwionośny reaguje na zanieczyszczenia powietrza układ krążenia cały także nie tylko naczynia krwionośne, ale przede wszystkim serce i ten ten to pomp ponoszą, bez której trudno rzecz chwili jeśli i są no największym chyba ilościowo problemem również dlatego, że to jest najcięższa choroba, na którą ludzie, zwłaszcza ludzie starsi cierpią i tutaj zanieczyszczenia powietrza pyłowe jak przede wszystkim pyłowe czy miał już do większej częstości do większej powagi na nas wiem co zwiększa zaś za zaawansowania tych chorób i tutaj mamy całą paletę, że tak możliwości jeszcze go wybrać tutaj jest niedokrwienia choroba serca, czyli to co powoduje zawały i są zawały czy występowania zawałów Stanów przed dawałoby Easton jakość naszego układu krążenia jest pogorszona przez zanieczyszczenia moment wylewy byle we krwi mózgu, które jednoznacznie są związane z zanieczyszczeniami no i to śmiertelne jak również tek plan, który mi możemy się ze zgonów wybronić ale, ale byli mniej poważne mamy związek nadciśnienia zanieczyszczeniami nadciśnienia aktu, które potem prawda może się kończyć niedokrwienne chorobą serca niewydolność serca, czyli usług uszkodzenie mięśnia sercowego, które powoduje, że mamy mniejszą sprawność serca czasami jest to bardzo groźne również zaczynamy ZUS-ie widzieć z troszeczkę mniej i jednoznaczną jednoznacznymi dowodami, że zaburzenia rytmu serca są związane z czystym zaburzenia rytmu serca, którą łupu ma przykład doprowadzi do nagłego zgonu i im i tu także tutaj i to są ciężkie choroby i w związku z tym również zgony krążenia owe są bardzo jednoznacznie na trzymam bardzo silne dowody naukowe na to, że zgony są uczniom z powodu chorób układu krążenia są związane z zanieczyszczeniami głównymi, a układ nerwowy układ nerwowy to jest zagadnienie, które pojawiło się na palecie naukowców powiedzmy 7 lat temu coś takiego w połowie poprzedniej dekady najpierw zauważono ten związek u dzieci znaczy związek prędkości rozwoju właśnie intelektualnego czy czy poznawczego i tutaj się jak gdyby w kolejne badania potwierdzają to i trochę później zauważono również wpływ zanieczyszczeń na stan układu nerwowego u osób dorosłych albo wobec starszych, więc np. zapadalność na demencję jest związano znaczy prawdopodobieństwo tego, że osoba starsza będzie miała demencję jest wiązano z zanieczyszczeniami również nie tylko w sensie klinicznym zero-jedynkowym ma demencję czy niema, ale również pogarsza się sprawność układu nerwowego i możliwości i intelektualnych różny sposób mierzonych w także tutaj mamy dzieci różne podejrzane są badane są różne różne zaburzenia układu nerwowego ma jeszcze to nie jest potwierdzone ostatecznie znaczy nie ma nie mamy tutaj w związku przyczynowo skutkowego, ale wydaje się, że dzieci autyzm czy chody chody 1 i te zdolności poznawcze sondaże są już są związane z zanieczyszczeniami u dorosłych Rekkles depresja demencja choroby pan choroba Parkinsona podejrzewamy i bada modom czy rzeczywiście jest związek przyczynowo-skutkowy jak często panie profesorze tego rodzaju poważne już konsekwencję występują jak wiele jest osób które, które zapada na takie choroby, które być może boryka się z pewnymi właśnie trudnościami związanymi z układem nerwowym narażonym na działanie smogu ma czynsz w populacji to niestety Voo, zwłaszcza w populacji tarczy to jest dość częste tutaj akurat nie mam nic co do co do tego układu nerwowego, ale powiedzmy, jeżeli mówimy o wszystkich skutkach zdrowotnych taki najbardziej zbiorczym wskaźnikiem, aczkolwiek bardzo już poważnie miedziowa zaawansowane są jest jest ilość, czyli ilość czy odsetek zgonów, które występują w związku z zanieczyszczeniem tutaj wiemy, że tak globalnie społecznym w Polsce to jest około 12% zgonów, czyli więcej niż jeden z Łodzi co dziesiąty zgon więcej niż 1 co dziesiąty zgon możemy przypisać zanieczyszczeniom na razie narażeniu na za zanieczyszczenia to znaczy, gdyby nasza populacja było w podobny sposób w tym w warunkach czystego powietrza to byśmy mieli corocznie 1 w każde 10 zgonów 1 mniej prawdą znaczy jednak VAR w populacji całej, ale tych TTS to są na wszystkie zgony natomiast, jeżeli myślimy o takich o zgonach krążeniu owych czy o jeszcze nie powiedzieliśmy np. o nowotworach płuc, które też są związane z zanieczyszczeniami to możemy oszacować, że w Polsce około 19% zgonów w związku z niedokrwienną chorobą serca czy zawał powiedzmy to jest związanych z zanieczyszczeniami, czyli to jest zawały choroby układu oddechowe u krążenia to po boju punkt ogólnie około 50% zgonów także także z czego 15 no to jest to są związane z zanieczyszczeniami przewlekłe choroby układu oddechowego także 15 to są zanieczyszczenia, czyli to jest to nie jest jedyny jedyna przyczyna zmian oczywiście nie można tego powiedzieć, ale to jest najważniejsza przyczyna zewnętrzna środowiskowa taka, którą po szczególną osoba czy pacjent mu mogłaby mieć bezpośredni wpływ, a oczywiście, że mamy wpływ na to gdzie mieszkamy możemy powiedzieć okej nie mieszkamy w tej zanieczyszczone miejscowości przez przenosi się jakieś cudowne morze leczy czy gdzieś na środek niczego gdzie, gdzie powietrze czyste tylko, że to jest oczywiście nierealna i tego nie można zrobić na pewno nie wszyscy nas, a na pewno nie wszyscy tną panie profesorze, a my jesteśmy w stanie się przed tymi negatywnymi konsekwencjami mogą chronić jakikolwiek sposób mam co myśli bardziej bardziej działanie doraźne półmaski być może oczyszczaczy powietrza, bo to, że kwestia smogu wymaga rozwiązań systemowych, których powinniśmy się oczywiście od rządu domagać to jest tym zupełnie inny temat, ale powiedzmy o tym co jesteśmy w stanie zrobić da własnego zdrowia w sytuacji, w której wciąż czekamy na te rozwiązania systemowe taką z zdarzają się z naciskiem na to, że w, że musi być zacznie od początku jak tak no to tutaj jest rzeczywiście ratowanie się w sytuacji beznadziejnej w no jest kilka sposobów, z których żaden nie jest dobry nawet daleko od idealnego powiedzmy i pytała pani te oczyszczacze tak oczyszczaczy w testach takich fabrycznych są efektywne mogą obniżyć stężenie drobnych pyłów w pomieszczeniu o 5060% pod warunkiem, że to pomieszczenie jest odpowiednio izolowane od świata zewnętrznego czy okno drzwi są dobre i zamknięta, że ten oczyszczacz jest adekwatny do objętości tego po pomieszczeniach, czyli jest w stanie przemienić tę ilość powietrza, która w tym pomieszczeniu je znaczy, jeżeli to jest wielkie pomieszczenie przedszkole np. o to byśmy potrzebowali bardzo intensywnych oczyszczaczy i pamiętając że te urządzenia kosztują same w sobie do znaczy takie, które rzeczywiście działają, bo nie mówiła jakiś trop po te, które działają to są kosztowne nie każdego na to stać, więc powiedzmy tego rodzaju zapobieganie wprowadza automatycznie olbrzymie nierówności między między ludźmi, bo stać na to jest de facto niewielką część społeczeństwa i na dodatek modeli, jeżeli działają to muszą być bardzo regularnie musi być bardzo liberalny serwis techniczny wymienianie filtrów, bo jeżeli tego się nie robi to zaczyna być w zasadzie rozsiewanie zanieczyszczenia także w zasadzie tak, ale w praktyce no to jest nie jest takie proste nie jest proste i PiS tak powiedzmy ze społecznego punktu widzenia to nie jest coś co należało należałoby uznać za za rozwiązanie to to nie jest rowem poza tym jest kwestia prądu, zwłaszcza w tej chwili to jest zaczyna być złe maski w tak w maski te, do których przyzwyczailiśmy w czasie szyku albo niektórzy się przy część społeczeństwa się przyzwyczaiła w czasie covid-u te w i Pp 2 albo 3 tak są w stanie ograniczyć narażenie osoby noszącej w tym czasie, kiedy jest rzeczywiście noszone i pod warunkiem, że jest dobrze dopasowana do twarzy i że wnoszone jest w sposób ciągły wiemy jak to w covidzie wyglądało w covidzie funkcja masek jest inną funkcję w ono Moskal zapobiega rozprowadza New zarazków, a nie chroni osobę noszącą no ale to powiedzmy Noto też tutaj to nie jest rozwiązanie, które by w dużym stopniu ograniczyło narażenie są również badania, które pokazują, że u osób, które w zasadzie najbardziej po powinny być chronione, czyli np. osób z chorobami układu oddechowego czy sercowego maską, która ogranicza przepływ powietrza utrudnia oddychanie może mieć również negatywne skutki także znowu jest, owszem na stole coś takiego tak tak 1, ale to nie jest rozwiązań no i teraz są rozwiązania systemowe, które są konieczne na koniec w kwietniu tego roku kilka miesięcy temu był pan jedną z osób, które podpisały się pod apelem przedstawicieli sektora zdrowia w sprawie projektu nowelizacji uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego apel ten skierowany został do marszałka Adama Struzika czy ten apel zostało rozpatrzone spotkał się jakąś odpowiedzią, jakiej treści była to odpowiedź o odpowiedzi w sensie marszałka ma od marszałka nie nie wiem naczynie nie słyszałem prawdopodobnie, gdy była to słyszał, ale nie mogę powiedzieć stuprocentową pewnością natomiast ta uchwała, którą żeśmy prosili w liście przeszła szczęśliwie w sejmiku województwa mazowieckiego i ograniczenie spalania paliw stałych w Warszawie w przyszłym od od października przyszłego roku, czyli w następnym zaś sezonie za grzech czym przeszła także tego obawialiśmy się, że to nie nastąpi natomiast to co wiemy, więc była godnie znaczy to było dobre w tym całym w tej całej sytuacji to, o czym się dowiedzieliśmy w tym tygodniu województwo małopolskiego, w którym niestety sejmik opóźnił znaczy zmienił uchwałę antysmogową województwa małopolskiego i opóźniły wdrożenie od całe 2 sezony grzewcze, czyli kopciuchy będą mogły kopci przez następne 2 lata bez żadnych ograniczeń jak walczyć dlaczego, bo Kraków do tej pory bardzo chwalono za działania związane z walką ze smogiem, skąd nagle taki zwrot akcji no tutaj tylko moje domysły są, bo nie mam argumentów za w Prost przeciwnie właśnie sukces początkowy powinien zachęcić włodarzy do do tego, żeby jednak to u uchwałę utrzymać w mocy i żeby kontynuować polepszenie sytuacji województwie prawdopodobnie argumentem było to, że my jest decyzja do tego, żeby palić wszystkim i bez ograniczeń oprócz opon, o ile pamiętam, więc 1 takie ograniczenie umożliwi uniemożliwiałoby w sposób prawny korzystanie z tego, ale to TOK półżartem pół salonu niestety wydaje mi się, że jest to niezrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i niezrozumienie tego, że te działania powinny obejmować większy obszar i nie wystarczy, że w Krakowie ograniczenie właśnie ten spalania czy zakaz spalania paliw stałych działa, ale niestety kroków jest zanurzone, że tak powiem w regionalnym zanieczyszczeniu czy ma 60% tych pyłów to wpływa z z całego gry z okolicy, jeżeli w okolicy takim właśnie województwie nie będzie działań radykalnych no to każdy poszczególny miasto będzie niestety jego akcje indywidualne nie sprawia, że zanieczyszczenia się zmniejszą w sposób widoczny trzymamy kciuki, żeby takich sytuacji, bo jak najmniej, żeby świadomość społeczna na temat negatywnych konsekwencji smogu dla zdrowia rosła m.in. temu służy to nasza dzisiejsza rozmowa bardzo serdecznie dziękuję doktor habilitowany nauk medycznych epidemiolog środowiskowy i ekspert światowej organizacji zdrowia Michał Krzyżanowski był dzisiaj moimi państwa gościem dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WKRĘĆ SIĘ W EKO

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA