REKLAMA

"Nie inflacja, ale masowa deklasacja". Prof. Jacyno o ekonomii neoklasycznej

Godzina Filozofów
Data emisji:
2022-11-19 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
35:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
prof. Małgorzata Jacyno dzień dobry dzień dobry to wróćmy do tych wtorkowych wydarzeń jest też nie wiem załóżmy w domu pogrążona w lekturze któregoś ze swoich ulubionych francuskich socjologów zerka aż do jakich informacji w przerwie no widzisz, że wszędzie są czerwone alerty informacje, że spadły pociski na Polskę rosyjskie najprawdopodobniej atak wojna nie wiadomo co co myślisz wtedy myślę, że mamy do czynienia z 2 wydarzeniami jedno jest oczywiste drugie mniej Rozwiń » oczywiste i wydaje mi się doniosłe zacznę od tego, że przede wszystkim zginęli obywatele Polski tak jest i w zasadzie z tego faktu daje się wyprowadzić drugie wydarzenie, a mianowicie ta konfuzja, jaka zapanowała przy komentowaniu oświadczeniach związanych z tym wydarzeniem wskazuje na coś bardzo ważnego, a mianowicie na załamanie się z racji pewnej do tej pory w przestrzeni publicznej powtarzała się pewna oczywistość, a mianowicie, że ta sytuacja w jakiej jesteśmy kryzysowa od razu zasygnalizuje, że wydaje mi się użyteczne pojęcie polityk zysków używanie przez ekonomistów historyków tak naprawdę jest to, czyli ludzi pani kryzysami jest wielopoziomowy czy też jest wiele różnych prezesów 1 rzecz jeszcze więcej tych kryzysu wzajemnie się indukuje to jeden z odwołuje drugi jak są 2 to wywołują trzeci kryzys tak jak powiedziałam tym pojęciem posługują się historycy ekonomiści także socjologowie, ale jest to pojęcie, którego użył w 2014 roku rząd Claude junkers k powiedział wtedy, że Unia europejska jest na etapie wielopoziomowego bardzo złożonego kryzysu, na których się składa kilka kilkanaście innych kryzysów no i panowała taka oczywistość w warunkach tego polityk zyskał, który jest przeżywany bez mała od dekady, a mianowicie, że ta sytuacja kryzysowa oznacza pauperyzacja oznacza, a niestabilność nasilenie wszystkich zjawisk, które były przyczyną źródłem cierpienia wielu rodzin natomiast gwarantuje się nam obiecuje się na pewien rodzaj bezpieczeństwa to bezpieczeństwo to jest fakt, że nie musimy patrzeć nie, bo czy spadają na nas bomby powiedziałabym, że jest to coś w rodzaju takiej tymczasowej umowy, którą zalicza się do umów nazywanych ekonomię moralną co za coś no i wzorce za co jest bezpieczeństwo jest prawda na gwałtowną gwałtowne no właśnie z tym jest problem, dlatego że mówi się o inflacji natomiast inflacja nie jest faktem ekonomicznym z mojego punktu widzenia z moich doświadczeń doświadczeń mam tutaj na myśli lektury może nie tak oczywiste powszechne w Polsce to jest dezinformacja mówienie o inflacji, dlatego że inflacja oraz tutaj ekonomiści przyślą Gniezna wiadomo siedzą nie oczywiście, że ta już zdarzało się nowego rozdania naszych, dlatego że posługujemy się modelem neoklasycznym natomiast nie ma u nas niewiele jest miejsca na taką myśl ekonomiczną, w której ekonomia mogłaby prawdziwie być nauką interdyscyplinarną czy nie byłoby np. w książce rozdziału aspekt społeczny aspekt ekonomiczny aspekt jeszcze psychologiczny np. tak i rzeczywiście takich sposobów Max Weber to jest klasyczny myśliciel, dla którego nie do pomyślenia było to, żeby kwestię procesów ekonomicznych i widzieć osobno poczynając od zjawisk np. osobno od zjawisk różnić procesy ekonomiczne wyróżniać np. zjawiska religijne, ale to nie jest oczywiście jedyny jedyny taki myśliciel jest wielu wiele znaczących postaci nie mam tutaj na myśli eroica jasne to po prostu o to chodzi, że tak, że ekonomia się, że to jest taka dyscyplina, która opisuje tak skomplikowaną złożoną sieć relacji społecznych, w których i rozmaite przekonania lęki i wartości odgrywają kluczową rolę, że mówienie o nim jako właśnie dyscyplinie, która tylko dotyczy pieniądza oderwanego całej reszty jest jest zupełnie nie ma sensu ja zapomniałem niestety, że w tym miesiącu mamy te serwisy informacyjne w godzinie filozofów jedenastej, więc musimy na moment ustąpić niezwykle istotną informacją miejsce i zaraz wracamy no jesteśmy ponownie na antenie prof. Małgorzata Jacyno wciąż z nami od tej specyficznej wymianie nazwijmy to czy o tej umowie społecznej mówiłaś, w której względne poczucie bezpieczeństwa polegające na tym, że rakiety nam głowy nie spadają dostajemy w zamian właśnie za co za to, że wytrzymujemy rozmaite trudności te wszystkie procesy o charakterze doskwierają mi dyskomfort, czując o, których wspomniała z inflacją na czele tak, dlatego że mamy do czynienia właśnie nie z inflacją, ale masową deklasacja inflacja jeśli jest wskazywana jako bolączka to co ona oznacza ono oznacza w istocie, że na plecach człowiekowi siedzi jakaś nieznośna refleksyjną ość to znaczy, że każda sytuacja nabiera innego znaczenia jeśli ktoś wybiera się na kawę student dajmy NATO przed zajęciami no to zastanawia się go stać na PKB można powiedzieć, że inflacja przy wierceniach całą codzienność człowieka nie jest to oczywiście jest to zgrabny skrót stopa życiowa na itd. ale to jest zjawisko, które ma inflacja taka, jaką ma do czynienia Europa zjawisko o oznaczeniu o wiele bardziej doniosłym takim który, ponieważ niedawno była obchodzona rocznica w każdym razie sygnalizowano to komentowano wielkiego kryzysu pojawia się problem tak naprawdę, jaka jest nasza tożsamość ma jednak pewnych problemów nie było banki żywności kolej i studentów do banków żywności konieczność wymiany tych produktów, które oferują banki żywności np. wycofano ziemniaki w wielkiej Brytanii z banków żywności z tego powodu, że trzeba je gotować, a problem właśnie na tym polega, że się nie daje już gotować następnie konkursy rozumiem że, że ktoś usiłował zainicjować taką narrację w stylu Wesołej apokalipsy konkursy teleturnieje, w których główną wygraną jest opłacenie rachunków za energię w Południowej Europie studenci, którzy mieszkają w przyczepach kempingowych, ponieważ nie stać ich na opłacenie na wynajęcie mieszkania ani otrzymali pokoju w akademiku można wymieniać bez końca czas da weźmy dane statystyczne w ponad 4004400 0004400% wzrost osób korzystających z banków żywności Wielkiej Brytanii 600 000 dzieci cierpiących głód i teraz trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że głód to nie jest sytuacja, w której dziecku burczy w brzuchu głód niż się ze sobą określone konsekwencje być może także jakieś uszkodzenia organiczne neurologiczne to nie jest tak, ale rzeczy nie chodzi tylko o to, żeby się najeść, więc UE coś, bo w takiej sytuacji były stany Zjednoczone w latach dwudziestych i trzydziestych, a co naszą tożsamością czy mamy, więc de mu łączyć do naszej tożsamości kwestia dobrobytu to nie jest tylko kwestia tego, że wszyscy obywatele są najedzeni to jest także takie poczucie, że żyje się w cywilizacji, że pewien poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwa związanego z przetrwaniem biologicznym jest zaspokojony, a tymczasem jednocześnie widzimy, że elity polityczne oraz finansowe dokładają wiele starań, żeby sobie stworzyć taki kokon bezpieczeństwa kupują schrony mają udział w dywidendach inwestycjach wreszcie zakładają sobie specjalne szpitale instytuty, przewidując kolejne problemy ze sprzętem medycznym prawdopodobniej z niedoborem leków, więc oni sobie poradzą legalną brama jest sprawa ma o wiele większe znaczenie to jest 1 rzecz druga rzecz myślę, że to jest dobra okazja, żeby powiedzieć o tym jak relacjonowany jest konflikt wojna ukraińską rosyjska w mediach zachodnich my zwracamy uwagę w Polsce szczególnie to jest trochę zrozumiałe na kwestie terytorialne i traktujemy te wojny jako wojnę o terytoria i gdyby przyjrzeć się porówna się narracji zachodniej polskie to trzeba by było dodać, że to nie jest takie oczywiste co jest złem, a co jest obiektem głównego zainteresowania, dlatego że równie istotna kwestia, która skądinąd sprawia, że trudno sobie wyobrazić zamrożenie zawieszenie tego konfliktu inaczej mówiąc to wydarzenie, które miało miejsce tragiczne, w którym zginęło 2 obywateli polskich każe się zastanowić nad tym czy rząd podejmuje jakieś działania, które sprawiłyby, że mielibyśmy takie poczucie, że to jest kontrolowane, bo rozumiem, że stąd się wzięło takie zamieszanie niepewność sprzeczne komentarze do tego wydarzenia marsz, ale mało naruszone ja myślę że, toteż jest funkcja architektury przestrzeni informacyjnej dzisiaj to znaczy obieg informacji na świecie jest gigantyczny wszystko dzieje się w tej samej sekundzie, w której w, której następuje dzieje się na poziomie informacyjnym i taka potrzeba, żeby natychmiast mieć odpowiedź na pytanie co się stało z uwagi właśnie na architekturę mediów, z którą mamy do czynienia jest głęboka i silna, a jednocześnie w takich sytuacjach bardzo często potrzebny jest czas, żeby w ogóle się zorientować co się stało w i to napięć, ale Schetyna wobec tego wyjaśnienia, dlatego że wojna wybuchła wczoraj organizowaną za dobrowolnym główny obiekt to jest oczywiście energia ze szczególnym naciskiem na energię jądrową, bo to co te dotychczasowe narrację opowiadają właśnie znowu realista nie da listach tymczasem kwestia suwerenności są o wiele bardziej złożona być może w Polsce mamy szczególną tendencję z różnych powodów do tego, żeby kwestie suwerenności widzieć jako kwestię obrony granic tymczasem wiadomo, że suwerenność podmiotowość wymaga różnego rodzaju działań różnego rodzaju strategii to bardzo dobrze widać na przykładzie w tej chwili państw południowo amerykańskich, które niektóre z nich podejmują próby renegocjacji niektóre nawet wstrzymują realizację kontraktów związanych z budową elektrowni atomowych i nie tyle problemem było u nas będą elektrownie atomowe już żeśmy się umówili właśnie z Amerykanami, którzy na mnie wybudują miejmy nadzieję no właśnie chciałabym się odnieść do tego jakich okolicznościach to będzie robione bo o czym pytam o możliwość powołania takiego zespołu, który w takich sytuacjach będzie reagował czasami być może będą to bardzo konkretne sytuacje dramatyczne, ponieważ należałoby się spodziewać ciągu dalszego nie jest sobota waży, ale ciągu dalszego sabotażu podpalono w od czasu wybuchu tej wojny w krajach Europy zachodniej podpalono wiele fabryk produkujących żywność podpalano lasy różne obiekty strategiczne prowadzi się cały czas śledztwa, więc jeśli chodzi natomiast o takie przedsięwzięcia jak elektrownie atomowe no to trzeba pamiętać, że wyparowało zaufanie to jest jeszcze 1 element, który sprawia, który skłonił niektórych ekonomistów do tego, żeby odejść od ekonomii neoklasycznej okazuje się, że zaufanie jest koniecznym warunkiem tego co się nazywa wolną wymianą i widzimy by podać jeden z przykładów czasami kontenerowce potrafią dwa-trzy tygodnie stać czekać aż wzrosną ceny dopiero wtedy wpływają do portów, więc Wyparło wyparowało coś co stanowiło podstawę dotychczasowego funkcjonowania ekonomii i nie można się spodziewać, że w najbliższym czasie to zaufanie powróci, a ja się jak to się przekłada na te kwestie związane z budową elektrowni atomowych np. w Polsce to jest wielkie przedsięwzięcie tutaj potrzebne są surowce pufy fabryka ty to nie jest, więc jeżeli wcześniej szacowany czas budowy takiej elektrowni na dekadę to można się spodziewać wydłużenia tego czasu inna rzecz to dobrze by było, gdyby właśnie także w Polsce powstały takie publikacje napisane w oparciu o dochodzenie jak kształtowały się jak kształtowała się kwestia polityki energetycznej wtedy, kiedy kraje Europy Środkowej i wschodniej przystępowały do Unii Europejskiej, dlatego że jest kilka krajów Polska jest bez mała wyjątkiem jest kilka krajów Bułgaria Rumunia Słowacja, którym mają elektrownie atomowe i tu niesłychanie istotne i to można powiedzieć od tego zaczęła się ta niepewna sytuacja geopolityczna, kto z kim Ukraina ma się związać jeśli chodzi o kwestie wymiany paliwa jądrowego po 2014 roku Ukraina też zawarła nowy kontrakt ze Stanami Zjednoczonymi opiewający na 30 000 000 000 to miały być 4 dodatkowe reaktory i nie tyle zawołania czy taka niejasność dwuznaczność w kwestii tego czy Ukraina wstąpi do NATO czy też nie wstąpi była zarzewiem tego konfliktu są kwestie związane z polityką dotyczącą atomu, dlaczego dlatego że jest taki powszechny zwyczaj można powiedzieć odruch różnicowania stawiania granicy pomiędzy sektorem cywilnym i sektorem militarnym natomiast taki ostry podział jest po prostu nieprawdziwe i to co zaniepokoiło Rosję to właśnie niepewność związana z tym, jaki rodzaj broni pozostaje w czyjej dyspozycji i od tego zaczęły się różne problemy, a te problemy były sygnalizowane przez być może w tej chwili sobie część państwa o tym przypomni były sygnalizowane przez wzrost cen gazu od roku 2020 i jeśli dobrze ktoś sięga pamięcią do tych czasów pamiętam, że o tym rozmawialiśmy ja mocno podkreślałam, że z miesiąca na miesiąc rosną ceny gazu, czyli to nie jest także Rosja zaczęła jak to się mówi przykręcać Kurek wtedy, kiedy pojawił się ten fakt dodali to tylko tutaj niezależnie, jakby od tej analizy, której mówisz i niezależnie od adekwatności tego opisu jest przecież coś co z kolei akcentuje bardzo często ostatnio długiej rozmowy z nim słuchałem Timothy Snyder wydają się bardzo trafny, bo takim esencja innym ujęciem tej kwestii, a mianowicie to, że Rosja nie traktuje Ukrainę jako kraju podmiotowego mającego prawo do samostanowienia tylko jako z wasali izolowano ziemie która, która podlega w gruncie rzeczy jej wpływom i Rosja wyznacza pewien horyzont samostanowienia się tej tego społeczeństwa ukraińskiego i chyba na tym polega główny problem, że niezależnie od tego jak byśmy rozumieli te kwestie to zarazem no mamy do czynienia z właśnie takim traktowaniem kraju, który sam decyduje o sobie, że chce być krajem wolnym niezależnym tak oczywiście stąd pytanie, dlaczego dla elit politycznych Putin był nie tylko zwyczajnym politykiem, ale wręcz wymarzonym, która to zaraz do tego wrócimy w Małgorzata Jacyna jest z nami teraz informacja z Małgorzata Jacyno wciąż z nami Władimir Władimirowicz Putin jako wymarzony polityk dla pewnej części elit politycznych biznesowych jak rozumiem zachodnich tak zakończyła czyli, budując duże napięcie w udzieleniu konieczność, ale właśnie dlatego powiedziałam, że ceny gazu rosły i to był sygnał to był taki takie znaki dymne, które dawał prezydent Rosji i teraz rozumiemy, dlaczego jest to związane z polityką związaną z energią atomową tak inaczej mówiąc, jakby warunki do tego konfliktu powstawały długo, bo jeśli chodzi o elektrownię atomową to no nie jest to jak wymienienie wkładów długa w długopisie to po prostu trwa lata doszło do takiego momentu, w którym prezydent Rosji postanowił mieć kontrolę nad tym, a przy okazji wykorzystać wykorzystać inne procesy i wtedy, kiedy jeszcze media rosyjskie były ogólnie dostępne to pamiętam wiele wystąpień rosyjskich polityków, w których powtarzał się ten motyw geopolityczny nowego podziału świata na tym polega strategia Rosji na połączeniu tej kwestii, jakby nie było trochę lokalnej od początku mówiliśmy, że ta wojna jest tele drugim planem tego co się szykuje i w związku z tym przywódcy zachodni w ogóle nie uznawali za stosowne reagowanie na to tak, ponieważ jest to kwestia wieloletnia prezydent Rosji wysyła sygnały, że postanawia przejąć kontrolę robi to w ten sposób, że podwyższa ceny gazu i te przywódcy zachodni przyjmowani to przez 1,5 roku do wiadomości, a gdyby, ale wiedząc co się dzieje czy po prostu będąc jak już niewiadomymi tak czy wiem i tak przeważają zdecydowanie komentarze wśród dziennikarzy śledczych, do których ja mam zaufanie są zadania wraz ze straży lekarzu, lecz oczywiście, że tę sprawę zlekceważono zignorowano, że wywiad nie dopełnił swoich obowiązków powiem, że to jest ten moment chwili, ale nie zgadzam z tymi dziennikarzami ale o co tam na dobrą sprawę tak jakby rzecz, wprowadzając do totalnego konkretu chodziło to znaczy, o co chodziło, żeby nie budować atomu czy, żeby co robić właściwie po co te ceny gazu Góra ceny gazu rosną, ponieważ w ogóle sytuacja jest skomplikowana Europa na pewno nie może sobie pozwolić po pierwsze na zrezygnowanie, zwłaszcza Niemcy na zrezygnowanie stanie i energii, bo tyle na horyzoncie jest wielki konflikt geopolityczny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Chinami i tutaj już na pewno Europa nie może przyłączyć się do polityki sankcji z tego powodu, że zostaniemy na drugi dzień bez podstawowych leków przeciwbólowych, które można kupić w sklepie spożywczym nie mówiąc już o aparaturze medycznej o sankcjach wobec jej romans weźcie i z tego co znaczy to na pewno wiem przywódcy krajów zachodzi już wybrali delegację do Stanów zjednoczonych z prośbą o obniżenie cen energii, ponieważ Europa jest zupełnie niekonkurencyjna 10% produkcji albo upadło albo przeniosło się do Stanów zjednoczonych do Ameryki Południowej do Azji i i 50% zakładów przemysłowych prawdopodobnie ograniczy swoją produkcję, więc to takie alarmujące artykuły ostatni dzwonek zwróćmy uwagę na to, że mówiliśmy o reindustrializacji mamy deindustrializacji dlatego nie wierzy to znaczy rozumiem rozumiem, że taka jest diagnoza tych, którzy prowadzili śledztwo w tej sprawie natomiast gdybym miała jeszcze dodać do tego coś pikantnego to powiedziałabym, że po prostu widziałam w sieci filmy ostrzegające zachód przed wielkim kryzysem energetycznym to były takie kwas jej sile rynkowej obrazki Boże Narodzenie starsza kobieta czeka na odwiedziny siedzi przy świeczkach siedzi w kurtce ubrana to 1,5 roku trwało, więc trudno mi uwierzyć w to, że niektóre filmy niektóre firmy są do dzisiaj podejrzewam ja nie jestem w stanie tego sprawdzić niektóre być może zostały wyprodukowane nawet po tym, konflikcie natomiast ja pamiętam i dokumenty filmy, które opowiadały co należało zrobić natomiast media kryzys sanitarny mimo to, że usilnie podkreślano, że to jest kryzys procesu kapitalistycznego, bo to warto wiedzieć to na różnych bardzo od krajów zachodnich nie istnieje tak jak laka mówił nie seks nie istnieje stosunek seksualny nie istnieje też opowiem kapitalizm nie istnieje istnieje proces kapitalistyczny to znaczy, że jeżeli budzę się w piątek to to jest inaczej niż było w czwartek proces kapitalistyczny oznacza ciągłą akumulację to znaczy, że on się nie zatrzymuje i teraz w wyniku tej wojny z 1 strony rzeczywiście mamy dużą integrację jeśli chodzi o kwestie militarne natomiast widać, że postępuje fragmentacja jeśli chodzi o poszukiwanie strategii poradzenia sobie z tym kryzysem oczywiście moje, jeżeli mówimy o apokalipsie to myślę, że to co nas niepokoi to nie jest tylko kryzys klimatyczny nie tylko ta wojna, ale też to zapadnięcie się ta katastrofa dotyczy przeczucia związane z katastrofą z apokalipsą dotyczą też społeczeństwa całe szaleństwo właśnie to, bo mówisz mówisz o tych znakach różnych, które były i które można było odczytać jak rozumiem, a w każdym razie ten nie zwracała uwagę już kiedyś pojawiały nie teraz tylko post factum, ale co wobec tego moim zdaniem należało wtedy zrobić, kiedy te znaki pojawiały, kiedy były wszystkie elementy ostrzegawczy, który teraz mówi to znaczy, czego tutaj zabrakło co ja, jakie decyzje powinne powinny zapaść wtedy czy też w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby na to pytanie swoim problemem jest to jak kształtują się narrację czy dyskurs świętował wszystko jedno np. dla mnie takie niepokojące jeśli chodzi o fragmentacji, jaka ma miejsce w unii europejskiej, bo trzeba podkreślić spełniły się marzenia tych którzy chcieli, aby rozluźnił się Sojusz niemiecko-francuski i to się stało w odniesieniu do kilku ważnych bardzo kwestii strategicznych tylko, że teraz nie ma ocenia, do którego można by było odwołać to są sojusze, które powstają ze względu na taką czy takie czy inne wezwanie i to co się ujawnia w tej chwili, kiedy rozmawiam z ekonomistami francuskimi socjologami to takie rosnące przekonanie, że utrzymuje się cały czas podział na Europę środkową i Europę zachodnią, że to są różne społeczeństwa mówiąc w skrócie społeczeństwa Europy Środkowej wschodniej niż żałują tak utraty wspólnych instytucji dlatego tutaj zacytuję Dominik da socjolożka, która zajmuje się pracą, dlatego że my mamy złe doświadczenia z państwem najpierw komunizm, a potem transformacja, czyli 2× objawia się państwo i jako Instytut mi instytucji ach, agresywnych dyscyplinujących i w naszym przekonaniu w naszym Imaginarium politycznym dobrobyt równy dostęp do ochrony zdrowia do edukacji bierze się z procesu kapitalistycznego natomiast w doświadczeniu społeczeństw zachodnich dobrobyt bierze się z powstrzymywania procesu kapitalistycznego nawet w tej chwili widzę, że rozpoczyna się dyskusja, w której się odwołują badacze do roku sześćdziesiątego ósmego no to jest to wydarzenie, które nas nie będzie w stanie połączyć raczej widać, że jeśli chodzi o Imaginarium polityczne kulturowe oczekiwania wobec państwa to bliżej jest nam do społeczeństwa ukraińskiego natomiast dalej do społeczeństwa francuskiego hiszpańskiego, gdzie tydzień temu były olbrzymie demonstracje 600 ponad 600 000 osób brało udział w demonstracji przeciwko cięciom w ochronie zdrowia no i wydaje mi się, że ujawnia się tak ujawnia się to, że Europie jest ma bardzo trudno zbudować własną strategię, a kwestie terytorialne na bliskość Polski i Ukrainy wydaje mi się żona będzie miała jednak znaczenie rosnące, dlatego że warunkach kryzysu klimatycznego właśnie możliwość współpracy reagowania szybkiego, a wiemy, że mamy skromne służby czy to chodzi o straż czy o infrastrukturę i więc ta współpraca terytorialna będzie miała bardzo duże znaczenie, bo to są konkretne decyzje związane z suszą pożarami z niedoborem produktów właśnie właśnie dlatego, bo to mnie zaintrygowało opowiedziała się także tych zapowiedziach kryzysu energetycznego które, które się tam pojawiały wcześniej i jak rozumiem cały czas rysuje taki krajobraz wzajemnych sprzężeń Poli kryzysu owych krajobraz, w którym różne elementy ze sobą współgrają, choć my mamy tendencję do rozpatrywania ich w sposób wyizolowany np. właśnie mówiąc o tych kwestiach wyłącznie wojennych w oderwaniu od całej reszty tylko tylko stąd moje moje pytanie o to właściwie, jakby można było jeszcze wtedy, kiedy nie doszło do tych wszystkich wydarzeń, które mamy teraz jeszcze przed 24lutego 2022 roku no właśnie tą kierować takimi wydarzeniami tarza się, że na razie jednak nosił zwracam uwagę na to jak w Polsce dyskutuje się o Unii Europejskiej albo jest się za przynależnością do Unii Europejskiej, jeżeli ktoś domaga się tak jak ja reform jest przeciwko Unii Europejskiej tymczasem wszystkie społeczeństwa zachodnie domagają się reformy Unii Europejskiej my jedyni nie domagamy się dla nas to jest Unia europejska prowadzi politykę prospołeczną Ano PiS domaga jak misję zamach, ale ja mówię o innych reforma sądów, które w, których pragną społeczeństwa europejskie, a nie politycy ja nie czuje Solidarności z politykami tylko ze społeczeństwami i nie mam satysfakcji z tego, że tak bardzo obniża się poziom życia w Niemczech nie chce nie chciałabym, żeby jakiekolwiek społeczeństwo spadło ze schodów, dlatego że deklasacja społeczne nie oznaczają, że klasa średnia staje się klasą ludową nie wchodzi się do żadnej kategorii jest to bardzo niebezpieczny moment zacytuję dalej za, żeby mówić pewnym skrótem nie mogę tego rozwinąć, kiedy mówię o niebezpieczeństwie faszyzmu to mam na myśli i jedno sentencji, którą często się powtarza, a te rzadziej jeśli chodzi o nowy faszyzm to pojawi się on wtedy, kiedy stary stanie się folklorem, więc jest to sytuacja niebezpieczna sytuacja klasa akcji, która skłania do tego, żebyśmy starali się wyrównać perspektywy między społeczeństwami nie tylko między politykami bardzo dziękuję tutaj postawimy kropkę prof. Małgorzata Jacyno była z nami do następnego spotkania teraz informacje, a po informacjach Michał Okoński Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA