REKLAMA

Do czego przyda nam się fotokataliza?

Człowiek 2.0
Data emisji:
2022-11-19 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:15 min.
Udostępnij:

Katalizatory są od dawna znane chemikom. To substancje ułatwiające przebieg reakcji, które nie biorą w niej udziału. Nowe odkrycia w tej dziedzinie wpływają na rozwój technologii. Czym są fotokatalizatory? W jaki sposób pomogą nam oczyszczać powietrze i produkować paliwa? O tym opowie prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jan Stradowski przy mikrofonie witam państwa człowiek zajmie się dzisiaj chemię dokładniej foto katalizator co takiego do czego może nam się przydać, jakie praktyczne korzyści możemy mieć zastosowania takiej technologii o tym opowie dzisiaj moja rozmówczyni prof. dr hab. inż. Adrianna Zalewska medyka Uniwersytetu gdańskiego start-upu nano z dzień dobry dzień dobry mamy i uczelnie mamy start-up pracuje pani to i to jak rozumiem tak pracuje i na uczelnie i pracuje w startupie Rozwiń » oczywiście startupie pewnym pokłosiem mojej działalności na uczelni, czyli badania, które doprowadziły do powstania tego start-upu zostały zrealizowane na Uniwersytecie gdańskim wcześniej nawet zostały rozpoczęte jeszcze wiele lat temu na Politechnice gdańskiej, dlatego że tam wcześniej pracowała i dopiero na pewnym poziomie dojrzałości ta technologia jest wykorzystywana przez start-up, który udało nam przywołać do tego jak transfer wiedzy zawsze też czas wrócimy natomiast znaleźć rozmawiamy o tym co to właściwie jest foto katalizatora z chemii pewnie państwo pamiętają jeszcze mam nadzieję, że szkoły katalizator to taki element taki związek chemiczny, który bierze udział w reakcji chemicznej, ale nie bezpośrednio przyśpieszają ułatwia zachodzenie reakcji chemicznej sam nie bierze udziału jest takim jak tylko stojącym obok no właśnie to zaś pomocnikiem kimś takim tylko pomaga w tej reakcji, ale sam się nie zużywa to rozumiemy foto katalizatora chodzi o katalizator chodzą pod wpływem światła, ale nie wiem czy to dobrze zrozumiałem jest pewne podobieństwo foto katalizatora do katalizatora, bo tutaj pan redaktor wskazał, że katalizator nie ulega zużyciu podczas reakcji podobnie jest foto katalizatorem, ale faktycznie tym elementem niezbędnym do tego, żeby reakcja zaszła jest obecność światła to światło musi być odpowiednio dobrane do foto katalizatora to znaczy to musi być promieniowanie albo z zakresu ultrafioletowego, ale może być też promieniowanie z zakresu widzialnego tak dobrane do materiału półprzewodnikowego, którym właśnie jest foto katalizatora, żeby ten materiał uległ wzbudzenie potem wzbudzeniu powstają odnośniki ładunków tak jak elektrony i dziury i one reagują na powierzchni tego foto katalizatora z takimi składnikami środowiska jak cząsteczki wody jak cząsteczki tlenu w efekcie tych reakcji następczych na powierzchni foto katalizatora powstają aktywne formy tlenu przede wszystkim rodniki hydroksylowe rodniki hydroksylowe pewnie wszyscy wiemy, że np. są generowane w naszych organizmach organizmy są odpowiedzialne za procesy starzenia, a my to te właściwości rolników druk celowych co znaczy to, że są bardzo silnym utleniaczem to, że są uczenia czym nie selektywnym wykorzystujemy do rozkładu zanieczyszczeń i taki proces foto katalityczne może być wykorzystywany czy prowadzone zarówno w fazie Wodnej, czyli możemy debatować zanieczyszczenia, które znajdują się właśnie przykład w wodzie pitnej czy w ściekach, ale możemy wykorzystywać tak jak metą robimy do rozkładu zanieczyszczeń zanieczyszczeń chemicznych czy do inaktywacji zanieczyszczeń mikrobiologicznych w fazie gazowej i może, dlaczego myśmy akurat wybrali fazę gazową, dlatego że reakcja foto chemiczna zachodzi większą efektywnością twarzy gazowej dlatego, że to światło nie jest rozpraszanie czy pochłaniane przez medium reakcyjne, a tak się dzieje właśnie w wodzie stąd wyższa skuteczność takiego procesu właśnie do oczyszczania powietrza i łatwiejsze wykorzystanie tego po prostu w praktyce czyli, jeżeli dobrze zrozumiałem państwo wykorzystujecie trochę to foto katalizatora w jak ogniwo fotowoltaiczne, bo ono zamienia energię światła słonecznego w tym przypadku na energię elektryczną państwo wykorzystujecie to energia światła, żeby uzyskać no coś chcą energii chemicznej związki, które można potem wykorzystać do oczyszczania powietrza w pewnym sensie tak ta energia światła wykorzystano właśnie do tego żeby, żeby wytworzyć to takie medium pośrednie, czyli te silne utleniacze na powierzchni foto katalizatora, a one służą do degradacji zanieczyszczeń, które gdzieś tam znajdują się oczywiście w pobliżu tego foto katalizatora i sam proces no nie jest nie został przez nas oczywiście odkryty proces jest też dobrze znany procesu foto katalityczne były przede wszystkim rozwijane w Japonii po raz pierwszy właściwości foto katalityczne zaobserwowano nawet nie w takim procesie rozkładu zanieczyszczeń tylko zaobserwowano, że w obecności Drobin takiego pół przewodnika światła można rozkładać wodę i rozkładać wodę po to, żeby wytworzyć wodór, czyli czysty nośnik energii ten proces niestety jeszcze ciągle nie osiągnął etapu komercjalizacji, dlatego że efektywność tego procesu jest niższa, ale właśnie próbujemy wykorzystać właściwości katalityczne w takich procesach, gdzie ta efektywność jest jednak już wyższa to czytałem w wykorzystuje foto kontroli Izę, jeżeli chodzi o dwutlenek tytanu taki związek chemiczny, który jest stosunkowo prosty zdaje się był już na zastosowanie chyba inżynierii sanitarnej, bo to są słynne częściowo samoczyszczące się powierzchnie takim też wykorzystujemy dwutlenek tytanu cały, jakby klub tego co myśmy opracowali to jest przygotowanie powierzchni foto katalityczne, dlatego że sam tlenek tytanu to są nanocząstki drobnych rozmiarach, jeżeli chcemy oczyszczać powietrze czy chcielibyśmy oczyszczać wodę to możemy wprowadzić takich nanocząstek właśnie do powietrza wody no i później naświetla, dlatego że trudno byłoby odzyskać samo cząstki, a wracając do tej definicji początkowej, o której rozmawialiśmy ten foto katalizatora nie zużywa się w czasie reakcji wobec tego chcemy go wykorzystywać wielokrotnie przez długi okres czasu w związku z tym myśmy opracowali metody efektywnego nanoszenia właśnie nanocząstek ditlenku tytanu na ceramicznych powierzchnię porowate i one razem z odpowiednio dobranym oświetleniem emitujących promieniowanie ultrafioletowe, ale są to w tej chwili już diody LED tworzą tzw. silniki foto katalityczne, czyli takie elementy takie moduły, które możemy te łatwo skalować wielkość możemy w ten sposób tworzyć urządzenia różnej wydajności urządzenia do oczyszczania powietrza, ale też opracowaliśmy metodę wytwarzania ditlenku tytanu w postaci nanorurek to też oczywiście nie są wyłącznie nasze prace byśmy tutaj rozwinęli technologię w taki sposób, że wytwarzamy te nano rurki ditlenku tytanu na powierzchni blachy tytanowej dużych rozmiarach, czyli przeszliśmy od tego etapu laboratoryjnego, gdzie wytwarza się niewielkie próbki np. takiej powierzchni 2 na 2 cm, a wytwarzamy arkusze blachy tytanowej np. o rozmiarach kartki papieru, które są równomiernie pokryte właśnie tymi nurkami ditlenku tytanu i to też jest taka powierzchnia foto katalityczne na tą trudnością, którą myśmy starali się pokonać to właśnie było to powiększanie skali procesu co wbrew pozorom nie jest takie łatwe, żeby wyjść z laboratorium coś zacząć wytwarzać w sposób ekonomicznie uzasadniony w sposób przyjazny dla środowiska na większą skalę na skalę przemysłową myślnika foto katalityczne z 1 strony wchodzi powietrze brudna z drugiej wychodzi powietrze czyste zasilanego energią światła w tym momencie ultrafioletu nowość ultrafiolet niesie najwięcej energii, jeżeli chodzi od światło w tym zakresie prosimy w miarę widzialnym i państwo i myślicie, że można w tym momencie zastosować to do oczyszczania powietrza w jakiej jakich warunkach jakich miejscach tych możliwości jest dość duża to od takich niewielkich przenośnych nazwijmy oczyszczaczy powietrza, które mogłyby usuwać zanieczyszczenia w pomieszczeniach zamkniętych wcześniej czy w pomieszczeniach biurowych czy po prostu w pomieszczeniach, w których przebywamy na co dzień w domu, ale mogą to być takie zastosowania normy specjalne połączenie tego oczyszczania powietrza z funkcjonalnością innych przedmiotów pracujemy w tej chwili nad wytwór wytworzeniem zaprojektowaniem i lampy takiej biurowej, której jest element oczyszczające powietrze i taka lampa oprócz tego, że mogą oświetlać biurko mogłaby wytwarzać taką kurtynę czystego powietrza np. odgradza, aby petenta od pracownika urzędzie czy banku fakt takie silniki foto katalityczne można umieścić też w kanałach wentylacyjnych w tej chwili bardzo wiele budynków jest wyposażonych w system wentylacji systemu wentylacji są te miejsca, gdzie niestety szczególnie dobrze rozwijają się mikroorganizmy po jakimś dłuższym czasie eksploatacji i właśnie proces foto katalityczne może usuwać te mikroorganizmy przede wszystkim patogenne, które są przenoszone taką drogą takie silniki foto katalityczne mogą też służyć do tworzenia urządzeń o niedużych rozmiarach, które byłyby umieszczane w środkach komunikacji i to począwszy od takiej komunikacji jak autobusy tramwaje czy mniej może samochody osobowe, bo może nie ma takiej potrzeby, żeby usuwać mikroorganizmy, jeżeli jest niewielka grupa ludzi, ale po np. kabinę samolotów tak, czyli właśnie te miejsca, gdzie mamy duże skupisko ludzi, gdzie możemy mieć emisję mikroorganizmów, bo mniej wtedy myślimy o zanieczyszczeniach chemicznych i możemy to powietrze częściowo podczyszczalni po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo ludzi w czasie transportu rozumiem takie utleniania za pomocą państwa silnika jest na pewno dobrą bronią, jeżeli chodzi o walkę z wirusami bakteriami i po pandemii, która jeszcze coś nie skończyła dobrze wiemy, że oczyszczanie powietrza wielu słów to jest dobry pomysł, ale czy można wykorzystać to do oczyszczania powietrza zanieczyszczeń takich jak smok takich jak były zawieszone czy węglowodory aromatyczne, bo teraz znowu mamy sezon smogowy niestety inwestorzy zastanawiają co z tym powietrzem zrobić foto katalizatora być wykorzystana do usuwania lotnych związków organicznych, czyli właśnie np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne będą usuwane czy inne związki organiczne, które znajdą, które są lotne znajdują się w powietrzu foto analiza może być też efektywnie wykorzystana do usuwania tlenków azotu, które też stanowią składnik smogu może być wykorzystywana do transformacji ditlenku Siarki, ale nie może być wykorzystywana do rozkładu pyłów tak dlatego, że to też oczywiście zależy z czego zbudowane nazwijmy to pył, bo my mówiąc o cząstkach pyłu mamy najczęściej na myśli cząstki związków nieorganicznych i jeżeli będą np. takie były lotne, które powstają w procesach spalania, czyli są cząstki zbudowane z krzemionki to tak robią to oczywiście nie ulegnie rozkładowi natomiast, jeżeli byłyby to cząsteczki sadzy, czyli węgla to one po długim czasie przebywania na takiej powierzchni foto katalityczne mogłyby w końcu ulec utlenianiu, czyli z naszego punktu widzenia rozkładowi, ale ten czas będzie oczywiście znacznie dłuższy niż niż w przypadku lotnych związków organicznych, czyli w tym momencie skupiamy się bardziej na tej czystości mikrobiologicznej na tym jak już sprawić by nasze powietrze było bezpieczne czy foto katalizatora pomogę mówi wspomaga o tym porozmawiamy za moment w drugiej części audycji ponownie przy mikrofonie Jan Stradowski dzisiaj moim gościem jest prof. dr hab. inż. Adrianna Zalewska medyny ska z uniwersytetu gdańskiego istota płynności witam ponownie i to ponownie rozmawiamy o foto Katalin, że o tym jak może ona oczyszczacz powietrza się części pani profesor powiedziała o tym właśnie jak to jest możliwe, żeby za pomocą takiego silnika foto katalityczne go niszczyć m.in. bakterie wirusy jest to obiecująca technologia tylko pytanie brzmi właśnie, dlaczego ona jest potrzebna co dotychczas stosowane filtry czy też inne rodzaje czyszczenia powietrza, jakie mamy w tych nawet domowych oczyszczaczy okazały się niezbyt skuteczne może być państwa technologie tańsze na czym polega przewaga, a przede wszystkim na różnice nazwijmy w tej technologii oczyszczania powietrza, bo tak jak pan też powiedział o filtra tak m.in. filtry HEPA, które są używane do usuwania mikroorganizmów do usuwania wirusów one są skuteczne, ale Field usuwa zanieczyszczenia na zasadzie zatrzymywania czy separacji zanieczyszczeń z tego medium, które oczyszczamy tak, czyli cząstki wirusa czy ewentualnie cząstki zanieczyszczenie w postaci pyłów czy inne mikroorganizmy one są fizycznie zatrzymywane na powierzchni takiego filtra, jeżeli mówimy o związkach lotnych tak czy właśnie lotnych związkach to organicznych klamkach azotu czy od tlenku Siarki to one mogą być absorbowania, czyli znowu separować one z oczyszczonego powietrza gdzieś tam uwięzione mówiąc kolokwialne na jakiś powierzchni w takim roztworze czy jakimś ciele stałym, a przerwało naszej technologii jest to, że w przypadku mikroorganizmów w tym wirusów my je inna aktywujemy, czyli po prostu je zabijamy, a jeżeli mówimy o zanieczyszczeniach organicznych czy o zanieczyszczeniach nieorganicznych to zanieczyszczenia organiczne mineralizacji jemy utlenianie rozkładamy to od tlenku węgla wody zanieczyszczenia nieorganiczne takie jak tlenki azotu, czyli tlenek Siarki trans formujemy do związków, które są nieszkodliwe Fuck, czyli to jest główna przewaga jest paruje my tych zanieczyszczeń tylko je niszczymy, a jednocześnie tutaj pan zapytał o ten aspekt ekonomiczny nasza technologia nie jest specjalnie droższa od tych technologii, które są w tej chwili dostępne na rynku mówi oczywiście takich niewielkich oczyszczacza powietrza, bo nie mówię bardzo duży strumieniach powietrza, które byłyby oczyszczane warunkach przemysłowych stąd też uważam, że no korzystne jest wykorzystanie technologii, która pozwala nam jednak zniszczyć zanieczyszczenia nie tylko oddzielić od strumienia powietrza tak, bo to co dzielić moc powietrza, a potem jeszcze jakoś zutylizować coś zrobić z tym filmem infekcją wirusem czy czy były tutaj mamy do czynienia z foto katalizatorem, który jak już wcześniej wyjaśnialiśmy sam się nie zużywa, a właściwie obejdzie się z bardzo powoli, bo mamy drugą zasadą termodynamiki entropię musi rosnąć, więc wszystko kiedyś się popsuje, ale rozumiem, że tutaj też trwałość tego rozwiązania jest znacznie lepsza niż w innych przypadkach zgadzam się z panem redaktorem, że wszystko się kiedyś popsuje tutaj też ma być wiadomo, że taka powierzchnia foto katalityczne nie będzie wieczna, dlatego że kiedyś na tej powierzchni w np. w końcu się za absorbują produkty nie całkowitego rozkładu czy zator czują się czy osadza się na powierzchni jakieś zanieczyszczenia stałe i ta powierzchnia ulegnie to takiej dezaktywacji, ale nasze doświadczenia pokazują, bo mamy już kilka prototypowych urządzeń, które pracują w warunkach rzeczywistych mamy też takie urządzenie prototypowe, które stoi tutaj na kampusie na Uniwersytecie gdańskim, które pracuje drugi rok i oczyszcza powietrze zewnętrzne zewnętrzne powietrze, które z naszej aglomeracji miejskiej i widzimy, że ono ciągle działa oczywiście drugim elementem tego silnika foto katalityczne go źródło światła tutaj żywotność będzie zależała od not typu LED tak te LED dobrej jakości on też mają dość długi okres życia też mogą pracować przynajmniej 2 lata, ale w którymś momencie tak jak pan redaktor zauważył to również silnik foto katalityczne trzeba będzie niestety wymienić na nowy to teraz wróćmy jeszcze mamy do tego właśnie jak powstał sam wynalazek mówiła pani, że to były prace rozpoczęły się na Politechnice potem na Uniwersytecie teraz mamy start-up czy ten transfer wiedzy udało się przeprowadzić skutecznie i do taki no i przyjazne dla otoczenia sposób niekiedy naukowcy z kawą to trudna na pewno w sposób przyjazny dla otoczenia natomiast jest to proces długi, ale to nie nawet nie wynika z tego, że jestem są jakieś utrudnienia ze strony państwa uczelni tylko w ogóle wynika z tego jak dojrzewa taki proces do tego, żebyśmy mogli go skomercjalizować UE pierwsze prace nad otrzymywaniem takich powierzchni foto katalityczne ech, to mój zespół zaczynał kilkanaście lat temu i myśmy wtedy też dopiero opracowali pierwsze powierzchnie foto katalityczne, które mogliśmy wytwarzać powtarzalny sposób powierzchnie wysokiej aktywności testowaliśmy w warunkach laboratoryjnych to dopiero później kolejnym etapem i to były prace, które kontynuowała na Uniwersytecie, dlatego że razem z grupą badawczą, a tutaj przenieśliśmy się na wydział chemii na nowy kampus Uniwersytetu gdańskiego i tu rozwijaliśmy już i technologii otrzymywania takich warstw katalitycznych właśnie większej skali po to, żeby otrzymywać warstwy, które mogą być wykorzystane w warunkach takich przemysłowych nazwijmy to, ale też musieliśmy z optymalizować metody wytwarzania tych warstw, czyli właśnie wyeliminować i rozpuszczalniki organiczne, których używaliśmy na początku zoptymalizować ilość energii, która jest potrzeba potrzebna do wytwarzania takich warstw foto katalityczne z musieliśmy nauczyć się otrzymywać te warstwy w różnych kształtach i właśnie w różnych wielkościach i dopiero wtedy mogliśmy założyć z partnerami tutaj jeszcze, którzy mają inną wiedzę, dlatego że wspólnicy w naszym start-up bije to są akurat inżynierowie, którzy mają twardą wiedzę w zakresie od elektroniki, czyli tą wiedzę, której my nie mamy potrafią odpowiednio dobrać źródła światła i wtedy dopiero rozpoczął się ten proces komercjalizacji w naszym przypadku myśmy po prostu udało nam się wynegocjować licencję na technologię opracowaną na Uniwersytecie i ta licencja wytwarzania warstw katalitycznych została wykorzystana do opracowania silników foto katalityczne już właśnie w tym powołany w startupie, kiedy mamy szansę zobaczyć państwa produkty na rynku to oczywiście też zależy od od firm, które są będą zainteresowane wykorzystaniem tej konkretnie technologii proszę pamiętać, że to jest kolejna tak powiem bariera, jeżeli mamy pewne technologie, które już są na rynku i przyzwyczailiśmy się do ich wykorzystania tak łatwo jest czasami wprowadzić nową technologię i tutaj pan redaktor też wspomniał o opad Akademii mój zespół badawczy tam, który pracuje na Uniwersytecie realizuje w tej chwili projekt taki badawczo rozwojowy, który również realizuje bez partnerem przemysłu współ realizujemy tutaj ten projekt też grupą pana prof. Pyrcia z uniwersytetu Jagiellońskiego i w tym projekcie będziemy naszą technologie w ostatnim etapie rywalizować właśnie na żywym wirusie sars-cov 2, czyli zobaczymy też czy ta technologia pozwala nam i aktywować wirus, jeżeli gdzieś tam spotkamy się z podobnymi rozwiązaniami na rynku można znaleźć informację, że ta technologia pozwala na usuwanie właśnie koronawirusa natomiast zgodnie z moją wiedzą to badania były wykonywane w taki sposób, że np. na powierzchnię foto katalityczne nanoszono cząstki wirusa i naświetla no i potem sprawdzamy czy ten wirus jeszcze mówiąc kolokwialnie, żeby czy nie, a my w tym projekcie wtedy wytwarza mamy w tej chwili opracowujemy metodę wytworzenia strumienia takiego modelowego powietrza, które właśnie zawiera określoną ilość tych cząstek wirusowych i będziemy sprawdzali w warunkach dynamicznych, czyli w takich warunkach jak potem pracuje urządzenie czy faktycznie ten wirus jest aktywowany ile takich silników foto katalityczne jest potrzebnych w naszym urządzeniu, żeby odpowiednio obniżyć np. ilość cząstek wirusowych jakimś pomieszczeniu także ten etap dopiero przed nami, ale też ta firma, której zaczęliśmy tutaj od zainteresowania takim rynku od kiedy będzie, kiedy być może będzie można zobaczyć takie urządzenia na rynku firma, która jest akurat liderem tego projektu opracowuje bardzo specyficzne rozwiązanie to znaczy urządzenie foto katalityczne jest połączony bezpośrednio z oknem, czyli oni chcą wprowadzić na rynek okna od razu po wyposażenie w oczyszczacze powietrza przycięto oczyszczacze powietrza będą mogły pracować w takim trybie oczyszczania powietrza wchodzącego nazwijmy przez okno do pomieszczenia albo w trybie oczyszczania powietrza wewnętrznego, czyli wtedy zamykamy dopływ świeżego powietrza i oczyszczamy tylko powietrza, która znajduje się w pomieszczeniu to myślę, że walidacja technologii na koronawirusie to jest to czerwca 2023, czyli koniec przyszłego roku myślę, że urządzenia mogły być na rynku, tym bardziej że prototypy też w tej chwili będą testowane w warunkach takich rzeczywistych, czyli im wybranych placówkach medycznych i wybranych np. klasach szkolnych i to już taka większa ilość urządzeń, która pozwoli nam też ocenić skuteczność tej technologii, czyli możemy mieć okna oczyszczające powietrze możemy mieć lampy oczyszczające powietrze brzmi to bardzo futurystycznie, ale rozmawiamy Mono koniec o dalszych państwa w planach wspominała pani wcześniej Photo analizy można wykorzystać do produkcji wodoru, czyli takiego paliwo, które jest w odróżnieniu od innych paliw kopalnych jest była bardzo przyjazne środowisko wiele nadziei wiążą się temu gospodarką wodorową, ale też czytałam, że państwo pracujecie nad czymś co może można nazwać sztuczną fotosyntezę, czyli wychwytywania powietrza dwutlenku węgla wytwarzaniem z niego jakichś substancji energetycznych pakt te projekty są te nazwijmy to najniższy poziom rozwoju tej technologii, dlatego że testujemy je ciągle w laboratoriach tak jak powiedziałem pierwszej części naszej audycji sam sama historia od analizy właśnie związana z procesem wytwarzania wodoru, ale ciągle ta wydajność jest jeszcze niewielka, chociaż 2 lata temu w Japonii została zbudowana pierwsza taka pilotować stacja wytwarzania wodoru w procesie foto rozkładu wody tam wykorzystywany jest taki materiał półprzewodnikowy jak pytania stron tu także taki materiał półprzewodnikowy też relatywnie tani, ale w tej instalacji pilotowego jej wykorzystywana jest energia słoneczna do wytwarzania wodoru niestety w naszych warunkach geograficznych to wykorzystanie słońca jest to Niechcę powiedzieć, że niemożliwe ale, ale mało efektywne w związku z tym my staramy się opracować to efektywną technologię albo poprzez znalezienie materiałów, które są bardziej efektywne pod wpływem promieniowania z zakresu widzialnego albo też wykorzystać inne czynniki którą, które mogą nam podnieść efektywność takiego procesu i chcemy tutaj próbujemy wytwarzać powodu nie jest wody ciekłej, ale z pary Wodnej, dlatego że tak jak powiedział też na początku wydajność tego procesu w fazie gazowej jest trochę wyższa no, jeżeli podwyższamy temperaturę to też jest zwykle większa szybkość reakcji no i powiedział pan redaktor do tych o tej próbie zamiany konwersji ditlenku węgla do użytecznych węglowodorów tak to jest taki kierunek badań, który też od kilku lat realizujemy jako grupa badawcza na Uniwersytecie gdańskim i próbujemy wytwarzać materiały, które są efektywne tak, bo w przypadku tego procesu również podobnie proces już jest zdany jest testowany przez wiele grup na świecie natomiast to co próbujemy przeskoczyć to właśnie próbujemy zwiększyć efektywność tego procesu zamiany ditlenku węgla w użyteczne węglowodory i to mogą być takie węglowodory jak metan etan ten, ale mogą być też węglowodory, które powstają w fazie Wodnej, czyli np. metanol tak wszystkie może mogą być wykorzystywane jako paliwa trzeba cenne surowce w innych gałęziach przemysłu chemicznego niestety katastrofa klimatyczna jest zupełnie realnym zagrożeniem ten dwutlenek węgla, którego mamy oto słowo za dużo będziemy musieli z niej usuwać, jeżeli chcemy, żeby ten klimacie nie popsuł do reszty miejmy nadzieję, że takie technologie się pojawią miejmy nadzieję będą technologie rodem z Polski trzymamy kciuki pani prof. dr hab. inż. Adrianna Zalewska medyny skaz Uniwersytetu gdańskiego start-upu nano dziękuję bardzo, dziękuję bardzo zapraszam jak zwykle w sobotę mówił Jan Stradowski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CZŁOWIEK 2.0

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA