REKLAMA

Przemysław Litwiniuk: "Nie widzę w RPP większości głosów dla kolejnych podwyżek stóp procentowych"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-11-21 09:00
Czas trwania:
20:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan Przemysław Litwiniuk członek rady polityki pieniężnej dzień dobry panie profesorze dzień dobry mamy dzień dobry państwo nie będzie tarczy antyinflacyjnej na energię paliwa nawozy będzie na żywność tak rozumiem pan rządu Prawa i Sprawiedliwości czy to znaczy dla ścieżki inflacji w przyszłym roku to znaczy będziemy mieli wyższe odczyty związane Rozwiń » właśnie ze wzrostem cen w tym obszarze uważam, że te redukcje minus, które nastąpiły w roku 2020 drugi w związku z obniżeniem podatków opłat zostały wypełnione z naddatkiem i kwestiami marża marża i też kosztami wytworzenia tych produktów ceny lubią rosnąć nie lubią spadać dotyczy to także polityki producentów polityki handlowców w związku z tym musimy liczyć z wyższymi cenami, a co za tym idzie wyższym z większym odczytem wskaźnika inflacji w wszystkie prognozy, które mamy dostępne w pana opinii mam na myśli tę prognozę passę aktualne czy nie NBP zakładało, że tarcze tzw tarcza antyinflacyjna oddziałują na odczyt wskaźnika inflacji w skali około 4 punktów procentowych myślę, że w mniej więcej w tej skali można przewidywać różnica pomiędzy wcześniejszymi zapatrywania mi wejść na żywność tarcza ma pozostać rozumiem tak, owszem, ona ma ist istotne znaczenie, ale nie dla inflacji bazowej przy czym przy czym trzeba mieć na uwadze, że analitycy NBP bezpośrednio przed posiedzeniem 0509. listopada dokonali korekty w projekcji inflacji, więc z uwzględnieniem pewnych założeń, które w, których nie można określić jako twarde, ponieważ polegały na wypowiedziach głównie rzecznika rządu pana ministra Millera co będzie z tymi tarczami ta na jutro być może decyzja rady ministrów, więc będzie łatwiej już ostatecznie wpisywać coś do modelu rzeczywiście więcej konkretów tym lepiej raz w zeszłym roku rozumiem inflacja na bardzo wysokim poziomie z różnych względów przede wszystkim w pierwszym kwartale z efekty statystyczne tzw. efekt bazy to 10012 kwestia to związek jest związane właśnie z wygasaniem tych tarcz trzecia kwestia niegasnące oczekiwania inflacyjne konsumentów producentów to niestety w pierwszym kwartale może dać wsi dosyć przerażające w odczyty wskaźnika inflacji przez rząd co dla bankiera centralnego jest przerażającym odczytem inflacji myślę, że dwójka z przodu jest w wygląda bardzo problematyczne i pewnie byśmy panią widzi w tych wynikach przyszłych niestety obawiam się, że możemy przekroczyć poziom 20% również ostatnio mówił nie 2019 szanuje to co uważa pan prezes Glapiński czasami jednak zbyt optymistyczne czy pana opinii to co dzieje się z inflacją i to co może dziać się poprzez działania rady polityki pieniężnej banku centralnego słowem 3 inflacja jest już poza kontrolą tych, którzy powinni dbać o niski poziom myślę, że to jest zbyt daleko posunięta teza pyta rzeczywiście pojawia się pytanie z tezą pojawia się w przestrzeni publicznej pogląd niejednokrotnie wyrażane przez ekonomistów, że inflacja mamy poza kontrolą uważam, że jednak polityka pieniężna czy zmianę parametrów, które następują przez ostatnie 13 miesięcy pewne efekty osiągnęła, a brak takiego pełnego okiełznania tych procesów wynika niejako ze świadomej polityki rządu i częściowo rady polityki pieniężnej wynikającej z różnych argumentów podnoszonych takich trosk troska wzrost gospodarczy poziom bezrobocia w razie nie troszczą poziom bezrobocia bardzo zależy na tym, aby rynek pracy był zdrowy, aby każdy, kto chce podjąć pracę mógł znaleźć teraz uważam, że w tej chwili nie ma istotnych zagrożeń dla tego rynku istnieje przestrzeń do pewnego jeszcze zacieśnienia polityki pieniężnej do spowodowania, aby realne stopy procentowe były mniej ujemne co przełożyłoby się na oczekiwania i konsumentów i producentów jeśli chodzi o poziom inflacja jest ważne nie wiem o szczegółach ostatniego posiedzenia, tym bardziej głosowań przebieg dyskusji pan jeszcze nie może mówić czy pan takie przekonanie, że w powiedzmy do jesieni 2023 roku to publicystycznie dodam od siebie termin ewentualnych wyborów parlamentarnych w Polsce stopy procentowe jeszcze wzrosną, jeżeli będziemy poruszać się w skali zaprezentowanej w projekcji listopadowej to nie widzą takiej większości głosów dla dla takiego dla takiego rozwiązania myślę, że rada, bo mogę mówić o jakich podstawowych kierunkach i podstawowych ustaleniach przyjęła założenie, że wystąpi szereg czynników inflacyjnych w otoczeniu polskiej gospodarki, które będą przybliżać poziom tego wskaźnika do celu inflacyjnego i 3 tych czynników parametry polityki pieniężnej nie są na pierwszym miejscu rację patrzymy na zagranicę na postępowanie Fedu europejskiego banku centralnego na czynnik tak jak spowolnienie gospodarki obniżenie konsumpcji czy one wystąpią łącznie trzeba być bardzo optymistycznym żeby, żeby tak sądzi pan taki optymistyczny nie jest jeszcze wracając do rynku pracy na ile pan się nie obawia tego wzrostu bezrobocia ja wsłuchiwałem się ekspertów gości magazynu EKG w minionym tygodniu przedstawicieli biznesu, którzy mówili nie odnosili się do prognoz jak będzie poziom stopy bezrobocia, ale wskazywali jednoznacznie tak w firmach będą zwolnienia bo, bo koszty są tak wysokie, że to już jest ostatni rezerwuar możliwego ułożenia finansów wewnątrz firm to jest podstawowy problem który, który należy eksponować zdrowy wysoki poziom inflacji to oznacza zamrożenie procesów inwestycyjnych to jest duży poziom niepewności jeśli chodzi o przedsiębiorców i ono rzeczywiście może pogarszać jakość rynku pracy może powodować przepływy z miejsc pracy bardziej atrakcyjnych na najmniej atrakcyjne natomiast uważam, że w związku z inflacją ponosimy ogromne koszty ubożenia społeczeństwa koszty związane z utrzymaniem mieszkania to zresztą wciąż będzie efektem inflacji tak, ale im szybciej sobie z nią poradzimy tym te koszty będą mniejsze pan Przemysław Litwiniuk członek rady polityki pieniężnej jest gościem magazynu EKG dwudniowe posiedzenia będą na łamaniu w czasie dwudniowych posiedzeń będzie obradowała rada 2023 roku traktuje pan jako swój sukces uważam, że to jest pewien powrót do względnej normalności myślę, że to jest powrót do stworzenia płaszczyzny do dyskusji pomiędzy członkami rady by posiedzenie nie polegały na zatwierdzeniu przedłożenie za zaproponowanych przez zarząd Narodowego Banku Polskiego tylko na polegały na dyskutowanie podejmowanie decyzji przez członków rady polityki pieniężnej uważam, że taki model będzie zdrowsze bardziej efektywne pamiętam taką wypowiedź sprzed kilku dni innego członka rady powołanego tak jak pan przez Senat pana Koteckiego, który powiedział wówczas na dziś nie mam dostępu do analiz opracowań przygotowanych dla członków rady czy pan już ten dostęp macie podobnie jak pan Koterski tego dostępu nie ma jestem z okresem do replikacji został nam odcięty powiedział Ludwik Kotecki przywrócono dostęp do aplikacji z danymi mnie nie przywrócono niestety jak rozumiem panu ministrowi Kozłowskiemu testy jest w okresie radosnego oczekiwania na zmiany podejścia w Narodowym banku Polska wciągnięcie do dostępu do danych nie skłania pana do zawiadomienia prokuratury już możliwe, iż popełniono przestępstwo, odcinając ponad możliwości wykonywania członków bowiem mandatu członka rady polityki pieniężnej prokuratura jest strukturą zhierarchizowaną i gdyby miał przekonanie, że znalazłby ktoś czas wolę do tego, aby zainteresować się tą problematyką i podjąć skuteczne oparte na zasadach praworządności działania to bym poważnie rozważa tego rodzaju ruch natomiast na tym etapie muszą sobie radzić w warunkach jakich przyszło funkcjonować jeśli pan do kolejnego posiedzenia otrzyma dostępu do pełnego zestawu danych to jak pan będzie podejmował decyzję będę podejmował decyzje oparte założenia, które sobie we własnym celu byli tam mam też taką maszynę do liczenia która, która nie korzysta z nawet prądu elektrycznego, więc myślę, że poradzę tak mówią zupełnie poważnie będę kontynuował starania o to, aby ten przymus gabinetowy w Narodowym Banku Polskim miał charakter efektywny nie może być także przez przewlekłość czy bezczynność jesteśmy odcinanie od tych danych zapowiadają środki prawne poważnie je rozważam, ale naprawdę liczą na to że, że ktoś się opamięta będziemy mieli dostęp panie profesorze o wszystkich danych wiemy o sytuacji nawet w radzie polityki pieniężnej w sposób szczegółowy wzięło się od wywiadu, jakiego udzielił pan miesiąc temu, jakie były konsekwencje tego wywiadu cokolwiek się zmieniło oprócz pisma, które groziło panu prokuraturą czy czy tego bardzo długiego posiedzenia rady, które ostatnie co się zmieniło pana sytuacji zmieniło się to, że odcięto nam dostęp do zasobów internetowych do leasingu do dysku rada natomiast jest gorzej jest gorzej jest gorzej to również z tego powodu rada przez ostatnie bardzo ważne posiedzenie, które dotyczyło i projekcji inflacji i ustalenia parametrów polityki pieniężnej i opinii do ustawy budżetowej i bilansu płatniczego przez największą część część czasu zajmowała się sama sobą, dlaczego poniesienie podpisy pod zdaniem odrębnym do opinii rady w sprawie ustawy budżetowej zdaniem odrębnym, które przygotowali pan Kotecki pani Turowicz, ponieważ nie istnieje coś takiego jak klub radnych senackich i ja mam prawo mieć jest zdanie niż inni członkowie wybrani przez Senat przede wszystkim wynika to pewnego dogmatyczne podejście do procedury budżetowej i uważam, że sposób procedowania tej opinii nie pozwala stwierdzić, że mamy do czynienia z przyjętą przez radę polityki jest opinia topi jest istniejąca sieć czy pan się nie podpisał zdaniem odrębnym pan w ogóle uważa, że nie może być zdania odrębnego, bo opinia nie istnieje tak to po pierwsze po drugie z pewną częścią tego zdania inaczej bym napisał w niedzielę opinię nie istnieje, dlatego że zgodnie z ustaleniem przyjętym przez radę i porządkiem obrad przyjętym przez radę miałoby biała topi ma być przyjęta w drodze konsensusu, a stało się zupełnie inaczej po drugim zdaniu pana ministra Koteckiego zarządzono głosowanie nie dopuszczając do dyskusji innych członków rady rząd panie profesorze czy dysponuje pan jeszcze i jakim zapasem czasowym tak, owszem to ja mam taką prośbę, ponieważ jest czas na informacje, gdyby pan zechciał zostać jeszcze chwilę po informacjach, bo okazuje się, że spraw, które należy wyjaśnić jest więcej, więc mam propozycję jeśli zgodzi się pan byśmy kontynuowali za chwilę po informacjach tak jest czy pan Przemysław Litwiniuk członek rady polityki pieniężnej gościem magazynu EKG K2 ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu EKG Radia TOK FM i kontynuujemy rozmowę z panem prof. Przemysławem Litwinki członkiem rady polityki pieniężnej raz jeszcze dzień dobry panie profesorze dobry dziękuję, że zgodził się pan pozostać z nami rozpoczęliśmy rozmowy o tych sprawach już mniej dotyczących inflacji bardziej instytucji i jeszcze raz pana zdaniem rada polityki pieniężnej nie przyjęła opinię do ustawy budżetowej do czego zresztą prawnie zobowiązana tak uważam, że z dokonane przyjęcie nastąpiło tak istotnym naruszeniem prawa się nie może być uznane za za skuteczne akt wyrażenia opinii dresu samego dokumentu nie wynika, jaka to jest opinia to raczej uwagi do do ustawy budżetowej nie została przeprowadzona dyskusja nad tym dokumentem nie nie doszło do przyjęcia go w drodze konsensusu tylko po prostu w pewnym momencie posiedzenia, kiedy Bush bardzo późno, a przecież było posiedzenie jednodniowe, bo nie było zgody prezesa posiedzenia dwudniowe doszło po 2 zdaniach do zamknięcia dyskusji do do przegłosowania większością głosów uważam, że to było po prostu skrajnie niepoważne i niezgodne z obowiązującymi regułami w związku z tym pisać zdania odrębne do do aktu, który nie istnieje to to zbytek to rozumie, że z drugiej strony zgadzam się z większością tez tego zdania odrębnego, chociaż akurat zdania odrębne przypomnę pani prof. Tyrowicz pan minister Kotecki tak mąż pani nie podpisał, bo w ogóle uważa, że niema, czego budować zdania odrębne tak jest generalnie jeśli chodzi o moje zapatrywanie na tę kwestię tą najważniejszą sprawą jest akcentowanie potrzeby uspójnienia źródła prowadzenia polityki budżetowej nie może być tak jak dotychczas nie powinno być tak jak dotychczas, że plan finansowy państwa jest rozproszony istotą ustawy budżetowej centralizacja tego planu i wszelkie fundusze poboczne, które realizują dochody i rozchody budżetu państwa powinny być włączone planowanie w drodze ustawy budżetu państwa, a właściwie rząd prowadzi kreatywną księgowość nie chcę tego w ten sposób oceniać, bo w generalnym szał instrumenty dotyczące wyrobienia sobie umożliwiające wyrażenie poglądu na temat faktycznej skali deficytu czy skali wydatków czy rodzaju tej polityki budżetowej czy ona jest ekspansywna, czyli czy nie jest, choć wiadomo, że jest dlatego dlatego rząd oczywiście pewne uprawnienia do tego, aby usprawniać proces działania czy efektywność działania ma przy czym tak jak mówię konstytucja daje ustawie budżetowej określoną rolę określoną pozycję i nie powinna być ona po prostu rozczłonkowana dla planety wystarczy się na ten temat jeśli ktoś ma ochotę oczywiście, bo nie każdy chce brać w niej udział poważna debata publiczna powinna być poważną polityczną debatę panie profesorze czy jeśli pan może powiedzieć czy w trakcie ostatniego posiedzenia co byłoby jakąś konsekwencją informacji, które pan tutaj w TOK FM miesiąc temu publicznie o jakości pracy w radzie polityki pieniężnej członków dzisiaj pan zresztą potwierdza informując, że nie ma dostępu do danych czy czy jest jakiś pomysł czy jest podjęto rozmowy na temat potencjalnego potencjalnej zmiany regulaminu przyjęcia dla was dla nowej rady nowego regulaminu rozmawialiśmy o tym zachęcaliśmy my my akurat tutaj mówi o członkach powołanych przez Senat do tego, aby rada, która pierwszy raz spotkała się w nowym składzie teraz w listopadzie, bo dołączyły już osoby, które zajęły wakujące sejmowe mandaty, abyśmy urządzili sobie to miejsce pracy wg własnego zapatrywania, ponieważ zmiany w regulaminie, który nastąpił w roku 2021 tak naprawdę oddziaływały na warunki funkcjonowania większości członków rady powołanych w w roku 2020 drugi 1 członków rady tamtej kadencji pan przez organ bagatelizował te zmiany tutaj w tym także w minionym tygodniu w zakładzie, ale czy jest chęć takiej pracy wspólnej rady myślę, że istnieje potencjał na razie ujawnione przyjęto nieujawniony potencjał przyjęto brzmi tak mi stanowisko, które w pewnej części ma za zadanie subordynacji mnie pana ministra Koteckiego pani profesor terrorowi jest stanowisko które, którego przyjęcie nie mnie nie ujawniło podstawy materialnoprawnej, bo rada powinna się zajmować każdy organ władzy publicznej tymi sprawami, które obowiązuje ustawodawca Konstytucyjny czy zwykły naruszono przepisy proceduralne było to związane z taką nie powinien pohamować niepohamowaną chęcią udzielenia odpowiedzi na list byłych prezesów NBP właśnie, który nie został skierowany do rady to nie jest 2 list zresztą z jednym z jego autorów z panem prezesem Kurskim także rozmawialiśmy tutaj EKG i ten list kończył się z byłych członków byłych prezesów banku członków rady kończy się wezwaniem prezesa zarządu NBP do natychmiastowego przywrócenia ustawowych warunków wykonywania mandatu przez członków rady, więc jest to list prezesa zarządu cha o opinię w sprawie tego listu publikuje rada państwo już we trójkę Kotecki Tyrowicz Litwiniuk też zgłosili zdanie odrębne do tego do tego stanowiska rady znaczy nikt w państwo już przerzucać jakimś proceduralnymi sprawami zamiast zająć się merytoryczną robotą największy problem polega na tym, że ten punkt zajął nam najwięcej czasu odpowiedź na list prezesa do prezesa Glapińskiego nie do analiz skierowane nie do nas w zawodzie oraz posiedzenie jednodniowego, kiedy mieliśmy projekcję inflacji, kiedy mieliśmy decyzję o parametrach polityki pieniężnej kiedyś opinię do budżetu, kiedy mieliśmy bilans płatniczy jest kilka innych istotnych punktów najwięcej czasu poświęciliśmy niestety na sprawy, które dotyczą samej rady i powiem to w imieniu własnym, ale myślę, że to nie jest nie jest tylko mój pogląd naprawdę istnieje pole do porozumienia do podjęcia do przyjęcia tego stanowiska inkluzywnego stanowiska prezentującego determinację całej rady do zwalczania Intela na apel do prezesa Glapińskiego jeśli pan prezes słucha rozgłośni to to mamy analizę, że sam myśli za przemyśli tę kwestię my chcemy naprawdę dobrze pracować dla Polek Polaków i jest możliwość, aby porozumieć się co do Formuły tej pracy co do kierunków tej pracy ja mogę siebie dodać, że nie wie czy pan profesor słucha, ale myślę, że w razie czego relacja naszej rozmowy zostanie mu doręczona ja podtrzymuję zaproszenie do magazynu EKG dla prof. Glapińskiego jest o czym rozmawiać gościem magazynu EKG był dziś pan Przemysław Litwiniuk członek rady polityki pieniężnej bardzo dziękuję panu dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA