REKLAMA

Kaszubopedia, kompendium wiedzy o Kaszubach

OFF Czarek
Data emisji:
2022-11-21 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
32:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ten dzień dobry Cezary łasiczka witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie w studiu Radia TOK FM w Gdańsku jest pan prof. Cezary Obracht-Prondzyński im dobry pan, że należy pan profesor pracuje w Instytucie socjologii Uniwersytetu gdańskiego jest kierunkiem zakładu antropologii społecznej jest socjologiem antropologiem historykiem autorem współautorem ponad 30 książek redaktorem kilkuset artykułów naukowym i też prezesem Instytutu kaszubskiego co jest Rozwiń » ważne no do tego i od Ros i jutro ktoś mówi jeszcze dusza rzecz, więc ten Instytut kaszubski znam też niezbędne do dzisiejszej rozmowy bo, bo okaż Bach będzie, ale zacznę pani profesor czegoś innego co co wydają się wiąże się z naszym dzisiejszym tematem wczoraj miałem okazję obejrzeć języka w gdańskim teatrze szekspirowskim zatytułowany 1989 czy chodzi o ten okres polskiej historii 1980 roku tego eksplozji Solidarności później stanu wprowadzenie stanu wojennego 1989 rok pierwsze wolne wybory jak wielu Polaków uważa, choć nie wszyscy i pomyślał sobie, że mamy rok 2022 staramy się w kolejny raz zmierzyć z jakąś przeszłością historią pamięcią, a więc może nie wchodząc, chyba że pan będzie nalegał, żebyśmy weszli do tego w do tego tematu pomyślał sobie, że właściwie to czym państwo zajmuje m.in. to się pamięć tylko pamięć rozumiana inaczej, bo to nie jest pamięć ME-li tylko w wypadkach pewnych określonych w jakimś okresie czasowym często czymś co było w jakim sensie spektakularne tak co dziś wyróżniło się, ale to jest pamięć także codzienności tak to jest pamięć o języku to jest pamięć o zwyczajach, ale też pamięć, która w pewnym sensie jest w przeszłości, a jednocześnie w teraźniejszości, a za chwilę będzie w przyszłości na naszą pamięcią to jest generalnie dużo różnych paradoksów byśmy spojrzeli na doświadczenie historyczne Kaszubów czy szerzej Pomorza to pewien to, porównując z tym tak powiedziałbym stereotypowo typowo postrzeganą procesem historycznym w Polsce 8 powiedzieli już ja bym użył takiego słowa nie przestawali dość, bo tu się rzeczy toczyły bardzo różne i żeby odwołać tylko wprost do najnowszej historii to odwołam się do historii bardzo odległy, ale która ma dla nas kolosalne znaczenie jest kompletnie przemilczana w tym roku przypada 250 rocznica pierwszego rozbioru Polski i właściwie w ogóle nie ma na ten temat rozmowy tak, jakbyśmy przez pokolenie nie dyskutowali głównie o tym co się stało, dlaczego państwo polskie rozpadło, dlaczego zaczęło się rozpadać upadać 1700 siedemdziesiątym drugim roku, ale z naszego punktu widzenia tego pomorskiego również kaszubskiego sprawą absolutnie fundamentalna, bo my już wtedy znaleźliśmy się pod rządami innego kraju ominęła konstytucja 3maja o 1 000 000 rzeczy źle oświecenie nie powiem, że dobrze myślę tylko jest po prostu inaczej już całego pokolenia byśmy w innym reżimie prawnym ekonomicznymi i w zasadzie to dziś jest poza nami poza świadomością co to właściwie oznaczało w m.in. dlatego rusz zajmujemy się różnego rodzaju projektami, żeby pokazywać tę specyfikę czy tę odmienność czasami paradoksalną ość pamięci, ale pamięć oczywiście bazuje na pewnym doświadczeniu historycznym w odwołanie do tego pierwszego rozbioru to jest 1 rzecz, ale drugie to jest w innym momencie świętowaliśmy niepodległość czy powrót Pomorza części Pomorza granice Rzeczypospolitej części każe w granice Rzeczypospolitej, bo nie osiemnastym, a dwudziestym roku my inaczej pamiętamy doświadczenie drugiej wojny światowej inaczej pamiętam to co siedziało po drugiej wojnie światowej wszystkich odsłonach, że tak powiem PRL-owskiej historii także stanu wojennego w czasie Solidarności też tego przełomu 80 dziewiątego roku choćby to, że my jako środowisko Kaszubska pomorskie naprawdę myśmy tak duże poczucie autonomii podmiotowości byśmy przygotowani do zmiany w osiemdziesiątym dziewiątym roku np. bardzo mocno weszliśmy w samorządy bardzo wielu działaczy kaszubskich czy regionalny weszły samorządy i do dnia ci się tak jesteśmy bardzo na tym tle wyczuleni jednym z kluczowych takich mitów czy takich symboli jednym z kluczowych idei w naszym ruchu jest idea samorządności traktowana bardzo poważnie z takiego przekonania, że tylko w warunkach samorządnej Demokratycznej Polski jesteśmy w stanie zachować własną tożsamość projekty, które robimy mają zresztą dokumentować pokazywać te tradycje, które są gdzieś tam dla nas ważna, ale jednocześnie wzmacnia naszą tożsamość, a dla nas, czyli dla kogo, bo rozmiar można pozostawić na poziomie Kaszubi kontra reszta świata, ale rozumiem też Kaszubi to jest to nie jest jednorodne środowisko i jest ugrupowanie, a BC dał już nie będę nazywał, żeby tutaj nikomu nie nastąpić na odcisk, ale rozumiem, że te różne części środowiska ze sobą nie zawsze współpracują często nawet ze sobą polemizują trzeba polemizując, ale myślę, że walczyłem nie myślę, że jednak współpracują jak prezes Wyszkowski zawsze przytacza taką anegdotę jak jedną z jego ciotek ktoś zapytał, a jacy są Kaszubi to ciotka powiedziała u nas tacy tacy, ale tacy też, więc to pokazuje też świat zróżnicowano oczywiście pod każdym względem zróżnicowane siedzi kwestie tożsamościowe, czyli samo auto identyfikację kaszubską ona znaczy na czym ona bazuje, ale różnicowane również światopoglądowo zróżnicowane politycznie zróżnicowane klasowo terytorialnie, więc te różne wymiary zróżnicowania społecznego one w zasadzie były zawsze jeszcze wcześniej przez historycznie był zróżnicowany religijne bardzo istotne my zresztą chcieliśmy to i mam nadzieję, że nam się to udaje opisywać dokumentować nie tylko w gnieździe Gryfa czy słownik kaszubskich symboli mitów, ale wcześnie jeszcze wielotomowej historii w Kaszubów właściwie to zróżnicowane te całe bogactwo bo, gdybyśmy byli bardzo jednorodny to pewnie nasze zdolności adaptacyjne do zmieniających się warunków np. politycznych warunków ekonomicznych byłyby znacznie trudniejsze, ale jednak to zróżnicowanie oznaczało, że zawsze ktoś nadawał tempo zawsze ktoś proponował rozwiązania, które pozwalały nam przekracza przypomnę protest 1 właśnie takich mitów kaszubskich 1906 roku ukazała się książeczka pod takim tytułem bardzo wymownym Kaszubi giną i od tego czasu opowiadamy giną giną zginąć nie mogą cały czas właściwie trwamy to jest pewien fenomen, bo nie musieliśmy przetrwać jest wiele przykładów w Europie poza Europą niewielkich społeczności, które po prostu zniknęły pozostały po nich nazwy jakaś tam pamięć amen cały czas jesteśmy, jakie są główne kość niezgody w środowisku kaszubskim co się ja zbieracze nie powiedziałbym, że jesteśmy jakoś specjalnie skłóconym środowiskiem czy niema takiego wrażenia niespecjalnie skłóceni jesteśmy niespecjalnie myślę, że jak na standardy w ogólnopolskiej nie jesteśmy specjalnie skłóceni, chociaż czasami złośliwie mówię, że to jest świadectwo naszego polecenia z polecenia, czyli takiego zasymilować się przejęcia pewnych cech mentalnych no bo pewne rzeczy u nas się pojawiają, których wcześniej w takim wydaniu nie było m.in. owej kurczliwości, ale na pewno to co różnicuje mamy spektrum postaw tożsamościowych są tacy, którzy uważają jestem Polak mieszkający na Kaszubach są tacy, którzy uważają tych jest wśród Kaszubów zdecydowana większość mówił jestem Kaszubą jestem Polakiem spis powszechny ostatni pokazał ten ostatni, którego znamy wyniki, bo jeszcze najnowszego nie znamy, ale na drugim biegunie są ci, którzy uważają jesteśmy narodem kaszubskim toczy się grupa mniejszościowa Alona jest i to co jest myślę charakterystyczne dla nas to jest taka zgoda na ten pluralizm oczywiście dyskutujemy czasami się spieramy czasami jak to u nas wyższe zamek, czyli trochę się wyśmiewa meczy w takie podkradanie, czyli odpuszczamy jednych drugich, ale nie ma wśród nas i myślę, że to jest wartość nie ma wśród nas takiej wojny ideowe takiego gorącego konfliktu, że ktoś z kimś rozmawia myślę też, że to jest doświadczenie historyczne wiemy, bo przeżyliśmy fazę, kiedy były takie ostre podziały i to nigdy nie służyło tej społeczność to nasze rozmowy powrócimy po informacjach Radia TOK FM rozmawiamy różnych projektach inicjatywach, które mają na celu otwarcie także na tych z ponoszonych już było, aby też raczej Polaków pan prof. Cezary Obracht-Prondzyński jest studio Radia TOK FM w Gdańsku informację o dziesiątej 20 po informacjach wracamy studio Radia TOK FM w Gdańsku pan prof. Cezary Obracht-Prondzyński socjolog historyk antropolog prezes Instytutu kaszubskiego, ale także kierownik zakładu antropologii społecznej w Instytucie socjologii Uniwersytetu gdańskiego a dlaczego panie profesorze ten pierwszy rozbiór nie dla Kaszubów tak ważne skoro już od początku połowy siedemnastego wieku, a ta część była już była w co w Brandenburgu w ramach ulgi ciśnienia Kaszuby wtedy jako lenno Polski w epoce nowożytnej Kaszuby są podzielone właściwie na 3 części pierwsza część idąc od Zachodu jest częścią Księstwa pomorskiego do 1600 czterdziestego ósmego roku, kiedy umiera ostatni Książe do 16003007. właśnie radni taryfie w ciężar nakreślić umiera ostatni książę i rzeczywiście Hohenzollernowie przejmują druga część tej ziemi, aby to z kolei morska, która jest lennem Rzeczypospolitej i kiedy umiera ostatni czas przekazania będę ulgi, bo nie właśnie wtedy w 16003007. roku wraca do Rzeczypospolitej jako odrębne starostwo co utracono je co na 20 lat, ale miał kolosalne znaczenia ja mieszkam w Bytowie to wiem na kolosalne znaczenie z punktu widzenia przetrwania społeczności Kaszubskiej na tym terenie mieszka następuje realizacja w tym czasie bardzo szybko w ciągu dosłownie 20 lat i na tym terenie Kaszubi przetrwali, ale jako katolicy ewangelicy w do dziewiętnastego wieku dopowiedzieć nas tego wieku uległ ulegają asymilacji jest trzecia część Kaszub to jest ta część, która jest w województwie pomorskim w Prusach Królewskich, które są częścią Rzeczypospolitej, więc to jest oczywiście sytuacja złożona no i to się zmienia w 1700 siedemdziesiątym drugim roku, kiedy całe Kaszuby i całe Pomorze znajduje się w granicach państwa polskiego Królestwa pruskiego skutki były fatalne ekonomiczne przede wszystkim oprócz Gdańska Torunia, żeby tak dodać, ale skutki były fatalne, bo oczywiście był to gigantyczny drenaż ekonomiczne, bo to przymusowe wcielanie młodych facetów do wojska armii Prusacy potrzebowali oczy czarne, ale jednocześnie bardzo zmyślne praktyki Klossa stworzyli 2 szkoły kadetów dla młodych mężczyzn z ubogiej szlachty w Słupsku w Chełmnie po to, żeby wychować ich dać możliwość kariery wojskowej, ale jednocześnie stworzyć ich z nich rzetelnych patriotów pruskich co się udało, bo wojnach napoleońskich oni stanowili rdzeń korpusu oficerskiego łącznie ze Arkę von Rostkowski, który był bohaterem wojny napoleońskie feldmarszałkiem, który właściwie w dużej mierze tutaj tę wojnę wygrał, więc to jest bardzo istotne dla nas również z tego względu, że zmieniają się reguł reguły prawne itd. i to oczywiście określa też szybkość procesów asymilacyjnych i w dodatku jeszcze my nie weszliśmy w skład Księstwa Warszawskiego itd. tak dalej jest ten nasz proces historyczny tutaj przebiegał specyficznie inaczej odmiennie co też rzutowało na to co się działo w dziewiętnastym wieku, ale takich powiedziałbym akcentów innych jest więcej np. dla nas bardzo ważne jest lata 180461848 wiosna ludów, które praktycznie nie ma w pamięci świadomości historycznej polskiej, że tak powiem może inaczej w Wielkopolsce to też był przecież istotne mamy, ale my, jakby staram się od tej pamięci odmienności specyfice mówić pokazującą też poprzez różnego rodzaju działania np. ekspozycyjne, ale też działania naukowe badania czy publikacje jest ich no myślę bardzo duża dobrze panie prof. Kaszubą media, czyli mamy encyklopedię plus Kaszuby encyklopedia Kaszubskiej tak można powiedzieć, ale encyklopedia to zwykle coś się kojarzy z jakimś takim statycznym martwym zbiorem informacji, a przecież mówimy o tkance żywej no właśnie historia jest związana z projektem, który jako Instytut kaszubski realizowaliśmy przez 5 lat 11 osób ze środowiska akademickiego to nazwa gniazdo Gryfa słownik kaszubskich symboli tradycji kultury mitów postanowiliśmy zrobić coś co byłoby formą leksykonu pamięci kultury 1 słowem to było 400 haseł poświęconych osobom wydarzeniom miejscom instytucjom procesom społecznym itd. tak dalej, ale nie tylko na zasadzie zrekonstruowania faktów był żył urodził się, ale nas od samego początku interesowało co znaczy sensie kulturowym, czyli jeśli bierzemy postać jakiegoś twórcę Leszka Aleksandra Majkowskiego opisuje nie tylko jego biografie jego twórczość, ale też jak on funkcjonuje w kulturze utwory literackie poświęcone upamiętnienia 1 słowem nie jako symbol ikonę jak też pewną formę idei, ale od początku wydaliśmy książkę na początku 2001. roku i na licznych spotkaniach ludzie od początku mówili no dobrze także książka gruba wielka 700 stron format A4, ale przecież wszyscy do książki dotrą jeszcze wskazywano nam 400 haseł, ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze to o tym nie ma o tym nie ma o tym nie ma, więc samego początku zapowiadaliśmy, że w tym momencie przejdziemy z tym to sieci, ale nie na zasadzie, że po prostu przenosimy pdf umieszczamy w sieci każdy może skorzystać tylko zrobimy coś co nazwaliśmy po długich dyskusjach Kaszub PGP chodziło o to, żeby po prostu nazwa zapadała, bo łatwa w wyszukiwaniu, ale jest z 1 strony projekt naukowy, bo wszystkie hasła są pisane przez osoby o statusie naukowe wszystkie hasła przechodzą przez recenzję, ale jednocześnie jest to bardzo ma to być bardzo przystępnie napisane tak, żeby każdy mógł kierujemy do nauczycieli studentów uczniów regionalistów dziennikarzy kogo tylko kto będzie zainteresowany tematyką kaszubską, żeby to było bardzo przystępnie dobrze zilustrowane opatrzone biografią czasami fotografią czasami odwołanie do materiałów audio czy wideo na początek 50 haseł będzie trwało przez kilka lat, bo każde hasło, które w książce przeglądamy na nowo uzupełniamy poprawiamy tam, gdzie trzeba, a docelowo bardzo bym chciał i tak czy inaczej na pewno zrobimy, żeby była również wersja Kaszubska fizyczna, czyli wszystko przeniesione również, żeby Kaszubi też coś sobie dzień to jest generalnie skierowany do społeczności Kaszubskiej i traktujemy jako działalność powiedziałbym oświeceniową misyjną formacyjne tożsamościową jest, ale generalnie do Kaszubów, ale po polsku dzisiaj Kaszubi do Kaszubów po polsku, ale oczywiście chcemy, żeby było po kaszubsku po polsku również dlatego, że to nie jest tylko Kaszuby do Kaszubów, ale również Kaszuby do wszystkich innych i tam jest dużo haseł, które jest porównawczych to znaczy Kaszuby Kaszubi Mazurzy Kaszuba Ślązacy Kaszubi Niemcy Kaszubi Polacy proszę powiedzieć prawdę czy fałsz Kaszuba jest wesoły swobodny, a jeśli sobie pod wie wszystko dałby za sąsiada lecz gdy się zetnie z kimś uparty i nieprzejednany, że poszedł przysłowie uparty Kaszub właściwe i złości trudno w nim doszukać gościa przyjmą serdecznie raczą 3 mogą dawniej na weselach chrzcinach wstrzymały się bijatyki, ale teraz komisja ojców jezuitów wzorowa panuje trzeźwości pracowitość ludek to Arce po możne kościoły są zawsze przepełnione do nauki jest porywczy wielu synów kaszubskich kształci się w gimnazjach w Wejherowie Pelplinie Chełmnie i Chojnicach nawet mogę powiedzieć, skąd jesteś tak jest to cytat ze słownika geograficznego Królestwa polskiego i obszarów tak bardzo lubię to ludek Arce pobożne no właśnie to co opisujemy jest m.in. opisywaniem auto stereotypów stereotypów wyobrażeń o nas wyobrażeń nas o innych oczywiście o sobie samych to jest klasyczny przykład jak byśmy zaczęli rozkładać na części pierwszy to pojawiają się niemal wszystkie elementy tego stereotypowego wyobrażenia np. owa upartą ość to sami Kaszubi nawet badaniach socjologicznych, jakby robione to to mocno się pojawiało, ale często rozumiany jako konsekwencja nie tylko wartość konsekwencją kat w dążeniu do celu jak Kaszuba weźmy do głowy to zawsze doprowadzi to konsekwentnie do końca my właśnie opisujemy te elementy jak one wyrażają w treściach kultury np. w utworach literackich przedstawieniach ikonograficznych, bo jest dosyć dużo w żartach w tych drwin raju mają czerwone podniebienie czarne czarne czarne trzeba skoro tak ono się pan widzę czerwone, ale właśnie lat jest w stereotypie było no mogę się przytaczać tego więcej jest np. przytaczam różnego rodzaju hasła do powiedzenia jakiś przysłowia, które dokumentują oczywiście te elementy i też pokazują zmiany, ponieważ pewne rzeczy znikają pewne rzeczy się pojawiają ten tak zresztą mówi o tym o wzorowej trzeźwości dlaczego, bo pod koniec piętnastego wieku, kiedy on opisany faktycznie były wielkie misje trzeźwości owe zapoczątkował też kościół angielski potem katolickiej z prostego względu nauczono się wówczas rafinacji wódki z ziemniaków wódkę staż bardzo tania i alkoholizm był ogromnym problemem na wsi nie tylko na Kaszubach Pomorze mogę w Polsce w całej Europie wtedy Zdano sobie sprawy, jaką jest destrukcyjny stąd mamy nawiązanie do właściwie tego w tego powiedzenia, więc staramy się opisywać czym była kultura tradycyjna jak ona np. się zmieniała też jak on dzisiaj wygląda, bo ten proces cały czas trwa my jesteśmy jak Mucha zatopiona w bursztynie, która ładnie wygląda, ale nic już właściwie się w niej nie zmienia wręcz przeciwnie ten proces, jakby dynamiczne zmiany też chcieliśmy uchwycić niektóre z tych stereotypów rozumiem pokutują do dzisiaj szczególnie te negatywne np. w Gdańsku i narazić jakimś dnie okaż bić tak duży wredni Kaszub to to nie tylko historia tylko wiele osób wciąż bez tak myśli w Gdańsku poza treścią doskwiera tak oczywiście mamy tego świadomość, kiedy Paweł Adamowicz postawił tablice Gdańsk stolec lekarz vito to wywołało to ogromne takie frustracje i szczególnie po stronie właśnie mieszkańców Gdańska byśmy analizowali nawet naukowo przeanalizowaliśmy całe to zjawisko, dlaczego tak się dzieje, a właśnie, ponieważ stereotyp Kaszuby pokrywa się ze startem wiejskim i Gdańsku, bo jak kraj, bo tak jest, ale ja jak dżemy Kaszuby Kaszubi to tam z obwodnicą w domyśle właśnie na wsi tymczasem po tym, po tej całej historii zrobiliśmy vana znikł kaszubskiego możnych po Gdańsku, czyli takie Spacerownik sponsor Miłosława Borzyszkowska i redaktor mogą się iracką, abyśmy takie można pokazać jak nasycona jest przestrzeń historycznej krąg kulturowy Gdańska treścią kaszubską, jaka była tutaj obecność, ale oczywiście analizujemy również te negatywne stereotypy i one są fenomenalne Niemcy przecież mówili dumę Kaszuby ty głupi prymitywny Kaszubi z częstych rzeczy został, ale my potrafimy się z tego też wiać tak jest, a ja tylko wspomnę, że w archiwum audycji w tym 12września 2019 znajdą państwo moją rozmowę na temat 2 nośnika i informację o godzinie 1040 po informacjach wracamy pan prof. Cezary Obracht-Prondzyński jest studia pan prof. Cezary Obracht-Prondzyński socjolog historyk antropolog zakład antropologii społecznej w Instytucie socjologii Uniwersytetu gdańskiego prezes Instytutu kaszubskiego jest studia rozmawiamy okaż, bo Pedri, czyli kompendium wiedzy o Kaszubach pod adresami Kaszubą media kropkę PL znajdą państwo to kompendium właściwie zalążku można powiedzieć, bo dopiero 10% hala jest zaczęliśmy od 50 będziemy sukcesywnie uzupełniać no to jest praca na 3 lata obliczone tak będzie dział, a gdyby, gdybyście mieli 2× więcej osób to rok pół czy znaczy to nie chodzi o ilość osób, bo w tej chwili kilkanaście osób oraz skonsumować Grand nie chcę to właśnie wyraźnie powiedzieć robimy to przy wsparciu samorządu województwa sam samorząd miasta Gdańska, ale również firm kaszubskich to jest od tego właściwie się zaczęło od tego wsparcia ze strony firm nie wiem czy uzyskamy Grand na powstanie Kaszubskiej wersji Kaszubska fizycznej wersji kasowo Edi, ale chodzi o to też, że każdy z autorów musi to hasło przejrzeć przygotować wszyscy jest to, że nie może od razu pokaże skupić, lecz wszyscy jesteśmy zarobienie to nie jest tak nie znaczy gorzowskiego możemy nawet gadać po kaszubsku, a dniem was, aby rozumiał, a tych okonie rozmiar rozumiał rozumiał NIO WI dobrze te czynnymi razem jak zejdziemy badamy Kordyl po kaszubsku spotka to jesteśmy umówieni, że przyszły przyszłe mamy, że po kaszubsku dobrze dobrze no właśnie nie może od razu da na 2 na myśl, że to przede wszystkim jest kolejność jednak kwestia pracy i kwestia przygotowania co strony internet naszej myśli jak pisze po kaszubsku spisuje się myśli często jak często tak są jednak inne sposoby mogę postrzegania niektórych rzeczy ale, ale nie będziemy zmieniali tych haseł będziemy rzeczywiście transportowali, czyli będzie na wersję kaszubską natomiast też niektórzy pytają, dlaczego tak ograniczona liczba, czyli jest 400 haseł gniazdo Gryfa 100 nowych haseł, które już w tej chwili się pojawiają Otóż my nie chcemy rozbudowywać tego do nie wiadomo, jakie liczby haseł tylko raczej pilnować aktualizacji tych, które już będą proszę też pamiętać, że jesteśmy wielkim zespołem, a instytuty Stowarzyszenie działa społeczny no ale rozumiem, że Instytut, gdyby działa chyba 24 godziny na dobę oprócz Kaszubą wtedy powstał jeszcze 1 projekt etno Tang też pod nosem etno Tang PL czy rozumiem, że to jest takie znowu po tak jak ma encyklopedie i Kaszuby to tutaj mamy połączenie etno i z think-tanku dokładnie o siebie Instytut, który powstał w dziewięćdziesiątym szóstym roku jako straszenie ludzi nauki zajmujących się Kaszubami albo będących Kaszubami od samego początku taką rolę właściwie takiego kaszubskiego think tanku pełnił oczywiście naszym głównym zadaniem realizowanie badań publikacji mamy w swoim dorobku ponad 350 albo więcej publikacji w tym okresie czy też organizowanie konferencji tak dalej, ale postanowiliśmy zrobić coś co byłoby skupione na myśleniu o przyszłości, czyli tak by diagnozowaniu stanu dzisiejszego, jakie co się dzieje i zastanowienie się na tym co będzie w przyszłości zaczęliśmy od takiego raportu przed przeglądu właściwie czegoś co mogli nazwać innowacjami społecznymi przygotowujemy kolejne raporty, które będą poświęcone np. wynikach spisu powszechnego jak już one ujawni jak czy jeśli jak czy jeśli oczywiście, ale zakładamy dostał takie sygnały, że 30listopada te etniczne przynajmniej wstępne wyniki mają się pojawić bardzo nie czekamy chcemy przeanalizować czucie w kontekście wcześniejszych też wyników co się zmienia jak dynamika sytuacji, ale też chcemy zajmować innymi rzeczami mniejsze bardziej takimi solidnymi również np. zróżnicowaniem politycznym korelacja między identyfikacją etniczną, a postawami politycznymi, bo wokół tego jest bardzo dużo dyskusji też sporo nieporozumień taki właśnie stereotypowy oto Kaszubi są tacy tacy, ponieważ są tradycjonalistami katolicy głosują tak nie inaczej jest zupełnie jest bardzo dużo bardziej zróżnicowany, ale to co chcemy zrobić to chcemy się zająć i przygotować już właściwie realizujemy, bo raporty diagnostyczne są przygotowane coś co nazwałem sobie pierwszym w Polsce myślę, że nie tylko w Polsce farsa hitem etnicznym Kaszub 2050 scenariusze przyszłości tak jak mówiłem poprzednio o tym, że Kaszubi giną tak teraz chciałbym wiedzieć co będzie co jak sobie wyobrażamy sami jak sobie wyobrażamy te scenariusze na przyszłość w kontekście również tych zmian i wyzwań, które się dzieją dzisiaj klimaty i demografia i oczywiście w wymiar polityczny samorządowej tak dalej i trzeci obszar, który chcemy się zająć to jest Marka Kaszuby Kaszubi ułamany to, bo właśnie jest takie pytanie czy jest coś takiego czy już funkcjonuje, a jeśli nie np. w oparciu, o co moglibyśmy budować coś co byśmy nazwali tą etniczną regionalną marką, ale czy to jest głównie odwołanie do Kaszub w rozumieniu przestrzennym terytorium, czyli Bałtyk lasy jeziora rzeki pięknie wspaniale czy też Kaszubi w rozumieniu kultura tożsamość język pewnie to będzie dialogować ze sobą jesteśmy na etapie robienia diagnozy takiego przyjrzenia się jak w ogóle funkcjonują strategię marki lokalnej regionalny u nas na Pomorzu, że trochę się wpisać po rozeznaniu tego wpisać w dalszym krokiem to też takie projekty, które są na dwa-trzy lata oblicza pod jakie są jakieś scenariusze 2050 jeszcze tego nie wiem naprawy, gdybym to znaczy ja mogę sobie oczywiście pewne rzeczy obrażać, ale chciałbym, żebyśmy potem pierwszym etapie diagnostycznym zaproponowali pewne rzeczy zaprosili bardzo różne osoby zarówno ekspertów ze środowiska kaszubskiego spoza środowiska kaszubskiego, którzy zajmują się np. kwestiami etnicznymi mniejszościowymi, ale również do takiej szerokiej debaty samo środowisko kaszubskie i zrobimy to taki sposób, że będzie otwarty będzie można pisać będzie można uczestniczyć całym tym procesie budowania tego wyobrażenia pod maską analizujemy krytyczne metody zapewniam pana średnio dobrze sprawdzają, kto nie będzie ja nie sąd my jesteśmy też jakąś wielką rozbudowaną dusza mówili o takim Forsythe polskim oczywiście rozbudowane skomplikowane działania to dotyczy określonej społeczności, ale myślę, że to społeczność, która lubi o sobie dyskutować myśleć i zastanawiać się nad sobą i zaproponujemy wtedy 4 scenariusze tak są tak sobie 34 scenariusze i wokół nich potem, kiedy zaproponujemy zabiły dyskusja myślę, że to jest ciekawe doświadczenie, bo i dzisiaj mogę powiedzieć, że jesteśmy oraz 5 między wersją taką tematyczną właśnie bardzo pesymistyczną umieramy z dniami w ogóle nas nie będzie jeszcze 2 pokolenia sprawa zamiatana i na drugim biegunie ktoś powie nigdy do głowy nie przyjdą Kaszuby jest jesteśmy i postaramy się za niepodległość może nie, ale np. nie nie razi, ale ja jednak nie ma nie ma u nas absolutnie przecież ja znam takie głosy, że przypisujące nam takie tendencje autonomiczne i itd. myślę, że raczej będzie to kwestia to jest mocno zapisane w naszych doświadczeniach, czyli samorządności samorządności regionalnej i autonomii kulturalnej to jest coś co jest dla nas bardzo istotne, ale myślę, że w innych kwestiach np. dotyczących języka np. dotyczących instytucjonalizacji kultury np. dotyczących tego teza wyznaczyć produkty wiza czy kultury to będą kwestie, które w, których będziemy dyskutowali tak samo jeśli np. kwestie klimatyczne kwestie środowiskowe np. kwestia tego, że może, że ulega nam krajobraz zrujnowanie New, że zasoby naturalne są eksploatowane Kaszuby są 1 wolną wielką kopalnią żwiru i to jest ogromna presja, więc tu naprawdę jest o czym dyskutować, żeby się zastanowić jak budować również politykę publiczną w tym zakresie, bo to jest my sami, ale również inne podmioty np. władze regionalne panie profesorze trzymam kciuki w takim razie Szanowni Państwo o wszyscy, którzy są zainteresowani tematem to etno tak kropkę PL tam znajdą państwo już pierwsze informacje, ale także kasz, bo media PS no i jest może też przygotować to obecnie po kaszubsku schab profesorem u nas się w umowie czasie wyznanie dla grupy każdy może nauczać miał właśnie, czyli wiadomo, że się nie nauczy w pan prof. Cezary Obracht-Prondzyński socjolog historyk antropolog zakład antropologii społecznej w Instytucie socjologii Uniwersytetu gdańskiego prezes Instytutu kaszubskiego państwa moim gościem dziękuję panie profesorze dziękuję bardzo, informację o jedenastej po informacjach wracamy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA