REKLAMA

Leszczyńska o szczecińskim projekcie budżetu: Kryzys jest potężny, ale walczymy, żeby kultura nie była pominięta [CYKL]

Kultura Osobista
Data emisji:
2022-11-21 11:40
Audycja:
Czas trwania:
14:30 min.
Udostępnij:

Rozmowa w ramach cyklu: Jak sytuacja gospodarcza wpływa na kulturę? Rozmówczynią Marty Perchuć-Burzyńskiej była Joanna Leszczyńska - dyrektorka Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska dzisiaj jak co poniedziałek w kulturze osobistej rozmowa na czas kryzysu dotycząca tego jak kultura i instytucje kulturalne radzą sobie w dobie inflacji wojny wysokich cen energii wcześniej Polski ład położył się na samorządach cieniem jeszcze wcześniej pandemia także tych plag było jest mnóstwo uderzają one bardzo mocno kulturę, o czym trzeba głośno i dobitnie przypominać dziś moją państwa gościnią jest Joanna Rozwiń » Leszczyńska dyrektorka wydziału kultury w Urzędzie Miasta Szczecin witam serdecznie dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu pani dyrektor jakiem etapie znajduje się aktualnie dyskusja o budżecie dla Szczecina na przyszły rok Szanowna pani redaktor właśnie w Szczecinie został złożony projekt budżetu przedstawiony już państwu radnym do zapoznania się takiego wstępnego do zorganizowania posiedzeń komisji merytorycznych ten projekt został również przedstawiony do zaopiniowania regionalnej Izby Obrachunkowej no, niemniej jednak dyskusję na temat budżetu i właściwie całej sytuacji geopolitycznej tego co dzieje się zarówno w naszym kraju jak też w całej Europie tak naprawdę dyskusja o kryzysie i o tym co nas czeka w przyszłym roku w latach następnych toczy się już od dłuższego czasu, zanim tak naprawdę budżet został złożony przedstawiony projekt na przyszły rok poprzedzony był oczywiście wieloma wieloma dyskusjami bardzo trudnymi i analizami merytorycznymi dyskusjami w naszym przypadku z dyrektorami instytucji kultury no nie ma co ukrywać, że te nastroje przed dyskusjach nie były absolutnie nie były ani pocieszające ani optymistyczne z wielkim niepokojem analizowaliśmy wszystkie kwestie i wie również wielkim niepokojem patrzymy na to co się zadzieje w przyszłym roku w projekcie budżetu na 2023 rok ile przeznaczony jest na sektor kultury jak bardzo ta kwota różni się od od tych kwot z lat poprzednich na przyszły rok mamy projekcie budżetu w budżecie na kulturę w Szczecinie przeznaczone około 60 000 000 z czego, a większość jednak zostanie przeznaczona na utrzymanie 14 miejskich są miejskich instytucji kultury, a pozostałe środki to są środki przeznaczone na wsparcie sektora pozarządowego i innych podmiotów, które również współtworzą tworzą ofertę kulturalną dla Szczecina ta kwota jest niestety wskutek zmian finansowania samorządów wskutek inflacji i tego wszystkiego co się zadziało zostanie pomniejszona o około 4% w stosunku do roku ubiegłego i do lat do lat poprzednich także jest jeśli chodzi o sektor kultury jest to dosyć znaczące uszczuplenie budżetu czy te obniżki, bo rozumiem, że w instytucje dostaną mniej pieniędzy w tym roku te obniżki będą równe dla wszystkich instytucji kultury tych miejskich w Szczecinie większości tak zostaliśmy tutaj wszyscy dysponenci zresztą te oszczędności cięcia w budżecie miasta dotyczą nie tylko oczywiście z sektora kultury, ale dotyczą wszystkich sfer funkcjonowania miasta w przypadku w przypadku instytucji kultury taktem te obniżki też cięcia będą mniej więcej jednakowe z wyłączeniem 1 instytucji, gdzie z z przyczyny takiej, że jest to instytucja współprowadzona nie było możliwości ograniczenia budżetu, niemniej jednak ogólnie będzie to obniżka na poziomie około 4% mniej w stosunku do roku ubiegłego dotyczy dotyczy to oczywiście całego budżetu nie myśleli państwo o tym, żeby jednak rozpatrywać poszczególne sprawy poszczególnych instytucji oddzielnie, bo przecież między instytucjami są bardzo duże różnice także także jeśli chodzi o zarobki pracowników chociażby jak najbardziej oczywiście jest to jest racja, że każda każda instytucja kultura jest specyficzna każda ma swój określony profil działalności czym innym jest funkcjonowanie instytucji artystycznej tak jak chociażby Filharmonia czy teatr czy teatry, a inaczej funkcjonują też domy kultury czy galerie sztuki współczesnej czy inne ośrodki kultury jak najbardziej, niemniej jednak, a byliśmy zmuszeni po prostu poszukać poszukać oszczędności ten budżet cały, na którą zmniejszyć po prostu nie było innej możliwości jak jak zmniejszenie budżetów wszystkich wszystkich instytucji kultury no i dołożymy oczywiście w ciągu roku ZUS starań z takim umiarkowanym optymizmem spoglądamy być może pojawi się szansa jeszcze, aby w ciągu przyszłego roku być może udałoby się pozyskać dodatkowe środki dla Instytutu, który dobrze to przejdźmy w takim razie do szczegółów, które instytucje kultury w Szczecinie są najbardziej poszkodowane będą najbardziej stratna w związku z kształtem nowego budżetu państwa to wiedzą bo, bo wiem, że odbywają się rozmowy z dyrektorami poszczególnych instytucji kultury także myślę, że pani ma wiedzę na dziś tak trudno tutaj mówić, które najbardziej wszystkie oczywiście to co nas bardzo bardzo niepokoi bardzo boli z wielkim z wielką troską tutaj podchodzimy wszystkie instytucje niestety ucierpią na ucierpią na tych oszczędnościach na na ograniczeniach wprowadzonych w budżecie we wszystkich instytucjach oznacza to globalnie rzecz ujmując, że na pewno będą będą ograniczenia działalności takiej statutowej oczywiście w pierwszej kolejności te pomniejszone budżety będą oznaczały, że trzeba będzie większość jednak budżetu przeznaczyć na utrzymanie instytucji okrycie kosztów bieżących, a oczywistym jest, że mniejsza część zostanie na działalność merytoryczną i oznacza to w praktyce, że w przypadku instytucji kultury oczywiście będą musiały być wprowadzone częściowe ograniczenia, czyli będą być może musiały być odwołane koncerty odwołane spektakle zapewne być może w domach kultury będą będzie mniejsza liczba zajęć do dyspozycji mieszkańców będzie siłą rzeczy mniej wernisaży mniej mniej wystaw mniej po prostu wydarzeń kulturalnych jesteśmy absolutnie tego świadomi, że zmniejszenie budżetu odbija się po prostu na działalności takiej merytorycznej pewne to zatrzymajmy się w przez chwilę na sytuacji teatru współczesnego w Szczecinie bardzo ważnej instytucji kultury wygrywającej swoimi spektaklami wiele festiwali w Polsce dotknięte bardzo już przez lockdowny to były straty rzędu 1 200 000zł sama poprosiłam szefostwo teatru, czyli Jakuba skrzynka Mirosława gawędę o informację w sprawie ich sytuacji notatki twierdzi, że po tych wszystkich obliczeniach cięć wynika z tego, że na działalność zabraknie teatrowi 400 000zł czy niema szans pani dyrektor na pozostawienie dotacji na obecnym poziomie jednak rzeczywiście to jest to jest kwota, której pani redaktor wspomniała kwota, którą zostanie pomniejszone zostały pomniejszone budżet teatru współczesnego jesteśmy świadomi, że tak jak powiedziałam te zmniejszone budżety położą niestety cień na działalność merytoryczną w przypadku teatru współczesnego jest oczywiście zagrożenie, że nie będzie możliwości zrealizowania kilku premier a, niemniej jednak jesteśmy tutaj też w kontakcie z dyrekcją i w kontakcie tutaj rozmawiamy ze służbami finansowymi być może w ciągu roku pojawi się szansa na pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania dodatkowych środków po prostu, które będzie można przeznaczyć na na uzupełnienie tej działalności merytorycznej w teatrze współczesnym teatrze Lalek Pleciuga i pozostałych instytucjach, które w, których budżety zostaną dotknięte poprzez te in poprzez uszczuplania także teatr współczesny jest jedną z naszych 14 instytucji, które odczuwają i z pewnością odczują, a te cięcia, niemniej jednak wszyscy wszyscy dyrektorzy instytucji kultury zostali zobligowani do takiego bardzo wnikliwego ułożenia planu finansowego na rok przyszły wiadomym jest oczywiście, że wszyscy wszyscy funkcjonujemy na nie podstawie obowiązujących aktów prawnych ustawa o finansach publicznych, niemniej jednak ten rok jest szczególnym kontekście układania budżetu na przyszły rok przez wielu zwiększą jeszcze uważność i oszczędnością trzeba będzie te projekty budżetów ułożyć i z i w przyszłym roku funkcjonować jak powiedziałam będziemy oczywiście zabiegać bardzo mocno, pozostając w ciągłym kontakcie z dyrektorami instytucji, aby w przyszłym roku w trakcie roku budżetowego i znaleźć dodatkowe środki na wsparcie kultury w tym roku co się udało udało się pozyskać dodatkowe 1 000 000zł na kulturę i w tym kontekście mam nadzieję, że być może uda się również w przyszłym roku wygospodarować dodatkowe środki, które wówczas można przekazać w działalność merytoryczną bardzo mocno chciałbym wierzyć i jak tylko będzie taka możliwość będziemy oczywiście wspierać nasze instytucje ale, żeby zarysować perspektywę teatru współczesnego chociażby w Szczecinie tam dotacja całego sezonu jest zbliżona do do kosztów produkcji np. 1 spektaklu w teatrze dramatycznym w Warszawie, a rzeczywiście rzeczywiście myślę, że w dniu dzisiejszym znalazł chwilę obecną nie jest może też do końca korzystne, aby porównywać porównywać budżety naszych instytucji z budżetami innych miastach, gdyż specyfika innych miast jest też odmienna odmienne są uwarunkowania odmienne są możliwości możliwości przekazania środków na kulturę także tych najbardziej jesteśmy tego wszystkiego świadomi jesteśmy świadomi, jaką rolę odgrywa teatr współczesny w Szczecinie jak bardzo dobry był ten ostatni ze złą artystyczne ile sukcesu uzyskał teatr, o ile nagród zdobył w ciągu roku to wszystko absolutnie do nas trafia z tego jesteśmy oczywiście bardzo dumni bardzo się cieszymy, ale rzeczywistość rzeczywistość jest i co troszkę przykro i smutna i w tym kontekście chyba musimy wszyscy dołożyć starań, aby po prostu trudne czasy przecz z dnia jeśli chodzi o podwyżki mówi teraz w ogóle podwyżki dla pracowników instytucji kultury w Szczecinie wiem, że są plany jeszcze raz przykład teatru współczesnego w Szczecinie podamy w przyszłym roku państwo proponują 500zł podwyżek dla wszystkich pracowników, ale teatr twierdzi np. żeby wyrównać tzw. poziom nabywcy wynagrodzeń w roku 2019 potrzebne są co najmniej podwyżki rzędu 1500zł na osoby jak natomiast to się zapatruje tak rzeczywiście otrzymaliśmy sygnał sygnał z teatru współczesnego też rozmowy na temat na temat podwyżek od przyszłego roku dla pracowników dla sektora też kultury trwają od jakiegoś czasu, ale my akurat jako jako dysponenci tych rozmowach negocjacyjnych nie uczestniczymy z ramienia miasta jest topiony, za które odpowiada pan sekretarz miasta, niemniej jednak wiem, że rozmowy trwają są szykowane jest utworzona rezerwa na podwyżki całościowe na od przyszłego roku natomiast finalnie ostatecznie, jaka to będzie kwota, a nie chcę się wypowiadać my tutaj w tych rozmowach nie uczestniczymy też, jakby nie znamy ostatecznej ostatecznej finalnych rozwiązań jak będzie wysokość tych podwyżek od stycznia, niemniej jednak tak są są przygotowywane od przyszłego roku jak też jest oczywiście rozbieżność między między tym co możemy zaproponować a o czym pani ami pracowników także także chyba na ten temat będą będą jeszcze rozmowy nie myślę, że ważne jest to co mówi podkreśla w wielu wypowiedziach ostatnio Inga Iwasiów związana ze Szczecinem literaturoznawczyni krytyczka literacka poetka prozaiczka, że kultura to wizytówka Szczecina i że im więcej wpuszcza się instytucje środków w tym ma ona szansę być lepszej bardziej widoczna ja myślę, że właśnie kulturę w Szczecinie teatr współczesny wspomniana, ale też trafo ich działalność to jest największa promocja miasta bezcenna te koszty się pani dyrektor może kiedyś zwrócą jednak rzeczywiście trudno się nie zgodzić z tymi opiniami jak najbardziej też chyba czas kryzysu pokazał czas pandemii pandemii i lockdownu kiedy, kiedy wszyscy byliśmy pozamykani jak bardzo kultura była dla nas wszystkich ważna jak wielu sytuacjach jak dla wielu osób kultura szeroko pojęta przyniosła ludziom wytchnienie i oderwanie się od od tej smutnej rzeczywistości i i tak naprawdę być może nie zawsze jest jest doceniana jak najbardziej oczywiście potwierdzam to kultura była jest będzie przecież ważnym takim motorem motorem napędowym do rozwoju miasta metropolii bez bez wątpienia, niemniej jednak przyszło nam funkcjonować pracować zarządzać w czasie niewątpliwie 1 chyba najtrudniejszy to jest też te określenia, które padają z ust włodarzy nie tylko naszego miasta, ale też prezydentów burmistrzów wielu innych miast miasteczek małych samorządów, że przyszło nam funkcjonować chyba najtrudniejszym czasie od wielu wielu dekad tak potężnym kryzysem ekonomicznym nie mieliśmy wcześniej do czynienia oczywiście wszystkim powinno nam zależeć, aby też kultura w tym procesie nie była pominięta i tak bardzo nie odczuła skutków tego kryzysu ekonomicznego w bardzo dziękuję moją państwa gościnią była Joanna Leszczyńska dyrektorka wydziału kultury w Urzędzie Miasta Szczecin dziękuję pani dyrektor bardzo dziękuję panie dziękuję państwu dziękuję Tomaszowi obce za pomoc w przygotowaniu programu Marta Perchuć-Burzyńska do usłyszenia za tydzień w poniedziałek kolejna rozmowa na czas kryzysu kryzysu, który niestety się nie kończy i szybko się nie zakończy informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KULTURA OSOBISTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA