REKLAMA

K. Kwiatkowski: "Pokusa o majstrowaniu przy ordynacji wyborczej przez PiS może się powtarzać"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2022-11-23 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM jest siódma 24 to jest środowy poranek Radia TOK sam Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobra naszym gościem jest pan senator Krzysztof Kwiatkowski senator niezależny przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej dzień dobry witam pana redaktora witam wszystkich radiosłuchaczy, a w czasie wczorajszego posiedzenia senackiej komisji samorządu terytorialnego administracji Państwowej złożył pan wniosek o odrzucenie ustawy prawo oświatowe, czyli tzw. lex Czarnek Rozwiń » w 2 za oczy czy dziś już pana zdaniem można powiedzieć, że taka właśnie będzie decyzja całej Izby tak, bo ta ustawa to fałsz obłuda kłamstwo nieobecny na sali sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej uwaga rząd mówił tak przedkładamy ten projekt z uwagi na to, bo nawet nie krył się z tym, że rzeczywiście projekt powstały w Ministerstwie Edukacji Narodowej powiedział przedkładamy ten projekt, żeby zwiększyć rolę rodziców większego kłamstwa wypowiadanego publicznie nie słyszałam, bo co prawda jest tam wprowadzony wymóg zasięgnięcia opinii przez radę rodziców także samych rodziców co do tego jakieś zajęcie jakaś organizacja będzie działać w szkole, ale nie o to, żeby oni podjęli decyzję to jest jeden z elementów powiedziałbym ornamentyki sztafażu zasłony przed podjęciem decyzji przez ten organ w tym przypisano kompetencję, czyli kuratorowi oświaty to jest Barbara Nowak i 16 jej klonów politycznych czy namiestników ministra Czarnka w terenie tam nie ma osób z uznanym doświadczeniem pedagogicznym za to tam są osoby z zacietrzewieniem ideologicznym, a wielu to nie byli obecni działacze polityczni jak rozumiem nalicza się pan z tym, że w senackiej nie zostanie odrzucone w sejmie czy ma pan z kolei nadzieję, że ta większość sejmowa się zmienia polityka jest na tyle dynamiczna, że może się coś wynaleźć panie, którzy tutaj nie byłbym takim mniej pewny decyzji Sejmu bardzo prostego względu przez dłuższy czas i środowiska część środowisk prawicy podkreślała, że w związku z tym, że ich ocenie szkoła obecna szkoła jest zbyt nowoczesna zbyt progresywna to wspierały tzw. ideę edukacji domowej edukacji domowej, której uwaga wprowadzone są bardzo istotne ograniczenia edukacja nowej ustawy nowej ustawy edukacja domowa to miał być ratunek np. dla sytuacji jakiś przemocowych w szkołach depresji dzieci młodzieży, gdzie trzeba podejmować decyzje także w ciągu roku szkolnego to jest wyrzucane jest okres w zasadzie do września, gdzie można podjąć decyzję później w tej decyzji nie można podjąć o tym, żeby dziecko przyszło na system edukacji domowej to powoduje, że uważam, że może się znaleźć grupa posłów PiS-u, którzy mnie, że z poprą weto senackie, które absolutnie będzie przyjęte, ale np. mogą się rozchorować nie przyjść na głosowanie jak będzie w praktyce zobaczymy czy pan jeszcze jednak nie traci nadziei tak to na razie poczekajmy na Sejm mogę podać całą listę wg senackich, które nie to, że zostały nie odrzucone, ale nie były np. procedowane były skuteczne sam jestem autorem wielu poprawek senackich tych Sejm nie o życiu np. zwiększenia odpisu na organizację pożytku publicznego 1 na 1,5 mnie z pracy szaleństwo głos pana prezesa Kaczyńskiego, który podróżuje po kraju ma oczywiście w przestrzeni publicznej posługujemy się częścią jego wypowiedzi, ale o szkole też ostatnio mówił chyba wynikało z tego, że jest zdeterminowany być może niewłaściwie ocenia słowa pana prezesa by ta ustawa została przyjęta, ale też przypominam sobie niektóre wypowiedzi z pani redaktor szans u niektórych szyja nosi rozum ani u niektórych jest tylko częścią ciała i bynajmniej nie kieruje swoich słów do kobiet senator Kwiatkowski zapowiedział przypomnę państwu naszym słuchaczom słuchaczką prezydent podpisał przesunięcie terminu wyborów samorządowych przechodzimy nad tym do porządku dziennego czy jest panu obawa, że jawna manipulacja na mniejsze wydaje, że jako dziennikarzowi mam prawo ocenić jawna manipulacja terminem wyborów samorządowych może otworzyć drogę do zbudowania narracji, że w zasadzie można przesuwać terminu wyborów w tym stanie aktorzy tak tego się obawiam, jeżeli przejdziemy nad tym do porządku dziennego, czyli przy mgr. Aniu, nad ordynacją przed PiS to oczywistą rzeczą jest, że ta pokusa może się powtarzać w kuluarach Sejmu chodzą ponownie informacje o tym, że PiS chce zgłaszać jakieś propozycje zmian do ordynacji już nie do samorządu, a do parlamentu mówi o tym sam na posiedzeniu Senatu i ponownie uzasadniałem weto nie jest senackie do tego projektu i znowu to ulubiona polityka PiS-u, że posługują się fałszywymi kłamliwymi argumentami tam argumentem o przesunięciu terminu wyborów było to, żeby nie były zbieżne z wyborami parlamentarnymi co zrobił PiS przesunął je w okolicach wyborów do parlamentu europejskiego i uwaga ta zbieżność będzie co kadencję, bo kadencja samorządu i parlamentu europejskiego jest co 5 lat, a bym powiedział ta zbieżność z wyborami parlamentarnymi wystąpiłaby tylko raz i później po 20 latach ponownie w dlatego uważa lament europejski nie przestaną one odbywają oczywiście nie zna wiele nie jest lepiej, czyli w praktyce, o co chodziło w praktyce chodziło o to, żeby PiS pokazał, że przegrał wybory samorządowe co mogłoby rzutować na zepsucie obrazu sprawczości, ale ten obraz sprawczości właśnie w tym tygodniu uległ zniszczeniu na Śląsku po tym co się stało w sejmiku województwa Śląskiego pan przywiązuje do tego dużą uwagę czy jeszcze taką ograniczono do tych wydarzeń śląskich czy moim zdaniem do tych wydarzeń śląskich wbrew pozorom będziemy wracać to często już dzisiaj mamy informację o tym dzisiaj mnie pisze także Gazeta wyborcza, że w tle najprawdopodobniej będą zarzuty prokuratorskie 1 członków zarządu zresztą bardzo sławny pan kałuża to ten, który wszedł z listy koalicji Obywatelskiej, ale jego głos zdecydował, że PiS rządzi na Śląskiej był później w zarządzie był później w zarządzie województwa dzisiaj czytamy, że w takim funduszu regionalnym Górnośląskim wszystko na to wskazuje, że dochodziło do nieprawidłowości może do defraudacji do przyznawania środków Fed nie jednemu z przedsiębiorców w uznaniu owej procedurze to stawia jeszcze całkiem innym świetle nie to wydarzenia na Śląsku i wpisuje się w afery respiratorowej maseczką ową, czyli ulubiony sposób uprawiania polityki przez miasto, ale na razie pieniądze trafiają do znajomych królika, jakie będą konsekwencje marszałek Śląski był z PiS-u dzisiaj dalej marszałkiem już nie PiS-u panie rektorze ciała kolegialne funkcjonują w ten sposób, że są podzielone mnie kompetencja, jeżeli się okaże, że pan kałuża nadzorujący jak rozumiem ten fundusz wiedział o tych nieprawidłowościach członkowie zarządu nie widzieli to oczywiście mówimy o odpowiedzialności tego członka zarządu, który nadzorował fundusz, a w tym wypadku wszystko na to wskazuje, że nie tylko nadzorował, ale mógł uczestniczyć w określonych decyzjach czy do nich przymuszać czyje wymusza dlatego uznał pan, że będziemy do tego wracać rozumiem, że nie uważa pan Panie Senatorze czas jest także dobro by zastanowić się nad potencjalną zmianą ustawy o Narodowym Banku Polskim członkowie rady polityki pieniężnej powołani przez Senat systematycznie konsekwentnie opisują w sposób pracy wadzie proces ten rozpoczął upublicznił pan prof. Litwiniuk tutaj w radiu TOK FM, opisując ponad miesiąc temu, że ma trudności w poruszaniu się po banku utrudniony dostęp do kontaktów z analitykami mówiła w przekazywaniu zaproszeń na spotkania, a ostatnio w poniedziałek poinformował, że po utracie dostępu do danych danych ekonomicznych, które jako członkowi są niezbędne do podejmowania decyzji wciąż ten dostęp dodanych nie został przywrócony może niektóre zasady opisane w regulaminie rady, czyli wokół, którego jest tak dużo teraz kontrowersje należy zabezpieczyć na poziomie ustawowym tak by konstytucyjni konstytucyjne organy mogą wywiązywać się ze swoich obowiązków no rozumiem, że może być politycznej woli w sejmie ustawę przyjąć, ale znów większość strat tak zmienna, że może coś trzeba zrobić panie rektorze zgadzam się z pańską diagnozą tu mamy 2 rzeczy tak naprawdę pierwszy sposób prowadzenia nie rady nie polityki pieniężnej przez prezesa Glapińskiego w ogóle wykonywania przez niego obowiązków moim zdaniem absolutnie to kwalifikuje się pod ocenę z art. 231 przekroczenie uprawnień niedopełnienie obowiązków, ale to na razie odkładamy i przechodzimy do samej ustawy o NBP i regulaminu mnie rady polityki pieniężnej tak uważam, że warto wrócić do ustawy, bo jeżeli w regulaminie RPP mówimy czytamy, bo właśnie w czasie zapoznawał z tymi dokumentami, że posiedzenie RPP one są zwoływane kolegialnie przez samo ciało, ale jeżeli są zwoływane w tzw. trybie ad hoc może zwołać uwaga prezes albo może być zwołane na wniosek 3 członków RPP i jak prezes zarządu ze dokładnie interpretuje, że może być zwołane, czyli jak nie zwołuje ten zapis jednoznacznie wskazywał, że wolą ustawodawcy było to, że w sytuacjach nadzwyczajnych to członkowie RPP mogą zwołać posiedzenie więcej ja rozumiem, że intencją było to, żeby mogli zwołać z określonym porządkiem dlatego osobiście taką deklarację składa jako przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej, która ma inicjatywę ustawodawczą w imieniu Senatu może uruchomić uważam, że powinniśmy mnie przygotować nowelizację przepisów regulujących prace rady polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego właśnie taki sposób być przygotowanym na to naście mamy teraz do czynienia, że prezesem TP kompletnie niezainteresowane analizom najważniejszych problemów finansowo budżetowych państwa od, a za to na szczęście od tej odpowiedzialności nie ucieka nie uciekają członkowie rady polityki pieniężnej i muszą mieć ku temu narzędzia, czyli że, jeżeli składają taki wniosek takie posiedzenie musi być zwołane i musi być zwołane w określonym terminie i określonym porządkiem, który proponują wnioskodawcy, nawet jeżeli jest za wcześnie pyta szczegóły, czyli rozumiem, że pana intencją jest przeniesienie czy zabezpieczenie na poziomie ustawy części no wydawałoby się logicznych zasad funkcjonowania poszczególnych członków rady Anka uważam, że jeżeli jest takie ciało kolegialne jak rada polityki pieniężnej z określonymi zadaniami wojenni w obszarze polityki finansowej spraw finansowych to ciało musi mieć realne narzędzia ciało ma skład kolegialny to nie jest tylko prezes i żeby bym powiedział tom realną kolegialność podkreśli członkowie RPP muszą mieć możliwość przynajmniej zwołania posiedzenia przeprowadzenia dyskusji oczywiście rada później podejmuje decyzję w wyniku głosowania, a w decyzje podjęte, kiedy uzyskasz większość na posiedzeniu nadaje się, że jest więcej sprzeczności ustawy regulaminu m.in. wybór osoby, która zastąpi prezesa w czasie nieobecności na posiedzeniu rady duszą techniczne sprawy, czyli co jeszcze w tej kadencji rozpocznie pracę absolutnie uważam, że szczególnie w tej kadencji bardzo prostego względu na przyszłej kadencji wyrażę tutaj optymistą, ale jednak przede wszystkim będziemy zajęci sprzątaniem tego wszystkiego co zostawił po sobie po sobie PiS, żeby ta ważna rzecz dotyczące RPP na mi uciekła warto te prace rozpocząć już pan senator Krzysztof Kwiatkowski przewodniczący sejmowej Komisji Ustawodawczej Senatu senackich oczywiście senackiej cały czas o tym w Senacie nie wiem, skąd ten Sejm senackiej Komisji Ustawodawczej bardzo dziękuję po informacjach gościem poranka będzie premier Włodzimierz Cimoszewicz dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - MACIEJ GŁOGOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA