REKLAMA

"Partia nakryła czapką państwo", Podsumowanie po XX Zjeździe KPCh

OFF Czarek
Data emisji:
2022-11-23 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
20:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
zdalnie pan prof. Maciej Gaca sinolog dyplomata Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu założyciel pierwszy dyrektor Instytutu polskiego w Pekinie, a także dyrektor generalny biura polskiego w Tajpej w latach 20152019 dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwo był pan panie profesorze nas na dwudziestym zjeździe komunistycznej partii Chin czy nie zaprosili mnie no nie zaprosili nie było akredytacji nie było zaproszenia testów pewnie i tak nie przeszedł na lotnisku Rozwiń » zastanawiam się czy ten szczyt w jaki sposób przełomowy, bo oczywiście komentatorzy zwracają uwagę, że tutaj prawda kolejna kadencja ponad te kadencję, gdy w tradycyjnie wyznaczane co patrząc w ogóle historię tych którzy, który się nie podobało dwukadencyjności próbowali ją przedłużyć to to zawsze źle kończyli no tak też mamy szczyt 20 i teraz pytanie czy po tym, dwudziestym zjeździe komunistycznej partii Chin widać jakieś nowe otwarcie nowe kierunki dotyczące relacji z resztą świata z Unią lub europejską Stanami Zjednoczonymi czy c czy to jest przełomowy moment czy kolejny zjazd, gdzie 1 drzemie reszta odwrotnie 1 tak zresztą 1 mówi raz zresztą nie ma to taki dowcip także co też to jest potrawa składająca się z pieprzu i Dżemu no właśnie zebranie partyjne, gdzie 1 jasna taka reszta drzemie w no tam trochę to się więcej działo 1 mnie drzemał, a nawet się czegoś domagał go pod ramiona wyprowadzili, bo jakoś nie doczekał, żeby w komitecie centralnym czy przestrzeń gremium przywództwa partii znalazł się jego krewne no źle odebrał, ale też zostawmy faktycznie ten dwudziesty zjazd partii zasygnalizował kontynuację przywództwa Shi pinga bardzo silnie, ale też wskazał na to, że on wchodzi jako decydujący grać w bardzo wielu obszarach funkcjonowania tej partii, a sama partia mówiąc kolokwialnie nakrył czapką państwo, czyli dalsze zacieśnianie kontroli partii w celu wzmocnienia stabilności wewnętrznej i przygotowanie się na nadchodzącą czy nadchodzące walki potyczki gospodarczej geopolityczna także to na pewno zadziało i myśl myśl siedzi Kinga, chociaż nie znalazła się w konstytucji partii jak wielu przewidywało analityków i chociaż nie nadano mu tytułu przewodniczącego, które miały tak zrównać z seat ma tą Liam to jednak wyszedł siedzi 5 z tego Kongresu mocno znacznie wzmocnione, bo stały komitet biura politycznego składa się z absolutnie tylko włącznie z lojalistów wobec wsi i ich zaangażowanie ideologiczne jest ważniejszy niż jakiekolwiek referencje technokratyczny w takim modelu, jakbyśmy dzisiaj chcieli patrzeć na różne rządy, czyli krótko mówiąc bardziej reformator chce umiarkowani, a chińscy politycy członkowie partii nie weszli do biura do stałego komitetu biura politycznego komunistycznej partii Chin inna rzecz bardzo ważna, która wskazuje na zmiana to taka zabawa to statystyka to wiele wiele fundacji czy domów analitycznych czy ośrodków analitycznych robi na świecie czy da się statystyce wyraz oto jak dodaje, czego co najważniejsze, gdzie ta dynamika i 5 lat temu wyrazem, który był odmienione we wszystkie możliwe strony to był wyraz ekonomia Dzidzi statystycznie około 60 wzmianek natomiast w tym roku 5 lat później najczęściej powtarzane wyrazem był wyraz ani szłam, czyli bezpieczeństwo co zatem stoi, aby zapewnić bezpieczeństwo kontrola komis jeśli Patyk inna państwo będzie jest wzmacniany, ale obecne rozwiązania Ano właśnie bezpieczeństwo trwałości władzy komunistycznej partii Chin, które można zachować przez kontrolę partii przez wejście partii we wszystkie możliwe objawy życia społecznego, jakie funkcjonują w Chinach i o to, żeby przez te kontrole uniknąć jakiegokolwiek zamieszania czy to w polityce wewnętrznej przede wszystkim, ale też, żeby mieć pod pełną kontrolą jakiekolwiek próby kontaktu ze światem zewnętrznym, czyli idziemy w kierunku jeszcze większe i de Gaulle ideologizacji jeszcze większego centralizowania i opcyjnej obsesyjnej kontroli społecznej to będzie główna kompetencja przy wyborze urzędników w najbliższych miesiącach i oczywiście może powstać pytanie jak to się np. przeje przekłada na relacje z Unią europejską, bo nie są na razie to dostaję takie pytanie, jaka odpowiedź, ponieważ komunistyczna partia Chin tworzy model jeszcze większej kontroli nad partyjną państwowym systemem działania u siebie to po pierwsze, wniosek jest taki, że macie dużo trudniej nam jak Unii Europejskiej znajdzie onkolog wspólna płaszczyzna do rozmów, dlatego że zwłaszcza nasi koledzy z Europy zachodniej nie są przyzwyczajeni do języka komunikacji, która wymaga ideologicznego zaangażowania druga rzecz jest taka, że wzrasta z wzrostem, jakby doboru urzędników Najwyższego szczebla nad przez kompetencje ideologicznego zaangażowania nie tej narracji dużo większego znaczenia nabiorą nie te spotkania robocze, bo one obawiam się będą kompletnie bezpłatne tylko te, które mają największe znaczenie polityczne, a więc szczyt Unia europejska Chiny czy też spotkania najwyższym szczeblu bilateralne z wsi to oczywiście generuje kolejny problem tego na ile lojalna wobec siebie będą państwo europejskie wreszcie trzeci wniosek to taki że stosunki Unii Europejskiej Chiny można powiedzieć dużej mierze opierały się na założeniu, że ostatecznie obie strony są racjonalnymi podmiotami gospodarczymi, które priorytetowo traktuje korzyści gospodarcze, więc jeżeli mamy po 5 latach przesunięcie priorytetów Pekinu w kierunku bezpieczeństwa ideologii, które mają górować nad ekonomią to burzy generalnie fundamenty tych stosunków i to są naprawdę bardzo duże wyzwania przed na no dobrze, ale rozumiem, że to są takie wyzwania, z którymi trzeba się mierzyć to to nie jest także, iż jest duża o opcji tak dużo alternatyw tylko, że to jest z punktu widzenia Unii my, jakby to powiedzieć na temat nie mamy o no jesteśmy w środku o nie wiem czy nie za odważnie, ale no już wojny ideologicznej między 2 koncepcjami rozwoju świata z 1 strony mamy stany Zjednoczone Unię europejską i państwa występujący pod takim hasłem kluczem lak Majdy Andrzej z państwa tak samo myślące odwołujące się do demokracji do poszanowania praw człowieka i działania np. w kierunku Chin o charakterze ograniczającym restrykcyjnym ze strony wszystkich tych państw, czyli wspólnoty europejskiej Kanady Japonii i ustali stany Zjednoczone jeszcze tylko można by wymienić są coraz bardziej zbieżne m.in. dotyczy to reakcji na doniesienia o ludobójstwie sędzia guz czy tam, gdzie mamy guru m.in. dotyczy to restrykcji dla ludzi, zwłaszcza z kręgów wojskowych i technologicznych zaangażowanych tworzenie systemu zbiorowej opresji na tych innych w obszarach Chin miasta dobrze to o powrócimy do naszej rozmowy o dwudziestym zjeździe komunistycznej partii Chin i co to oznacza dla reszty świata po informacjach pan prof. Maciej Gaca sinolog dyplomata Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest państwa moim gościem informację o jedenastej 20 w ścianę jak pan prof. Maciej Gaca sinolog dyplomata Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu opowiada dwudziestym zjeździe komunistycznej partii Chin i co to znaczy dla przyszłości świata, czyli można powiedzieć, że komunistyczna partia Chin wrzuca kolejny bieg i przyspiesza, czyli bezpieczeństwo już nie ekonomia bezpieczeństwo bezpieczeństwo zabezpieczyć bezpieczeństwo ma być bezpieczeństwem pasywnym aktywnym, czyli ma, gdyby bronić po pierwsze, partii i czy też, że kontroli partii nad państwem, a jednocześnie bronić państwa czy też ma aktywnie pokonywać wrogów pierwsza atakować pierwsza eliminować cha w każdym z tych czy w każdej z tych rzeczy, które tam powiedział jest oczywiście odrobina prawdy tego, z jaką substancją zmierzamy, bo w wewnętrznie taką konsolidację kontroli się dzięki osiągnął na różnych poziomach to znaczy, stając się z 1 strony twarzom polityki za rok covid on osobiście dał jasny sygnał, że to polityk, który nie ma odwrotu natomiast decydowanie o tym gdzie regionalnie należy ją wzmocnić luzować w zasadzie jest pod pełną kontrolą jeśli Kinga i jego najbliższych pracowników w związku z tym może bardzo silnie wpływać na to, żeby w regionach zagrożeń jak już niepokojami wprowadzać restrykcyjną politykę kontroli nastrojów społecznych właśnie pod szyldem za rockowi polisy i inna rzecz jest taka, że w ostatnich 5 latach skutecznie doprowadził do zmniejszenia powiedziałbym niezależności wielkiego biznesu chińskiego tego biznesu prywatnego skutkiem czego bo no spektakularny bądź to zajęcia albo zniknięcia czołowych biznesmenów chińskich, a m.in. Jacka ma i to w różnych branżach skutek był taki czy jest taki, że do największych firm prywatnych wprowadzono struktury partyjna po to, żeby przejąć bezpośrednią kontrolę, a w innych przypadkach, wprowadzając państwo jako udziałowca do tych firm jest to drugi, jakby poziom drugi filar tej kontroli trzeci najbardziej, że tak powiem z naszej perspektywy być może przerażający marca realistyczne to jest wprowadzenie i wzmocnienie wszystkich narzędzi związanych z kontrolą cyberprzestrzeń i to jest na rynku wewnętrznym natomiast, jaka jest polityka po dwudziestym zjeść jak ona będzie na kierunkową na politykę zagraniczną no to możemy też to szybko analizować idzie w kierunku walki oczywiście nowy porządek świata, bo znowu, odwołując się porównawcze 5 lat temu przy poprzednim zjeździe Chiny podkreślały takie pojęcie współ istnienia strategicznych szans używano terminu w poprzednim raporcie jak otwarcie po dziewiętnastym jeszcze zło, czyli współpracy i to była ta główna ambicja, a teraz to pojęcie hasło zostało, a zastąpione nieco słabszym bardziej miękkim sformułowaniem, które można przetłumaczyć pokojowe współistnienie czy też pozytywna interakcja Bianchi chudą i rzecz w tym, że obecne stanowisko chińskie to jest ta współistnieją strategiczne szansę i tu jest przecinek za grożenia i wyzwania, jeżeli zderzymy to co poprzednio powiedziałem wymienianie przez 90 kilka razy w raporcie końcowym pojęcia bezpieczeństwo i teraz dodamy do tego strategicznych oraz dodanie zagrożenie wyzwania to widzimy, że Chiny przyjmują rolę aktywną i ta rola aktywna czym międzynarodowym w kontaktach się przejawia 2 inicjatywach, które są pochodnymi albo równoległymi strumieniami tej dawnej inicjatywy Pasai szlaku takie 2 inicjatywy to 1 pod skrótem, kiedy i druga 2 SI, czyli pierwsza globalna inicjatywa rozwoju od angielskiego Globo, a 2 pan inne światy i druga globalna strategia bezpieczeństwa Global Security szaty plus istniejące już działania chińskie czy takie Platformy współpracy m.in. Briggs czy szanghajska organizacja współpracy to tam Chiny przeprowadzają te będą przeprowadzać silną ekspansję swojego dostosowania ładu Międzynarodowego tak, aby odpowiadał rozwojowi Chin i zapewnią bezpieczeństwo ich systemu politycznego to są olbrzymie wyzwania w no dobrze czy Tajwan albo inaczej jak długo Tajwan może spać spokojnie z punktu widzenia Tajwanu Tajwan może tak długo spać spokojnie jak długo będzie kontynuował obecną polityka, czyli nie angażowania się w nie podejmowania retoryki Pekinu odwoływania się do utrzymania obecnego status quo budowania silnej przemyślanej polityki bezpieczeństwa wewnętrznego rozwijania bardziej jeszcze obywatelskiego demokratycznego społeczeństwa i rozwijania regionalnych obszarów współpracy tam, gdzie jest tylko możliwe, gdzie głównymi graczami będzie czy globalnie stany Zjednoczone lokalnie Japonia i inne Korea i inne państwa południa Azji ta polityka rozpacza ta polityka po czasie w 2016 roku w różnym stopniu realizowana Tajwan stara się angażować wszystkie projekty pomocowe albo współpracy, gdzie jest przewaga technologiczna po stronie tajwańskiej tak, żeby wyjść na wiarygodnego partnera, którego warto inwestować w na wiele lat oczywiście to jest perspektywa tajwańska Tajwan to wszyscy stawiamy sobie pytanie czy do jakiego stopnia jest zakładnikiem tych trudnych relacji chińską amerykańskich, więc odpowiadam teraz z punktu widzenia Chin zawsze będzie nam towarzyszył czy zawsze jest nieograniczona w czasie może źle się powiedziała w Wiśle to powiedziałam na pewno w perspektywie 2049, a jest to z punktu widzenia biologii dla 7 Kinga bezpieczny termin może głosić, że to jest ta data graniczna, kiedy Tajwan z Chinami powinna być zjednoczona o tyle bezpieczna, że nie ma szansy, żeby zdążył ponieść odpowiedzialność z punktu widzenia amerykańskiego absolutnie jest to niemożliwe, ponieważ zachwiał by to podstawami strategii bezpieczeństwa Stanów zjednoczonych, czyli kontrolnie na Pacyfiku, a rośnie nam też bardzo asertywna postawa państw w regionie, zwłaszcza Japonii, która mimo śmierci księdza AP podtrzymywana jest przez premiera i Fidel, jeżeli chodzi o to, że wszelkie zagrożenia zmiany układu sił państwa regionu cieśniny tajwańskiej byłoby zagrożeniem dla pozycji Japonii i do tego mamy szereg inicjatyw, które są wymierzone w osłabienie Chin w regionie w szerszym ujęciu w regionie, bo mając na myśli Azy podniosło łączy właśnie Pacyfik w samym końcu tej listy mamy jeszcze taką nową inicjatywę stosunkowo AUKUS, czyli porozumienie o między Australią Stanami Zjednoczonymi a, a wielką Brytanią o wyposażenie ustali w okręty podwodne z napędem atomowym w stosie wszystko składa taki obraz bezpieczeństwa, przez który chciałem w końcu powiedzieć, że absolutnie nie należy się spodziewać w najbliższym czasie jakichkolwiek nerwowych ruchów 1 rzecz to teatr jacy jaki, więc politycy jak siedzi piękne strony czy przywódcy biorcy może bardziej swoich państw ze strony Joe Biden rozgrywali w ostatnich miesiącach do potrzeb rynku wewnętrznego politycznego, a zupełnie co innego co jest pewną ciągłością i przewidywanymi rzeczami, jeżeli panowie się telefonicznie umówili w lipcu przed wizytą u nas implozji, że gwarantują sobie, jeżeli pomyślnie przebiega ono procesy w cudzysłowie wyborcze ja w przypadku Chin i metrem z tych wyborów, które mieliśmy stan Zjednoczonych, że o nich odbędą spotkanie to spotkanie doszło do skutku to wiemy, że wszystko jest tak jak być powinno, a teraz poprzedni tylko wzmocnienia pozycji panie profesorze bardzo dziękuję za objaśnienie tych mechanizmów zakulisowych i teatralności także przypomnienie teatralności polityki pan prof. Maciej Gaca sinolog dyplomata Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu opowiada dwudziestym zjeździe komunistycznej partii Chin o tym co to znaczy dla reszty świata pan prof. Maciej Gaca jest założycielem pierwszym dyrektorem Instytutu polskiego w Pekinie, a także dyrektorem generalnym biura polskiego w Tajpej był w latach 20152019 dziękuję serdecznie informację już za kilka minut o godzinie 1140 po informacjach program kultura osobista dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara, a nad jakością naszych połączeń czuwał Szymon waluta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA