REKLAMA

Bułgarscy politycy chcą zmiany prawa wyborczego - otwiera to pole do fałszerstw

Połączenie
Data emisji:
2022-11-24 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
20:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
138 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio pasjami Domaradzki z uniwersytetu Warszawskiego Instytutu Europy Środkowej dzień dobry dzień w będziemy rozmawiali o Bułgarii rzecz jasna Bułgarii, które 2 miesiące po wyborach dalej nie ma rządu, a nawet nie ma właściwie perspektywę, że ktokolwiek będzie próbował go utworzyć teoretycznie komisja powinna zostać powierzona partii GER, która w pewnym sensie za sprawą tych wyborów być może wróciła do władzy, ale to też Rozwiń » nie jest wcale przesądzone, jeżeli partia, która bardzo małe możliwości koalicyjne nie zdoła utworzyć rządu wtedy jako inicjatywa wraca do partii kontynuujemy zmiany, która próbuje jak sądzę sklecić jakąś koalicję jeśli i to się nieudane to znowu wybory czy nie tak tak jest, ale powiedziałbym, że tylne będzie bardzo bardzo szczegółowy wstęp, a musi uwzględnić jeszcze 2 rzeczy po pierwsze, fakt, że partia, która formalnie wygra wybory partia GP w nie ma kłopotu ze stworzeniem koalicji tylko nie chcę tworzyć koalicji innymi słowy doskonale wie, że w obecnej sytuacji, w której znajduje się Bułgarię w utworzenie koalicji, która w swojej istocie przypieczętuje jej powrót do władzy w bardzo trudnym momencie dla Bułgarskiej gospodarki społeczeństwa na w sposób naturalny kumuluje nie tylko niechęć tych, którzy głosowali przeciwko niej, ale również tych, którzy postrzegają obecna sytuacja bardzo trudną będą w sposób naturalny chcieli później na późniejszym etapie kolejnych wyborów ukarać tych, którzy będą dziś władzę, więc kolegę Węgra GER grał niezwykle perfidną grę w tej chwili, w której głównym celem okazuje się, że nie jest tak naprawdę dobro, że tak powiem Bułgarii utworzenie rządu jak stabilność tylko przygotowanie gruntu pod następne wybory, w których będzie można powrócić do praktyk, które umożliwią, a w zapowiedzi posiadanie stabilnej większości politycznej, w której będzie można działać dokładnie tak jak do tej pory, czyli czynić co się chce nie, zwracając uwagę co myślał o rządach koalicyjnych tak się nie dla obecna formuła koalicyjna, która stoi przed garb jest w formule tele Taxi toksyczną ze społeczeństwem bardzo mocno podzielone wszystkie partie, które weszły do współpracy GER, czyli partie, które też utożsamiany jest ze Starym modelem sprawowania władzy, czyli bułgarska partia socjalistyczna, która rzekomo deklaruje, że w ogóle nie wejdzie do takiej koalicji, ale też ruch na rzecz praw wolności, która w swojej istocie jest taką partię korporacyjną, a oligarchiczne w związku z tym tacy policjanci dzisiaj Gerson niepotrzebnie, bo tak czy owak są natomiast oni potrzebują takiej koalicji, w której będą w stanie wykorzystać społeczny w napoju rozczarowanie do tego, żeby zniszczyć politycznych przeciwników, a tymi przeciwnikami politycznymi są partie reformatorski w tym kontekście pojawia się alternatywa dzisiaj bardzo jednoznacznie, że tak powiem przedstawiciel kontynuujemy zmiany czy drugiej partii, która wygrała wybory przedstawił ich plan tak naprawdę rządu mniejszościowego nawet już nie, szukając możliwości utworzenia większości koalicyjnej, a w parlamencie z pełną świadomością, że będzie to działanie na rzecz bardzo konkretnych spraw i a tu jest wydaje mi się niezwykle istotny element, który pokazuje też perspektywy teoretycznej jak tak naprawdę zepsutym państwie można znaleźć drogę do wyjścia argument partii reformatorskich, a przede wszystkim kontynuujemy zmiany jest taki, że oni przedstawiają konkretne działania nie z ideologii zwaną politykę, która ma na celu, że tak powiem dążenie do pewnych wysoko w wysokich celów tylko konkretne reformy, które należy zrobić do tego, żeby państwo ruszyło z miejsca i do tego będą szukali poparcia wśród wszystkich parlamentarzystów, jeżeli zdając sobie sprawę z tego, że wszelkie inne, a możliwości koalicyjne nie wchodzą w rachubę to w takiej sytuacji droga Pozbud jedyną drogą pozostaje kolejny piąty już wybory w ciągu no to będzie z dalszym ciągu niecałych 2 lat dobrze, ale teraz ciekawa sytuacja w parlamencie właściwie rozmowa o po wyborach, kiedy jeszcze niema nowego rządu, kiedy partia, która ma najlepszy wynik nie utwór nie zajmuje się tworzeniem tego rządu rozmowa w parlamencie dotyczy głosowania w wyborach to jest jakiś paradoks tory wydaje się, że to jest wręcz odwrotnie to jest bardzo świadoma kalkulacja biorąc pod uwagę bieg wydarzeń w ciągu ostatnich 2 lat, a w momencie, w którym wprowadzono głosowanie za pomocą naszych wyborczych w Bułgarii wyniki wyborcze zmieniły się na tyle też, że pozbawiły partię starego reżimu, a takiej możliwości skutecznego manipulowania na tyle wynikami wyborczymi, żeby zapewnić sobie przewagę, która utwierdza ich najpierw na pierwszej pozycji co prawda podczas ostatnich wyborów Gar wygrał, ale pamiętajmy, że to jest przy najniższej w historii Bułgarii od końca komunizmu frekwencji wyborczej po drugie, wobec faktu, że te ugrupowania GER ruch na rzecz praw wolności, jaki paradoksalnie bułgarska partia socjalistyczna, która jest na takiej stromej pochyłej jeśli chodzi o coraz mniejsze wyniki głosowania są w UE są jedynymi ugrupowaniami, które swoim tacie posiadają bardzo zwarty elektorat bardzo zdyscyplinowane struktury w również w terenie, które pozwalają tak powiem na bardzo panie wizualizacji lasu tak jest natomiast to co zmieniła to co zmieniło wprowadzenie maszyn do głosowania było to, że po pierwsze, u o wyeliminowała możliwość uznawania głosów za nieważne co jest taką zasadniczą bolączką bułgarskiego systemu wyborczego a kiedy jest około 44,5% głosów nieważnych czy uważa, że wszystko z nami lub może wyobrazić, jakie to jest odsetek głosów rodak, ale też nawet ryż uznaje się niesłusznie z wszelkich różnych powodów najważniejsze, że jeżeli uznają głos za nieważną po prostu nie wchodzi do puli głosów, które w swojej istocie wpływają na nas, bo one mogą być różne od, ale też do wykonywanych komisyjnie bardzo często z krzywdą dla głosującego nie krzywdą dla właśnie na to pytanie, więc jeżeli widzimy, że no wtedy wcześniej, kiedy było głosowanie papierowe wystarczyło, że zaznaczyły niewyraźnie albo źle albo, że nie ptaszki albo krzyżykiem tylko, że wyżej albo skreśliło wszystkich tylko zostawili tego jakby usuwając na bok intencja głosującego, czyli nie chodzi o to czy my z karty głosowanie widzimy kogoś oddany głos chodzi o to, że nie jest tak jak powinno być to taka powiedziałbym typowa biurokratyczna surowość tak natomiast wprowadzenie głosowania za pomocą maszyn on też ma szereg swoje słabości natomiast doprowadziło do tego, że cały proces stał się o wiele bardziej transparentne argument partii, które dzisiaj naciskają na powrót do głosowania papierowego, czyli partii lider ruchu na rzecz praw wolności Bułgarskiej partii socjalistycznej jest taki, że to zniechęca ludzi do głosowania bez jakichkolwiek argumentów i że rzekomo powrót do papierowego głosowania co więcej do wprowadzenia pewnego kolejnego zamieszania, które z 1 strony ma uwzględniać istnienie maszyn, ale z drugiej strony możliwość papierowe głosowanie, które doprowadzi do absolutnego chaosu, a idą o wiele bardziej skomplikowanego procesu dziś głównym celem 1317 za chwilę wrócimy do rozmowy łączenie ich instynkt walki 1323 Jakub Janiszewski przy mikrofonie za studia z pasji Domaradzki z uniwersytetu Warszawskiego Instytut Europy Środkowej rozmawiamy Bułgarii, która tkwi na w politycznym impasie jest tak łagodnie powiedziane to jest bardzo powiedziałbym parlamentarne nie ujęte, choć nie wiem czy słowo parlament akcji wszyscy w oddychaniu skutek decyzji rozmaitych parlamentach europejskich dzieje ma sens, ale powinniśmy się informacjami o tej by blokadzie to znaczy o sytuacji, w której świeżo wybrany parlament głosuje nad sposobem wyboru nowego parlamentu tuż po wyborach, kiedy jeszcze właściwie nie utworzył nowego rządu, kiedy partia, która wybory wygrała wcale tego rządu tworzyć nie zamierza, jakie są szanse, że ta operacja się powiedzieć czy to oznacza, że jeśli rzeczywiście Bułgaria wróci do głosowania papierowego głosowania takiego tradycyjnego odbędą się kolejne wybory, a więc tak rzeczywiście szansę na to, że rzeczywiście dzisiaj w parlamencie bułgarskim zostanie przegłosowany przegłosowane poprawki do kodeksu wyborczego bardzo duża, jeżeli to się stanie partia, które są w reformatorskim między opozycyjnymi wobec takiego dziś dzisiejszego cichego Cichy koalicji, która forsuje te zmiany, a zadeklarowały, że nie podejmą się próby tworzenia rządu wobec perspektywy, której pierwsza siła nie chcą tworzyć rządu, bo nie odpowiada druga siła nie podejmie się bowiem, że będzie na pozycji przegrany, a i ewentualnie jeszcze istnieje opcja trzeciej próby dla trzeciej partii, którą prezydent bierze, ale biorąc pod uwagę jedynie 2 czy raczej jest niemożliwe, a to kolejne wybory będą się różniły od poprzednich tym, że powrócą demony starego sposobu uprawiania wyborów, które do dużego stopnia, a sprowadzają się nie tyle do samego problemu czy ktoś idzie głosować czy nie, ale do zależności poza samą procedurą wyborczą, w której ludzie na poziomie lokalnym są uzależnieni od ludzi, którzy sprawują władze nie są powiązani z partiami politycznymi w swojej istocie powodu sprawują taki współczesny feudalizm, w którym a w biednych regionach, gdzie wszyscy są uzależnieniu pomocy społecznej ta pomoc trafia do ludzi w zależności od tego w jaki sposób się zachowują w związku z tym mamy do czynienia z niezwykle patologicznym modelem, któremu Potez wciągu ostatnich 2 lat próbowała się te na przeciwstawić, a jeżeli dzisiejsze zmiany w do kodeksu wyborczego zostaną wprowadzone to ten model w pewnym sensie powróci, a ich stąd perspektywa trzecich wyborów już na warunkach o wiele bardziej korzystne dla ugrupowań, których dążono do odsunięcia od władzy odbędą się na wiosnę przyszłego roku, żeby to jeszcze bardziej skomplikować zarazem pokazać się podnieść stawkę tego wszystkiego się w Bułgarii dzieje dochodzą tutaj tutaj wątki rosyjskich węglowodorów, a konkretnie chodzi o rosyjską ropę, która na Bułgarię trafia to nie jest żadne zaskoczenie natomiast jak rozumiem w tej chwili gra toczy się o to czy ta rosyjska ropa, która jest w Bułgarii przetwarzana będzie dalej sprzedawana jako Europa bułgarska tak jest to jest kolejny niezwykle ciekawy wątek w ogóle jesteśmy powiedziałbym w sensie świadkami, a absolutnie nie do zaakceptowania w życiu politycznym brazylijskiej telenoweli, w której na kierownictwo firmy Lukoil Bułgaria Bułgaria, które jest właścicielem, a olbrzymie rafinerii w Burgas, a na WUM zorganizował konferencję prasową, na której przedstawiło swoje argumenty, które potoczyło tezą, że jeżeli Bułgaria bułgarski rząd, a zmierz się wprowadzone przez poprzedni rząd spadkowa, a rozporządzenie ograniczające też nakazujące zakaz eksportu produktów ropopochodnych, a z Bułgarii od 5grudnia, a na tego roku to wtedy Lukoil, a będzie w Bułgarii płacił podatki, a które będą wynosiły między 600800900 to podczas tej konferencji prasowej różne liczby fruwały, a milionów lewa, czyli gdzieś około 2 000 000 000zł biorąc pod uwagę, że jest to firma, która przez ostatnie 20 lat tylko 3× płaciło podatki cały czas, a deklarowała straty, a jej dochody olbrzymie zresztą trafiały do na firmy literacko, która jest siedzibą w Szwajcarii to najlepiej pokazuje jak mam na perfidny model stosowany przez Moskwę w tym kontekście, gdzie biorąc pod uwagę trudną sytuację społeczną gospodarczą znienacka pojawia się taki, a taka mała, a łapówka, którą zresztą skądinąd wiceminister finansów wraz z z przedstawicielami Lukoil deklarowali, że pójdzie na cele społeczne i obniżenie cen, a choć nie ma żadnych gwarancji, że tak się stanie na natomiast z drugiej strony jest to furtka, która przede wszystkim dąży do tego, żeby znaleźć dziury w unijnych sankcjach na Rosję co to oznacza dla groźba była mniej więcej taka, że jeżeli bułgarski rząd nie pójdzie na tę oczekiwany zmiany to, a lokal będzie rozważał zamknięcie swojej produkcji oczywiście doprowadzi do krachu Bułgarskiej gospodarki, a przyznam, że tak się bije tutaj to jest prawdopodobne, że oni rzeczywiście mają stratę to jest jakaś kreatywna księgowa żadnej straty nie ma w tym w tym roku podobno, a jeden z najlepszych lat produkcji Wulff działalności tej firmy mówi się, że do końca roku będzie przerobiony 7 ponad 7 000 000 ton ropy, a rozumiem, że tam jakiś parasol ochronny, jeżeli firma ta firma jest absolutnym dominatorem jeśli chodzi o bułgarski rynek paliwowy to wszystko działo się za zgodą kolejnych bułgarskich rządów, a proszę sobie wyobrazić, że około między 5055% produkcji na tej rafinerii trafia na eksport w związku z tym zakazem eksportu będzie oznaczał bardzo mocne skurczenie zysku, który co finalnie dzisiaj przynosi argument, że będzie zamykana jest przede wszystkim najlepszym dowodem szantażu, bo jeżeli nie ma rynku co może zmniejszyć produkcję, ale nie musi zamykać co więcej Bułgaria Lukoil kontroluje absolutnie cały proces od importu do produktu końcowego w kontekście czy łupki dzisiaj przy stawie znaleziono skronie galą to znaczy wchodziłby tak paradoks polega na tym, że w swojej istocie nawet taki czarny scenariusz, jakiego się maluje, a nie był aż tak groźne dlatego Bóg jest częścią Unii Europejskiej po drugie mamy wolny rynek ludzie mogą wprowadzać może to cena to pójść do góry natomiast dalszym ciągu elementy wolnorynkowe w jaki sposób będą wpływały natomiast Rosja próbuje grać tą swoją starą dobrze znany z praktyką czasów komunizmu, gdzie tak naprawdę surowiec naturalny był zastępstwem dla amerykańskiego dolara dolara dajemy wam tani na Dolata Europe wy możecie sprzedać dalej i na różnicy zarobić w tym przypadku my możemy dawać wam to co wam się należy, jeżeli się zgodzić na to, że łamiecie zasady klubu, w którym w, którym do, którego należycie w związku z tym ta rosyjska strategia niezwykle perfidny, ale kłopot polega na tym, że ona dzisiaj ma bardzo mocne wsparcie w postaci rządu technicznego prym i prezydenta radę i to oznacza, że taki szantaż też ma na celu nie tylko o to, żeby rzeczywiście wznieś to rozporządzenie, ale jeszcze bardziej, żeby pokazać społeczeństwu jak bardzo zależny jest od Moskwy to jest przerażające że, że prezydent i jego otoczenie, że tak powiem całkiem świadomie realizują ten plan to jest także z tego zależność wynika, że pan powie to znaczy jakoś się zastanowili nad tym dla ja się rozumiem, że tutaj, jeżeli chcemy zrozumieć, dlaczego ten rząd jest tak przywiązany do Moskwy to falą Money prawda, ale czy to jest tak często się mówi czas się podnosi taki argument, że no tutaj są powiązania kulturowe bla bla bla czy rzeczywiście jest prawda z czego wynika, jakby ten o utrzymanie tej silnej więzi z Ars lub mienie powiązania kulturowe nie mają nic wspólnego zresztą, gdybyśmy szli tym tor po to, Rosja powinna być bułgarska to atak na na granicy po kraju wagi i uśmiech no Ka Drug natomiast mówią uważnie to problem polega na tym, że po pierwsze, możemy szukać źródeł w charakterze transformacji ustrojowej, ale jeżeli popatrzymy w jaki sposób doszło po prostu do prywatyzacji Lukoil na to dzisiaj postrzegany jako największy taki zwolennik proeuropejskiego kursu Bułgar, który doprowadził jednak poza członkostwem w unii one kosztów był człowiekiem za czasów, którego rzeczywiście sprywatyzowano, a rafinerie w Burgas w ręce Lukoil ze 101 000 000USD, a po drugie, uruchomienie tego mechanizmu w swojej istocie, a utworzyło sytuację, która popatrz popatrz na to przez ten prezent dla lokalu wycofanie się z Bułgarii byłby strzeleniem sobie stopy, ponieważ będąc mając pozycję w swojej istocie monopolisty na rynku bułgarskim absolutnie całe państwo uzależniono od rosyjskich surowców od rosyjskiego o rosyjskiej ropy ministerstwa urzędy wszystko kupuje Unii, a domie mają ponad 60% rynku stacji paliwowych, a i w pewnej chwili mówi my zamkniemy rafinerie my się wycofamy to co porzuciły, dlatego że nie możemy skorzystać wydaje się to ne chociażby z czysto ekonomicznego punktu widzenie nie do nie sensownego tam jest, jeżeli ma to być groźba, która ma w dalszym ciągu zmierzać do tego, żeby straszyć bułgarski społeczeństwo dramatami, który idą, jeżeli nie słuchamy władzy to działa to jak najbardziej skutecznie dziękuję bardzo, pasywnie Domaradzki z uniwersytetu Warszawskiego Instytutu Europy Środkowej państwa moim gościem dziękuję za 35 za chwilę informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA