REKLAMA

Potężny zakon, który był w Polsce przed Krzyżakami. Tajemnice bożogrobców z Miechowa

Tajemnice muzeów
Data emisji:
2022-11-28 07:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
31:32 min.
Udostępnij:

Zakon bożogrobców z Miechowa w średniowieczu był jednym z najpotężniejszych konwentów w Polsce. Na majątek zakonu składały się dwa miasta i ponad trzydzieści wsi. Do stworzonego przez braci sanktuarium pielgrzymowali tacy władcy, jak Kazimierz Wielki czy Władysław Łokietek. Dziś o Kanonikach Regularnych Stróżach Świętego Grobu Jerozolimskiego niewielu pamięta. Dlaczego zniknęli? Co sprawiło, że nie zapisali się w powszechnej świadomości tak, jak Krzyżacy czy templariusze? W najnowszym odcinku podcastu „Tajemnice Muzeów” Anna Sobańda rozmawia z Marcinem Florkiem, dyrektorem Muzeum Ziemi Miechowskiej o historii tego niezwykłego zakonu. Jak zakonnicy opiekujący się grobem Chrystusa w Jerozolimie znaleźli się na ziemiach Polski? Kim był książę Jaksa? Zapraszamy do słuchania. Rozwiń »

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
do wysłuchania podcastu zaprasza Małopolski Instytut kultury w Krakowie zakon bożogrobców w Miechowie w średniowieczu był jednym z najpotężniejszych zakonów w Polsce w drugiej połowie piętnastego wieku był właścicielem 2 miast jak 48 wsi w skład majątku zakonników chodziły zabudowania zakonne bogate księgozbiory archiwa oraz Skarbiec pełen dzieł sztuki do stworzonego przez nich w Miechowie sanktuarium pielgrzymowali m.in. król Kazimierz wielki biskup Wincenty Kadłubek Rozwiń » Władysław Jagiełło z Jadwigą andegaweńską czy Cyprian Kamil Norwid jednak w początkach dziewiętnastego wieku zakon został skasowany przez papieża Piusa siódmego jeśli chcecie dowiedzieć, dlaczego tak potężny słynny na całą Europę konwent został zamknięty i wymazany z powszechnej pamięci historycznej, a także poznać jego początki związane z Jerozolimą i wyprawami krzyżowymi zapraszam do wysłuchania odcinka poświęconego zakonowi bożogrobców ja nazywam się Anna Sobańska, a to jest podcast tajemnice muzeów moim dzisiejszym gościem jest pan Marcin Florek dyrektor muzeum ziemi miechowskiej dzień dobry panie Marcinie dzień dobry państwu zdobywali z panem Marcinem rozmawiamy właśnie o zakonie bożogrobców w zakonie, który swego czasu był bardzo potężnym zakonem jednym z najpotężniejszych w Polsce potem jednak został rozwiązany i niemalże zupełnie wymagany w takiej świadomy powszechnej świadomości historycznej ale zanim dojdziemy do tego jak to się stało zaczniemy może od początku, bo one są chyba najciekawsze w ogóle zakon bożogrobców jest związany z wyrobem jest zakres ustawy rozumie tam też jego początki są związane z wyprawami krzyżowymi mógłby nas pan wprowadzić właśnie w ten temat tak zakon bożogrobców taka skrócona nazwa zakonu, którego pełna nazwa wsi kanonicy regularni stróża grobu Bożego grobu Chrystusowego grobu Pańskiego grobu Świętego ruszy to, gdy 2 źródła przedstawiane i 100 zakon, który powstał bardzo dawno temu by wpisuje się ten punkt grupy zakon krzyżowych 1 zakon kości krzyżowej podobnie jak znali w Polsce Krzyżacy czy też templariusze powstał praktycznie po zdobyciu Jerozolimy przez krzyżowców podczas pierwszej wyprawy krzyżowej pod koniec jedenastego wieku, a i tak naprawdę został później zatwierdzone przez papieży na początku dwunastego wieku ten zakon kanonicznym natomiast test trzeba wspomnieć, że ten zakon bożogrobców, który równie wielką taką, który ne główną rolę właśnie w ziemi świętej wielu ministrów dnia, opiekując się grobem pańskim tam nie tylko zajmował się przybywającymi którymi się pielgrzymami, ale także właśnie pełnią posługę liturgiczną przy grobie położył dla stąd bożogrobcy strzegący, bo Włoszek wrogu poszedł grobu Świętego grobu Jerozolimskiego ten zakon właśnie tamta historia się zacięła i później rozprzestrzenił się na wiele miejscowości 5000, a przyjęcie do Europy już właśnie 12 wieku najpierw dla Europy zachodniej, a tuż za przyczyną, o czym może poszłyby za chwilę księcia jak psy z Michałowa do Europy wschodniej właśnie, zanim przejdziemy do tego jak w jaki sposób ten zakon znalazł się w ogóle na ziemiach polskich też kilka wróćmy do Jerozolimy wspomniał pan, że rolą zakonników tam było no tak opiekowania się grobem pomoc pielgrzymom, którzy tam przebywali jak rozumiem tymi pierwszymi członkami zakonu byli krzyżowcy możemy powiedzieć tak oczywiście byli to krzyżowcy byli to oni przybyli rycerze duchowni z Europy zachodniej głównie pochodzenia Chan suskiego chodzi nie tylko w natomiast oni mieli taki charakter bardzo bardzo pasywny organ właśnie z przeżywaniem męki śmierci zmartwychwstania Pańskiego w ich znak grupy Pańskiej, ale tak się jeśli taki termin wypowiedzieć takim rozumieniu dzisiaj opieki medycznej, choć nie byli mer handlu trzeba też mit uwadze opieki nad straconymi jeśli chorymi czy też stół do dymisji otrzymali w tzw. hospicjach to niebyły produkcja w rozumieniu współczesnym bardziej takie nie przystąpi dla ludzi, którzy tam przebywali męczeństwo budzeni dłużej niż zakładali także szpitale, choć w tych szpitalach nie leczą ja wiem w rozumieniu przepisów, ale ich walcz twardziej tymi tymi takimi drobnymi ranami to jest także wyciągano pierwszym z tych tytułów w podróży w trudy podróży to jedno, ale też pamiętamy, że takie miejsca pielgrzymowali często ludzie po prostu chorzy, którzy w układzie uzyskać pomoc taka to właśnie tam wielu ludzi z Europy zawodni plamach Lucia wypraw krzyżowych docierało, żeby to ma w tej willi, gdzie prostu użył kiedyś Jezus Chrystus mając na uwadze to, że może zostaną w uzdrowieniu mówi samo leczenie nic z tego bardzo potrzebowali pewnego Kaki list znajdowali my znajdowali właśnie bożogrobców zakonników, którzy hale pieczętował się podwójny krzyż w tym też, że za chwileczkę powiemy jeszcze tutaj może na myśli dodał, że bożogrobców ci właśnie później, którzy znaleźli się wnioskuje wychowali się problem, bo jesteś taka druga tablica którzy, któremu Police Jeża, bo żużlowca natomiast ci właśnie rycerze mieli re, jakby 6, czyli czy prośba raczej tych pielgrzymów europejskiej przed napadami Arabów czy muzułmanów 1 słowem, którzy nękali chrześcijanka jako inną na wyznanie naj dlatego dlatego też taka tradycja obrońców Erice to jest dosyć duży bałagan nawet szukaj informacji w internecie ne z tym związany, z czym innym jest zakon bożogrobców czym innym zakon rycerski, który jest taką bardziej świecką organizacją jak rozumiem takiej którą, która działa do dziś i właśnie że, gdyby ten powiedzmy taki nie ma, który dostał sprokurowali wynika raz też nie do końca Jasnej i tej historycznej takiej ciągłości ma na pewno bardziej jasne źródłach jest historia bożogrobców kanoników regularnych stróżów grobu Pańskiego, a mniejszym stopniu rozpoznana jest dzisiaj historia Zachodu rycerskiego poszedł rok prawda tutaj jest pewien taki kłopot może tutaj też na pewno taka tajemniczość tego zakonu, a do tego odwiesić do wolności dzisiejsi po wywrotce, którzy po mnie takiego stowarzyszenia prac Kwaśniewskiego pomagają im świętej ziemi finansowo nie tylko przejdźmy może teraz do tego momentu, w którym zakon przenosi się na ziemie polskie jak to się w ogóle stało nikt, kto za to odpowiadał musi się przenieść czasy Hołowni dwunastego wieku drugi po dwunastego Ciechu my wiemy, że z Polski niewielu Zmarzlik jest pielgrzymów Ozimskiej mówi pielgrzym mógł podnieść krzyżowców w takim znaczeniu jasne wiele nas pielgrzymów właśnie po ziemi świętej w tamtym czasie był właściciel wczesny Michała sią, że jak SA postać też tajemnicza owiana legendą tajemnicą my jako właściciel Mikoła historycy wszystkie wspierali się 41 jak zaczynało wielu jak SUV czy było przynajmniej 2 jak SUV natomiast właściciel miał choćby zamożnych związany z ówczesnym tym tworem ciążący, który była pamiętajmy, że to czasy rozbicia dzielnicowego jej ZAKSA też miał żonę Agatę czaka, która była córką Piotra Włostowica palatyna księcia Bolesława Krzywoustego i jak SA, gdzie mieszkał w Michowie on na tyle jak podają źródła w 1100 sześćdziesiątym drugi roku zorganizował taką pielgrzymkę taką wyprawę do ziemi świętej mówi się, że to też by nie pierwsza wyprawa, choć też jest wskazany w dokładnie natomiast na pewno w tym czasie pan się do ziemi świętej i 1 właśnie z jego celów była było uchwycenie Jerozolimy, a także sprowadzenia tylko Polski do Miechowa tej dzięki zakupom wówczas w ziemi świętej jak sam poznaje historię niż dziś o własną siecią zakon bożogrobców zakonników, którzy będą to liturgie i opiekę nad lub państwu i zwraca się projekt to przełożonego zakonników, którym był patriarcha jerozolimski Marii i społeczną o hobby umożliwił, jakimi zachodnich czy grupy zawodników czy będzie to miało wpływ właśnie do Polski w Polsce w Miechowie mogą powstać taki sam przełożony zakonu bożogrobców wyraża zgodę jak SA już wracając do Miechowa nie jedzie sam ze swoim orszakiem, ale także jednym z zakonnikiem, który dobrze znany aktor znany w sensie znamy docenienia ich pochodzenia Marcin galę, czyli Marcin Francuz herbu wielbłąd, który tak naprawdę zaczyna kominie bożogrobców właśnie w Miechowie ja SA po przybyciu do Polski prawdopodobnie czują niż rok później od wyjazdu po około 1100 sześćdziesiątego trzeciego roku i ten właśnie w tym czasie NAS-ów Fundacja, ponieważ jak zapisuje Ziobro chcą 3 by wioski czy włości nie słucha, a może zaburzyć nasz papież taki pierwszy uposażenie dla zakonu, który spóźni przez następne dekady wiek i rozrośnie się takiego na bogatego Zachodu w Polsce jest to ciekawe też proces takiego tworzenia zakonu, bo nas tego co pan mówi to tutaj na ziemiach polskich zaczęło się od 1 zakonnika sprowadzonego z Jerozolimy czy wiemy czy źródła podają jak to wyglądało kolejnych latach jak je jak rozbudowywano też, jakby te struktury osobowej zakonu fakt, bo też taka legenda bardzo cicha można też przywołać, że jak SA prawdopodobnie przyniósł ze sobą trochę ziemi świętej, czyli spod grobu proszek z Jerozolimy i od razu fundował kościół, który podczas budowy pod fundamenty kościółka zostało także miała wysypana ja tego było to są to jest blisko 9 wieków 8 pół wieku przyszło ale kiedy te wszystkie wydarzenia miały miejsce i taka tradycja ale tym bardziej została stworzona, że był pod fundamenty pierwszego kościoła został Kazimierz święta usypana co też miał już wyraz takiej łączności mamy w mówieniu się nie to Polska Jerozolima i początkowo przez pierwsze PLA Th, aby do końca my można powiedzieć dwunastego wieku te przez 30 parę lat, bo Ziobro obcy poprzez nadania możnych żużlu póki nie tylko Małopolski polskich także to do doszli do posiadania kilkudziesięciu wiosek od wniosek pod koniec jest u nas tego typu przeszło 30 to już bardzo rusza powiedzieć taka bogata, bo ustawa materialna dla funkcjonowania zakonu również szereg zadań zaczęli wstępować tutaj, jaką mniejsi bracia synowie różnych ciążą właśnie możnych polskiej i stąd ten rozrost tego Zachodu początkowo kilku kilkunastu ma trzeba pamiętać, że na czele zakonu początkowo przez pierwsze dekady i przy pierwszej, która ustali, że właśnie Francuzi Niemcy Ślązacy 6, a więc nie tylko Polacy aż do można powiedzieć lat dwudziestych trzydziestych czternastego wieku zaś na czele ktoś obcy był natomiast oczywiście wstępowali szereg i zakonu odnieśli zawodnicy właśnie synowie tutaj my możnych nie znamy wszystkich zmieniają i zmienia układ trzeba powiedzieć szef klubu nazwisk także nieznane ich dokładnych danych oraz związek produkt się wypocić czy zdarzały sytuacje, w których zakonnicy zmieniali zakon ja takich przykładów miast nam nie znaczy, że nie mogą być takich z tak, ale zakładam, że nie była powszechna w takim razie pani bardzo powszechne tak dokładnie to jest nie było powszechne w tamtym czasie raczej trzeba się spodziewać, iż przepływów racjonalnie różnych różnych zawodów dlatego ja raczej raczej nie niż oko jakiś taki właśnie odwołań, że oni dziś przenosi czy przechodzi po prostu ten zawód pył akcyjny na ramach rampy dla tych możliwa te, o czym świadczy takie ilości zapisów wiosek włości czasami, bo wioski czasem cała wioska, bo oprawcy przecież chodzi o posiadanie tak naprawdę w przeciągu swojej historii bytności w Miechowie, a prywatnie miasta niech właśnie my od MON, gdzie czternastego po czternastego wieku i skali się potrawą także to 2 prywatne miasta bożogrobców poza mną mnóstwo mnóstwo drobnych wniosek i innych dóbr, które posiadali i to stałego takim bogactwie tego tylko postawa materialnych tego taką właśnie na początku o dwunastego 13 wieku właśnie trwa to z powodu zakonowi tak mało szabli i uczą dosyć tajnie no tak, ale samo życie w zakonie łatwy chyba nie należało tego co udało się przeczytać to zakonnicy mieli bodajże tylko 2 godziny w ciągu dnia na jakiś odpoczynek rekreację poza tym to były jednak ciągłe modlitwy jakieś takie zajęcia związane z codziennym życiem w zakonie możemy trochę powiedzieć jak funkcjonowali w Grabówce sama reguła się tutaj chcielibyśmy się odwołać do reguły na jakich wart był zachód, bo już na początku dwunastego 2, czyli kilkanaście lat po zawiązaniu się taką buszu wydawców kanoników regularnych ten zakon papy został na regule Świętego Augustyna kary była regulować życie wewnętrzne tego zakonu dywanu oczywiście o o to by przestrzegać tą regułę i np. czy rok 1200 dziewięćdziesiątym dziewiątym miechowski klasztor wizytował wizytator, który był długo tak jak najmniej, który był wydelegowany przez wikariusza generalnego do Michowa no tam dał wytyczne, ponieważ to 3 rano łamali reguły nieprzestrzegających tych przepisów, ale bardzo surowe, bo w nich wówczas tej wizytacji takie były jak już zapowiedź wytyczne po wizytacji innych, na podstawie których możemy także przestrzegana czystość obyczaju należało unikać kobiet i miejsc podejrzany był bezwzględny zakaz posiadania własności pod ręką ręką i Katy także należało wykazać posłuszeństwem przełożonym trzeba zgłosić permanentnie modlić medytować zachowywać przestrzegać posty należą wykazywać umiarkowanie jedzeniu piciu itd. na, a więc tutaj widzimy pewną surowość, ale aż witraż czy może to też wynikało ze zmęczenia, jeżeli mamy tak napięty dziękuję i obniżki się wokół tego przy tylko moglibyśmy czuję tamtego czasu na nawet odpoczynek czy na plan na sali niewiele na to tak siłą rzeczy w dzisiejszych następnie możemy sobie wyobrazić, że po pewnym czasie pisał rolnicy mogli ulegać pokusom i tego świata sam, który głową bardzo surowa bardzo wymagająca późniejszych też późniejsze też wieki naprzeciw nas nie Uznam jest taki przypadek, że jedząc nowicjuszy Rachoń Stanisław sławna uciekł właśnie z klasztoru miechowskiego, kradnąc przy in Fułek w stercie perłowe bardzo cenne ze skarbca klasztornego po drodze ścian można powiedzieć wprowadził żonę młodą żonę na Michałowie nowi tak chcieli dziś na dzisiejsze Podkarpacie podjął rusza Cannes zostali wyśle ceni i ten koniec końców ten niedoszły zakonnik głoszą proce z naszych KC, że wnioskowaliśmy określa, że piosenkarce i tam spędził jakiś czas też udało się uciec z edukacją tak to jest taka historia bardzo ciekawa, aby jako ciekawostkę można przedstawiać natomiast pokazuje jak trudno było być w tym zakonie to był siły AK bożogrobcy w Miechowie stworzyli sanktuarium, do którego odbywały się bardzo liczne często bardzo takie ważne pielgrzymki powiedzmy o tym samym sanktuarium, bo to jest też dosyć ciekawe on został stworzony wokół repliki grobu Jerozolimskiego tak jak po przybyciu do Miechowa rynkowe rozwinięciu rent i po prostu zbudowanie 1 proc podstawy materialne zakonnicy także Nene z obniżką wali się, bo utworzenia reali grobów pańskich i wielu historyków badaczy przyjmowanie w obozie pracy przynieśli na ziemię polskiego Europy zwyczaj budowania grobów pańskich chcieli nic, aby na okres Triduum Paschalnego i stan ich grobów wybudowanych przez bożogrobców do dziś zachowały się tylko 3 najstarsze właśnie w Miechowie jest ono datowane na lata trzydzieste szesnastego wieku jest też Rybnika w mieście na płaszczyźnie na Śląsku i bardzo ciekawa replice grobu Bożego nieco inna niż miałoby Przeworsk na ścianie wschodniej mogą tych grobów była też forma liturgia i czworga wielkiego tygodnia tak wielki sposób kary okres centralny tej i w tej działalności bożogrobców też pan te sanktuaria miejsca, których być może oprawcy, bo nie chowa to też raczej pomaga przestrzelili się i na całych obszarów Polski w szesnastym wieku była 4 prowincje pan został podzielony ten ca można powiedzieć, ale także swoje historie mają taki etap, kiedy znaleźli się na Słowacji Węgrzech nas fale na 2 chować, że także idą tutaj było wiele, a Centralu był właśnie tą mianowicie, że oni kładli nowy główny nacisk na nawet świętą męki śmierci Marka wstania Pańskiego i to celebrowanie tego nad grą grobu Bożego, który tak naprawdę dzisiaj o tym się pod stworzonym później przecież taki motyw róży grób Boży jest pusty nie jest to taka tradycja wnosi zmartwychwstały Chrystus się Chrystus znak kryształ ni ne i jest niewiele po prostu Farta ogłosili taką wizję i BOŚ Grot te repliki broni w Miechowie odwiedzali najważniejsi ludzie z krajów w tym władcy czy możemy powiedzieć trochę czy wiemy, kto pielgrzymował do Miechowa, a tak wiemy przewija się o źródłach historycznych no pielgrzymowali książęta okresie dzielnicowego, ale i tak naprawdę te wielcy królowie Kazimierz wie się tutaj Polak w Kijowie nie była królowa Jadwiga święta, czyli sza ten wielokrotnie bywał w Mirowie właśnie jej mą państwa, jakim było kilkanaście razy bywał też kilka razy Kazimierza jedno czy był drugi cykl autobus i uważał je się tutaj zatrzymywali, a więc król można powiedzieć tych znanych władców było tutaj 11 siana pod taką mikro palami kaplicy grobu Bożego znajdą się właśnie Zygmunta starego ikony sport mamy potwierdzenie Szymona kwota ta była ale, toteż wskazuje na i tak ich czas powstania kaplicy grobu Bożego te nazwiska wielkie nazwiska, które się pojawia, gdy był przecież Piotr skarga w Miechowie wielu wielu innych sal wiele innych znanych postaci, którzy ten grób Boży odwiedzają modlili się prze ja tej właśnie chciałem wyróżnić postać władztwo ma jakie mogły kulała słowa biegły, który miał taką ścieżkę powrotu naliczonym nie do końca przechodząca kaptury nowe i kiedy wracał na ulice co miał taką drogę właśnie przez Niemców na północ jechał tamtędy jak tutaj wielokrotnie wstępował do kościoła i przy grobie oczywiście nie wiem, który dzisiaj to były czasy przełomu czternastego piętnastego wieku być może w innym miejscu znajdował się dziś ten grób Pański nie wiem jak wygląda, bo nie mamy takich przekazów natomiast na pewno ten miał gdzieś tam funkcjonował na oczywiście tacy zwyczajni pielgrzymi którzy, którzy przybywali tutaj miedzi w Miechowie i chcieli go od kiedy zobaczyć my oczywiście dwudziestym wieku też trzeba o tym wspomnieć słów krakowski kardynał Karol Wojtyła też przybywa w tej wielokrotnie by pomodlić przy grobie, tworząc park to miejsce było uznano Echa średniowiecza aż czasów współczesnych ludzie przebywają mogą się w przypadku tak też to jakiem, jakie postaci odwiedzałem niech świadczą o tym jakie znaczenie miało swego czasu ten zakon co powiedzą w takim razie jak to się stało, że ten zakon został skasowany tak potężny tak bogaty też swego czasu zakon przestał istnieć i oczywiście taki konwent takim taką mniejsze nią poruszyli ten uzależnia od sytuacji, która byłaby wokół sytuacji w Rzeczpospolitej w Polsce, ale jesteśmy dzielni krakowskiej Małopolsce blisko tego miejsca niedługo stolica na szlaku ludzie właśnie starą nową stolicą Krakowem, a Warszawą, a Vita naprawdę ten kontekst czasy świetności nią podatku od końca czternastego do końca szesnastego wieku to najlepsze czasy funkcjonowania zakonu na pierwszy określa czy okres wzrastania budowania dużym salonie nasze Polsce natomiast musimy po siedemnastego po początek dziewiętnastego wieku stopniowy powolny proces osłabiania się nieco widział słabo, bo to złoto jest nieadekwatne słowo natomiast właśnie już osiemnastym wieku, kiedy Rzeczpospolita Polska i długim okresie nastąpiły rozbiory ten Zacha również czuwał słabość taką ekonomiczną było mniej powoła ich na taką Unię i 8 znali na początku dziewiętnastego wieku też troszkę pod wpływem władz z wnętrza Królestwa polskiego na fali konfiskat innych zakonów zostaje rozwiązany Niesiołowski komendę bożogrobców no oczywiście począł jeszcze próby walki o głosy by nie wprowadzić tego aktu w życie natomiast koniec końców montaż było widoczne widoczne, że tak o nim jest coraz mniej mniej powołań, więc siłą rzeczy on o BOR nie miał racji bytu i tam na tamte to okolica połowy dziewiętnastego wieku jeszcze tutaj my mieszkali żyli zakonnicy pokrowca po tym okresie następuje en nowym ostatniego żużlowca nieraz brakuje Piotr Pękalski profesor proszą, abym je Uniwersytetu krakowskiego i tak można by liczących się ten los, za jaką zostało dziedzictwo stał klasztor kościół budynek, który mieści się obecnie muzeum Hamilton generałów czy generała, bo zamek też tak określanych i to jest ta po miejsce, gdzie pierwotnie przejęli obrońcy prowadzeni przez księcia na jak chcę i stąd rozprzestrzeni na nie tylko Polska, ale i Europę środkową czy ta historia, a wiele odcieni i jest taką falujące historią złością upadku, a czy umiemy jakoś wyjaśnić, dlaczego ten zakon został też wymazany z takiej pamięci historycznej, bo no myślę, że niewiele osób wie o jego istnieniu, a no przecież takiego wspominaliśmy wielokrotnie swego czasu był jeden z najpotężniejszych zakonów w Polsce tak po pierwsze to moja osobista taka opinia zakon prawdopodobnie sami zawodnicy nie potrafili dobrze w rozumieniu takim ci mogli wrócić PR-owski zapaść o oto reklamy swoją ci zakonnicy zajmowali się liturgią przyznajmy istnienia Pańskiej ten rynek, jakie był bardzo trudne szczególnie utworzono 616 jego 1718 wiek i piękna liturgia powstała jak nie skupia się jakiś wielki klasa Eden Valley w propagowaniu tego wszystkiego bardziej myśli o tym coś poza to jest taki metafizyczny tak naprawdę, choć wielu z nich wielu zakonników my mimo my dobrze wykształconymi z członkami zakonu ci, którzy 18 wieku pełnili funkcję przełożonych zwanych proboszcz generalnych depozytu generalny mniejsza niż tytuły doktorskie i mówi Janiak jak brak miejski był wybitnym teologiem doktorem teologii właśnie tu też propozycja w Michowie od tego, że pisał piękne dzieła heroiczne i realizatorem godzinek po drugie, duży pańskim to tak się był takim działaczy zaczęła budować kościół po pożarze szpitala zapełni chyba nie mieli czasu na to, żeby promować w rozumieniu współczesnym gdzieś świecie później jak ta księga została zamknięta ani trochę zakurzona, ale tych bożogrobców dzisiaj od jakiegoś czasu na stopie chodzą po do korzeni do źródeł kim są może obrońcy co tak naprawdę jest kwintesencją tego co głosili i co czyli, żeby to dopiero teraz odkrywane odkurzamy można powiedzieć tak finalną zostaje otwarta tak naszych słuchaczy, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o tym czekałem trochę tajemniczym zakonie zapraszamy do Miechowa, bo tutaj w naszym podcaście oczywiście całej tej długiej bogatej historii nie bylibyśmy w stanie opowiedzieć, ale tego co wiem większość zbiorów, które muzeum ziemi miechowskiej ma jest też dostępnych w internecie w sieci może o tym chwilkę powiedzieć tak mamy przyjemność mamy kilka no i przechodzić zaszczyt jest to pewnego rodzaju też prestiż dla instytucji dla dla tych zbiorów mogę powiedzieć, proszę bardzo, cenne unikatowe ten w skali światowej mamy bardzo cenną kolekcję sza paramentów liturgicznych i kiedy powstało muzeum w 2012, choć w 2012 roku 2013 i taką podstawą dla tworzenia tej placówki stał się pozycji Drum skarbca miechowskiej parafii czy właśnie były skupione zbiory i sza paramentów liturgicznych i też zostały poddane konserwacji w 2014 roku został już na wystawa cała ta, gdzie prezentowana jest ta część zbiorów, bo wszystkim się nie pokazać tych szat liturgicznych około 200 obiektu dodatkowo te paramenty jak kiedyś móc Francję, czyli czaszkę niesławny przedstawiający grób Pański jest z końca szesnastego wieku to są najcenniejsze obiekty i by od 2021 roku wraz z pracownią digitalizacji małopolskiego Instytutu kultury pewna grupa tych zbiorów została oddana digitalizacji i dzisiaj można je podziwiać całą noc w muzeum na żywo, ale również nie mam z domu na Platformie na stronie jest realnym za mało Polski, gdzie Zapadka Wozownia tam właśnie możemy znaleźć piękne zbiory i obecnie drugi kończy się drugi etap i tak sankcji i tak za blisko zwiększamy państwa więcej tych tych zbiorów trafia na stronę co więcej śpią można obejrzeć można też przeczytać jest ciekawy artykuł o kolekcji jak ona tworzona była właśnie tutaj w Miechowie, skąd się to wszystko działo w jaki sposób trafiały do Michowa cenne nie biorę nic tak naprawdę jest to wielka promocja tego wielkiego dziedzictwa żużlowców, który już niema, a chęć zapraszamy serdecznie słuchaczy zarówno na wycieczkę wirtualną po zbiorach muzeum miechowskiego, a potem na wycieczkę do samego Miechowa, bo pewnie warto też zobaczyć to co pomoże grupkach zostało na własne oczy bardzo serdecznie dziękuję panie Marcinie za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję pani dziękuję państwu to był podcast tajemnice muzeów, a ja nazywam się Anna Sobańska zapraszam państwa na kolejny odcinek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TAJEMNICE MUZEÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA