REKLAMA

Kim jest sygnalista? I dlaczego organizacjom powinno zależeć na ochronie sygnalistów?

Praca od podstaw
Data emisji:
2022-11-27 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
33:40 min.
Udostępnij:

Kim jest sygnalista? Jakiego typu nieprawidłowości może zgłaszać? Dlaczego firmy powinny mieć procedury chroniące sygnalistów? Jak powinny wyglądać, aby sygnalista czuł, że ma wsparcie w organizacji? I dlaczego odpowiedź na pytanie o to, jak polskie prawo chroni sygnalistów, nie jest oczywista? O tym wszystkim Zuzanna Piechowicz rozmawia z Jarosławem Kamińskim, adwokatem z Rödl & Partner, współorganizatorem konferencji Whistleblowing Summit III. Radio TOK FM jest patronem medialnym tej konferencji. Rozwiń »

Link do zapisu na konferencję: https://whistleblowingsummit.pl/ Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz to jest audycja praca od podstaw razem ze mną jest Jarosław Kamiński dzień dobre figury, a adwokat Asus et partner w red and partner i rozmawiamy dzisiaj o konferencji, którą państwo przygotowują konferencja już 8grudnia o whistleblowingu, czyli o sygnalistach Pala kancelarie jedną ze współ organizatorów tego przedsięwzięcia można wziąć udział bezpłatnie online w części konferencji, której są wykłady są prelekcje Radia Rozwiń » TOK FM jest patronem medialnym tej konferencji link do do tej konferencji do zapisu znajdą państwo w opisie podcastu z tej rozmowy, które się pojawi na stronie tokfm PL Pisz po naszej rozmowie, ale na samym początku chciałem pana zapytać kim właściwie jest sygnalista jak prawo definiuje tę osobę, która właśnie jest sygnalistą to w ogóle zagadnienie jest się bardzo dawna istnieje przede wszystkim chęć tak amerykański i ich regulacja amerykańskiej na gruncie prawa europejskiego to zaczyna coraz bardziej rozkwitać i coraz więcej jest regulacji w tym zakresie, a sygnalista to jest tak zupełnie potocznie mówiąc nikt inny jak osoba, która widzi w organizacji, że dzieje się coś niedobrego coś niezgodnego z przepisami prawa coś niezgodnego z zasadami etycznymi kodeksami postępowania organizacji i chce coś z tym zrobić chcę mieć możliwość porozmawiania z zaufanym osobom podmiotem w organizacji do tego, aby coś zmienić, że organizacja nie traciła może w zakresie jakich działań, które są właśnie niezgodne z prawem nieetyczne nierzetelna i kolejek, gdyby w tej dobrej intencji chce coś zmienić organizacji poprzez to, że umożliwia się możliwość zgłoszenia takich nieprawidłowości do zaufanych osób poprzez zaufany system, o którym pracownicy wszyscy wiedzą i taka kultura jest wokół tego zbudowana co pozwala, że ta osoba, jeżeli takie doniesienia, które u nas składa zgłasza okażą się prawdziwe zostaje objęta ochroną praw i to tak największym skrócie jest jest miasto czy sygnalista może być też ofiarą tych naruszeń prawa np. jeżeli ktoś jest ofiarą mobbingu molestowania seksualnego dyskryminacji w miejscu pracy czy też uznaje się go zgodnie z prawem sygnalista tak jak najbardziej i to najczęstsze są też takie przypadki w praktyce, że osoba jest również dotknięta takimi nieprawidłowościami w kontekście prawa pracy to ta może być właśnie dyskryminacja mobbing nierówne traktowanie w kontekście innych członków zespole czy innych osób na podobnych stanowiskach w innych oddziałach chociażby, więc jak najbardziej tak w praktyce część często jedna z kilku strzelcy z wielu osób, której dotyczy takich naruszeń w jak na ten stan prawny, który mamy teraz polskie prawo chroni sygnalista to jest dosyć trudne pytanie, gdyż Unia europejska wprowadziła dyrektywę unijną, która ma regulować w sposób w miarę zharmonizowany w poszczególnych państw członkowskich i ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości w organizacjach ta dyrektywa powinna być wdrożona jej przepisy powinny być przyjęte przez przez Polski parlament w grudniu ubiegłego roku do tej pory doczekaliśmy się 3 projektów ustaw ustawy wdrażającej właśnie tę dyrektywę o ochronie sygnalistów z najświeższych informacji wynika, że wdrożenie tej tej ustawy najprawdopodobniej nastąpi w pierwszym kwartale o przyczynie oznacza to, że jeżeli nie ma ustawy nie ma ochrony nie dyrektywa zawiera wiele przepisów, które bezpośrednio można stosować w stosunku do sygnalisty i praktyka rynkowa też idzie w tę stronę, że organizacje same zaczynają wdrażać własne procedury zasady kodeksy te związane z możliwością zgłaszania nieprawidłowości w organizacji tak, aby tym sygnalistom dać taki komfort właśnie ochronę spółki co te uregulowania prawne są na poziomie unijnym Polska i też inne kraje opóźniają się z wdrożeniem stosownych ustaw w tym zakresie jak zgodnie z właśnie tą dyrektywą z prawem Unii Europejskiej powinna wyglądać ta ochrona sygnalistów co jest w tej dyrektywie najistotniejszych, a kwestie, które dyrektywa zawiera to jest możliwość obok przepraszam obowiązek wdrożenia przez organizację zasad procedur postępowania z ze zgłoszeniami z o, że niektóre możliwością zaraportowania przez sygnalistę pewnych nieprawidłowości to jest, gdyby główne podstawowe element, który dyrektywa wnosi i pana na bazie tych przepisów proceduralnych wewnątrz organizacji, które organizacje powyżej 250 pracowników będą musiały wdrożyć i organizacji między 50250 pracowników mają możliwość też wdrożyć w kolejnym roku, gdyż tutaj dyrektywa wymusza, aby do 17grudnia 2020 trzeci roku te firmy między 5650 pracowników przyjęły też stosowne regulaminy zasady postępowania z takimi zgłoszeniami o nieprawidłowościach i dalej dyrektywa daje możliwość zapewnienia poufności takiemu sygnaliście i możliwość anonimowości tutaj nasze projekty ustawy głównie stawiana poufność przycięta ta anonimowość jest mniej stawiana póki co, jeżeli chodzi o o polskiego ustawodawcę zobaczymy jak dalej będzie kolejny projekt ustawy przy czym ta poufność jest bardzo duży element gdyż, jeżeli ja jestem sygnalistą zgłaszam o nieprawidłowościach no to, gdy bez automatu ma możliwość powiedzenia, że proszę moich danych nie ujawnia na określone postawy procedurze postępowania mogę być konfrontowane z osobą, która dopuszcza się nieprawidłowości w organizacji ze, gdyby ten pierwszy element strony się dyrektywa dalej są jest zakaz czynności odwetowych w stosunku do sygnalisty możliwość nakładania sankcji na organizację, czyli określone procedury zostaną wdrożone dla idąc dalej, jeżeli wewnątrz organizacji nie zadziała mechanizm jest zgłaszanie nieprawidłowości wówczas jako sygnalista mamy również kanał zewnętrzny i tutaj na bazie tych polskich projektów ustawowych takim kanałem zewnętrznym ma być Rzecznik Praw Obywatelskich, który miałby się zajmować właśnie przyjmowanie takich zgłoszeń zgłoszeń zewnętrznych to są takie myślę najważniejsze obszary dyrektywy, które mają decyzja jeszcze ten komfort i możliwość zgłaszania nieprawidłowości to jest audycja praca od podstaw o sygnalistach i o osobliwej samic, a konferencję właśnie sygnalista porozmawiamy dalej po skrócie informacji Radia TOK FM ja nazywam się Zuzanna Piechowicz razem ze mną jest Jarosław Kamiński adwokat ASOS jest partner z Rödl partner współorganizator konferencji to jest audycja praca od podstaw przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz razem ze mną jest Jarosław Kamiński adwokat ASOS jest partner z ryt and partner rozmawiamy o konferencji USA Lloyd samic w opisie podcastu po dzisiejszą audycję znajdą państwo link do rejestracji można on wziąć bezpłatny udział w tej konferencję już już 8grudnia w radiu TOK FM jest patronem medialnym tej konferencji przed skrótem informacji mówił pan też o procedurach wewnętrznych i zewnętrznych, jeżeli chodzi o sygnalistów zgłaszaniem nieprawidłowości, kiedy ta procedura z wewnętrznej powinna przejść na zewnętrzną i czyja to jest decyzja czy ta decyzja sygnalisty czy jednak tego tej procedury, która powinna istnieć w tych dużych firmach, które pan opisywał przed skrótem informacji tutaj to jest jak rozłączne ścieżki, czyli organizacja powinna dążyć do tego i tutaj takie dojrzałe organizacje czy te które, które dyrektora zależy na tym, aby rzeczywiście ten system prawidłowo zbudować powinno zależeć na tym, aby jak najwięcej przyjmować zgłoszeń wewnętrznych, aby próbować tymi wewnętrznymi kanałami i umożliwić sygnaliście osobie akcja coś zmieniać organizacji i umożliwić dzieli zgłoszenie takiej nieprawidłowości ten kanał wewnętrzny jest jak gdyby w ramach dyrektywy w ramach polskiego projektu ustawy jest głównym kanałem, który organizacja powinna budować niezależnie od tego sygnalista może zdecydować czy chce zgłosić kanałem zewnętrznym i tutaj czytając dyrektywę to są 2 rozłączne światy, które dają możliwość wyboru sygnaliście, jeżeli jest jak i zaufanie do tego, że dotyczy zaufanie do organizacji wewnętrznych procedur, które może w innych obszarach, gdzie działają w organizacji np. w kontekście prawa pracy w kontekście rozstrzygania kwestii mobbingowych może kwestie dyskryminacyjne gdzieś tutaj osoba zaufania organizację skoro takie kwestie harował przyjmuje rozpatruje nadaje dalszy TOK jest tutaj będzie dużo większe zaufanie dla tak organizacja być, budując ten system zgłaszania nieprawidłowości jednak ten kanał wewnętrzny promować myślę, że to jest praca do odrobienia przez przez przez firmy przez przez organizacje, aby ten kanał promować pokazywać, że nie należy się bali zgłaszać, gdyż my jako firma należycie się za opiekujemy tym i tutaj też zwrócić uwagę, że dyrektywa i przepisy mówią, że takim takimi osobami czy czy podmiotem, który zajmie się takie zgłoszenie musi być też wewnątrz firmy jak określa osoby to może czy dział tak to mogą być też zewnętrzne podmioty, które będą wspierać ten proces będą przyjmować zgłoszenia ocenia czy ono jest zasadne przeprowadzać może taki pierwszy pierwszą weryfikację takiego zgłoszenia, a następnie wspólnie z osobami dedykowanymi organizacji które, gdyby sąd zobowiązany zachowania poufności dalej, gdyby prowadzą może bardziej pogłębione postępowanie wyjaśniające, a więc tutaj przepisy, gdyby powodują że, że jak wystawia się mocna na zgłoszenia wewnętrzne, które powinny być tutaj niejako rozwiązywane wewnątrz organizację i to nie działa to wówczas jako sygnalista mam oczywiście to możliwość zewnętrznego zgłoszenie to jest praca nie tylko z procedurami, ale też kulturą organizacyjną i mam ochotę być nawet taką kulturą społeczną, bo jednak słowo sygnalista nie jest tak popularne jak donosiciel z poprzedniego systemu różne złe skojarzenia przychodzą z tym słowem czy jakiś taki spotkał podstawówkę owe skarży pyta czy widzi pan jeszcze jakiś obszar pracy, jeżeli chodzi właśnie prace nad świadomością i właśnie kulturą organizacyjną i kulturą tego myślenia co znaczy dbanie o dobro wspólne organizacji myślę, że to jest bardzo bardzo dobre pytanie, bo ona, jakby pokazuje chyba klucz spojrzenia myślenia o sygnaliście w naszej w naszej kulturze i wydaje się, że ten sygnalista może być troszeczkę odbierane pejoratywnie przy czym myślę, że warto promować jednak to pozytywne podejście, gdyż to jest osoba, której zależy tak to jest osoba, która chce pewnych zmian widzi pewne pewne rzeczy, z którymi się nie zgadza i dalej chce pracować rozwijać firmę, w której pracuje, który jest szefem korekty coś zmieniać i dlatego ten pozytywny element jest jak gdyby nieodzowny, gdyż przepisy prawa też za tym idą proszę zwrócić uwagę, bo sygnalista w momencie on dostaje, gdyby ochronę praw i gdyby ten status sygnalisty i możliwość zachowania poufności w momencie, kiedy okaże się, że postęp jakiś rozpoznaniu sprawy czy to wewnętrznie przez zewnętrzne Orka, jeżeli się okaże, że te fakty, które są przedstawione w takim zgłoszeniu w takim opisie zgłoszenia są prawdziwe no to ta osoba z automatu, gdyby dostaje ten status i to ochronę, więc jeżeli się nie potwierdzam takie okoliczności ta osoba nie dostaje tutaj rzeczywiście można mówić, że ktoś skarży pytał ktoś chce zrobić komuś na złość specjalnie oczernić kogoś w oczach innych współpracowników, więc tutaj, gdyby organizacja to kultura na pewno trzeba, gdyby rozwijać, ale też świadome podejście do wdrożenia tych przepisów o sygnalistach i usług logiką powoduje, że tutaj naprawdę można bardzo fajnych ciekawych rzeczy z pracownikami pokazać przepracować tak, aby rzeczywiście tam wspólną kulturę zaufania kulturę transparentności taką kulturę mówienia tak o problemach można pokazać, bo ten system zgłaszania nieprawidłowości nie tylko musi dotyczyć tych złych rzeczy taki niezgodny z przepisami nieetycznych niezgodne z regulacjami wynosi on też może służyć do zgłaszania pewnych pomysłów usprawnień i poprawy czegoś tak to tutaj naprawdę można szeroko pomyśleć jak jak jak jak ten system prawidłowo wdrożyć w trakcie konferencji, której rozmawiamy będzie całe co część poświęcona budowaniu kultury właśnie pick-up z perspektywy praktyka Anna Wojciechowska ze etyk Consultant z będzie o tym mówić i to jest dla mnie też ważny wątek związany z tym co też działo się również media w ostatnich kilku miesiącach osoby, które zgłaszały mobbing zgłaszały to, że doświadczał mobbingu mówiły pod nazwiskiem o tym że, że były ofiarami właśnie tej formy przemocy w miejscu pracy spotykał się bardzo różnymi reakcjami były głosy, że ktoś się mści, że ktoś próbuje w jaki sposób uzasadnić swój brak sukcesów zawodowych, że ktoś się został zwolniony i teraz próbuje znaleźć odwet albo ktoś zazdrości no te wszystkie hasła one się bardzo jasno pojawiają i pan powiedział, że w dyrektywie i jest ta część związana z zakazem działań odwetowych tylko działania odwetowe pewien ostracyzm w zespole czy w miejscu pracy w organizacji, bo nawet, jeżeli mamy tę poufność to jednak ludzi w miejscach pracy znają się bardzo dobrze i często można domyślić się, kto wie o jakiś nieprawidłowościach i ma na tyle w sobie siły determinacji, żeby te nieprawidłowości zgłosić czy i to dla mnie wątek, który przechodzi już trochę mniej z działu prawnego do działu HR to znaczy jak pracować w ogóle całym tym zespołem, w którego obrębie działań różnych zostały zgłoszone nieprawidłowości to prezes napytanie w zakresie tego jak pracować z zespołem to jest dosyć istotne już takiego punktu Operacyjnego, bo o myślę, że w trakcie konferencji też będziemy na to zwracać uwagę, aby pamiętać o tym, że do zespołu należy dobierać różne osoby o różnym statusie organizacji, bo z pewnością przyda się w takim zespole osoba, która jest zaznajomiona z przepisami dotyczącymi prawa pracy, czyli osoba z działu HR dział kadr, która to dobrze zna organizację tak odważną i funkcjonowania z pewnością przyda się osoba, która jest firmie odpowiedzialna za procesy operacyjne takie, gdzie zdaje zna organizację od wewnątrz jest w niej dłuższy czas i i będzie wiedziała w jaki sposób podejść do danego zagadnienia czy podać do tematu w jaki sposób spróbować organizacji taką sprawę wyjaśnić no z pewnością przyda się też prawnik czy osoba, która będzie miała takie mocne rozeznanie prawnicza i to i to w zakresie procedur wewnętrznych, ale też w zakresie przepisów prawa związanych z dyrektywą sygnalista czy czy związanych z ze projektami ustawy może winny sposób dziś funkcjonują jeszcze przepisy o sygnalistach w innych krajach Unii Europejskiej chociażby w stanach Zjednoczonych tak na pewno osoba się przyda może się też przydać już jako eksperci osoby związane z danymi osobowymi mogą się przydać osoby, które mają jakąś specyficzną wiedzę np. o funkcjonowaniu relacji z klientami funkcjonowanie danego produktu w zależności od tego jak jaki będzie dotyczą programu przy przy zgłoszeniu jest tutaj to różnorodne podejścia w ramach zespołu do tego zagadnienia bardzo bardzo istotna i w trakcie konferencji pewno też będziemy zwracać uwagę tutaj Rafał Hryniewicz, które z prezesem inform i organizatorem wspólnie z nami konferencji tak tak wspólnie do graliśmy z Rafałem tematykę i osoby aby, aby pokazać jak najszersze spojrzenie na to zagadnienie sygnalistów, gdyż mówiliśmy wcześniej w tej kulturze o zasadach etycznych o tym podejściu, bo to jest naprawdę bardzo ważne, aby ten sygnalista czuł, że on ma jednak wsparcie organizacji i nie bał się tym osobom, które są powołane dedykowane w zespole nie dał im się przekazać stosownych informacji o dane o naruszeniach nieprawidłowościach, które on widzi, które chce poprawić usprawnić zmyślał test bardzo istotne aby, aby ten dobór osób był naprawdę zróżnicowane i gdzie zwraca uwagę właśnie nie tylko na takie aspekty formalne, ale też na to jak organizacja funkcjonuje w jaki sposób się komunikujemy komu można powierzyć taką rolę troszeczkę w cudzysłowie męża zaufania tak po bo znowu nie kojarzymy tego sygnalistę ze wstępnej raty oznacza dniem skarży pytał, którym pani wspominała czy czy donosiciela to nie to nie jest ten ten poziom, z którym rozmawiamy tutaj bardzo pozytywny sposób trzeba płacić sygnalistów i to już w ramach trzeciej edycji naszej konferencji staramy się pokazywać, że to jest coś pozytywnego dla firmy i coś co może zupełnie nowe światło nadać jej w jednej z pierwszej edycji to też może tak faktycznie powiązanej z pierwszej edycji przywołany był przykład z mięsa, które zmagały się bardzo trudne wizerunkowym problemem w latach 2000 i dzięki temu, że zbudowano na tym właśnie problemie wizerunkowym tego w jaki sposób jest zarządzana firma i to, że osoby odważyły się mówić zbudowano bardzo duże podwaliny pod kompleksowe podejście do zarządzania problemami zarządzania zmianą w zakresie tego jak można te problemy rozwiązywać i to pokazuje jak dobrze można naprawdę dużo pozytywnych rzeczy do organizacji wyciągnąć dzisiaj między 1, że przodowników, jeżeli chodzi o o zarządzanie problemami zarządzanie zgłoszeniami o nieprawidłowościach w bardzo daleko posunięte procedury compliance Sowę, ale też taka kultura organizacji, która się wytworzyła w tym zakresie co do podejścia do to właśnie mówienia otwarcie od tak i ten pan, który będzie w ramach konferencji poświęcony właśnie kulturze pickup i tutaj specjalnie z z Rafał Rafał też wybierał takie osoby aby, aby były naprawdę praktykami w tym zakresie gość specjalny będzie Witold Kowalski, który rozkręca biznesy w Polsce dla dużych firm i na pewno będzie się dzielił praktycznym spojrzeniem jak zarząd może przede wszystkim jako przykład idący z góry umożliwić to, że bycie sygnalistą nie jest czymś negatywnym, ale jednocześnie jak uniknąć organizacji to, żeby tych sygnalistów było jak najmniej, bo to też powinno być w interesie firmy jest tutaj myślę, że takie bardzo bardzo różnorodne ciekawe spojrzenia zaś co ma pan na myśli mówiąc o procedurach kompleksowych co to są procedury kompleksowe rozumiem przez to i zbiór różnych zasad dostosowano oczywiście organy organizacji, które powodują, że dosyć kompleksowo podchodzi się do zarządzania kryzysowego zarządzania problemami np. w ramach procedur compliance sowy możemy mieć kwestie związane ze spaniem przed praniem brudnych pieniędzy z zasadami wręczania nagród z zasadami kontaktu z klientami w zakresie wręczania prezentów dodatkowo jakiś bonusów wychodzenia na kolację w ramach procedur możemy mieć zasady postępowania w przypadku mobbingu dyskryminacji tutaj całą cała całe te kwestie związane z prawem pracy w tym również możemy mieć relację prowadzenie, gdyby relacji nawiązywanie relacji z kociąt kontrahentami potencjalnymi kontrahentami możemy mieć kwestie związane z składaniem ofert kwestie związane z zamówieniami publicznymi tutaj jak przetargi dane organizacji są prowadzone tak, aby ten mechanizm był transparentny dla zespołu, który się zajmuje tymi kwestiami, ale też transparentne na zewnątrz kwestie związane z ochroną konsumentów, jeżeli taka nasza działalność w zakresie wymaga kwestii związanych, jeżeli jesteśmy spółką dziś publiczną, gdzie musimy raportować określone kwestia to wówczas compliance tutaj niejako jest też wpisany w zasady podchodzenia do zarządzania ryzykiem organizacji informowania na rynek określonych zdarzeń oraz firmy zachodzą my tutaj jest to bardzo szerokie bardzo jak w areszcie i w tym zakresie oczywiście compliance owym, czyli przestrzegania zasad przestrzegania przepisów prawnych wchodzi również kwestie związane z ochroną sygnalistów kwestia usług lub w jego i to jest, gdyby cały ten zbiór zasad, gdzie uzupełniamy te kwestie właśnie takiego etycznego zarządzania firmą podejścia zgodności z prawem monitorowania tego zarządzania ryzykiem właśnie uzupełniamy też kwestie whistleblowingu tak jak uzupełnialiśmy jakiś czas temu kwestia ochrony danych osobowych związane z RODO, więc to jest, gdyby kolejny krok, gdzie przepisy prawa w jakim zakresie nakazujące wymuszają na organizacjach dostosowanie się bycia zagwarantowanie sygnalistom możliwości ochrony, ale jednocześnie jest jakiś kolejny krok wicie chcemy etycznie podchodzi do tego, aby zarządzać problemami, które w organizacji się zdarzają są 100 to jakby jeszcze dosyć takie złożony mówiąc kompletnie się proces, ale on na pewno musi być dostosowany tor na organizacji w tym zakresie mam nadzieję, że przypomnienie państwo wprowadzenia RODO w organizacjach nie sprawi, że zniechęcą się państwa do ochrony sygnalistów pod RODO też było ważną procedurą ochrony danych osobowych jest ważna, więc czasami ten moment wprowadzenia może być trudne, żeby później było łatwiej zastanawia się też, bo to jest taka trudna sytuacja, ponieważ innej strony mamy tę poufność, o której pan mówił przewidziano chęć anonimowości ochronie sygnalistów, a ja jeszcze mam taką myśl, że to jest osoba sygnalista, której bardzo zależy na dobro firmy na dobru, a osób, które tam pracują klientów klientek innych osób zaangażowanych i mam taką intuicję, że też dobrze było tę osobę docenić, ale pytanie czy to właściwie jest dobra strategia czy docenienie sygnalisty jest też czymś, o czym organizacja powinna myśleć pana zdanie myślę myślę, że warto się nad tym zastanowić już po pewnie propos po zakończeniu całego postępowania tutaj tak z praktyki też patrząc mamy mamy 2 ścieżki, bo z 1 strony to od sygnalisty musi wyjść informacja, że on chce się ujawnić albo sam to robi albo po prostu mówi organizacja rząd się ujawnić, bo widzi, że to co zrobił to co zgłosił ma swój wymierny skutek w postaci podjęcia przez firmę określonych działań naprawczych zaradczych może nawet o różnych zwolnień dyscyplinarnych czy jakichś innych działań zmierzających do tego, aby oszczędź proces np. proces zakupowy, aby proces kontaktu z klientami gdzie, gdzie dział sprzedaży może może niekoniecznie etycznie postępował w zakresie pozyskiwania nowych kontraktów dla organizacji i jeżeli jest taka Wola ze strony sygnalisty, bo tak jak pani wspomniała ta poufność cały czas mógł gwarantowane i powinna być zapewniona do samego końca to wówczas jak najbardziej można pokazać pozytywne skutki tego, że dzięki takiemu sygnaliście jako organizacja naprawiamy się przyznajemy się do błędu, ale idziemy dalej wyciągamy z tego wnioski tezę, gdyby 1 kwestia druga kwestia Otóż poprawna, jeżeli ten sygnalista nie będzie chciał się ujawniać to jak organizacja nie powinniśmy tego zrobić możemy ogólnie oczywiście o ogólny sposób gdzieś przy podsumowaniu danego roku przy takim rachunku sumienia związanym ze stosowaniem morze nowych zasad, gdzie warto byłoby podkreślić, że nie dostaliśmy ich zgłoszeń i z tych zgłoszeń 23 okazały się prawdziwe i podjęliśmy takiej takich działań tak do tego, aby naprawiać naszą firmą, bo poprawiać określona element jest tutaj tak naprawdę w tym zakresie czy nagradzać sygnalistów to w dużej mierze zależy od samego sygnalisty czy na to wyrazi zgodę, żeby został ujawniony bądź sam ujawnia, więc to jest też do mieszkań sytuacja, a jeżeli nie wyraża zgodę to myślę, że organizacja powinna pokazać innym pracownikom, że to działa także to jest skuteczne i że my nie zamiata spraw pod dywan tylko staramy się rozwijać firmę i gwarantować osobom możliwość zgłaszania określonych problemów, a my jako firma coś z tym problemy robimy wyciągam z tego wnioski i tutaj i myślę, że też w ramach konferencji też w ramach poprzedniej edycji też obecną trzecią edycją wspólnie z Rafałem Hryniewicz tam staraliśmy się i staramy się zawsze pokazywać pozytywne aspekty, dlaczego warto zgłaszać, dlaczego to jest istotne, dlaczego to budowanie świadomości tego, że pracownicy mają możliwość zaopiekowania się innymi pracownikami, bo ostatecznie za powinno zależeć na tym, aby wewnętrzny proces zgłoszeń było jak najbardziej skuteczny, dlaczego powinniśmy o to dbać i w jakim w, jakim kierunku iść ten też w tym roku postanowiliśmy wspólnie z kancelarią SKS Sołtysiński Kawecki Szlęzak przeprowadzić taki dodatkowy dzień praktyczny jak tak naprawdę podejść do tego tematu po bo tak jak myśl rozmawiamy jest ono dosyć złożone w jakim zakresie, bo dużo aspekty jak ujmuje i tutaj wspólnie z kolegami z kancelarii SKS taki praktyczny dzień staraliśmy się wprowadzić, aby pokazać przede wszystkim jako organizacja jak wprowadzenie systemu zgłaszania nieprawidłowości firmie może przebiegać typowo na dach nad typowo przykładach praktycznych aspektach, a druga droga, gdyby część taka to jak zarządzać zgłoszeniami jak w ustrukturyzowane w sposób wewnętrzny zgłoszenia kierować, bo jak pani też, że się domyślać tych zgłoszeń z reguły jest dużo anonimowych, jeżeli organizacja to zezwoli, a myślę, że warto od no też też takie anonimowe zgłoszenia rozważać w ramach wdrożenia zestawu, gdyż zgłoszeń anonimowych, jeżeli mamy tak taką opcję może też powodować, że kogoś samo Czarni kogoś chcemy zdyskredytować postawić w złym świetle jest tutaj zarządzania rzeczywiście takimi zgłoszeniami może powodować, że przy dużej ilości otrzymywania takich zgłoszeń może być problem w tym, żeby odsiać rzeczywiście prawdę od tego, że się ktoś chce są jakieś fałszywe fałszywe działania zrobić, więc myślę, że i to zagadnienie pokazuje, że naprawdę trzeba się zastanowić w jaki sposób wdrożyć określona mechanizmy, aby właśnie ten sygnalista chciał sam wejść po zakończeniu postępowania powiedzieć zrobiłem to miałem jak najczystsze intencje cieszę się, że firma podjęła tak jak inne działania i w związku z tym zmieniają się wspólnie taka żeby, żeby ten pozytywny aspekt jak wypiję w tym rzecz jednocześnie przy tych anonimowych zgłoszeniach ryzyko, że jestem coś poważnego, czego organizacja zdecydowanie nie chce przegapić jest bardzo duże, więc nawet, jeżeli są tylko anonimowe nie należy tego ignorować warto przyjrzeć się każdemu zgłoszeniu najwyżej po prostu uznając, że idzie się tak jak się do lekarza, żeby służyć czasami wszystko z porządku, żeby nie przegapić czegoś co jest dużo poważniejsza tak tak tak tutaj myślę, że to jest istotne i Rafał Fronia zawsze ze sobą dyskutujemy czy poufnie anonimowo zawsze jednak chyba dochodzimy wspólnie do dodatku do porozumienia, że warto te anonimowe jednak promować po zgadzam się z panią to może być jak duże pole tak troszeczkę nadużyć się czy czy takich kwestii, które nie do końca zawsze są prawdziwe oparte na faktach, ale to z kolei gwarantują niejako przepisy dyrektywy projekt polskiej ustawy, że nie ma statusu sygnalisty dopóki to nie jest prawdziwe tak i dopóki twoje, gdyby zgłoszenie nie pokazuje faktów to myślę, że ten 1 aspekt, a drugi aspekt to jest kwestie związane z podejściem do samego zarządzania zgłoszenie o bo jeżeli chcemy dane zgłoszenie potraktować bardzo pobieżnie tylko się oprzeć na tym, że ktoś anonimowo zgłosił dane dane dane pewne to kwestia, a w ogóle nie weryfikujemy faktor, bo uważamy, że to niema żadnego znaczenia to też nie jest do końca prawidłowe podejście, gdyż każde zgłoszenie powinniśmy naprawdę wyjaśniać w sposób w sposób dosyć wnikliwy oparty na tym czy rzeczywiście weryfikujemy te fakty, które są podawane w zgłoszeniu versus verso rzeczywistość w organizacji i trzecia rzecz myślę, że to też istotne, że jako organizacja dbajmy o to, aby to wewnętrzne zgłoszenia miało pierwszeństwo i pracownicy pierwszy kolesie przyszli do wewnątrz, a w drugiej kolejności, żeby się dopiero zastanawiali morza później czy jednak to zewnętrzny kanał nie powinien być wykorzystane, gdyż lepiej, jeżeli my staramy się wewnątrz organizacji załatwi dany problem niż przekazujemy to na zewnątrz i tyle tu nie tylko mówi o tym, że po Rzecznik Praw Obywatelskich będzie to organ, który będzie wszystkim kanałem zewnętrznym ale, ale mamy media mamy prasę mamy media społecznościowe, gdzie łatwiej jest dużo uczelni daną firmę w sposób taki że, że nagłaśnia coś publicznie bez weryfikacji wewnątrz organizacji czy też prawda niż może war to by mieć właśnie zbudowany dobry kanał wewnętrzny, aby takie kwestie wyjaśniać wewnętrznie w oparciu właśnie zderzenie faktów, więc są, więc myślę, że to jest w tym zakresie listą dotknęliśmy bardzo wielu tematów, ale też pobieżnie myślę, że jeszcze miałem co najmniej kilkanaście pytań do pana na temat sygnalistów, ale jeżeli też państwo chcą wiedzieć więcej na ten temat chcą państwo się dowiedzieć więcej to USA Blau samic już 8grudnia wersja on jest bezpłatna w opisie tego podcastu podcast z tej rozmowy znajdą państwo link, gdzie można się zarejestrować na tę konferencję Radia TOK FM jest patronem medialnym konferencji bardzo panu dziękuję za rozmowę Jarosław Kamiński adwokat Asus jest partner Rödl partner współorganizator konferencji bardzo dziękuję wspólnie informuje Kasperska serdecznie państwa zapraszam na naszą konferencję bardzo bardzo dziękuję bardzo, panu dziękuję za rozmowę Zuzanna Piechowicz to była audycja praca od podstaw teraz już informacji Radia TOK FM zaraz po nich Ewa Podolska audycja u TOKtora do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRACA OD PODSTAW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA