REKLAMA

Syberyjskie mniejszości etniczne wobec wojny w Ukrainie

OFF Czarek
Data emisji:
2022-11-28 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
państwa moim gościem jest pan prof. Zbigniew Szmyt z Instytutu antropologii i etnologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu specjalizujący się w antropologii migracji badania granicznych urbanizacji w Azji wewnętrznej dzień dobry panie profesorze dzień dobry, ale przed chwileczką słyszeliśmy w informacjach o żołnierzach rosyjskich, którzy NATO tu to amatorzy przygotowują to, dokąd dokonują popełniają zbrodnie rabunki gwałty i nazwanie osób, które walczą w z w Rozwiń » Ukrainie żołnierzami rosyjskimi nie jest nieprawidłowe tak być może nieprecyzyjne oczywiście w ramach tej grupy, którą nazywamy nazywamy żołnierzami rosyjskimi SA masa przedstawicieli różnych rdzennych narodów no i teraz pytanie brzmi czy właśnie nie mamy do czynienia z pewną nad reprezentacją tych narodów Syberii np. Bolt coraz częściej mówi się właśnie nadreprezentacji Buriatów tuńczyków Jakutów zostały z tego wynika jak to pogodzić z w miejsce jest takim myśleniem małych ojczyznach i pewnej autonomii, a z drugiej strony właśnie branie udziału w imperialnej wojnie w rosyjski MAK myślę, że rzeczywiście szczególnie te masakry ludności cywilnej w przekazie medialnym no otrzymały taką właśnie azjatycką twarz właśnie twarz żołnierza rosyjskiego, ale przedstawiciele mniejszości etnicznych syberyjskich czy to Lenczyka, bo wiata Jakuta częściowo jest niestety prawda tak, ponieważ żołnierze stacjonujący w Bush czy byli nie tylko ustami Rosjanami, ale też te właśnie znajdowali się tam żołnierze z Syberii w tym właśnie przedstawiciele mniejszości mniejszości etnicznych no także media ukraińskie od już tak z tego roku, czyli od od mniejszych wojnę tak dużo rozwodzą się na temat, a uczestnictwa szczególnie powiatów w tej wojnie i zadając pytanie właśnie, dlaczego się bujać się siejący ponad 7000 km od tego Donbasu tak masowo uczestniczą w tej wojnie tutaj mamy takie 2 podstawowe stereotypy, które kształtują właśnie te pytania i zdziwienie w mediach na całym świecie po pierwsze takie romantyczne wyobrażenie o tych narodów syberyjskich trochę takie projektowanie zniewolony akt tak właśnie Polacy w dziewiętnastym wieku tak oni tutaj sam w tej firmie narodów tak, czyli w Rosji i właściwie trzeba wesprzeć, żeby mogły uzyskać niepodległość no rzadko zadaje pytanie, kto tej niepodległości rzeczywiście potrzebuje, ponieważ niektórzy aktywiści polityczni z tych mniejszości zazwyczaj na emigracji rzeczywiście od lat dziewięćdziesiątych, powtarzając postulaty no podawania państwa niepodległego państwa Narodowego, ale większość ludzi chyba jednak w ten sposób na miejscu, a nie myśli tutaj drugim stereotypem, który szczególnie jest wyraźne w mediach ukraińskich jest a jakby taka rewitalizacja Rosji jako państwa rewitalizacja kulturowa Knighta ci żołnierze żołnierze syberyjska pochodzący z mniejszości etniczne, ale także żołnierze z Kaukazu mają potwierdzać z tą teorią także prawdziwa róż to jest Ukraina natomiast te imperium rosyjskie, które grania dzicz tak powstało na skutek zmieszania takiego kulturowego i politycznego tak bo, choć też o instytucje polityczne właśnie złotej ordy i tarnogórski złotej ordy i Moscovici tego księstw państwa moskiewskiego miał być właśnie takie taką hybrydą już azjatycką act, czyli stąd też wyjaśnia się próbuje się wyjaśnia te wszystkie zbrodnie wojenne poprzez wpływy kulturowe ze Wschodu tak starą mongolskiej jest oczywiście krzywdząca z drugiej strony rozumiem ogrom tych zbrodni i ludzie próbują jakoś to zracjonalizować światowej, rozpoczynając badania nad nad uczestnictwem po prostu tych mniejszości w wojnie sięgnąłem po teorie współpracującego nacjonalizmu, bo kolaboracyjnego nacjonalizmu układ tato ja została zaproponowana przez pochodzącego z Mongolii wewnętrznej z Chin brytyjskiego antropologa radna uwaga, który w ten sposób określił nacjonalizm w Mongolii wewnętrznej tak czy te, a Mongołowie nie będąc wystarczającą siłą polityczną militarną, żeby zbudować własne państwo i promować takie samodzielne ma nacjonalizm próbowali bronić swoich interesów politycznych kulturowych napięć, współpracując z Japończykami później z ludowymi Chinami, a dzięki temu mają pewną autonomia kulturalną jakąś politykę ochrony języka przynajmniej niedawno, bo w Chinach teraz trochę zmienia podobnie, bo w związku Radzieckim tak, jeżeli spojrzymy na politykę narodową w związku Radzieckim, którą zajmą się przede wszystkim Józef Stalin na to po to, żeby zdobyć na początku tej walki politycznej o władzę w w Rosji i poparcie mniejszości narodowych etnicznych bolszewicy zaproponowali te sławetne Linowski prawo do samostanowienia i powstały Republiki związkowe Republiki autonomiczne okręgi autonomiczne, które miały gwarantować zachowanie tej i rozwój w takim duchu socjalistycznym, ale jednak rozwój tej kultury lokalnej no i już z tej propozycji trudno było się bolszewikom wycofać aż do rozpadu związku Radzieckiego, który rozpadł się wzdłuż granic owych rodzimy Starak także ten ta forma kolaborujących ego współpracującego nacjonalizmu zakłada, że mniejszości są lojalne wobec państwa przede wszystkim natomiast dzięki temu elity mogą partycypować władzy wspierana jest lokalna kultura często też są to te Republiki, które autonomiczne, które zostały federacji rosyjskiej po rozpadzie związku Radzieckiego czy często są to to one biedne regiony i dlatego też, jakby podstawową formą mobilności społecznej służba farmy tak to niezależnie czy jest bogatym Rosjaninem spór racji albo czy tuńczykiem z Rosjaninem stówę gdzie, a ta sytuacja ekonomiczna po covidzie jest na skraju katastrofy humanitarnej i klęski głodu to służba armii zapewnia nam wejście do wielu najmniej jakiś szalony najwyższe mieszkania tak, ale większość pojedzie na wojnę Ukrainie to szansę zdobycia fantów rosną no te sławetne pralki wywożona na nawet na czołgach rzeczywiście rzeczywiście to nie jest tylko mamy ukraiński, ponieważ część tych urządzeń za bardziej zaawansowanych elektronicznych ma montowane jest także jest rzeczywiście wylądowały w 2 Czeczeni obligacji na niestety jest prawda na powrócił do naszej rozmowy o takim nacjonalizmie kolaboracyjne, czyli tych mniejszości szczególnie syberyjskich mniejszościach etnicznych wobec wojny Ukrainie powrócimy po informacjach pan prof. Zbigniew Szmyd z Instytutu antropologii i etnologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu z państwa moim gościem informację o godzinie 1120 po informacjach wracamy bo jak wygląda dzisiaj relacje pomiędzy mniejszościami etnicznymi dzisiejszej Rosji co się stało z tą taką bardzo romantyczną wizją uciskanych przez imperium pragnących wolności niezależności bardziej niż powietrza mniejszościami etnicznymi opowiada o tym pan prof. Zbigniew Szmyt z Instytutu antropologii i etnologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i pojawi się nowy termin do zapamiętania Szanowni Państwo, czyli nacjonalizm kolaboracyjny czyli, współpracując wrak im ten nacjonalizm jak zyskał na sile i jako jedyna forma legalna uprawianiem analiz umów o sytuacji mniejszościowej Rosy w tej epoce putinowska, a w latach dziewięćdziesiątych, kiedy Jelcyn stworzył takie hasło weźcie tyle władzy ile może unieść swoje ręce na też oczywiście Republiki etniczne starały się w dużym stopniu auto nominować AK, które miały nawet tendencje separatystyczne zresztą wojna czeczeńska była jedną z przejawów tych procesów natomiast wraz z nadejściem utrwalenie władzy Putina wszelkie formy politycznej działalności na rzecz autonomii niezależności od Moskwy oczywiście były represjonowane i ci najbardziej aktywnym działaczem no i trafił albo do więzienia albo na emigrację, a tam taką tolerowano formą kultywowania swojej odrębności etnicznej narodowej właśnie była forma kolaboracyjne tak, czyli w państwo gwarantowało w jakim stopniu wsparcie dla lokalnej kultury nauki języka, ale w zamian wymagało całkowitej lojalności pyta lojalność często wyraża się właśnie w służbie służbie w różnego rodzaju organach państwowych w tym wojsku już powiedziałem drugim czynnikiem jest tutaj na, toteż duża bieda tak tych regionów peryferyjnych dlatego też, kiedy mówimy o oddziałach Buriacji stówy to o myśmy sobie zdawać sprawę, że nie służą tam tylko przedstawiciele mniejszości, ale też biedni Rosjanie z peryferii którzy, którzy są bardzo podobnej sytuacji natomiast na nacjonalizm kolaboracyjne przychodzie z związku z tą wojną olbrzymi kryzys, o ile mniejszości etniczne walczyły we wszystkich wojnach tak w 2 wojny czeczeńskich wojnie w Syrii to w tej wojnie nie wojnę na Donbasie tak zajmowały też Krym, ale jednak te straty nie były takie duże aktu była taka cena, którą te lokalne społeczeństwo płaciło za to dostęp właśnie do dotacji także, żeby uzyskać pracę właśnie w służbach państwowych trzeba było przejść tzw. grać w Stoczku akt, czyli takiego w miejsce służby, a zasadniczej, w której który właśnie odbywał się działania wojenne tak to był taki w taki, a warunek konieczny do tego, żeby zrobić później karierę w służbach FSG powoła wąchać roku tak dokładnie, ale teraz ta forma współpracy z władzami centralnymi USA stworzyła taką pułapkę tak dla dla całych całych społeczeństw Polacy na początku wojny w Ukrainie podawano, że co najmniej 5000 Buriatów samych pieszych czynny udział w działaniach wojennych populacja Buriacji wynosi 1 000 0001 000 000 osób z czego tylko 30% to wariacje tak czy IT już ponad ponad pro 1% wszystkich wariatów brał udział na początku wojny tak, a w te w działaniach wojennych procenta liczba uległa wzrostowi charge cóż albo lipcu doradca prezydenta Zełenskiego Mychajło Podolak podał się na 1 mieszkańca Moskwy, który zginą na wojnie w Ukrainie przypada 275 laureatów 350 to wieńców tak, czyli te dysproporcje pomiędzy tą samą krwi, która daje te głębokie Brzyski peryferia a, a właśnie centrum tak jak Moskwa Petersburg ta dysproporcja jest ogromny atak i mam mając korespondencyjne jakiś kontakt z ludźmi w tych republikach no słyszę o nieustannych pogrzebach i ani teraz już to postrzegają jako o formę też Ignacy był nie tylko Ukraińców, ale własnych narodów i tak to też formułują opozycjoniści reprezentanci tych grup etnicznych, którzy oczywiście znajdują się na emigracji natomiast władz lokalnych, pozostając właśnie lojalne wobec władz centralnych dokonują takiego transferu ludności jako poborowych na no właśnie inwestycję dotację w regionie chcą pokazać, że są lojalni oczywiście w każdej Republice wygląda trochę inaczej tutaj prof. Halemba panu, pod którą bada badała od cieków podkreśla, że np. władze Republiki, a tutaj starają się opóźnić mobilizację natomiast w 2 w Buriacji ta mobilizacja jest powszechna gwałtowna i jak dzisiaj przed tym bronią właściwie trudno o masowe protesty, ponieważ sam ona tłumione brutalnie zresztą początkowo ludzie, którzy wchodzili na protestu byli od razu mobilizowanie wysłani na Ukrainie 5 zaczął protestować kobiety tak czy kobiece pole protest przestrzeni publicznej są taką podstawową polityczną formą oporu no jest oczywiście ten opór bierny tak, czyli po pierwsze, odmowa udziału w działaniach wojennych coraz więcej jest tych tych ludzi oni mogą liczyć poprzez Kana np. kanału w telegramie na wsparcie swoich rodaków, którzy działają politycznie przeciwko władzy w Moskwie przeciwko tej wojnie, wspierając właśnie ludzi, którzy chcą stoi parterowy, acz albo powrócić powróci do, a do swoje rodzinne strony, odmawiając spod przedłużania kontraktu np. wojennego tak do udzielają się z porad prawnych jest druga forma tak po tych kobiecych protestach na trzecie forma to jest ucieczka zagranicę tak tutaj wiele przykładów mam wśród własnych znajomych także pracowników tamtejszych uniwersytetów pierwszego dnia po ogłoszeniu mobilizacji otrzymali oni już wezwanie do stawienia się w jednostkach od razu wyjechali albo do Angoli albo do Kazachstanu i tam też przebywają Kazachstan chyba przez przez jakiś boom straszne tak Kazachstan jest jedną z głównych destynacji ponieważ, jakbym nie potrzeba tam Wissy można tam rozmawiać po rosyjsku to dość duży kraj przeciwieństw do Gruzji, tak więc syn Oskar lokali do wynajęcia łatwiej znaleźć pracę szybciej założyć można firmę można to zrobić w ciągu 1 dnia będą cudzoziemcy, więc te procedury są maksymalnie uproszczone i tysiące dziesiątki tysięcy, a teraz pewnie setki tysięcy Rosjan głównie z klasy średniej trzeba mieć jednak jakieś środki żeby, żeby oddać tym Kazachstanie, ale jednak nad decyduje się na emigracji przenoszą się tam też firmy, które chcą uniknąć sankcji, ale ludzie przyjeżdżają po to, żeby założyć sobie konto w kazachskim banku i dzięki temu moc wyciągać pieniądze za granicą tak, ponieważ rosyjski karty został zablokowany dobrze i czy rozumie, że żadnych te takie myślenie o jednak utrzymanie niezależności zależy od położenia nową pewnie są panie są o rejony, które mogą pozwolić jakieś alternatywne myślenie o przyszłości są takie, których dobrobyt albo egzystencja uzależniona od Rosji na tak geograficznie największe szanse na dzielenie się ma oczywiście Kaukaz północny, ale jak 1 urzędnik z wysoko sytuowane urzędnik z Dagestanu odpowiedziała na pytanie dziennikarza cesarzy na temat uzyskania niepodległości przez Republiki Kaukazu odpowiedział, że dobrowolne Ross nie wstępowaliśmy dobrowolnie stąd wyjdziemy, ponieważ ekonomiczna sytuacja tych republik z dość trudna i tutaj jednak na drodze ku uniezależnieniu następnie przez przeszkody właśnie ekonomiczna, która oczywiście wynikają z tego jak skonstruowana jest gospodarka gospodarka rosyjska z skierowana na wysysanie wszystkich zasobów i potoków pieniężnych przez Moskwę Malle jest to trudne do wyobrażenia tak myślę, że macie tutaj ludzi chodzi o rzeczywistą Federa za co jako demokratyzację grzyby władz sprawiedliwie dzielić środki z zasobów naturalnych np. wykupywanych na Syberii naj także umożliwić jakąś normalną działalność polityczną, a nie taką symulowane tak bardzo realistycznie wobec wobec Rosji co się wiąże teraz właśnie z wysłaniem ludzi z peryferii tam wojna i masowym śmieciami tak ludzie się zastanawiają, kto przeżyje tego poboru tego pokolenia pan, jeżeli grupa etniczna ma 250 000 osób ile tysięcy żołnierzy zginie w Ukrainie to oznacza oczywiście, że kilkanaście tysięcy zostanie inwalidami wojennymi NATO to jest już strata nie to odrobienia dodatki lub bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę o kryzysie nacjonalizmu kolaboracyjnego odpowiada opowiadał pan prof. Zbigniew Szmyt z Instytutu antropologii i etnologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu specjalizujący się w antropologii migracji badania granicznych oraz organizacji w Azji wewnętrznej bardzo panu dziękuję dziękuję chcemy informację już za kilka minut o godzinie 1140 po informacjach program kultura osobista dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara, a nad jakością naszych połączeń czuwał Szymon waluta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA