REKLAMA

Kiedy pieniądze z KPO? Olbrycht: "Czas upływa. Sytuacja jest coraz bardziej napięta"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2022-11-30 07:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ranek Radia TOK FM jest siódma 44 to jest środowy poranek Radia TOK sam Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobra naszym gościem jest pan Jan Olbrycht europoseł Platformy członek komisji kontroli budżetowej oraz komisji rozwoju Regionalnego w parlamencie europejskim dzień dobry dzień dobry Panie Pośle, czy pana opinii jesteśmy bliżej otrzymania pieniędzy z krajowego planu odbudowy czy czy wciąż jeszcze bardzo daleko czy relatywnie, jeżeli można Patrykowi powiedzieć jesteśmy Rozwiń » bliżej osobę sygnały wskazujące na to się ładnie mówi w moim środowisku wolę polityczną załatwienia jednak tego problemu, ale to nie jest tak, żeby to rzeczywiście zmienia zasadniczo sytuacji ja wyjaśnię dlaczego, ponieważ rozdzieli strony mamy do czynienia z takimi i my faktami jak chociażby przywrócenie pana sędziego tulei, ale równocześnie pamiętajmy, że rząd właśnie zakończył negocjacje kolejnego dokumentu, w którym dogadał się z komisją europejską w sprawie weryfikacji poszczególnych kamieni milowych i tam jest dokładnie opisane w jaki sposób każdy kamień milowy będzie weryfikowany w tym sensie gdzieś tam być może jesteśmy bliżej pytanie jest tylko takie czy chcemy tylko zrealizować w wczoraj, gdy dowiedzieliśmy się o przywróceniu pana sędziego tulei, a wydaje się, że mądrzejsi będziemy dziś o godzinie 830, gdy sędzia stawił się w pracy co wczoraj deklarował także tutaj na antenie taka sami zobaczymy czy będzie mógł pracować no to oczywiście to skojarzenie z mam poszukiwaniem drogi do uzyskania pieniędzy z krajowego planu odbudowy było naturalne, a z drugiej strony proszę powiedzieć tak czy to nie jest jednak także z naszej strony, choć już powiedzieliśmy sobie trochę naiwne, że uznajemy, że przywrócenie 1 sędziego, a wiemy jak ile rzeczy przeciw przed przeciwko praworządności w Polsce wydarzyło się miało być już tym takim sygnałem otwierającym nam możliwość wzięcia tych pieniędzy to nie jest takie zbyt dużo w naszej interpretacji uproszczenie i wydaje się, że tu mamy do szewskiej Kowa oparte oczywiście o polityce liczą się gesty oraz w jakim sensie gest natomiast spółka jest dużo bardziej skomplikowana, aby bardziej złożona w ostatni rok w ostatnim okresie mieliśmy się różnymi wypowiedziami żyli z wypowiedzi Capello jest niezbędne dla budżetu przyszłego roku, że fundusze są podstawą naszej suwerenności Pani Minister Moskwa mówi o tym, że jesteśmy gotowi już do złożenia wniosku o płatności natomiast w dalszym ciągu pomija się rzecz absolutnie kluczową powiedzmy, że cały ten plan to jest 50 reform, które trzeba zrealizować i by potem przełożyć na język inwestycji do połowy 26, że kpi to jest to jest ponad 50 czy po blisko 50 dużych inwestycji pakietu inwestycji to jest o sprawie reform 106 różnych kamieni milowych w sprawie inwestycji to jest 177 kamieni milowych czy też tzw. celów osiągnięcia to wszystko jest krajowy plan budowy, a płatności nawet po zrealizowaniu tych rzeczy mogą być dokonane tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli będzie zrealizowany tak takie 4 podstawowych kamieni milowych dotyczących praworządności to jest opisane w tym dokumencie, który wiedział wcześniej na natomiast oczywiście przywrócenie pana sędziego tulei to nie nie zmienia w ogóle całej sytuacji, ponieważ jednak tych te kamienie milowe dotyczący praworządności są dużo bardziej rozbudowane, ale chciałbym również pana redaktora i słuchaczy zainteresować tym dokumentem, bo w jego wersji roboczej, którą mam, którą mamy polskich posłów, którzy byli taką roli w ministerstwie np. powiedziane, że sposób weryfikacji kamienia milowego Łódź to z praworządności ma polegać na tym, że należy przesłać informację dotyczącą sędziów izbie tej Izby dyscyplinarnej z podaniem dokładnie dat powołania na stanowisko sędziego jest wyższy wskazuje to na to że, że sposób weryfikacji ciekawie będzie dosyć szczegółowy i będzie dotyczył naprawdę zrealizowania pewnych rzeczy wstyd również z podaniem dokładnych informacji dotyczących wdrożenia reformy systemu stanowić także z 1 strony gestem jest niewątpliwie pokazującym, że ktoś chce zmienić sytuację natomiast, jeżeli chodzi o oczekiwaniu na płatności ska po to, jesteśmy bardzo no właśnie, bo pan w swojej pierwszej wypowiedzi użył takiego sformułowania, że są sygnały świadczące o tym, że zbliżamy się do jeszcze nie pomyślnego, bo przecież się w Polskim interesie jest by te pieniądze do wyszły z tych pieniędzy mogli korzystać to co się składa na te pozytywne sygnały same wizyty pana ministra do spraw europejskich w Brukseli czy sędzia Tuleya jeszcze coś innego co pan zarejestrował uznaje, że można by dorzucić do tej kategorii pozytywnych sygnałów i wiem, że oprócz sygnałów pozytywnych ma jeszcze sygnały negatywne wypowiedzi pana prezesa Kaczyńskiego ewidentnie w dalszym ciągu widać takie negatywne nastawienie komisji europejskiej, ale pozytywnie mówiąc jeżeli, jeżeli wiemy dobrze, że tymi kamieniami dotyczący praworządności muszą dotyczyć zmian legislacyjnych w tym w szczególności ustawy o Sądzie Najwyższym i jeżeli pan minister, który przyjeżdża, który mówi prowadzimy intensywne roboty intensywne negocjacje jak Zmierzch negocjacje intensywny polega na tym, że pan minister przyjeżdża do komisarzy i komisarze mówią czy pan minister przeczytał dokładnie nas się zgodziliście, jeżeli pan przeczyta to zróbcie w związku z tym wydaje się, że pan minister pełno bądź przeczytał i zaczął mówić językiem następujący boju nie jest wykluczone, że będziemy musieli dokonać zmian legislacyjnych czy inaczej nie jest wykluczone, że będziemy musieli zmienić się co dopiero uchwalono ustawę o sądzie Sądzie Najwyższym to co nie jest pewien sygnał wskazujący na to, że jest jakaś część w rządzie, która doskonale zdaje sobie sytuację w sprawie sytuacji gospodarczej Polski i która będzie próbowała jednak zmienić czy inaczej, więc może będzie chciała wrócić do tego co sama uzgodniła z komisją europejską w no ta sytuacja gospodarcza czy sytuacja ekonomiczna finansowa jest oczywiście przedmiotem debaty publicznej nawet wczoraj zarejestrowaliśmy taką wypowiedź przedstawicieli rządu Pani Minister finansów, która nosi informowała o tym, że rząd wykonuje jak rozumiem na razie takie ćwiczenie w poszukiwaniu oszczędności na wypadek, gdyby okazało się, że dochodzą kolejne nieprzewidziane okoliczności mające wpływ na stan finansów publicznych na wydaje się, że to ćwiczenie jest uzasadnione obecnie spowolnienie gospodarcze i brakiem tych finansowych rezerw, ale wracając do tego, o czym pan mówił jak rozumiem na tę chwilę nie przesądza pan, że jesteśmy już o krok od wzięcia tych pieniędzy co byłoby najbardziej korzystnymi to już nie chodzi o politykę czy z punktu widzenia politycznego, a tylko z punktu widzenia polskiej racji stanu byłoby najbardziej korzystne, bo te pieniądze wziąć to nie jest tak, że jesteśmy już właśnie ten przysłowiowy gminie przesłał pytanie na ten krok parę sytuacja zaczyna być coraz bardziej napięta, ponieważ sprawa dotyczy tego, że mamy do czynienia z upływem czasu w związku z tym to to jest rzeczywiście bardzo trudne, ponieważ tak powiedziałem przed kadr narodowych co wynika z samej nazwy jest planem proszę zwrócić uwagę, że rząd poprzez różnych swoich przedstawicieli mówi, że realizuje krajowy plan odbudowy co oznacza, że ten plan, który przedłożyliśmy komisji będziemy chcieli zrobić nawet bez pieniędzy europejskich ja bym określił jako robienie, aby bez było to tak interpretuje pismo pana ministra rolnictwa tak ostatnio w szaleństwo tiki jak ja tylko prosił byśmy nie zaciemniają tej dyskusji, bo to, że był jakiś pomysł na zmianę, a my je ewentualnie sfinansujemy z innego pewnie droższego długu niż ten, który wynikałby z finansowania kpi to jest zupełnie inna dyskusja, bo z 1 strony jest co chcemy zrobić, a z drugiej strony jak będziemy to finansować umówiliśmy się w unii europejskiej, że finansujemy to wspólnie z pożyczonych pieniędzy, które mają tchnąć życie w europejską gospodarkę tak, ale bez żadnych kategoriach politycznych proszę o ludziach jak brzmi to co się przekazuje mieszkańcom Polski przecież nasz plan radzie bruk będziemy zapewne chcieli w pewnym momencie uzyskać zgodę sobie to zryw finansujemy natomiast sprowadzić poważna, ponieważ te wszystkie ustawy dotyczące 50 reform trzeba zrobić trzeba przygotować przeprowadzić w sejmie trzeba rozpocząć proces inwestycyjny, a na dodatek mamy nowy element w tej grze mianowicie tak nowy program grypa woził, który ma nas, bo znam odciąć od źródeł rosyjskich ma być również na inwestycje np. samorządy dotyczące źródeł odnawialnych czy też ocieplenie budynku i ten program, który właśnie zakończył się, jeżeli chodzi o negocjacje będzie dopisany do Abby to jest dodatkowe 2,81 000 000 000EUR dla Polski i ten program jest dopisany do hobby oczywiście pod warunkiem, że po ruszy już będzie również ograniczony czasowo do wyroku 2030, czyli rozwoju podsumowując, że pan tak chce urealnić tę naszą dyskusję my sobie tutaj ja pytam czy my jesteśmy krok może 2 i mamy oczywiście w głowach świadomość, że w Polsce wewnątrz obozu władzy trwa dyskusja czy się poddawać Brukseli czy nie tak naprawdę ważne są terminy, w których można zrealizować faktycznie skorzystać z tych pieniędzy to jest to właśnie miała myśli, że pokazy czas ucieka tu trzeba przygotować zmiany ustawowe do tego, że przeprowadzi inwestycję w klasycznym przykładem jest właśnie kwestia farm wiatrowych pieniądze dla farmy wiatrowe są ustawy o farmach wiatrowych nie no słyszymy, że znowu ma być powrót do tych zagadnień i parlament miałby się tym zająć, ale to na razie jest jakaś deklaracja będziemy pewni jak zostanie ustawa przyjęta na pewno nasi słuchacze mają pewne wyobrażenie dotyczące przebiegu przygotowania inwestycji, jeżeli coś przygotować inwestycję to nam, żeby określoną ilość czasu musi być podstawa prawna przygotowanie przetargu tak, a to musi być zakończone to połowy roku 2026, bo naprawdę każdy dzień się liczy, jeżeli chodzi o kwestie legislacyjne i potem realizację już nie mówiąc o samych negocjacjach i zatwierdzenia tych wszystkich płatności, która na razie są w lesie mimo tego, że są tak widzieliśmy pewne sygnały, że ktoś może się w tej sprawie ławie sprawę naprawdę bardzo poważna, bo nie chodzi o to, że się od blokuje to pieniądze będą dostępne w banku nie ja się odblokuje to wtedy będzie realizować zadania i sprawozdawać uczony został zrealizowany w czasie, a naprawdę każdy się liczy ja chciałbym właśnie to przekazać, że też wszystko fizykę konkretne realne to wymagać to wymaga szybkich decyzji legislacyjnych, ale również przede wszystkim politycznych tego jak nie widzę żadnego napięcia, jeżeli chodzi o środowiska coli, czyli to wcale nie jest nawet jeśli politycznie się wydaje krok 2 kroki to do samej realizacji tych kroków jest jeszcze wiele, więc bardzo panu dziękuję, że to wszystko powiedzieliśmy tak by każdy z nas miał świadomość, gdzie się znajdujemy na tej drodze do korzystania z należnych nam pieniędzy krajowego planu odbudowy pan Jan Olbrycht europoseł Platformy Obywatelskiej dziękuję za rozmowę bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - MACIEJ GŁOGOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA