REKLAMA

Podsumowanie tygodnia, a w nim Lex Czarnek 2.0 i plan antyinflacyjny USA

Maciej Zakrocki przedstawia
Data emisji:
2022-12-02 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
54:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki przedstawia dobry wieczór w piątek 2grudnia to jak państwo pamiętają czas na podsumowanie tygodnia w kraju i na świecie czasem udaje się znane jakieś jedno zdarzenie, które moim zdaniem jest symbolem tygodnia coś podpowiada szerzej pokazuje pewien proces czy tendencje i tym razem wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na wczorajsze nocne głosowania w sejmie przeciwnicy obozu władzy ci bardziej pesymistyczni będą akcentować oto rządzący ciągle się niby Rozwiń » rozpadają, a tu proszę jak przychodzi co do czego to okazuje się, że trzymają sztamę lex Czarnek obroniony, a ustawa dotycząca karania samorządowców, którzy udostępnili dane wyborców z powodu planowanych wyborów kopertowych też przeszła po myśli zjednoczonej prawicy ci z kolei większą dozą optymizmu będą wskazywać że, owszem, te 2 sprawy przeszłych, ale kilka innych równie ważnych jednak nie Sejm przyjął wniosek o odrzucenie w całości projektu noweli ustawy o notariacie, której rozwiązania wg Ministerstwa Sprawiedliwości miały skracać czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej podobno solidarnej Polsce bardzo na tym zależało to 14 posłów nie brał udziału w głosowaniu 14 posłów PiS-u, a 1 Maciej Małecki zagłosował za odrzuceniem Ziobro przegrał w sejmie ustawa o notariacie, która nakładała kaganiec na kolejną grupę zawodową i wzmacniała ministra sprawiedliwości w koszu już nawet część PiS-u mówi Ziobrze dosyć koniec Ziobry jest bliski pisała rozentuzjazmowana Kamila Gasiuk-Pihowicz z koalicji Obywatelskiej później radość z końca zjednoczonej prawicy ostudziło głosowanie w sprawie uchwały Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy prawo oświatowe słane jako lex Czarnek tuż za odrzuceniem tej uchwały głosowało 224 posłów przy wymaganej większości bezwzględnej 223 oznacza to, że decydujące były 2 głosy i kolejnym kubłem zimnej wody, o czym wspominałem dla przeciwników obozu władzy było uchwalenie ustawy o zaniechaniu ścigania za przekazanie przez niektóre samorządy danych wyborców w związku z tym korespondencyjnym mi wyborami prezydenckimi tu zagłosowało 223 posłów no ale ale to wystarczy można zatem zadać pytanie czy uprawnione są opinie tych, którzy twierdzą, że di zjednoczonej prawicy są policzone ja też zadać naszemu gościowi, który już za chwilę będzie prof. Sebastian Gajewski prawnik analityk polityczny centrum imienia Ignacego Daszyńskiego oczywiście padną też inne pytania dotyczące wielkich pieniędzy dla mediów rządowych w roku wyborczym powrót sędziego Igora tulei do pracy działań prokuratury wobec pani prokurator Ewy Wrzosek no oczywiście będą pytania sondaże, bo to stały fragment piątkowej gry w Europie obok oczywiście wszystkich kłopotów wynikających z kryzysu energetycznego inflacji i pozostałych skutków ubocznych wojny Ukrainie poważnym problemem staje się konflikt ze Stanami Zjednoczonymi uważa się, że protekcjonistyczne działania administracji amerykańskiej na rzecz swojej gospodarki ujęte w ustawie o zwalczaniu inflacji bardzo szkodzą europejskiej gospodarce są sprzeczne z zasadami przyjaznej współpracy z wolnego handlu, a nawet grożą przenoszeniem inwestycji z Europy Ameryki m.in. o tym rozmawiał w Waszyngtonie prezydent Emmanuel Macron swego rodzaju wysłannik Unii Europejskiej na pojednawcze rozmowy z jakim skutkiem to powie nam Tomasz Bielecki korespondent Deutsche Welle gazety wyborczej w Brukseli Tomka zapytam też historyczne decyzje komisji europejskiej wobec Węgier dalej trwającą batalię w sprawie minimalnej ceny na rosyjską ropę pora rozpocząć spotkania z gośćmi Maciej Zakrocki przedstawia to jest z nami anonsowany gość pan prof. Sebastian Gajewski prawnik analityk polityczny centrum imienia Ignacego Daszyńskiego dobry wieczór dobry wieczór panie redaktorze dobry wieczór państwu, bo jeśli pan tak by prześledził listy tych wszystkich wczorajszych wieczornych nocnych głosowań w to podziela oby pan ten entuzjazm części polityków opozycji np. Borys Budka mówi, a propos tej ustawy dla notariuszy czy odrzucenia tego tego projektu właśnie przez opozycję opozycja odrzuca bubel prawny autorstwa resortu Ziobry ustawy kagańcowej dla notariuszy 14 posłów PiS bierze udział w głosowaniu dobry prognostyk przed kolejnym posiedzeniem Sejmu i wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości no i takich entuzjastycznych wpisów na Twitterze była cała masa tak jakby właściwie zjednoczona prawica już rozpadała, a z drugiej strony mamy przyjęcie tułała się o odrzucenie weta czy uchwały Senatu w sprawie lex Czarnek mamy mamy tę ustawę dotyczącą przekazywania przez samorządowców tych danych do wyborów kopertowych to właśnie jak to jest na pewno w kategoriach wizerunkowych to co wydarzyło się wczoraj w sejmie odrzuceniem projektu ustawy o prawo o notariacie jest dużym sukcesem opozycji, ale wydaje się, że jest to sukces wyłącznie w płaszczyźnie wizerunkowej, który może być wykorzystany komunikacyjnie w budowaniu takiego wizerunku opozycji jako siły sprawczej, która jest w stanie osiągać swoje cele Prawa i Sprawiedliwości zjednoczonej prawicy jako siły słabnącej, która z dnia na dzień nie tylko traci poparcie w sondażach, ale również ma problemy z utrzymaniem dyscypliny w swoich szeregach i ma problemy w osiąganiu swoich bieżących celów politycznych, bo przecież przeprowadzenie każdego rządowego projektu ustawy przez Sejm przez Senat to jest cel polityczny, który przyświeca partii rządzącej oraz rządowi, który cieszy się jego jej poparcia i wszy tym sensie jeśli opozycja może to wykorzysta wydaje się, że komunikacyjnie to się udało jest to jakiś sukces, ale z drugiej strony te wszystkie inne głosowania, które wczoraj zostały przeprowadzone w sejmie one jednoznacznie pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość dysponuje wprawdzie niewielką, ale jednak stabilną większością w izbie niższej no jest w stanie dowozić większość projektów dowozić większość tematów, które chce dowieść, czyli do tak naprawdę co się wydarzyło, ale chyba nie nie wydarzyło się niewiele sądzę zresztą, że to głosowanie w sprawie odrzucenia ustawy prawo o notariacie można rozprawę rozpatrywać w 2 kategoriach i są tutaj 2 zasadnicze interpretacje pierwsza interpretacja to po prostu przypadek takie rzeczy się zdarzają jeśli prześledzimy najnowszą historię polityczną Polski to zawsze w każdej kadencji zdarzało się jakieś głosowanie, które nawet najbardziej stabilna większość po prostu przegrywała ktoś nie przyszedł przez przypadek ktoś nie przyszedł celowo ktoś zaczął się widzi komuś się projekt nie podobał z tego powodu, że reprezentuje grupę interesu, które Tektura, którą ten projekt dotyczy może się, więc tak zdarzyć, że to jest rzeczywiście przypadek, który szybko zostanie naprawiony w ten sposób, że po prostu projekt zostanie wniesione ponownie, bo przecież żaden przepis prawa czegoś takiego nie zakazuje będzie pewnie minimalnie różnił się od tego, który był dotychczas procedowany w tym razem już zjednoczona prawica dopilnuje, żeby projekt został przegłosowany, a tego manewru tego scenariusza zresztą, aby się spodziewać z drugiej strony można budować interpretacje polityczne skoro jest także pozostałe głosowania jednak zjednoczona prawica wygrywa to pewnie coś chodzi wewnątrz zjednoczonej prawicy i ktoś coś komuś chciał pokazać najprawdopodobniej przestraszyć są o wiele słowo, bo spotkałem się z taką z takim przypuszczeniem, że może to była taka mała zemsta na solidarnej Polsce z powodu z kolei zaskakującego jak to również mówiono w kroku w wykonaniu pani posłanki Anny Marii Siarkowskiej, która chyba to było 30listopada może może dzień wcześniej podczas posiedzenia 2 Komisji Finansów Publicznych i obrony narodowej w no przyczyniła się do tego że planowana czy projekt zmiany konstytucji no zostało przełożone na tłumaczyła, że zmiana konstytucji jest zbyt poważną sprawą by w pomocy się czymś takim zajmować, że potrzebne są opinie konstytucjonalistów to tak jakby wcześniej nie mieli nic nie mieliśmy przypadków kiedy, kiedy można było w nocy bez opinii takie rzeczy robić no, więc czy czy też ta forma, jakbyśmy powiedzieli z punktu widzenia tego obozu obstrukcji w wykonaniu Pani Poseł nie nie stała się właśnie przyczyną tego, że w takim razie projekt ministra Ziobry, czyli lidera solidarnej Polski został utracony jest to scenariusz na 1 ze scenariuszy na tę rozgrywkę wewnętrzną, której mówiłem przed chwilą, niemniej jednak uważam, że bardziej prawdopodobny jest ten pierwszy scenariusz to znaczy scenariusz przypadku warto zwrócić uwagę na to, że pewnie zewnętrznego punktu widzenia dla Prawa i Sprawiedliwości wygodne byłoby przeprowadzenie takiej potyczki z solidarną polską, w której można by temu mniejszemu koalicjantowi zwrócić uwagę na należne mu miejsce proporcjonalne do wielkości tej formacji z drugiej strony jednak wydaje się, że konsekwencje przede wszystkim konsekwencje wizerunkowe konsekwencje polityczne przegrania tego głosowania ponosi cała zjednoczona prawica tak naprawdę na odbiorze społecznym odbiorze publicznym zjednoczona prawica równa się Prawo i Sprawiedliwość w tym sensie dziwne byłoby, gdyby prawo sprawiedliwość zdecydowało się podjąć ponieść takie konsekwencje poniesie takie ryzyko, że obywatele obywatele cała Polska będą mieli w głowach, że Kaczyński przegrał głosowanie Sejmie atak naprawdę to prezesowi Kaczyńskiemu chodziło o to, żeby Zbigniew Ziobro przegrał to głosowanie, żeby zauważył, że jednak może przegrać w tym sensie ten scenariusz zemsty Prawa i Sprawiedliwości solidarnej Polsce jest niemożliwe, ale sądzę, że do względnie mało prawdopodobne w no kto wygrał jeśli można tak powiedzieć na tej awanturze w, która wybuchła w związku z uchwałą dotyczącą uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm ta uchwała właściwe była dogadana złożyli ją zresztą posłowie lewicy wszyscy się zgadzali, ale właśnie potem pojawiła się jak to mówią w tym języku w żargonie bardziej może parlamentarna wrzutka w postaci dopisania tam sprawy związanej z katastrofą smoleńską no i w efekcie sprawa upadła, a wszyscy zaczęli właśnie się oskarżać, że są ruskimi agentami kto, kto pana zdaniem na tym wyszedł lepiej no myślę, że nikt nie wygrała przegrali ich wszyscy mamy pewną specyfikę polskiego życia publicznego, która wyraża się w tym, że z 1 strony mamy bardzo wysoko bardzo wysoką temperaturę sporu politycznego, która utrzymuje się od lat te podziały są niezwykle silne w zasadzie poszczególne formacje polityczne różnią się we wszystkim albo inaczej gotowe są różni się we wszystkim, nawet jeżeli chodzi tu o dosyć hermetyczne sprawy z różnych polityk publicznych, ale z drugiej strony tą cechą polskiego życia publicznego jest to, że jest pewien obszar kompromisu ten obszar kompromisu obejmuje kilka zasadniczych spraw takich jak np. członkostwo Polski w unii europejskiej to znaczy nikt poważny na wiejskiej nie uważa, że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej takie głosy się pojawiają są marginalne, że Polska powinna być członkiem NATO znowu wszyscy uważają wszystkie formacje polityczne, że jest to dobre rozwiązanie w Polsce potrzebne, że Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa jest sojuszem strategicznym tego też nikt nie kwestionujemy czwarta rzecz, która doszła w ostatnim czasie to stosunek do inwazji Rosji na Ukrainę tego jak Polska powinna w związku z tym reagować do tej pory w zasadzie wszystkie głosowania, które odbywały się w sejmie Senacie, które dotyczyły tego obszaru tematów związanego z inwazją Rosji na Ukrainę z reakcją Polski na te sprawy one przebiegały względnie jednomyślnie to duży sukces polskiej klasy politycznej jeśli spojrzy się na państwa zachodnie tam już tak jednoznacznego nie zawsze ten stosunek do inwazji Rosji na Ukrainę jest tak jednoznaczne tak łączy całą klasę polityczną natomiast okazuje się, że coś co jest tak rzadki i tak niezwykle też wartościowe w Polskiej polityce jak mam jak porozumienie ponad podziałami no jest również krucha można to bardzo łatwy sposób zniszczyć tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją, która w punkcie wyjścia chyba miała być taką prostą kontynuacją tego kompromisu także tego co wydarzyło się wcześniej w Senacie, bo taką uchwałę podjął Senat podjął także parlament europejski 1 projekt uchwały w tej sprawie zgłosili politycy lewicy drugi projekt zgłosi politycy Prawa i Sprawiedliwości udało się uzgodnić wspólną wersję projektu uchwały, pod którą widnieją, choć podpisy z 1 strony Radosława Fogla jako przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych sprawozdawcą był z kolei Paweł Kowal z Platformy Obywatelskiej, więc wszystko miało się potoczyć jak do tej pory wszelkie inicjatywy dotyczące inwazji Rosji na Ukrainę się toczyły nagle do jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości postanowił to zniszczyć no miał w tym zakresie pełną pełne przyzwolenie ze strony władz zjednoczonej prawicy stało się, więc coś bardzo niedobrego, ponieważ na tym kompromisie tych kompromisów w Polsce przecież tak niewiele zaczęły pojawiać się gresy okazuje się, że można próbować wykorzystać wykorzystać ten element porozumienia go niszczyć to porozumienie dla osiągania bieżących celów politycznych, chociaż w ogóle trudno mówić o jakichkolwiek celach celach politycznych no chyba poza zaspokajaniem potrzeb, jakiego żelaznego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, bo rzeczywiście tamta sprawa katastrofy smoleńskiej jest bardzo istotne stało się coś niedobrego chyba na tym przegrali przegrali przed przegrały wszystkie ugrupowania, bo coś co łączyło zaczyna dzielić nie wiem czy będzie łatwo usunąć terrorysta jestem ciekaw jak sprawa potoczy się dalej, bo nos głosowanie się do ZUS w trakcie głosowania zostało zerwane kworum zakładam, że na kolejnym na kolejnych posiedzeniach Sejmu to rozstrzygnięcie w sprawie tego projektu uchwały się pojawi no i chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby to, żeby ten projekt przegłosowany jednak w tej wersji, na którą zgodzili się przedstawiciele wszystkich ugrupowań bez niepotrzebnych bez niepotrzebnych poprawek, które przecież dotyczą tego co ostatnich kilkunastu latach było jednym z tych tematów najbardziej różniących wszystkich to znaczy interpretacja katastrofy smoleńskiej tam, gdzie jest to co nas wszystkich łączy nie należy mieszać tego z tym co wszystkich dzieli się nie dzieliło w ostatnich latach cha cha powtórzę pytanie, kto wygrał jeśli można tak powiedzieć czy wygrywa to niektórzy mówią awanturę niektórzy mówią spór o patrioty z Niemiec czy narracja obozu rządzącego, że najlepiej sprawdziłyby się ona jest podtrzymywana konsekwentnie te patrioty na terenie zachodniej Ukrainy i że te wszystkie zastrzeżenia, że do do obsługi takiej broni potrzebne jest wielomiesięczne szkolenie, że na to nie ma czasu itd. jesteś jak odrzucane pokazywane sączyć przytaczane dowody, że Ukraińcy bardzo szybko nauczyli się obsługi takich wyrzutni jak tam HIMARS czy system na sam, więc na pewno patriotami też szybko poradzą, więc nie ma co stosować tego argumentu no czy bardziej Polaków przekona narracja opozycji, że to są rakiety, które systemy, które powinny być na terytorium Polski, że przecież przy naszej wschodniej granicy jak one granicy, jaką będą to to w jakim sensie również mogą wspierać Ukrainę nie będzie jednak sytuacji, w której nie w tak bezpośredni sposób Sojusz Północnoatlantycki, dla którego TDT systemy przez Amerykanów są dostarczane w jakim sensie większy niż do tej pory zaangażuje się w tę wojnę o sprawa patriotów przyjęcia tej oferty skierowanej do Polski przez Niemcy jest kolejnym przykładem na to, że ten kompromis, który pewnym obszarze związanym z inwazją Rosji Ukrainy albo, ale także szerzej polityką obronną polityką bezpieczeństwa w czasach jednak zagrożenia z realnego zewnętrznego zagrożenia Polski się po prostu rozchodzi, bo też warto zwrócić uwagę, że w punkcie wyjścia akurat kiedy rozpoczynała się inwazji Rosji na Ukrainę procedowane ów palant docent vana w parlamencie była ustawa o obronie ojczyzny wówczas udało się osiągnąć względny kompromis znaczna by jakąś taką olbrzymią większością ta ustawa przez Sejm przeszła i ja wtedy uważałem, że ta polityka obronna polityka bezpieczeństwa ona ze względu na swoją specyfikę wyznaczoną chociażby czasami, w których żyjemy ona powinna być przedmiotem jakiegoś kompromisu powinna być planowana na lata no we względnym bezwzględnym porozumienie między głównymi siłami politycznymi patrioty pokazują, że tu ten kompromis przestaje istnieć obie strony nie mają wielkiej potrzeby tego kompromisu tu splata się ocena tego, kto w rzeczywistości tutaj rację czy ma rację zjednoczona prawica czy ma rację opozycja jest niezwykle trudna i wymyka się kompetencją przeciętnego obywatela nawet interesujący mającego się sprawami publicznymi to splata się wiele zagadnień technicznych i politycznych i międzynarodowych w najszerszym tego słowa znaczeniu i tak naprawdę chyba tej dyskusji można byłoby realnie uniknąć, gdyby z 1 strony partia rządząca postanowiła przyjść jest to niezwykle istotna sprawa no zacząć rozmowy z przedstawicielami opozycji to znaczy czasem wyobrażam, że ten temat powinien być poruszony na radzie bezpieczeństwa Narodowego na komisjach obrony narodowej w sejmie i Senacie zdaje sobie sprawę z tego, że być może Noto obrady mogłyby się odbywać niejawnie, bo są to tematy, które niekoniecznie poddają się takiej zwykłej publicznej publicznej dyskusji, a z drugiej z drugiej strony wtedy to stworzyło pole dla opozycji do tego, żeby nie od początku nie od początku negować ten pomysł, ale może musi jakoś przyjrzeć jawność trochę wrażenie, że czegoś w tej dyskusji brakuje, że stoją za konto za pomysłem prawa i sprawiedliwość jakieś inne motywy niż te, które są w rzeczywistości komunikowane Niewiem jak one mają charakter mają charakter polityczny czy mają charakter techniczny natomiast to by się przydało więcej takich dyskusji więcej takich dyskusji z otwarciem na partnerów z opozycji tak się nie stało i szczerze powiedziawszy myślę, że ze względu na hermetyczne tego tematu tak jak powiedziałem splata się tyle zagadnień w tym zagadnień o charakterze stricte technicznym no sporo okazuje się wywiadów z ekspertami od wojskowości w ostatnim czasie, które są poświęcone patriotom i naprawdę przez mojego punktu widzenia często przez te rozważania nieco trudno przebrnąć, więc sądzę, że tak na, odpowiadając na pytanie pana redaktora, kto bardziej przekona Polaków myślę, że to będzie szło w tym kierunku, że nasze zdanie na temat przyjęcia lub nieprzyjęcia patriotów od Niemiec będą szły za naszymi ogólnymi preferencjami politycznymi jak ktoś głosuje na opozycję to będzie miał zdanie tak jak opozycja jak ktoś wspiera Prawo i Sprawiedliwość też będzie wspierał ich stanowisko w tym zakresie, ale do nie powinno ta dyskusja powinna przebiegać nie powinna przebiegać taki sposób było wielkie pole dla partii rządzącej, która mogłaby zupełnie inaczej ją zorganizować nawet szansę też szansę stracono no i trzecie pytanie właśnie w z tej samej serii, a komu przysłuży się decyzja o tym, żeby dofinansować media rządowe kwotą 2 700 000 000zł opozycja oczywiście wskazuje że, że przecież są potrzeby tak istotne jak podwyżki dla nauczycieli, że potrzebna jest nie wiem wsparcie finansowe psychiatrii dziecięcej no Atu rząd załatwia sobie po prostu kasy na polityczną propagandę w roku w roku wyborczym no, a rządzący tłumaczą się czy to właściwie konsekwencja wyroku Trybunału z tego jeszcze konstytucyjnego pod przewodnictwem prof. Rzeplińskiego w 2009 roku, który to Trybunał uznał, że jeżeli są zwolnienia z abonamentu to z budżetu państwa należy telewizji wyrównać, która narracja znowu jest myśleć mniejsze bardziej atrakcyjna dla zachowania mediów publicznych tego utraconego traconych stół z abonamentu ona ma takie 2 zasadnicze kontekst to znaczy 1 kontekst narzuca to, jakie media publiczne dzisiaj są dyskusje w mediach publicznych zarzuty formułowane do przez opozycję wobec mediów publicznych, gdzie opozycja no wskazuje, że media publiczne nie są obiektywne, że wspierają partię rządzącą stąd gaz ma rację ten element dyskusji i w tym kontekście na poziomie takim czysto politycznym można podważać sensowność przekazywania tych środków, bo przecież jest tyle innych celów publicznych, na które można wydać pieniądze, ale myślę, że przez ten kontekst polityczny no także jak tracimy tak drugą płaszczyzną tej dyskusji, która w mojej ocenie jest równie istotna to znaczy mamy sytuację, w której usiłuje się porównywać się utracone utracone dochody z tytułu abonamentu no to wynika z tego, że ktoś tego abonamentu nie płaci to wynika też z tego, że telewizja ma wpływy jakie, jakie ma im oglądalność, jaką ma czas się zmieniają ludzie chyba nie chcą płacić abonament Radiowo telewizyjnych bez względu na to, jakie media publiczne są coraz mniej oglądają telewizję w ogóle to jest są konsumentami tych klasycznych mediów tak naprawdę wydaje się, że tej należałoby postawić pytanie czy ze względu na to jak zmienia się ta rzeczywistość medialna zmieniają się nasze preferencje to na ile my jako państwo jako społeczeństwo powinniśmy włożyć na media publiczne czy nie powinno być jednak tak, że te media publiczne powinny się jakimś sensie ograniczyć ani wierze one powinny zniknąć, bo to jest oczywiście niemożliwe media publiczne powinny realizować określoną misję w szczególności w dziedzinie kultury, ale chyba takie pytanie też dzisiaj trzeba postawić czy to naprawdę powinno być także wyrównuje się te utracone dochody czy należy się zastanowić nad tym, że media publiczne, czyli przede wszystkim publiczna telewizja powinny być mniejsze, bo to zapotrzebowanie na tę telewizję z roku na rok będzie po prostu mniejsze to, choć oczywiście to jest na inną dyskusję, ale można by zadać pytanie, dlaczego jest takie słabe państwo w egzekwowaniu jednak prawa, jakim jest płacenie tego abonamentu, ale zostawimy na inną okazję, bo czas nam strasznie szybko ucieka 2 historie z podobnego przynajmniej trochę obszaru sędzia Igor Tuleya wrócił do pracy, choć sam się zastanawiać czy w sytuacji, kiedy nielegalna wg niego instytucja go zwolniła i nielegalnego przywróciła to jaka jest rzeczywiście jego sytuacja no i jednocześnie pojawiła się sprawa pani prokurator Ewy Wrzosek, którą też no nie traktuje się jako osoby, która właśnie się starała przeciwstawiać naciskom politycznym na działalność prokuratury co więcej są bardzo poważne dowody na to, że jej telefon był inwigilowany Pegasusem, a teraz szczecińska prokuratura zarzuca jej działania niegodne nieetyczne dla zawodu prokuratora dzisiaj rano otrzymała pismo, z którego wynika, że zawieszona na pół roku czy to jest także władza też to w kontekście tych rozmów z tzw. Brukselą no tu robi gest w postaci sprawy pana Igora tulei, ale jednocześnie pokazuje, że ci niepokorni może powiedzmy tak no no muszą uważać ja myślę, że nie należy łączyć 11 sprawy z drugą sprawą, bo oczywiście funkcjonujemy w określonym kontekście politycznym i ustrojowym wiemy też, jakie są kamienie milowe chociażby związane z nałożeniem na Polskę zobowiązania do tego, że jak zawieszeni sędziowie mają powrócić do orzekania, ale myślę, że sprawy Igora tulei nie należy łączyć ze sprawą pani prokurator Ewy Wrzosek ja przyznam, że mam bardzo duży problem chce by tymi zarzutami, które są stawiane pani prokurator, bo z 1 strony funkcjonujemy w określonym otoczeniu ustrojowym to znaczy mamy prokuraturę, na której czele stoi minister sprawiedliwości jest, więc to niezależna prokuratura współ ów politycznych, ale prokuratura jest kierowana przez prokuratora generalnego, który z ministrem, który z politykiem określonej w określonej partii taki jest model ustrojowy w takim modelu zawsze można formułować zarzuty o to, że różne działania prokuratury mają tło polityczne z drugiej strony o uchylenie immunitetu pani prokurator będzie rozstrzygać izba odpowiedzialności zawodowej mamy liczne kontrowersje dotyczące jej statusu dotyczące statusu części sędziów, którzy orzekają w tej izbie mamy też otoczenie polityczne to znamy czy znamy działalność Ewy Wrzosek znamy no tak jej aktywność zeznawała przed komisją senacką do spraw Pegasusa komisją w ślepą parlamentu europejskiego Europej europejskim często wypowiada się w mediach w sprawach dotyczących praworządności jest do sytuacji wymiarze sprawiedliwości nie są to wypowiedzi pochlebne dla aktualnej władzy zresztą początek, jakby tego wszystkiego co co wydarzyło się z panią Ewą Wrzosek też ma tło w pewnych wydarzeniach politycznych, bo pani prokurator wszczęła postępowanie w sprawie wyborów kopertowych oczywiście to postanowienie jest od razu uchylony, ale też źródło jakiś problem natomiast jest to otoczenie ustroju otoczenie polityczne, które nie sprzyja dyskusji na temat stawianych jej stawianych zarzutów i ich prawdziwości bądź nie, ale z drugiej strony te zarzuty są zarzutami poważnymi są, a fragmenty i korespondencji esemesowej korespondencji na komunikatorach internetowych oczywiście wiemy, że była inwigilowana Pegasusem wiemy, jakie są możliwości techniczne wyciągania zmieniania pewnych danych także wyrywania z kontekstu rozmaitych wypowiedzi, ale jest także to otoczenie ustrojowej otoczenie polityczne może wskazywać na kontekst polityczny stawianych zarzutów, ale z drugiej strony no samo to otoczenie ustrojowej otoczenie polityczne, którym mówię punkcie wyjścia niestety nie może bezwzględnie usprawiedliwiać ani tłumaczyć, bo może się okazać, że te zarzuty przynajmniej części są prawdziwe ja bardzo chciał, żeby to postępowanie prowadziła niezależna prokuratura, żeby ewentualnie w tej sprawie będzie do etapu postępowania sądowego wypowiadał się o nich niezawisły i niezawisły i niezależny sąd, ale myślę, że trudno powiedzieć w punkcie wyjścia tak na pewno, że jest to wyłącznie sprawa polityczna, bo ja przynajmniej tym przekonany że, gdyby się okazało, że przynajmniej część z tych stawianych zarzutów pani prokurator jest prawdziwa ja bym nie chciał, żeby prokurator, żeby prokuratorzy, którzy pracują w Polsce prowadzić taką korespondencję no bliskim otoczeniem polityk tak się też czekamy na czekam na ciąg dalszy warto może tylko dodać, że zarząd stowarzyszenia prokuratorów lex Super omnia, a więc też tej organizacji, która za bardzo walczy o niezależność prokuratury także oczekuje od pani prokurator Ewy Wrzosek zajęcia i przekazania stanowiska w kwestii zarzucanych jej działań no i na koniec tak naprawdę bardzo krótko, ale taka jest trochę tradycja piątkowych podsumowań 2 sondaże tego tygodnia można wypowiedzieć w zależności od tego kto zamawiał dość zróżnicowane wyniki, bo pracownia sosie część dla portalu wpolityce PL, robiąc badanie wyszło jej, że 40% głosów ma zjednoczona prawica, a koalicja Obywatelska 28% no i 8% Konfederacja lewica i Polska 2050 PSL poza poza progiem, a z kolei sondaż Instytutu badań Pollster dla Super Expressu po podaje, że na zjednoczoną prawicę chce głosować 3251% na Platformę Obywatelską 30%, więc różnica bardzo niewielka, a tam aż 12 punktów procentowych no i na trzecim miejscu Polska 20501156 lewica 1084, a więc powiedzmy, że układ sił się potwierdza, ale dysproporcje między tymi badaniami co do lidera przede wszystkim wicelidera bardzo wyraźne to prawda z dystansem należy podchodzić do sondaży ja z dystansem podchodzą nie tylko do sondaży, ale także do wyników procentowych bardziej interesują mnie wyniki podziału mandatów z uwzględnieniem tych wyników sondażowych w zasadzie te sondaże akurat tutaj nie znam tego przeliczenia głosów na mandaty, ale tak naprawdę absolutna większość sondaży pokazuje 1 rzecz to znaczy po pierwsze, prawo i sprawiedliwości te wybory wygrywa, ale po drugie, większość jednak byłaby w stanie uzbierać opozycja liberalna i utworzyć prawdopodobnie w tym drugim konstytucyjnym kroku rząd to jest tendencja trwała myślę, że tak patrząc oczywiście na szybko na roboczo na tej toczył pan redaktor prawdopodobnie ten układ jest bardzo jest taki sam także w tych wynikach to jest trwała tendencja wydaje się, że chyba najbardziej prawdopodobne rozstrzygnięcie tych wyborów, które są planami bardzo dziękuję za komentarz pan prof. Sebastian Gajewski prawnik analityk polityczny centrum imienia Ignacego Daszyńskiego był naszym pierwszym, a dzisiaj gościem bardzo dziękuję dobra nota równie Maciej Zakrocki przedstawia teraz z nami zapowiadany Tomasz Bielecki korespondent Deutsche Welle gazety wyborczej w Brukseli dobry wieczór Tomku dobry wieczór to, choć to podsumowanie tygodnia to tak trochę powiedziałbym instynkt dziennikarski każe mi zacząć od wydarzenia z dzisiaj i to zgodzić mocno popołudniowych, bo dowiedzieliśmy się i to kilka nawet amerykańskich gazet w ramach Breaking News zauważyło, że oto kraj Unii Europejskiej dogadały się w sprawie ceny minimalnej za rosyjską ropę, ponieważ to była taka saga, która trwała już od wielu tygodni z dość mocnym udziałem Polski w tej rozgrywce no to trzeba pewnie to jakoś skomentować czy to dogadanie się ustalenie tej minimalnej ceny na poziomie 60USD za baryłkę rosyjskiej ropy to jest sukces, a Unii Europejskiej tych państw takich jak Polska Estonia Litwa, które uważały, że to nie powinno być więcej jak 35 no 3 z kolei tych innych, które uważały, że ta cena powinna być dużo wyższa, żeby po prostu się tam z innych powodów opłaca no powiedzmy jednak, że to sukces i Polski krajów bałtyckich ta dzisiejsza zgoda te wszystkie najróżniejsze media ogłaszały mu 1740 to Polska dyplomacja ustawia embargo na 1740 Unia czeka na Polskę na informację od polskiej strony, że zgadza się na tę propozycję i to przekazana czeskiej czeskiej prezydencji oczywiście Polska taktycznie zaczynała negocjacje od 30USD mówią, że to jest cena produkcji rosyjskiej i rosyjskiej ropy i 30USD za baryłkę, niemniej cel koordynowany powiedzą sobie jasno z Amerykanami Kanadyjczykami członkami grupy G7 koordynowane przez polską przez kraje bałtyckie Polskę jako kraj znacznie trudniejszy, więc ma to ma znaczenie w unii to był cel -5% -4-5% od uśrednionej ceny rynkowej ropy na rynkach światowych te uśrednienie to jest cała historia dla ekspertów to wielki eksportu wiecznie to ustala natomiast ten warunek, więc Amerykanie nieoficjalnie mówili że, że grupa G7 powinno się zmieścić w widełkach 5060USD za baryłkę to 60USD które, które wczoraj komisja europejska oficjalnie położyła na stole no to spełniało ten tom ku postulaty spełniał postulat Polski, jeżeli chodzi o forum unijnej Polski i Estonii Litwy Łotwy ze względu na formowanie rządu oficjalnie nie uczestniczył aktu KUL koalicji rzeczywiście wspomnijmy, że zaczynało się od od pomysłu 6570USD za za zawarł udało się to zbić poniżej ceny rynkowej zdoła udało się to również Polska promowała ten pomysł albo to również pomysłu krajów G7 spoza spoza Unii, bo to nimi nowy będzie egzekwowany przez całą pewnie 7 zapisanie od razu mechanizmu takiego korekcji tej tego pułapu ku co dwumiesięcznej korekcie, więc najbliższa w styczniu tak o powinno się dokonać właśnie dążeniem, żeby ten limit ceny o na rok rosyjski, skąd był o 5% niższy bądź bardziej jeszcze zbity w stosunku do cen światowych ropy pytanie, dlaczego Amerykanie chcieli tylko -5% -50% np. bo przecież CE to, że ideą celem tego limitu jest jest pozbawienie Rosji dochodu dochodów do prowadzenia wojny ta tak, dlaczego 550 na argument taki powielić, pomimo że Unia europejska przestaje kupować rosyjską ropę o powrót pociągów, ale przestaje kupować 90% rosyjskiego pod najbliższego poniedziałku, więc limit dotyczy rynków poza unijny będzie egzekwowany za pomocą sankcji unijnych, ponieważ unijni ubezpieczyciele armatorzy firmy świadczące usługi finansowe nie będą mogły świadczyć usług dla dla przewozów ropy poniżej powyżej tego tego limitu ceny i ceny i 7 Brytyjczycy i Unii Europejskiej dominują na tym rynku, więc swoje to jest bardzo duży ogranicznik my amerykańska argumentacja była taka, że jeżeli zbijemy cenę za bardzo to jednak będzie to silny impuls do obchodzenia tego systemu dzisiaj przez Rosję kupców ubezpieczanie się firma nie unijnych brytyjskich i niewiarygodnych to mnoży koszty dla kupców no, niemniej to zachęca natomiast -5% jest domniemanie, że wielu importerom rosyjskiej ropy w Azji czy Afryce nie będzie się opłacało wchodzenie w ryzyko obchodzenia sankcji unijnych sankcji i 7 również amerykańskich brytyjskich japońskich kanadyjski sporo tych 5%, więc dochody Putina zostaną obcięte o 5%, ale w sposób skuteczny zwiększy cięcia, zwłaszcza znacznie większe cięcie mogłoby sprawić, że ten system limitu cenowego 7 by zupełnie szczelny otworzyłby się alternatywny rynek i toby nie zadziałało, więc więc, więc stąd tylko 6060, a 60USD zaboru kanie np. 40, a ja powiem szczerze słabo na tym znam, ale właśnie w takich takich wyrywkowych agencyjnych informacji o o wynika, że w no właśnie nie wiem czy na pewno wynikach, ale to może tymi poprawić, bo podobno dziś dzisiaj wczoraj ta ta cena handlowa ropy o nazwie Ural była 52USD za baryłkę metoda takiego przeciętnego śmiertelnika ja ustawienie limitu na poziomie 60USD to tak jak goście Izby nie wydarzyło tak też nie jestem ekspertem i jest to bardzo skomplikowane uśrednianie tych cen takich rozmów z ekspertami dyplomatami tu życie od tej o tej umowie opowiadali wynika, że 50 parę dolarów za baryłkę to była cena rynkowa mierzona kilka dni temu natomiast dzisiaj mierzona to 69USD za baryłkę ropy rosyjskiej Ural, ale nie tylko, bo to są różne gatunki ropy to jednak Rosjanie w sferę tutaj przyznaje, że wiezie na słowo eksperta nie tylko Polski, ale też komisji europejskiej, że limit jest ustawiony poniżej ceny rynkowej w jaki sposób oceny uśrednione ceny rynku ceny rynkowej projekt ropa rosyjska była sprzedawaną w, a jak jak skomentował sam fakt dogadania się dogadania się z polską też no bo z 1 strony generalnie mówimy, że ten dialog z polską umownej Brukseli i jak po grudzie oczywiście znamy ten kontekst i też te obszary, w których tak źle idzie no ale trzeciej strony czasami słyszymy, że jeżeli jakieś państwo coś blokuje albo się upiera przy czymś to czasami ma w zanadrzu jakąś inną sprawę w ramach kompromisu powie dobrze to ja już tutaj w takim razie się zgadzam, ale też byłoby fajnie, żeby jakieś innej, na której zależy, żebyście wy się zgodzili czy bez jakiegoś powodu poza tą tym powodem na nazwijmy natury nie wiem szlachetne jednak szlachetny tak właśnie, że nie chcemy przykładać ręki dofinansowania zbrodniczego reżimu Putina to robimy wszystko, żeby on tych pieniędzy ze sprzedaży ropy miały jak najmniej czy chcieliśmy jednocześnie pokazać, że jesteśmy jakimś graczem, że potrafimy rozmawiać jesteśmy zdolni do kompromisu, ale jednocześnie właśnie coś potrafimy grać jak to jest takie handlu coś za co i to z różnych dziedzin oczywiście w unii się zdarzają uprawiamy je u niej mówić wszystkie, ale zdecydowana większość kraju o unijne na różnych etapach różnych procesów negocjacyjnych natomiast jeśli chodzi o tę sprawę powiedział rzeczywiście celem to jednak Polska na hałas sankcji wobec Rosji czy pomocy dla Ukrainy generowanej z pieniędzy unijnych ich różnych innych narzędzi unijny no jednak priorytetem jest za pomocą ku Ukrainie i uderzenie jednak funkcyjny w Rosji i te łódzcy ten, kto jest dla nas ważny to był ten cel szlachetny Polska blokowała ten limit dlatego uważa, że jest za wysoki w zamian w dodatku uzyskała deklaracji obietnice i komisji europejskiej i dyplomacji innych krajów co do szybkiego opracowania nowego dziewiątego pakietu sankcji przeciwko Rosji, które miały być zatwierdzone nawet w pierwszej połowie grudnia może będzie szalenie mocny, ale to będzie sygnał jak jednak wciąż taki polityczny polityczny gospodarczy, że sankcje są skanowane są wzmocnione cały czas od strony od strony unijnej, więc jesteś ten element tego dealu dzisiejszego jest taki, że w tym w niedzielę komisja europejska rozpoczyna konsultacje ze wszystkimi krajami członkowskimi czy chińskich dyplomatami na temat tego nowego dziewiątego pakietu sankcyjnego to też był element tego, czego domagała się stocznia i Litwa Polska może nawet więcej krajów, ale tam no Polska jak ten kraj najwięcej koalicji na rzecz wzmocnienia sankcji tutaj to promowała no to były tak zapytałem trochę, bo m.in. to jest dość głośne wydarzenie mijającego tygodnia środowa decyzja komisji europejskiej o zatwierdzeniu węgierskiego planu odbudowy jednocześnie z podkreśleniem, że jeśli chodzi o pieniądze zarówno z tego planu jak z tradycyjnego budżetu unijnego dla Węgier są zamrożone do czasu wypełnienia wszystkich ustalonych zobowiązań ale kiedy się właśnie o tym mówiło jak tu może być deal do to też włości nie ukrywano że, że zależy i Unii czeskiej prezydencji żeby, żeby weto wycofał Orbán w sprawie pakietu pomocowego dla Ukrainy to jest 18 000 000 000EUR no, żeby przestał blokować ten minimalny podatek od międzynarodowych korporacji no bo rzeczywiście Budapeszt kombinował tak my to przy blokujemy to oni nam odpuszczą trochę tam w tych innych sprawach na razie jest tak jak jest czekamy oczywiście na decyzję ministrów finansów jeśli chodzi o ostateczne zatwierdzenie planu, ale jak Duce wygląda ten stan gry z Węgrami tak jako ciekawostkę przypomnijmy, że ten pomysł blokowania tego podatku tej reformy OECD to był Polski, ale Polska jako pierwsza ratowała to uzyska zatwierdzenie IKP o wycofaniu weta wtedy zgłosiły Węgry, bo nie było równocześnie 2 kraje sprzeciwiały tylko imię Polska lepiej, więc tej organ skorzystał z pomysłu to blokowanie pomocy dla Ukrainy i myślę, że to było coś co bardziej zaszkodziło jednak nici negocjacyjny pomogło jako szantaż, bo to rozdzieliło wiele krajów też wielu urzędników Unii Europejskiej więcej czy w Brukseli w tej unijnej Brukseli jak to wszystko wygląda najbliższe 2 tygodnie będą, a nawet może ponad negocjacji nie no będą jezdnie słuchanie i ciekawe dla Węgrów na rynku, którzy tydzień teraz już pewnie z tym o swojej mamy być zaskoczeni decyzją komisji europejskiej o tym, żeby powiedzieć, że podtrzymuje wniosek o zawieszenie funduszy i rodzenie strony mamy ten wniosek drugi stanął na weta węgierski wobec pomocy dla Ukrainy tego reformy podatkowej oczywiście w domyśle zapowiedzi, że tam, gdzie jest jednomyślność nawet tam Unii wcale aż tak często nie jest wymagane wielu sprawach to tam dań będą podstawiać nogę z drugi element trzeci element to jest węgierski klemy plan odbudowy, po którym węgierskie szantaży sondażami, ale jeżeli rada UE kraj unijny nie zatwierdzą go do grudnia to Orban Węgry stracą bezpowrotnie 70% pieniędzy ten, a jest w sytuacji, w której Węgry są bardzo niełatwej sytuacji gospodarczej finansowej i te wszystkie wahania teraz wobec wokół funduszy unijnych to bardzo denerwuje inwestorów rynkowych słynnymi zwiększają koszty obsługi długu węgierskiego i itd. więc można powiedzieć tak czy będzie większość to większość kwalifikowana 15 krajów z 27 reprezentujących 65% ludności Unii na rzecz 3 podtrzymania wniosku o zawieszenie funduszy dyplomaci dużo czy nawet jeden z największych krajów unijnych dzisiaj wczoraj po liczeniu się na marginesie obrad ambasadorów stwierdzają, że nie jest pewne na razie na pewno jest pewne, że właściwie czeska prezydencja przyczyniła się do wniosku wielu krajów w tym Niemiec Francji Włoch około 10, żeby to oceny komisji europejskiej stanu reforma także z UE aktualnie przed podjęciem decyzji już Węgrzy wczoraj węgierski ambasador mówił, że zresztą to akurat zgodnie z prawdą, że ocena koniec europejskiej jest oparta na dany 19listopada to był taki delegat Węgier natomiast węglu od tego czasu przegłosowały parlament kolejne reformy jeszcze 7grudnia zamierza też głosować dokładnie teraz już nie pamiętam co im, kiedy będzie dochodził do tej decyzji najpóźniej do 19grudnia to ten stan reform praworządnością antykorupcyjnych na Węgrzech będzie inne niż w momencie, którą decydowała komisja europejska w swoim wniosku usta większą szansę na nią mogą mogą mogą się zmieniać, wydając myślę tylko pytanie przepraszam, kiedy są na krótko jest pytanie na ja sam nad tym zastanawiam czy w państwie no tak zmonopolizowany przez siłę rządzącą reformy są w stanie odwrócić to wszystko co się wydarzyło przez 12 lat no bo nawet, jeżeli krajowa rada sądownicza na papierze znowu ma będzie niezależna tak węgierska to w niej będą siedzieć przecież ludzie Orbana prawda jest to też będzie kwestia takiej oceny czy czy to co oni w tej chwili w wyniku zmian legislacyjnych zmieniają to daje gwarancje rzeczywistej zmiany sytuacji czy jest tylko zmiana na papieży odpowiedź nie optymistyczna udzielę za chwilę pesymistyczna optymistyczna jest taka, że te warunki musisz się też rzecz, że towaru potrzebne do do do odwieszenia bądź zawieszenia pieniędzy dla Węgier one są wpisane też kamienie milowe kpi węgierskiego to znaczy, że ta niezależność tej krajowej rady sądownictwa jak dalej będzie monitorowana przez komisję tak naprawdę do 2026 roku wtedy kończy się fundusz odbudowy do tego czasu jeśli będzie regres był brak postępów w tych kwestiach koniec europejska nie tylko będzie mogła wstrzymywać kolejne raty, ale też żądać zwrotu wszystkich pieniędzy już ewentualnie wypłacali uzyskał to ważne grunt odpowiedź negatywna na czy pesymistyczna jest taka, że oczywiście w ocenie bardzo wielu ekspertów od praworządności korupcji tak dalej te żądania również komisji europejskiej są niewystarczające w takim państwie zdominowanym przez Rze Orbána do oczywistej naprawy tego systemu, ale zapytajmy co więcej na obecnym etapie i inne inna byłaby odpowiedź 12 lat temu 8 lat temu i instytucje unijne mogą zrobić z Węgrami nie mogą wysłać tam sił okupacyjnych wymienić władzy, a instrumentarium wobec kraju członkowskiego Unii jest jednak ograniczone z jedną z definicji no to jeszcze trudne zadanie 2 minuty odpowiedź na pytanie czy makro w Waszyngtonie doprowadził do rozejmu w wojnie handlowej ja oczywiście nazywam trochę skrótowo już między Europą, a Stanami Zjednoczonymi czy czy to jest właśnie tylko wstęp do zawieszenia broni, bo rzeczywiście no można powiedzieć w Europie w wielu miejscach w komisji europejskiej niektórzy nawet mówią zapanowała wściekłość Amerykanów za to co robią przy pomocy swojej ustawy do walki z inflacją myślę, że Macron rozpoczął rzeczywiste rozmowy rozejmowe Europy Unii Europejskiej z Waszyngtonem, który zdaje się, że nie do końca sobie do całkiem niedawno zdawał sprawę z odbioru tych przepisów o pomocy publicznej dla zielonych technologii tego aktu tego o zbijanie inflacji i o ewentualnych reakcjach ze strony unijnej jest to, że czekają czekają obie strony intensywne rozmowy w najbliższych tygodniach tam, do którego stycznia powołuje się zakończyć kiedy, kiedy tylko przepisy wdrożeniowe w stanach jednoczonych wejdą w życie co do tej ustawy o grze na kąt tutaj i ta wizyta również płatne względem miała znaczenie, bo te rozmowy rzeczywiste się rozpocząć w tym ja namawiałbym do zachowania porcji wiem, że był słynny tekst bardzo wpływowych kół kwestiach unijnych Politico o tym kto po prostu ogromny skrót między Unią, a Stanami Zjednoczonymi to nie jest jednak aż tak odbierany jak i ja i stany Zjednoczone obecnie jest jeden z etapów najpierw w ostatniej dekadzie największe jedności transatlantyckiej z powodu wojny Ukrainy i polityki wobec Rosji to oczywiście jest wielkim cierniem, ale na tle całego obrazu no 11 czy tak pamiętać o proporcjach to niema kryzysu unijna amerykańskiego jest konflikt handlowy największa czasu prezydent prezydentury Trumpa no ale nie, ale do rozwiązań kawa Darłowa no i to dobrą wiadomością kończymy dzisiejszą audycję Tomasz Bielecki był naszym gościem Deutsche Welle Gazeta wyborcza korespondent Brukseli dziękuję bardzo, życzę dobrej nocy dobrego weekendu dziękuję bardzo, dziękował też Małgorzaty Raczyńskiej, która audycję wydawała Maciej Zakrocki do usłyszenia w poniedziałek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MACIEJ ZAKROCKI PRZEDSTAWIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA