REKLAMA

"Obwarzanek uzbrojony" - jak bronić się przed Rosją, kryzysem klimatycznym i biedą?

Światopodgląd
Data emisji:
2022-12-08 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agnieszka Lichnerowicz w światopoglądzie teraz czas na uzbrojonego obwarzanka, tudzież obwarzanka uzbrojonego jego autorem jest Michał Sutowski, który teraz jest państwa gościem dzień dobry dzień dobry Michał Sutowski z krytyki politycznej w kontekście naszej rozmowy autor ciekawej analizy manifestu polscy Piper jest takie ładne portal rynku polskie propozycje myślenie propozycji politycznej, która właśnie kryje się za tym określeniem obwarzanek uzbrojony punktem wyjścia jest Rozwiń » znajdziecie państwo systemie podcast nowym rozmowy o ekonomii obwarzanka to jest koncepcja ekonomiczna społeczna ekonomiczna Keith Raul, która w dużej mierze wychodzi naprzeciw wyzwaniu klimatycznemu z 1 strony, a z drugiej strony no próbuje rozwiązywać różnego rodzaju problemy społeczne i dużym uproszczeniu, ale to, jaką państwo sobie wysłuchać ona proponuje proszę teraz zamknąć oczy jak prowadzić samochód nie, ale wyobrazić sobie tego obwarzanka tego pączka z filmów amerykańskich policjantach idea jest taka, że obwarzanki mają się wszyscy zmieścić mają nie wpaść w dziurę w środku tego pączka, gdzie jest bieda nie gdzie jest głód, gdzie brak edukacji brak dostępu dowody systemu ochrony zdrowia i mają też nie wypaść z tego obwarzanka, czyli nie połamać wszystkich tych granic planetarnych związanych z bioróżnorodnością jakość ami gruntów powietrza itd. i goszcząca w atmosferze przede wszystkim dziękuję, ale niejeden kluczowa dla 1 tak, czyli dużą proszę tak mamy prowadzić politykę gospodarczą naszych państw globalną, żeby wszyscy się tym obwarzanków mieścili czy to będzie wiązało się ze wzrostem produkcji krajowej czy nie to jest drugorzędna w obliczu tych 2 głównych celów przeżyć utrzymać system klimatyczny przeżyć ludzie nie powinni umierać z głodu trasy do klas trzecią perspektywy odkładam czas tak włącza się ekonomią obwarzanka pojawiają się takie głosy dali się pojawiają wielu, zwłaszcza krajów bardziej peryferyjnych czy peryferyjnych takich Polska mówią w sumie fajna idea tak połączyć dobrobyt połączyć ekologię świetnie to wszystko dobre bardzo ciekawa, ale nie przypadkiem sobie tego obwarzanka jako horyzont rozwoju wzięły takie miasta Amsterdam np. wyznaczy centrum kapitalizmu bardzo zamożna wysokie kapitały wszelakie itd. no gdzież tu takie fanaberie czy pomysł dla takiej Polski na dorobku kraju WORD i cmentarz w publikują książkę, a potem, publikując na kolejny materiał na ten temat prowadził bazar to nieprawda, że na peryferiach obwarzanek ma sens jako pomysł na rozwój to zbędne ram wspólnoty tak naruszającym wyparł myślenie o tym, jaką organizuje gospodarkę społeczeństwo miasta wszystko po kolei tylko teraz dochodzi jeszcze 1 kontakt kontakt to jest wojna to wojna, która toczy się nasze granice wiemy i ty wiesz i w tym radiu też zazwyczaj jest taki sposób pokazywane wojna trwa od najmu w roku 2014 taka pełna Stalowa Wola dotarła do naszej świadomości coś oczywistego od lutego 2022 no wtedy dochodzi jeszcze 1 argument czy jedyna wątpliwość niedobrze obwarzanek ma łączyć ten dobrobyt i ekologia to już wielkie wyzwanie przecież tak naprawdę mamy przed sobą jeszcze poważniejszy jeszcze pilniejsze problemy, czyli zagrożenie militarne prawda dobrze jest myśleć o dobrobycie o klimacie też i ekologii to wszystko świetnie, ale pytanie, a co w sytuacji, kiedy odjadą zaraz rosyjskie czołgi prostą teraz bardzo, ale też mam wrażenie, że w naszej debacie publicznej trochę tak się myśli, zwłaszcza ekipa rządząca myśli o priorytetach dla Polski znaczy, że tak dobrobyt jeśli tylko sam wzrost PKB, ale dobrobyt jakich w czasie Rui prorozwojowe trafia dziś ta praca oczywiście ekologia to ewentualnie na drugi miejscu, a teraz jeszcze jest wojna już w ogóle najważniejsze są pociągi i rakiety, jakim jest za granicą moment dla demokracji debaty, bo oczywiście tzw. sekurytyzacją polega na tym, że to zagrożenie ma przysłonić wszystkie błędy grzechy i niedociągnięcia, więc generalnie twoja propozycja taka to są bardzo konkretne zwracanych powiemy polityki publiczne, które mają spełnić te 3 kryteria tak czy tak jak wcześniej pokazywaliśmy, że gospodarka ekologia dobrobyt i ekologia nie są wykluczające, ale mogą tworzyć, generując są takie polityki takie sposoby myślenia o rzeczywistości praktykowania różnych rozwiązań, które łączą 1 wymiar w drugim, a nawet powodują, że 1 wzmacnia drugi to ja chcę pokazać, że to również wykracza poza te 22 pół 2 pułapy granice, jakie pokazał resort już dochodzi trzeci wymiar to jest właśnie wymiar bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa i twardo rozumianego militarnego, że istnieją takie rodzaje polityk publicznych takie rozwiązania, która mówiąc kolokwialnie załatwiają nam 3 tematy naraz to znaczy temat dobrobytu społecznego równości temat ekologii, czyli redukcji tego śladu ekologicznego, które zostawiamy na ziemi i po trzecie właśnie tego bezpieczeństwa i karnego tu i teraz w Polsce w warunkach zagrożenia ze strony Rosji teraz potrzebne przykład, bo myślę, że brzmi to strach zbyt pięknie by mogło być prawdziwe, bo też nikt nie twierdzi, że to są rozwiązać dawne bardzo prosta one wymagają wysiłku jak tylko pokaleczone nie wykluczają, że nie jest także, ponieważ uważamy np. jakiś bądź bezpieczeństwa najpilniejsza to cała reszta musi odłożyć na bok nieprawda przykład, proszę bardzo, restytucja bagien MOK nawodnienie mokradeł na obecnych glebach torfowych to powiem nic bardziej abstrakcyjnego oddalonego od kwestii twardego bezpieczeństwa jest, że wykorzysta Matej nie to jest 1 też takich głównych postulatów tak, bo to jest głoszone ze słyszenia torfowiska są suszone na dziś uprawia ziemian emitują bardzo rzuca 2 bardzo szkodliwa redukuje bioróżnorodność tak, ale mam same wady bardzo wiele wad z punktu widzenia ekologicznego, więc lepiej, żeby były zwolnione były tradycyjnym badaniu są z kolei klimatycznie świetne znają coś powie, a to ma w systemie pod stołem kilka rozmów na ten temat, bo to Paszt oraz rektorem Kotowskim, w którym jeden z konsultantów tego tego raportu tego tak materiał tymczasem co się okazuje no tak się składa, że to pokazuje m.in. doświadczenie wojny w Ukrainie, zwłaszcza tych walk na północ od Kijowa, że mianowicie mokradła ponoć już dziś są mokradła zarzucana wodni ona ani osuszone dla celów prawnych stanowią doskonałą bariera, która ogranicza ruchy wojsk takie naturalne pole minowe, na które powoduje, że ciężki sprzęt nie może się poruszać się starali musi się skoncentrować np. na nielicznych stosunkowo, zwłaszcza w Polsce wschodniej Polsce północnej drogach wtedy oczywiście jest dużo łatwiejszy do zniszczenia krótko mówiąc rola mokradeł jest bardzo istotna jako jako takie zaplecze terenowa dla obrońców, które bardzo zwiększa asymetria asymetrycznie zmienia warunki terenowe na korzyść strony, która się broni czy taka sytuacja, w której zwolennicy tej Rena, który za co mokradeł mogą sobie podać rękę np. z tymi, którzy mówią o bezpieczeństwo w twardym w sensie najważniejsze naprawdę muszą ci Games oraz komend wojskowych, bo na pewno to jest postulat, który trafi do zwolenników mokradeł, ale rewaloryzacji na pewno mówią o tym bardzo pozytywnie eksperci wojskowości dr Michał Piekarski też jeden z konsultantów, ale mówią również politycy i to raczej kojarzeni z wymiarem bezpieczeństwa niż wymiarem ekologicznym czy pani szarpać lekarzem tak Bartłomiej Sienkiewicz nas bardziej wpływowych polityków obecnej koalicji Obywatelskiej z przeszłością w urzędzie ochrony państwa czy raczej instytucji niekoniecznie zajmujący się ekologią restytucją mokradeł i ile związane z ośrodkiem studiów wschodnich co istotne ten wymiar wschodni tutaj bardzo bardzo na ten temat już podejmował na forum partyjnym już nie tylko wewnątrz, bo Platforma Obywatelska co ciekawe rzuciła to temat jako mokradeł czy Mocha była właśnie mokradeł właśnie mokradeł tak, choć lasy naturalne o nich piszą mniej, ale lasy naturalne oczywiście tak one pełnią zupełnie inną funkcję niż takie, jakie mamy w Polsce, czyli plantacje desek, gdzie drzewa są sadzone pod sznurek po to, żeby można było w miarę szybko wyrąbać dzień i prze przetworzyć na na naprawę, ale tak to jest przykład tego, że sfery polityki publicznej, bo nawodnienie bagien wymaga polityki publicznej aktywnej wmawia wykup gruntów przy drodze stosunkowo proste prace inżynierskie akurat, bo w tym sensie bagna są dość proste do do do przywrócenia bardzo wiele takich ziem, na których były kiedyś bagno zostało osuszone mogłyby zostać przywrócona stanowi naturalnemu mamy właśnie na tych obszarach, które są kluczowe z punktu widzenia obrony, czyli na północnym Wschodzie na Wschodzie Polski przy granicy z obwodem kaliningradzkim Białorusią Michał Sadowski państwa gościem i opowiada państwo propozycje obwarzanków zbrojonego państwo możecie oczywiście też znaleźć w internecie na stronie krytyki politycznej to jest za insp w za za kredyt raus, która ocenia też sposób prezentacji i rozumie, że we współczesnych opracowań czasach wizualna jest ważna jest nieduży dokument bardzo jasno myślę, że warto przeczytać w nim jest powiedzmy 5 takich propozycji wojny już podzieliśmy mokradła tak jest 5 wielkich polityk publicznych, czyli to jest sprowadzone do bardzo bardzo konkretnych propozycji opowiemy państwu w drugiej części rozmowy o tych związanych szczególnie z energią, bo to jest ten but myślę, że najwięcej za zasadną to sedno, a po ten dotyczących mokradeł jest taki oczywiście najbardziej flagą powiedziała w ostatnich miesiącach, ale myślę, że coś będzie dalej stało z działu swoją propozycją mam wrażenie, że jeśli chodzi o te polityki publiczne taką konkretną treść to istnieją to szeroki konsensus czynami po stronie opozycji czy, o czym świadczy np. niedawne wydarzenia organizowane z kolei przez fundację stocznia panel obywatelski w sprawie ram zrobiliśmy go w gdańskiej znajdziecie państwo rozmowy o systemie podcast właśnie tam się okazuje, że kiedy eksperci z obywatelami usiedli do dyskusji nad ubóstwa energetycznego to podchodząc do problemu zupełnie innej strony wychodząc od 1 tematu jako najważniejszego próbuje wskazać tu zatrzyma nas to byłaby różnica między między tymi innymi przedsięwzięciami, niemniej wskazania co do pożądanych polityk publicznych są w zasadzie dokładnie taki sam tak tam głosowali obywatele to jest bardzo ciekawe trasy są już swoją w zasadzie oni zrobili obwarzanka, bo tam kluczowe było w walkę z ubóstwem energetycznym, ale oczywiście posiano na zrozumieniu zamrożenia programu kryzysu klimatycznego z uwzględnieniem przyczyn notami nie było tego biura bezpieczeństwa zakłada, że to jest ten rodzaj wartość dodana czy to co próbuje wskazać czy to, że trzeba pogodzić dobrobyt społeczny z ekologią to już przynajmniej w środowiskach akademickich aktywistyczne, ale także utratę większych coraz liczniejszych wyborców to zaczyna być oczywista oczywistość połączenie tego z wymiarem bezpieczeństwa oczywiste nie jest to jest to co chcieliśmy wnieść do debaty Michał Sutowski i jego obwarzanek uzbrojone są państwa gośćmi teraz czas informacja o informacjach wracamy Agnieszka Lichnerowicz państwa gośćmi cały czas są Michał Sadowski z krytyki politycznej i jego propoz. 5 polityk publicznych propozycja, która ukrywa się pt. obwarzanek uzbrojony tak jak państwu państwo słyszeliście w pierwszej części rozmowy autor Michał Sutkowski proponuje tak 5 polityk publicznych, które realizują 3 kluczowe dzisiaj cele, czyli klasyczny cel redukcja nierówności poprawa standardu życia drugi cel jest oczywiście przetrwać utrzymać jakąś minimalną stabilność kryzysu systemu akurat w tym przede wszystkim w perspektywie lokalnej to znaczy nie tylko zaraz planety, ale też za utrzymania warunków znacznego życia dla cywilizacji takiej, jaką znamy w Polsce dwudziestym pierwszy wieku tak, bo trzeci wątek dotyczy oczywiście kwestii bezpieczeństwa, czyli 5 propozycji, która w tych 3 kryteriach mieszczą są bardzo konkretne propozycje co co należy docenić, bo mam wrażenie, że dużo wysiłku włożyć w wynalezienie zasłużenie czy to było dosyć proste nie prosto nie było w tym sensie, że duża część tych tematów wymaga solidny bardzo wiedzy eksperckiej też głęboko o in skierowałem się korzystałem z wiedzy ludzi, którzy zajmują się tymi poszczególnymi obszarami dr Michał Wolański transportu Marcin Popkiewicz się człowiek instytucja okresu wskazująca 7 biogazownia ami może właśnie przeczytam te 4, bo wszystkich nie mówimy, ale tylko zaprezentuje oczywiście transport zbiorowy nie wiem ile razy ile razy powtórzymy i jest to, że decyzje kluczowa podstawowa zaraz ewentualnie jeszcze Michał dopisze, dlaczego z tej perspektywy bezpieczeństwa termomodernizacja rozwój program rozwoju lokalnych biogazowni i wsparcie dla spółdzielni energetycznych do Wskaż sumy, które z tych propozycji hymnu Niewiem tak dobrze obrazuje 3 kierunki myślenia bezpieczeństwo myślami myślę, że biogazownie dlatego, że to jest pomysł na to jak szybki sposób w oparciu o krajowe technologie to bardzo ważny element czy nie technologia importowana z zewnątrz niektóre będziemy musieli importować będziemy stawiać wiatraki sami na ten moment jesteśmy w stanie produkować pod ilości ani wszystkich elementów łańcucha produkcji jest sieć biogazowni tutaj jest największa szansa na zbudowanie taka radę kilku tysięcy o tyle byłoby potrzeba lokalnych biometanu w nim biogazowni w gminach powiatach, w których która wytwarza która, których energia wytwarzana jest przez fermentację odpadów organicznych jest bardzo istotny element obwarzanka, czyli gospodarka obiegu zamkniętego czy to jest odpadem w 1 miejscu na przetwórstwie żywności albo no odpady komunalne np. mogą być tym surowcem z miast tak może być surowcem nisko czy nawet bezemisyjny, bo to jest forma biomasy do produkcji biogazu w niektórych wariantach biometanu w czystej postaci co to znaczy to znaczy, że jesteśmy w stanie w Polsce wyprodukować na tyle eksperci oceniają potencjał z tych odpadów, które mamy w Polsce, która produkuje organicznych jesteśmy w stanie wyprodukować do mniej więcej 8 000 000 000m³ biometanu, czyli metanu de facto Eko bio, dlatego że odbiór odpadów organicznych ani, wyciągając podziemi co to znaczy to 8 000 000m³ no to jest prawie tyle ile importowaliśmy, kiedy z Rosji gazu ziemnego całe nasze zużycie to jest ponad trochę ponad 20 000 000 000m³ teraz co powoduje po pierwsze, ile kosztuje w jakim czasie możemy mieć kiedyś kosztowało więcej niż gaz ziemny taki gaz był droższy, ale przy wzroście cen gazu proporcje zaczynają się zmieniać coraz bardziej manierze infrastruktury właśnie no to w eksperci, z którymi konsultowałem ten temat między nimi Narodowego centrum badań rozwoju, które pracuje zleca innowacje finansuje innowacje w tym obszarze wskazują, że do 2030 roku więcej oczek 8 lat bardzo to jest bardzo szybko można by zbudować około 87 stanowi około 1500 biogazowni, czyli takich produkują gaz raczej na użytek produkcji ciepła lokalnego, ale ekologia sprawa oczywista, bo to redukcja emisji tutaj czytam, że miały być finansowane ze środków europejskich wpływów z ETS, czyli tak chce wspólnego systemu, które premier Morawiecki chciałby zlikwidować albo zawiesić system miraże, że firma pieniądze z niego ma gdzie firmy płacą za prawo do emisji tylko, że płacą do polskiego budżetu pieniądze będą przeznaczone na ty, kto to miał robić znaczy to jest propozycja indywidualna niedziela jest propozycja plecaki dla samorządów władz lokalnych spółdzielni bądź społeczności energetyczne spóźnienia to szczegółowa forma na razie mało jeszcze rozpowszechniona ze względu na bariery prawne to bardzo jasno wskazuje, że problem nie tylko pieniądze, które mogłoby się znaleźć nie należy, ale 2 zmiana prawa taki sposób, żeby powoływanie np. spółdzielnie energetyczne było w ogóle możliwe dzisiaj jest ekstremalnie utrudniony, ale dla jak łączy jak biogazownie łączą jeść zaczyna, bo to jest ważne ten element lokalny to znaczy też oczywiście mówi się tutaj o wzmacnianiu energii takiej lokalnej zaangażowania pewnej demokratyzacji tak to znaczy wspomniana lita jeśli energię produkuje się na miejscu to wtedy zysk z energicznym marża nie wypływa na zewnątrz nie włada wielkiej spółki energetyczne, tym bardziej była do Norwegii Kataru, gdzie bądź to jest 1 element drugi jest taki, że jeśli to działa w formie spółdzielni albo społeczności energetycznej jest szansa, że tych interesariuszy lokalnych jest więcej to znaczy, że już jest znacznie nawet, że projekt Agata Stasik ostatnio opowiadała, że fakt rozwiązania są w Polsce są na razie mało, ale zastosowane natomiast w Niemczech funkcjonują na na skalę już bardzo dużą jak na biogazownię czytam swoim w swoim raporcie w swojej analizie kosztuje 3050 000 000 tak dlatego nie można tego zostawić kapitałowi prywatnemu ani nawet budżetom lokalnym są po prostu zbyt słabe dlatego wskazuje na źródła finansowania potrzebne jest wsparcie europejskiej rząd jest bardzo ważna biometan jest traktowane przez Unię europejską jako paliwo, które powinno służyć m.in. w ramach programu Power już do uniezależniania Europy Unii Europejskiej od dostaw surowca ze Wschodu tak to jest paliwo, które się mieści i w związku z tym co na środki na rozwój mieści się w polityce unijnej, ale jeszcze 1 istotny wymiar bezpieczeństwa będziemy zainteresowani, bo nie to jest kluczowa, ale próbuję zrozumieć to taka propozycja, którą mogłyby, bo ja mam problem zaraz dojdziemy do bezpieczeństwa takimi różnymi Super propozycjami tutaj rady omawia ich naprawdę dużo jest mnóstwo bardzo dobrych pomysłów i to rozpisanych często właśnie bardzo konkretnie tak jak ciebie tylko wszystko potem ścianą są władze centralne także 2 włamali się dlatego przy barierach prawnych m.in. ale właśnie ja próbuję zrozumieć mamy mamy władzę kim mamy zobaczymy co się zmieni, jeżeli zmieni po wyborach zobaczymy, jaka będzie gotowe nowej ekipy do realnie takich drastycznych wszystkie partie opozycyjne zaczną wpisywania miast jak doszło agent bardzo dobrze tylko próbuje zrozumieć na ile są też takie rzeczy, które już dzisiaj mogłoby wspólnoty lokalne władze lokalne próbować realizować na formę spółdzielni nie mogłyby za bardzo, bo po to, de facto nie pozwala natomiast kluczową barierą i także dlatego leczenie, bo tak silnego lobby, żeby to prawo zmienić były ceny na dotychczas, kiedy gaz ziemny był po prostu pani sobie spokojnie płynął z Rosji byśmy wszyscy z tego zadowoleni potrafiliśmy się opłacają nie mamy ciągle tej ja no mamy rząd, który blokuje tę ustawę dlatego szukam sposobu, dlatego że się myślę bardzo wiele energii spala na dobrych propozycji, w których barierą jest potem ładnie, ale wierzę, że nasze państwo zdolne do rozwiązań systemowych w sytuacji, kiedy chodzi o zmianę prawa i wszystkie partie opozycyjne mówią, że to zrobią to nie widzę powodu, dlaczego miałby tego nie być mało tego premier Morawiecki ostatnio zaczął obiecywać, że ustawa o Michała nakład liczbie wiatraków ani gazowym zniesie nie wiemy czy coś z tego wyjdzie, niemniej konsensus na rzecz tych rozwiązań jest natomiast trzeci wątek wybiera bezpieczne bezpieczeństwo znaczy po pierwsze, oczywiście jeśli mamy 8 000 000 000m³ metanu albo jakie proponuje konkretnie 4 000 000 000m 6 metanu i reszta to jest biogaz, który służy do ocieplania gmin lokalnie aresztami mogłaby trafić się do normalnej centralnej sieci no to wtedy redukujemy swoje potrzeby zewnętrzna czy inżynierem potrzeby importowe od zewnętrza, więc to pierwsza oznacza, że produkujemy Arabia Saudyjska znowu zacznie, aby kara Zielona konwertować jamę to nie będziemy się często, o czym mam wrażenie, że się cały czas nie czujemy specjalnie podzielonych na nas katar Arabia Saudyjska chodzi o to, że na razie chcą nam sprzedawać mogą przestać być sprzedawca daje też takie jest też taka możliwość, ale coś bardzo istotne to jest też pokazuje doświadczenie Ukrainy z ostatnich tygodni da jedną z taktyk, które przyjęli Rosjanie agresji zaś w ostatnim czasie jest bombardowanie infrastruktury energetycznej i teraz dużo łatwiej jest uszkodzić kilkanaście bądź kilkadziesiąt dużych źródeł energii nie chodzi o to, że się zniszczy całą elektrownię, ale to węzły, z których energia wychodzi z elektrowni całej sieci jest po prostu mniej siłą rzeczy i ich uszkodzenie może doprowadzić do lokautu 1, a 1 skuteczny atak może doprowadzić do wyłączenia prądu na terenie w bankach polskich kilku województw naraz co innego jeśli przynajmniej infrastruktura krytyczna jeśli nie cały jeśli nie wszystko jest zasilane na terenie danej gminie danego powiatu ze źródeł lokalnych w przypadku biogazowni chodzi głównie ciepło, chociaż mamy biometan możliwe również produkcja prądu gazu, ale tor już dotyczyć też inny punkt z kolei mówi o rozproszonej energetyce społecznościach energetycznych tam zdecydowanie, choć to bardzo konkretny pomysł, żeby myśmy dążyli do tego na przynajmniej na początku jeśli nie jest jeszcze możliwe, żeby wspólnota lokalna i być może nigdy nawet nie będzie możliwe, żeby w 100% zasilały się z lokalnych źródeł może byłoby nieopłacalne optymalny z różnych względów to jednakowo powinniśmy dążyć do tego, żeby przynajmniej infrastrukturę krytyczną szpitala transport publiczny szkoły urzędy itp. sprawy kluczowa dla funkcjonowania w razie blackoutu mogą być zasilane ze źródeł lokalnych to może dotyczyć sytuacji wojennej takiej, jaką mają dzisiaj do czynienia Ukraińcy, ale może dotyczyć również sytuacji przepraszam wyłączeń prądu awarii związanych są niemal sytuację pokojów, które np. klimaty energetyka zaczyna wysiadać ze względu np. niskie stany wód część naszych blok energetyczny nie pracują przeczytacie państwo dużo więcej w tej propozycji obwarzanka uzbrojonego przypomnę tam jest 5 propozycji polityk publicznych dotyczących transportu zbiorowego termomodernizacji właśnie wspominany biogazowni spółdzielni energetycznych czy mokradeł, które właśnie mieszczą się w tym uzbrojonym obwarzanków dają impuls do rozwoju by rozwijają dobrobyt przeciwdziałają kryzysowi klimatycznemu i wzmacniają bezpieczeństwo czy odporność to jest słowo państwa może państwo ten dokument znaleźć w internecie Michał Sutowski jego autor był państwa gościem bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję to był ostatni punkt dzisiejszego świata podglądu, który przygotowaliśmy dla państwa z Katarzyną Borowską program realizował Adam Szura informacja o nich jeszcze więcej sportu dobrego popołudnia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA