REKLAMA

Prof. Matczak: "Naszym głównym prawodawcą jest Jarosław Kaczyński"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2022-12-09 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
prof. Marcin Matczak jest z nami wydział prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry panie profesorze dzień dobry dziękuję bardzo, proszę to my dziękujemy za przyjęcie zaproszenia zastanowimy się wspólnie czy dwudziestą grudnia Julia Przyłębska będzie czy nie będzie prezeską Trybunału Konstytucyjnego pozwolę sobie nakreślić kilka faktów, które nam rozjaśnią, a w głowie, zanim pan profesor da wiążącą odpowiedź, choć niewiążącą prawo i Rozwiń » sprawiedliwości wiemy Julia Przyłębska w 2015 roku zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego przypomnę, że kadencja sędziego trwa 9 lat, czyli będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego 2024 roku rok później w 2016 roku Julia Przyłębska została prezeską Trybunału Konstytucyjnego i teraz Julia Przyłębska uważa, że pozostaje na tym stanowisku prezeski aż do momentu zakończenia kadencji sędziego w Trybunale, czyli 2024 roku jednak eksperci np. eksperci prawni fundacji Batorego zwracają uwagę, że przed wyborem Julii Przyłębskiej na prezesa Trybunału Konstytucyjnego PiS wprowadził zmiany wprawie ustalające sześcioletnią kadencję prezesa TK stąd prezesowanie Julii Przyłębskiej właśnie powinno dobiegać końca dobiec ostatecznie tego końca 20grudnia bez prawa ubiegania się ponownie te funkcje, jakie pańskie zdanie moje zdanie jest takie samo jak zdanie zespołu ekspertów fundacji Batorego, którego mam zaszczyt być członkiem myśmy w przygotowali takie stanowisko, którego główną autorką pani profesor Florczak-Wątor, która która, ale wszyscy podpisaliśmy z nim zgadzamy ona przedstawi jednoznaczne stanowisko, że po terminie upływu tej sześcioletniej kadencji pani Przyłębska już nie będzie prezesem jest z naszej strony i tak dosyć karkołomna teza, ponieważ wszystko wskazuje na to, że nigdy też prezesem nie była, bo jak wiemy sam fakt jego powoła jej powołania na to stanowisko był obarczony bardzo poważną wadą prawną w naszym stanowisku też wyraźnie wskazujemy trochę, tłumacząc się że, że rozważamy pewną abstrakcję prawną to znaczy czy przestanie być prezesem ktoś, kto prawdopodobnie nigdy nie był pracami to jest sytuacja na tyle na tyle złożona natomiast, dlaczego tak jest ja rozumiem, że pani Przyłębska wytworzyła sobie pewnego rodzaju interpretację, z której wynika, że jej zmiana prawa, którą uchwalił prawo sprawiedliwość nie obowiązuje, ponieważ ta zmiana prawa weszła w życie później niż ona została powołana na prezesa, ale ona została ogłoszona wcześniej ta zmiana prawa, zanim ona została powołana po prostu została powołana w tzw. okresie spoczywania prawa w okresie vacatio legis, a więc doskonale wiedziała na jakich warunkach przyjmuje stanowisko co więcej to nawet nie takie bardzo istotne w sprawie istnieje zasada bezpośredniego działania prawa nowego chyba, że to nowe prawo robi jakiś wyjątek i jakoś reguluje to pozwala na przed komuś nie wiem czemu nie podlegać albo dłużej funkcjonować zwraca uwagę, że to sytuacja, w której ta ustawa wchodzi w życie nie jest sytuacją retroaktywności nie ma sytuacji, którą mogliśmy określić te działania prawa wstecz ponieważ, kiedy ta ustawa weszła w życie ona po prostu na przyszłość ustaliła koniec kadencji prawda, czyli właśnie na ten rok, który teraz jesteśmy, więc nie może pani Przyłębska po 1 i podnosić argumentu ja byłam prezeską i dopiero później weszło prawo jest wniesiona nie stosuje nie jest zasadą to, że stosuje się prawo nowe nie można tutaj mówić o żadnej dyskryminacji nie można mówić o zaskakiwaniu z tego powodu na dokładnie wiedziała, kiedy zajmowała stanowisko i na jakich warunkach obejmuje, bo tak jak pani powie to prawo zostało już ogłoszone, ale jeszcze nie weszło w życie natowskie weszło w życie to jest powinna działać natychmiast, bo taka jest zasada nie było tam żadnych wyjątków ani przepisów przejściowych w związku z tym jest w świetle prawa absolutnie jasne, że przestanie być prezesem natomiast niestety być może będzie tutaj próbowała przedstawiać interpretacje my wiemy już, że niestety większość interpretacji, które były do tej pory przedstawiony nie jest to nie interpretacja najwyższej jakości prawdę mówiąc eufemistycznie niestety nie z tą jest dokładnie tak samo też podam kilka dat dziennych, które państwo przywołują w tej analizie będziemy cały czas w roku 201621grudnia prezydent Andrzej Duda powołał panią Julią Julię Przyłębską na prezesa Trybunału Konstytucyjnego ta ustawa, która wprowadzała sześcioletnią kadencję prezesa Trybunału została uchwalona 30listopada kilka tygodni wcześniej para ta 20grudnia, czyli na dzień przed powołaniem powołani mieli Przyłębskiej straciła moc obowiązującą poprzednia ustawa, która nie przewidywała kadencyjności stanowiska prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a ustawa ta, która stwierdzała, że 6 lat na stanowisku prezesa została ogłoszona w Dz.U. 19grudnia no wyczyn faktycznie przed 21grudnia, czyli kiedy wtedy by Andrzej Duda Julię Przyłębską na stanowisko prezesa TK, aby powołał a jakie skutki to by implikuje, że Julia Przyłębska butach podobne rzeczy sobie Jarosław Kaczyński zostaje na tym stanowisku prezes kino i Clyde są np. w później mówi pani no ja myślę, że my się już niestety powoli przyzwyczajamy do tego, że u nas głównym prawodawcą jest pan Jarosław Kaczyński chroni konstytucja ani ustawy nie regulują naszego życia publicznego ja oczywiście mówię to nie bez uśmiecha, ale uśmiech smutne niestety tak nam się posypało prawo i tak nam się posypało państwo prawa, że właściwie mamy kwintesencję jedynowładztwa to znaczy pani jako dziennikarka może zadawać pytania ja jako prawnik mogę na nią odpowiadać zespół ekspertów może coś mówić uchwały ustawy mogą obowiązywać, a ostatecznie wszystko oraz rozbija się to co po Jarosław Kaczyński tak może być to nie będzie pierwsze i pewnie nie ostatni niestety to ważne naruszenie prawa, za które mam nadzieję ktoś odpowie, bo jeżeli sytuacja będzie miała takie właśnie miejsce to znaczy taka sytuacja będzie miała miejsce pani Przyłębska będzie się trzymać tego stołu, chociaż nie ma do tego prawa prawdopodobnie nigdy nie miał, ale nie mamy żadnej procedury będzie trudno wyznać to, żeby wracać nigdy nie była tak nazwiemy, bo to wprost z ustawy wynika, że nie może być dłużej, jeżeli mimo wszystko będzie chciała zostać na tym stanowisku będzie to kolejne rażące naruszenie prawa, do których już trochę przyzwyczailiśmy, ale pamiętajmy, że nic nie trwa wiecznie to znaczy kiedyś to Jarosław Kaczyński będzie decydował o tym czym jest prawo, jaką karę wymierzyć albo, jakiej kary wymierzyć, kiedy będzie o tym decydował niezależny sąd to pani Przyłębska może mieć poważne problemy ze względu na to, że taka sytuacja będzie oczywistym przekroczeniem uprawnień, bo te uprawnienia są stawiane przez Jarosława Kaczyńskiego tylko przez ustawę poproszę pana komentarz polityczny wiem, że pan przychodzi jako prawnik jako eksperta jesteśmy dziećmi epoki epoka jest polityczna, bo kilkanaście tygodni temu też była wczesna jesień ten temat ewentualnego zakończenia kadencji Julii Przyłębskiej bądź niezakończenia utrzymywanie dalej na tym stanowisku się pojawił w kuluarach politycznych i pojawi się też taki wątek, że być może prawo sprawiedliwość wolałoby mieć na tym stanowisku Bogdana Święczkowskiego, dlatego że być może w 2023 roku rządzący będą musieli oddać władzę i politycznego punktu widzenia wybór nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego w grudniu 2022 roku na sześcioletnią kadencję przypomnę pozwolił by zabetonować PiS-owi to stanowisko to 2028 ja myślę, że to nie jest potrzebne komentarz polityczny możemy pozostać przy komentarzu prawnym ta sytuacja dokładnie pokazuje, że zamiast mieć niezależny sąd Konstytucyjny, którego funkcją jest ochrona obywateli przed nadużyciami władzy władza traktuje ten sąd jako swoje ramię zbrojne no bo nawet taka narracja, która dotyczy zabetonowania utrzymania władzy jest narracją, która nie ma nic wspólnego z dobrem wspólnym tylko ma wszystko wspólne z dobrem partyjnym i z bardzo partykularnym dobra, więc to też pokazuje, że my rozmawiamy już właściwe rozmawiamy na temat stanowiska prezesa Trybunału Konstytucyjnego jak o zdobycie politycznej jako miejscu, które ma służyć do realizacji z zamiarów politycznych, a teraz ja bym chciał podkreślić bardzo mocno, że naprawdę to nie jest wcale takie jasne czy nawet umiejscowienie kogoś usadowienie kogoś na stanowisko prezesa pozwoli utrzymać kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym ja już wielokrotnie mówiłem, że proszę wierzyć, że władza się zmienia to bardzo zmienia się układ sił w takich ciałach jak ten nasz Trybunał Konstytucyjny, bo to jest ciało, które nie jest złożone moim zdaniem w pełni ludzi otwartych kręgosłupa tylko ludzi, którzy mają w pewnym sensie w dna służenie władzy, jeżeli władza się zmienia to oni zaczynają się inaczej orientować panie są pewne pierwsze znaki moim zdaniem to wcale nie jest takim monolitem można było się wydawać jak mógł być wyraźnie męczy czy państwo zwrócili uwagę na to, że ostatnio był głosowany wniosek o wniosek o uchylenie immunitetu pani Krystynie Pawłowicz i to nie był to nie było głosowanie które, którym jedno głos jedno jednomyślnie wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego uznali, że nie wolno jej tego immunitetu odebrać co więcej, bo tam bardzo blisko, żeby doprowadzono do tego żeby, żeby ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej to oznacza, że tam coś dzieje i tam, żeby im bardziej prawo sprawiedliwość mecenas części tych ludzi będzie słabł, tym bardziej tam będzie się coś działo, więc ja bym oczywiście sobie prawo sprawdziliśmy, że tak myśleć myśleć damy swojego człowieka pytanie czy pan Bogdan jest człowiekiem, choć umorzenie może to jest zupełnie czy inny człowiek natomiast to wszystko może się zmienić i to naprawdę może być także tylko władza jak tylko prawo sprawdzać straci władzę to nagle okaże się, że ten Trybunał Konstytucyjny może zmienić zupełnie swoją orientację polityczną i to też pokazuje jak bardzo został zniszczony jako instytucji nie oszacowała sama się poprawie ewentualnej, a kadencji Święczkowskiego, bo przecież, gdyby ten wybór jednak ruszył po ustąpieniu Przyłębskiej to miałby on miejsce w styczniu 2023, więc to stanowisko byłoby objęte aż do stycznia 2029, a roku chcę chciałbym jeszcze pana profesora zapytać o odwołano z biura Rzecznika Praw Obywatelskich Hanna chińską Rzecznik Praw Obywatelskich oczywiście ma prawo dobierać sobie współpracowników oficjalny komunikat mówi o zmianach kadrowych powodów dokonanej zmiany rzecznik nie podaje, bo ma inny pomysł na biuro Rzecznika Praw Obywatelskich mówi się o tym rząd ma ono badać kwestie praw człowieka prof. Wojciech Brzozowski naukowiec autor książek o prawach człowieka został zastępcą Marcina Wiącka jak pan postrzega to odwołanie te zmiany kadrowe jak pani mówi o tym bardzo delikatnie ja też przysłuchuje się tej dyskusji wydaje się, że wszyscy mówią bardzo delikatnie mam wrażenie, że przed czasem też powiedział bardzo bardzo ostro i mimo to, że zarówno pan poseł Wiącek jak pan poseł Brzozowskiego są pracownicy mojego wydziału wydaje się, że prawda powinna być najbliższa wie pani ja z dużym niepokojem od samego początku nas zmiany na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich patrzyłem na pewne słabnące zainteresowanie biura rzecznika rzeczami, które w Polsce się dzieją dzieją się rzeczy straszne, jeżeli chodzi o prawa człowieka moim zdaniem to jest dowód na to, że mamy niestety na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich osobę o wiele słabszą, jeżeli chodzi o pewne predyspozycje do chronienia praw wolności obywatelskich i niepokojem muszę stwierdzić, że zmiana dla mnie absolutnie skandalem pani dr Machińska jeden z najwybitniejszych intelektualnie znawców praw człowieka jednocześnie jednym z najodważniejszych charakterologicznie obrońców moim zdaniem być może ma pani rację Rzecznik Praw Obywatelskich chce, żeby jego biuro wyglądało inaczej, ale bez pani ma chińskiej on będzie absolutnie bezzębne być może o to chodzi może chodzi o to, żeby było miejscem, w którym ludzie mogą spokojnie pracować nie przeszkadzać władzy i zapadać w ten marazm dotyczący obrony praw człowieka konstytucji, który mamy w Polsce moim zdaniem absolutnie dopuszczalne, a może także rzecz naprawdę teraz musi mieć Święty spokój tak sądzę tak uważam, że ta cała sytuacja, którą stronę, o czym my sami kulminacja rzeczy sytuacje, które obserwują jakiegoś czasu myśmy mieli nadzieję, że nowy Rzecznik Praw Obywatelskich będzie w dużej mierze podobny do rzecznika Bodnara będzie naprawdę walczył z władzą, która ewidentnie ma na celu naruszenie praw wolności obywatelskich od samego pod samym początku, kiedy ludzie zespołu Adama Bodnara w tym pani dr Machińska pozostała na stanowisku mogliśmy mieć nadzieję, że to się uda moim zdaniem mówię to zupełnie wprost pani Hanna Machińska ze swoją odwagą nie pasuje do rzeczy do biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który nie chce być odważna i to jest wielka wielka katastrofa to pokazuje, że jeden z najważniejszych punktów obrony praw wolności obywatelskich zostaje osłabiony co co więcej zostaje osłabiony moim zdaniem w pewnym sensie celowo po prostu ktoś, kto tak jednoznacznie mówi o prawach wolności obywatelskich praw wolności obywatelskich jak pani dr Machińska, który jedzie na granicę, który przychodzi do ludzi po prostu nie pasuje do wizji biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym ma być cichutko spokojnie udka, a tam nie może być tak, jeżeli prawa wolności obywatelskie się w Polsce narusza także ja jestem mówię z emocjami są oburzone tą sytuacją moim zdaniem tak być nie powinno to znaczy moim zdaniem jest pacyfikacja biura praw rzecznika obywatelskiego rzeczka praw obywatelskich niestety dokonane od wewnątrz tak uważam i uważam, że skandal poniesie szkodę protestować jest to wielkie rozczarowanie całą tą sytuacją, w której mogliśmy mieć nadzieję, że będzie tak wyglądała inaczej prof. Marcin Matczak wydział prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję panie profesorze rozmawiamy bardzo informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA