REKLAMA

Jak osiągnąć niezależność energetyczną?

Człowiek 2.0
Data emisji:
2022-12-10 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:21 min.
Udostępnij:

Kryzys energetyczny pokazał nam, że ceny energii mogą pójść w górę bardzo gwałtownie. Tym bardziej istotne stało się, skąd ją pozyskujemy. Niezależność energetyczna stała się gorącym tematem w polityce. Można ją jednak osiągnąć także na znacznie bardziej lokalnym poziomie. Czym są tzw. mikrosieci? Jaką rolę mogą odegrać w budowaniu samowystarczalności energetycznej? O tym opowie Teodor Sawicki.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jan Stradowski przy mikrofonie witam państwa człowiek 20 zajmuje się dzisiaj energią, a dokładniej niezależnością energetyczną czy możemy osiągnąć w skali kraju to jest pytanie otwarte będzie do polityków może niż mojego dzisiejszego goście, ale jeżeli chodzi o skalę mikro czy możemy mieć samowystarczalni energetycznie domy bloki osiedla miasto od powie dzisiaj sił od Sawicki absolwent wydziału mechanicznego energetyki i lotnictwa Politechniki warszawskiej witam dzień Rozwiń » dobry dzień dobry studiował pan na wydziale mechanicznym energetyki lotnictwa rozumiem lotnictwem się pan zajmował trochę mniej, a energetyką trochę bardziej tak dokładnie tak jestem absolwentem kierunku energetyka, chociaż na w naszym wydziale także były takie szerokie klatkę dotykać lotnictwo wybrał pan z tego wszystkiego akurat właśnie instalacje energetyczne związane z odnawialnymi źródłami energii od początku pana interesowało jakościowego w trakcie tutaj nie chodzi o energetykę to w ogóle jako kierunek wybrałem ją jako kierunek taki, który jest bardzo przyszłościowy bardzo pomyślnie rozwijał w tym najbliższym czasie jeśli chodzi o odnawialne źródła energii to był dla mnie oczywisty kierunek, w którym które będą chciały się rozwijać, ponieważ pracuje także trochę naukowo te poniosły go młodego wieku, a czy pan pracuje naukowo zajmuje się właśnie symulacjami tworzeniem mikrosieci jest symulowanie ich badaniem w jaki sposób tak na na poziomie koncepcyjnym w jaki sposób można zbudować taką mikro sieć niezależną energetycznie nasz domowy wyjaśnimy, bo większość z nas ma dosyć takie mgliste pojęcie o tym, skąd siebie wybitą w gniazdku wiemy, że gdzieś tam są elektrownie jak to takie duże elektrownie, które produkują ten prąd wiemy, że potem jest trochę kabli klisze energetyczna i potem jest nawet wniosku w domu, z którego ten plan wychodzi, ale generalnie chodzi o to obecnie system produkcji energii w Polsce jest mocno scentralizowany, więc musimy mieć dużo zakłady produkujące energię niestety najczęściej zwęgla, więc z tego paliwa, który jest niekorzystny dla klimatu i mamy potem sieć energetyczną, która też niestety nie zawsze daje sobie radę z tym wszystkim zgodni wymagamy to nie jest bezpieczny model dokładnie tak tutaj tak jak pan powiedział aktualnie sieć od od początku się zaczęła rozwijać energetyka była właśnie taki sposób budowana, że istniały duże scentralizowane jednostki wytwarzające energię później później poprzez sieć elektroenergetyczną energia była przesyłana do odbiorców końcowych czytasz to z zakładów przemysłowych, ale teraz teraz wraz z rozwojem źródeł OZE to bardzo dużo zmienia, ponieważ jest druga ze można bardzo łatwo skalować instalacja fotowoltaiczna jest problem może mieć moc kilku kilowatów, a nawet kilku do kilku megawatów i teraz wraz z rozwojem tych nowych źródeł ten dość dzieci zaczyna się dostarczać energia właśnie tego drugiego końca od końca i konsumentów to powoduje nowe wyzwania tworzy tworzy wezwania do nowego tworzenia nowego się trzeci rozwoju sieci, a co jest bardzo trudne, ponieważ tak jak powiedzieć wcześniej ta sieć była budowana trochę inny sposób przez to rozwija się właśnie taką taką mikro sieć mikrosieci to jest koncepcja tego, że skoro wytwarzane właśnie możemy wytwarzać energię na końcu to może w ogóle łatwo łatwiej byłoby zamknąć to wytwarzanie używanie energii w mniejszym obszarze bez potrzeby taki duży właśnie jednostek jednostek jednostek wytwarzających Energie i które które właśnie są np. tak jak w Polsce są są zasilane węglem na razie na pomysł Narodowy to rządowy na niezależność energetyczną jest taki, żebyśmy mieli i niestety głównie na paliwa kopalne tylko nie importowane, ale możliwe albo własne bo, chociaż importowane od wiernych partnerów zagranicznych ducha budowa elektrowni atomowej, ale też dokładnie ten sam model nadal chce mówiliśmy wcześniej wielki zakład produkujący dużo energii potem ta sieć która, która jest taka, jaka jest ja rozumiem pan proponuje, żebyśmy podeszli do tego z drugiej strony co też w zasadzie, bo mamy teraz te instalacje fotowoltaiczne przydomowe, ale one to rozumiem też nie nie są to co pan mówi, bo to jest najczęściej tak też się sieć zwyczajna, czyli mamy w domu, który zużywa część energii, którą produkują odpada fotowoltaiczne część oddaje do tej sieci nadal nie zmodernizowanej to jeszcze nie rodzi dokładnie dokładnie tak i tutaj właśnie tworzy tworzy się pomysł się aktualnie chodzi o takie dostarczanie energii z innych środków to to jest pozyskiwanie energii z karty aktualnie najbardziej najlepsze rozwiązanie, ponieważ takie mikro sieci te istnieją jedynie, że praca właśnie naukowych koncepcyjnych jak sam implementowane są tam notowane na bardzo małym obszarze np. budowę obok kampusu akademickiego, ale właśnie o to chodzi tutaj tam prosić właśnie takie założenie, aby właśnie używać energię miejscu miejsc, które jest wytwarzana, czyli właśnie powstają pierwsze projekty takich taki właśnie i domów z instalacjami fotowoltaicznymi może sam instalacje fotowoltaiczne niewystarczającej rozpoczyna także magazyny energii potrzebne są także systemy do zarządzania poborem tej Energi, ponieważ sam sama budowa stacji fotowoltaicznej inni nie będzie w stanie zapewnić ciągłości i ciągłości produkcji energii, ponieważ pamiętajmy o tym, że tak naprawdę aktualnie w systemie elektrony energetyczna aktualnie Energa jest zatem sposób magazynowana ona od razu, a ona jest od razu używana, kiedy jest produkowana właśnie oto zaczynamy się na chwilę, bo załóżmy, że mamy taką sytuację jak obecnie ja mieszkam w domu jednorodzinnym obok mnie sąsiad ma panele fotowoltaiczne, gdyby chciał się ze mną nad nią podzielić rozpad produkuje za dużo to nie jest w stanie nowy, bo nie mamy do jakości rozwiązań technicznych takich dostępnych to znaczy tutaj bardziej chodzi też legislację tutaj nie ma nie ma tego rozwiązanego tak trochę legis legislacyjne nie, ale jeśli np. ten, ale aktualnie aktor już, że jeśli się już z panem panem dzieli i chociaż to nie jest nie jest nie jest powiedziane go pomiędzy tym towarzyszy spółka dystrybucji wtedy te panele fotowoltaiczne produkują energię panią wytwarza i kiedy pan ją będzie używał wtedy tak także także także te także będzie pan skorzystał z tych Energi energii to tej energii fotowoltaicznej Czecha tylko tylko po pośrednio rozwinięta napięć musi oddać się rano do sieci powodem tej sieci natura się do mnie i to też nie jest dobre rozwiązanie, bo rozumiem tę sieć, która teraz jest chcemy odciążyć może być to się zamykało lokalnie bez ingerowania w ten system energetyczny kraju tak tak dokładnie, ponieważ w tej chwili takiej w tej takiej sieci niskich napięć, kiedy ona na poprzednie przygotowana na to, żeby właśnie wytwarzać na jakim poziomie, ale energię elektryczną i jeśli psiak jest na produkcję energii, czyli jeśli ona nie jest używana w tym takim w takim oczku właśnie sieci niskich napięć no musi być później przesyłana przysłano w górę doszło do 61 napięcia buzia ewentualnie wysokiego co bardzo powoduje duże problemy jeśli chodzi o udział w finansowanie produkcji od dawna świadczą te nasze sieci właśnie po nie być modernizowana pod kątem wytwarzania rozproszonego rozumiem to jest kosztowne procesy i czasochłonny i tak naprawdę mamy jeszcze sporo do zrobienia ile, o ile w ogóle coś co szedł w tej dziedzinie nawet dość ciężko stwierdzić tak tak dokładnie i tutaj jeśli chodzi o rozwój rosły szelki to jest to jest bardzo konta bardzo bardzo kosztowne przedsięwzięcie, ponieważ taką sieć na tak naprawdę w aktualnym stanie jeśli chcemy być zeroemisyjne wytwarza ignoruje całkowicie ze źródeł odnawialnych albo dosyć po prostu grube miliony, ponieważ no także energetyki jądrowej, a to ją konkretnie trzeba kompletnie trzeba przebudować i trzeba postawić na tym poziomie inne inne systemy inne inne systemy pośrednie pośrednie w tej sieci, która tam pracuję planowane są 1 ważnym temacie, bo też chyba każdy, kto się trochę zainteresował energię odnawialną wie, że energia słoneczna nie jest dostępna cały czas, bo wiadomo w nocy raczej nie działa z energią wiatrową jest podobnie ten wiatr nie zawsze wieje nawet najbardziej wietrznych zakątkach naszego kraju, bywa że te terminy stają, więc tę energię trzeba jakoś magazynować czy tutaj jesteś jakiś postęp widoczny w tej dziedzinie, bo to świat dawno mówiło to jest ważne trzeba robić, ale obecne technologie, jakie mamy wydają się dosyć mało efektywne to znaczy, iż chodzi jeśli chodzi o magazynowanie energii tak naprawdę duża 400 miejsc sprawę, ale na, ale te technologie magazynowania energii są z nami bardzo długiego czasu, ponieważ taką najbardziej popularną jeśli chodzi o cały świat najwięcej wykorzystywaną formą rozwoju energii są tzw. z elektroniczną kątowe one działają na takiej zasadzie, że kupują woda pompują wodę i na podstawie zmiany wysokości zmiana, czyli potencjalnych takiej wody później produkują z powrotem tom Energie one one są aktualnie największa dnia dla największej najbardziej sprawny jeśli chodzi o magazyn energii jest jakie, jakie są dostępne na tak takiej kanapki dużej skali, ale wasze tutaj ta elektroniczna oczywiście kiego, że one wymagają warunków i warunków geograficznych to albo musi być takie muszą, aby musi udzielić przewyższenie terenu, aby jakiś stworzenie tworzenie czegoś innego i tutaj nie każdy będzie miał taką możliwość nikt nie każdy kraj nie nie w każdym mieście będzie możliwość budowania czegoś takiego dlatego trzeba rozwijać dlatego rozwija się to takie magazynowanie energii jeśli magazynowanie energii to się aktualnie patrzy na takiej 2 technologie i na bardziej pod kątem też badawczym, ale mówi się o tym, że to jest walka o przyszłości to jest magazynowania energii w wodorze, a druga drugi sposób są baterie litowo-jonowe jeśli chodzi o lodu widziano takiej zasadzie, że wodór wytwarza się z takiej nadprodukcji właśnie energii elektrycznej przez instalację np. statyw tutaj na energię instalację park wiatrowy, kiedy ona produkuje energię można można ten wodór z niej wytworzyć, a electro zaraz i później taki wodór może być przechowywany może być nakazał magazynowane i im później konsumowany wtedy wtedy, kiedy będzie potrzebne jeśli chodzi o baterie litowo-jonowe to one są zbudowane na skalę przemysłową, ale najczęściej jest wykorzystywane jednak jeszcze w taki mniejszej skali np. do instalacji fotowoltaicznych i właśnie one także pozwalają na takie wywłaszczenie tej produkcji, chociaż też też też nie całkowite, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że nasza inflacja od wejścia energetyki, a lista i farma wiatrowa i wiatraki ta ta zmiana Energi produkcyjny linii różni się tylko w ciągu dnia, ale także w zależności od roku, czyli trzeba otoczyć takim pamiętać, że jeśli tutaj będziemy później wytwarzali 100% tak energię 100% ze to i nie będzie twardo przekonywać energii w takim właśnie krótkim przedziale czasowym, czyli np. gdzie wytwarzane w nocy musimy ją przechować go także będzie ją przechować by ten sezonowo różnych uczonych miesiąca prezenty, czyli np. wytwarzamy lata dużo więcej energii to musimy ją jako musimy ją przed poważną zimy, bo wtedy można także korzystać właśnie to my jeśli będziemy nazywali ją taki przenośna żelach źródła energii przykład dobrze to budżetem wodą także można transportować wakacyjnych kraju dostarczyć, więc tutaj to jest takie takie rozwiązanie aktualnie właśnie technologia magazynowania energii są jednymi z kluczowych rzeczy, które blokują rozwój takich całkowity poza kim mamy element układanki mamy źródła energii mamy magazyny mamy sieci jak z tego złożyć całość, która zapewni nam taką niezależność energetyczną skalę nikt o tym porozmawiamy za moment w drugiej części audycji ponownie przy mikrofonie Jan Stradowski ze mną studził wciąż wirtualnie co do Sawicki absolwent wydziału mechanicznego energetyki lotnictwa Politechniki warszawskiej witam ponownie dobrym rozmawiamy o niezależności energetycznej w skali mikro, ponieważ już wiemy, że w skali makro te wyzwania energetyczne są duże i trudno jest im z jakąś stawić czoło bez dużych inwestycji bez dużych zmian politycznych ewentualnie jakieś nowej technologii no bo cały czas mamy nadzieję się pojawi to energetyka termojądrowa to są odległe dosyć rzeczy tu i teraz musimy sobie radzić z tym kryzysem energetycznym, jaki mamy z kryzysem klimatycznym po pomysł na to jest taki, żeby energię wytwarzać lokalnie, ale nie dla skalę 1 domu uczy 1 bloku tylko właśnie robić takie sieci, które by pozwalały na zużywanie energii w sposób bardziej efektywny lub tworzyć właściwie takie spółdzielnie energetyczne kiedyś, że od rozmawialiśmy w podcaście dobra energia polecam państwu dostępne w naszym archiwum można by pomyśleć o tym, żeby właśnie ludzie się wspólnie składali na takie instalacje potem słowo więcej niż 1 rodzinie więcej niż 1 budynkowi do tego dążymy o tym mówimy tak tak dokładnie tak to jest to jest bardzo dobrze dobre rozwiązanie i to bardzo będzie przyszłość będzie przyszłością, który będzie się trzeba rozwijać, ponieważ instalacje odnawiane odnawialnych źródeł energii są bardzo skal owalne właśnie to dlaczego to, czego wcześniej nie było możemy bez problemu mieć je o mocy bardzo małej, bo bardzo dużej i te bardzo małe instalacje, a będzie można sobie instalować wiem gdzie, gdzie tylko chcemy i dzięki temu, że będziemy to Energie mogli produkować tam, gdzie wykorzystujemy będziemy zmniejszać lub mieszkali straty np. straty przesyłowe oraz także en zmniejszymy trochę potrzebę inwestycji nowa sieć elektroenergetyczną, a tak było nie wspomnieliśmy, że ta sieć, która jest między elektrownią wielką obecnie węglową panami to się też z racji praw fizyki i poddać straty energii w Gubinie jest nieunikniona energia jest marnowana niestety tak tak to działa rozumiem, że jeżeli wytwarzamy konsumujemy blisko siebie wtedy te straty są mniejsze tak dokładnie tak straty przez la energetycznej to jest tak się mówi, że to jest około około 10% energii jeśli jeszcze energię będziemy w stanie magazynować magazynować i używać zużywasz na miejscu nie będziemy prosić tych w tej ilości energii, którą normalnie byśmy wrócili właśnie sieci przesyłowej dystrybucyjnej jak miałem wcześniej sama idea takiego lokalnego produkowania i dzielenia się energią nie jest już taka zupełnie nowa pan jednak ma nową propozycję jest pan beneficjentem programu grantowego science sądy w całej nowej Akademii właśnie za projekt takich mikro sieci energetycznych, które są mu są znaczne siły dla kogo, jaka to jest idea ideą tutaj, która przyświecała tworzeniu tego programu było coś takiego, że stworzenie stanowiła wniosek sieci wraz z magazynem właśnie tutaj dzięki temu, że dostaliśmy Grant właśnie od firmy Anda w tym programie Oanda zajęć ślą byliśmy w stanie byłem w stanie wraz z zespołem stworzyć taki model mikrosieci pani lek. Szcze Rze, żeby ją stworzyć na początku chcieliśmy na nią trochę popracować koncepcyjnie czy to w ogóle coś takiego jest możliwe zrobiliśmy i badań rynku, jaki to rozwiąże technologie, które technologie są kluczowe do rozwoju właśnie takie mikro sieci, a następnie także zrobiliśmy Zachemu zasymilowali się prace takich farmy wiatrowej albo instalacji fotowoltaicznej takimi sieci wraz z przykładowym odszkodowań zużycia i staliśmy się sprawdzić właśnie ile jak dużo muszą być przeskalowane takie instalację, żeby mogły mogły wytwarzać energię tak, żeby np. zamknąć pewien obszar we zamknąć pewien pewien obszar tak, żeby on był samowystarczalny to znaczenie w żaden sposób nie wymienił energii poza swój obszar na świat właśnie siecią siecią dystrybucyjną, ale jakich obszarach mówimy w tym momencie tutaj np. osiedla czy to może być dzielnica ma być całe miasto en my tam, ponieważ na podstawie powieści zrobić na realnych danych to zrobiliśmy nakłada takiego parku przemysłowego po prostu fabryki, ale np. jeśli, a jeśli chodzi o takie projekty, które dzieją się działo się na świecie to się przeważnie to jest w skali nie ma się, ponieważ są też pilotaże pierwsza koncepcja, ponieważ tutaj potrzeba jest bardzo duża bardzo duża liczba liczba czynników, a to są przeważnie właśnie liczba liczba domów to kampus akademicki jest nawet na letnie dzielnica buduje właśnie coś bliżej osiedla nie w tym momencie rozumiem, że moje to trzecie samowystarczalna nie rozumiemy tą energią dobrze zarządzać to nie jest tak wyprodukujemy nagle bardzo dużo i wszyscy mają energię, kiedy tylko chcą ile tylko chcą, ale raczej chodzi o to, żeby no nie wiem w ogóle się w jaki sposób co rzuca się tam, gdzie jest potrzebna w danym momencie myśleć o produkcję energii to jest mówiła, że tak odnawialnych to tak tak się właśnie mówi, że można nimi można nimi sterować w niepełnym zakresie, ponieważ jednak zależą od od czynników atmosferycznych i nie w każdym momencie będzie można zwiększyć tą produkcję energii elektrycznej dlatego tutaj gmin jeśli chodzi o takim mikro trzecia to można zmieniać kontrolować pracę magazynu albo za odczuwanie energię elektryczną i tutaj w tym pod stronie zapotrzebowania aktualnie jest największa szansa na innowację, aby wprowadzać innowacje i to jest też bardzo ważna rzecz takim implementacji takich mikro sieci to znaczy, żeby i odbiorcy energii elektrycznej ci ci, którzy ją takimi się będą produkowali, a także używali, żeby czynnie uczestniczyli w procesie regulowania regulowania popytu na Energę, ale jak wyglądało w praktyce czy Fed byłoby tak stosował, bo informacja, że teraz jest dobry moment, żebym włączył pralkę, bo mamy jednak nadmiar albo teraz jest dobry moment, żeby zabić chętnie plasowanie, bo akurat są i nadwyżki do zużycia te tutaj akurat takie takie rzeczy to są nasze na większą skalę to rzeczywiście jakoś działało, ale w przyszłości tak jak my to widzimy byłyby systemy, które automatycznie sterowała te takim zużyciem energii byłyby po prostu po tej stronie inteligentnego inteligentnego odbiorcę i tutaj sterował przede wszystkim 2 procesami ogrzewaniem, ponieważ NATO pieców na danym kraju ilość energii oraz ładowanie samochodów, ponieważ w przyszłości niedługo samochody samochody także nowe elektryczne i tutaj te 2 także wrzucać były właśnie sterowane automatycznie przez system system zarządzania energią w domu dzieci czemu np. takie ogrzewanie czy ładowanie samochodów mogłoby się mogłoby się dostosować do do tej produkcji energii wtedy, kiedy psiak jest najtańsza, czyli wtedy, kiedy energia będzie produkowana właśnie z takich najczęściej docieplane i albo z instalacji fotowoltaicznej tak samochód elektryczny jak wiemy to taka wielka bateria koła, więc można tę baterię naładować część witam zgromadzić ogrzewanie domów, które obecnie niestety mamy też oparte na przeważającym stopniu na paliwach kopalnych też powinno być elektrycznej natomiast elektryczności ze źródeł odnawialnych to jest ciekawa wizja tylko pytanie, czego potrzeba, aby stało się realne należy panu praca studyjnych symulacjach czego by było potrzeba, żeby ziściła się taka wizja, choć jak też spółki pana zespół opisał całą Warszawę przedstawić na taki system tutaj to co to są wiza to najważniejsza najważniejsze jest dalszy dalszy rozwój technologii po prostu mieszania zmniejszania kosztów tak, żeby w przyszłości w końcu była tańsza od tych aktualnie konwencjonalnych metod, które teraz mamy, a ponieważ to jest najważniejsze jest po prostu ta technologia aktualnie jest niestety jeszcze droższa dlatego dużo osób korzysta z innych rzeczy, ale raz właśnie z badaniami wraz z rozwojem będzie będzie obniżał się ten koszt jednostkowy i takież takich instalacji dzięki czemu będzie można je po prostu implementować, a jeśli będzie tańsze to także będzie więcej więcej konsumentów, ponieważ za poza tym, że taka taka właśnie wizja czy ten przyświeca po poza tym, że będą właśnie ten deficyt ekonomiczne benefity finansowe to także będzie będą dodatkowe benefity, czyli np. o czyste powietrze brak emisji dwutlenku węgla do pani tak tak w sytuacji, kiedy mamy samochody, które nie emitują spalin mamy ogrzewanie elektryczne prądu, który powstał w instalacjach energii odnawialnej to wtedy oczywiście powietrza będzie czystsze Otóż jak patrzę na te wizje to zastanawiam się czy to jest realne został w Polsce, bo co czytałam w zakładać nawet państwo można by turbiny wiatrowe instalować na budynkach w miastach to co się da jest kompletną należy fikcją z racji tego jak nasz rząd podchodzi do nowej światowej, ale czy to byłoby wydajne to byłby bezpieczny już na dachach mieli turbin już już w Warszawie turbinę turbina wiatrowa nadal wydaje się, że urząd dzielnicy Bielany zainstalował sobie takie jak 2 i tutaj chodzi o to miast w miastach i właśnie o tym napisaliśmy, ponieważ miastach i bardzo dużo powierzchni jest niewykorzystanych powierzchni właśnie na dach budynku i te powierzchnie powinniśmy pierwszym stopniu utylizować zamiast zużywać rzadko weterana np. rolne czy powierzchnie ekologiczne w celu właśnie produkcja energii ponoszone taką możliwość mamy wizję przyszłości, w której w każdy dach służy do produkcji energii słonecznej wiatrowej mamy inteligentne sieci, które zarządzają energią mamy w końcu rozwiązany problem w tym, skąd ten prąd wzięcie jak nie zbankrutować przy płaceniu rachunku to się wydaje ciekawa wizja będziemy trzymali kciuki, żeby realizowała moim gościem był dzisiaj tra do Sawicki absolwent wydziału mechanicznego energetyki lotnictwa Politechniki warszawskiej dziękuję bardzo, dziękuję zapraszam jak zwykle w sobotę po 1420 mówił Jan Stradowski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CZŁOWIEK 2.0

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA