REKLAMA

90 proc. kobiet było molestowane w pracy [raport]

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2022-12-11 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
16:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a teraz jest ze mną prof. Magdalena Grabowska Instytut filozofii socjologii Polskiej Akademii Nauk dzień dobry tych, którym pani profesor jest współautorką raportu opublikowanego przez polskie Towarzystwo antydyskryminacyjne jego tytuł to molestowanie seksualne w obszarach kształcenia zawodowego zatrudnienia i usług i coraz częściej ostatnio znów o molestowaniu rozmawiamy nie i cenne wydało się to, że pani pta i inni sponsorzy współautor raportu postanowiliście zająć się Rozwiń » tym wycinkiem rzeczywistości kim jest praca i uniwersytety przemoc seksualna w instytucjach w usługach i wyniki są zatrważające, bo aż 90% badanych doświadczyło molestowania seksualnego w miejscu pracy 85% doświadczyło tego rodzaju zachowań w miejscu świadczenia usług, a 36% podczas kształcenia zawodowego no i tak pani jest autorką też bardzo takiego głośnego raportu sprzed kilku lat to był 2016 rok Fundacja ster wtedy zrobiliście badanie ogólne w ogóle o przemocy seksualnej doświadczonej przez kobiety tak wszystkich formach od molestowania po gwałt no i wyniki też były takie, że 90% kobiet doświadczyło jakiejś formy przemocy seksualnej ja pamiętam, że szczególnie w mediach prawicowych, ale podniósł się taki rwetes, że to jest niemożliwe, żeby aż tyle co w ogóle jest przemoc seksualna, że musiał dość tutaj jakiś manipulacji, że wiele osób przestrzeni publicznej oczywiście nie wszystkie, ale wiele osób nie chciało zaakceptować tego tak dużego bardzo niepokojącego wyniku na teraz jesteśmy 6 lat później 6 lat później bogatsi o różne sprawy ujawnione związane z molestowaniem związane z przemocą seksualną również osób publicznych SN pomija czuł i dzisiaj moim zdaniem ta liczba 90% to hasło, że właściwie każda kobieta doświadczyła molestowania no już tak zaskakująco nie brzmi czy pani się ze mną zgodzi czy odrobinę przełamaliśmy tabu rzeczywiście te badania przeprowadziliśmy przeprowadziliśmy z polskim Towarzystwa prawa dysk Antydyskryminacyjnego potwierdzają wyniki badań fundacji ster wiele innych badań, które pokazują, że ponad 90% kobiet doświadczyło molestowania seksualnego w swoim życiu w różnych obszarach AIM, odpowiadając na pytanie powiem także tak zmieniło się to, że jesteśmy świadome tego, że to jest molestowanie to znaczy wiemy, że jest to coś co jest niewłaściwe i coś co jest niezgodne z prawem i świadomości mają przede wszystkim kobiety zmieniła się też, kto żyje kobiety, które doświadczają, a molestowania seksualnego reagują na molestowanie seksualne i tutaj rzeczywiście wydaje się, że przyczyny są 2 tak naprawdę tutaj po pierwsze, reagujemy, dlatego że jest to nasza codzienność i po prostu nie chcemy, żeby ona trwała w takiej formie, jakiej jest druga to co pani powiedziała to znaczy, że mamy za sobą, a wiele przeprowadzonych badań wiele przypadków ujawnionych molestowania seksualnego kampanie MeToo i w ostatnim okresie też takie przypadki w Polsce, gdzie ujawniono molestowanie seksualne przez kobiety, które są no może wiedzieć o ich stanowiskach tak, czyli posłanki szkła no rzeczywiście tutaj widzimy to zmiany natomiast czy zmiana jest przede wszystkim moim zdaniem świadomości kobiet i w tym w jaki sposób kobiety te i kobiet reagujemy na molestowanie seksualne spotyka nas, które spotyka inne kobiety natomiast to gdzieś nie widzę zmianę to jest reakcja na tę reakcję to znaczy ta skala jest wielka menu na przemoc seksualną molestowanie seksualne ratujemy i nic się dalej potem nie dzieje to znaczy po pierwsze, te zgłoszenia, jeżeli już są reakcje reakcjami nie spotykają się Aes te to co potem jest reakcją na tę reakcję nas niestety nie satysfakcjonuje to znaczy bardzo często są sprawy te są zamiatane pod dywan, a które są niechętne niechętnie rozpatrywane, w którym nie do drugiej przekazuje się zbyt wiele uwagi, a my i innym i to po pierwsze po drugie wydaje się, że nadal ma w takiej debacie publicznej są takie w takie molestowanie seksualne na zasadzie poszczególnych przypadków raczej, a nie jako ogromny problem społeczne problem tak jak pani powiedziała, której sprawa przemocy tak jestem wobec kobiet, czyli pani mówi, że troszeczkę jestem zbyt optymistyczna jak mówię, że ta przemoc seksualna już nie jest tak bardzo mniejsza i bagatelizowana jak kilka lat temu jeszcze wydaje się, że on nie jest na pewno mniejsza na takim poziomie narracji powiedzmy tak czy rozmowy na ten temat nie możemy już w sferze publicznej powiedzieć się takich rzeczy które, które można było odpowiedzieć nawet 56 lat temu to było molestowanie seksualne było przedmiotem żartów wyśmiewania się, a osoby mówił, że to jest duży pana, że to zmieni kulturę pracy tak dalej itd. teraz tego nie można powiedzieć to te rzeczy czy to zmiana kół w normie rozmawia na ten temat widzimy natomiast wydaje się, że nadal nie widzimy zmianę w praktykach, a i poszczególnych instytucji powiedzmy mam tej myśli też to, że mimo, że wiele instytucji wprowadza regulacje dotyczące molestowania seksualnego to bardzo często, mimo że te regulacje są to staramy się robić wszystko, żeby to trzeba albo zostały ujawnione albo, żeby sprawcy byli w jaki sposób ochronie przed konsekwencjami swoich działań i tutaj wydaje się, że to jest zmiana, którą na, które na które, która jeszcze czeka to znaczy to jest w nim coś czym jeszcze jeszcze pracujemy, czyli przerzucenie molestowania i w ogóle przemocy seksualnej takiego działu obyczajowego do działu polityki systemu tak to jest w szerszym wcześniej kontekście w ogóle kulturowymi rozmawiania o przemocy podmiotowości kobiet, a to zmiany takie najbardziej doświadczony od 2020 roku i one oczywiście szerszy charakter znaczenie nie tylko molestowania seksualnego przemocy seksualnej np. również sprawiedliwości reprodukcyjnej czy dostępu do praw po prostu no jeśli mówimy nie wyroku tak mówię o dostałam wara wokół wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego prawa do aborcji na tutaj rzeczywiście widzimy bardzo dużą zmianę jeśli chodzi o właśnie kobiety natomiast nadal jeśli chodzi o instytucję wydaje się, że w ogóle ogólnie o debatę publiczną nie jesteśmy na tym etapie, na którym chciał, żebyśmy były byli to znacznie uznajemy tego tego tematu jak taki jest przemoc prawa kobiet prawa mniejszości jako temat po prostu politycznego cały czas to jest rozważane w kategoriach zmian społecznych kulturowych obyczajowych my w takich powiedzmy marginalnych ani kluczowych debat na temat społeczeństwa po prostu w Polsce to co najbardziej zaciekawiło w wynikach pani badania już tutaj mówi o tych nowych dotyczących pracy kształty kształcenia zawodowego, że w ponad połowie przypadków pojawia się sprzeciw sprzeciw wobec molestowania to znaczy, że ten problem jest rozpoznawalne kobiety potrafią go nazwać, ale też potrafią zareagować na chęć tak tak mówią jest z naszych badań wynika, że 70% kobiet w tej naszej grupie reagowało na na przypadki molestowania seksualnego, która jest spotkały, ale taki powiedział w połowie tylko to w połowie przypadków reakcję nie raz nie spotkały się z odzewem k, który był oczekiwany tymczasowy mówił o tym, że nie były usatysfakcjonowane z reakcji, a ja tylko powiem, że to, że osoby reagują na molestowanie seksualne nie oznacza, że te sprawy nadają się sprawą oficjalny bieg, czyli reakcja oznacza ich werbalny sprzeciw, a niekoniecznie pójść np. do szefa w pracy im oskarżenie się na współpracownika tak reakcje to to jest reakcja, czyli może operacja werbalna może być reakcja też w postaci gestu wycenia się wyjścia z sali jakiegoś rodzaju też reakcje emocjonalne czy taka po prostu cielesne i tu rzeczywiście reagujemy na molestowanie natomiast nie zgłaszamy tych przypadków i tutaj ważne, żeby podkreślić, że to, że nie zgłaszano przypadków molestowania seksualnego nie oznacza, że nie widzimy molestowania seksualnego albo nie uznają uznajemy je za zbyt błahy albo, że po prostu uznają, że ten problem jest nieważne, że od nas nie dotyka już nie wpływa na nasze życie w odejściu nasze badania pokazują 2 rzeczy po pierwsze, to, że często nie możemy zareagować na molestowanie seksualne ze względów ekonomicznych to znacznie nie możemy sobie tutaj widzimy aspekty tego, a o tego też w tej sprawie, które ostatnio o ostatniej o omawiana w mediach, że osoby nie chcą ujawnić molestowania seksualnego, ponieważ ich życie zawodowe praca zależy od mole sta Pura i tutaj mamy szczególnie w takich środowiskach zamkniętych w czesne na uczelniach to się dzieje też przykład mniejszych miastach gdzie, gdzie pracujemy u osoby, która jest znanym dużym pracodawcą w wiek jakieś miejscowości w miejscowości manowska kontakty z innymi ważnymi pracodawcami to znaczy nie opłaca ujawnić o molestowanie, ponieważ koszty będą zbyt wysokie i nie jest nasza, żeby nie ujawniała tego molestowania tylko o tylko po prostu packa taki jest takim żyjemy niestety systemie druga rzecz to jest kultura instytucji czy tak to co się wiąże z tą pierwszą rzeczą zawsze w niektórych przypadkach niektórych instytucji naukowych szkół wyższych instytucji związanych z kulturą dużo pracy bardzo szybko na to, żeby nie ujawniać przypadków molestowania seksualnego, a także często dotyczą znanych osób u osób, które mają duży autorytet duży prestiż cieszą się cieszą się uznaniem i różne osoby i z różnymi osobami są w różnego rodzaju relacjach przyjacielskich prac związanych z pracą itd. dalej i trzecia rzecz, która też wydaje mi się czy tutaj reagowanie zależy od tzw. zasobów, czyli od tego jaki mamy zasoby materialne po pierwsze, czy możemy sobie ekonomicznie finansowo pozwolić na to, że matka stracić pracę sytuacji, gdy jesteśmy zatrudnione na etat jest w sytuacji ujawnienia molestowania, ale też niematerialnych i oczekiwania tak tzw. kapitał społeczny to znaczy jak bardzo byśmy umocowane umocowani w sieci różnego rodzaju społeczne które, a bardzo nam wiarygodność i możliwość rzeczywiście, a inne za reagowanie takiego skutecznego NATO wydaje się, że jeszcze trzecia rzecz tutaj, toteż w jakąś tam ujawniły nasze badania szczególnie w wywiadach pogłębionych to znaczy, że mamy jako kobiety mocno zakodowany taki wzór chronienia mole mole sta tory czasem, która ma skrzywdzi to znaczy i chodził też koniecznie o to, że my po prostu obwiniamy siebie za to co się dzieje ale, rozważając koszty takie społeczne co to jakim jak my ponosimy koszt, a psy psychiczne czy właśnie taki finansowy tej tego tylko działania mamy tendencję do tego, żeby oceniać swoje koszty jako mniej ważne niż koszty, które może ponieść druga osoba i tutaj wydaje się, że to te i nie chodzi tutaj o to, żeby obwiniać kobiety środka, żeby pokazać, że to jest część bardzo takiego mocnego wzorca kulturowego tres, który każe nam po pierwsze, traktować siebie jak przedmiotowo w relacjach zmieniło drzwi, a nie dowartościowywać naszych naszych własnych potrzeb czy z tego co nas dotyka należy też nie i nie mnie trudno nazwać taką sytuację taką o taką pozycję podmiotową to znaczy, że jako osoba nie zasługuje na to mam wszelkie prawa do tego, żeby reagować NATO i akcje powinny mieć w tym pomóc nie przeszkadzać jak pani badanie w ogóle w tym badaniu odzwierciedla się pokutujące przekonanie o tym, że właściwie to molestowanie nie jest jakąś formą wykroczenia przestępstwa nie jest niezgodne z prawem może jest niekomfortowe, ale im nie mamy narzędzi do tego, żeby to rozstrzygać na drodze prawnej tak dają się cały czas pokutuje i przede wszystkim chyba, dlatego że my nie mamy wiedzy na temat tego, czyli molestowanie i nie mamy wiedzy na temat tego, że molestowanie to jest część kontynuują przemocy która, która jest właśnie takim elementem pewnego rodzaju układu społecznego struktury społecznej i UE i widzę i dlatego właśnie jest mamy mamy mamy taki problem z zobaczenie molestowania jako dyskryminacji bardzo często molestowanie, a w rozmowach np. dotyczące tego jak reagować na molestowanie konkretnych miejscach pracy albo kiedy rozmowa o zmierza ku temu, że nadal niestety, że to jakoś zaburzy kulturę pracy sprawi, że kultura stanie się jest taka opresyjna, że nie będzie można nawiązywać bliskich relacji z innymi osobami, że będzie to że, że chwili umrzeć cały czas te racja jest jest wręcz się obecne, a po drugie, cały czas wydaje mi się, że w rozmowach na temat molestowania seksualnego po, ponieważ ten wątek sexed wydobywane najbardziej ten wątek seksualny właśnie zaczął się o tym też o seksie, że to jest seksualności podczas gdy wiemy i wnętrz nasze badania też bardzo dobrze pokazują, że to nie jest w ogóle o seksualności to jest owi władzy kontroli i uprzedmiotowienie innych osób to znaczy seksualności tutaj po prostu jeden z elementów jednak zmierzenie do tego, żeby kontrolować głosowe, żeby umniejszać wartość tylko osoby i tylko tyle, że to nie jest niema nic nie jest w ogóle ten sposób związana z seksu na koniec panią chciałem zapytać, gdzie szukać ratunku osoba, która jest molestowana w pracy albo na uczelni wg polskiego prawa pracodawca powinien mieć jakąś politykę związaną z molestowaniem seksualnym uczy pierwszą osobą, które zgłaszamy się, jeżeli spotykamy molestowanie seksualne powinno być nasze miejsce pracy to tej pory było także, jeżeli studiujemy uczymy się na wyższej uczelni to prawo pracy nie obejmowało wyższych uczelni z Ros więcej uczelni, iż w ramach planu równości płci przyjmuje również różnego rodzaju procedury dotyczące molestowania seksualnego także warto sprawdzić jeżeli, jeżeli osoby studiują większość cieni już już plan równości ma, więc również procedury dotyczące molestowania, jeżeli nie satysfakcjonują już nie nie satysfakcjonuje nas to co zrobić pracodawca to warto zgłosić się do organizacji pozarządowej pił jak polskie Towarzystwo prawa Antydyskryminacyjnego, które często pro Bono pomagają w takich sytuacjach, a jemu, że pod numer telefonu po prostu do polskiego Towarzystwa prawa Antydyskryminacyjnego to jest nr 739975500 to mówi prof. Magda Grabowska Instytut filozofii socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz współautorka raportu polskiego Towarzystwa anty sprawa anty dyskryminacyjnego o molestowaniu seksualnym bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę dziękuję bardzo, jeszcze raz przypominam numer poradni czy numer telefonu dla osób doświadczających molestowania seksualnego i innych form dyskryminacji ze względu na płeć to jest 73997556 czas skrót informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - ANNA PIEKUTOWSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA