REKLAMA

Związek Uczelni Fahrenheita. Co wyniknie ze współpracy 3 gdańskich uczelni?

Sprawy Różne
Data emisji:
2022-12-11 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
49:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu przy mikrofonie Karolina Lewicka zapraszam państwa na audycję sprawy różne, a moimi państwa dzisiejszymi gośćmi są prof. Krzysztof Wilde rektor Politechniki gdańskiej dobry wieczór panie profesorze dobry wieczór pani redaktor wieczór państwu prof. Piotr Stępniewski rektor Uniwersytetu gdańskiego dobry wieczór dobry pani dobry państwu oraz prof. Marcin Gruchała rektor gdańskiego Uniwersytetu medycznego dobry wieczór to był wieczór witam serdecznie, Rozwiń » kiedy czytałam panów nazwiska oczywiście tytuły to tak żartobliwie przypomniała mi się stara rymowanka aktu akcję profesorem foto Roland ubóstwa Loren 88 profesorów Ojczyzno jesteś zgubiona, ale mam nadzieję, że w przypadku naszej audycji tak nie będzie oczywiście wnikliwi słuchacze słuchaczki z pewnością zauważyli, że mówimy o aktorach 3 uczelni gdańskich, bo właśnie Uniwersytet Gdański Politechnika Gdańska Gdański Uniwersytet medyczny połączyły swoje siły, tworząc związek uczelni Fahrenheita rzecz działa się na jesieni 2020 roku podczas drugiej fali pandemii covid-19 ale zanim ta współpraca, której będziemy tego wieczora rozmawia została sformalizowana to przecież państwo współpracowali ze sobą wcześniej od lat, bo jak czytałem pierwsze działania zmierzające do integracji gdańskich uczelni rozpoczęły się na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia może prof. Krzysztof Wilde nakreśli nam to jak to wyglądało za państwo stwierdzili, że trzeba jakoś nazwać i instytucjonalizacja, acz to prawda pomysł na to, żebyśmy wspólnie z bardziej takim zsynchronizowanym sposób się prowadzili nasze prace naukowe oraz kształcili studentów były już dawno rozważane bo, niemniej jednak taki konkret przyszedł teraz i nawiązuje do tej informacji o 88 profesora to idziemy w innym kierunku jest 3 profesorów, gdzie normalnie 3 profesorów między 9 opinii, a my staramy się będąc trzyma profesorami rektorami 3 uczelni 1 w kinie to opinia jest chęć integracji tak troszkę ad vocem, a mówiąc o sposobie czy tych pierwszych krokach no to jeden z istotnych elementów jest nazwa, jaką dla wspólnego Uniwersytetu federacyjnego jeszcze raz wrócić wyraźną uwagę to jest federacja ani 1 organizm od razu my tutaj mieliśmy różne pomysły, ale finalnie stwierdziliśmy, że mimo otworem karta daje nam to co chcemy uzyskać szansę na rozpoznawalność międzynarodową Daniel Gabriel Fahrenheit 16861736 Czyżby najsłynniejszy świecie gdańszczanin przebił nawet Lecha Wałęsę panowie myślę, że może mnie nie tyle przebił co o jest to ewidentnie Marka rozpoznawalna w świecie, ale w świecie nauki to ważne, że patron ma na swoim koncie niezwykłe osiągnięcia w zakresie fizyki stosowanej do osób na skalę temperatury to jedno, ale my cała seria wynalazków już urządzeń do pomiaru różnej wielkości fizycznych na jego koncie ma członkostwo w akademiach nauk o całej Europy my też żartujemy bardzo często, że jest nawet patronem doskonałej wody kolońskiej, więc myślę, że ta znajomość marki nie tylko przez skalę temperatury świecie anglosaskim w ogóle w świecie nauki to na pewno wielki wielki atut takiego potrawa jeszcze wrócę na Szanowni panowie do tych początków integracyjnych, bo czytałam takich 2 najważniejszych wspólnych inicjatywach trójmiejska akademicka sieć komputerowa Międzyuczelniany wydział biotechnologii potem także połączenie zasobów bibliotecznych w projekcie Pomorska biblioteka cyfrowa i pomorskie centrum badań technologii środowiska utworzone decyzją 3 rektorów w 2002 roku, które to centrum przez kolejne lata realizowało wspólne interdyscyplinarne projekty badawcze edukacyjne szeroko pojętej ochronie środowiska czy takie w ogóle jest trend światowy, żeby uczelnie łączyły siły i profesor wiatr Stępniowski oraz od od końca tak oczywiście jesteśmy w pędzie i tylko tyle rząd bardzo różną architektura w zależności od Kairu, w którym te procesy zachodzą on może mieć taki model to bottom narzucony przez system zarządzający szkolnictwem wyższym to jest z tym ewidentnie przykład Francji, gdzie podjęto po prostu centralnie na poziomie rządowym decyzję o tym, żeby wzmacniać uczelni poprzez ich stopniowe konsoli stopniowo konsolidację konsolidowanie czy tu są po ósmy 2 ty tego procesu mianowicie właśnie federacja, czyli zachowanie z 1 strony autonomii tworzących jednostek taki mecz drugiej pełna konsolidacja czy połączenie 1 organizm to już są działania bardzo odważne i pewnie tu rzeczywiście ten model działania poprzez UE to na narzuconą ideę połączenia i jest jedyną możliwością, bo widzimy wyraźnie, że taki proces musi zajmować kilka może nawet kilkanaście lat żeby był możliwy był przyjęty zaakceptowany przez społeczności tworzących taką taką skonsolidowaną uczelnie jednostek a, odnosząc się do do tej wymiany chciał inicjatywę to rzeczywiście już taktycznego sprowadzimy wspólnie z gdańskim przed medycznej my Uniwersytet Gdański, a wydział, który mnie jest absolutnie unikatowym myślę, że na mapie ogólnopolskiej rektor AGH pewnie z to potwierdzi, że dzisiaj wytworzyliśmy coś absolutnie niezwykłego w wydział, który może funkcjonować 2 różnych uczelniach inny ale, realizując z absolutnie unikatowe niezwykłe swojej jakości zasięgu badania naukowe w zakresie współczesnej biologii molekularnej biotechnologii to jest miejsce, gdzie realizowany jeden z nielicznych bardzo duży grantów i wersji to najbardziej prestiżowe granty europejskie to jest wydział, przy którym funkcjonuje i jedna z kilku zaledwie w Polsce między nowa agenda badawcza dotycząca poszukiwań szczepionek przeciwnowotworowych w końcu wydział, gdzie uprawiamy kształcenie certyfikowanej akredytowane na najlepszymi akredytacja Niemcy wygląda na to, że ten to swoisty pilotaż, który prowadzimy od 20 paru laty jest najlepszym dowodem na to, że prostu opłaca się takie procesy takie procesy konsolidować czy łatwo jest przezwyciężać swe procesie takiej konsolidacji no to są takie dość naturalne ludzkie emocje chęć budowania własnej pozycji dbania o własny wizerunek własnej uczelni na umacniania wielkości gdańskiego Uniwersytetu medycznego Uniwersytetu gdańskiego czy Politechniki gdańskiej trzeba jak rozumiem zrezygnować z części własnej tożsamości na rzecz właśnie takiego związku wspólnych osiągnięć prof. Marcin Gruchała i oczywiście każdy z nas jest ambitny również i każdy z nas marzy o tym, że pierwsza nagroda Nobla w Gdańsku trafiła na jego uczelnie wszyscy naukowcy są ambitni i w pewnym sensie żądni sukcesu, ale musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj nauka funkcjonuje zupełnie inaczej niż funkcjonowała nawet 2050, tym bardziej 100 lat temu dawniej dzisiaj właściwie wielkie odkrycia i duże projekty badawcze znaczące projekty badawcze nie nie jest możliwe, żeby pojedynczy naukowiec był w stanie przeprowadzić projekt, który zaowocuje jakimś bardzo znaczącym odkryciem naukowym i dzisiejsza nauka jest realizowana przede wszystkim dużych różnic dyscyplinarnych czy zespołach to tak naprawdę w dużych mózgów wielu naukowców specjalistów z różnych dziedzin rodzą się najlepsze pomysły i najlepsze rozwiązania dzisiejszych problemów, które nie są łatwe ta, bo co świadczy zmienia świat stawia przed nami w tym przed nauką coraz trudniejsze wyzwania i tak naprawdę m.in. ta chęć wynikająca trochę ambicji, żeby właśnie Gdańsk Pomorze miało naprawdę znaczący dostrzegalny ośrodek naukowy uniwersytecki dostrzegalne nie tylko w kraju, ale w Europie na świecie to my bardzo dobrze sobie zdajemy sprawy nie tylko dyrektorzy, ale cała społeczność akademicka naukowa Gdańska, że musimy raczej łączyć siły niż działać w pojedynkę to włączeniem współpracy jest szansą na znaczące projekt na znaczące odkrycia, ponieważ współpraca jest niezwykle ważna my mamy myślę niezwykle sprzyjający moment w aktach naprawdę mamy 3 bardzo silne uczelnie, których pewne odparł badawcza się bardzo dobrze uzupełniają tak nauki medyczne farmaceutyczna nauki o zdrowiu w gdańskim Uniwersytecie medycznym bardzo dobrze korespondują chociażby z badaniami bardzo wielu zespołów naukowych na Uniwersytecie gdańskim w zakresie właśnie nauka o zdrowiu związanych właśnie z naukami medycznymi z biotechnologią z fizyką, a fizyka jest bardzo ważna dla wielu rozwiązań technologicznych stosowanych w medycynie wiemy, że dzisiaj medycyna to jest coraz bardziej technologia ta technologia chemia biochemia to są też obszary, które bardzo mocno są reprezentowane na Politechnice gdańskiej ta właśnie informatyzacja ucyfrowienie, gdzie Politechnika Gdańska jest no lidera w tych rozwiązaniach my potrzebujemy potrzebujemy bardzo współpracy i właśnie z tej świadomości współpracy i nadzieję, że ta współpraca przyniesie nam naprawdę znaczące owoce, z których będziemy dumni i będziemy tych sukcesów mieć znacznie więcej dni niż mamy dzisiaj także ja myślę, że to nie jest poświęcenie, jakie są własnej ambicji to jest właśnie grana na sukcesy i na to, żeby ta ambicja głos się realizować mówił prof. Marcin Gruchała rektor gdańskiego Uniwersytetu medycznego przypomnę teraz przeniosły się do rektora polityki Polit Politechniki gdańskiej prof. Krzysztofa Wilde bo kiedy pan prof. Ruchała mówił o uzupełnianiu się nałóg to czytając m.in. o między uczelnianych kierunkach studiów, które państwa uczelnie już prowadzą spotkałam np. inżynierię mechaniczną medyczną pomyślałam sobie no oczywista oczywistość tak, że medycyna, która coraz bardziej zaawansowana właśnie pod względem technologicznym czy sprzętowym potrzebuje inżynierów, którzy będą odpowiadać na to zapotrzebowania jednocześnie, że to będzie człowiek przyszłości fachowiec, który będzie łączył w sobie myślenie zarówno medyczne mechaniczne inżynieryjne jak te jak rozumiem także taką świadomość lekarską, czego ten obszar medycyny potrzebuje, jeżeli chodzi o sprzęt panie rektorze jest to bardzo interesujący punkt widzenia to szczególnie w stanach Zjednoczonych zaproponowano ścieżkę kształcenia lekarzy medycyny to inny sposób mianowicie, że najpierw robią studia inżynierskie, czyli pozyskują podstawową wiedzę techniczną sposobie funkcjonowania głównie urządzeń, ale także czasem fizycznych, jakie w nich zostają wykorzystane do celów diagnostycznych czy innych, a dopiero po tym etapie są oferowane studia medyczne, których dostaje się jedynie zdolną do leczenia ludzi także ten kierunek moim zdaniem tak najbardziej zasadny lekarz, który tylko koncentruje się na tym, żeby wiedząc, który przycisk przeciw tak urządzeniu i będzie miał pewnej świadomości jak to funkcjonuje na pewno ten kierunek jest niezmiernie ważny no przyznam się, że to jest wielka szansa dla Politechniki gdańskiej, które głównie reprezentuje techniczne kierunki pracy techniczny dyscypliny naukowe dzień rozwiązania są na poziomie inżynierskim, gdzie wykonuje się rzeczy, które są wdrażane bezpośrednio do o tym, że w przyszłości produkcji także jest dla nas niezmiernie szansę chcę powiedzieć to nie tylko to możemy mieć tą szerszą myślę sią perspektywę potrzebni są humaniści i tu z kolei-li te osoby są zaangażowane pracują w swoich dziedzinach na Uniwersytecie gdańskim, a tak naprawdę tak troszkę ad vocem tego co powiedział dyrektor Gruchała to my właściwie jeśli chodzi o naukę nie konkurujemy w ogóle ze sobą nauki z drogi wokół medycyny wszystkie zorientowane nauki są na granicy medycznym Politechnika Gdańska jest zorientowana bardziej na czysto inżynierskiej aplikację ma Uniwersytet Gdański tzw. klasyczny uniwersytety wspólnie, realizując jest to oferta szeroka oferta właściwie oczekiwana przez partnera konkurenta Międzynarodowego w tym celu robimy, a jeszcze mogą odrobinkę zboczyć z bezpośredniego pytania pani redaktor nie powiedzieć o tych aspektach, gdzie trzeba szukać kompromisu im tak naprawdę one są w wielu punktach, kiedy zaczyna się dyskutować o połączeniu różnych aktywności np. bibliotek to okazuje się, że te drobne miejsca, w których trzeba rozwiązać posiedzeń różni poszukać najbardziej racjonalnych rozwiązań one wymagają bardzo bardzo dużo pracy kompromisu i do tak powiem wizji tego, że w przyszłości wszystkim to będzie dla wszystkich to będzie korzystne, a też do pytań pana rektora o to jak państwo funkcjonują żalu zarówno pod względem formalnym, a jak pod względem praktycznym, bo związek powstał rzutem na taśmy na 30 dni przed końcem obowiązywania starej ustawy, która dawała możliwość powoływania związku uczelni publicznych jak jest państwa formalny status i jak to wygląda w praktyce ten związek uczelni publicznych tutaj chciałbym podkreślić bardzo duże zaangażowanie właściwie kreatywność sektora Cetnarskiego właśnie w końcowych tych ostatnich dniach oczywiście wspólnie byśmy konsultowali nacisnął przygotował wniosek utworzyliśmy związek jest osobowość poza posiadającą osobowość prawną właściwie 3 uczelnie, które posiadają rektorów senaty wszystkie swoje organy funkcjonują niezależnie postanowił utworzyć związek, do którego delegują pewne aktywności np. wspólną promocję np. wspólne rozwiązania dotyczące użytkowania bibliotek np. parę innych rzeczy jak potencjalnie użytkowanie wspólnej dużej aparatury, czyli klub taka ułatwienia dostępu każdemu naukowcowi czasem każdemu z nim pracownikowi nauki, aby mógł spokojnie skorzystać z aparatury innej uczelni, bo delegowanie określonych kompetencji do tego związku jest przez nas wspólnie zdecydowane w przypadku, jeżeli się sprawdza to możemy pomyśleć o kolejnych kompetencjach, więc funkcją sprawnie 3 uczelnie funkcjonują niezależnie, ale umawiają się, w których obszarach są zsynchronizowane swoje działania do tego służy związek, a w przyszłości myślimy o federacji, które jest drobnym krokiem do przodu czy ruch trochę taka Unia europejska są bardzo państwa członkowskie delegują kompetencje na rzecz np. komisji europejskiej o vice, że chcesz pojawiły się zwierzęta w tle bardzo wróciły 2 border coli z dworu, ale zaraz się uspokoją to jest bardzo dobre porównanie, ponieważ wspólnie, przygotowując nasze deklaracje o utworzeniu wspólnoty korzystaliśmy dokładnie wczesnych dokumentów Unii Europejskiej i sposobu postępowania w wypracowaniu grat w teście do prof. Piotra Stępniewskiego zairze rektora Uniwersytetu gdańskiego przypomnę ponawiając jeszcze to pytanie o formalnej praktyczne sposoby państwa funkcjonowania to i jest oczywiście jeśli nie proces, który my autonomicznie każdej uczelni decyduje, ale w uzgodnieniu się z z każdym z partnerów, jakie w, jakim zakresie obszary działalności chcemy realizować pod nazwijmy wspólnym parasolem, ale i to zakłady jak będzie przeciw rektorowi natomiast może warto też odnieść takiego wymiaru symbolicznego, bo my, tworząc związek przygotowujący się do procesu dalszego wzrostu konsolidacji, bo to nie ukrywamy, że naszym celem jest pewnie osiągnięcie federalizacji która, która już funkcjonuje pod rządami nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym nauce chcemy również wytworzyć na pewnego rodzaju klimat czy atmosferę której, której nadajemy jednak wymiar nie tylko ten pragmatyczny nie tylko ten wynikający właśnie komplementarności uprawianych dziedzin nauki w technicznych klasycznych przechowanie styczne społeczne i medycznych, ale również wymiar wspólnotą, bo myślę, że już, posługując się dalej tą analogią z Unią europejską tt ta tożsamość wspólnotowa jest dla nas równie ważna jak może nawet ważniejsza, jeżeli chcemy uzyskać taki konsens i akceptację wszystkich środowisk akademickich Gdańsku i bez tego pewnie budowa jakiegokolwiek nowego bytu, który wykorzystuje ten potencjał powoduje to rzeczywiście ośrodek Gdański Gdański ośrodek akademicki staje się jedną z ośrodkiem konkurencyjnym na arenie nie tylko Polski, ale właśnie europejskiej czy światowej no w naszej ocenie myślę, że mogę powiedzieć w imieniu nas 3 nie ma nie ma większego sensu dlatego też czy na którymś etapie budowania związku postanowiliśmy podpisać deklarację wspólnoty Fahrenheit, odwołując się do wspólnych wartości to jest właśnie te przywołanie Rytych bazowej dokumentów zły i Unii Europejskiej, gdzie chcemy powiedzieć, że Gdański ośrodek akademicki ma 1 wzorca i 11 system wartości, jeżeli chodzi o oświata akademicki wyzwania, jakie przed tym światem stoją już, nawiązując na koniec do do słów wypowiedzianych przez mojego przyjaciela pana rektora Marcina Gruchały, jeżeli chodzi o te ambicje, gdzie nowe miałby pierwszy trafić jaj mówię absolutnie szczerze będę przez szczęśliwy, jeżeli nadal trafi do uczelni Fahrenheit wprost, że i, czyli do Gdańska z doprowadzą do Gdańska i w tym i tak myślę, że jesteśmy tutaj bardzo zgodni także by przy 88 rektora byłoby to niemożliwe, ale przy 3 progresywny gdańskiej sektorach wydaje się, że jesteśmy skazani na sukces, ale czy związek będzie się w przyszłości rozszerzał panowie bo, bo może on ma charakter no zamkniętej państwo uznali wszystkie wspólnoty uczelniane, że okej Politechnika Gdańska Uniwersytet Gdański Gdański Uniwersytet medyczny dość, a może będzie faza rozszerzania prof. Wilda, ale moim zdaniem pozostawiamy zgodnie z tym co się umówiliśmy sprawę otwartą na dzień dzisiejszy, gdybyśmy chcieli łączyć wszystkie uczelnie zainteresowane to poziom trudności w uzgodnieniu wielu szczegółów byłby tak prawdopodobnie uniemożliwiający postęp, czyli organizmie znajduje się dysfunkcjonalne tak tak jest tak mam się wydaje no powiem także uwielbiamy np. Akademię muzyczną czy sztuk pięknych natomiast jeśli chodzi o możliwość integracji automatycznie jednak z osobami, które realizują się zupełnie inny sposób jest dosyć trudne także raczej chcemy wypracować wspólne rozwiązanie na starcie natomiast myśmy zdecydowanie otwarci jeśli chodzi o przyszłości wprowadzanie innych jednostek do uczelni Fahrenheita czy uczelnia od auta już tylko 1 nazwę natomiast mam propozycję, bo tutaj przewodniczącym aktualnie wypełniający obowiązki jest pan rektor Michała ja bym prosił, że dyrektor Gruchała uzupełni powiedział jak widzi sprawy panie rektorze prosimy myślę, że tutaj oczywiście związek uczelni imienia do Daniela Fahrenheita na dzień dzisiejszy jest takim pewnym narzędziem, które nam służyć do przygotowania się do utworzenia federacji i uczelni federacyjnej i myślę, że trzeba też do sprawy podejść w sposób pragmatyczny wszystkim nam zależy na na sukcesy na tym, żeby w jakimś rozsądnym czasie doprowadzić do utworzenia federacji i wszyscy dobrze wiemy, że aż liczba uczestników takiego procesu istotnie wpływa na ten od tworzenia pewnych ustaleń tak jak profesorowi, kto powiedział, że nawet czasami najprostsze kwestie, które wydają się wprost z punktu widzenia można być organizacyjnego jak wspólnie z systemu bibliotecznego czy może spóźnienie nawet systemu zamówień czy czy pewnych tekstów, a które dzisiaj podpisujemy między naszymi uczy uczelniami tak naprawdę w praktyce nie oko nie jest wcale takie proste i jest mnóstwo różnych szczegółów, które wymagają wspólnych ustalę także myślę, że tak naprawdę ważne jest, żebyśmy w tej chwili w trójka w rozsądnym czasie rozsądnie szybkim doprowadzili do powstania utworzenia federacji i żeby żebyśmy mieli ten konkretny sukces pewną strukturę luz, która istnieje funkcjonuje w sposób efektywne i wtedy też będzie nawet dużo łatwiej dołączyć kolejne uczelnie do takiego Uniwersytetu niż w tej chwili tworzyć to w dużej dużej liczbie uczelni także najbardziej formuła jest otwarta, ale myślę, że w praktyce za kolejne uczelnie tak naprawdę będą dołączać po utworzeniu federacji panie rektorze to jeszcze dopytuje czym różniłaby się federacja od tego co jest tu i teraz, a federacja przede wszystkim polega na pojawieniu wspólnego formalnego Wschodu, czyli na na zewnątrz dla świata można powiedzieć w szczególności dla świata Międzynarodowego istniałby Universita Fahrenheita atak po to jest 1 element drugi element dotyczy oceny dyscyplin naukowych w uczelniach i to ocena odbywałaby się wspólnie dla 3 uczelni, czyli naukowcy i dorobek wszystkich 3 uczelni byłby wspólnie oceniony zarówno w rankingach krajowych jak i międzynarodowych co o myśmy wykonanie pewna wstępne analizy już dzisiaj wiemy że, gdyby nasz dorobek, który dzisiaj jest oceniony odrębnie dokonać takiej wspólnej oceny to efekt, aby nie mieli nie był taką zwykłą sumo tak naprawdę byśmy mieli już dzisiaj efekt synergii wzmocnienia naszych dyscyplin naukowych także to jest ten był powiedział główny główny cel i główny efekt wtedy realizacji oczywiście to nie wyklucza dalej idącej współpracy integracji co już nawet dzisiaj robimy, bo chociażby dzisiaj pracujemy bardzo konkretnie nad wspólnym systemem bibliotecznym nad wspólnym systemem umów także pewne kolejne procesy mogą być łączone, ale to co też podkreślał pan profesor vide federacja oznacza 3 niezależne uczelnie w pełni autonomiczne ze swoimi odrębnymi władzami oraz z pewną, które tworzą czy przystępują do Unii, jaką jest Federa federacja z prezydentem federacji i do którego tak naprawdę należy pewna reprezentacja oraz wspólna ocena dyscyplin naukowych rankingach krajowych i międzynarodową, a to buduje pozycję uczelni im wyższa pozycja uczelni rankingowa tym łatwiej jest nawiązywać ważne wartościowe współpraca międzynarodowa tym łatwiej jesteśmy dostrzegani dla innych silnych partnerów na świecie jako potencjalny wartościowi partnerzy z dużych międzynarodowych projektach tym łatwiej jest uzyskać finansowanie w ramach projektów czy program między międzynarodowych czy poziom Unii Europejskiej czy poziomu nawet krajowego rządowego, a także to jest powiedzmy ten pierwszy krok, który do, którego byśmy chcieli dojść w ramach utworzenia uczelni federacji, a o, jakiej perspektywie czasowej mówimy my mamy taką można powiedzieć ambitny plan chcielibyśmy, żeby kolejna ewaluacja uczelni, która odbędzie się za już niecałe 4 lata być może dotyczyła już uczelni federacyjnej, a czy ministerstwo nauki sprzyja takim działaniom jest zdecydowanie tak ja muszę powiedzieć, że zarówno ministerstwo na aukcji patrzy bardzo przychylnie na ten projekt również Ministerstwo Zdrowia, ponieważ nocą pamiętać, że damską Uniwersytet medyczny jest uczelnią nadzorowaną przez ministra zdrowia i również Ministerstwo Zdrowia widzi tu całej wartości i po i szansę na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój nauk medycznych na Pomorze w Gdańsku dzięki właśnie jeszcze bardziej zacieśnianie współpracy z uniwersytetem gdańskim i Politechniką Gdańską myślę, że o takim wsparciu również może świadczyć środki, która utrzyma otrzymaliśmy w ramach projektu edukacyjnego na poprowadzenie pewnych prac przygotowawczych właśnie analitycznych do utworzenia Federa federacji otrzyma otrzymaliśmy taki Grant, który już właściwie został skonsumowany w tej chwili ubiegamy się o kontynuację tego tego grantu i wszystko jest dobrej drodze i mamy już wstępną pozytywną decyzję ministerstwa nauki także i otrzymujemy wsparcie oczywiście chcielibyśmy, żeby to wsparcie było jeszcze większe, zwłaszcza co finansowe wsparcie, a ponieważ taki proces no to wymaga tak pewnych prac inwestycji dużego nakładu pracy ludzkiej to skutkuje także liczymy, że to wsparcie będzie ją też będzie miała charakter progresywny mówił prof. Marcin Gruchała już oczywiście rektor gdańskiego Uniwersytetu medycznego przypomnę, które panów chce teraz zabrać głos czy czy można dodać Krzysztof liczbę czy można dodać tej odrobiny danych takich uzyskaliśmy projekt z ministerstwa edukacji nauki na poziomie 3 000 000zł teraz mamy pomysły właściwe jesteśmy na etapie podpisywania umowy o 31 000 000, czyli 500 000zł to nie jest dużo, ale z tych pieniędzy mogliśmy zrobić np. zapytanie do tzw. szanghajskiego rankingu ten amerykański ranking mówię do słuchaczy, którzy niekoniecznie może się zdążyłem w sprawach związanych z uczelniami naukę to jest najbardziej prestiżowa konkurencja, której 1000 uczelni z całego świata jest wystawiona numerach, jakie miejsce zajmują wg określonych parametrów innych kryteriów i teraz w tym momencie Politechnika Gdańska mniej więcej 800900, a jeżeli włączymy się ze sobą to mogliśmy zamówić ekspertyzę, w której projekt Krzakowski zapowiedział, że jeżeli zrobimy razem to efekt synergii plasuje nas łącznie wobec pana albo nawet 500 i stajemy się, jakby trzecią uczelnią Uniwersytet warszawski inwestycji Jagielloński i chce Fahrenheit trzecią uczelnią w tej taki no widzę dużych uczelni liczących się w Polskiej na świecie więc, jakby wymierne potencjalne efekty, a czy to potrzebne są rankingi nie pracujemy nie kształcimy ludzi nie robimy nauki dla rankingów natomiast świat zewnętrzny przygląda się, które uczelnie są jak i miejscu i istotnych rankingów, ponieważ tam wysyłać swoich studentów swoich doktorantów i to czyni prestiż pozwala na łatwiejsze pozyskiwanie środków Krzysztof Wilde rektor Politechniki gdańskiej, a ja chciałbym także dodać, że dyrektorem związku, bo związek ma oczywiście dyrektora jest prof. Adriana Zaleska medyny ska, która także wypowiadała się na temat korzyści, jakie płyną z tego połączenia sił efekt skali efekt synergii o tym już mówiliśmy pani profesor zauważała, że prestiż uczelni wyższa pozycja w rankingach oznacza wyższe finansowanie i lepszy dostęp do funduszy oraz większy wpływ polityczny poprzez gremia doradcze to także większa atrakcyjność dla kadry i dla studentów i tego ostatniego zdania chciałabym się teraz ucierpieć wracam do rektora Uniwersytetu gdańskiego prof. Piotra Stępniewskiego panie profesorze co z tego wszystkiego wynika dla pracowników naukowych no oczywiście rzecz jasna dla studentów, którzy wchodzą albo są już murach jednej z 3 uczelni tworzących ów związek w przyszłości nie da się wykluczyć, że federacja go tutaj nie jest kilka wymiarów czasowe to znaczy dzisiaj mówimy o nie uczestnictwie w związku uczelni i stopniowym budowaniu tej zupełnie nowej marki którą, która nie tylko trenowana przez Daniela Fahrenheita by, ale również ma ten wymiar, który mówił na początku ten wymiar symboliczny 1 spójnego silnego ośrodka akademickiego wydaje się, że wszyscy powoli w Gdańsku przez dajmy się do tego, że on jest otwarty, a ta uczelnia Fahrenheit tak jako wspólnota istnieje zresztą symbolicznym po raz kolejny używam sformułowania publiczne to jest nieważne nie wymiarem my tych naszych działań był wspólny przemarsz inauguracyjny przez ulicę długą i w naszych togach nie i zabić nie wolno otwarcie roku akademickiego i usługi otwarcie roku akademickiego nie tylko 3 uczelnie Fahrenheita, ale kilkanaście pozostałych uczelni by nie, które w Gdańsku funkcjonują, więc to jest pewnego rodzaju zaproszenie do budowania tej wspólnej marki nie wyrażenie zresztą cieszyły się olbrzymią popularnością po raz pierwszy tak licznie tak tłumnie pokazaliśmy się mieszkańcom miasta też turystom nie postulują, że tak powiemy ważność nauki szliśmy pod wspólnym sztandarem nie żyje nauka i to rzeczywiście myślę, że wszystkim nam dodawało tego dnia tego dnia skrzydeł co my z ze związku, a później federacji może mieć każdy z nauczycieli akademickich no przez przede wszystkim świadomość pracy na stosowanie bardziej prestiżowej uczelni czyli, ale to nie tylko poczucie prestiżu, ale również to, o czym powiedział rektor Krzysztof Wilde innym zdecydowanie większa szansa na wejście do chociażby międzyrządowych konsorcjów naukowych realizujących duże bardzo duże przedsięwzięcia badawcze dużo łatwiej trafić do takiego zespołu z realizacją silnego rozpoznawalnego ośrodka akademickiego wysoko rankingowa mego w no właśnie wystawie w szampańskim czy w rankingu taj ska tutejszym to są te duże bardzo duże zestawienia niszczy no z małej do mniej znanej uczelni by z punktu widzenia studentów doktorantów, bo trochę zagraliśmy doktoranta, a funkcją federacji jest również wspólnie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i na tym też pracujemy myślimy jak to mądrze i właśnie energicznie zrobić nie to by po prostu zdecydowanie silniejszy mocniejszy dyplom uczelni, a mnie, który otwiera możliwości zarówno kontynuacji studiów na szkole aktorskiej nie tylko w Polsce, ale i na świecie, ale również uzyskał po prostu lepszej my bardziej intratnej pracy także myślę, że te korzyści są bardzo bardzo bardzo jednoznaczne, ale się, żeby do nich doszło musimy jeszcze wykonać sporą pracę i tu pełna zgoda z panami rektorami poprzednimi wypowiedziami, jeżeli chodzi o sam proces naszą ambicję zmierzają do tego, aby faktycznie zdążyć przed tym kolejnym określa inne nie okresem my parę frezowania i uczelni z drugiej strony wiemy, że pośpiech nie jest najlepszym doradcą i pewne procesy muszą nabrać swojego własnego rozpędu wydaje się, że na poziomie uzgodnień władz uczelni i Senatu w naszych uczelni wszystko idzie bardzo płynnie natomiast oczywiście ten poziom operacyjny wymaga wciąż przy nieustannego wsparcia i to w tej chwili myślę, że jest nasz główny wysiłek, żeby nie przekonywać do siebie wzajemnie, a że te cele są na każdym poziomie funkcjonowania uczelni są absolutnie punkt to jeszcze o tym potencjale, bo mam przed sobą kilka liczb, które państwo oczywiście udostępniają na swojej stronie 44 000 studentów niemal 4000 pracowników naukowo-badawczych i dydaktycznych oraz ponad 1700 doktorantów kadrę akademicką tworzą naukowcy należący do światowej czołówki aż 43 z nich zaliczono do grona 2% najbardziej wpływowych badaczy na świecie w rankingu przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda badacze uczelni członkowskich prowadzą działalność naukową łącznie 31 dyscyplinach czy panowie profesorowi albo prof. Gruchała chcieliby dorzucić coś do tych korzyści, jakie będą mieli pracownicy naukowi studenci pan prof. Wilde, a ja mam tutaj dość proste stwierdzenie razem możemy, więc prof. Gruchała ja myślę, że aż tak bardzo ważnym element, a to będziecie nas nie relacja barier, która istnieją we współpracy dla dla badaczy to oczywiście bardzo blisko współpracujemy z uniwersytetem gdańskim Politechniką Gdańską, ale tak naprawdę chcemy, żeby o tym, żeby tak to takie bariery organizacyjno administracyjne dla tej współpracy praktycznie przestały istnieć poprzez ujednolicenie procesów organizacyjnych czy administracyjnych no i można powiedzieć, że pewien sposób również dotyczy to studentów i doktorantów poprzez zniesienie barier w korzystaniu z chociażby infrastruktury tych naszych 3 uczelni, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę to infrastruktura biblioteczną przy infrastrukturę sportową czy infrastrukturę laboratoryjną również organizacja wielu imprez takich dotyczących życia akademickiego jak chociażby wspólne juwenalia wspólne konferencje czy ta wspólna inauguracja, którą żeśmy po raz pierwszy zorganizowali w tym roku, a to jest również bardzo ważny ważny element dla wspólnoty naszych 3 uczelni, którą dzisiaj określane wspólnotą Fahrenheit to chciałabym jeszcze panowie przez chwilę porozmawiać o relacjach, ale nie o relacjach między uczelnianych, ale ordynacja ach, zewnętrznymi środowiskami zacznę od współpracy gdańskiego środowiska naukowego ze środowiskiem gospodarczym, odkąd pamiętam, odkąd zajmuje się dziennikarstwem i kiedy pojawiał się temat uczelni wyższych w Polsce to zawsze była to jedna z największych bolączek, czyli no brak tych kontaktów między środowiskami naukowymi akademickimi, a właśnie środowiskami gospodarczymi brak tego sprzężenia zwrotnego między obu środowiskami jak rozumiem państwo chcą te bolączki jakoś niwelować te bariery między oba środowiska i przełamywać prof. Wilda sprawa jest troszkę trudniejszą grą, żeby relacja o biznes nauka dobrze funkcjonowała tu biznes musi być na tyle dojrzały zamożny, żeby mógł to nauka inwestować podczas gdy w Polsce duża część tego naprawdę dużego biznesu jednak korzysta z technologii, które są kupowane zdolną, ale się zmienia i powoli ten trend takiego realizowania realizowania wspólnych zagadnień razem idzie wam taki przykład chcą projekt mikrogranty, które wspólnie 3 uczelnie razem realizujemy może niewielkie pieniądze daje dla małych średnich przedsiębiorstw to jest jedynie rzędu 200300 000zł, ale jednak pozwala zaangażować pieniądze, które głównie są dotowane dla małych i sięga, które mogą powiedzieć czy taki element rozwiązać tylko lepiej poszukać nowego rozwiązania to dzień zaczyna się tworzyć ten ekosystem dobrego i realizowania wspólnych zagadnień konkurowania technologicznie z wewnętrznymi krajami tylko czy firmami zajmie trochę czasu natomiast nasz pomysł tutaj w ramach uczelni Fahrenheita jest, żeby troszkę ujednolicić funkcjonowania centrów transferu technologii każda uczelnia posiada taką jednostkę, która zajmuje się wdrażaniem rozwiązań okazało się, że piszą zarówno umowy jak, szukając potencjalnie kooperantów jest nam łatwiej to zrobić razem robią coś rodzaju 1 okienka, czyli na dowolnej osoby z zewnątrz poszukujące kontaktu z marką od medycznych po technologiczne po to, pytania dotyczące zarządzania organizacji czy prawnych niuansów do wyjaśnienia to jedno okienko pozwala przez centrum transferu technologii chroni chowane do 3 uczelni przekazać jasny Jasną ofertę na tutaj wielu środowisk słyszymy opinię, że bardzo fajnie, że nareszcie nie musi szukać, której Kate czy, w którym miejscu, w którym wydziale mogę nabyć osoby tylko będę mógł zostać skierowany i dojść do potrzebnych dla mnie rozwiązanie w sposób bardziej zsynchronizowany czy to się szybko poprawi mówimy o tym ekosystemie relacji BIZnest nauka szybko nie, ale wraz z zamożnością wraz z poprawą konkurencyjności naszego przemysłu jestem tutaj zdecydowanym optymistą, szczególnie że nadchodzi naprawdę boom energetyczny to są zarówno elektrownie wiatrowe posadowione na wszelkie Bałtyckim jak jądrowe elektrownie również pełni północnej części Polski jak również elektroenergetyczne system, który trzeba będzie wybudować, którego nie ma, żeby można było tę energię rozprowadzić po całej Polsce i włączyć się system europejski także bardzo wiele tematów się teraz pojawiło, które mam nadzieję zaowocują tym, że ta relacja biznes nauka się poprawi jeszcze raz mówię my chcemy to jedno okienko zrobić wspólny, a czym zajmuje się konwent gospodarczy powołano powołany przy związku uczelni Fahrenheita panie profesorze konwent ma bardziej charakter doradczy my mieliśmy konwent gospodarczy na Politechnice gdańskiej tak rozmawiając z kolegami rektorami GUMed dwóję UG wiedzieliśmy, że lepiej zrobić od razu szerzej, ponieważ wiele wątków gospodarczych wiele rozmów przeplata się osobą jest łatwiej spotkać bardziej, które ukierunkować działania wspólnie, więc rola konwentu jest tym raczej doradcza i raczyli próbująca zrealizować wspólne duże inicjatywy takim przykładem z czasów wcześniejszych była dyskusja o zagospodarowaniu dolnej Wisły i tutaj konwent gospodarczy zorganizował naprawdę olbrzymią konferencję zaprosił wiele władz ministerialnych samorządowych i właściwie dyskutowane kierunki rozwoju były podkładką do tych kolejnych inwestycji dużych realizowanych to myślę, że tą samą funkcję pełni teraz czy koordynować zachęcać zarówno inwestorów jak firmy do takiego bezpośredniego dialogu z nami wszystkimi 3 uczelniami razem to jeszcze zapytam o 1 rodzaj relacji z władzami samorządowymi bo kiedy przeglądam państwa materiały publikacje dotyczące związku uczelni to dużo można tam znaleźć także takiej woli przyczynienia się do rozwoju regionu i jak ta współpraca z samorządem wygląda i jak może, jaki może dać efekt w przeszłości prof. Piotr Stępniewski to teraz ja krótko wygląda znakomicie my jesteśmy doprawdy zbudowani tym jak szybko jak i w relatywnie łatwo udało nam się przekonać samorządowców do idei wspólnie niania potencjału naukowego to w Gdańsku ja myślę, że by po stronie zarówno marszałka województwa pomorskiego pana Mieczysława Struka, jaki pani prezydent miasta Gdańska to również pewnego rodzaju komfortowa sytuacja, kiedy rozmawia tak naprawdę 1 partnerem jest trzymać czy 8 jednocześnie nie, a zatem my to jedno okienko by, do których do tego nawiązywał mnie dyrektor Wilder przy okazji komentowania tych relacji z ośrodkiem gospodarczym również tutaj nie jest z pewnością bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem komunikacji my od samego początku staramy się zabiegać o bardzo aktywny udział naszych samorządowców my to miało miejsce chociażby w słynnych debatach, ale Kajkowski, które prowadziliśmy kilka miesięcy temu to był 3 debaty na każdej uczelni odbyła się 1 i każda z nich otwierana była przez właśnie przedstawiciela samorządu i wydaje mi się i władz wojewódzkich również wydaje się, że nie wszyscy byliśmy niezwykle zbudowani i nie usatysfakcjonowani tak dużą atencją samorządu i by tymi myślami, które usłyszeliśmy, które przykuwają się już dzisiaj konkretną ofertę współpracy wszystko przez mówiło o wielkim boomie energetycznym czy energii osobowej, ale również czy elektrownia jądrowa, która lada chwila ma powstać w województwie pomorskim wszędzie tam, gdzie ta wiedza ekspercka jest pożądana przez władze samorządowe nie kierują one swoje swoje pierwsze zapytania o wsparcie właśnie do związku związku Marek Kalita już dzisiaj pod auspicjami Fahrenheita informowaliśmy grono ekspertów do oceny raportu środowiskowego związanego z budową elektrowni jądrowej robimy to na prośbę życzenie pana marszałka Struka myślę też takich przykładów tej współpracy już właśnie ośrodka czy wspólnoty fanek High walk High tezy zarówno miasto, jaki region jest przynajmniej kilka i ja osobiście myślę, że koledzy podzielają pogląd jest naprawdę by zbudowany postawą postawą samorządu w tym zakresie ja wiem, że jestem inżynier generalnie te liczby lubię, ale proszę spojrzeć na to jakby pozytywnie, bo miasto osobie pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz zadeklarowała już właściwie dopięliśmy wszystkie dokumenty użytkowe mieszkania dla studentów, którzy przyjeżdżają na stypendium Fahrenheita, które również finansuje miasto także ten konkret to jest to co mówi tak chcemy robimy razem także władze samorządowe są niezmiernie pomocne w tym procesie zbliżamy się panowie do końca naszej rozmowy powoli dlatego na koniec poprosiła bym wszystkich panów by powiedzieli krótko, jakie mają marzenia związane związkiem uczelni Fahrenheita prof. Marcin Gruchała na jaw bardzo chciał, żeby udało nam się rzeczywiście do tej kolejnej ewaluacji uczelni utworzyć federację i żebyśmy nie byli trzecią uczelnią w kraju nas byśmy byli pierwszą uczelnią w kraju, żebyśmy awansowali w tych rankingach dla, które oczywiście, dla których nie pracujemy, ale one są ważne mogliśmy usłyszeć, acz znacznie znacznie wyżej niż ta 5 pozycja prof. Piotr Stępniewski to wy kategorii realnego planu rektor Gruchała powiedział pewnie to co zakładany tak, ale zawsze ograniczonego zdarzeniami do jak wszystko się uda zrobić, o czym przed chwilą Ameryki pH odpowiedział no to życzyłbym sobie, żeby pierwsza współczesna nagroda Nobla z dziedziny nauk przyrodniczych czy ekonomicznych właśnie trafiła do uczelni w kraju jest prof. Krzysztof Wilde, a mi się marzy, żeby nasza pozycja była tak silna mówił o międzynarodowej pozycji, żeby byliśmy konkurencyjni technologicznie rozwiązaniami różnego rodzaju nasze 3 uczelnie tematach, których pracują tak, żeby ludzie byli zamożni żyło im się szczęśliwie prof. Krzysztof Wilde rektor Politechniki gdańskiej był z nami dziękuję za rozmowę panie rektorze dziękuję bardzo, prof. Piotr Stefanowski rektor Uniwersytetu gdańskiego również dziękuję dziękuję uprzejmie oraz prof. Marcin Gruchała rektor gdańskiego Uniwersytetu medycznego dziękuję panie rektorze bardzo dziękuję, a rozmawialiśmy o związku uczelni Fahrenheita, które 3 wymienione uczelnie tworzą UE ja bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas dodam, że program wydawała Małgorzata Połczyńska sprawy różne powrócą za tydzień, bo zawsze w każdą niedzielę tuż po dziewiętnastej możemy się usłyszeć rzeczy dobrego wieczoru do usłyszenia zatem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SPRAWY RÓŻNE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA