REKLAMA

"Potrzebujemy szerszego wsparcia dla seniorów. Również ze względu na ich dzieci"

Jest temat!
Data emisji:
2022-12-12 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
1623 jest z nami pan poseł Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej dzień dobry dzień dobry dobry wieczór witam państwa pan poseł jest zastępcą przewodniczącego sejmowej komisji polityki sesji senioralnej oraz politykiem, któremu opieka nad osobami starszymi leży szczególnie na sercu podejmuje różne działania w tym kierunku, a na początek naszej rozmowy chciałabym coś zdecydować działania podejmowane w zakresie opieki geriatrycznej były nieskoordynowane i fragmentaryczne, Rozwiń » a efekty okazały się niewystarczające to zdanie z raportu Najwyższej Izby Kontroli o opiece geriatrycznej w Polsce z kwietnia 2022 roku i chciałbym zapytać, jaką mamy szansę na to, że jeśli wtedy opozycja przejmie władzę to takich komentarzy na temat opieki geriatrycznej, ale też w ogóle opieki nad osobami starszymi nikt nie będzie pisał ja wiem, że pan poseł powie, że będzie lepiej, ale chciałbym też usłyszeć co będzie lepiej to przede wszystkim starzejący się społeczeństwo to jest wielkie wyzwanie i to, że w tej chwili te opinie kontrolerów NIK-u są krytyczna i nie dziwię się temu po pierwsze, dlatego, że bardzo dużo działań jest nie skoordynowanych w Polsce m.in. całkowicie jest oddzielona od siebie sfera usług medycznych od usług opiekuńczych i tak naprawdę wtedy, kiedy pojawia się starość pojawia się choroba, ale bardzo często pojawia się również samodzielność i te 2 te 2 obszary powinny ze sobą współpracować te 2 polityki publiczne, więc to jest pierwsza rzecz integracja usług medycznych i usług opiekuńczych w 2 w naszym kraju nie najlepiej zwykle wychodzi, ale choćby kiedyś kiedyś mieliśmy Ministerstwo Zdrowia opieki społecznej to były lata dziewięćdziesiąte później weszliśmy taką politykę resortową z 1 strony właśnie zdrowie z drugiej strony tzw. polityka czy polityka społeczna, której częścią są te wszystkie świadczenia usługi opiekuńcze po pierwsze, uświadomić, że przed nami wielkie wyzwanie jak powiedziałem w tej chwili to się 9 000 000 seniorek seniorów, czyli osób powyżej sześćdziesiątego roku życia, a będzie obecnie 5640% ludności naszego kraju ma mieć powyżej sześćdziesiątego roku życia no właśnie, czyli będziemy szli ulicą i to czwarta osoba będzie już 60 latkiem, czyli będzie osobą starszą, czyli będzie osobą, która potencjalnie na jeszcze będzie mogła być na rynku pracy pewnie będziemy pracować dłużej, ale z drugiej strony wielkie wyzwanie dla państwa nie tylko dla systemu emerytalnego, który pewnie nie będziemy rozmawiać, ale również wspierania na wspieraniu rodziny w opiece nad seniorem szczególnie myślę oceniał że, które mają z wielochorobowością, czyli takim idealnym kandydatem na pacjenta geriatrycznego w Polsce drogeria, którą zawsze były były problemy zwrócił na to uwagę nawet tym Jurek Owsiak wielka orkiestra Świątecznej pomocy wtedy, kiedy jedna z dedykowanych zbiórek właśnie służyła wspieraniu oddziałów geriatrycznych odpowiedni sprzęt, bo tak naprawdę problem nie był nie był zauważany oddziałów geriatrycznych jest cały czas bardzo mało czasami powstają po tzw. podmiot pod oddziały geriatryczne na oddziałach internistycznych, ale takim elementarnym badaniem, które powinno być wykonywane dla pacjenta z wielochorobowością jest całościowa ocena geriatryczna czy też jest problem, bo ona na geriatrii jest to standard, ale już na innych oddziałach tego się nie praktykuje jeszcze trudniej jest to zrealizować w ramach w ramach poradni i nadal geriatry trzeba mieć skierowanie od lekarza po to, więc jest bardzo dużo tych utrudnień to jest 1 kwestia druga kwestia to jest i to to są to to jest tzw. brak całościowego planu w odniesieniu do osób z chorobami otępiennymi w każdym kraju na Zachodzie Europy Unii Europejskiej jest coś takiego jak Alzheimer plan, czyli plan alzheimerowski, który szczegółowo też jak ty w Polsce też miał być Polska w ogóle jednym z ostatnich krajów w ramach Unii Europejskiej która, która nie ma takiego całościowego planu alzheimerowskiego ba nawet można powiedzieć dekadę temu tutaj 2014 roku organizacji alzheimerowskich radzą z ekspertami przygotowali taki obywatelski plan alzheimerowski do tej pory mimo wielu monitów również naszej strony ze strony komisji polityki senioralnej ten plan został przygotowany wiemy dlatego też kwestia niechęci od środków tym roku roku byłem na debacie w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wyjaśnienie Ministerstwa Zdrowia było takie mamy Narodowy plan na Narodowy program zdrowia, jakby są tam jakieś działania dedykowany które, które mogą być powiązane z debat rzeczywiście nie mamy cały czas planu alzheimerowskiego efekt jest taki, że w Polsce Alzheimera czy inne choroby otępienne czy euro regeneracyjne diagnozuje się za późno na takim już zazwyczaj etapie, kiedy tak naprawdę nie jest już za późno, żeby skuteczne leczenie wdrożyć ba bardzo często jest także rodzina opiekunowie są pozostawieni sami sobie cały ten ciężar opieki nad osobą najbliższą, która cierpi NATO na tą na tę chorobę spada właśnie na nich no i nie mamy tego całego systemu wsparcia, który funkcję na Zachodzie jak urlopy wytchnienia owe jak asystent osoby niesamodzielnej to są wszystko takie wyzwania które, które są bardzo potrzebne wymagają koordynacji na poziomie krajowym jeśli chodzi o finansowanie, ale również na poziomie tym lokalnym, bo ten system wsparcia tych wszystkich osób powinien być na poziomie lokalnym oczywiście to jest sprawą kluczową samorząd musi mieć na to środki hala takie ramy poza pewną pomocą jest dobrze czy to są wszystko rzeczy, które można by zrobić już teraz przynajmniej część zniszczone wymagają jakiejś dłuższej perspektywie czasowej nie to jest moim zdaniem kwestia woli politycznej ja na pewno deklaruje mogę zadeklarować to w swoim imieniu ale, ale pewnie Platformy Obywatelskiej całej koalicji Obywatelskiej, że kwestia starzejącego się kwestię starzejącego się społeczeństwa będą będą traktowane priorytetowo, bo w starość ma różne oblicza z 1 strony jest staroście, kiedy więcej mamy czasu, kiedy możemy realizować swoją pasję w Polsce funkcjonuje tzw. fenomen uniwersytetów trzeciego wieku ponad 500 tego typu właśnie uniwersytetów takiego kształcenia Ustawicznego osób dojrzałych mamy rady seniorów za moją sprawą również została zmieniona u.s.g. Rady Gminy na wniosek seniorów na was własne inicjatywy mogą takie Rady Gminy jako ciała konsultacyjne doradcze i inicjatywny powoływać, ale z drugiej strony jak powiedziałem brakuje brakuje kompleksowych rozwiązań w kwestiach opieki długoterminowej cały czas niezrozumiałe są bardzo często taki niezbyt jasne podziały między właśnie usługami medycznymi, do których kwalifikuje się zakłady opiekuńczo-lecznicze zakłady pielęgnacyjno opiekuńcze, a z drugiej strony mamy sferę tej właśnie powiedziałem polityki społecznej, gdzie w, której funkcjonują domy pomocy społecznej inna kwalifikacja inne finansowania z 2 różnych źródeł z 1 strony jest NFZ z drugiej strony jest samorząd terytorialny, a pacjent czy powiedziałbym rywale, bo tak się mówi o mieszkających w domach pomocy może niebywale stania w mieszkańcach domy pomocy bardzo podobny bardzo podobnych Stanach jest jak powiedziałem brakuje też tutaj integracji i taki powiedziałbym spójnych rozwiązań i pan powiedział Panie Pośle, że to jest czy przybędzie kwestie polityki senioralnej priorytetem Platformy Obywatelskiej opozycji ja nie mam takiego wrażenia na w w tej chwili do więcej mówi się choćby o polityce klimatycznej czy wiadomo z oczywistych względów w polityce energetycznych energetycznej mam wrażenie, że te kwestie dotyczące opieki są gdzieś na dalekim horyzoncie w odniesieniu do poziomu chociażby to są to są sprawy najbliższa nam powiedzą co jeszcze, że wszyscy wszyscy chcemy klimatu chcemy czystego owym powietrza w tym odpowiedzialnej polityki energetycznej, ale z drugiej strony problemy ludzkie dzieją się tu i teraz nasze to nie jest tak i ich nie załatwiono Uniwersytet poradzimy sobie, że to świadomie to nie jest problem wyłącznie starszego pokolenia nie problem 80 latków, którzy zazwyczaj już mają właśnie wielo chorobowość, czyli 23 czasami 4 choroby takie przewlekłe, ale to jest problem ich dzieci, którzy są wieku załóżmy 5560 lat jeszcze na rynku pracy jeszcze chcieli popracować, ale muszą się często opiekować swoimi swoimi chorymi rodzicami to jest problem mówi wnuków, którzy którzy, w których jak życie też w dużej mierze związane właśnie z opieką często nas z tym rodzicem czy też czy też dziadkiem, więc taka kompleksowa polityka senioralna ujmowane w sposób w sposób taki powiedziałbym całościowe ex jest rozwiązaniem dla wszystkich pokoleń ona jest równie ważna jak powiedziałem dla tych, którzy którzy, który dotyczy bezpośrednio, ale również ich opiekunów osób wspierająca codziennej rzeczywistości moi poprzedni rozmówca wskazali kilka propozycji i problemów Marcel Andino Velez mówił o tym, że mamy emerytki te wczesne emerytki sześćdziesięcioletni, które można by zaangażować to opieki nad starszymi seniorami z kolei pan dr Paweł Grabowski mówił o problemie z do z brakiem kadry lekarzy pielęgniarek, które odbija się również nad i na opiece nad seniorami ne czy co pan jak pan by skomentował te uwagi propozycje i to będzie już ostatnie odpowiedz ja przede wszystkim mamy problem w Polsce zasadniczy z te z białymi zawodami mamy problem właśnie z pielęgniarkami, których wiek lawinowo rośnie każdego każdego roku i ta liczba pielęgniarek, które wychodząc z zawodu i tych co chodzą jest absolutnie nie współmierna, więc tutaj muszą być zachęty muszą być lepsze godne płace lepsze warunki płacy, bo też to polega też na tym, że bardzo dużo osób studiuje pielęgniarstwo wciąż uczy się pielęgniarstwa jednocześnie już w trakcie nauki myślą o emigrację emigrację oczywiście zarobkowej nie tylko ze względów finansowych również warunki pracy, które polskie placówki medyczne nie oferują więcej dotycząca trzeba stworzyć absolutne zachęty tak samo dla specjalizacji geriatria były legł czasami, nawet jeżeli są dostępne miejsca na to specjalizacji nie ma chętnych ponieważ, ponieważ nie jest jakoś preferowana finansową specjalizacja wymaga gigantycznej wiedzy jak powiedziałem wymaga nie tylko wiedzę czerni stycznej, ale również innej wiedzy specjalistycznej, więc i to i stresie łączy 1 ważna kwestia to będzie nasz mors w kwestii mnóstwo pieniędzy w Polsce jest po prostu marnowany jak też kontrole poselskie, które prowadzimy on ukazały że, że mnóstwo środków po prostu idzie na rzeczy, które nie powinny mieć miejsca dla szpitale tymczasowe budowane za 100 000 000, które przyjmowały w ciągu całego swego funkcjonowania w 22000 pacjentów takie kwoty można byłoby budować nowe szpitale powiatowe, a nie tymczasowe rozwiązania, które przyniosły żadnego żadnego uzasadnienia i stajemy razem kończymy, więc stety el oglądamy każdą złotówkę 2× po to, żeby ją wydawać sprawnie po to, żeby kolskim seniorom po prostu ten okres życia był dla nich jak najlepsze jak najbardziej aplikowany to mówił poseł Michał Szczerb Szczerba z koalicji Obywatelskiej bardzo dziękuję dziękuję serdecznie program jest temat przygotował Maciej Jarząb zrealizował Adam Szura teraz informacje Radia TOK FM po nich jeszcze więcej sportu i Szymon Kępka ja nazywam się Agata Szczęśniak zapraszam za tydzień Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: JEST TEMAT!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA