REKLAMA

Jak Kreml wykorzystuje rosyjskich emigrantów?

Światopodgląd
Data emisji:
2022-12-13 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:27 min.
Udostępnij:

Co pokazują badania diaspory rosyjskiej? Jak emigranci z Rosji wspierają rozwój rosyjskiego biznesu na bliskim wschodzie? Co z emigracją antywojenną?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Ka świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz zgodnie z zapowiedzią łączymy się teraz z dr Magdaleną Lachowicz dzień dobry dzień dobrach dr Lechowicz jest Wschodu znawczynią związanym z uniwersytetem Adama Mickiewicza w poznanie tak jak państwo coś jeszcze będziemy rozmawiać o powiedzmy rosyjskiej diasporze głównie w państwach ościennych i zaczął od pytania może ilu Rosjan wyjechało na nie tylko na wakacje, ale powiedzmy wyemigrowało po 24lutego, jakie są szacunki dzień Rozwiń » dobry dzień dobry wszystkim słuchaczom bardzo dziękuję za zaproszenia pytanie jest niezwykle trudne, a dlatego, że mamy problemy z oszacowaniem ze względu na dostęp nadana oczywiście dane są bardzo mocno rozbieżna dane pochodząca ze statystyk przede wszystkim migracyjnych federacji rosyjskiej tutaj są mocno nierzetelne wydaje się, że znacznie zawyżona będzie w tych statystykach standardowo od lutego 2022 roku, a tam turystyczne migracja, która dzisiaj wiemy o tym w Europie nie jest migracją, którą można by było tak zakwalifikować nie mamy też statystykach rosyjskich takie kategoria deklarację migracji, a stałych regulacyjnych, ale sezonowych od 2009 roku w związku z tym bardzo trudno jest tutaj wnioskować nam, a ile osób realnie wyjechały wyjechało wiemy, że te szacunki mogą sięgać nawet 7700 000 od września samego 2022 roku mają od cywilizacji od momentu mobilizacji, a i tak, że tutaj od momentu mobilizacji zmieniły się wydaje się też kierunki i grupach migrantów rosyjskich w związku z tym, że głównym tutaj kierunkiem po mobilizacji stała się państwa właśnie bliskiej zagranicy, czyli Kazachstan Armenia Uzbekistan Gruzja, ale także Turcja, chociaż mogą to być też państwa tranzytowa ta, do których łatwiej było przenieść się w momencie mobilizacji do dziś tak, a natomiast wcześniej było to państwa, a głównie Turcja, bo tutaj takim państwem tranzytowym państwa bałtyckie i Finlandia, które pozwalało Rosjanom do 221września łatwiej dostawać się do Unii Europejskiej oraz pani bada te diasporę i tu jest kilka wątków, ale myślę, że 2 nie wiem czy zdążymy omówić czy przy pani zaproszenie na kolejną rozmowę, dlatego że 1 aspekt to jest oczywiście na ile te obawy niektórych z państw społeczeństw czy rządów, że z tego mogą być kłopoty, że Rosja może wykorzystać swoich rodaków czy z swoich ludzi w przyszłości do jakiś działań powiedziałbym wrogich, a z drugiej strony na ile gdzieś na emigracji rodzi się poważna konkurencja czy poważne zagrożenie dla Putina czy 22 sprzeczne kierunki i zaczęłam tego pierwszego pytania ja i jak to, że w tych krajach ościennych to właśnie są setki tysięcy więcej Rosjan co z ja jak to wygląda z perspektywy Kremla na ile państwa mają powody niepokoić, a moim zdaniem mają bardzo duże powody to oczywiście nie niepokoić, dlatego że musimy być świadomi, że federacja rosyjska reżim Putina przygotowywał to struktura diaspora lojalnej diasporę pro reżimowej diaspory przez długie lata do stałego współpracował Ania z ze spełnionym, a strukturą administracji Państwowej federacji rosyjskiej jak widzę potężne zagrożenie kilku ważnych aspektach mam instytucjonalizacja, która opiera się konkretna stowarzyszenia instytucja formacie, czyli mamy znaną państwu o fundację rosyjski świat, która została powołana w 2007 roku mamy teraz zatrudnić stworzyli Federalną agencję do spraw WNP rodaków żyjących za granicą i międzynarodowej współpracy humanitarnej instytucja dość długiej nazwie i mamy światową radę Koordynacyjną rodaków rosyjskich, do której zmierzam ta ostatnia jest platformą konsolidując chcą diaspora tą właśnie lojalną wobec reżimu i realizującą z powodzeniem wydawałoby się do 2022 roku, a dynamicznie przyspieszającą obecnie po lutym 2022 roku swoje działania swoje procesy konsolidacji już bardzo różnych formatach ich bardzo różnych kierunkach, które wydają się dla tych państw bliskiej zagranicy dosyć niebezpieczna mamy wzmacnianie bardzo głębokie biznesowych gospodarczych powiązań mamy umocnienie dotychczasowych więzi gospodarczych, czyli takie 2 kierunki budujemy nowe więzi i umacnia to co było do tej pory mamy przede wszystkim koncentracja tam, gdzie w gruncie rzeczy Unia europejska Europa ma problemy z dyskusją to znaczy w regionie Afryki w rejonie Azji Azji centralnej, ale także Azji południowo-wschodniej w rejonie Ameryki Łacińskiej i tutaj z powodzeniem działa światowa rada Koordynacyjna rodaków rosyjskich nie tylko tutaj znajduje się także i członkowie znajdują się także Europie, ale tutaj koncentrują się, a takie bardzo silna biznesowo biznesowe powiązania propagandowe powiązania, a z 1 strony to jest cały czas konsolidacja wokół dla nas niebezpiecznej idei na polityki historycznej tak, czyli ta telewizyjna i polityki upamiętniania drugiej wojny światowej, ale także opartej o tzw. zwrot konserwatywne przypomnę tylko państwu, że właśnie w listopadzie 2002. roku prezydent Rosji zatwierdził ramy polityki Państwowej, która ma ochronić wzmocnić tradycyjne wartości duchowe moralne wydaje się, że ta spora i te struktury również będą tam zwrot konserwatywną umocnienia walczyć tak i to aktywnie no i przede wszystkim, a migracja jest spora w tych krajach funkcjonuje i funkcjonować będzie myślę jako narzędzia upowszechniania programu repatriacji, czyli ściągania tych, którzy są dla Rosji potrzebni tak, którzy są wobec Rosji lojalni czy ta polityka jest w szerszym takim polu globalnie prowadzona tylko w Azji nie jak chciała powiedzieć o tym, że skład Azji w 2 skład przepraszam rady 2022 roku to jest oczywiście na czele stoi federacja rosyjska, ale członkowie pochodzą z takich krajów jak Kirgizja Bułgaria Łotwa Norwegia Francja paru Białoruś Włochy obok taco Brazylia Tadżykistan Republika Kongo Ukraina katar Korea Kanada Niemcy i Izrael Kazachstan Hiszpania Kamerun Gruzja stany Zjednoczone i chciałabym skończyć tym, że nikt z tej rady dotychczas nie wystąpił więc, dlaczego pani podkreśla jeszcze przyszła kolej chciałabym podkreślić, dlatego że rada ma bardzo silne nie taki charakter propagandowy dzisiaj wydano oświadczenia rozum rzecznikowi członkami są w jakiejś osoby członkowie są członkami są, a osoby, które koordynują organizacje rosyjskojęzycznych i organizacja tzw. rodaków tutaj oczywiście kwestia ustawodawstwa federacji rosyjskiej kogo do tych rodaków będziemy uznawać, ale konsolidują konkretne organizacje, które działają z powodzeniem robią bym rozłączenia przeprowadzają projekt, czyli terytorium tych krajów struktura się trzyma mocno czyta struktura wpływu na na różne sposoby tak jak pani wskazała poprzez ten skory tylko pytanie jest, bo to jest oczywiście ten bardzo trudny moment na przypisywanie odpowiedzialności zbiorowej nie wiemy dokładnie, jakie mają poglądy wszyscy te setki tysięcy głównie mężczyzn, którzy wyjechali, więc tutaj jak jak to oszacować ten to potencjalne zagrożenie jak reagować na to to znaczy chodzimy po chciał poproszę jakiś kontakt do tego, o czym pani mówi no właśnie, żebyśmy zrozumieli co się zmienia w związku z tym, że te setki tysięcy ludzi są w tych państwach jak Kazachstan Kirgistan teraz dodatkowe ma pani rację to znaczy po pierwsze, jesteśmy w stanie od 21września wydaje misia, tym bardziej czyli od momentu wprowadzenia mobilizacji i ucieczki przed udziałem po prostu fizycznym w wojnie, ale także od lutego od eskalacji militarnej, bo przypomnę, że przecież wojna to rok 2014 od lutego 2022 roku nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, kto i, jakimi poglądami rzeczywiście wyjechał tak jak i prosi społeczne mają tę grupę na pewno jest to grupa zróżnicowana takie podgrupy, które tutaj widzę to na pewno ci, którzy od 2014 roku żyje hali także do kraju bliskiej zagranicy głównie tutaj państwa bałtyckie, ale nie tylko, którzy uciekali przed tzw. ustawami represyjnymi i tak, czyli mówię tutaj o ustawach o agentach zagranicznych mówię o ustawie, o którym śmiało mówię tu także o potem nowelizacja, która uderzy chociażby osoby fizyczne, a im także nadawano status agenta zagranicznego tylko powiem rozszerza ten agent zagraniczny to jest ktoś, kto z pomocą funduszy zagranicznych finansowego finansowego wsparcia realizował trzeba często w mediach bądź trzecim sektorze głównie trzecim sektorze, czyli w organizacjach pozarządowych realizował projekt o różnym oczywiście o charakterze to jest są osoby, która zaczęła wyjeżdżać już wcześniej i zaczęła funkcjonować i tworzyć właśnie to dzisiaj nazwała ten to anty wojenną migracja natomiast po lutym tak i po wrześniu 2022 roku ta migracja ten kontakt się nam całkowicie zmienia po pierwsze mamy osoby, które uciekają ze swoim biznesem tak jak w przypadku Kazachstanu przed sankcjami europejskimi, czyli jest to mały średni biznes wiemy ze statystyk kazachskich, że takich osób Rosjan z obywatelstwem rosyjskim tutaj unikała wezwał Rosjan, ale rzeczywiście obywateli z obywatelstwem rosyjskim wyjechało 160 000 do września do samego Kazachstanu tak przy czym możemy oczywiście tutaj jeszcze przez spojrzeć na statystyki zarejestrowanych podmiotów gospodarczych rejestrowanych przez obywateli rosyjskich już funkcjonujących jako podmioty kazachskie no oczywiście ta trzecia fala to jest to pytanie tak, bo z 1 strony jest to z pewnością społeczność to są obywatele anty wojenni tak, ale z drugiej strony to są ci, którzy po prostu tak popierają reżim, którzy się z nim zgadzają nie protestują natomiast po prostu protestują nogami powiem kolokwialnie tak i nie chcą uczestniczyć po prostu w działaniach wojennych to są ci mężczyźni, o których pani redaktor wspomina natomiast to jest tylko 1 grupa, a ja tutaj widzę bardzo duży duże zagrożenie dla poszczególnych państw, w których które wymieniłam w związku z bardzo o takim efektywnym bardzo sprawnym działaniem członków rady Koordynacyjnej, a rodaków w na arenie biznesu, bo ja chciałabym tylko uprzytomnić państwo tak powiedzieć, że chociażby tak mamy tutaj konkretne osoby zaangażowane w działalność rady 2022 roku nie zresztą nie od 2022, ale wcześniej, które są odpowiedzialne za stwarzanie bardzo silnych powiązań biznesowych to chociażby pan Michał Drozd już za powiązania z Chinami to jest budowanie takich mostów inwestycyjnych pomiędzy podmiotami rosyjskimi, a chińskimi ze wsparciem całkowitym tutaj wsparcia całego procesu inwestycyjnego to jest bardzo ciekawy przykład powiązań biznesowych rady, czyli Igor i jego rok i emiratem arabskie Zjednoczone Emiraty arabskie to jest taka osoba, która pracowała wiodących firmach motoryzacyjnych zajmowała wysokie stanowiska już przedstawicielstwa międzynarodowych firm w regionie bliskiego Wschodu Afryki, a właśnie od 2015 roku od momentu, kiedy Rosja zaczyna TOK to ten konflikt mamy jest szefem ten człowiek jest szefem grupy roboczej współpraca patronat handlową gospodarczej bardzo bardzo silnia wspiera rozwój biznesowych gospodarczych powiązań już tutaj podmiotów tak trwałych podmiotów rosyjskich z PiS sam Azji w Azji zachodniej i bliskim Wschodzie mamy, chociaż były osoby, które są powiązane bezpośrednio z partią 1 racja, ale w tym nic niepokojącego tak na koniec pomyślmy zaraz skończyć przynajmniej część w sektorze oraz wstrzymujących emigrant z perspektywy tych państw przyjmujących to jest rozszerzenie siły ekonomicznej federacji rosyjskiej ja przypomnę może może powiem w jakim kontekście to mówię w październiku 2022 roku mamy szczyt szczyt Azja Centralna Rosja się odbył w Astanie, a który omówił bardzo silną współpracę regionalną no właśnie z 1 strony oczywiście w takim obszarze zwalczania terroryzmu ekstremizmu i niepodległej migracji handlu narkotykami, ale z drugiej strony tak bardzo silna forum eksperckie, które mówiło o pogłębieniu kształcenia, czyli współpracę w obszarze kształcenia młodzieży współpraca akademickiej i przede wszystkim o pogłębieniu właśnie współpracę Rosji z krajami Azji centralnej w zakresie gospodarki bezpieczeństwa Regionalnego rozwoju kapitału ludzkiego Inter akcji na polu informacyjnym to będzie tylko prowadziło to bardzo silnego wzmocnienia tak diaspory rosyjskiej powiązanie Rosji jest konkretnymi państwami, które tradycyjnie nie znajdowały się jeszcze w obszarze no właśnie naszego europejskiego silnego wpływu tu 3 kropki będziemy wracać mam nadzieję do tej rozmowy dziś bardzo dziękuję dr Magdalena Lachowicz Wschodu znawczyni Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu państwa gościnią transformacja atak na świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA