REKLAMA

Wolontariat pracowniczy – jaka jest rola pracodawcy w aktywności społecznej pracowników?

Dobry Pracodawca
Data emisji:
2022-12-14 09:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
33:55 min.
Udostępnij:

Wolontariat pracowniczy obecny jest w Polsce od kilkunastu lat, wciąż jednak nie wszyscy pracodawcy wiedzą, z czym on się wiąże. Czym jest wolontariat? Kto odnosi z niego korzyści? Jakie koszty ponosi pracodawca w związku z wolontariatem? Na te pytanie w najnowszym odcinku podcastu „Dobry Pracodawca” odpowiada Karol Krzyczkowski – Starszy Menadżer Projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prowadząca Marzena Mazur pyta swego gościa także o to, jakie formy wsparcia zapewnia pracodawca pracownikowi w ramach wolontariatu. Ekspert przytacza także konkretne przykłady działalności w ramach wolontariatu oraz wyjaśnia, co o relacjach między pracodawcą a jego pracownikami mówi sposób wdrażania wolontariatu. Zapraszamy do słuchania Rozwiń »

Partnerem podcastu jest OLX. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
partnerem podcastu jest OLX serwis z ogłoszeniami o pracę dobry pracodawca zaprasza Marzena Mazur w audycja dobry pracodawca przy mikrofonie Marzena Mazur witam państwa bardzo serdecznie porozmawiamy dzisiaj o wolontariacie pracowniczym wolontariat pracowniczy jest obecny w Polsce już ponad kilkanaście lat wydawać by się mogło, że większość firm doskonale orientuje się w tym temacie, ale wcale tak nie jest ciemny wolontariat, kto odnosi z niego korzyści, jakie koszty ponosi Rozwiń » pracodawca albo pracownik w ramach wolontariatu o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy o państwa moim gościem jest pan Karol Krzyczkowski starszy menadżer projektów forum odpowiedzialnego biznesu dzień dobry dzień kadrę panie Karolu czym jest wolontariat pracowniczy wolontariat pracowniczy jest taką formą podejmowanych przez pracowników aktywności społecznych, którą wspierali pracodawca to jest taka najbardziej szeroka definicja, ale myślę też najbardziej zrozumiała i dla pracowników i dla pracodawcy, ale dowolna forma np. pracownik rano wstaje mówi no dzisiaj będę pracował społecznie, czyli np. komuś pomogę i dzwonię do firm mówi to biorę wolne, bo idę pomagać jak to wygląda wygląda w ten sposób, że takie działanie musi być akceptowana przez obie strony to znaczy musi być zaakceptowana przez pracownika, żeby się nie zdziwił przez przypadek, że właśnie zrobił coś społecznie ma tego nie było tego świadomy tego nie wiedział z drugiej strony oczywiście pracodawca musi też pozwolić na tego typu działania pracownika ja oczywiście musi zagwarantować pewien rodzaj oczywiście musi mu zagwarantować pewien rodzaj wsparcia takich działań, a my w kontrakcie pracowniczym możemy pokazać 3 takie podstawowe dziedziny, w których wsparcie może być okazany przez pracodawcę pracodawca może zaoferować pracownikowi pewne zasoby, które tam pracownik może się oprzeć, czyli może skorzystać chociażby ze służbowego samochodu ze sprzętu, który jest u jego pracodawcy, ale też takim zasobem jest możliwość skorzystania ze wszystkich narzędzi, które dni taki pracodawca dysponuje łącznie z narzędziami komunikacyjnymi, czyli np. pracownik może za pomocą tych narzędzi zachęcić do tego współpracowników z formacji zespół grupa zrobić coś razem z innymi współpracownikami kolegami z pracy w drugą też do przepraszam jak rozumiem, że jeżeli np. pracownik jest stolarzem pracuje jakiś urządzeniach to pierwsza forma wsparcia oznacza, że może wykorzystać te urządzenia np. do zrobienia rzeczy, które potem będą pomagały innym tak tak, jeżeli pracodawca się na to zgodzi może skorzystać zarówno narzędzi jak czasami z materiałów oczywiście czasami mamy pracowników typowo biurowych wtedy najbardziej tacy pracownicy mogą skorzystać, chociaż za służbowych laptopów telefonów komórkowych, żeby pozałatwiać pewne sprawy ze sprzętu biurowego samochodów służbowych także sami zaplecza socjalnego drugą formą wsparcia jest wsparcie przez fundusze to znaczy, że pracownik chce coś zrobić ona oczywiście czasami takiego działania wymaga też pewnych nakładów finansowych i tu wchodzi pomoc od pracodawcy ile pracodawca oferuje pewien fundusz, który ten pracownik może wykorzystać co ważne ten fundusz nie jest wypłatą takiego pracownika nie pieniędzy szkoleń, które przyjmuje ten pracodawca nie pieniędzmi, które przyjmuje pracownik ten pracownik korzysta z nich jako narzędzia otrzyma pieniądze na to, żeby zakupić ten sprzęt, który potrzebne zakupić pewne rzeczy, które się potem posługuje zapłacić chociażby za transport zaangażować fundusze tak, żeby coś zrobić i trzecią formą wsparcia dosyć oczywistą jest czas oznacza to, że pracodawca oferuje pewien czas godzinę lub dni, kiedy pracownik może zamiast angażować się w pracę taką typowo zawodową zaangażować się właśnie wolontariat w działania społeczne to jest różnie uregulowane różnych firmach od 1 do 3 dni niektóre z firm światowych mają nawet 1 dzień miesięcznie w związku z wojną na Ukrainie też wiele firm rozszerzyło ten czas nawet 1 dnia w tygodniu, kiedy pracownicy właśnie wtedy, kiedy mieliśmy kryzys humanitarny na granicy polsko ukraińskiej byli w stanie się zaangażować o wiele szerzej niż sobie to do tej pory i czy te wszystkie 3 formy wsparcia muszą występować jednocześnie, żebyśmy mówili o wolontariacie pracowniczym to znaczy czy pracodawca musi dać czas pracownikowi pieniądze i możliwość korzystania z narzędzi czy wystarczy jedna z tych form wsparcia, żebyśmy już mogli o tym mówić zgodnie z definicją wolontariatu pracowniczego pracodawca musi wspierać działania społeczne pracownika, ale nie mówi definicja w jaki sposób działanie musi być wspierany, więc zakładamy, że jeżeli przynajmniej jedna z takich form wsparcia jest jest aktywna działa też możemy mówić o wolontariacie pracowniczym i kontrakty mamy przykład naprawdę fajnych działań, kiedy pracodawca daje czas na działania, kiedy ich nie daje takich wolontariusz pracownik działa poza godzinami swojej pracy mamy przykłady, kiedy jest wsparcie finansowe albo tylko wsparcia nie ma kiedy wsparcie rzeczowe albo tego wsparcia nie ma to wszystko zależy już tylko od tak naprawdę kreatywności możliwości takich pracowników, którzy działają robią oni naprawdę fajna rzecz, gdyby mógł pan podać przykłady konkretny przykład firmy działalność w ramach wolontariatu pracowniczego może nawet z firmami, które robią takie rzeczy byśmy mogli zrozumieć nasi słuchacze mogli zrozumieć co może być wolontariatem pracowniczym np. wolontariat pracowniczy narodził się tak naprawdę dużych firmach pierwszym sektorem, który bardzo spopularyzował wolontariat pracowniczy w Polsce był sektor bankowy sektor finansowy dni tak naprawdę do tej pory jest taki sektor, który pewien sposób w Polsce kreuje trendy najbardziej popularnym trendem wolontariatu pracowniczego jest kwestia edukacji pracy z dziećmi własny pracę z dziećmi pracę z młodzieżą i taką formę edukacji jest edukacja ekonomiczna edukacja finansowa, kiedy właśnie pracownicy banku pracownicy instytucji finansowych są wspierani po to, żeby wchodzić do szkół chodzi o organizacji pozarządowych organizować pewnego rodzaju zajęcia edukacyjne warsztaty szkolenia dzieci dla młodzieży pokazującym jak działa edukacja ekonomiczna w Polsce edukujące na temat finansów własnego domowego budżetu własnego budżetu tak to jest właśnie takie działania, kiedy rzeczywiście ci pracownicy są wspierani w postaci czasu i w postaci zasobów, bo niektóre z tych wolontariatu już wynik bywały nawet własne narzędzia niektóre banki mają swoje własne gry edukacyjne, z których korzystają tacy wolontariusze, którzy wchodzą chociażby do organizacji pozarządowych do szkół i drugą formą wolontariatu, a właściwie formą aktywności społecznej, która potocznie nazywana wolontariatem jest takiego typu wolontariat polegające na aktywności zbiórkach publicznych mamy 2 bardzo charakterystyczne duże zbiórki w ciągu roku, które angażują się i pracownicy obywatele w Polsce to pierwsza zbiórka oczywiście wielka orkiestra Świątecznej pomocy druga zbiórka to są wszystkie akcje szlachetnej paczki ją także zaliczane są do wolontariatu pracowniczego ma także zgodnie z definicją samego konta nie są wolontariatem tylko są zbiórkami publicznymi z prostej przyczyny ludzie, którzy od dawna angażują się takie zbiórki przyjęło się nazywać wolontariuszami był to czas jeszcze tak dawno dawno temu, zanim w ogóle zdefiniować sobie wolontariat w ustawie i tak zostało nazwane tych ludzi wolontariuszami, więc forma pomocy też jest przez nas akceptowane wolontariat, więc jeżeli pracodawca wspiera takie działania firmie to koniecznie nastaw się też Andre tam pracowniczą i trzecia forma dosyć też nie oczywista, która się pojawia w Polsce to jest taka forma strony jeszcze trochę mamy problem definicyjne niektórzy pracodawcy nazywamy wolontariatem pracowniczym też nie mamy nic przeciwko temu oczywiście wolontariat jest taką zjawiskiem żywym się cały czas rozwija cały czas się definiuje na nowo, jeżeli popatrzymy na pracowników szczególnie pracowników dużych firm, którzy spędzają ze sobą dużo czasu to oni też wewnątrz swego zakładu pracy swojego pracodawcy tworzą pewnego rodzaju społeczność i jeżeli popatrzymy na taką społeczność poza firmą wolontariat możemy nazwać wszelkie działania, kiedy ta społeczność co zrobi sama dla siebie organizuje się z grupy Samopomocy grupy wsparcia, jeżeli tego tak, jeżeli takie grupy też występują po stronie pracodawcy np. sieci pracownicze grupy pracownicze grupy pracowników zaangażowanych zaangażowanych w jakieś działania, którzy razem ze zgodą pracodawcy spotykają się wewnątrz firmy przekazują takie sprawy chociażby grupę młodych rodziców, a grupy osób należących do LGBT plus grupy pracowników seniorów grupy kobiet, które nawzajem wspierają w rozwoju swej kariery to tego typu działania także możemy zaliczyć do kontraktu pracowniczego przy czym samo jeszcze dosyć niepopularne można powiedzieć dopiero raczkują w Polsce, a do, której grupy zaliczyłbym się takie ambitne działania, o których najczęściej słyszane w przestrzeni publicznej to znaczy np. pracownicy jakiś górny poszli i odmalowali dom dziecka albo dom samotnej matki albo zebrali karmę dla schroniska zwierząt i wyremontowali kojca dla dla psów no, czyli tak, aby do bardziej fizyczna praca z, z którą myślę, że większości ludzi kojarzy się pojęcie wolontariatu pracowniczego tak jak najbardziej wolontariat pracowniczy celowo, unikając wspominania właśnie tych wszystkich remontach malowaniu ścian tylko, dlatego że jest to też pewien taki stereotyp ten ten wolontariat pracowniczy nam w Polsce, a mróz i jeżeli ktoś po raz pierwszy spotyka się z definicją wolontariatu pracowniczego ewentualnie jakiś pracownik słyszał swoich kolegów słucha zróbmy razem jakiś kontrakt pracowniczy tak naprawdę takie straty, które pierwszy staje przed oczami i pójdziemy coś remontujemy wymalujemy malujemy tak albo posadzimy drzewka albo posadzimy drzewka są takie działania, które po prostu są bardzo popularne i bardzo często też, kiedy ktoś myśli o wolontariacie pracowniczym to nie stara się szukać takich aktywności, która rzeczywiście chciałby sam rozwinąć ewentualnie nie szuka potrzeb, które są blisko niego są jego społeczności dosłownie ubogiego domu czasami nie stara się być wolą tracą naprzeciw tym potrzebą, ale po prostu zaczyna powielać to co w jego głosie gdzieś tkwi jako taki wolontariat pracowniczy ma wtedy właśnie szuka koniecznie lokalu do wyremontowania albo jakieś płacić ani, którą można wygrać i posadzić tam trzeba wygrać to celowo, omijając temat widzę, że się udało każde nasze zaznaczam, że to są tylko jedna z przykładów wolontariatu pracowniczego wolontariatu można podchodzić bardzo szeroko łącznie chociażby sprawa Ontario tam wolontariatem pracowniczym jest taki wolontariat, który jest wykonywany nie bezpośrednio w pracy drugą osobą z wykorzystaniem różnych zasobów elektronicznych pracy dla gości w połączeniu online w łączeniu telefonicznym takie działania też można prowadzić Jonas wbrew pozorom stały się bardzo popularna szczególnie wtedy, kiedy mieliśmy okres lokautu, kiedy w ramach lokaty zostaną zamknięte szkoły zarówno nauczyciele jak uczniowie potrzebowali przede wszystkim wsparcia dlatego, żeby się zaznajomić z nową technologię pracowali też mamy przykłady bardzo wielu programów wolontariatu pracowniczego i gdzie pracownice angażowali się do tego, żeby taki system wprowadzić nauczyć obsługi pilotować jak to się wdrażanie po tak już taką szkołę zostawić, żeby efektywnie działania działała z narzuconej jak to wygląda w praktyce firmy czy to jest także organizacja kierownictwo organizacji mówi dobra wprowadzamy wolontariat pracowniczy firma jest zawołanie są dyrektorzy to weźcie zróbcie tam u siebie wolontariat czy też są zazwyczaj inicjatywy oddolne to pracownicy idą do pracodawcy mówią, a my chcielibyśmy właśnie tutaj jakiś wolontariat to wygląda w ten sposób pierwsza nie są to tylko firmy wolą traci pracowniczą staramy się czasami kiepsko nam niestety wychodzić mówi o pracodawcach pracownikach tylko, dlatego że kontrakt pracowniczy może istnieć wszędzie tam, gdzie relacja pracodawca-pracownik w między nie musi koniecznie być firma mamy też przykłady wolontariatu pracowniczych, które działają chociażby w urzędach czy w administracji publicznej oraz w niektórych organizacjach pozarządowych, które także tańszych pracowników takie programy z powodzeniem mogą tam działać, ale wracając dopytania nie da się tego zrobić odgórnie i my mówimy, że wolontariat pracowniczy jest takim papierkiem lakmusowym, który pokazuje, jakie w danej organizacji danej firmie w danej instytucji są relacje między pracodawcą, a pracownikiem, jeżeli te relacje nie są dobre albo jest dużo rzeczy, które można w tych relacjach poprawić to taka forma działania się nie przyjmie będzie ona będzie ona określana właśnie jako nowa forma aktywności, za którą pracownik będzie oceniany, a która może wpłynąć na poziomie wynagrodzenia, która może wpłynąć na postrzeganie takiego pracownika przez czas przełożonego chociażby pani wtedy taki wolontariat na pewno się nie uda zostanie storpedowany już na etapie wdrażania nie ma sensu się angażować natomiast kiedy relacje są poprawne to najczęściej wolontariat pracowniczy jest wdrażany odgórnie, ale oddanie to znaczy, że nie ma takich pracowników, którzy już jakiś aktywności społecznych nie organizują i czasami getta i czasami tej aktywności stają się na tyle duża, że wystarczy wesprzeć to co już jest, żeby taki fundament dla rozwoju wolontariatu pracowniczego w firmie powstał i to co najważniejsza nie warto jest powielacz różnych rzeczy, o których słyszymy nie ma to jest cały czas dążyć do tych remontów malowania sadzenia drzewek, ale warto zobaczyć sobie pracownice po pracownik w wolontariacie pracowniczym i najważniejsze ogniwa pracownik z 1 strony oczywiście naszym pracownikiem reprezentuje firma, ale z drugiej strony jest obywatelem jest elementem społeczności lokalnej ta społeczność lokalna ma jakieś swoje trudności, jakie swoje wyzwania, jakie problemy ma jakieś oczekiwania i jeżeli ten pracownik z tym wszystkim przejdzie do firmy i powie Słuchajcie koło mnie jest taki problem zróbmy to to taki wolontariat pracowniczy na pewno miał będzie miał o wiele większą siłę przebicia wśród jego współpracowników, ale też samej firmie na pewno będzie, a świetną odskocznią do tego, żeby tak jak nasi dalej rozwijać jak wyglądają sytuację, kiedy to ktoś spoza firmy zgłasza się z prośbą o pomoc do konkretnej firmy czy wtedy i firm np. nominował przeto wesprzemy was, wysyłając tam np. osoby, które pomogą czy co i jest jeszcze wolontariat pracowniczy czy też to już są obowiązki w ramach dnia mam świadczeń z obowiązku pracy dla dlatego pracodawcy, żeby istniał wolontariat taki kontrakt rzeczywiście ten pracownik nie organizuje zbiórki organizm jakich rzeczy, które nie wychodzą poza miejsce jego praca to wychodzi na zewnątrz na to czas wrócić uwaga na regulacje prawne, które obowiązują regulacjami prawnymi podstawowymi wiążącymi wolontariat została działalność pożytku publicznego wolontariacie, która jasno definiuje, że w przypadku wolontariatu jakiegokolwiek już nie tylko pracowniczego, ale jest relacja między wolontariusza czy w naszym przypadku naszym pracownikiem, a pewnym podmiotem uprawnionym zgodnie z ustawą tzw. korzystające i wolontariat to jest pewne świadczenia pewne działanie, które taki wolontariusz wykonuje na rzecz korzystającego tymi korzystającymi przede wszystkim są właśnie organizacje pozarządowe, żeby taki wolontariat w ogóle funkcjonował po drugiej stronie, a pracodawca musi mieć partnera społecznego musi mieć kogoś, kto weźmie na siebie obowiązki ustawowe przyjmie tych wolontariuszy, ale też przy okazji tak organizacja zwykle jest organizacją, która organizuje całe działania wolontariuszy, która pomaga w dobrym przygotowaniu takiego wolontariatu zresztą bardzo często właśnie na rzecz takiej organizacji odbywają się też wolontariat, jeżeli to jest remont ten remont na czyją rzecz jest wykonywane najczęściej jest to lokal, który jest przygotowywany na potrzeby jakiś organizacji na potrzeby jakich instytucji, więc tak takie połączenie jest potrzebna i to w jaki sposób połączenia są realizowane w taki sposób ten sektor społeczny jest łączony z biznesem po to, żeby takie działania wolontariatu pracowniczego przygotować zrealizować NATO mamy 2 drogi pierwsza droga jest właśnie taka, że to właśnie wolontariusze już mają swoją opatrzoną organizacje mają tego wolą tak korzystająca mają ten podmiot, który czegoś potrzebuje i oni chcą z tym podmiotem coś zrobić przychodzą praktycznie wszystko to ten pomysł na działania, a z drugiej strony też mamy takie a takie przykłady, kiedy ta organizacja musi sobie deptać ścieżka do firmy musi sobie wydawca tą ścieżkę, żeby pokazać Słuchajcie mamy taką potrzeba wiemy, że wy macie wolontariat pracowniczy obozie macie pewne wsparcie, które może możecie wykorzystać działania społeczne przyjdźcie do nas zróbmy coś razem, a i uwaga cały czas obserwujemy to ta komunikacja ze strony podmiotów społecznych jest adresowana, że podmiot jest przyzwyczajony do tego, że pracuje z drugim podmiotem, czyli w pierwszej kolejności idziemy do zarządu do przedstawicieli wysokiego szczebla gdzieś tam rozmawiamy, że mamy jakąś potrzebę społeczną prawda ani sytuacji zrobić, ale nie zawsze jest to dobry adresat tak naprawdę za ponad teren pracownicze siada wszystkim odpowiadają wolontariusza to są właśnie pracownicy tych najniższych szczebli pośrednich szczebli, którzy są największą grupą angażującą się wolontariat pracowniczy, jeżeli taka organizacja szuka możliwości złapania kontaktu z firm to wcale nie powinna szukać kontaktu z zarządu głównych wysokich szczebli to działów tylko złapać pracowników takich firm, które są najbliżej nich, czyli lokalnego oddziału może pracownika, który jest zaangażowany w działania tej firmy mieszkała tym samym Sheldona, która znajduje się siedziba organizacji albo poszukać wśród rodzin znajomych członków i wolontariuszy, którzy w tej organizacji działają taki kontakt jest na pewno o wiele lepszy o wiele szybszy i lepiej będzie łożyć na jego podstawie podjąć działania co pracodawca tak naprawdę ma z wolontariatu pracowniczego nową z 1 strony, jeżeli wysyła pracowników pozwala im na pracę w ciągu w ciągu godzin pracy to wiadomo, że traci wtedy ten czas pracy, jeżeli udostępnia fundusz ono traci pieniądze, jeżeli jakiś sposób pozwala na korzystanie z narzędzi NATO ponosi ryzyko, że narzędzia owo, a obok sąsiedniego służyć zepsuć albo być wykorzystane nie w tym celu tu do, które do, którego są przeznaczone, a więc wydawać by się mogło, że z punktu widzenia pracodawcy ten wolontariat co nie jest korzystna, a mimo to coraz większa grupa pracodawców decyduje się na to dlaczego o korzyściach możemy mówić na 2 sposoby pierwsze korzyści to są takie trochę łatwiej przekonać pracodawcę, że ten kontrakt się opłaca, że opłaca się wdrożyć w ramach pracowniczych i oczywiście mówimy zawsze taki bardzo górnolotnych celach na zasadzie postrzeganie firmy na zewnątrz, a kwestia public relations w kwestii tego, że firma na pewno chcę być odpowiedzialna społecznie wolontariat pracowniczy jest jedną z form tego zaangażowania społecznego, które firma może realizować, że ma to przecież w strategii ma to jakiś dokument, więc pora przełożyć SOS zapisów na działania to są takie rzeczy, które docierają do zarządów, bo tak naprawdę wolontariat ma jeszcze 1 zaletę, ale ona jest gorsza do sprzedawania wolontariatu to w firmach do zarządu, a mianowicie wolontariat rozwija pracowników wolontariat zawsze daje bardzo duże umiejętności miękkich jest formą inwestycji pracownika jest formalnie go edukacji i rozwoju i mamy na to bardzo wiele badań pokazujących, że rzeczywiście tacy pracownicy lepiej się komunikują między sobą rozwijają swoje umiejętności miękkie swoje umiejętności organizacyjne swoje umiejętności zarządzania i pod tym względem jak bardzo Lubie 1 raport co prawda nie dotyczą wolontariatu pracowniczego, ale pokazuje to zjawisko, które my mówimy o wolontariacie pracowniczym jest to raport analizujący kapitał ludzki szlachetnej paczki trochę stare po 2013 roku, a tam świetne porównania Otóż zrobiona analiza tego, jakie umiejętności rozwinęli wolontariusze zaangażowani w szlachetną paczkę i zrobiono takie porównania że, gdyby organizator chciał rozwinąć te umiejętności tych wolontariuszy nie przez działania wolontariackie nie przez 3 Eton park tylko w formie szkoleń to, zakładając jakąś kwotę za godzinę takiego szkolenia ile takie szkolenie by kosztowało no jest takie porównania właśnie 9 pół 1000 wolontariuszy zadeklarowało podniesienie swoich kompetencji, żeby te kompetencje tą wiedzę podnieść w ramach szkolenia to takie szkolenie kosztowałoby 26 000 000zł no właśnie to najlepsze porównanie co pracodawca zyskuje przez wolontariat pracowniczy, jeżeli chcemy rozwijać umiejętności miękkie pracowników z góry musimy wiedzieć, że takie umiejętności jak organizacja pracy jak zarządzanie jak współpraca z zespołem komunikacja ita pozytywna negatywna, czyli udzielanie, chociaż informacji zwrotnych i nauka współpracy z innymi osobami możemy to zrobić w formie szkoleń, ale dopóki tych szkoleń nieprzytomnie przełożymy na praktykę na działanie to jest tylko wyłącznie w ustawie zatem musi iść ten element praktycznie nie musimy oprócz szkolenia teoretycznego zorganizować też bardzo kosztowna i długotrwałe szkolenia praktyczne albo odpowiednio ułożyć wolontariat pracowniczy, który zapewni temu uczestnikom wolontariatu pracowniczego proszę to zdecydują także nas nauka także nauka i rozwój tych umiejętności już tylko wyłącznie działań spotkałem się też kiedyś takim artykułem, który pokazywał się firmy, w których chciała prężny wolontariat pracowniczy załatwiają w ten sposób dużo rzeczy związanych z sukcesją, czyli wyłapują ze swoich ze swoich Szeregów potencjalnych liderów, których kwotę mogą promować już w ramach organizacji, bo ci też sprawdzili się na właśnie na polu wolontariatu czy do jest pan w stanie potwierdzić, że to jest bardziej też globalna korzyść czy to tylko jakiś wyjątek na pewno tak lidera ciężka jest wyłowić samego CV trzeba go zaobserwować w działaniu i myślę, że najlepszym przykładem na to, że takie wyłanianie liderów działa jest sam fakt, że bardzo wielu przypadkach te zespoły, które przystępują razem z jakich działań w ramach wolontariatu pracowniczego składają się z pracowników różnych szczebli czasami są pan też bardzo wysoko postawieni dyrektorzy koordynatorzy i pracownicy niższego szczebla bardzo często obserwujemy, że ta struktura działania w ramach wolontariatu pracowniczego jest kompletnym zwrócona na czele zespołu zarządzającym całym wolontariatem pracowniczym stoi pracownik niskiego szczebla, a ci, którzy wykonują pracę szanować szeregowego pracownika, których praca jest sam dedykowana, która jest nadzorowana to są właśnie dyrektorzy wysokich szczebli koordynatorzy gdzieś tam regionalny, którzy w roli takich szeregowych pracowników dobrze się sprawdzają, ale z drugiej strony wiemy, że też format taki, że obserwujemy jak ten lider działań możemy ewentualnie podjąć jakieś konkretne decyzje przy czym my zachęcamy też dlatego, że jeżeli ma to pewne przełożenie na rekrutację pracowników na wybory pracowników dalej pracownicy muszą o tym wiedzieć, ponieważ wolontariat sam siebie jest wydarzeniem dobrowolnym nie powinien żaden sposób być połączone z pracą takiego pracownika to znaczy, że niezależnie od tego czy nasz pracownik decyduje się na wzięcie udziału w wolontariacie pracowniczym czy nie decydujecie z różnych przyczyn na uczestnictwo w takim wolontariat cie to fakt ten nie powinien wpływać na ocenę takiego pracownika co tam idzie za jego awanse premie i rozwój jego kariery zawodowej nie zawsze wszystko musi być powiązane wolontariat pracowniczy jest takim torem pytanie równoległe, które się na prace, które idzie do obowiązków pracownika, a nie jest jedną z form pracy dlatego jest wolontariat jest formą dobrowolną, a nie jest wpisany w tego kontraktu umowa o pracę skoro wolontariat jest dobrowolny to pracownicy też muszą z tego coś mieć, żeby przystąpić do wolontariatu, bo oczywiście chcemy sobie myślę, że ludzie bywają altruistyczne, ale skądinąd wiemy, że zawsze to jest jakaś transakcja wymiany, że nawet zachowania altruistyczne przynoszą nam określone określone korzyści i z tego co pan powiedział już wice pierwszą korzyść dla pracownika np. mogę pracować ramię w ramię z moim przełożonym albo z przełożonym mojego przełożonego i dzięki temu chociażby nawiązać bliższe relacje co jeszcze może zyskać pracownik będąc w wolontariacie niektórzy pracownicy zgodnie z badaniami mają taką potrzebę pomagania tylko nasza potrzeba wewnątrz siebie bardzo ciężka jest im w jaki sposób przełożyć tę potrzebę działania chcieliby coś zrobić, ale nie mają tych ułatwień, które pozwalają na to żeby, żeby coś zrobić wtedy, kiedy pojawia się wolontariat pracowniczy to tak naprawdę no wg badań 9 i osiemdziesiątych na 10 pracowników mówi, że mają zadowolenia pomagają potrzebującym jak przywołuje w tym momencie ogólnopolskie badania wolontariatu pracowniczego, które miały już trzecią edycję miasto widać pewne trendy, które się w nich pojawiają te badania są dostępne można panie łatwo sięgnąć sprawdzić jak tam właśnie wolontariat ocenia też przez pracowników poza tym pracownicy mają świadomość, że takie działania odrywają od tej rzeczywistości kremem bardzo często dokoła siebie od pracy od życia takiego typowo rodzinnego mają możliwość spróbowania czegoś, tak więc wskazują, że poznają siebie lepiej nawet sytuacjach mają możliwość pewnych rozważnego rozwoju swoich kompetencji, których sąsiadami Ermin jest kwestia samorealizacji, ale też nawiązywania nowych kontaktów przyjaźni takiej kwestii typowo integracyjny i to co pani wspomniała, że właśnie pracownicy są świadomi tego, że mogę oczywiście pracować z innymi ludźmi z nich pracownikami nawiązywać kontakty, których normalnie w trakcie pracy nie mogą też bardzo często wolontariat taki jak wolontariat pracowniczy przybiera formę na teren rodzinnego znaczy, że jest formą spędzenia czasu razem z rodziną no bo jeżeli np. pracodawca nie oferuje wolnego czasu czasu pracy na ten wolontariat to wiadomo, że ci wolontariusze mogą takie działania realizować albo po pracy albo weekendy i który kiedy taki pracodawca ma ten dylemat czy przeznaczyć ten czas dla rodzin czy przeznaczyć czas na wolontariat to bardzo czasu rodzina wygrywa też funkcjonują też takie jak Blatter rodzinne i dzieci pracownicy razem z rodziną mogą być wolontariuszami to, że pracownik przeprowadza, chociaż swoją żonę partnerkę partnera swoje dzieci czasami także swoich rodziców, a oczywiście wszyscy pracownicy przeprowadzają takie osoby spożycia tak duża grupa wtedy ma się oczywiście świetne przełożenie na działanie jest więcej rynku pracy mogą wspólnie coś zrobić oczywiście ma dodatkowy charakter integracyjny, ale też to co podkreślają wolontariusze ma to też charakter edukacyjny Otóż młodsze pokolenia przede wszystkim doświadczałem tego czym jest praca społeczna jest wolontariat uczą się też działania powiedział pan się wolontariat pracowniczy i jest rodzajem papierka kursowego firmy z pokazującego przed w tej firmie dzieje się to przed relację pracodawca pracownik są dobre czy nie czy ciało to również drugą stronę to znaczy czy dobrze przeprowadzony program wolontariatu pracowniczego jest w stanie poprawić relacje pomiędzy pracodawcą pracownik tak dobrze ułożone zdecydowanie ma taką siłę zresztą też wolontariat pracowniczy bardzo często jest wprowadzany w tym momencie przez firmy ze względu na to, że jest nastawienie pracowników sza słuchacze chcemy, żeby coś takiego było wiemy, że można i widzimy firmy logo, które robią zróbmy to tak cenne pracownicy, żeby nasz pracodawca to zaangażowany jest główny bodziec do tego, żeby coś takiego wdrożyć bardzo często też kwestie wolontariatu pracowniczego możliwość angażowania się tak jak pewności są poruszane przez pracowników, którzy starają się o pracę jest to jedna z pytań, które coraz częściej pada na rozmowach kwalifikacyjnych czy firma czy pracodawca czy organizacja instytucja oferuje możliwość angażowania się w warunkach pracowniczych to wypływa z tego, że bardzo wielu pracowników jest aktywnych społecznie i szukają w ten sposób też wsparcia swych własnych inicjatyw organizacji ruchu społecznych, których sami sama pewnie wolontariusza jak działają jest dla nas forma wsparcia takich ich aktywności jest to pytanie pojawia się często szczególnie wśród coraz młodszych osób, które wchodzą na rynek pracy bardzo chcielibyśmy mieć wpływ na to co się dzieje wokół nas udział w wolontariacie pracowniczym daje nam trochę większe przełożenie na otaczającą nas rzeczywistość daje nam ma też większe poczucie sensu tak poczucie sensu jest bardzo ważna też ze względu na to, że musimy mieć wewnętrzną motywację, żeby zrobić ten pierwszy plan działania społeczne ta motywacja przychodzi do nas z różnych stron i najciekawsze badania, która na konta wpadło mi Franca ostatnia to zbadanie 2022 roku z października, a jest to tzw. informacja sygnale na Głównego Urzędu Statystycznego na temat wolontariatu 2022 roku czy takie badanie czy taki raport wstępny czekamy już na to mam też badania, które pokazuje, że wolontariat zaangażowanie pracowników ruszyło skokowo po 2004. tego ci ludzie znaleźli motywację do tego, żeby coś zrobić, że jest potrzeba na to, żeby oni działali i tak naprawdę skoczyło to o 1 rząd wielkości, czyli o blisko 10 do 12% wzrosła aktywność już pod koniec lutego na początku marca i na tym poszło tylko olbrzymie zaangażowanie samych pracowników, ale też odpowiedź pracodawców, którzy automatycznie przedstawić wszystkie działania społeczne na to, żeby takich pracowników by przeć zresztą podobną rzecz obserwowaliśmy też wtedy, kiedy kiedyśmy lokaut, kiedy przechodziła pierwsza fala pandemii, kiedy wszystko było dla nas czymś nowym bardzo duże potrzeby wypływały chociażby od osób starszych od pracowników służb medycznych, kiedy ta to wsparcie dla niej było też potrzebna także ci ludzie potrafili się zmobilizować zmotywować do tego żebra i razem coś zrobić także czasami taki impuls wystarczy do tego, żeby ruszyła lawina pomocy co ważne rodzina nie wygasa ci ludzie już raz próbują takiego zaangażowania zobaczą efekty swojej pracy zobaczą sens swojej pracy bardzo często chcą pomagać dalej które, zadając pytanie okej co teraz mogę być, czego nowego mogę spróbować albo jak głębiej mogą wejść ten temat, który robiłem do tej pory tu automatycznie otwiera nam się bardzo szerokie pole do tego, żeby mówić nie tylko rozwoju zawodowym takich osób, ale także rozwoju społecznym co jest bardzo istotne, bo sektor społeczny cały czas też rośnie tam też potrzebujemy specjalistów też potrzebujemy wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników wolontariuszy to, że wnoszą nie tylko ręce do pracy, ale też swoje kompetencje te kompetencje, które normalnie rosną razem z nimi wtedy, kiedy wykonują pracę zawodową właśnie te kompetencje też możemy wykorzystać w działania społeczne bardzo dziękuję za udział w audycji państwa moim gościem był pan Karol Krzyczkowski starszy menedżer projektu forum odpowiedzialnego biznesu dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, a ja nazywam się Marzena Mazur zapraszam na kolejną audycję dobry pracodawca do usłyszenia dobry pracodawca zaprasza Marzena Mazur w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOBRY PRACODAWCA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA