REKLAMA

NSA przejmie sprawy dyscyplinarne wszystkich sędziów? "To byłoby niezgodne z konstytucją"

TOK360
Data emisji:
2022-12-14 18:30
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
07:41 min.
Udostępnij:

Rząd wprowadza zmiany w systemie sądownictwa, co ma doprowadzić do spełnienia kamieni milowych i uruchomienia środków z KPO. Zgodnie z projektem sprawami dyscyplinarnymi sędziów miałby zajmować się Naczelny Sąd Administracyjny. O teście niezawisłości i roli NSA mówiła sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a gości od 360 jest sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka prezes ogólnopolskiego stowarzyszenia sędziów sądów administracyjnych dobry wieczór dobry wieczór panu dobry wieczór państwo my i jutro Sejm ma zająć ustawą, która wg zapewnień rządzących ma blokować pieniądze z krajowego planu odbudowy być spełnieniem jednego z kamieni milowych jest ustawa o Sądzie Najwyższym, której podstawowym założeniem jest to, że sprawami dyscyplinarnymi sędziów miałby się teraz Rozwiń » zająć Naczelny Sąd Administracyjny, a nie ta czy inna izba działająca przy Sądzie Najwyższym nie będzie też blokowanie np. kwestionowania statusu innych sędziów jak pani ocenia ten te proponowaną ustawę, bo ze stanowiska stowarzyszenia, którego jest pani prezeską domyślam się, że nie najlepiej u tak jak wskazaliśmy w naszym stanowisku mamy zgodnie z konstytucją z art. 175 wyraźnie wyodrębnione piony sądownictwa mamy odrębnie wymieniony Sąd Najwyższy sądy powszechne sądy administracyjne sądy wojskowe i praktycznie od 2004 roku, kiedy weszła w życie weszły w życie ustawy ustrojowe sądów administracyjnych one zostały zupełnie oddzielone od sądownictwa powszechnego, bo przedtem mieliśmy taką sytuację, że sądownictwo jednoinstancyjne administracyjne i z przysługiwały rewizję nadzwyczajną do Sądu Najwyższego, a teraz mamy zupełnie odrębny pion wymienione też po raz pierwszy w konstytucji 1997 roku jest to obce uważamy biorąc też pod uwagę określono również w konstytucji kognicja Naczelnego Sądu Administracyjnego sądów administracyjnych, że sprawy z z dyscyplinarne sędziów sądów powszechnych nie mieszczą się kognicji sądów administracyjnych my mamy swoje sądownictwo administracyjne, ale dla sędziów sądów administracyjnych odrębne sądem dyscyplinarnym jest wówczas rzeczywiście też Naczelny Sąd Administracyjny, ale to jest spowodowane właśnie tą odrębnością pionów, że my jesteśmy osobnym pionem sądowym i osobnym pionem są sądy powszechne czy, jeżeli taki system proponowany przez tę ustawę zostanie wprowadzony to będzie to wprost złamanie konstytucji czy będziemy żyć w jakimś takim prawnym niedopowiedzenia i kolejnym bałaganie jakich generalnie mamy w sądownictwie niemało można tutaj przypomnieć, że w momencie, kiedy z wprowadzano pierwsze zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym i m.in. przyznano prawo odwołania 2 ŁKS-u w kandydatom, którzy kandydowali do Sądu Najwyższego prawo do odwołania rozpoznawał Naczelny Sąd Administracyjny właśnie pierwszy uzasadnienie było takie, że to są, jakby niezależne w tym sensie, że ocenia z kandydatów do innego sądu zatem będzie to lepiej natomiast to zostało bardzo szybko zmienione no faktem, że w ogóle odebrano prawo odwołania, ale uzasadniano to właśnie projekt w uzasadnieniu ustawy za projekt ustawy zmieniającej wskazano właśnie na naruszenia go 184 konstytucji także już raz mieliśmy taką próbę włączenia za do do oceny uchwał KRS-u kandydatów do Sądu Najwyższego to zostało cofnięte m.in. powołanie się art. 184 w projekcie jest też coś co jest to określane mianem grzechu pierworodnego reform sądownictwa w Polsce to jest nowa krajowa rada sądownictwa i ponieważ ona jest kontrolowana przez polityków no to ona wypuszcza mówiąc kolokwialnie Neo sędziów, czyli sędziów co, do których niezależności mamy bardzo poważne uzasadnione obawy rozumiem, że ta ustawa, która została zaprezentowana i teraz będzie wchodzić w prace sejmowe tego problemu wcale nie rozwiązuje nie rozwiązuje można powiedzieć, że nawet wprowadzenie do ustawy, którą pan prezydent poprzednio zaproponował tam, gdzie utworzono izbę odpowiedzialności zawodowej zamiast Izby dyscyplinarnej i wprowadzono ten test niezawisłości on w istocie głów no właśnie wynika z tego grzechu pierworodnego bo, bo nie byłby potrzebny nie byłyby potrzebne teraz przepisy, które mówią, że to badanie nie widzę niezawisłości niezależności innego sędziego nie jest już deliktem dyscyplinarnym to nie byłoby właściwe potrzebne, bo mamy przepisy w każdej procedurze sądowej są przepisy dotyczące wyłączenia sędziów jak do tej pory się sprawdzały strona mogła tego żądać sędzia mógł się sam wyłączyć szerzeniu uważam Rze, że w tej sprawie nie powinien orzekać z uwagi na jakieś powiązania ze stroną, a i teraz mamy test niezawisłości, który wprowadza EU no pewne pewną dezorganizację pracy sądów czasami, dlatego że my musimy zawiadomić stronę wcześniej składzie sędziowskim każda zmiana składu sędziowskiego wymaga kolejnego powiadomienia udzielenia stronie terminu do do ewentualnego złożenia wniosku o przeprowadzenie tego testu, a zatem np. w składach wieloosobowych w sądach administracyjnych przeważnie swe sny wyroki są wydawane w składach czy wyroki są wydawane w składach trzyosobowych powoduje to, że ciężka choroba 1 sędziego powoduje to, że nie można rozpoznać ani 1 sprawy z tej sesji w danym dniu po nie może wejść żaden zastępca w miejscu tej osoby nie zdążymy powiadomić strony, ale o tym, że to, że będzie zmiana składu-li nie ma nie do mnie nie uwolni niemożliwe, gdybyśmy jej złożenie tego ewentualnego wniosku w NSA jest wielu sędziów, bo próbuje też oszacować prawdopodobieństwo, że taki skład orzekający będzie budził wątpliwość Wellesa, ponieważ czas nieubłagany i bardzo wielu naszych sędziów kończy już swoją służbę, przechodząc stan spoczynku mamy dużo nowych naborów w związku z tym jest już około 30% sędziów, którzy przeszli przez ten neo-KRS to są rzeczywiście może o tyle mniej dla nas kłopotliwe koledzy, że są to w większości koledzy, którzy orzekali wojewódzkich sądach administracyjnych i no po prostu sesji przez nowy KRS zostali powołani do Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym niemniej nie oznacza, że do nich z uwagi na datę ich powołania nie mogą być zgłaszane takie samo uwagi jak do sędziów Sądu Najwyższego, którzy przeszli test na złote działalności zawodowej bardzo dziękuję sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka prezeska ogólnopolskiego stowarzyszenia sędziów sądów administracyjnych była gościnią TOK 360 liczyli państwo na pewne uporządkowanie sytuacji w wymiarze sprawiedliwości nie wyszła za chwilę prof. Monika Płatek rozmawiać będziemy o ustawie o obronie 6 lat Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TOK360

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA