REKLAMA

Wielki kontratak prawosławia

Babel. Rzeczpospolita Multi-Kulti
Data emisji:
2022-12-16 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
46:29 min.
Udostępnij:

Jesteśmy nadal w Wilnie w którym reprezentanci różnych wyznań sięgają po czyjeś ikony, czyjeś zwłoki, w końcu nawet czyjeś biografie. W tym odcinku również pojawi się spolszczony Turek, post - Polak i niemiecki luteranin budujący prawosławną cerkiew. Dowiemy się też, że za 12 groszy możemy wziąć w leasing konia, przynajmniej tak chciał Stanisław August.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Babel, czyli Rzeczpospolita multikulti ci się kolejnym odcinku naszego podcastu dzień dobry mówią Adam Balcer Paweł Sulik, a to się spotkamy w tym roku ostatni raz tu Euronews broniłem wie też chronią, ale mimo wszystko bardzo chcieliśmy, żeby państwo Ronin tak zwrotny Samuraj bez swojego pana, żeby państwo zaraz wszystko pisali wrócili po nowym roku czy przypomnę Babel małpa TOK kropkę FM i IT ten szeroki dryf krajoznawczy użyję cytatu jednak jednego z naszych słuchaczy w Rozwiń » liście do nas szerokiej gry krajoznawcze po 1stycznia również będzie celtycka tak będzie w będzie nawet tam dalej silnie dzisiaj kończymy tegoroczny posiedzimy w Wilnie, ponieważ będziemy w osiemnastym wieku pierwsza dekada dziewiętnastego i pokażemy jak jest Wilno wyspą za prawosławia oczywiście oprócz prawosławną wyznawców różnych odmian chrześcijaństwa i też innych religii, ale my dzisiaj opowiemy właśnie szczególnie prawosławiu tej walce z Unią tras kontratak prawosławny Ukraińcy będą po obu stronach barykady przeciwnicy zwolennicy Unii, ale oczywiście pokażemy wreszcie, żeby w, żebyście następnie kojarzyli to my na przekór, bo święta idą, a my o świętym Uniwersytecie wileńskim rozwój nauki sztuki i tu będą też związki z Ukrainą mieszanka etno sufi kultury jak to u dna u nas oczywiście na Benek polskie motywy, bo mottem naszej audycji słonia sprawa Polska Babel Rzeczpospolita multikulti podcast historyczny tokfm zapraszają Adam Balcer i Paweł usług Słuchajcie no, więc tak pamiętacie jak opowiadaliśmy koniec siedemnastego początek osiemnastego wieku prawosławie wtedy w pierwszej Rzeczypospolitej zdecydowanie w odwrocie po to, wiąże się z współczesnością mamy Toma z ukraińską cerkiew autokefaliczna i też powrót do sytuacji z 1600 osiemdziesiątego szóstego roku, kiedy ona podlegała pod Konstantynopol pod wysokiej rangi urzędnik osmańskiego, bo taki gust, a co patriarchy Konstantynopola i wtedy trafiła Kijów trafia pod Moskwę i oczywiście wtedy w Polsce opcja trzeba przekonywać w cudzysłowie prawosławnych, żeby zostali Greg katolika, ale osiemnasty wiek to Rosja potęgą Polska czy nam się podoba czy nie brutalna rzeczywistość staje się rosyjskim protektoratem i prawosławni dostają potężne wsparcie z Rosji w tym trafia do Wilna byliśmy w cerkwi Świętego ducha ona spłonęła w pożarze w połowie osiemnastego wieku wielkie pieniądze Rosja dała na odbudowę i jak zwykle mamy postać u nas jest coś takiego, że są postaci, które łączą podcasty i łączy Jan Krzysztof Globisz wybitny niemiecki architekt jedni mówią żeś ze Świdnicy ze Śląska drugi, że z Toruń Elbląg Chełmno może tak, ale luteranin Niemiec to bezdyskusyjnie i tak wykonał wspaniały polecam będziecie barokowy ikonostas naprawdę cudo i oprócz tego układy kurację wnętrz cerkwi to wszystko to jest jego robota i zdradza wpływy czyli czego architektury kościołów katolickich szczególnie kościoła Świętego Kazimierza mówi moim terenie i obieg zniesiony zapaść na planie krzyża łacińskiego całość rujnował itd. w, o czym co co widzimy, że można toczyć wojnę katolicką prawosławną, ale jednocześnie luteranie zbuduje coś dla prawosławnych z katolickim i w tym osiemnastym wieku Wilno utrzymuje, więc musi ze rosyjską częścią Ukrainy, bo przypominam wam, że mamy lewobrzeżną prawobrzeżną Ukrainę też wszystko związane z klęską polskiej wojnie z Rosją 16541667 i Kijów wtedy też jest zajęty przez Rosję i ludzie z tej części rosyjskiej Ukrainy jak np. Ambroży Juszkiewicz zostają właśnie przełożonymi monasteru Świętego ducha w Wilnie, a kilka lat był tym właśnie przełożonym, ale urodzony właśnie w rosyjskiej Ukrainie przekracza granicę czy nie mamy żadnego żelaznego żelaznej kurtyny wielkiego muru chińskiego po prostu uczy się szkołach katolickich jezuickich po stronie polskiej następnie Akademia Chełmińska tam też, czyli Kijów związane z Kijowem to jest bardzo ważne koneksjach Wilno Kijów tylko Kijów już wtedy jest rosyjski następnie mamy sylwestra, w który nazwał się z jaskrą Eski i też był właśnie przełożonym monasteru w Wilnie, a on jest oprócz tego związane z Kijowem do tego stopnia, że był dyrektorem kijowskiego właśnie Kijowską gdańskiej Akademii tutaj jest to bardzo ważna rzecz pamiętajcie, że ludzie związani z Kijowem generalnie z rosyjską częścią Ukrainy Ukraińcy, którzy do teraz jest wojna wiadomo, że z trudno rozmawiać na temat ale, którzy są częścią tej imperialnej Rosji oni mają gigantyczny wkład w modernizację Rosji w czasach Piotra pierwszego wielkiego i jego następców i to są właśnie ci ludzie są często duchowni to są też generalnie absolwenci Akademii Kijowską Chylońskiej i stamtąd ta Akademia oddziałuje tak samo np. na Serbów w Wojwodinie tak, przynosząc oświecenie oto oświecenie nie tylko przychodzi od Austriaków Węgrów tylko przychodzi właśnie z Kijowa kolejna taka bardzo ciekawa postać to będzie, a parlament zawarłam szyi to będzie cisza ski, w którym to wszystko osiemnasty wiek i który jest związany znowu z Rosją i Ukrainy z rosyjską częścią Ukrainy, ale trafia będzie przez właśnie przełożonym monasteru Świętego ducha w Wilnie i następnie jako ten i hummer wileńskiej wart mam to był jeden z tych prawosławnych wypowiedział wtedy prawosławni są zdecydowane mniejszości Rzeczpospolitej, że on nie będzie składał żadnych ślubów lojalności wobec Rzeczpospolitej tutaj mamy ewidentnie coś takiego, że koniec te są już koniec Rzeczpospolitej i nadchodzą czasy Sejmu wielkiego konstytucji 3maja pojawia się w Polsce wtedy pomysł pamiętajcie przypomnieć sobie przepraszam z naszej stare podcasty i opowiadaliśmy o tym wtedy pojawia się pomysł, żeby odtworzyć cerkiew prawosławna oczywiście nie jest łatwe, ale jak ktoś stwierdził, że no nie chce złożyć takiego ślubowania to musiał wyjechać powrócił jak Rzeczpospolita zniknęła z mapy świata powrócił znowu tutaj bardzo ważny Kijów Akademia poznańska w jego życiu, ale zostaje biskupem w Ostrogu Wołyń ostróg znowu polecamy wam stare podcasty i to się co się wtedy dzieje widzimy, że koniec osiemnastego wieku już Rzeczpospolitej, a potem, tym bardziej po jej upadku po rozbiorach następuje proces, że władze rosyjskie promują przechodzenie grekokatolików na prawosławie i często jest tak, że Polska arystokracja, która nazwijmy rzeczy po imieniu, używając twardego języka kolaborujących to z caratem przymyka na to oczy traktuje dobra chłop król, żeby odrabiał pańszczyznę tam czy grekokatolicy prawosławni to nieważne plus jeśli to będzie gwarancją że, gdyby ten chłop się zbuntował to władzami przyjdzie na pomoc rosyjska, bo Polska sobie słabo radzi to, bo to przekonanie to w takim razie można się pogodzić traktować to jako mniejsze zło, że tracimy ich dla kościoła katolickiego i tutaj ma cie w jego biografii wywarła ma motyw bardzo ciekawy, bo można powiedzieć, że był nie chciał przysięgać na Rzeczpospolitą, bo chyba po prostu nie traktował poważnie Rzeczpospolitej jak pojawia się Napoleon Bonaparte po to tutaj się dziwnie składa, że pan Arłamów ulega jego urok urzekł wzorowo urokowi wielkiego Francuza Legrand nacją w 1800 dwunastym, czyli generalnie polecił duchownym, żeby w jego wtedy był związany z Mohylewa Białoruś tak i 23 kapłanów i oportuniści z punktu widzenia Petersburga zaczynają bić ukłony przed nową władzą, więc oczywiście na SL w, kiedy się karta odwróciła i Rosja wraca do Mohylewa no to oczywiście Car Aleksander pierwszy mówi nowa rama dziękujemy bardzo do widzenia pan się brzydko zachował ważniejsze formacja nie możemy tego pana prezesa, więc nagrodzony za to, że nie był lojalny wobec pieszych Rzeczypospolitej tutaj za to, że był lojalny wobec Napoleona zapłacił najwyższą cenę stanowisk tak to nazwijmy i potem przez wiele dekad był właśnie traktowane jako nowa strażnica natomiast następnie pojawi, bo wielu wielu dekadach cerkiew widziano nie to były takie czasy trzeba było być pragmatycznym to wszystko dla wiernych grunt to jest przejaw takiej będą pragmatyzmu tak by postaw pro Państwowej państwo samo w sobie wartością itd. tego typu historie no więc, żeby było jasne w tej kontrowersyjnej prawosławia i przejmowania unitów grekokatolików ja wolę ten termin, bo tam z nami trochę takie pejoratywne Noto mamy oczywiście taką sytuację, że w ramach cerkwi greckokatolickiej są zwolennicy powrotu na łono tak jak oni by określili prawosławia i część to robi na zasadzie perswazji można przekonać, ale wobec części no są stosowane po prostu represje tak, żeby do nazwać po imieniu co jest i często się, gdzie wewnątrz społeczności Rusiński jej wśród przodków Ukraińców i wśród przodków Białorusi i taką postacią, która gra kluczową rolę Józef Siemaszko właśnie w likwidacji Unii likwidacja Unii nastąpiła w 18003009. roku łącznie to sobie oczywiście z represjami po powstaniu listopadowym, bo na zasadzie Unia wiąże się z Rzymem wiąże się z ideami tak prawdę to Polacy promowali mnie itd. więc trzeba zrobić z tym porządek została tylko co wam opowiadaliśmy cerkiew greckokatolicka była tolerowana na terenie Kongresówki wschodnia Lubelszczyzna wschodnia część zna też mężczyzna no i tam przetrwała do 1800 siedemdziesiątego piątego segment nie ma na terenie Rosji grekokatolików to było to przekonanie może jak o obrządek wschodni to wszyscy mają być pod patronatem moskiewskim i Józef Siemaszko urodził się koło winnicy Ukrainie i będzie związany z Wilnem, gdzie też umrze, gdzie jest właśnie pochowany z cerkwi Świętego ducha, więc pamiętać, że zawsze zwiedzać czy to też zła zwracacie w każdym tzw. tak mówi obiekcie sakralnym kogo tam pochowano i był biskupem greckokatolickim, a następnie prawosławnym biskupem wileńskim litewskim i to on odegrał kluczową rolę w tym procesie w tym procesie w tym procesie kasaty, czyli likwidacji cerkwi greckokatolickiej był też archimandryta czy przełożony wcześniej nikt nie używam takich trudnych wyrazów cerkwi Świętego ducha teraz patrzę na jego biografię, a propos jeszcze winny to bardzo próbował przejąć obraz matki Boskiej z rogu Brackiej wynik ostrej bramy do cerkwi Świętego, bo to jak widzicie tu nie nie była tylko walka w wymiarze politycznym wymiarze Teologicznym, ale po prostu artefakty walczy się też o relikwie tak dalej ojciec szlachcic myśmy wiedzieli w sumie teraz tak państwowo post Polak, bo identyfikował się z Rzeczpospolitą mówi o sobie Polski patriota, ale wiadomo jak przyznawał ukraiński bowiem w domu między sobą po ukraińsku i języka polskiego nauczył się w szkole uczył się między nimi w Niemirowie potem do seminarium w Wilnie i został kapłanem tak jak ojciec został kapłanem greckokatolicki oczywiście pamiętajmy o tym że taka passa sytuacja że, chociaż cerkiew nie była jeszcze zlikwidowana to kapłani byli prześladowani jego ojciec np. był pod presją władz lokalnych rosyjskich i z tego powodu, że nie chciał przystąpić do cerkwi prawosławnej to tak się dziwnie złożyło, że stracił parafię tu, więc teoretycznie powinien być Maćko osobom duchownym, który on posum tak wobec prawosławia, ale tak się w jego życiu ułożyło, że to przywiązanie do katolicyzmu Polski patriota to wszystko się posypało jak odwiedził Petersburg i wtedy tzw. efekt UAV ramienia zarówno na lata dwudzieste wizyty we wspaniały wielki świątynie tędy imperiów mówimy o kraju przypomnień przypominam wam, który pokonał Polonię nie sam oni niestety to jest problem Rosjan żonie czy wydaje się, że wszystko, żeby sami nie olbrzymie znaczenie nie sojusznicy np. wielka Brytania jest to jak w jego biografiach się PiS jak ja się to opisuje doświadczenie zachwycony przepychem tych świątyń potęgą no zaczyna być coraz bardziej przekonany nie ma sensu cerkiew greckokatolicka trzeba ją połączyć z prawosławiem i już wtedy będą grać Greg katolikiem tłumaczy np. z rosyjskiego rozprawę teologiczną prawosławną na Polski pamiętajcie, że cały czas tam też Polski o równość rzymski katolicki kontekst nie też tych bardzo wiele tych polemik dysput debat teologicznych między prawosławnymi, a grekokatolikami w ramach ukraińskiej kultury białoruskiej kultury one się toczą Polski to jest bardzo czeka w no, więc 13 Siemaszko urodzony w winnicy zobaczył też burki zapowiedział, że w razie w sumie Rosjaninem, a w sieci również za naród różnymi Bryk Krasny no niestety problem zakochał się w ruskim Mirze i został arcybiskupem Wileńską litewskim czy też każdy się jako skuteczny jak zostać jak serce by zrobił w tym w tej cerkwi pamiętacie tam są 3 męczennicy czternastego wieku oczywiście porządne Litwin poganin odpowie ludzie zajęci wszystko pomyślane, abyśmy zawsze byśmy tolerancyjnych jakich byśmy męczyli prawosławnych Antoni Janina i Eustachy zrobi to sanktuarium i dzień, jakbyście chcieli odwiedzić cerkiew bardzo ważna w ogóle dla prawosławnych Litwa Białoruś 27kwietnia, kiedy się upamiętnia ich mękę z rąk okrutnych pogańskich Litwinów tutaj odrobina sarkazmu rozpatrzy co się dzieje on robi to wielką karierę, a jednocześnie jego brat Jan jest prześladowany uznanego za psychicznie chorego, bo przecież pozostaje wierny Unii co znaczy psychicznie chory się rozumie samo przejście i po śmierci słać wbrew jego woli zwłoki przyjęli prawosławni duchowni i pochowali na prawosławnym cmentarz o, czyli toczą się no myślę, że przy wsparciu wyraźnym brata coś się dzieje w Ukrainie koło winnicy w rodzinnych stronach i to ze wsi właśnie, gdzie urodził się np. Tomasz Badura Hej, Hej Sokoły wie wybitny można powiedzieć artysta lokalny, a który rozsławił Ukrainy w języku polskim ukraińskim Seweryn Goszczyński Club reż jeśli chodzi wybitny poeta szkoła ukraińska w Polskim romantyzmie, który ukończył szkołę bazylia Ano Gryko greckokatolicką w Humaniu, a wdowa Jana wybrała już rzymski katolicyzm jest zobaczyć co się dzieje my Jan prześladowany i bo jest wierny Unii i Gryko greckiemu katolicyzmowi, a z drugiej strony mamy taką sytuację, że Józef niszczy Unię, a rządowa uznaje dobra to ja będę rzymskim rzymską katoliczką i teraz tak oczywiście Siemaszko zderza się ma przeciwników godnych, którzy są związani z Ukrainą i ukraińską historią kulturą i którzy opowiadają się za Unią taką bardzo ciekawą postacią był Ignacy Daniłowicz urodził się w Hryniewiczach dużych koło Bielska podlaskiego, czyli to są tereny dzisiejsza oczywiście Polska te tereny Polski zawsze pamiętajcie o tym, że część dzisiejszej Polski była cie przez wieki wielkim Księstwie litewskim i oprócz tego tu mamy coś takiego, że mamy region, gdzie jak zaczęto robić pierwsze badania Etnograficzne spisy powszechne okazywało się, że te tereny, chociaż właśnie niebyły w koronie tylko został wielkim Księstwie litewskim to ludność miejscowa mówi, że jest mało roślinami czy Ukraińcami i do dzisiaj mają panie macie państwo przez 6 lat jesteśmy na tym przepraszam was, że tak się nie się z wami już po falach ratownicy dach flag stratę zniwelować to macie zjawisko bardzo ciekawe, że tam się też będą pojawiały zrobimy też parę podcastów o Podlasie pokażemy wam, że znowu ten styk polsko Ukraińsko białoruskiej opcję pomysły to my w ogóle wybieramy zupełnie inna droga odrębny język odrębną tożsamość Polaków Ukraińców i Białorusi w Ignacy Daniłowicz strasznie ważny dla Ukrainy i dla wielkiego Księstwa litewskiego oddam głos teraz Ludwikowi Janowskiemu to jestem kulturoznawca historyk też dziejów Uniwersytetu Warszawskiego, który związany z wileńskiej ptasią związany z Wilnem kultura Polska badana na na Wschodzie na Wschodzie ziemie Rzeczpospolitej i teraz ukończył Uniwersytet w Kijowie, a następnie pisał np. Uniwersytecie w Charkowie czy widzicie to ta, żebyście nigdy nie ulegli takiemu przekonaniu, że kwestia po przyłączenia Ukrainy większość ziem ukraińskich do Korony oznacza, że te związki Wilna z Ukrainą się kończą nie bynajmniej i co napisał oddanie w Łowiczu coś działa dla historii Polski Lelewel nie musi tłumaczyć o kim był ojciec historiografii to dla dziejów Little Litwy podjął drugi prof. Ignacy Daniłowicz szczególnie lubował się w czytaniu objaśnienie starych zabytków prawa z litewską ruskich kronik lubował się, w których dawny język w jego ustach szybował dźwięki gwary ludowej suchy sposób pisania stawał się pani jaskrawych żywych barw i dawna przeszłość używała w całej swej starożytnej piękność, czyli Ignacy Daniłowicz niezwykle ważne ci chodzi o na studia nad prawem litewskim wspólnym dla Litwy i Białorusi Ukrainy większość ziem Ukrainy, bo znowu tu chodzi o statuty litewskie prawodawstwo litewskie, które jak spojrzycie to jest jeszcze szukamy źródeł ruska prawda, czyli Ruś Kijowska Bizancjum elementy, a np. prawodawstwa z Bałkanów Słowian bałkańskich ja to wszystko połączymy no to pamiętajcie, że po to, był system prawny na ziemiach Ukrainy przyłączonych do Polski w 1500 sześćdziesiątym dziewiątym roku ten litewski, a przy jego rozwoju brali udział to dr Hiszpan itd. zrobimy o tym kiedyś odrębny podcast to jest fascynujące i teraz, o co chodzi tutaj, że to znowu jak likwiduje się u mnie to tak samo Rosja zlikwiduje przestaje obowiązywać statut litewski i na ziemiach białoruskich ukraińskich litewskich nie przypadkiem właśnie w ramach tego niszczenia dziedzictwa Rzeczypospolitej i Daniłowicz urodził się na Podlasiu syn był synem księdza greckokatolickiego i teraz patrzy jak to jest on sam jest takie rodziny, ale uczy się w Łomży i tutaj zajmuje się nim wujek ksiądz rzymskokatolicki i tam się uczy właśnie m.in. a to ciekawe, bo ksiądz często miał szerokie zainteresowanie, bo np. wujek i pedagogiem matematykiem astronomem następnie to jest fascynujące jak mogłoby się nasze, bo toczyć losy tego tej części Polski trafia do Białegostoku jest słuchacze gimnazjum pruskim w Białymstoku Białystok, ponieważ biały stok był częścią zaboru pruskiego to wszystko się zmieniło dopiero po wojnach napoleońskich pamiętajcie, że do Niemna był zabór pruski oprócz tego, że Warszawa była tak i historia Białorusinów pisze też mogła toczyć inaczej, bo byłam taka część z nich, która była Łaby to mini da ulica wschodnia dla Ukraińców i jak spojrzymy na jego dalszą karierę Uniwersytet w Wilnie sekretarz francuskiego gubernatorów Białegostoku widzicie, czyli mamy władzę też francuską w Białymstoku potem znowu Wilno pod wpływem Lelewela zainteresował się właśnie prawodawcę historią prawa w celach naukowych Warszawa Petersburg Moskwa znowu Wilno i następnie trafia do Charkowa i Charkowie jego kariera wygląda w ten sposób, że jest nam przez parę lat i a nasz Podlasia ani go nazywał przyjaciel Michał Bobrowski, którym zalewaną powiemy napisał, że oni tak się stało, że Podlasie między kozakami zupełnie się, skąd zaczął w ma ewidentnie wpływy ukraińskie na niego i on sam zaczyna interesować historią Ukrainy i prawa i historią prawa w Ukrainie i będzie profesorem w efekcie spojrzeć na jego karierę Wilno Charków Kijów potem tak następnie Moskwa i to co się dzieje w latach trzydziestych to on doprowadza do kodyfikacji uporządkowania też odkrywać wydaje bardzo wiele cennych źródeł właśnie statutów i w efekcie te statuty Rosja robi to jak chce to unowocześnić, ale po 18003009. zmiana wajchy decyzja w likwidujemy w ogóle nie będzie statutu czy coś niesamowitego, że Ignacy poświęcił od groma czasu na zbieranie porządkowanie itd. nagle telefon z Moskwy, a wtedy z Petersburga z politbiura i nie wizja nie ma Trzeciaka smutna trochę jak historia pana, ale dla historii Litwy olbrzymie znaczenie, bo cała tradycja Państwowa uporządkowana zebrana opisana w co mnie jeszcze w nim zafascynowało słuchać jeden z pierwszych w Europie naukowców prowadzących poważne badania nad organami Romami i może być pierwszy w Polsce napisał taką czytuje od Cygana wiadomość historyczna przerwa z dodaniem wyrazów i wzorów odmian gramatycznych języka tego narodu stoi kilkanaście stron praca poświęcona tej tematyce i tras Bobrowski konta Dani Łowicza kolega przepraszam, żebyśmy się nie uchwalali pochodzi z okolic Brześcia znowu ksiądz greckokatolicki dynastie często były do krzyża się mogli żenić, tak więc często ojca na syna kim był twój tata księdza to u nas brzmi trochę no od razu Przenajświętszej co wschód tam siedziało w, a dziadek też księdza, tak więc mamy dynastie i jego ojciec Cyryl Bobrowski był przez wiele lat w par Chem w cerkwi w Wołczynie Wołczyn to miejsce narodzin Stanisława Augusta Poniatowskiego dla Polski i tam też dzieciństwo spędził Adam Jerzy Czartoryski byśmy dodali w nawiasie hotel Lambert, więc miejsce bardzo ważne znowu Wilno i teraz mamy niezwykle ciekawą motyw został wysłany w podróż peregrynacje zagranicę i w trakcie tej peregrynacji zainteresował się między podróżą Europie są w podróż po Dalmacji krótki opis historyczny piśmiennych mówi literatury arabskiej w po teście nauczył wiadomość rękopisy dawnej kroniki gal macki tego typu prac jest bardzo ważny dla Słowian wschodnich, ale też dla Polaków Słuchajcie, bo w Supraślu to on odkrył wspaniałe średniowieczne rękopisy, które są bardzo ważnym zabytkiem piśmiennictwa prawosławnego słowiańskiego, a i znowu jego losy były takie, że został pochowany na cmentarzu prawosławnym byśmy powiedzieli najprawdopodobniej do końca życia pozostał krypto Grek katolikiem, ale tak się jego losy ułożyły i 1800 dwudziestym szósty może powiedzieć, że przekroczył tożsamościowe Rubikon Orła różnie od naszego Podlasia coś się w skok za czy on powiedział ja do identyfikowania się przede wszystkim jako Polak grekokatolicy, a teraz mówię, że będę bronił języka białoruskiego, a przed polszczyzną, skąd powoływał się na Biblię 5 wielkiego Franciszka Skaryny szesnasty w ich wiek wybitny białoruski intelektualista i tutaj mamy widzicie, że przyjaciele wybierają ich drogi są bardzo ciekawe tożsamościowe jak jesteśmy w Wilnie i krążyły wokół Uniwersytetu to pamiętajcie będziemy zobaczymy tablicę upamiętniającą Tarasa Szewczenkę, który mieszka przez 2 lata w Wilnie 18291831 prawie 2 lata bardzo ważne doświadczenie wg Jarosława Rydz AK wielki historyk ukraińskiego stwierdza, że właśnie ta ma kontakt z Zachodem polską to jest ten okres prawda powstanie pamiętajmy ona 1517 lat i to są jest młodym chłopakiem kim jest chłopem państwo żonę, ale umie czytać pisać słów dlatego służącym jego panem w cudzysłowie Paweł Engel hard i zatrzymajmy się przy tej rodzinie, bo to jest niesamowita historia zobaczy dorzucamy wam Niemców, żeby był miks to jest oryginalnie rodzina bałtyckich Niemców w trasie z Rosji Sikora bała pan Paweł już był prawosławny praw rodu, jakby taki pociąg ze średniowiecza to okazałoby się, że Engelhardt czy taki Anioł ochraniający, bo podczas krucjaty walczył z tymi z Saracenami ziemi świętej tam bronił króla ocalił życie króla Francji Filipa drugiego Augusta to ten prasie czuł natomiast ci Bałtyccy Niemcy walczą oczywiście z Moskwą, kiedy chce wyrąbać sobie drogę do morza Bałtyckiego Iwan groźny tutaj się włączamy włączają się Szwedzi no i jeden z nich Engelhardt dostaje się do niewoli wylądował w Moskwie i jego się tak ułożyło życie, że 1 Kaspar służył u Iwana groźnego natomiast jego dzieci się rozpierzchły po świecie i trafił jeden z nich do polskich o dostał nadania ziemskie w okolicach Smoleńska, czyli historyczna Białoruś dzisiejsza Rosja Andrzej daleko od Wilna tak, ale to co istotne dla nas, że zobaczy Niemiec Bałut jest u Rosjan, a potem jego syn trafia do Polski i te tereny Rosja zdobyła w 1000 sześćdziesiątym czwartym i potomkowie była opcja taka właśnie, że on w ma taką sytuację Werner takiej ocenie Werner musi zostać prawosławny jeśli chce sztuce u nas zostać Vedder mówi na dobra zostanę tak w tym czasie zje część jego rodziny trafia np. do Szwecji i dostaje nadania ziemskie w Estonii jest protestancka, a więc losy Engelhardt są takie, że stają się Rosjanami na smoleńszczyźnie, ale cały czas jest przenikanie się z polskością pomadka Pawła to Polka i po rozbiorach można było robić karierę dostawać ziemi na Ukrainie dostaje ziemi ziemia właśnie w Ukrainie Angel Hart dowie i tam dostają też chłopów tak to wyglądało pańszczyźnianych i jednym z nich jest właśnie mały prawda zaczęli jeszcze teraz nie ma na świecie, ale rodzice teraz ta i teraz tak patrzcie, jaka jest historia rodziny ona cały czas ci zrósł Fik owa ani Niemcy mają słabość do Polaków się z nimi koligacji mieszają tak dalej, bo ciocia pana Pawła to Aleksandra i Aleksandra jest bardzo ważna w historii Ukrainy Polski, bo to była żona Franciszka Ksawerego Branickiego Hetmana i targowiczanie na tego co bóbr wybrał współpracę z targowicą w tutaj są bardzo ciekawe spekulacje, że była kochanką wujka, a Wójcik nazywał patronki centa Pionki od słynnych nie wiosek sektor nie ma wątpliwości, że był kochankiem Katarzyny drugiej Niemka i teraz zobaczcie, o co chodzi o ten związek polegał na tym że mama tej pani Aleksandry to jest właśnie z rodziny partią Finów, która znowu oczywiście zawsze pamiętali pochodzi z mężczyzn i byli poddanymi przyszłości Rzeczypospolitej byli szlachcicami wielkiego Księstwa litewskiego, więc mamy w na smoleńszczyźnie spotkanie zweryfikować Niemców Spatium kinami Aleksandra bardzo potężna wpływowa kobieta nadwozie, a jednocześnie bardzo bogata i do końca życia pozostał prawosławna z mężem katolikiem Franciszkiem Ksawerym branickim i zmarła tu znowu ciekawe przepraszam, że trochę tak nie ja to by mogłaby być dobry podcast przed świętem prawda 1listopada 2listopada, ponieważ sporo jest o czasie dzieje ze zwłokami po śmierci ona bardzo chciała zostać pochowana, mimo że umarła prawosławna z mężem w kościele katolickim, gdzie w białej cerkwi Ukraina i nie wyraził na to zgody Car Mikołaj pierwszy, więc ciało złożono 200 nie skończonym soborze prawosławnym w białej cerkwi rozdzielonych męża żony i to co ciekawe rodzina Branickich fundowała obie świątynie i prawosławną katolicką patrzy Maciej konflikt, a jednocześnie będą egzystencję przenika niż, dlaczego jest tak ważna ciekawa, bo właśnie w białej cerkwi jest wielki wspaniały park przypałacowy obecnie park dendrologiczny, a Szewczenko odwiedza o zachwyca się nim i tez coś takiego, że białą cerkiew w granicy Franciszek Ksawery otrzymał od Stanisława Augusta Poniatowskiego za to, że utopił w we krwi hajdamaków tatko mężczyzn błąd ukraińskiego chłopstwa przeciwko polskim panu i jak chodzić to co mamy tam takie ciekawe zabytki chiński mostek i przy nim postawione rzeźby Chińczyków tak, a następnie, a mamy coś takiego, że to tym fakcie Aleksandria tak na część Aleksandry tak nazwał na część dla żony park Franciszek Ksawery Pociej kochali Obrze, że był zdrajcą rzeczy Ksawery żonę kochał, więc mamy turecki budynek rock mówiąc po ukraińsku budyneczek turecki gdzie, dlaczego turecki, dlatego że z Ukrainy szła rosyjska ekspansja w kierunku morza czarnego na Bałkany i np. wtedy koniec lat dwudziestych no po prostu Turcja regularnie bita porządnie przez Rosję w Bułgarii między nimi w Warnie, więc jest niesamowity, bo z Warny zabrano np. kamienie z napisami po i macie nagle chodzicie po parku Aleksandria, ale nie tej z kimś się tylko w białej cerkwi widzimy napisy po turecku w alfabecie arabskim tureckim osmańskim oczywiście następnie mamy kolejną kompozycję rodzaj pomnika po prostu na wasze Warna i ona została wzniesiona na cześć kogo na część Słuchajcie Michała warunkowa, który był jej zięć był zięciem Aleksandry Woron co wam opowiadaliśmy, ponieważ jest to postać niezwykle związana z Odessą i był zięciem po z tego powodu, że ożenił się z córką Aleksandry i Franciszka Ksawerego z Elżbietą i był w niej zakochany totalnie Puszkin i stąd macie różne motywy też Puszkina Elżbiecie była tak stare puszki słał do nas, żeby wysadził odesłać go z Odessy po części zwrotnic pamiętam w Lechistanie, że były takie to było mało donosy były mało mało kulturalny zdarzy rozbija rozbija, iż biało czarno, bo rząd stoi Odessa tak nie podchodziła kobieta tak te historie są niesamowite jeśli chodzi o warunkową np. że to było wtedy typowe, żeby się nobilitować wymyślić sobie czy jakąś fantastyczną historię jeśli rynkowi cie panujący włoskie mogli twierdzić, że są potomkami cesarzy rzymskich idą w przepraszam no to gorąco bowiem twierdzili, że tak naprawdę prac, które jest, kto Olaf 11 Olaf król Szwecji jedenastego wieku w co za problem my podania rodzinne legendy i teraz tak Elżbieta żona Michała gorąco owa po mamie odziedziczyła co w fascynację sztuką promocję sztuki została, żeby być mecenat z, używając Femina tyłów i gdzie możecie zobaczyć jej podobnie jak ma matka fascynacja też parkami roślinnością na Krymie na Krymie jest wspaniały pałac gorąco owa w aut chce, kiedy zrobimy odrębny podcast, bo to jest wspaniały zabytek to co jest niezwykle ciekawe jak zobaczycie opowiem wam o tym w innym podcaście są jest od groma motywów połączenie neogotyku elementów sztuki angielskiej z czasów Tudorów późny gotyk, a z drugiej strony sztuki islamskiej z Indii, bo przecież już Indie są pod panowaniem brytyjskim i to wszystko na Krymie, ale to, żebyśmy nie zostali za długo na Krymie to tylko wam to my czasami tak zachowujemy się Paweł mam wrażenie, że tak nęci, ale oczami wyrzucamy już same troszeczkę wojaże rybki to czekajcie, ale wracamy do Wilna, bo Paweł ma rację no szaleje po okolicy trzeba być w Wilnie z tarasem, więc Wilno to miejsca, gdzie oczywiście Szewczenko napisał wiersz, którego akcja toczy się w sławnym mieście Wilnie w jego listach mamy wspomnienia kościoła świętej Anny wierszy jest o też o ostrej bramie, a i mamy coś takiego, że może powiedzieć pierwsza miłość pierwsze rysunki jego troszeczkę mi się przypomina tak jak troszeczkę z muzyką ta Chomicz FK Chomiczówka pierwsza dziewczyna pierwsza wódka, bo się z UFK to, gdyby było z winem Wilno wino wzięliśmy rymować, ale Wilno słynie akurat samo win raczej właśnie bardzo dobre piwa wódki, ale to dla osób pełnoletnich to mówimy o wychowanie czy właściwie bardzo miasto, które tego piętna 117 letniego chłopaka miało na niego wpływ u kogoś uczyć trafiać tego nie wymyśla uczy się rysunku Jana systemu narodzonego w Stambule w roku 1700 sześćdziesiątym drugim, który jest jednym z najważniejszych przedstawicieli i przedstawicieli klasycyzmu w malarstwie polskim, a i prof. Uniwersytetu wizje co możemy powiedzieć jego pochodzeniu jest opcja tak Turek Ormianin Grek pamiętać, że to niema problemu, że ktoś ma Rustam to jest w imię muzułmańskiego nie ma problemu mieliśmy Ormian Muranów np. i pojawia się wątek, że mama Francuzka, skąd no pewnie Południowej Francji na tej zasadzie pamiętać też fascynujące imperium osmańskim w miastach typu Stambuł czy Izmir spotkamy Levante Chińczyków jeszcze czasów prawda średniowiecza, czyli ludzi za pochodzą właśnie morza Śródziemnego trafiających do tych miast zajmujących się handlem i którzy stają się przyjmują wiele elementów kultury lokalnej inicjator ustęp sprowadza go podczas wizyty w Stambule Adam Czartoryski ojciec tego Adama to wspominaliśmy ojciec Adama hotelu żona księcia przywódcy tak no trafia przebywa w Stambule kilkunastoletniego chłopaka, który tak naprawdę jest na zasadzie rząd go w sumie wykupił z niewoli tak bierze ze sobą uznał, że chłopak jest uzdolniona artystycznie, tak więc zabiera go na wrzątku do Lwowa, gdzie się uczy potem Warszawa w Warszawie trafia do Malarni czy szkoły malarstwa, gdzie uczy się kogo Jana Piotra Norblina, a następnie u Bacciarellego i stamtąd podróżuje po Niemczech po powrocie trochę na Litwie kilka lat w Warszawie ostatecznie osiedlił się w Wilnie związał się z Wilnem i pod tym względem jest bardzo ważne, że można powiedzieć, że to jest coś takiego, że Wilno oprócz tego, że bardzo ważnym ośrodkiem wtedy akademickim Uniwersytet wielki oddziały, czując potem też na uniwersytety rosyjskie ważniejszy wówczas od Warszawy to oprócz tego no można mówić, że powstaje coś takiego jak Wileńska szkoła malarska jest pod tym względem Wilno jest też ważne i teraz oddam głos Władysławowi Tatarkiewicz owi, który zarówno interesował się sztuką, jaki filozofią i który tak go pisał musiał być nadzwyczaj mimo charakterystyczną osobistością ten spolszczony Turek co Konstantynopola zawędrował do Wilna by uczyć sztuki i jego sympatyczna postać należy nieodłącznie do starego Wilna i widzisz go jeżdżącego po mieście na bujanym koniu grającego w bilet w Polskiej kawie tak nazwał lokalną, gdzie Turek może trafić w zgodzie ze stereotypem lub chodzącego po sali rysunkowej tureckim Fezie ma też obraz autoportret właśnie w sferze takiej pensji typu krymskiego bardziej poprawiającego rysunki dającego rady młodym pracownikom pół całego baraż kują tego uczciwego i łagodnego i ulubionego przez uczniów musiał być niesłychanie charakterystycznym wyglądzie i miły usposobieniu Słuchajcie no w po takiej laudacji aż człowiek chciałby zostać uczniem Jana systemu, ale zbliżają się święta ze świętami zbliżają się prezenty albo dostaje jakieś paczki prezentami albo wysyłamy nadzy poczta się z zaczeka wszystkie usługi kurierskie, a skoro dziś z Wilnem kończymy nasze tegoroczne spotkania w podcaście Babel no to ja sięgnąłem do gazety wileńskiej gazety wileńskiej był periodyk, który się o ukazywał nie było wiele gazet po prostu nazwał gazety wileńskiej tak wtedy mówiono tam ku memu zdumieniu zobaczyłem, że Arce aktualna rzeczy proszę państwa, ponieważ akurat w 1963 właśnie te gazety wileńskiej dodrukowane donoszą o takim głośno o karze można powiedzieć naszego króla Stanisława Augusta, który pisze, że oczywiście 12gr trzeba zapłacić komuś jeśli się konia z niego pożycza, żeby nie było także ten Kurier z państwa paczką biegnie biegnie i niemożliwe do nie 3 jak dbać, żeby kończą pożytek gonią 12gr za takie coś należy i to pawi czy tak i to ich apeluję tutaj król wszystkich stacjach i żeby pożyczać tylko od mieszczan Żydów chłopów ale, żeby 12gr zapłacić, ale ważniejszy stąd w komitecie budowy wtedy to były naprawdę porządne pieniądze no za puszczenie kończyli w konia wizji od wolności grozi jak wtedy właśnie w tym samym akurat artykule czy też liście dykcję nasz król dziś tak trafia się, że niektórzy w drodze po 4 otrzymują pakiety luki kosztowe otwierają rewidują listu swoich szukają szukają, więc takowe niezgodności przez niektórych czynione postanawia się potępić surowo zakazać w liter surowo zakazujemy przynoszą surowo zakazujemy król pluralizm jest to, czego surowo zakazuje wzoruje, tudzież ostrzegany i dalej pisze, że bezpieczeństwo poczty będzie chroniony przez nawet przez żołnierzy, więc jeśli państwo się zdarza także ktoś na państwa paczkę zamach to czytają, jakby miał was dziś dyliżans z to proszę pamiętać, że poczyni nikt nie odwołał do dzisiaj tego edyktu z właśnie z Królewskiego dotyczącego poczty kurierów oni są chronieni po prostu jeśli państwo nie wierzę, proszę bardzo, w serwisie internetowym Polona można sobie taki artykuł gazety wileńskiej gazet wileńskich z 1963 roku znaleźć sprawdzić, że to co ma pod choinką wylądować w tym roku powinna wylądować nawet ktoś się po drodze 12gr zapłacić za leasing konia tak jak tutaj wspomnieć żegnamy się z państwa w tym roku czekamy niecierpliwie na kolejne odcinki naszego podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita multikulti jeśli państwo chcą pisać zapraszamy Babel małpa TOK kropkę FM Babel małpa TOK kropkę FM i do usłyszenia w przyszłym roku mówią Adam Balcer życzę wam, żebyście byli niesłychanie charakterystycznym wyglądzie i mini usposobieniu niczym Jan rozstępy i do usłyszenia też mówi Paweł Sulik, zapraszając od razu na przyszły rok na szeroki dres krajoznawczy w podcaście Babel, czyli Rzeczpospolita multikulti Babel Rzeczpospolita multikulti, bo Tutka historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika premiera każdy piątek na tokfm Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BABEL. RZECZPOSPOLITA MULTI-KULTI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA