REKLAMA

Marek Ast: "Wybory 'kopertowe' musieliśmy przeprowadzić, ale dla dobra sprawy wycofaliśmy się z tego pomysłu"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2022-12-21 07:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
16:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam ponownie gościem Radia TOK FM jest Marek Ast poseł Prawa i Sprawiedliwości szef sejmowej komisji sprawiedliwości praw człowieka dzień dobry Panie Pośle, dziękuję pani redaktor, chyba że państwo eksperci wskazują, że kadencja Julii Przyłębskiej właśnie się zakończyła 20grudnia, bo PiS zmienił reguły dotyczące prezesa Trybunału i wprowadził sześcioletnią kadencję, ale Julia Przyłębska nie chce ustąpić co dalej u, bo Rozwiń » to potem się jeszcze nie doszło obowiązki pani mężu mówiła przed wejściem w życie przepisów określających państwo podejście w ośrodku można i 6 ramki objęła funkcję rządami starych przepisów, które po prostu to swego czasu również określały kończy się ona tak jak w przypadku poprzednika jeśli Panie Pośle, do upływu kadencji sędziego, bo tak jest i taka jest tutaj opinii dla, które dobrze ja tylko dla przeciwna do tej, którą prezentują eksperci fundacji ja przypomnę pańskie słowa z lipca tego roku wkrótce w programie wybory w toku bardzo proszę o ten dźwięk o tę wypowiedź pana posła Asta z lipca tego roku z końcem br. kończy się kadencja pani prezes od grudniu dwutysięczna szesnastego rok wszystko siedemnastym została powołana na stanowisko w grudniu kończy kadencja no Panie Pośle, jednak mówił pan co innego w lipcu, a Mussoliniego to już wóz oglądałem oczywiście, jakie przepisy i obowiązują w ustawie od głosu panu tam po prostu momentu objęcia dnia objęcia też chodzi o kilka podaj dni, kiedy po prostu mniej warzyw powinno mniej mówi Panie Pośle, jest troszeczkę inaczej, dlatego że pani prezes obejmował swoją kadencję z chwilą, gdy już nie obowiązywała ta stara ustawa w związku z tym nie dotyczy jej nie ma tej drugiej kadencji sądzę, że pan zmienił zdanie, bo Jarosław Kaczyński po prostu później oświadczył, że ma być taka nie inaczej wpis obowiązuje ta interpretacja Praha, którą wygłosi prezes Kaczyński tego, bo właśnie tak nie jest, ale on lub do drugiego jest wolny w tym momencie należało się w komisji sprawiedliwości mówił w lipcu coś innego niemożliwe, żeby nie znajdą przepisy wyjaśnia woli po prostu obawiali się pan pracował zdalnie co na gorąco by no bo przecież i po latach od chwili, kiedy pani prezes tę funkcję objęła naprawdę nie pamiętałem i w którym momencie dokładnie to się to zostało natomiast tutaj już rzecz oczywistą Ali i no widzę jak i jakieś kontrole są poważne zarzuty wobec Julii Przyłębskiej m.in. formułowane przez Mariusza Muszyńskiego widzieliśmy maile Michała Dworczyka, z których wynikało, że prowadzone są jakieś rozmowy na temat wyroku między ministrem Dworczykiem, a Julią Przyłębską Mariusz Muszyński sugeruje, że są naciski rządu w tej sprawie to nie kompromituje tego ciała, jakim jest Trybunał Julii Przyłębskiej nie było dużo nacisków orzeczenia kie bywało metalu start, żeby porozmawiać z Mariuszem Muszyńskim, ale może on pana świat generalnie sędziami czy obszaru konstytucyjnego często przeciw konstytucyjnym występuje tutaj jakby od rządu łącznie do oficjalnych kontaktów te te relacje są zarzuty urzędu dużą część funkcji Trybunału Konstytucyjnego mamy oczywiście osoby w środę, ale o szczególnie, jeżeli chodzi o to wewnętrzne sprawy w Trybunale szarym końcu nie, bo nie było żadnych norm nocą, malując chodziło o przesunięcie tych wyroków, które obciążają budżet państwa Muszyński m.in. też o tym mówi, ale Panie Przewodniczący chciałbym zapytać o jedno rzeźby pamiętam, że pan, a także inni posłowie atakowali poprzedniego prezesa Trybunału poprzedni Trybunału pełny jego skład, że za mało pracuje i proszę sobie wyobrazić, jaka jest teraz ta statystyka Otóż za czasów poprzedniego Trybunału poprzednich prezesów to były średnio 3035 wyroków w ciągu pół roku, a w tym roku w tym pierwszym półroczu Trybunał Julii Przyłębskiej był w stanie wydać 7 wyroków o zwolnienie to po pierwsze, zdalny członek OFE, bo uroki Trybunał, o którą busem czy prof. Rzeplińskiego czy czyjeś jego poprzedników krytykował co za brak działań tak aktywności natomiast gdy zmieniły przepisy też wiele spraw jest od leży odłogiem go lat na posiedzeniach jawnych rozpraw jest po prostu umarzanych trafia po prostu na i szale szale rozpraw Trybunału Konstytucyjnego nie są pisane uzasadnienia nie są pisane uzasadnienia w terminie tam jest nieustającą łamane prawo no konserwator tutaj będziemy na pewno i będziemy różnice zdań no to nie jest kwestia różnica zdań tego terminu sporządzenia uzasadnienia to 1 miesiąc niektóre uzasadnienia no pos mogą powstawać po 9 miesiącach, ale Panie Pośle, chciałem zostać też o ustawę, która jest zwana bezkarność plus chodzi oczywiście o bezkarność dla urzędników samorządowych, którzy bez podstawy prawnej przekazywali poczcie polskiej spisy wyborców i teraz właśnie prezydent podpisał ustawę, która unieważnia te wyroki, które zapadły w sprawie tych samorządowców kary nie będą wykonywane są jednak to jest pogwałcenie zasady trójpodziału władzy umieszczą podłączenia rocznie to i orzeczono faktycznie bały pod uwagę okoliczności takich kultowych proboszczowie przekazywali poczty polskiej Styś wyborców są osoby przychody czy włosów poruszy ponadto kody u siebie w wyniku działania poczty polskiej natomiast ustawodawca ma kradł, bo do i tego rodzaju rozwiązania no, jeżeli jej rządy i nie nie mają jak taki propaństwowy tym momencie postawy musi dobrze pamięta dawno, gdy dobrem najważniejszym wówczas było przeprowadzenie wyborów okresie, kiedy ujrzała pandemia, kiedy nikt nie wiedział w jaki sposób po prostu może się rozwinąć się natomiast tabu braci Panie Pośle, na co pan sądzi na temat takiej opinii tego typu przepis godzi w porządek Konstytucyjny jeśli na mocy ustawy miały być eliminowane orzeczenia sądu to jest rzecz bez precedensu, która nie była stosowana nawet wobec orzecznictwa z czasów PRL, bo tak, ale nie było też podstaw do tego wyższy na trzecim złotym i wójtom, bo to są pańskie słowa, a jednak, a jednak, a jednak te postępowania nie były i też jest wymowny to jest pańska opinia to jest pańska opinia, tyle że o innej poprawce mianowicie dotyczyła ona unieważnienia wyroków Izby dyscyplinarnej dlatego akurat w tamtym przypadku miało to uzasadnienie, że izba dyscyplinarna nie była sądem nie było to unieważnienie wyroków, a mimo to sformułował pan taką tezę, która po prostu idealnie pasuje do ustawy o bezkarności plus dlatego Panie Pośle, że prawo stanowi, iż wybory może organizować Państwowa Komisja Wyborcza, a nie poczta Polska czy rząd i wyroki sądów to potwierdzały też innych sprawach, więc z tego punktu widzenia przez przepis, który jeszcze wprowadzili narusza zasadę trójpodziału i unieważnia wyroki to co pan właśnie krytykował, że nawet nie było PRL czegoś takiego o pani redaktor to jest zupełnie inna sytuacja dotyczy sytuacji absolutnie też nadzwyczajnej już powiedziały budżetowych dotyczy unieważnienia wyroku już, które ten ktoś zapada ręcznego musieliśmy państwo musiało przeprowadzić czy wybory i może dać nie musiało skoro się wycofaliście z tego skutecznego sposobu na przeprowadzenie tylko kto ostatecznie się z tego wycofaliśmy, przeprowadzając te wybory w tym, że w późniejszym natomiast natomiast gdyby odbyły się na tych zasadach, które były proponowanych była zgoda to były byli pod kwestionowanego ma być także były kwestionowane wobec tego dla dobra sprawy tak, aby wybór prezydenta też nie był kwestionowany zostało przeprowadzonych którymi, ale zgadza się pan, że urzędnik musi działać w ramach prawa i po prostu urzędnikom nie można było nie mogli oni bez podstawy prawnej przekaz przekazywać tych wpisów powtarzam jeszcze raz wybory organizuje Państwowa Komisja Wyborcza nie poczta Polska i złamali prawo, a one unieważniać ustawą wyroki no tak tak to wygląda w dziale działali wg wytycznych płynęły z ośrodka do rządowego działali dobiegł już stan wyższej niż Panie Pośle, czy jest możliwe porozumienie w sprawie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, bo pan prezydent powiedział, że on się nie zgodzi, aby podważano status sędziów, których powołał, więc jak wygląda stan rozmów między rządem, a prezydentem w sprawie tejże ustawy, która ma odblokować pieniądze z krajowego planu odbudowy i lubi pani redaktor, ponieważ tych rozwodnienie uczestniczek może to rozmowy trwale otwarte konsultacje rzeczywiście po wystąpieniu pana prezydenta i pierwsze czytanie, które było przewidziany na poprzednich tygodni czwarty wybuch został ujęty w porządku i obraz no właśnie w tym celu, aby osoby, które mają wątpliwości co do przedłożenia poselskiego, żeby to po pierwsze, może byłoby jaśniej czynsz to ważną uchwałę dostaliśmy pana premiera, że z no te rozwiązania, ciesząc się tutaj akceptacją kolesi z europejskiej i co do widział pan jakikolwiek dokument, który by świadczyło o tym, że te rozwiązania cieszą się akceptacją komisji europejskiej, bo Alien różnych rozpad realnych deklaracji padło ministra głosu doszli do potrzeb, bo to po ale gdyby pan słuchaczom wytłumaczyć w jaki sposób te testowanie sędziów mogłoby być zapisane w ustawie czy jest jakiś pomysł na to, o czym musi ponadto na dzisiaj wali się mogą już też instytucję to tu niezawisłości będzie ona w tej chwili też, lecz sposób modyfikowana w tym poleć obsiedli po prostu z 1 strony dzisiaj strony mogą wnosić o przeprowadzenie testu ja rozumiem ale owszem, uważam, że panu przerwę, bo nie chodzi o przepis, który już obowiązuje tylko chodzi o to, o czym zresztą mówił premier Morawiecki czy będzie zapisane w tej ustawie, że nie będą karani sędziowie, którzy odmawiają orzekania zna sędziami albo uważają, że należy sprawdzić ich niezawisłość, ale w tej chwili zasolenie pieszą i orzechami najwyżej przesuwani do innych wydziałów także w proszku nie jest, bo jeśli są sprawy dyscyplinarne w tym dotyczące tej kwestii o stanie nawet prof. Gersdorf stało się to bardzo osobiście odmowa orzekania koń jest czas Otóż przednie dyscyplinarne polu będzie nadal będzie nadal pojedyncze obcy przypadki na dziesiątkę w tym projekcie jest zapis że, że nie będzie no po prostu tak samo jak jest zapis, który mówi, że te postępowania będą mogły być trzymane też przesądy z urzędu czy już nie tylko na wniosek na wniosek stron, czyli znacznie jak rozszerzona co rozszerzone w zakresie tej instytucji badania i niezawisłości i niezawisłości sędziego zresztą tu też obawy żeby, żeby część uczelni była nadużywana nowo co pomogłoby faktycznie prowadzi czy nadal pozostaje w mocy ta propozycja, aby sprawy dyscyplinarne sędziów rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny, bo nawet profesor manowska uważa, że to jest niezgodne z konstytucją wedle konstytucji wśród wymienionego zakresu tym, którzy się za ziemie niema sądownictwa dyscyplinarnego sędziów to no ja myślę, że akurat pod kątem konstytucyjnym to ten przepis broni, bo duży jak konstytucja, bo nie wypowiadano dni więc, więc czy sędziowie sąd Administracyjny też są po prostu cięciami stanowym sztabowiec po prostu nie na przełożenie by czynsze, jakie po postępowaniu przed laty, bo Naczelnego Sądu Administracyjnego, że byłaby taka Wola i ustawodawczej to myślę, ale kilo, ale zraził się no pytanie, jakim uchwalenie Nikol niekonstytucyjności natomiast oczywiście są opinie, które mówią, że z jeszcze rozmowa nie do konstytucyjnej, że to, że budzi i budzi wątpliwości wręcz no dlatego są prowadzone, ale koszt to sytuację szczury jak zapisów ustawy można po prostu byłoby odstąpić czy przewodniczący modyfikować, które są naszych, które po prostu powinny pozostać już nad uchwalą Panie Pośle, tylko Solidarna Polska nie chce w ogóle uchwalać tej ustawy i premier poprosił o pomoc opozycję natomiast opozycja zgłasza 3 zasadnicze poprawki jedna z nich stanowi, że jednak sprawy dyscyplinarne sędziów będą w izbie karnej Sądu Najwyższego czy PiS jest w stanie zaakceptować taką poprawkę, bo inaczej ustawy nie będzie bez solidarnej Polski nie ma większości, żeby przegłosować u boku no, toteż z osób, żeby żył ją pan minister sprawiedliwości pan premier ma w tej sprawie pan ministra sprawiedliwości się i spotkasz w konkluzji, że o, ale poważnie czy może mi, że jest, bo Zbigniew Ziobro zmieni zdanie zagłosuje za tymi zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym głosu do skutku, bo tutaj niż Zbigniew Ziobro jest politykiem to on szkołę dzisiaj polską racją stanu już też ubiegać się przed uruchomiono środki krajowego planu odbudowy, a później też proszę też jej również fundusze umowę partnerską, żeby nie było zagrożone nasz, jeżeli po prostu dopełniały kamienie i milowe i większości też posłów, bo państwo jest za to nowy zakon systemu współ, czyli europejską, żeby wprowadzić ustawę, bo ta ustawa też jak ma ten projekt ustawy na poparcie, a przypomnę, że Zbigniew Ziobro powiedział na pewno nie poprze i będziecie musieli się dogadać z opozycją, żeby cokolwiek uzyskać nic też nie wiem, skąd zamiarem pana posła po parkingach na to też, bo no słucham tego co myślę niech Ziobro poza legislacyjnym Sejmu, aby dla rozmaitych projektów przedłożeń i szukasz większości i sejmowej okolice pasma prawo do swojego zdania wyszkolili przekonujemy go do tego, że nie ma jak jaki osiągnął tylko i musi ukończyć, więc po prostu jest po prostu mam nadzieję, że znajdzie się większość sejmowa, która te przepisy ruchu zjednoczonej prawicy jak rozumiem i myślę, że jeżeli o to, że znajdą się głosy za poparciem dla tej ustawy o Marek Ast poseł Prawa i Sprawiedliwości gościem Radia TOK FM dziękuję bardzo, panie po Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA