REKLAMA

Katarzyna Gruszecka-Spychała: W 2023 samorządowcy życzą sobie opamiętania władzy

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-12-29 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka dzień dobry 5 prawie 6 minut po dziewiątej zaczynamy czwartkowy magazyn EKG Tomasz Setta zapraszam naszym pierwszym gościem jest dziś pani Katarzyna Gruszecka-Spychała wiceprezydent Gdyni do spraw gospodarki dzień dobry w dzień dobry witam pana redaktora witam państwa ten nowy 2023 rok to dla samorządów będzie rok zaciskania pasa z pewnością, jeżeli z 1 strony dramatycznie rosną wydatki, a z drugiej równie dramatycznie spadają dochody to musi to Rozwiń » być rok bardzo poważnego zaciskania pasa i w jaki sposób to np. jeśli chodzi o Gdynię w jaki sposób państwo jeszcze będzie się objawiać w tym nowym roku naszym założeniem jest zawsze maksymalne oszczędzanie mieszkańców w tym również przedsiębiorców to znaczy staramy się w taki sposób dokonywać cięć, aby one miały możliwie mały wpływ na jakość życia tym niemniej wpływ muszą, więc zakładamy również, że sytuacja będzie dynamiczna i w ciągu roku będziemy podejmować dodatkowe decyzję to znaczy, że w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego będziemy zmuszeni uczynić w roku przyszłym całą pewnością musimy podejmować decyzje oszczędnościowe dotyczące tych zadań, które zgodnie z polskim prawem nie mają charakteru obligatoryjnego to niestety często oznacza, że tniemy na zadania winy, które często były przez mieszkańców najbardziej lubiane lub cenione ponieważ, a czy możemy podawanym charakter fakultatywny oczywiście takich przykładów jest bardzo wiele to są przykłady z zakresu np. wsparcia aż w poszczególnych grup społecznych takich jak uczniowie czy seniorzy to co również przykłady i dotyczące wsparcia przedsiębiorców dotyczące organizacji różnego rodzaju imprez spotkań, które służyły pozyskaniu inwestorów to są również cięcia w kulturze staramy się czynić to taki sposób, aby nie stało się także 1 dziedzina jest totalnie obciążona cięciami, a im nie, bo wydaje nam się, że wtedy będzie to nieco mniej bolesne dla naszych mieszkańców mówi pani o rosnących wydatkach i też tych spadających dochodach, ale rozumiem, że to nie jest przykład odosobniony nie tylko Gdynia mierzy się z takimi problemami absolutnie nie myślę, że dziś wszystkie samorządy mówią 1 głosem i to zupełnie niezależnie od tego mają jakieś i jakąś jakieś zabarwienie polityczne w sensie przynależności partyjnej władzy czy też zupełnie niezależne, bo liczby mówią za siebie mamy do czynienia z sytuacją absolutnie wyjątkowo dramatyczna inflacja jak również wybitnie wysokie koszty obsługi długu spowodowane wzrostem stóp procentowych i nakładają się na sytuację, w której dramatycznie spadają nasze dochody jest wynikiem wielokrotnych zmian dotyczących podatków i oczywiście przede wszystkim polskiego ładu, ale prawda jest taka że, analizując zmiany w dochodach własnych polskich samorządów powinniśmy czekać aż do roku 2018, kiedy pojawił się pierwszy zmiany podatkowe jeśli spojrzymy sobie na to właśnie w takim ujęciu na przykładzie Gdyni, który jak już pan redaktor zauważył nie jest odosobnione to możemy stwierdzić, że ubytek picie, którego nie pokrywa rekompensata wypłacona przez rząd liczony od 2018 roku w Gdyni przekracza 500 000 000 konkretnie jest to 538 000 000, czyli mówimy kwocie ponad 500 000 000 mówi wyłącznie o tym ubytku, który nie został zrekompensowany, gdyby wliczyć go w pełnej wysokości to jest blisko 700 000 jeśli popatrzymy na sam Polski ład, czyli 2 ostatnie lata to mówimy o ponad 211 000 000 i teraz, jeżeli przełożymy to sobie na takie reguły budżetowe bardziej zrozumiałe dla przeciętnego Polaka dotyczące np. budżetu domowego czy budżetu przedsiębiorstwa to łatwo sobie wyobrazić, że jeśli przejdzie nam mierzyć się z drastyczną podwyżką cen, ale dochody będziemy mieć mniej więcej takie, jakie mieliśmy, zanim się ona zaczęła to jakoś sobie poradzimy jeśli dochody gwałtownie spadną, ale nie będziemy musieli mierzyć z szalejącą inflacją no to później też jakoś sobie poradzimy natomiast zderzenie tych 2 czynników w moim przekonaniu w dłuższym okresie musi prowadzić do katastrofy, jeżeli chcemy uniknąć to bardzo pilnie potrzebna jest zmiana systemu finansowania samorząd i właśnie o to chciałem zapytać, bo pani mówi o tym, że sytuacja jest wyjątkowa podkreśla pani też w wciąż dużym wyzwaniem jest wysoka inflacja wszyscy doskonale wiemy nawet przy tych sygnałach uspokajających, że w kolejnych miesiącach latach ona powinna spadać, ale wciąż będzie bardzo bardzo, bo powyżej indeksu optymalnych poziomów stąd zastanawiam się i to z tym wszystkim zrobić, żeby uniknąć tej katastrofy, której pani mówi też myślę tak bardzo ważny element, który pani poruszyła to kwestia Anny kosztów obsługi długu kredytu, bo jeśli chodzi o finansowanie waszych potrzeb w przypadku, gdy to właśnie finansowanie kredytem to jest dosyć duża pozycja co powinno się zmienić, żeby wobec tego uniknąć tych tych problemów no myślę, że można tutaj wymieniać bardzo wiele potrzebnych zmian wspomniał pan koszty długu to, żeby znowu służyć liczbą w Gdyni ich wzrost z 56%owy, a jednocześnie zaciąganie kredytu jest bezwzględnie konieczne nie tylko na pokrycie tych zadań fakultatywnych, o których wspomniałam, że bywają przedmiotem cięć, ale także obligatoryjnych chociażby tych, które wiążą się z finansowaniem edukacji, bo subwencja oświatowa, czyli tak seta ta szczególna część subwencji ogólnej, z której rząd finansuje niektóre zadania realizowane przez gminę absolutnie nie pokrywa wydatków pokrywa ich od dawna wszyscy mamy tego świadomość, ale dodano, że jeszcze, że jeśli chodzi o wydatki na edukację to w przypadku bardzo wielu samorządów jeśli nie wszystkich to jest największa pozycja oczywiście jeśli chodzi o budżet, gdy nie od razu chórze po raz kolejny liczbą wydatkach bieżących i 135% całego planu finansów warto więc, więc zdajemy sprawę, jaka to jest lwia część i z pewnością podobny stosunek będziemy obserwować przynajmniej w dużych miastach, a sądzę, że tak naprawdę dotyczy to wszystkich gmin w Polsce myślę, że potrzebne są działania, jakiego rodzaju pierwsze to oczywiście reagowanie na ogólną sytuację gospodarczą nie będą rozwijać tego wątku, bo jak sądzę nie są po samorządowych drugi to działania doraźne, które pomogą doprowadzić do dziur budżetowych, których nie da się załatać to znaczy wyższe i sprawiedliwiej rozdzielony rekompensaty, które na prawie od pracodawców Polski ład i inne zmiany podatkowe powodujące uszczuplenie w dochodach własnych samorządu, bo tutaj dodatkowo rządzący podkreślają, że my próbują rekompensować samorządom te straty, o których mówiliśmy wcześniej, które wynikają ze zmian w podatkach rozumiem, że to co mówią rządzący trochę rozmija się w pani odczucia z rzeczywistością może znowu posłużmy się po prostu liczbami tak, żeby nie nie mówić o opiniach o faktach sam Polski ład, czyli ostatnie 2 lata to ubytek w udziale w dochodach z PIT-u dla Gdyni na poziomie 346 000 000 z tego istotnie otrzymaliśmy rekompensaty, które wyniosły 134 000 000, więc prosty rachunek wskazuje na to, że jesteśmy nadal stratni 211 000 000 przypomnę, że nasz budżet zbilansowany na poziomie około 2 000 000 000, więc jeszcze 11 000 000 to uda tak naprawdę drastyczny i1 jeśli dobrze jeśli dobrze jeśli dobrze liczę, więc rozumiem, że rekompensaty jest jedno z z tych rozwiązań, które pozwoliłoby uniknąć tych problemów, ale czy wciąż aktualnym tematem jest np. inny podział podatków, które wpływają do budżetu państwa np. rząd powinien z samorządem dzielić się wpływami z podatku VAT no i to właśnie 0303. system znaczy trzeciego rodzaju działanie, o którym zamierzam powiedzieć to znaczy głęboka zmiana systemowa, a tutaj rodzajów proponowanych zmian jest bardzo wiele ja osobiście jestem głęboko z legnicką dzielenia się wpływami z VAT-u natomiast zdaje sobie również sprawę, że tych pomysłów jest bardzo wiele żonę wymagają głębokiej analizy zarówno pod kątem finansowym jak i prawnym, że będą spory polityczne i to nawet nie mam na myśli właśnie sporów partyjnych, ale spory polityczne typu filozoficznego co jest najwłaściwszą wersją, iż zmiany systemowej nie da się przygotować pół roku natomiast, jeżeli jesteśmy w takiej zapaści, jeżeli widzimy, że bez prędko zmiany nie jesteśmy w stanie uratować tego co się w Polsce udało najlepiej przełamie, czyli samorządów to znaczy, że pracować trzeba jak najszybciej jak na intensywnej swoim być absolutne priorytety myślę, że bardzo istotną kwestią jest rzecz, którą rząd zapowiedział, aczkolwiek bez szczegółów, które pozwalałyby ocenić czy ta propozycja jest dobra czy też nie znacie zmiana systemu wyrównawczego i uwzględnianie przy podziale kwot finansowania samorządów nie tylko ich wielkości liczonej per capita, ale także potrzeb wydatkowych pomysły również są opracowane to nie jest tak, że trzeba w tej chwili zaczynać pracę od zera trzeba wybrać spółka dobry czekoladek trzeba wybrać najlepsze i wiele z nich było opracowywanych na potrzeby komisji wspólnej rządu samorządu jeszcze więcej powstawało przy bardzo rozległych pracach nad przyjętą w ubiegłym roku przy okazji szczytu w Katowicach krajową polityką miejską tak naprawdę jest z czego wybierać ciężko zastanowić jak to zrobić pani prezydent ulicę propozycje np. mieszkaniec przeliczeniowych weźmy pod uwagę sytuację tych miast, które borykają się z problemem mieszkańców gmin obwarzanka owych i wysokimi kosztami, jakie muszą ponosić wprowadzenie zasady mieszkańca przeliczeniowego przy rozdziale podatku również mogło być to mogłoby tutaj być jakąś metodą tak powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, ale chciałbym, żebyśmy podsumowali pozbierali wszystko, o czym powiedzieliśmy z 1 strony znamy skalę wyzwania te, które będą czekać nas wszystkich, ale też samorządy w 2023 roku i kolejnych latach wiemy też będziemy mierzyć się z wciąż wysoką inflacją z drugiej strony mówimy o rozwiązania, które pozwoliłyby jakoś tę sprawę rozwiązać, ale my też patrzymy realnie na rzeczywistość rządzący nie wydają się w ostatnich latach być otwarci na tę propozycję co jeśli te wyzwania, o których mówimy one się zmaterializują te rozwiązania, o których powiedzieliśmy nie wejdą w życie niestety nie będą optymistą samorządowcy zawsze starają się patrzeć pozytywnie i szukać dostępnych rozwiązań natomiast w moim przekonaniu dostępne rozwiązania jest nie zmieni się otoczenie finansowe prawne skończył się skali 2 do 5 lat w zależności od tego jak wysoko jak wysoko szybko będą rosnąć koszty coś utkać staniemy przed sytuacją, w której samorządy nie będą zdolne pokryć kosztów zadań własnych nie będą zdolne świadczyć usług dla mieszkańców, które zapewniają im życie na przyzwoitym poziomie polskich samorządach, ale nie będą w ogóle w stanie tego robić czy będą musiały się jeszcze większym stopniu kredytować niż myślę, że dojdziemy do takiego poziomu, w którym dalsze kredytowanie będzie niemożliwe, czyli po prostu zaczniemy obcinać nie tylko te zadania, o których wspomniałem jako fakultatywny, ale również to obligatoryjne to będzie ciągnęło za sobą nie tylko problemy dla mieszkańców, którzy nie będą mieli czym pojechać do pracy albo będą mieli problemy ze szkołą dla swojego dziecka albo usługami z zakresu pomocy społecznej tak dalej, ale również powoduje lawinę poziomu od problemów prawnych, ponieważ wykonywanie tych zadań obowiązkowe, a powiększanie deficytu przekraczanie reguł wydatkowych albo limitu zadłużenia również podlega sankcjom prawnym, więc ogrom ziemi w gigantycznym osi oby nie to na koniec tak wszystkim gościom zadaje pytanie, bo końcówka roku, czego jak pani myśli samorządowcy życzą sobie na ten 2023 bardzo krótko myślę, że mimo wszystko życzą sobie optymizmu sił życzą sobie również opamiętania rządzących, o czym mówiła Katarzyna Gruszecka-Spychała wiceprezydent Gdyni do spraw gospodarki bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję uprzejmie trwa magazyn EKG słyszymy się w drugiej części tuż po informacjach Radia TOK FM teraz jest dziewiąta 18 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA