REKLAMA

Dlaczego Talibowie teraz wprowadzają drakonskie zakazy dla kobiet?

Światopodgląd
Data emisji:
2022-12-29 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:13 min.
Udostępnij:

Głód, kryzys klimatyczny i ograniczony dostęp do edukacji - sytuacja w Afganistanie na granicy kryzysu humanitarnego. Organizacje humanitarne zawieszają działania, Talibowie pozostają przy swoim stanowisku.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Ka świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz w świat do światopoglądu łączymy się teraz z Jagodą Grunwaldzką irańską dziennikarką jak pewnie państwo słyszeliście w ostatnich miesiącach szczególnie często korespondentką krytyki politycznej w Afganistanie dzień dobry czy dobre organizacja narodów Zjednoczonych podjęła decyzję podobną jak wcześniej tak wielkie organizacje międzynarodowe choćby Sejm dzieci dręczy Care czy sama norweska Rada do Spraw Uchodźców, więc Rozwiń » organizacja narodów Zjednoczonych wstrzymała w Afganistanie programy swoje humanitarne programy pomocowe i uznając że zakazanie kobietom pracy humanitarnej ma natychmiastowy zagrażające życiu konsekwencje dla wszystkich Afgańczyków już teraz niektóre istotne programy musiały zostać tymczasowo wstrzymane z powodu braku kobiecego personelu talibowie zakazali kobietom pracy w organizacjach humanitarnych i NATO właśnie ze względu na to te organizacje zawieszają pomoc humanitarną co w zasadzie oznacza to znaczy mimo kraju, którego w większych mieszkańców jest od jakoś w tej pomocy wymaga dziś uzależniona po prostu znajdzie się w dużych kłopotach teraz tę organizację zawieszają dostarczenie pomocy jak jak dużo to jest to znaczy od to oznacza potencjalną katastrofę humanitarną w Afganistanie od kiedy 15sierpnia zeszłego roku talibowie przejęli władzę kraj znalazł się w bardzo trudnej kondycji ekonomicznej, ponieważ zawieszone zostały wszelkie programy pomocy rozwojowej zawieszone zostało zewnętrzne dofinansowanie, które stanowiło 75% afgańskiego PKB środków rządu Hamida Karzaja i szefa dla niego co już pędziło biedy kolejne miliony mieszkańców i w istocie około mówić o 87% Afgańczyków korzystało z różnych form pomocy humanitarnej bardzo wielki odsetek spośród nich po prostu był uzależniony od pomocy była dla nich kwestia życia śmierci nie mają żadnych innych możliwości podjęcia np. pracy zarobkowej albo też być bardzo wiele gospodarstw domowych prowadzonych przez wdowy samotnie kobiety, które także nie miały innej możliwości znalezienia jakiegokolwiek źródła dochodu, więc ten zakaz talibów chodzić one teoretycznie uderza kobietę tak naprawdę uderza całe społeczeństwo właśnie tak jak powiedziałaś wiele organizacji już teraz zawiesiło swoje programy, a w niektórych z nich kobiety stanowią nawet 45% personelu, więc siłą rzeczy oni nie są w stanie bez tej właśnie pracownicze, które często są specjalistkami, które były szkolone przez lata, które od wielu lat pracowały nie da się ich zastąpić na kimkolwiek innym, byleby tylko był mężczyzną prowadzi zalety programów, a dodatkowo na trzydzieste organizacji są przez kogoś sponsorowany to może po prostu nie mogą finansować działania organizacji, które zatrudniają na dyskryminujących zasadach, zatrudniając tylko wyłącznie mężczyzn co znaczy, że to finansowanie tak czy owak za jakiś czas ustało dla tych organizacji zna z tego co rozmawiała z pracownikami różnych organizacji pozarządowych w Kabulu oni często Record mówią, że są między sobą też wewnętrznie skonfliktowani co do tego, jakie jak działanie w zasadzie powinni podjąć nie do końca jedności pomiędzy mieć sami, bo te wymienione bardzo duże należący tzw. wielkiej piątki właśnie organizacji humanitarnych działających w Afganistanie z 4 spośród nich zawiesiło operację, ale nad natomiast świecki komitet np. spraw Afganistanu cały czas wraz ze swoim teraz tylko męskim personelem jak najbardziej kluczowe operacje przeprowadza i nie mówią z kolei np. może jednak powinniśmy się zjednoczyć wysłać talibom jasny sygnał, że nie będzie żadnych operacji dopóki ten zakaz zostanie odwrócony oczywiście to będzie oznaczało śmierć ludzi jednak musimy tutaj myśleć w długofalowej perspektywie nie możemy skupiać tylko na tym co jest tu i teraz ja rozumiem rozmawialiśmy też o tym w ostatnich miesiącach to znaczy ja cię o to pytała Malty cały czas ta dyskusja jak próbować wywrzeć presję tak na talibów to znaczy czy właśnie poprzez nie no ograniczanie pomocy czy nie nie przekazywanie pomocy humanitarnej właśnie przez talibów czy właśnie, kiedy talibowie mówią tylko przez mężczyzn czy też trzeba tej pomocy udziela, bo to jest rzecz tak bazowe fundamentalne, że niezależnie od tego jak zbrodniczą politykę oni prowadzą to po prostu by humanitarną pomoc trzeba dostarczyć rozwiąże to jest cały czas ta sama dyskusja tylko w różnych jej wydaniach myślę, że przede wszystkim problem rozmów z talibami polega na tym, że dla nas zewnętrznych obserwatorów bardzo jest wciąż nieprzejrzysty mechanizm tego w jaki sposób talibowie podejmują ten jest, dlaczego podejmują w określonym czasie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że możemy stwierdzić, bazując tylko te sprawy na strzępkach informacji, które wydostają się z osób będących w dziesiątkę ścisłym kręgu np. blisko Zalewskiego przywódcę Emira czy też nosi wysoko postawionych w talibskim rządzie czy tej decyzji są bardziej ideologiczne one są bardziej aktywne są w tej chwili chodzi np. edukację kobiet tak teraz przewożą dzieci wejdę wstrząs no właśnie powiedzmy, że te w zakazaną studiowania to również tym, który 7 lat np. już studiowała medycynę na ostatnim odcinku nie mogą skończyć egzaminów tak to była decyzja była, więc podjęta w kompletnie absurdalnym czasie, bo zapadła tuż przed rozpoczęciem przerwy zimowej na uniwersytetach, kiedy właśnie wielu z werwą zostały po prostu tylko kilka egzaminów do zdania uzyskania dyplomu z drugiej strony zaledwie kilka tygodni temu odbywał się konkurs taki odpowiednik naszej matury egzaminów wstępnych na studia, do którego dopuszczono kobiety, więc kobiety myślały podeszło do niego złożyły papiery na studia myślał, że będą mogły normalnie studiować, więc pytanie też polega na tym, dlaczego teraz decyzję właśnie podjęto w tym momencie mówi się o tym żona zapadł już w kwietniu w Kandaharze podczas spotkania właśnie takiego ścisłego przywództwa talibów natomiast czekano z ogłoszeniem do teraz sekt IT w tym, że coraz więcej właśnie tali muszą blisko związanych ze swoim przywódcą mówi o tym, że jest on bardzo zaciekłe ideologiczne jeśli chodzi właśnie kwestie dotyczące praw objętych, że jest ideologii przy przesycone bardzo głęboko mizoginii i że on osoby jak najbliżej jest winien związane rzeczywiście po prostu uważają, że kobiety nie przynależą przestrzeni publicznej nie przynależą do uniwersytetów w ogóle, że nie powinny znajdować się poza dobrze wynajmować na ulicach w pracy czegoś więcej to jest zresztą przekonanie też nie ukrywajmy, które dzieli pewna część Afgańczyków szczególnie tych wychowanych urodzonych na wsiach bardziej konserwatywnych społecznościach, więc jeśli to jest rzeczywiście kwestia ideologiczna to no ciężko sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek zewnętrzna presja mogą cokolwiek tutaj działać widzimy natomiast stosunkowo mało niewielką wewnętrzną presję ze strony Afgańczyków na konieczność wielu różnych przyczyn myślę, że my też może przykładami, bo np. zakaz studiowania dla kobiet oczywiście to jest bardzo oburzające i bardzo słusznie cały zachodni świat bardzo głośno o tym mówi od czasu decyzja została ogłoszona jednak musimy sobie uświadomić, że to jest Afgańczyków problem w gruncie rzeczy bardzo artystyczne, bo dotyczy bardzo niewielkiego ułamku procenta społeczeństwa, bo nawet przez ostatnie 20 lat, kiedy dziewczynki mogły kształcić się na wszystkich poziomach procent dziewczyny, które chodziły do szkół wahał się od 35 proc na poziomie szkół ponadpodstawowych do zaledwie 24% poziom tych starszych szkół starszych szkół ponadpodstawowych powiedzielibyśmy ani socjalnych co też znajdowało znaj miało przyczyny w różnych oczywiście w różnych w różnych okolicznościach, bo to kwestia bezpieczeństwa, ale też były to kwestie ideologiczne jest cały czas właśnie duża grupa Afgańczyków, która uważa, że kobieta po wejściu w ogóle wiek dojrzewania po zbliżeniu się chociażby do tego wieku tak np. 10 jedenastoletnia dziewczynka zwyczajnie powinna być tylko może chroniona w domu jako ta, która nosi w sobie honor całej swojej rodziny, że takie wypuszczanie na zewnątrz np. do szkoły, jakkolwiek strasznie pytanie brzmiało grozi właśnie tym, że ten honor ta jej czystość zostanie utracona co będzie miało konsekwencje właśnie nie tylko dla mnie, ale też właśnie dla całej jej rodzinę i z tego też powodu bardzo wiele dziewczynek do szkół nie chodziło oczywiście o to by poprzez też ostatnie 2 dekady wykształciła się jednak taka klasa kobiet wykręciło wykreśli go takie pokolenie Afgańczyków, z których część uważa, że kobiety tak samo jak mężczyźni mają prawo do edukacji o tym też zresztą mówi co jest ciekawe część talibskich przywódców np. stany Zaj wiceminister spraw zagranicznych wielokrotnie publicznie wprost negował politykę własnych władz mówią, że kobieta absolutnie mają prawo dokształcanie się na wszystkich poziomach to z kolei sugerowałoby, że nie jest to jednak kwestie do końca tylko musi ideologiczna bo gdyby było wiadomo też po prostu kwestia przekonania Emira i rząd decyzji nie śmieli no nie miałby w takim razie w ogóle sensu, żeby różni wysocy rangą talibowie w ten sposób publicznie się wypowiadali pod minął w unii też jako autorytet własnych władz, czego bardzo starają się unikać zaledwie 3 rzecznik talibów za ich ulach Mudżahid powiedział, że edukacja dla każdej osoby i kobiety mężczyzny jest niezbędnym tak jak jedzenie to jest również wracają ideologiczne już co, jeżeli to nie zacięcie ideologiczne to co bardzo duże mówi się również o rozczarowaniu talibów kontaktami z Zachodem po przejęciu władzy i rzeczywiście myślę, że można tutaj oddać trochę talibom sprawiedliwość podjęli pewne kroki jak chociażby ogłoszenie generalnej amnestii dla członków poprzednich sił zbrojnych poprzedniej władzy, ponieważ mimo tego oczywiście wciąż mamy udokumentowany co najmniej kilkadziesiąt na pewno liczby są w rzeczywistości liczone w setkach przypadków, kiedy były dokonywane takie samo sądy i kiedy byli mordowani np. żołnierze armia Gdańsk z czasów Republiki to jednak na takim ogólnym systemowym poziomie ta amnestia rzeczywiście został ogłoszony został utrzymany był to pierwszy spadek historii, kiedy grupa zbrojna zdobywa władzę w kraju właśnie w wyniku wojny i ostatecznie przewrotu i taką amnestię ogłasza i talibowie czuli właśnie tego rodzaju posunięcia zostały bardzo świat nie docenione oni zostali bardzo mocno ocenieni, zanim jeszcze zdążyli cokolwiek tak naprawdę zrobić po swoim dość do władzy, że też samym początku bardzo mocno uszczuplone możliwości jeśli chodzi o zrobienie czegokolwiek po pierwsze ze względu na to, że bardzo wielu talibskich przywódców to są ludzie, których są nałożone oenzetowskiej nie tylko amerykański unijne sankcje w związku z tym mimo tego, że nie ma sankcji na Afganistan jako kraj do związku z tym, że oni teraz rządzą siłą rzeczy te same stały się problemem właśnie ogólnonarodowym, który dotyka po prostu przede wszystkim Afgańczyków zamrożono środki afgańskiego rezerwa finansowa duńskiego banku centralnego przez stany Zjednoczone co wywołało wściekłość zeszło nie tylko talibów, ale też wśród Afgańczyków, którzy są im ideologicznie jak najbardziej dalece nie popierają władzy, a którzy argumentowali, że są po prostu ich własne pieniądze i Afgańczycy nie mogą dostać się do swoich oszczędności w bankach, że z obu zboża przez np. gwałtownie klasa średnia, która jak pieniądze miała natomiast po prostu nie mogą już tych oszczędności banków odzyskać, ponieważ w Afganistanie po prostu dramatycznie zabrakło gotówki w związku z tym można to też odczytywać być może jako jakąś właśnie próbę talibów czy to w Warce naszej presji na społeczności międzynarodowej, która odnosi skutek dokładnie odwrotny do zamierzonego sprawę tylko Afganistan założy staje się nowym pariasem i że te bardziej z talibami już teraz nie chcę rozmawiać negocjować sami na takim poziomie i trybu wprowadził jakichkolwiek konstruktywnych dla Afgańczyków rozwiązań na poziomie retorycznym natomiast talibowie cały czas mówią po prostu o swojej niezależności o tym, że decyzję w Afganistanie będą obejmowane przez nich przez Afgańczyków, że one nie będą więcej kierowany CAMM, czego dla Afganistanu chciałyby zachodnie państwa bardzo wysokie np. podnoszone są argumenty dotyczące właśnie w Raszkowie zakazu dla nich edukacji talibowie jak też często wielu Afgańczyków, którzy właśnie możemy do końca jest im z nimi po drodze natomiast popierani też poprzedniego systemu bardzo są byli ofiarami tego systemu na różne sposoby mówią tak troszczyć się prawa afgańskich kobietach bardzo zależy mogę chodzić na uniwersytety, ale nie przejmowali się, kiedy mordowali kobiety, kiedy mordowali ich mężów, kiedy mordowali ich braci bardzo często, zostawiając jedno bardzo trudnej sytuacji praktycznie bez środków do życia w to jest rzeczywiście dramatycznie mam tyle pytań, ale to mam nadzieję, że w takim razie uda nam się zaprosić na kolejną rozmowę, bo tutaj pojawił się oczywiście też wątek właśnie reakcji wewnętrznej tego braku w pewnym sensie o oporu społecznego protestu społecznego, ale to od już dzisiaj nie zmieścimy w tym dzisiejszym naszej oraz bardzo dziękuję od razu z góry i do czegoś bardzo rokuje usłyszenia w nowym roku w takim razie słuchali państwo jego Grodecki dziennikarki irańskiej korespondentki krytyki politycznej w Afganistanie, która była ostatnio gościem dzisiejszego światopoglądu, który przygotowaliśmy dla państwa z Katarzyną murarską program realizował Krzysztof Woźniak za chwilę informacja o nich z kolei Przemysław Pozowski już zaproszę państwa na jeszcze więcej sportu tak świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA