REKLAMA

„Wyjść z cienia” – wsparcie pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2022-12-30 13:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
22 minut po godzinie trzynastej popołudnie Radia TOK FM, a teraz łączymy się z Magdaleną nosimy Kraka czy prawniczką stowarzyszeniu na rzecz integracji społeczeństwa wielokulturowego nomada we Wrocławiu dzień dobry dzień dobry państwu będą realizowali projekt, który mówił przed informacjami wyjść z cienia, który ma na celu wsparcie pokrzywdzonych przestępstwami motywowanym uprzedzeniami i to brzmi no dość naukowo ktoś może zapytać w zasadzie o jakie jakiego rodzaju Rozwiń » sytuacje chodzić mogłaby pani to rozwinąć i jasne, jeżeli mówimy o przestępstwach motywowanych uprzedzeniami często nazywanymi przestępstwami nienawiści mamy na myśl niej wszelkiego rodzaju przemoc słowną lub fizyczną wobec osób, która jest motywowana pochodzeniem tej osoby jej narodowością rodzaj etnicznym, a wyznanie bądź brakiem uznaniowości kolorem skóry, czyli motywacja na wynikach takich cech chronionych przez kodeks karny stąd mamy specjalną kwalifikacje takich, czego te czynniki, o których pani powiedziała, czyli rasa przynależność etniczna religijna, a też narodowościowa w Polskim prawie jak rozumiem jest traktowana jeśli jest czynnikiem w tych aktach przemocy albo słownych fizycznych wręcz to to jest za to jest przestępstwo zagrożone karą tak tak to jest przestępstwo, które zagrożone najczęściej wyższą karą niż w przypadkach to przy przykładowo, jeżeli mama publice przypadkowa nie motywowany tylko chodzeniem to ta kara i procedura może wykonać troszeczkę inaczej niż w przypadku, kiedy jest to dodatkowa motywacja sprawcy, jeżeli mamy dodatkową motywację sprawcy wynikającą z jego uprzedzeń wtedy odchodziłam pod inną kategorię przestępstwa sankcja może być wyższa postępowanie prowadzone przez prokuraturę jest tutaj w postępowaniu publicznoskargowym, więc mamy troszeczkę inne warunki ułatwiające tak naprawdę dla pokrzywdzonego sam procedura słuchać albo Słowaka który, chociaż pani może już tak dobrze skoro jest kwalifikowane w ten sposób jest to przestępstwo zagrożone karą itd. tak dalej do jakiego powodu państwo zdecydowali się działać w tym obszarze czy tak czy państwo sądy prokuratura portu nie działają tak jak trzeba, dlaczego to wielu wielu latach naszego doświadczenia 3 organizacji działających w Warszawie Wrocławiu Lublinie widzimy, że jest ogromny problem ze zgłaszaniem tego typu przestępstw z 1 strony osoby pokrzywdzone nie czują, że sprawca zostanie schwytany, że warto w ogóle zgłaszać takie przestępstwa często mają swoje własne uprzedzenia względem służb przez wynikające z doświadczenia krajów pochodzenia czy z tego jak długo procedury trwają w Polsce często nie mają informacji o tym, że takie przestępstwa są że, że są specjalnie skodyfikowane, że są inne inne procedury inne kary w tych sytuacjach, a z drugiej strony z kolei bardzo często spotykamy się również z tym, że mamy taką barierę przy samym zgłaszaniu tego typu przestępstw organom ścigania najczęściej to bariera językowa osoby często nie posługują się językiem polskim na komisariatach nie ma nie ma tłumaczy często policjanci odsyłają takie osoby zapraszają, żeby przyszły z kimś, kto mówi po polsku to już od razu demotywuje taką osobę do zgłaszania do zgłaszania tego typu przestępstw, a następnie bardzo często te przestępstwa nie są odpowiednio kwalifikowane tu z kolei widzimy takie braki służby nie zawsze widzą to motywacja sprawcy nie zawsze do, pytając o sytuacji zawsze pokrzywdzony zwrócił na to uwagę, więc z naszego doświadczenia wynika, że bardzo istotne jest ktoś towarzyszą pokrzywdzonej osobie i rentowymi Grant w takiej sytuacji, żeby móc zwrócić uwagę na te wszystkie ważne elementy na etapie zgłaszania postępowania zgłaszania i możliwości popełnienia przestępstwa do kogo państwo adresują tak naprawdę cały projekt wyjść z cienia my adresować ten projekt do beneficjentów jako klientów naszych właśnie migrantów migrantek osoby pochodzące z mniejszości tak, aby miały one jak największą wiedzę na temat tego typu przestępstw, aby dać im kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania od zgłoszenia na policji po po wyrok sądowy, więc głównie ten projekt był te kierowane tutaj do do naszych nie and klientek, ale również do organów ścigania czy wymiaru sprawiedliwości tak, aby zwracać uwagę na niedociągnięcia braki w legislacji na brak szkolenia funkcjonariuszy nagłaśniać tego typu sprawy również ne w społeczeństwie to tu z kolei każdy z nas może być świadkiem takiego przestępstwa takiej przemocy bardzo ważna będzie reakcja, na jaką na taką sytuację też bardzo często nas często mówią o tym jak możemy taką na taką przemoc reagować, kiedy jesteśmy świadkami takiej sytuacji państwo uruchomią 3 centra wsparcia z miastach, w których mieszkają duże społeczności imigranckich Warszawie Wrocławiu Lublinie jak będą centra działały czy te centra uwagę na to, że to projekt już trwało to centra działały dalej będą działać poniekąd, ponieważ organizacja dalej działają w tych miastach i dalej wspieramy migrantów imigrantki w ramach naszych ogólnych punktów poradnictwa my się staramy specjalizować też w tym temacie przemocy motywowanej uprzedzeniami często podejmować ten temat zachęcać osoby do zgłaszania, jeżeli zgłaszają nam takie takie doświadczenia i to jest w ramach naszych działań tych 3 organizacji, które od wielu wielu lat specjalizują się z pomocy migrantom imigrantom jeszcze chwilę było to proszę, ale muszę wrócić do 1 kwestii czy pani wspomniała w jaki sposób państwo np. czy w ogóle państwo zakładają, że uda się zmienić stan wiedzy jako jeden z tych czynników kluczowych scen proces stanu wiedzy służb tekst wyobrażam taką scenę na komisariacie, kiedy policjant nie miał szkolenia nie nie orientuje się dokładnie w jaki sposób te funkcjonują w Polsce przepisy związane z z użyciem przemocy słownej fizycznej w oparciu o tę kategorię właśnie rasowe etniczne religijne czy inne należności narodowej czy czy państwo zakładali w ogóle jakieś szeroko rozumiane szkole średniej to państwa gestii, ale szkolenie byłoby czymś co mogłoby usunąć część tych problemów, bo kryzys tylko brak wiedzy czasami czasem to jest brak wiedzy, ale tak naprawdę to też nie są łatwa kategoria przestępcy ze względu NATO, że możemy znać konkretne przepisy kodeksu karnego, ale często musimy też znać kontekst osoby, skąd ona pochodzi, a nie, dlaczego jakaś czynność, która o, której dokonał sprawca był dla tej osoby np. obrażając tak dziś już myślę, że każdy wie, że próba ściągnięcia chusty osobie kobiecie muzułmanów c będzie na niej ogromną traumą nie trzeba tego nikomu tłumaczyć, ale jeszcze parę lat temu to nie było aż tak jasne zdarzały nam się sytuacja tego typu, że na pewne słowa obraźliwe dla danej dla danej osoby nie były jasne dla dla policji, że one są obraźliwe, więc to jest tak naprawdę dużo wiedzy takiej ogólnej o krajach i osobach z tych krajów które, które do Polski przyjeżdżają, więc to jest pierwsza druga rzecz wiemy, że po policja Maciek ma tego typu szkolenia jednak wydaje się, że są ona wciąż niewystarczające niektóre organizacje pozarządowe prowadzą z policją takie dodatkowe szkolenia na ten temat, więc co się dzieje tylko po prostu wychodzi nam doświadczenia, że wciąż tego jest mało i wciąż zdarzają się policjanci i policjantki, które niekoniecznie widzą ten ten to zdarzenie w tej formule, aczkolwiek też widać jakiś postęp mamy mamy my tytułach w sytuacji, kiedy od razu został taki czyn zakwalifikowany jako przestępstwo nienawiści osoby zostały sprawcy zostali skazani więc, więc też jest tutaj znaczny progres w grze no tak skazańca znaczy, że trzeba zakładać, że jakiś stan wiedzy też, ale nastawiamy co najtrudniej jednak zmienia, ale stan wiedzy nastawienie do tego typu problem muszą mieć sędziowie prokuratorzy tak tu u sędziów obserwujemy od paru lat zwiększenie kary jest to z znaczna różnica na początku często były niewielkie niewielkie kwoty niewielkie wymiary kar teraz są one trochę wydaje się bardziej dotkliwe, jeżeli chodzi też o naszą rolę w tym momencie, kiedy jesteśmy w stanie zapewnić zapewnić pełnomocnika, który towarzyszy osobie pokrzywdzonej na wszystkich etapach czy chociażby taką osobę towarzyszącą to też taka możliwość wg kodeksu postępowania karnego to już my możemy wtedy naświetla właśnie ten kontekst policji wyjaśnić, dlaczego było obraźliwe zwrócić uwagę na to motywacje, które nie jest zawsze aż taka jasna, bo oczywiście zdarzają się sytuacje się wówczas bardzo proste i una umów widać gołym okiem, o co chodziło o jakiego motywu ktoś kogoś zaatakował, a czasem jest to bardziej ukryte, więc wtedy możemy jesteśmy w stanie nam wyjaśnić po prostu ten kontekst przedstawić dokumenty opisać sytuację wtedy prokuratura, która decyduje się o np. wniesieniu aktu oskarżenia już może z tych naszych materiałów korzystać i zakwalifikować uprawnień takie ataki takie czy czy od lutego ubiegłego roku tego roku, kiedy Rosja napada na Ukrainę i doszło do sytuacji masowych migracji swoistego ne no zaburzenia tutaj rzeczywistości w Polsce, ale okazało się, że oprócz osób, które uciekają z Ukrainy nadal mamy migrację zarobkową nadal mamy osoby, które próbują dostać do Polski poza przejściami granicznymi czy pani widzi w tym roku przejmie, dlatego że albo nie wiem lin albo liczba niektórych przestępstw nienawiści, które państwo monitorują albo ich charakter uległ jakiejś radykalnej zmianie przez miesiące czy na pewno zauważyliśmy wzrost przestępstw motywowanych uprzedzeniami względem osób pochodzących z Ukrainy, ale to może się na to może być po prostu związane ze zwiększoną liczbą osób tak niekoniecznie samą z jakąś jakąś dodatkową motywacją prostuje więcej osób więcej osób zostało w jakiś się w jaki sposób obrażonych czy czy znieważony i inne osoby do nas po prostu trafiają, a drugą kwestią będzie na pewno większa wrogość wobec obywateli Białorusi i Rosji, którzy też zdarzały akty przemocy, ale też bardzo dużo aktów dyskryminacyjnych, gdzie komuś odmawiano udziału w części bądź o bądź usługi w związku z tym, że jest obywatelem Białorusi bądź Rosji, więc to myślę, że są takie grupy wobec, których największa największy wzrost zauważyliśmy, że dobrze, ale to pani mówi o obywatelstwie tymczasem w tym w tym czynniku jeśli chodzi o przestępstwa nienawiści jest chyba sformułowanie, że nad etniczne narodowościowe tak, czyli jak rozumiem ma tylko czy jako morze do sytuacji, że ktoś jest muzułmaninem obywatelstwem rosyjskim narodowości dajmy na to nie wiem czy czeczeńskiej taki, a i tak tak tak i tak są ludzie tak zdarzyć i teraz pytanie, jaka jest, jaka cecha będzie najbardziej widoczne, która sprowokuje sprawcy walut w momencie w przypadku osób z Ukrainy bardzo często te sytuacje dzieją się w momencie, kiedy słuchacz akcent wtedy sprawdza już słyszę, że osoba nie jest polskiego pochodzenia słyszy akcent wschodni wtedy zaczyna właśnie np. obrażanie z nawiązaniem do kraju pochodzenia do Ukrainy z Rosją i Białorusią może być podobnie może się to też po prostu informacja, w którym momencie ujawnić w przypadku muzułmanki może to być widoczne, ale niekoniecznie, tak więc też parę lat temu największą grupą osób, które Unia były narażone na przestępstwa motywowane uprzedzeniami było osoby o innym kolorze skóry tak co by czarne, bo to jest cecha, którą po prostu widać gołym okiem i wtedy sprawca sprawca, nawiązując jeszcze często słownie do tego na obrażał bądź bądź atakował takie osoby, więc to jest pytanie, jaka cecha chroniona nam się ujawni pierwsza i co z co tutaj sprawcy sprowokuje zmotywuje tak naprawdę na koniec proszę panią, żeby pani wypowiedziała osobom, które nas słuchają i być może nawet mieszkają w tych 3 miastach wymienionych Warszawa Wrocław Lublin, ale nawet poza jeśli chciały by w jakikolwiek sposób np. wesprzeć albo pomoc osobom, które sta stały się ofiarami tego typu ataków to powinny się kontaktować z kim, gdzie poza tym oczywiście namawiać ofiary zgłoszenia się na policję, a także państwo coś, czego i tak tak przede wszystkim reagujemy, jeżeli jesteśmy świadkami staramy się wesprzeć osobę pokrzywdzoną informujemy ją o wsparciu, które oferują nasze nasza organizacja, więc w Warszawie Stowarzyszenie interwencji prawnej we Wrocławiu Stowarzyszenie nomada i w Lublinie Stowarzyszenie Homo Faber myślę że, jakkolwiek się z nami osoba skontaktuje tak tak zostania jej udzielona wsparcia nawet jeśli ktoś zadzwoni do zwolnień państwa drugiego końca Polski wtedy postaramy się przekierować do najwyższej Najwyższego miejsca, w którym taka osoba będzie mogła dostać wsparcie dla gminy jednak staramy się tutaj lokalnie lokalni działacze ale, ale też się też oczywiście, jeżeli mamy taką możliwość staramy się przekazać możliwe wsparcie w innych miejscach Magdalena Rzemek Rakoczy prawniczka stowarzyszenia na rzecz integracji społeczeństwa wielokulturowego nomada we Wrocławiu było z nami bardzo dziękuję za rozmowy dziękuję bardzo, do widzenia za chwilę informacje Radia TOK FM kryzys demokracji kryzys demokracji parlamentarnej takie głosy od od iluś tam lat słychać wszędzie z różnych powodów spróbujemy się temu przyjrzeć prof. Grzegorz Makowski za chwilę po informacjach Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA