REKLAMA

"Płacowa recesja" tylko wzrośnie - prognozy gospodarcze na 2023

Światopodgląd
Data emisji:
2022-12-30 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tak świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem w studiu Radia TOK sam jest teraz dr Marcin Wroński ze szkoły głównej handlowej dzień dobre dzień dobry pani dzień dobry państwu chciałabym byśmy podsumowali kończący się rok i jakoś też spóźniali próbowali wejrzeć w przyszły rok ekonomia bardzo czy gospodarka bardzo lubi prognozy tak myślę sobie jest strasznie dużo, ale z, zamykając ten rok patrząc może bym powiedział z perspektywy europejskiej czy Rozwiń » gospodarek czy gospodarki europejskiej czy poza swoją inflacja coś należałoby powiedzieć oczywiście inflacja jest pierwszą swoją sławę w końcu mamy falę inflacji najwyższą od lat siedemdziesiątych kolejnym słowem prawda wydaje się być spadek płac realnych, bo 1 kwestią jest to, że ceny rosną drugą czy płace nadążają za tymi cenami w Polsce przeciętne wynagrodzenie jest tak do czerwca lipca oraz o podobnym tempie inflacja w przyszłym te przeciętne wynagrodzenie raportowane przez głos to jest tylko wynagrodzenie firma w 60 pracowników, więc pewnie w czerwcu lipcu wzrost płac w Polsce był słabszy mniejszy inflacja teraz wzrost płac pozostaje 45% poniżej wartości inflacji co należy ma do czynienia z głębokim spadkiem płac realnych, a w wielu państwach są jeszcze głębszy ten proces niestety prawdopodobnie będzie kontynuowany, więc jako pierwszy zjawisko wskazałbym inflację, z którą powiązany jest plan spadku płac realnych bez wątpienia wydarzeniem o istotnych konsekwencji gospodarczych jest inwazja Rosji na Ukrainę także sankcje wprowadzane przez Unię europejską wzrost cen energii dla Polski jest to wydarzenie szczególnie istotne, ponieważ Polska jako kraj położony bliżej raz niż Europa zachodnia mniej zdywersyfikowanych źródłach energii, który jeszcze do niedawna importowała miliony ton węgla wzrost został szczególnie mocno dotknięta też Polacy otworzyli swoje serca i domy, żeby przyjąć i spraw ukraińskich uchodźców szacuje się, że skala wsparcia osób prywatnych dla uchodźców z Ukrainy to jest dzisiaj 20 000 000 000zł, więc jest to blisko 1% PKB, czyli z 1 strony był rok bardzo trudne z drugiej strony teraz w tym Polacy pokazali, że potrafią pomagać to jeszcze, gdybyśmy mogli chwilę w takim razie porozmawiać o płacach realnych i a bezrobocie jeszcze takie jest bezrobocie w Polsce jest wciąż stosunkowo niskie raczej nie mamy realnych obaw co do scenariusza takiego wzrostu bezrobocia dwucyfrowego poziomu jak prezydent Duda straszył, że lepsze jest 17% bez z 17% skala niż 17% bezrobocia i ten argument trafia do ludzi, bo ludzie pamiętają czasy sprzed 20 lat, kiedy bezrobocie podchodziła po 20% natomiast przy takim skokowym wzrostem bezrobocia chroni Polskę sytuacja demograficzna roczniki, które dzisiaj wychodzą z rynku pracy przechodzą na emeryturę są nawet dwukrotnie liczniejsze niż te roczniki, które wchodzą na rynek pracy, więc w takich warunkach demograficznych bezrobocie może trochę wzrosnąć natomiast nie wraca do Polski nie wzrośnie do poziomu górnych kilkunastu procent natomiast nie oznacza to, że spowolnienie mniej rynek pracy, ale zamiast wyższego bezrobocia będziemy obserwować jeszcze wolniejszy wzrost płac realnych, czyli miejsc pracy nie ubędzie jakaś skokowa, ale będzie podwyżek i czy da czy potrafią wskazać znaczy to nigdy nie jest także wszyscy tracą jakoś da się to powiedzieć, jaką dynamikę wewnętrzną tych płac oczywiście jak najbardziej Główny Urząd Statystyczny podaje także płac przeciętne wynagrodzenie w rozbiciu na sektory gospodarki tutaj w pozytywnie wyróżnia się Górnictwo energetyka transport oraz transport logistyka jest jak są branże, których wzrost przeciętnego wynagrodzenia jest wciąż wyższe niż tempo inflacji Górnictwo szkła zostali trzeci jednorazowy dodatek inflacyjny jeśli my widzimy, że co, bo tych związkach zawodowych nie mówi się na swoich członków dbającej argument na rzecz związków zawodowych w przypadku tak jak ja byłbym Górnikiem bez wątpienia wyszli z tego cieszył, więc w są sektory, które jeszcze się bronią też z czasem zobaczymy dokładniejsze dane minister finansów z PIT-u jak to się rozkłada w różnych miejscach rozkładu dochodów, ale obawia się, że to jest także szybciej rosną raczej dochody tych zarabiających więcej, a transport to jest co kierowcy nasz to jest przede wszystkim wciąż wysoki poziom popytu wewnętrznego w gospodarce, a w ten sektor transportu chodzi także logistyka słyszałem, że to jakieś mierze jest też kwestia nowych regulacji unijnych z dietami, czyli te, jakby nie tylko Górnictwo energetyka, ale czy jednak zdecydowana większość gospodarki to branże, w których płace rosną wolniej niż inflacja i coś jeszcze zanim spojrzymy w przyszły rok trochę spoglądaliśmy inflacja płace realne bezrobocie myślę, że to jest dość naturalne przejście tutaj chciałem to jest coś optymistycznego, ale jedyne optymistyczne mogę powiedzieć, że żyjemy w ciekawych czasach, ale w tym chińskim krzesła to znaczy, jeżeli patrzymy na prognozy przygotowane przez różne zespoły ekonomistów w generalnej konsensusu, dlatego że jeszcze w pierwszym kwartale 2003. roku inflacja będzie rosnąć natomiast potem zacznie stopniowo spadać optymiści np. Narodowy Bank Polski mówią, że pod koniec przyszłego roku inflacja osiągnie poziom 1 cyfrowe to jak traktować taką prognozę, bo nie wiem czy to zrealizuje narażają rolniczy zaczęło się to znaczy z 1 strony Narodowy Bank Polski ma najmocniejszy zespół analityków w Polsce z drugiej strony publikowane przez Narodowy Bank Polski projekcji inflacji 2018 roku było niedoszacowane inflację w rzeczywistości wyższa jest prognozował Narodowy Bank Polski i też trzeba dodać, że to nie jest tylko problem Narodowego banku polskiej, jeżeli patrzymy na prognozy banków centralnych zostanie dekadę to one wpierw przez szacowały inflację prognozował, że inflacja będzie wyższa niż naprawdę jest gdzieś od osiemnastego dziewiętnastego roku szacują, że inflacja będzie niższa niż naprawdę czy to nie tylko NBA ma problemy z prognozy mającej szerszy problem natomiast w skali całego roku luty prognozę dla Polski 213% i tutaj moim zdaniem warto, żeby podkreślić, że spadek inflacji nie oznacza spadku cen uważa, że tak ludzie nieraz euro Milan będą już raz nie do końca rozróżnia pojęcia od inflacji to jest miara zmiany cen rok do roku jednak w tym sensie 0 byłoby najprościej zrozumieć, że do zera na te ceny w ogóle by się zmieniały tak i rozumnym jeszcze zbyt dużo podawał pan ma być ile w przyszłym roku tak czysto podać liczbę, która dla pana jest najbardziej przekonujące średniorocznie to będzie pewnie około 1314% w pierś będzie po 20 na początku roku, a potem gdzieś to daje się zbliżać do 10% na koniec tego roku natomiast cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to jest 2,5 punktu procentowego czy widzimy jak wysoko jesteśmy wg prognoz NBP, które wskazałem są raczej optymistyczna ten poziom inflacji zbliża ze sobą w inflacyjnej osiągniemy dopiero 2005. roku i i teraz pytanie, dlaczego będzie, gdzie cały czas inflacja tutaj inflacja może wróżyć wynikać z różnych czynników oczywiście mamy czynniki zewnętrzne zmiany cen energii, ale realizuje zięcia roi się czynniki zewnętrzne będą ulegać osłabieniu, bo są też efekty bazy już w przyszłym roku będziemy porównywać poziom cen do poziomu cen z okresu wysokich cen energii, ale też te podwyżki cen energii stopniową przekładają się na i na ceny innych produktów mamy też do obserwują też wciąż dość silny popyt wewnętrznych i też inflacja trochę samospełniająca się przepowiednią wiele cen w gospodarce jest ustalany z wyprzedzaniem kilkumiesięczne, więc kiedy przedsiębiorcy w osoby prowadzące działalność gospodarczą prognozują wysoki poziom inflacji przewidują, że ta inflacja będzie to ona rzeczywiście jest, bo przewidującej ludzie ponoszą same jak inflacja za trochę rozpędzony pociąg, którego nie zatrzymuje się wprost, zaciągając hamulec w Polsce widzimy osłabienie tego popytu wewnętrznego w niektórych sektorach gospodarki np. najlepiej widać na rynku mieszkaniowym, gdzie ten popyt w dużej mierze opiera się na kredytach hipotecznych tych kredytów hipotecznych lub wniosków o kredyt hipoteczny ubyło 70% rok do roku to jest katastrofa katastrofalna zmiana i ale wskaże inaczej patrzymy na obroty centrów handlowych to tutaj wciąż one rosną więcej szybciej od inflacji, a jeżeli chodzi o właśnie rynek pracy w przyszłym roku płace realne jak bardzo one spadną czy to bezrobocie uważa niedużo, ale co to znaczy dużo to jest coś co powinniśmy się martwić jakiś nawet im przeciwdziałać przygotowywać się jakoś na to czy to jest podobna sytuacja w tym, jeżeli chodzi o spadek płac realnych to będzie w to jest ciężko prognozować ile dokładnie wyniesie, bo też prognozy ekonomistów zawsze skupiają się na poziomie inflacji na na poziomie PKB bezrobocie w mniejszym stopniu na przeciętnym wynagrodzeniu, ale myślę, że może wynieść około 5% rok do roku co jest dość istotna zmiana, bo takie spadki płac realnych, jakie będziemy się raj w przyszłym roku to nieraz były w latach dziewięćdziesiątych to też jest bardzo ciekawy problem, bo będzie rok wyborcze i zarówno partia rządząca, jakie partie opozycyjne będą musiały jakoś odpowiadać na problemy z marchwią elektoratu, czyli będzie taki spadek płac realnych jego ostatni raz w tym z takich sławnych latach dziewięćdziesiątych kraj oraz życie musi pan, że dzisiaj polskie społeczeństwo jest dużo bardziej dużo bogatszy linię w tej bezrobociem teraz będziemy widzieli silny wzrost płacy minimalnej by płaca minimalna jest inny w pewnym państwo, czyli wyważanie rozwiązał się nastąpił znaczy, że te osoby najmniej zarabiający będą w pewnej mierze chronione przed inflacją na skutek wzrostu płacy minimalnej, aczkolwiek badają też raczej pokazują, że te osoby uboższa otrzymają wyższą inflację przeciętnie społeczeństwu nowe GUS mierzy inflację na tej stronie konsumpcji wszystkich gospodarstw domowych, a te uboższe gospodarstwa domowe większą część swojego dochodu wydają na żywność energię, które obecnie drożeją szczególnie szybko, więc z 1 strony w ten istotne wzrost płacy minimalnej będzie chronił uboższą część społeczeństwa, ale z USA inflacja, na którą napotyka ta część społeczeństwa jest wyższa niż w wypadku tych lepiej zarabiających to rozumiem też, że ten dylemat będzie cały czas dylemat wybór nie wiem jak to dobrze opisać stał przed decydentami czy właśnie ratować tych, którzy mają oszczędności, czyli również klasę średnią głównie chyba klasę średnią i podnosić stopy procentowe czy tych stóp tak bardzo nie podnosić bez wątpienia znaczy polityk polityka gospodarce trzeba często musimy być problemem trendach w relacji wymiar to znaczy tutaj by być może banki centralne mogłyby się podnosić stopy procentowe, ale wtedy prowadzą na konsekwencje takiej polityki dla gospodarstw albo bardziej dotkliwe to znaczy byłaby gorsza koniunktura na rynku pracy byłoby zrobić większy spadek popytu w Polsce obecnie ten wygląda na to, że Adam Glapiński planuje dotrzymać fakty sopockiego gdzieś w Żywcu dodaje, że został zapytany przez jedną z turystek w Sopocie co z tymi stopami procentowymi powiedział, że będzie 1 podwyżka we wrześniu, a potem przez kilka miesięcy nie będzie podwyżek jak na razie okazuje się, że najlepszym sposobem na poznanie przyszłości polskiej polityki pieniężnej nie jest czytanie program ekonomii tylko przypadkowe spotkanie Adama Glapińskiego na spacerze więc, jakby w Polsce moim zdaniem Narodowy Bank Polski rada polityki pieniężnej, która wciąż jest zdominowana przez wybrane przez prawo sprawiedliwość raczej nie będzie tekstu podwyższać w najbliższych miesiącach dr Marcin Wroński ze szkoły głównej handlowej państwa gościem wrócimy za kilka minut do rozmowy po informacjach tak świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest cały czas dr Marcin Wroński ze szkoły głównej handlowej podsumowujemy prognozujemy rok rok przyszły rok w gospodarce europejskiej Polski czy nawet światowej może zacząłbym od takiego bardzo publicystycznego pytania ale, ale ona jest podnoszony przez ekonomistów, czyli jak myśleć o tych prognozach recesji, ale są też takie prognozy tutaj ten Roubini cały czas jest przywoływany, czyli takiej wielkiej recesji nie niem mu umówimy, jakim takim tąpnięciu powiedziałabym paradygmaty licznym nie przypadkowym właśnie i czy pan, zaczynając od perspektywy polskiej to większość prognoz dynamiki PKB i tej realnej zmiany już skorygowane inflacja jest pomiędzy zerem, a 1 punktem procentowym w skali roku, czyli w skali całego roku wzrost PKB będzie rachityczna w pierwszej połowie roku w pierwszym kwartale prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z płytko, ale jednak recesją negatywnym wzrostem PKB spadkiem produkcji natomiast, o ile PKB jest bardzo lubianą miarą przez ekonomistów co dla 90% Polaków dużo ważniejszą miarą niż zmiana PKB rok do roku tam kwartał Quadra do kwartału jest zmiana płac realnych czy ich zarobki nadążają za inflacją czy nie, narażając się ludziom, że jeszcze lepiej gorzej jest dla 90% polskiego społeczeństwa recesje możemy znając pół roku czy ludzie czują, że ich i widzą ma ku temu podstawy, że dochody nie nadążają za dynamiką cen wzrost skali całego świata jakiś taki paradygmat etyczny i docenta realizujące robienie go prognoz już od już w mroku tylko mają szansę Polak tak, ale te są raz i instytucje, które oprócz normalnych prognoz co roku wypuszczają katastrofalne prognozy samolocie nie udać zawsze katastrofalne mają więcej kliknięć to nie wydaje się, że akurat w przyszłym roku mielibyśmy mieć do czynienia z jakąś głęboką światową recesją kolejny światowym kryzysem oczywiście tutaj jest pewne ryzyko polityczne znaczy, jakby Władimir Putin rzecz wygląda mało na Ukrainę NATO może się dziać wszystko, ale to na szczęście nie jest nasz realny scenariusz, a chciałam jeszcze w takim razie zapytać o to dlaczego ta inflacja w Polsce ta dyskusja już ale, podsumowując ona jest wyższa niż Europy zachodniej, a już szczególnie w stanach Zjednoczonych dużego w stanach Zjednoczonych jest niższa niż w Europie Polsce inflacja w Polsce należy do najwyższych w unii europejskiej przed polską co państwa bałtyckie Węgry mówiąc złowi zasługi rządzących pan w poszczególnych państwach ile to są, jakby od ile od od od nich zależy ile to są te wszystkie czynniki pewnej mierze jest to zasługa raczej wina rządzących naszym, gdyby polscy politycy od dekady inwestowali w odnawialne źródła energii importowali kilku milionów ton węgla rocznie z Rosji to bez wątpienia inflacja w Polsce byłaby niższa z drugiej strony za tym, że inflacja jest wyższa Europy środkowo-wschodniej Europie zachodniej przemawia również czynniki strukturalne znaczy z zróżnicowanie konsumpcji i poziom rozwoju gospodarczego inflację my się w oparciu o koszyk konsumpcji gospodarstw domowych w tych koszykach konsumpcji w różnych państwach różne kategorie produktów mają różną wagę i np. w Polsce polskie gospodarstwo domowe przeciętnie na żywność papierosy alkohol wydają 13 swojego dochodu podczas kiedy w strefie euro to jest 20% obecnie ceny żywności energii rosną szczególnie szybszy szybko i w Europie środkowo-wschodniej w naszym regionie oprócz tego, że bezpośrednie konsekwencje inwazji Rosji na Ukrainę są większa również struktura konsumpcji, które jest więcej energii więcej żywności po prostu jesteśmy biedniejsi niż Europa zachodnia sprawia, że ty inflacja jest wyższa wzrost formy prostym przykładem załóżmy, że zarówno we Francji jak w Polsce ceny żywności rosną o 20%, więc jeżeli we Francji u o udział żywności w koszyku jest 20% w Polsce 30 to w Polsce przełożenie na inflację będzie też 6%, a we Francji 4%, czyli częściowo jest to znacząca ich tu nie ma ich rozgłaszać to w dużej mierze wina PiS-u, bo to za rządów Prawa i Sprawiedliwości wyskoczył w górę istotnie wzrósł import węgla w Rosji ale, toteż Polska mogła już dawniej inwestować w odnawialnych i nazwisko to znaczy takiego zarządzania bieżącego, czyli tego, jakie są odłożone oszczędności duże jak odpowiednio bank centralny reaguje, jaką komunikację to wy, ale oczywiście te czynniki również mają znaczenia prawdopodobnie gdyby tarcze antycovidowe miał bardziej ograniczony zasiada, kto dzisiaj mielibyśmy trochę niższa inflacja ten problem występuje w całej Europie to znaczy wszędzie była silna presja dla jak największe wsparcie dla przedsiębiorstw działa jak najszybciej i jak najmniejszej warunkami tarcza antyinflacyjna w Polsce, czyli wszystkie tarcze i wartość bardzo wysoka w porównaniu do państw regionu i też patrząc na to podręcznikowo NATO w momencie, kiedy chcemy walczyć z inflacją to z 1 strony bank centralny powinien podwyższać stopy procentowe, a z drugiej strony rząd Francji restrykcyjną politykę fiskalną czy ile, czyli utrzymywać wydatki na podobnym poziomie wzeszłym roku utrzymywać ogranicza wzrost wydatków to, że w Polsce jest teraz bardzo ciężko zrobić przede wszystkim na cykl polityczne czy są wybory, więc rządzący będą wydawać więcej ten efekt występuje nie tylko w Polsce, ale występuje we wszystkich demokracjach pieniądze się wydaje przed wyborami ze budżet się konsoliduje zmniejsza deficyt po wyborach z drugiej strony mamy też jednak sytuacje wojenną co znaczy Polska musiała ponieść dodatkowych nakładów widzimy nakłady na zbrojenia widzimy nakłady państwa na przyjęcie uchodźców jednak państwo zapewnia opiekę zdrowotną czy edukacja, więc ta tak byłoby lepiej, gdyby ta polityka 2 stron Świętokrzyskiej Narodowy Bank Polski Ministerstwo Finansów znajdują się po 2 stronach tej samej ulicy prawie dokładnie naprzeciwko, gdyby ta polityka była lepiej skoordynowana też warunki do koordynacji polityki są trudne i co do NBA szło to moe to można się spierać czy gdyby Narodowy Bank Polski zaczął wcześniej podnosi stopy procentowe dzisiaj inflacja byłaby niższa, bo jest NT efekty byłyby niewielkie tutaj istotniejsze problemy porażka polityki komunikacyjnej Narodowego Banku Polskiego rozmawialiśmy o tym, że inflacja jest w pewnym sensie samospełniająca się przepowiednią, kiedy ludzie oczekują, że będzie wysoka rzeczywiście jest wysoka jeden z najważniejszych zadań banku centralnego jest, więc przekonanie ludzi, że inflacja wysoka nie będzie, czyli zarządzania oczekiwaniami inflacyjnymi pokazanie, że bank centralny po panuje nad sytuacją to inflacja obniży i tutaj oglądając konferencje prasowe prezesa Glapińskiego na trudno uznać, że ktoś w tym kraju zarządza naszymi oczekiwaniami inflacyjnymi, zwłaszcza że ostatnia czasem jest więcej o Donaldzie Tusku niższej inflacji także tak NBP ponosi winę w postaci bardzo słabej komunikacji moim zdaniem, gdyby zaczął podwyższać stopy procentowe wcześniej wiele by się nie zmieniła rząd je ponosi winę do tego, że ta polityka nie jest w pełni polityka fiskalna nie w pełni odpowiada wyzwania inflacyjne znaczy to znaczy, gdyby rząd w w mniejszym stopniu zwiększą wydatki mielibyśmy słabszy popyt gospodarstw pełni się inflacja to znaczy, bo wtedy brzmi tak okrutnie, że z zmniejszą wydatki, czyli po prostu głównie uboższych byłoby, że mnie nie tyle zmniejszał wydatki co spowolni wzrost i to pytanie czy na uboższych, czyli na uboższe cóż zależy, jakie decyzje wypłat akurat rząd Prawa i Sprawiedliwości uwielbia programy uniwersalne, które trafiają do wszystkich i to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo z 1 strony mamy trzynasta czternasta emerytura 13 zostają wszyscy czternastą tylko niektórzy, że ma być wyrównanie emerytur tych Królewskich minimalnych zusowskich jest indeksacja płac minimalnych, ale z drugiej strony wiele świadczeń społecznych nie jest indeksowanych bez indeksowane w minimalnym stopniu znaczy wzrost zasiłku stałego wzrost świadczeń dla niepełnosprawnych pozostają poniżej może wiele jest naprawdę aż tak brutalnie instrumentalizacja one pod wybory nasze moim zdaniem tak Prawo i Sprawiedliwość nie jest dobrym rządem dla Polski, ale bardzo sprawnym graczem politycznym to wręcz potwierdzają badania empiryczne są badania empiryczne pokazujące, że program +500 plus zwiększy poparcie PiS-u w tych gminach, gdzie więcej dzieci w różny gmina ma różny wpływ tak i z 1 strony tutaj ktoś powie, że 500 plus czy można tak politycznie, widząc zmieni też paradygmat myślenia fakt został bardzo ważną dyskusję bardzo ciekawa to był też takim pierwszym dużym programem itd. ale już potem w te inne działanie właśnie brak waloryzacji choćby 500 plus, który jest takim ważnym programem, ale z kolei np. do bardzo duże wsparcie dla emerytów dla osób na emeryturze to jest wydaje się ciekawe pytanie tak to ochrona też działa, bo kilka dużych program wsparcia dla samorządu oficer również badania empiryczne potwierdzają, że silnym prognostykiem tego czy samorząd dostał kasy jest to czy jest wobec PiS-u także w PiS sprawnie wykorzystuje pieniądze publiczne, żeby wygrywać wybory rozliczamy dobre badania Tang ciężko mi taca żadnych badaniach pisowskich je jest wiele mitów, ale tapet pewnie ma jakieś badają myślę, że pisma telewizje dość jasne, kto ma na nich głosować wydaje się, że opozycja to jest moje perspektywy, ale też wychodzę poza zakres mojej specjalizacji, bo jestem akademicy nie politologiem wydaje się, że opozycja nie ma tak rozpoznanego swojego elektora, ale to w tym sensie należy się spodziewać, że jeżeli chodzi o inflację płace realne no właśnie tak na koniec poczynając a jaki pana zdaniem wskaźniki powinniśmy śledzić w przyszłym roku to znaczy co najlepiej oddaje właśnie kondycję społeczeństwa taką ekonomiczną czy kondycję państwa jak pan w koncept szerzej patrzymy na kondycję całego państwa co bez wątpienia poziom inflacji poziom bezrobocia dynamika PKB, jeżeli patrzymy na sytuację sektora gospodarstw domowych to co w stolicy kluczową zmianą jest dynamika płac realnych co do woli mieć dane dokładniejsze niż pokazuje go Bogu pokazać tylko przeciętne wynagrodzenie będzie w Polsce w miarę w trendzie europejskim oświatą czy okaże się, że znaczna większość państw Unii Europejskiej płace realne spadają w niektórych krajach spadek jest jeszcze większy niż w Polsce przykład w Czechach płace realne spadają mocniej niż w naszym kraju czy problem po zimie to jak duży będzie czynnik wyborczy to jest ciężko przewidzieć, bo jeżeli np. PiS przed wyborami uznał, że daje 30% podwyżki budżetówce idą śladem tego zrobił Orbán na Węgrzech to bez wątpienia przyspieszy w rozpatrywanej sprawy z lekarzy budżetówce pieniądze się się należą, żeby nie zawaliła, ale tutaj, jakby się sytuacja ta dzielnica chce iść na nowy rząd musi się liczyć z tym, że jeżeli przegra wybory na co może pójść siedzieć, że niektórzy polityków tej opcji myślę, że tam będzie ostra walka również pod kątem patrzenia na co możemy dać ludziom, zwłaszcza że, jeżeli wprowadza jakieś szeroko zakrojone programy przegrają zapada opozycja będzie musiał sobie z tym reali tak jak dzisiaj podpisujemy gigantyczne kontakt kontrakty zbrojeniowe Jarosław Kaczyński zapowiada, że ma wydawać 5% PKB jak na zbrojenia, czyli więcej niż ktokolwiek na świecie nie reaguje na Ukrainę itd. Ukraina przed inwazją na jest Jaros wydawać 4% PKB cały czas jednak, tocząc działania zbrojne, więc ja nie neguje podwyższenia wydatków zbrojeniowych co realne jest moim zdaniem scenariusz, w którym PiS podpisuje kontrakty opozycja wygrywa wybory się zastanawia jak to sfinansować to na koniec ostatnie to co się dzieje z nierównościami w Polsce pytam, bo badacze nierówności, o ile statystyki dotyczące PKB mamy co kwartał statystyki dotyczące rozkładu dochodów publikowane są dużym opóźnieniem statystyki podatkowe Ministerstwo Finansów ostanie dostępne dotyczą 2018 roku z tym badania budżetów gospodarstw domowych co zeszły rok raczej inflacji zwiększa raczej inflacja zwiększa nierówności, dlatego że osoby uboższe po pierwsze, większą część swojego dochodu wydają na konsumpcja po drugie, kupują, więc projekt wdrażający jak żywność i energia, więc wiem więcej, ale w relacji swego dochodu prawdopodobnie równości w Polsce rosną bardzo bardzo dziękuję dr Marcin Wroński ze szkoły głównej handlowej był ostatnim gościem światopoglądu w tym roku, który przygotowujemy dla państwa oczywiście z Katarzyną muraw skąd, która przekazuje państwu w Dosze go program realizował Krzysztof Woźniak informacja o nich Przemysław Pozowski jeszcze więcej sportu do usłyszenia w 2020 trzecia apka świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA