REKLAMA

10 000 zł zamieniliśmy na 1 złoty. 28 rocznica denominacji

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2023-01-01 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie teraz chciałbym wrócić do wydarzenia 1stycznia 1995 roku, kiedy to to de facto w Polsce nastąpiła tzw. denominacja dopiero kiedy zaczyna się coś czytać więcej na ten temat widać, że to nie tylko operacja, która trwała w sumie 10 lat, ale naprawdę była jedną z najbardziej chyba fascynujących najnowszej historii Polski stąd pomyślałem, że warto ją przypomnieć właściwie przypominam ją nasz kosz pan Krzysztof Pietraszkiewicz prezes Rozwiń » związku banków polskich dzień dobry dzień dobry miło mi i życia oczywiście wszystkiego dobrego zwrotu 2023, a które niewątpliwie będzie bardzo wiele ważnych wydarzeń rzeczywiście dla Polski dla Europy nawet nie boją się powiedzieć dla świata będzie to rok nic naprawdę bardzo ważny zarówno w sferze polityk monetarnych polityk gospodarczych, ale także nie ukrywajmy na obszarze budowy no jakiegoś nowego porozumienia nowego ładu, bo wierzę, że będą powstawać zręby z pokojowego tutaj współdziałania państw w naszej części świata, więc tego wszystkim bardzo życzę życzę także ci uporali z pandemią i z tymi z kompleksem kryzysowym, bo te wszystkie zdarzenia mają ogromny wpływ na to, w jakich warunkach żyjemy, ale także właśnie na zachowania gospodarcze w tym także zjawiska inflacyjne na tempo rozwoju ten po modernizacji na czasie wszystko z sobą łączy ja rozumiem, że to historyczne w sprawie procesu ne dla dezinformacja ludzi denominacji nie jest fascynujące dla historyków gospodarczy na czas myślę, że większość z nas żyje tym co się dzieje wokół nas, jakie perspektywy na rozwoju mamy Neli nasze dzieci najbliższe lata i dotarł, ale ja mam właśnie tą skłonność, która czasami może jest natrętna, że próbuje również historii wyciągać wnioski na na przyszłość niektórzy twierdzą, że ludzie właśnie nie potrafią tego robić, że historia jeszcze właściciel, czego nas nie nauczyła, ale myślę, że też przesadne stwierdzenie inflacja, której pan wspomniał to temat nr 1 mijającego roku na pewno, ale nie wiem czy pocieszające jest to, że w dziewięćdziesiątym roku inflacja wynosiła 585% ponad nawet rok później mocno spadła w dziewięćdziesiątym pierwszym już 70% to i tak oczywiście wielokrotnie więcej niż mamy teraz rozumiem, że w takim razie teraz nie ma planów denominacji innych no ale właśnie to, o czym powiedziałem dla mnie to jest niesłychanie fascynujące, że 1stycznia 90 tego piątego roku obcięliśmy te 4 zera, ale rozmowa na ten temat plany przygotowania zaczęła się już w osiemdziesiątym dziewiątym roku ja rozumiem, że wtedy wszyscy, którzy widzieli tę skalę inflacji od razu rozumieli że, że trzeba będzie to to zrobić tak i taki czy pamięta, że w Polsce myśmy mieli do czynienia z denominacją kilka razy, ale skupmy się na okresie powojennym ta kwestia wysokiej inflacji ona wystąpiła w czasie realizacji tych planów pięcioletnich wojennych związana była odbudową koniecznością ponoszenia ogromnych nakładów na ne rewitalizację nam odbudowę gospodarki, ale także nie ukrywajmy ogromny wysiłek na cele związane ze z gospodarką ustawiono trochę w kierunku zbrojeń no i oczywiście od budowy ogromnych segmentów połacie naszego kraju naszych naszych miast w związku z tym mieliśmy już w minionym okresie do czynienia zarówno z denominacją taką proporcjonalną i mieliśmy także z do jazd denominacji można wejść nie ekwiwalentne de facto polegającą na wymianie pieniądza i utratą wielu oszczędności przez naszych obywateli ta świadomość i tradycji poszczególnych rodzin i osób ona pozostała i na kiedy mówimy o denominacji roku dziewięćdziesiątego piątego to pamiętajmy, że żyło wówczas wiele jeszcze osób, które pamiętały na dany gen denominacji wymianę pieniądza nie tak nieproporcjonalną wiele lat wcześniej, gdzie po pierwsze, nastąpiła poważna utrata oszczędności zarówno w walucie polskiej, jaki w walutach obcych część osób bowiem posiadało środki dolarów, a także metale szlachetne tutaj nie ustawodawca kilkadziesiąt lat wcześniej na wprowadził w ciągu kilku dni ze właśnie i zarówno wymianę pieniądza jak i na zamrożenie właściwie pozbawieni oszczędności tego w roku 90 tym 590 lat dziewięćdziesiątych piątym część osób się właśnie obawiała myśląc, że będziemy mieli powtórkę tej sytuacji, że w dziewięćdziesiątym 0405. roku jak ostatecznie zostało wdrożone także nastąpi utrata części oszczędności natomiast i moim zdaniem ten proces trudny przygotowane przez dłuższy czas był przygotowany bardzo profesjonalnie był odpowiednio zabezpieczony był także połączone z przestrzeganiem pewnych porozumień także o charakterze ne międzynarodowym, że to Polska będzie przestrzegać pewnych reguł będzie reformować gospodarkę będzie współpracować z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i dlatego ta denominacja polegała właściwie na obcięciu tych kilku ze RO de Nine naszych w naszej walucie dla wygody dla budowania także pewnej wiarygodności pewnego przekonania wśród czy Polaków co jest bardzo ważne polskich firm, że oto nasza waluta dołącza do walut bardziej stabilnych bardziej przewidywalnych, a co za tym idzie, że Polska polityka monetarna polityka fiskalna będzie realizowana zgodnie tutaj z serem możliwie najlepszymi praktykami pamiętajmy, że w okresie właściwie do inflacji przez tą po nic transformacji po rozpoczęciu transformacji myśmy na 2526 lat mieli blisko 19 lat z ze stałą dezinformacją, czyli obniżaniem informacji mieliśmy także kilkuletni okres de facto do czynienia z deflacją, czyli budowaliśmy konsekwentnie wiarygodność polskiej polityki monetarnej polskiej policji i polityki gospodarczej oczywiście było wiele sprzyjających później okoliczności chociażby taki, że zadeklarowaliśmy chęć gotowość przystąpienia do Unii Europejskiej i także przystąpienia w jakiś perspektywie do strefy euro, a to zarówno jedno jak i drugie wydarzenie wiązało sił szkolni czynnością wypełniania określonych reguł, czyli określonego poziomu inflacji określone do ne poziomu deficytu budżetowego itd. te dalej to otworzyło dobrą atmosferę, czyli była sytuacja można powiedzieć w tej bardzo taki pozytywny obiecującej marchewki, choć oczywiście też były rygory wprowadzone w polityce zarówno monetarnych i polityce fiskalnej, choć myślę, że Jerzy fascynujące jest to sprawa denominacji dziewięćdziesiątym piątym roku również z punktu widzenia takiej powiedziałbym technicznej nawet bo kiedy czytam, że już w dziewięćdziesiątym roku w Mennicy warszawskiej rozpoczęto Tłoczenie monet, kiedy jeszcze nawet no właśnie nie było żadnej konkretnej ustawy ustawa o nominacji pojawiła się dopiero 90 czwartym roku, więc widać tą to myślenie właśnie takie długofalowe ówczesnych decydentów władz, żeby do tej denominacji się przygotować zaraz potem pojawiły się pojawiła się już produkcja nowych banknotów, aczkolwiek to napotkało z kolei na pewnego rodzaju kłopoty bo, bo oto czytam, że w dziewięćdziesiątym 0203. roku pojawiło się mnóstwo fałszywych pieniędzy i i wtedy się zorientowano, że trzeba wprowadzić nowe zabezpieczenia dla tych nowych banknotów prawda tutaj znowu mamy wejście na rynek brytyjskiej firmy, która zaczęła drukować w dziewięćdziesiątym czwartym roku pieniądze, więc dziś wydaje, że właśnie to jest też niezwykle ciekawe od strony przygotowania tyle przez tyle lat tego procesu, który z 1stycznia 1005. roku miał swoją powiedziałbym kulminacja panie redaktorze Szanowni Państwo na pewno fundamentem takim do podejmowania takich długofalowych działań przez bank centralny przez rząd było strategiczne porozumienie przy okrągłym stole i reformy, jakie zostały wprowadzone parę lat wcześniej i tutaj osoby obradujące przy okrągłym stole reprezentująca przecież różne nurty polityczne, a będzie pan no tam jako drobna w tych 1 sekretarza stolika związkowego okrągłego stołu i po prostu się powiązał umówiły się starały się tego przestrzegać wprowadzamy gospodarkę na nowy tor proszę pamiętać, że w tak znanym w sejmie kontraktowym naprawdę pracowano bardzo intensywnie i stworzono pewną usunę dla tych działań trzeba powiedzieć, że również tutaj bardzo odpowiedzialnie zachowywały się związki zawodowe będący arcytrudnej sytuacji, bo przecież setki tysięcy osób były dotknięte różnymi przekształceniami reformami także wysokim bezrobociem, gdy niektórych segmentach w niektórych regionach naszego kraju to były warunki szczególne, ale ta właśnie wizja, że dajemy szansę ludziom rozwinięcie skrzydeł rozwinięcia ich talentów tworzenia nowych firm na własny rachunek perspektywa dołączenia do najbardziej rozwiniętych krajów świata była czymś wielkim ogromna duma wśród większości Polaków z, że z tego, że potrafiliśmy się porozumieć w sposób no bez dysk trwa, że ta zmiana nastąpiła w sposób wzorcowy dla w wielu krajach kraju, że byliśmy i 3 w wielu krajach jesteśmy z tego powodu podziwiali i docenia niż potrafiliśmy się porozumieć w sytuacji szczególnej wykorzystaliśmy w tym dobrym rozumieniu na te nadzwyczajne okoliczności geopolityczne, które wystąpiły w świecie również bardzo wielu partnerów politycznych zagranicznych myślę lidera państw zobaczyło, że Polska jest jakiś dziwoląg, że to nie jest jakiś przypadek, którym mówiono powiedzmy przed odzyskaniem niepodległości 900 osiemnastym roku później okresie międzywojennym, że to jest bardzo niestabilne niepoważny niezrównoważony twór tutaj się okazało, że po prostu główne siły polityczne stanęły na wysokości zadania pracowałyśmy przecież wtedy trzeba pamiętać nad reformą nad nową konstytucją najpierw mała konstytucja później przecież do 90 tego wypieku 0506. siódmego roku trwały prace nad konstytucją nad nowym pr.bank. najpierw te niewielkie zmiany ustawy o NBP i pr.bank. a później wielkie prace nad pr.bank. prace nad restrukturyzacją przedsiębiorstw i prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych w tym oczywiście także bankom banków także prace nad utworzeniem bankowego funduszu Gwarancyjnego i także ustawa o bankach spółdzielczych i banku gospodarki Żywnościowej to był cały pakiet wielki pakiet ustaw towarzyszących, który tworzy takie przekonanie i dawał gwarancji dla władz Narodowego Banku Polskiego różni rządu, że będziemy zmierzać w kierunku bardzo już bliski pożądanej inflacji, czyli w tym przedziale powiedzmy tam 2 plus minus na 1 czy Puta punktu procentowego, ale nie więcej, że to jest cel, do których do, którego zmierzamy tam oczywiście wystąpiły dwukrotnie na ścieżce dezinformacji pewne niewielkie podwyżki inflacji skoki, ale natychmiast można było można powiedzieć były pacyfikować pewnymi wspólnymi działaniami Narodowego Banku Polskiego i ich rządu i to właśnie przeświadczenie, że zmierzamy do normalności, że prywatna przedsiębiorczość prywatni obywatele muszą nabrać przekonania, że warto oszczędzać, że warto inwestować, że warto uczyć się, że warto modernizować upoważniało do tego, żeby przez kilka lat przygotowywać program o denominacji i to tej denominacji właśnie taki polegającej tylko łączy na obcięciu tych przysłowiowych azer o to, żeby ludzie byli przekonani, że to nie jest jakiś przekręt, że władza nie robi tego, żeby oszukać społeczeństwo tylko, żeby to było bezpieczniejsze było wygodniejsze wspomniał pan bardzo istotnej kwestii bezpieczeństwa takiego fizycznego walut rzeczywiście no trzeba pamiętać, że w tym okresie bardzo mocno zmieniały się technologie w świecie techniki no i reprodukcyjne można powiedzieć jeśli chodzi o w szczególności pie nie i kiedy odkryto, kiedy odkryliśmy, że nasza nasze banknoty są nieodpowiednio zabezpieczone co mógł być przedmiotem ogromnych zaburzeń i znowu podłożenie podważenia zaufania do polskiej waluty z tego powodu w związku z tym podjęte zostały prace nad tym, aby polskie banknoty były możliwie najwyższej próby te prace ciągle były prowadzone i muszę powiedzieć z ogromnym uznaniem szacunkiem wobec wszystkich osób, które w tym procesie uczestniczy, że dochowano tutaj ogromnej staranności, aby jakość tego tego pieniądza z zarówno papierowego jaki, jaki bilonu był wysokiej próby zresztą bardzo często polscy projektanci uzyskiwali z tego tytułu wyróżnienia wyróżnienia nagrody i cieszymy się że, że tych różnego rodzaju fałszerstw było stosunkowo niewiele, że mamy te nasze pieniądze wysokiej próby będą właśnie dlatego mówiłem na początku naszej rozmowy, że to fascynująca historia, bo rzeczywiście nie tylko trwała wiele lat, ale towarzyszyło jej właśnie cała masa różnych innych działań, o których nam pan przypomniał za co bardzo dziękuję tak jak dziękuję za całą rozmowę Krzysztof Pietraszkiewicz prezes związku banków polskich był teraz naszym gościem zapraszam pana i słuchaczy teraz na informacje w radiu TOK FM dziękuję pięknie wszystkiego dobrego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA