REKLAMA

Janusz Jankowiak: RPP objęła strategię wolnej dezinflacji. To błędna i zła strategia. Stopy powinny rosnąć

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2023-01-03 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam ponownie gościem Radia TOK FM jest Janusz Jankowiak główny ekonomista polskiej rady biznesu dzień dobry witam mają szanowanie chciałem pana poprosić o kontr argumenty wobec wątpliwości jeśli chodzi o wstąpienie Polski do strefy euro i nie chodzi mi kontrargumenty Prawa i Sprawiedliwości, bo one są w dużej mierze ideologiczne, ale sprawa powróciła ze także zespoły Chorwacji, która właśnie w tej strefie euro się znalazła i Rozwiń » niektóre partie opozycyjne np. Polska 2050 podnoszą, że to powinien być jeden z ważnych postulatów wejście Polski do strefy euro tymczasem ekonomista Stefan Kawalec uważa, że nasze wejście do strefy euro byłoby błędem, dlatego że w momencie, kiedy jakiś kraj dopada kryzys to wtedy fakt posiadania własnej waluty pozwala szybciej z tego kryzysu wyjść z tego powodu, że waluta krajowa się osłabia usługi produkty tanieją na rynku europejskim takiego kraju i są w stanie szybciej się wydostać z kłopotów jak pan odpowiedział na ten argument pani ma wrażenie pewnego uderza w jej, ponieważ ze Stefanem walce dyskutowaliśmy te kwestie już ładnych parę lat temu dosyć intensywnie i teraz wraca znaczy każdy z nas pod krótką odbyliśmy dyskusję również publiczne każdy z nas pozostał przy swoim zdaniu i ja mogę odpowiedzieć tak jak odpadają wtedy Stefanowi Can-Am co na te jego argument to też manipulowanie kursem walutowym i może być jakimś skutecznym instrumentem amortyzacji pewnych szoków zewnętrznych właśnie takich jak pani wspomniała, ale wyłącznie na krótką metę do łącznie na krótką metę, ponieważ to manipulowanie zmiany kursu Walutowego nie zwiększają trwale konkurencyjności gospodarki i na dodatek ten efekt związany z amortyzacją siła tego efektu jest zależna od innych uwarunkowań makroekonomicznych np. od tego, żeby nie rosły bardzo dynamicznie wynagrodzenia, żeby nie rosły płace, dlatego że wtedy ten mecz się jej amortyzacji przez osłabienie kursu jest równoważony przez wzrost wynagrodzeń, które odbierają po prostu jakąś część tego efektu na dodatek od tych lat kilku lat od kont jest gotowa liśćmi te kwestie pojawiło się jeszcze za sprawą m.in. tego rządu różne inne okoliczności i sposoby, które pozwalają manipulować kursem walutowym, które pozwalają kurs walutowy wykorzystywać jako instrument czy do tego, żeby złoty był mniej mocniejszy albo słabszy np. czy stosowane przez rząd czy w momencie silnego osłabienia złotego i takim mechanizmem pozbawiania rynku nadmiernej płynności złotowej, a więc co różne inne instrumenty, które pozwalają po prostu takie szopki, ale jeżeli kortyzol rozumiem, ale czy pan nie uważa, że Grecja szybciej wyszłaby swojego kryzysu, gdyby miała swoją walutę, bo Kawalec przytacza tutaj przypadek 20082009 roku, kiedy Polski złoty osłabił się 30% w efekcie płace, choć zostały w złotych na niezmienionym poziomie to potem na przeliczeniu na tą jeśli chodzi o przeliczenie na euro to obniżyły się właśnie 30% no i to sprawiło, że Polska 2009 roku jako jedyny kraj Unii miała wzrost gospodarczy podczas gdy inne państwa wpadły w recesję i myślę, że to jest znaczne uproszczenie tematu dywersyfikacji, jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu gospodarczego między różnymi krajami no i Unii Europejskiej w okresie tego kryzysu wielkiego kryzysu finansowego natomiast to pytanie, które można postawić wobec takiego argumentu przy i tak okej i gdyby Grecja była poza strefą euro i amortyzowała szoki poprzez deprecjację kursu Walutowego to jak zachowałaby się w średnim długim okresie konkurencyjność gospodarki, dlatego że nie ma i to jest absolutnie pewne wśród ekonomistów nie ma lepszego instrumentu podnoszenia trwale konkurencyjności niż, a aprecjacja waluty, dlatego że ona po prostu te wyeliminuje te podmioty, które nie są w stanie sprostać konkurencji i Europie warunkom rynkowym, więc pytanie, które można postawić jest taki okaz w krótkim okresie właśnie zadziałał mechanizm amortyzacji w długim okresie sam pewnością byłoby przeciwskuteczne to znaczy chciałby pan powiedzieć, że chodzi o Grecję do problemem Grecji było to, że dopuściła do tego kryzysu z różnych powodów to znaczy m.in. kłopotem ze ściąganiem podatków itd. tak dalej, ale mam jeszcze 1 argument, a mianowicie, że przy 1 walucie 1 stopie procentowej dla całego obszaru strefy euro polityka pieniężna nie może być dostosowana do potrzeb wszystkich krajów, czyli dla 1 stopy procentowe będą za wysokie, który zarządzi europejski bank centralny dla innych no zna niskie, a nie dostosowanie stóp procentowych może sprawić, że kraj w strefie euro traci łatwo konkurencyjność wie pani to, że strefa euro nie jest optymalnym obszarem walutowym to co do tego się przecież nie będziemy co do tego ekonomiści się nie sprzeczają, ale strefa euro istnieje już ponad 20 lat i mimo tego, że ma bardzo zróżnicowane warunki makroekonomiczne między poszczególnymi krajami mimo tego, że wiele krajów narzeka odnosi właśnie ten argument na temat trudności do soboty z dopasowaniem wysokości stopy procentowe do tego warunków ekonomicznych to ona jakoś funkcjonuje to, że są bardzo zróżnicowane poziomy inflacji czy tempa wzrostu gospodarczego, a więc wśród różnych krajów strefy euro nie jest wyłącznie wynikiem tego, że jest mechanizm jednolitych stóp procentowych jest efektem ich złej polityki gospodarczej chóralnie, że taka oprócz tego pewnych uwarunkowań o charakterze takim makroekonomicznym np. często się podnosił 100 i często robi prezes Glapiński argument na temat wysokiej inflacji w krajach dziś nadbałtyckich prawda, ale te kraje te ucierpiały szczególnie nie tylko ze względu na dosyć specyficzną strukturę gospodarczą, która wiązała je bezpośrednio silnymi więzami z Rosją, ale również dlatego żony są szczególnie wrażliwe na szoki zewnętrzne w postaci podnoszę podnoszących się cen energii, ale z tego powodu nie byłoby łatwiej, gdyby miały swoją radę polityki pieniężnej, a mogłyby wtedy robić się mogłyby reagować na szoki ten charakterze podażowym szoki zewnętrzne, odnosząc u siebie stopy procentowe przecież to jest argument, który jest również żelaznym argumentem stosowanym przez Narodowy Bank Polski zaczął zgodnie z teorią bankowości centralnej na takie szoki o charakterze zewnętrznym dokupione nie przekładają się na inflację bazową, na które na ceny, które są cenami zależnymi jakimś sensie od pana cen surowców czy nie reaguje prawda dlatego ja uważam, że po prostu te zresztą doświadczenia pokryzysowe, jeżeli chodzi o strefę euro wskazują jednoznacznie, że to co było najsilniejszym mankamentem, czyli brak koordynacji właśnie polityki fiskalnej między poszczególnymi krajami to na skutek kryzysu tutaj następują znaczące zmiany prawne zmiany idące w dobrym kierunku po to, żeby utworzyć jakiś mechanizm, który zapewniałby bardziej optymalne kształtowanie policji x czy ale jakby pan podsumował te lata uczestnictwa w strefie euro państw naszego regionu czytają przyniosło korzyści pani to robią ekonomiści dosyć regularnie europejskim banku centralnymi poszczególnych krajach te korzyści są takie, że w przypadku krajów barda, bo nadbałtyckich np. wzrost realnych wynagrodzeń był ponaddwukrotnie szybszy niż średnio Unii Europejskiej to znaczy, że standard życiowy wszystkich obywateli, którzy wierzyli w krajach przystępujących, które przystąpiły do strefy euro był to znacząco wyższy niż pozostałych krajach zaawansowanych bardziej pod względem dochodowym i cywilizacyjnym Europy, ale czy również szybciej rosły pensje w porównaniu z państwami, których nie ma euro nota jest poza dyskusją, że tak było, dlatego że ta dynamika wzrostu wynagrodzeń w krajach należących do strefy euro zawsze w okresie, w którym ta strefa istnieje była wyższa niż kraje, które znajdują poza strefą euro, a jeśli było inaczej pewnych momentach to powodowało właśnie to, o czym mówiłem, czyli utratę konkurencyjności gospodarki dziś rozpoczyna się pierwsze w tym roku posiedzenie rady polityki pieniężnej jak pan sądzi czym się skończy i czym powinno się pana zdaniem skończyć panie to pierwsza jest dziś o ład i drugie też łatwe pytanie dlatego, że to publicznie zostały ogłoszone większość rady polityki pieniężnej obrała strategię wolnej wolnego tempa inflacji, czyli chodzenia z tą inflacją okresie wieloletnim to jest strategia, która jest strategią zło błędną, dlatego że gdyby porzucić prognozy ekonomistów rynkowych i zająć się wyłącznie prognozami, które produkuje Narodowy Bank Polski to ta skumulowana inflacja w okresie 2225, czyli tym okresie, w którym zbliżamy się do celu inflacyjnego wg tej środkowej główne ścieżki inflacyjnej ta skumulowana inflacja wynosi 41 i9% proszę tam w ciągu lat 2225 skumulowany wskaźnik inflacji w Polsce wg akceptowany jak rozumiem przez Narodowy przez większość rady polityki pieniężnej, bo nie przez wszystkich członków wynosi 41 i 9% to jest to my bardzo silny negatywny impuls dla stopy życiowej wszystkich obywateli ta strategia powinna być zasadniczo inna ona powinna skracać ten okres dochodzenia do inflacji do celu inflacyjnego, czyli raczej, bo powinna rada dalej podnosić stopy procentowe powinna je podnosić tak, dlatego że na to wskazuje m.in. ciągły wzrost inflacji bazowej, który w Polsce na miejscu Janusz Jankowiak główny ekonomista polskiej rady biznesu był gościem Radia TOK FM bardzo dziękuję za rozmowę i dziękujemy szanownej zachwiał informacja po informacjach Jan Maria Jackowski senator niezrzeszony Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA