REKLAMA

"Przerwanie cyklu podwyżek stóp procentowych oznacza, że będziemy żyć dłużej z inflacją"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2023-01-05 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
25:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część czwartkowego wydania magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry naszymi gośćmi są pani Monika kurtek główna ekonomistka banku pocztowego dzień dobry, czyli dobry panie redaktorze dzień dobry państwu pani Joanna Makowiecka-Gaca przewodnicząca rady pracodawców RP szefowa zarządu firmy Karmar SA dzień dobry witam serdecznie pan Piotr Kalisz główny ekonomista banku Citi handlowy dzień dobry dzień dobry zacznijmy od stóp Rozwiń » procentowych te nie zmieniły się to chyba zgodnie z takimi oczekiwaniami czy wypowiedziami narracją ekspertów specjalistów ekonomistów dziś szczegóły decyzji podjętej wczoraj przez członków rady polityki pieniężnej prezentował będzie prezes Narodowego Banku Polskiego pan prof. Glapiński to o godzinie piętnastej wcześniej dziesiątej odczyt wstępny odczyt inflacji za grudzień, a ponieważ coraz częściej słyszy od ekonomistów chyba nasze słuchaczki skład również od państwa naszych gości magazynu EKG rok 2023 to będzie rok bez inflacji co oczywiście nie oznacza, że inflacja już nie będzie ona będzie tylko miejmy nadzieję tempo wzrostu cen nie będzie już tak wysokie jak w ostatnich miesiącach, choć jeszcze w lutym ma być rekordowo prawie 20% słyszymy też bez inflacji to rozumiem, że już więcej w ogóle zmian stóp procentowych nie będzie to znaczy nie będzie podwyżek pytanie czy to właściwie są dobre informacje dla nas pani Monika kurtek tak rzeczywiście uważam, że prawdopodobieństwo kolejnych podwyżek stóp procentowych jest bardzo niewielka mu to naprawdę chyba musiałoby się wydarzyć jakiś rzeczy był zupełnie nieprzewidywalne znowu żeby, żeby rada do tych podwyżek stóp procentowych powróciła Mimi na uwadze to, że stopy zostały utrzymane czwarty miesiąc z rzędu przy wiedzy rady polityki pieniężnej, że ta inflacja, owszem w listopadzie trochę wyhamowała o grudniu Kubuś prawdopodobnie się tym dowiemy być może jeszcze troszkę bardziej, ale wiemy też, że od stycznia będzie znowu przyspieszać przynajmniej do lutego, że te poziomy to będą najwyższe poziomy inflacji, a mimo to tak podziałem czwarty miesiąc z rzędu stopy są utrzymywane bez zmian, więc rada polityki pieniężnej liczy na to, że dojdziemy do tej Górki w lutym potem właśnie nastąpią te nastąpi spowolnienie tempa wzrostu inflacji to będzie kontynuowane do końca roku być może rzeczywiście w marcu przy okazji najnowszej projekcji inflacji PKB, bo wtedy Narodowy Bank Polski znowu radzie polityki pieniężnej takie prognozy przedstawi rada w ogóle wycofa się już z cyklu zacieśnienia polityki monetarnej nie jest wykluczone no ale tak inaczej dniach stopy bez zmian nawet do końca br. kolejny krok wstecz obniżka, a przy tym być może dopiero za czasów jest czwarty na pytanie czy dla nas konsumentów kredytobiorców oszczędzających obywateli podatników taki scenariusz to scenariusz pozytywny to pytanie do pana Piotra Kalisza Rachel oczywiście główne trzeba podać odpowiedź na pytanie czy podwyżki stóp procentowych wystarczą by obniżyć inflację dotychczasowe podwyżki stóp procentowych i odpuść sobie na pytanie jak bardzo nam doskwiera inflacja dla osób, które nie doskwiera inflacja oczywiście przerwanie podwyżek stóp procentowych jest dobrą decyzją natomiast dla dużej części społeczeństwa, która odczuwa inflację i to dosyć boleśnie no przerwanie cyklu podwyżek stóp procentowych oznacza, że po prostu będziemy dłużej dziecko inflacji i testy, a nie jest także inflacja będzie przyspieszona będzie spadać, ale będzie wciąż jeszcze są wysoka będzie wysoka wręcz powiedziałbym, że bardzo wysoka o trzeba pamiętać o tym, że cel inflacyjny na poziomie 2,5% jak został ustalony na tym poziomie tam nie ma takiej magicznej liczby, które o, który wczoraj ekonomii mówi, że cel inflacyjny powinien wynosić tyle dokładnie nie więcej, niemniej natomiast przyjmuje się rząd powinien być w miarę niski i na tyle wiarygodny, żeby uczestnicy życia gospodarczego gospodarstwa domowe mogą wierzyć na cel inflacyjny się oczekiwać, że inflacja za utratę roku będzie na poziomie celu natomiast ewidentnie nie jesteśmy w takiej sytuacji inflacja za 1,5 roku nie będzie w celu nawet nie będzie blisko celu i te też jakiś problem natomiast oczywiście też jest zrozumiała decyzję, że nie może nadmiernie podnosić stóp procentowych, żeby im, a my nie będziemy w stanie tego znieść inflacji do poziomu celu, jeżeli ceny np. gazu albo ropy naftowej oraz w pani wyszedł jeszcze mam pytanie za ciekawiło mnie pierwsza część pana wypowiedzi komu właściwie wysoka inflacja nie przeszkadza im się, że większość osób przeszkadza graczy może bycie może być niewielka grupa osób, która nie odczuwają tak bardzo, ponieważ np. wynagrodzenia rosną w dynamicznym tempie po są osoby, które nie mają takiej liczby twarde ograniczenia budżetowe zacznie mecz w budżecie domowym pozostaje duża nadwyżka, więc dlatego wybiera w Berlinie czuwają natomiast można zgadywać, że to nie jest 90 kilka procent społeczeństwa jednak należy do tej grupy która, która odczuwa inflację widać w wielu ankietach przeprowadzanych nie tylko w Polsce LM mecz polskiego był kilka miesięcy temu przeprowadziliśmy taką ankietę dotyczącą postrzegania inflacji przez gospodarstwa domowe i re je ewidentnie gospodarstwa domowe powinien czuwać mają pracę i uważają za bardzo rzadkiego w to na płytę tego tematu i trochę w uzupełnieniu tego pytania, które do pana skierowałem zacytuję państwu i gośćmi słuchaczką słuchaczom fragment takiego codziennego komentarza, jaki wielu ekonomistów publikuje zresztą nasi goście również tym razem to nie fragment dzisiejszego komentarza ekonomistów banku Santander brzmią tak PKP od 11stycznia wprowadza nową nową taryfę biletową ceny biletów mają wzrosnąć około 1020% dla różnych typów pociągów waga transportu pasażerskiego kolejowego inflacji to jednak tylko 810 zatem ruch ten nie będzie miał istotnego wpływu na wskaźnik inflacji poniżej 0,01 punktu procentowego natomiast to jest kluczowe zdanie naszym zdaniem piszą ekonomiści Santandera aktualizacja cenników z początkiem nowego roku może dotyczyć wielu usług co oznacza, że jeszcze wielu usługodawców może wciąż podnosić swoje cenę zgadza się pani przewidywaniami to już pytanie do pani prezes mazowieckiego AC w panu tak na 3 i rzeczywiście ja z zgodzę się z przedmówcami o tezie z wzrostu procentowych, a dzisiaj bardziej i rada ocenia, że spodziewane osłabienie koniunktury w otoczeniu tej polskiej naszej gospodarki, ale też europejskiej światowej elity, a wręcz recesja w niektórych sektora w no powoduje, że to, że chęć do wzrostu tych stóp procentowych jest niski i pewnie nie mamy się coś, czego spodziewać się, że rząd wcześniej już w tym roku natomiast jeśli chodzi o samą inflację to my będziemy się na pewno w tym roku jeszcze ze wzrostami borykać i one wynikają na przełożenie się kosztów strukturalnych czy kosztów wytworzenia danych produktów, które od 1stycznia wiele wiele wiele cenników jest rewidowany idą w górę obecnego koszt wytworzenia będzie musiał też one na zawsze chcę być zwiększonej przełożone na klienta indywidualnego, a więc ta inflacja w tym roku będzie z nami jeszcze obecna, ale też ten dostrzegam ja osobiście w różnych branżach taki mechanizm, który w, których nie niestety wydaje mi się, że nie, że najbardziej doświadczą tego czy będą dźwigać na w słowie z swojsko ten ciężar zmian w no właśnie indywidualni konsumenci czy w ogóle obywatele, ponieważ z 1 strony mamy rację inflacyjną chociażby płacowo z drugiej strony następuje wygaszanie się i ograniczanie pewnych mocy produkcyjnych wynikających właśnie ze wspomnianych wcześniej przeze mnie spowolnienia gospodarczego i ne pierwotnie projekt ta inicjatywa czy chęć pracownik już chcieli więcej zarabiać i zaczęli rozmawiać swoimi pracodawcami o podwyżkach w z punktu widzenia one twardych danych inflacja jest bardzo wysoka nie może się spotkali dzisiaj z odpowiedzią pozytywną i efekt myślę, że będzie właśnie taki, że pracodawcy nie będą mogli podnieść wynagrodzeń, a pracownikom moi i obywatele ciężar sytuacji ekonomicznej będą siedzieli sami wskazać pani z takim stwierdzeniem to znaczy ostre hamowanie nakazują wzrostu wynagrodzeń wciąż jeszcze wysoka inflacja, więc pogłębiające się trudności już mówiąc tak najprościej w domowych budżetach to do pani Moniki kurtek wice my tak dysponujemy danymi dla sektora przedsiębiorstw, czyli chodzi o to wynagrodzenie miesięczne i tutaj już można kilku miesięcy obserwować to, że wzrost wynagrodzeń tak nominalne nie nadąża za wzrostem inflacji tym samym powodując, że w ujęciu realnym, a te wynagrodzenia wręcz notują spadki, czyli siła nabywcza jest szansa oraz własne teksty lepsze i myślę, że na początku roku chyba jest impuls w, jeżeli chodzi o podwyżki wynagrodzeń na razie to początek roku, więc niektórzy, gdzie część odkładać to np. niektórzy pracodawcy do, bo właśnie dlatego miesiąca tego początku roku weszła też w życie podwyżka płacy minimalnej to też takim impulsem do podwyżek już na początku roku nadal jeszcze cały czas ten dwucyfrowy wzrost nominalny wynagrodzeń możemy oglądać widzieć, ale to tempo będzie ewidentnie słabo przełożenie się właśnie tej gorszej sytuacji gospodarczej również firma będzie powodowało rzeczywiście ta skłonność pracodawców do tych podwyżek po prostu będzie maleć mówiła pani Monika kurtek wcześniej pani Joanna Makowiecka-Gaca pan Piotr Kalisz, a w magazynie EKG słyszymy się po informacjach K2 ekonomia kapitał gospodarka ostatnia część czwartkowego wydania magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry pani Joanna Makowiecka-Gaca pani Monika kurtek i pan Piotr Kalisz są naszymi gośćmi to zacznijmy od 9 państwa dziwi pani Joanna Makowiecka-Gaca bardzo ciekawą informację on przeczytałam już roku, bo mnie nie wiem czy państwo to chwyt liście, ale w sylwestra dokładnie padł historyczny rekord produkcji energii i o za konkretnie z wiatru mieliśmy aż 40% energii, która niestety nie była nie miała, gdzie Which zmagazynowana w tym za chwilę zamiast sam fakt dywersyfikacji naszego miksu energetycznego no nie był imponujący ne problemem jest oczywiście budowa magazynów energii czy też zakładów produkcji wodoru, które mogłyby to, że energię magazynować, bo sytuacja stron mieliśmy do czynienia my jako były pewne przestoje takich konwencjonalnych czy naprawy konwencjonalnych zakładów energetycznych elektrowni no właśnie ta wyjątkowy po poziom produkcji energii OZE, więc powinniśmy z punktu widzenia pytania nasze środowisko bardzo zadowoleni ja jestem natomiast to oznaczało że, ponieważ nie było jak przyjąć tej wyprodukowanej ne mocy to by z Bud trzeba było ograniczyć na 1 będą będzie regulator wymusi ograniczenie produkcji no i będzie musiał płacić tymże elektrowniom odszkodowania, więc z 1 strony to jest taka ciekawostka zdziwienie ba my często mówimy o tym, że zahamować piszmy, że rząd tt od produkcję na rozwój tej energetyki wiatrowej w Polsce przez regułę 10 cha no dzisiaj paradoksalnie okazuje się że, gdyby tej mocy z wiatraków byłoby jeszcze więcej na tor mieliśmy problem z ich przyjęciem, a więc zrównoważony rozwój infrastruktury jest szalenie ważne no to znów wrócę jak jak zawsze mam zwyczaj do tego, że jeżeli lekarz po nie zostanie nie będziemy mogli z niego skorzystać nie będzie inwestycji właśnie w tym sektorze infrastruktury budowy infrastruktury i rozwoju energetyki właśnie zrównoważonego, bo tam takich inwestycji projektów z tych środków jest wiele do zrealizowania jak będzie moje to dopiero okaże, bo jak rozumiem wczorajsze spotkanie, którym szeroko informowali media przedstawiciele obozu władzy, że oto premier zaprosił swojego ministra na rozmowę było to jakieś wielkie wydarzenie w czasie spotkania podobno nie okazało się przełomowe rzecz jasna chodzi o rozmowę planów Morawieckiego Ziobry i ich współpracowników jako pierwsza bardzo proszę pani Anna Marecka Gaca jesteśmy niepoważni trochę traktowanie, bo oczywiście obserwuje i one, z jaką obywatel jako przedsiębiorca jako reprezentant przedsiębiorców, bo od pani solidarnej Polski, bo taka, że może one przekierować pana ne premiera Morawieckiego do rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą w tym zakresie więc, że praca naprawdę jesteś dla mnie brzmi niepoważnie w no okej no przyjmujemy nie wiem tylko czy rządzący przyjmują to do wiadomości jak brzmią słowa i komunikaty, które którymi się efekt, w którym się z nami dzielą chciałem powiedzieć jako pierwsza dziwiła się pani Joanna Makowiecka-Gaca pani Monika kurtek ma pani zdziwienie jak w o dyrektywę Omnibus przygląda się urządzać kawy temu co się dzieje, czyli 2 oni pusto jest nowe prawo konsumenckie, które weszły w życie 1stycznia w ramach, której no to jest właśnie najbardziej nagłaśniane sprzedawca musi informować o najniższych cenach w ciągu ostatnich 30 dni po to, żeby konsumentów nie wprowadzać w błąd ma wykluczyć prawda te fałszywe promocje tak dalej tak dalej do uważam, że 1stycznia po pierwsze nie wszystkie sklepy zdążyły się już latem w stosy prawem nie zdążyły wdrożyć w życie tak i zwłaszcza w sklepach internetowych od pierwszy 1stycznia nadal tak jak było przed 1stycznia oczywiście zmienia mam wrażenie, że powstaje trochę taki chaos w dni ceny w pojawiają się w 3 wariantach np. na na metkach, więc to jednak wprowadza też pewne zamieszanie, zwłaszcza ta najnowsza cena jest po prostu najniższa z tych 3, czyli de facto nie mamy informacji i uczy w ciągu 30 ostatnich dni cena była jeszcze niższa tak dla wyższa no jest pewien chaos staną zamieszanie, ale nic się tak podziała przyglądam temu z zaciekawieniem, ale ta chciała zwrócić uwagę, że ta dyrektywa wprowadza też inne zmiany dotyczące różnego rodzaju kontroli w reklamacji i to co nie bardzo cieszy mam nadzieję, że to rzeczywiście zafunkcjonuje to jest koniec podwójnych standardów to polega na tym, że jeżeli jest towar z lepszym składem w zachodnich krajach Europy ten się z zamiennikami państwach wschodnich mogą np. u nas w Polsce to nie może być także ten produkt tak samo nazywane, jeżeli mamy za dołóżmy czekolady u nas lepiej na półce i czekoladę w Niemczech i opakowanie wygląda tak samo nazwać to samo się okazuje, że ten skład inny to nie powinna być w Polsce sprzedawana, ale w Niemczech pod tą samą nazwą to mi to ta dyrektywa też na to no to wyeliminować, więc mam nadzieję, że producenci no oczywiście muszą tak uwzględnić to i że sprawa ta zmiana, że u nas sklepach przygotowane rzeczywiście będą lepszej jakości w bardzo dziękuję mówiła pani Monika kurtek, kto jeszcze w tej pierwszej rundzie zdziwień pan Piotr Kalisz, a co pana dziwi ciemny trochę może tematycznie wrócę do raju tego tematu, którym pan redaktor wcześniej wspomniał, czyli tej dyskusji bez inflacji w Polsce należą Kacza będzie aktor inflacja na koniec roku pracę pewnie będzie niższa niż teraz czy picia 70 ciągłość i zniesiono już musieli, jakby ta tak i taka pewność, że każda spadająca inflacja i jest to, że spada we właściwym tempie i sprawdziłem co się stało w ciągu ostatnich 3 miesięcy z oczekiwaniami analityków, bo być pomożemy tej właśnie zaczynają mówić kiedyś inflacji od nich też powód, żeby wstrzymać się z podwyżkami stóp procentowych te myślę, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy, kiedy po dyskusjach nakręciło, czyli długoterminowe oczekiwania inflacyjne takie prognozy długoterminowe na najbliższe 5 lat średnia inflacja też spaść wzrosła i to nie wiem czy państwo zdajecie sprawy natomiast takie pięcioletni oczekiwania i w tym momencie są na poziomie no bliskim 8% i tylko dlaczego to jest istotna to jest istotne głównie, dlatego że po pierwsze, jeżeli te oczekiwania rosną, że te prognozy rosną to co z tego, że w czasie będzie spadać, jeżeli ono spada jeszcze wyższego poziomu i za 5 lat nie będzie tak niska jak myśleliśmy 3 lata 3 miesiące temu act, czyli tego kraju w tej dyskusji o różnym czasie tracimy tracimy z horyzontu co najważniejsze czy zależy na tym, żeby tacie nie szkodziła gospodarstwo domowe, żeby nie była dotkliwa tak, aby mimo, że nie spada jest będzie dotkliwa może być bardziej dotkliwa niż myśleliśmy 3 miesiące temu w i to niestety trudno właściwie nazwać się zdziwieniem, bo to bardzo istotne głos taki niepokojący mówił pan Piotr Kalisz to jest magazyn EKG jest dziewiąta 50EUR 4zł 67gr dolar 439 frank 4zł 73gr funt 5zł groszy 27 w Cannes je pytanie do pani Joanny Makowiecki Gac pani jako przewodniczącej rady pracodawców RP jak pani odbiera tę dyskusję, która w tej chwili trwa w mediach nawet prezes Obajtek uznał za stosowne konieczne zabrać w niej głos, czyli odnieść się do informacji i faktów o tym, że zawyżył Orlen ceny zresztą prezes tego nie ukrywał prezentowaliśmy dzisiaj wypowiedzi, które dla Tomasza taty, który udzielił Daniel Obajtek przyznając, że mógł obniżyć, ale nie obniżył, bo obawiał się, że wzbudzi to panikę ze względu na podwyżkę podatków, która ma miejsce od 1stycznia jako przedsiębiorczyni reprezentująca przedsiębiorców jak pani przyjmuje te wiadomości informację o tym, że monopolista wykorzystał swoją monopolistyczną pozycję na rynku jeszcze właściwie twierdzi, że zrobił to z troski i konsumentów tak no to rzeczywiście ten temat dominuje, a ostatnio w różne media i chciałabym, a 2 aspektach już w tym kontekście o rząd tak jak ja na to patrzę po pierwsze to kwestia wolności gospodarczej konkurencyjności rynku przy ja oczywiście mamy monopolistyczne zachowania podmiotu reguluje raj reguluje rynek i co więcej wypowiedzi pana prezesa Wojtka są wypowiedziami bardziej polityka niż menedżera i nadużywanie tej pozycji dominującej, a strategiczny biznes staje się narzędziem kształtowania istotnej części rynku, a ponieważ to jest duży gracz, który produkt czy usługi, które oferuje mają wpływ na na różne inne branże w UE NATO wpływ tego zdarzenia jest jest oczywiście ogrodu ogromnym to trudno też nie dostrzec spójności działania prezesa przedsiębiorstwa z polityką partii rządzącej i wypowiedzi prezesa Obajtka, które mówią, że nie chciał kreować chaosu przed świętami tak dalej tak dalej no to to jest przykład tego, o czym mówię droga jest natomiast ważna też bardzo rzecz i nawet w ich więcej nie ważniejsza, ale na pewno równoważna to jest kwestia wolności mediów i pluralizmu i po prostu zasad demokratycznego państwa, które pozwala natychmiast nam wszystkim obywatelom, a opozycji wszystkim komentować rzeczywistość, której się znajdujemy wyobraźmy sobie, że nie ma niezależnych mediów nie mamy Radia telewizji prasy, której to nie mielibyśmy do czynienia z falą komentarzy analiz wypowiedzi też ekspertów od w zakresie decyzji którą, którą tej Orlen podjął z czy raczej byśmy właśnie nie słyszeli takiej 1 jedynej racji, że wzrost społeczeństw o to, żeby nie było kolejek i potem taki swoisty przepraszam efekt kozy jak jak w Starym dowcipie i gdzie w, jaka informacja trafiłaby pod strzechy i czy czy obywatele wręcz w dużej mierze nie byli wdzięczni za takie znakomite zachowanie Orlenu, który chroni obywateli dla mógłby przecież od nich cena od stycznia, a tego nie zrobił to jest rzeczka której, którą chciałabym podkreślić właśnie w tym kontekście, że a, że ta wolność mediów wprost solarium were politycznej w ogóle chat możliwość ścierania się po pierwsze, zasady rynkowe od drugiej możliwość komentowania to czy sieć jest jest szalenie ważna i mamy próbkę gospodarki centralnie sterowanej próbkę ogromnym znaczeniu w mojej ocenie tak bardzo dziękuję za ten głosy odniosę się do tej części mediach tak naturalny sposób nawiąże do tego i oczywiście by wolne media są warunkiem, ale niestety nie są jedynym warunkiem by móc wypełniać standard demokratycznego państwa prawnego, więc tak są istotne dobrze, że są, ale nawet ich obecność w Polsce nie gwarantuje, że przestrzegane są zasady demokratycznego państwa prawa niestety bardzo państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do czwartkowego wydania magazynu EKG naszymi gośćmi byli pani Joanna Makowiecka-Gaca prezesa zarządu firmy Karmar i przewodnicząca rady pracodawców RP pani Monika kurtek główna ekonomistka banku pocztowego również bardzo dziękuję pan Piotr Kalisz główny ekonomista Citi handlowego to był magazyn EKG audycję przygotowała Natalia Banaczek realizowali Prądzyńska także bardzo dziękuję po informacjach o godzinie dziesiątej przedpołudnie Radia TOK FM Karolina Głowacka rozmawiać będzie o tym jak rośliny zwierzęta nie nadążają za zmianami klimatycznymi kolejne wydanie magazynu EKG w poniedziałek po dziewiąte Maciej Głogowski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA