REKLAMA

Trybunał sparaliżowany? "On jest nieczynny" - M. Gdula, P. Kaleta, A. Myrcha, K. M. Ujazdowski, Róża Thun

Wybory w TOKu
Data emisji:
2023-01-07 09:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
53:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Nika Wielowieyska witam państwa zapraszam na wybory w toku z nami jest Maciej Gdula nowa lewica koalicyjny klub poselski lewicy dzień dobry dobry witam serdecznie Piotr Kaleta poseł Prawa i Sprawiedliwości dzień dobry kłaniam się dzień dobry państwu Arkadiusz Myrcha Platforma Obywatelska dzień dobry dzień dobry pani dyrektor Lwowskiej Kazimierz Michał Ujazdowski centrum dla polskich koło senatorów koalicja Polska dzień dobry tam Róża Thun eurodeputowana Polski 2050 linii euro Rozwiń » dzień dobry dzień dobry witam serdecznie chciałem prosić państwa komentarz do tego co dziś w Trybunale Julii Przyłębskiej Otóż 615 sędziów Trybunału podpisało się pod pismem do Julii Przyłębskiej z informacją, że jej sześcioletnia kadencja w fotelu prezesa Trybunału wygasła 20grudnia 2020 roku i powinna w ciągu 30 dnia tego dnia zwołać zgromadzenie ogólne sędziów TK miałoby ono wskazać kandydatów na nowego prezesa i potem przedstawić prezydentowi prezydent dokonuje wyboru Julia Przyłębska uważa, że jej kadencja kończy się dopiero w 2024 roku to jest taka historyjka związana z naszym programem, bo wyborach w toku w lipcu szef komisji sprawiedliwości Marek Ast twierdzi właśnie, że Julia Przyłębska skończyła swoje prezesował skończy swoje prezesował 20grudnia, a teraz niedawno w TOK FM stwierdził, że jednak niż 22024 roku nową prezes Kaczyński ogłosił jakiś czas później właśnie, że pani prezes będzie do 2024 roku całe to zamieszanie ma o tyle znaczenie, że może oznaczać paraliż tek tej instytucji i wydaje się, że to jest jakaś rozgrywka wewnątrz tego obozu paraliż, dlatego że najprawdopodobniej nie tylko tych 6 sędziów jest przeciwko Julii Przyłębskiej, ale być może 3 następnych czyli, jeżeli mamy 15 sędziów do 9 jest przeciwko byłej prezes prawdopodobnie, bo wielu ekspertów uważa faktycznie, że żyje Przyłębska już zakończyła swoją kadencję prezesa, o co w tej sprawie chodzi, jakie to będzie miało znaczenie od państwa chciałam zapytać może zaś od pana senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego mści się ze ściśle legalnego punktu widzenia to rację mają ci, którzy domagają się zwołania zgromadzenia ogólnego i wyboru nowego prezesa, bo wybrana została pani prezes na podstawie przepisów których, które oznaczają, że kadencja upływa w grudniu ubiegłego roku i teoria, że ma prawo rządzić Trybunałem aż do chwili zakończenia swojej misji jako sędzia Trybunału jest pozbawiona podstaw prawnych natomiast liczyć się strona praktyczna tak czy to jest efekt upartyjnienia Trybunału dzieje się to samo co się dzieje w krajowej radzie sądownictwa Trybunał pozbawiony niezależności upartyjnione staje się form walki grup ne sędziowskich wewnątrz w instytucji mieszają się elementy motywy czysto ambicjonalne po pan sędzia Muszyński miał ochotę poprowadzić Trybunału z takim pozycjonowaniem się na przyszłość tak będzie rządził Trybunałem sytuacji nowej być może w opozycjoniści wobec pani sędzi Przyłębski biorą też pod uwagę sytuację zmianę politycznej tak po wyborach czy to jest w pozycjonowanie się na przyszłość i próba przejęcia władzy w nad tą instytucją przez inną osobę, czyli inny układ sędziów, ale to wszystko jest po prostu to kolejnym dowodem na destrukcji autorytetu i samej samej instytucji, bo ściągają dług pani redaktor powiada, że Trybunał jest może być sparaliżowany on właściwie jest nieczynny tak, dlatego że orzeka to Pani Senator może je wyjaśnień mówiąc o paraliżu raczej miałam na myśli to, że Jarosław Kaczyński traci pewien instrument z rozgrywkami politycznymi używał Trybunału różnych celów akurat tak jak to było wygodne i moje pytanie do pana posła Myrchy jest taki, a mianowicie czy sytuacja, w której Julia Przyłębska ma za sobą dajmy na to 6 sędziów czy czy to jest możliwe, żeby ona sobie powoływała składy z tych szóstej, żeby podejmowała decyzję, bo przypomnę, że np. jest tego 4stycznia w Trybunale miała się odbyć rozprawa w sprawie wniesionej przez Zbigniewa Ziobry zgodności z konstytucją kar finansowych, które słyną nakłada na Polskę tak to jest kolejny, jakby takie elementy rozgrywki tutaj naszej wojny z Unią europejską Arkadiusz Myrcha będzie miał problem przed wszystkim w tych sprawach, gdzie wymagany pełny skład Trybunału, bo w zwykłych sprawach, gdzie orzeka nawet te składy pięcio osobowe oczywiście może w gronie zamkniętym rozstrzygać permanentnie sprawy w tym samym gronie, ale to było naruszenie przepisów to by było nadużycie jej uprawnień jako osoby, która no rości rości sobie prawo prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ale przecież wiemy też, że to prawo kwestionowano od samego początku przecież wiemy jakich okolicznościach pani Julia Przyłębska nabyła to uprawnienie, które dzisiaj jest kwestionowane i też pamiętamy, że od wielu miesięcy wydawało się nawet dla polityków PiS czy pani redaktor przypomniała kwestią oczywistą, że w grudniu upływa upływa kadencja pani, ale sąd Jarosław Kaczyński wiedział, że to nieprawda, że pani prezes może zostać źle nie było nie była wielką tajemnicą, że na korytarzach sejmowych mówiło się wprost, że to stanowisko obiecane panu prokuratorowi Święczkowski może to jest jakiś układ pomiędzy PiS-em solidarną solidarną polską, że po to nie tam oddelegowany, żeby na kolejne lata no trzymać za gardło Trybunał Konstytucyjny tak jak trzymały prokuraturę i stąd tak stąd w tej chwili my taki stan liczebny linia podziału w Trybunale Konstytucyjnym już pan pan sędzia Muszyński, który od wielu lat jest konflikt z panią Przyłębską dołączył do pana Święczkowskiego no tak jak widział pan senator Trybunał Konstytucyjny stał się kolejną przestrzenią tych wewnętrznych frakcyjnych wojen w prawie i sprawiedliwości zupełnie już do końca zatracają istotę samego Trybunału, a to, że Jarosław Kaczyński straci jakieś kolejne narzędzie do uprawiania polityki nie zaczyna bardziej może martwić, kto na tym w takim razie zyska skoro Jarosław Kaczyński straci, bo może to być może okazać decyzję Ziobro może być dużo raczej może być dużo bardziej czarny takie maksymalne może do tej pory w Trybunale jednak były trochę zamiatane pod dywan w jak te sprawy unijne w szczególności teraz może okazać, że Trybunał Konstytucyjny sprawują różne tryby zamiatano niektóre orzeczenia do merytorycznej różnicy beta może ten kryzys komentuje przedstawiciel koalicji rządzącej pan poseł Piotr Kaleta Prawo i Sprawiedliwość bardzo dziękuję pani redaktor może tak na początku chciałbym się zapytać pani redaktor co to jest Trybunał Julii Przyłębskiej pani redaktor była łaskawa tak powiedzieć to jest Trybunał, w którym zasiadają też sędziowie dublerzy nieprawnie powołanie w skład tego ciała i z tego powodu no jest to instytucja, która niestety nie spełnia swojej roli kontroli konstytucyjnej moim zdaniem, ale Panie Pośle, ten spór toczy się od dawna, więc bardzo proszę, żeby pan przeszedł już dalej do do analizowania tego kryzysu, który w tej chwili jest tak duża jest zajęcie uważa, że Julia Przyłębska nie jest prezesem Kompanii i tak trudną wydaje mi się dyskusja o tym nie ma sensu ponieważ, jeżeli pani uważa państwo w studiu też tak mniemam uważają, że jest to organ, który jest niekonstytucyjny, który nie wpisuje się polską kontekstu konstytucję tu nie ma co nie rozmawiać z tego, bo to jest jakiś Trybunał Julii Przyłębskiej to jest Trybunał Konstytucyjny tym samym mówimy Panie Pośle, bardzo prosiła, żeby pan odpowiedział na wynajem dialog z obserwują morze będzie rozwiązana sytuacja w Trybunale jak w Trybunale redaktor Julii Przyłębskiej, bo w tej chwili jest nie wiem to, żeby wewnątrz Trybunału jest prezesem czy nie pan poza ramy zarządzania wiedzą o Trybunale nie jest kłopotliwe Ania zarządzania nieregulowanie panie króla pan za chwilę za chwilę dojdzie do pana pani redaktor sama pani widzi, że pani sama tak zapędziła w swoim rozumowaniu, że pani niewiele z tego żyć, że państwa, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny to on działa w formie prawa w formie ustawowej jest osadzony w konstytucjach i nie można używać takiej retoryki, że to jest jakiś prywatny Trybunał, jakbym teraz panu Ujazdowskiego powiedział, że zasiada w Senacie Tomasza Grodzkiego tak bez sensu państwo jesteście zbyt dorosłymi ludźmi, żeby takie rzeczy sobie dziś powielać itd. wiem, że ma swoje stanowisko, ale chciałbym zapytać pana z analizą czy Julia Przyłębska nadal stoi na czele Trybunału czy nie Julia Przyłębska stała stoi stać będzie do do tego momentów, kiedy będzie to określonych ramach konstytucyjnych przewidziane o i stryja, gdy klient od dla mnie to jest oczywiste w 2024 roku, gdy jest to pierwsza kwestia, ale zdumiewające jest to zdumiewające jest to co jest takie jest takie takie stwierdzenie mówi się od neofita politycznych czy zdrajca politycznych, że jeden z senatorów wypowiadał się oczywiście takim, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego pozycjonują się politycznie ustawiają się pod jak będzie to w przyszłym w przyszłości mogło wyglądać trochę politycznie to jest dla mnie coś tak absurdalnego, żeby nie powiedzieć Burego złożyły po 12 senatorów mówi o tym, że się by wybór, ale pan Tutsi idem uprawia politykę po to, żeby się ustawiać pod ewentualne przyszłe wywiad to, żeby pan co udział na pytanie, dlaczego ci sędziowie i czy im limit mają kolekcjonują to, że Julia Przyłębska jest prezesem wyrzuca ludzi będziemy to kwestionują skoro pan uważa za oczywiste, że ma być zmiana prezesa z tego samego powodu pani redaktor, dlaczego pani redaktor uważa, że jest Trybunał Julii Przyłębskiej Trybunał Konstytucyjny ja nie będę wypowiadał na temat absurdalnych oskarżeń, bo to jest pytanie do tych ludzi, dlaczego oni to, ale to wizji wolał do mnie, a pani Reiss uchwalenie rozprawę od narodowych do tych ludzi to jest tak samo jak ja zadaję pani pytanie, na które pani pod nie potrafi odpowiedzieć, dlaczego pani uważa, że w Polsce zadania udał Joli Yuli Yuli przyjęty Przyłębski prawda jest taka sama sama sama historia natomiast ja powiem tak sukcesy Trybunał Konstytucyjny czy podważanie jego funkcjonowania to jest tak Pani Marszałek podważanie np. kwestii dotyczących lichwy w Polsce prawda pan coś winna oddać, że tak, że przepraszam chciałem rozwiązać dziewiątek Trybunał już nie przychodzi do lidera do narzekań do pana, który teraz róże Róża tu bardzo może pan, gdy jest całe przerażone znanego postępy to pani też mają służyć tylko straszna groźba była już tutaj będziemy przez alem następnie kiedyś 1 niech pani Przyłębskiej i panią Przyłębską po pierwsze bardzo dużo głosów mówi, że ta kadencja pani Przyłębskiej, gdyż tak de facto nie rozpoczęły jak złoto właśnie tak jak mali wspominał pamiętamy, jakie były początki tarnowskiego po drugie, czy jest paraliż Trybunału też na 2023 rokiem popatrzyć kalendarz Trybunału Konstytucyjnego tam w ogóle tylko 1 rozprawa, w której przed chwilą mówiliśmy prawdę w sprawie kar dla broni mają masę ma nas bardzo bardzo mało wyroków w porównaniu z regionalnym poszerza się rok w kalendarzu nie ma nic bardzo będzie rozprawa w sprawie kar na przez europejski Trybunał sprawiedliwości zasądzonych, a w poprzednich latach forum 201415 rokiem tych rozpraw było powyżej 70 to w ostatnich latach jest tam było nawet 10 lat on wykonać dwuletni nic nie robi ten Trybunał Julii Przyłębskiej oczywiście Amaral prezes Kadziński wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński ma o rozwoju prezes Jarosław Kaczyński potrzebuje go tego Trybunału do spraw swoich ze swojego życia towarzyskiego jak sam powiedział oraz do oraz właśnie do swoich celów politycznych zauważmy jak dzisiaj o tym rozmawiamy to jest tragedia, że my w ogóle o Trybunale Konstytucyjnym mówi ci sędziowie przeciwko Julii Przyłębskiej tutaj, jaka rola wiem Święczkowskiego ilu sędziów ona ma po swojej stronie tego to przecież tam są procedury tu w ogóle nie powinno być mowy w ten sposób to pokazuje już totalną destrukcję tego niezwykle ważnego zasadniczego w ogóle dla funkcjonowania demokracji w Polsce, ale i Polski Unii Europejskiej tego organu poziom tej rozmowy już pokazuje fakt w ogóle na jakim poziomie oni się rozmawia pokazuje poziom zniszczenia tej instytucji to właściwie to jest naprawdę tragiczne, że w ten sposób dzisiaj mówimy o takim organie, który pamiętam, że jak były obawy, że będzie zamach na Trybunał Konstytucyjny to jednak większość rozsądnie myślących ludzi mówi pierwszy znalazł się w rejon umożliwia wlan precyzyjny, żeby zmienić zasady działania tej instytucji przywrócić jej niezależność Pani Poseł zapewne Ross odbędą się takie rozprawy, które będą o tym mówiły czy będą się starały rozwiązać sytuację tych sędziów dublerów powołania następnych sędziów oczywiście trzymania się kadencji w wątpliwy sposób powołania pani Przyłębskiej przywrócenia Trybunałowi jego wagi tylko, że pamiętajmy, że opozycja może mieć plany, a powołuje prezydenta prezydent kadencja jeszcze będzie długo wrażenie, więc filia planu sesji jest tu na poziom zniszczenia również organów celnych do demokracji w Polsce jest za różę pani chce zaznaczyć, że nawet, jeżeli nawet sławie nią decyzji decyzji administracyjnych sędziowie dublerzy zostaliby pozbawieni możliwości orzekania zgodnie z prawem to nominaci prawa i sprawiedliwość nadal mają większy, chociaż jak widać są rynkowi pani nadać oni młodzi mają oni już dzisiaj widzą że, że czerwona linia została dziś pan, że groźna w, a opozycja ma plan on rozpisany dokładnie, jeżeli chodzi o długość kadencji poszczególnych sędziów oczywiście cały czas myślimy jak przywrócić Trybunałowi niezależność, ale to co można łatwo szybko zepsuć niemożna szybko naprawić niestety to jest kłopot będzie kłopot pod wiek Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska stracą władzę w tym roku natomiast ja sądzę, że podział w rządzie, która odkłada się w podziale i w konflikcie w Trybunale Konstytucyjnym polega na tym, że Jarosław Kaczyński jeszcze wierzy w zwycięstwo natomiast Zbigniew Ziobro nie wierzę w zwycięstwo i tak naprawdę toczy się gra w obozie rządzącym o to jak iść do wyborów i coś po tych wyborach stanie Zbigniew Ziobro gra o to, żeby być jak najsilniejszy po wyborach, kiedy będzie walka o władzę na na prawicę szeroko rozumianej w Polsce natomiast Jarosław Kaczyński jeszcze walczy o to, żeby wziąć środki ska po i pójść do wyborów, ogłaszając że, że te środki są w Polsce, że się udało, że sprawnie rządzą to jest moim zdaniem podział, które w ich Evan sugeruje, że jak Bogdan Święczkowski zostałby tym sensem Trybunału to wtedy już Trybunał ruszył by z rozmaitymi decyzjami, które storpedowały by jakiekolwiek poznali się z Unią oczywiście jest także, jeżeli wejdzie ta ustawa o Sądzie Najwyższym, która będzie w sejmie w przyszłym tygodniu Zbigniew Ziobro może skierować samodzielnie do Trybunału Konstytucyjnego ma takie konstytucyjne prawo jest willi póki jest ministrem prokuratorem prokurator generalny, ale koty jest pewne rzeczy, ale oczywiście, że nie, ale być może tylko słyszę, że będą chcieli odwołać to wrażenie, że złożył wniosek złoży wniosek jest wtedy w celu zostawała przecież może pójść do kosza, więc cały ten układ, który wymyślił Jarosław Kaczyński się sypie, więc tutaj naprawdę mamy bardzo napięte relacje i moim zdaniem tak są po prostu odrębne interesy Jarosław Kaczyński chce się utrzymać u władzy, a Zbigniew Ziobro chce tę władzę Jarosławowi Kaczyńskiemu odebrać nawet jak nie będzie rządził pogodził się w zasadzie z tym, że prawo i sprawiedliwości w ogóle zjednoczona prawica przegrają wybory i no i obserwujemy to ja obserwuję to z zaciekawieniem myślę, że leży, ale też wolno my myślę, że po prostu ten obóz się użył i w tym konflikcie to widać ten wóz się czuje, że panowie chcę chcę założyć nowe zupełnie w przyszłości jakąś nową konfigurację nowej konfiguracji nie chciałam tylko, żeby słucha mnie wybrali się ogólne i jedno zdanie Panie Pośle, bardzo proszę żonę gniewu tak tak taka taka myśl przeszło, że państwo jest też to śmieszne nawet Swory już nie mówię albo pory posiedzeniu rządu będą media my Otto Rehhagel ma centralę oraz na zbieraniu legło u pani tego typu Gdula panie Gdula Japan chcę powiedzieć dobrze my nie zmieniamy barw politycznych tak jak robi to lewica, że co chwilę jest nowa lewica stara lewica PZPR Sojusz Lewicy Demokratycznej nie jesteśmy prawem sprawiedliwością dobrze mi proszę przepraszam to jest nie nadaje chciałem tylko Leszczyński bardzo pani handlowym już słuchaczom przedstawić cały obraz, a mianowicie mówi samo na wyborcza grupka PL, że tutaj opcję scenariusze są takie rozpatrywane moim zdaniem z moich informacji wynika wewnątrz tej grupy trybuna, a mianowicie, że po pierwsze to sędzia następny sędzia po Julii Przyłębskiej najdłuższym stażu jednak zwoła zgromadzenie pozbawiają stanowiska w tym sensie druga opcja, że wiceprezes Mariusz Muszyński zwoła odwołał, odwołując się bezpośrednio do konstytucji i trzecia opcja, że np. Solidarna Polska złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, żeby się zastanowił jak interpretować przepisy o kadencji prezesa Trybunału-li wtedy będzie dlatego zresztą nie wszyscy przeciwnicy Julii Przyłębskiej ujawnili także scenariusze mogą być różne może się to rozejść po kościach, ponieważ nie biorą w jaki sposób się dogadać z Jarosławem Kaczyńskim i pól zostanie jako zażegnany tutaj są różne opcje jeśli można jedno słowo także nowości pan to może potrwać długo, ale musimy odbudować niezależny Trybunał Konstytucyjny, bo nie ma państwa cywilizowanych rozwiniętej demokracji bez niezależnego sądu bez większości konstytucyjnej będzie część szybko to zrobić szybko tak ale, ale musimy to zrobić, dlatego że Polska musi być pełnowymiarową demokracją to co daje nadzieję odwieczny dylemat czy przywracanie praworządności nie będzie się odbywać na zasadach łamania praworządności, bo Trybunał Konstytucyjny otoczone zarazem nowym wymiarom demokrata ma zdanie ostateczne i zawsze grupa posłów PiS może jakiś zgłosić wniosek do Trybunału, a nie zakwestionuje daną ustawę, którą opozycja uchwali Panie Senatorze, ale pełnowymiarowe poza świat nie można tego zrobić tygodnia na tydzień, ale to jest w zasięgu nowej większości politycznej odbudowa niezależności Trybunału Konstytucyjnego proszę środy począwszy nie martwiłbym się nasilił się wynik wyborów, a nie możliwość na tor w charakterze raczej zadać sobie, że gramy jeszcze raz pokazuje jak niezwykle ważne, żeby wszyscy poszli głosować na opozycji my po prostu, dlatego że nie będzie większości konstytucyjnej to wiele z tych instytutów wyznaczony zostanie będzie strasznie trudno wrócić do zadań chciałbym państwa prosić o komentarz także do zamieszania związanego z cenami paliwa, ponieważ mamy różne opowieści rządu w tej sprawie w każdym razie w drugiej połowie zeszłego roku do opowieści były bardzo różne, bo Daniel, a Obajtek twierdził, że on utrzyma ceny, ponieważ wykorzysta efekty synergii zrealizowanych fuzji tymczasem np. pan minister Waldemar buda przyznał, że po prostu będzie jakoś tam zmniejszona marża żeby jak by zmniejszyć ten szok związany z przywróceniem 23% VAT, bo paliwo nie wzrosło, ale samorządy zaczęły się buntować mówi, że w takim razie w zeszłym roku Orlen nie obniżył cen, mimo że cena ropy spadała na rynkach i że samorządy straciły bardzo dużo pieniędzy, a rząd na to mówi, że opozycja się awanturuje, bo chciałaby, żeby ceny wzrosły one nie wzrosły natomiast wydaje się dosyć jasne, że nie była żadna synergii, który mówi Daniel Obajtek tylko trzymanie cen paliwa na wysokim poziomie mimo spadających cen za baryłkę ropy i z tego wynikało, że po prostu żeśmy te wyższe ceny płacili przez no właśnie tutaj pytanie przez jakiś czas, ale na pewno część zeszłego roku jak skomentować i czy jak skomentować wypowiedzi Daniela Obajtka i rzeczywiście ludzi to irytuje czy też może są zadowoleni, że nie ma szoku w styczniu bardzo proszę Arkadiusz Myrcha przede wszystkim Polacy płacą wysoką cenę za niekompetencję pana Obajtka fatalne decyzje kadrowe PiS-u, bo przypomnijmy kariera polityczna pana Obajtka zaczęła się od tego, że dzięki zmianom wprawie w prowadzonym przez Prawo i Sprawiedliwość 2016 roku zasiadał on na ławie oskarżonych jako oskarżone, a prokuratorzy wycofali ten akt oskarżony co akt oskarżenia co umożliwiło rozpoczęcie kariery w spółkach skarbu państwa aż do objęcia funkcji prezesa najważniejszych tych spółek i jaki mamy tego finał, a mianowicie to, że w 2022 roku Polacy zostali przez Obajtka Orlen zwyczajnie oszukani zostali po prostu nabyć w bambuko, bo Orlen jest praktycznie monopolistą, jeżeli chodzi o ceny hurtowe paliw, czyli to są te ceny po, których stacje benzynowe benzynowe kupują paliwa, które następnie odsprzedają odsprzedają konsumentom co się okazuje, że te ceny hurtowe, które proponował Orlen były gigantycznie zawyżane po to, żeby zrekompensować sobie te ciężkie ciężkie czasy związane z kryzysem energetycznym chce tylko powiedzieć, że Adam Brzyski PKN Orlen twierdzi, że musiało tak być, bo inaczej popyt na paliwo byłby za duży byłyby kolejki ludzie by się zrzucili w grudniu, żeby budować paliwo, bojąc się, że właśnie skokowo wzrośnie wytyczyć to jest wstyd taka osoba wypowiada się publicznie czy w tej zrobienie po prostu Polaków idiotów no i jak można wyobrazić, że tania benzyna spowodowała, że co pół Europy przyjechało do Polski z kanistrami z beczkami tak wiadrami 1 stałoby na stacjach benzynowych, żeby nalewać w Polsce paliwo dotyczy to kuriozum, gdyż nie wspomnę o tym, że na czeskich stacjach należących do Orlenu ceny były w przeliczeniu niższe niż w Polsce, a hurtowo kupowane były po po tych samych wartościach, czyli w Czechach Orlen potrafi prowadzić korzystniejszą dla Czechów politykę cenową, a na Polakach chętnie się nie rozumiem tutaj uzupełnię tylko, że Orlen ma udziały w Unipetrolu Unipetrol ma sieć stacji Benzina i tam rzeczywiście ceny były tańsze lub na tym samym poziomie co w Polsce, ale bez obniżki VAT-u znacznie częściej po prostu mi Marcin VAT, więc dalej należy nasze ceny były wyższe jeszcze jedno tylko zdaniem pani redaktor słonie słusznie wspomniała, że na tym, że politycy Orlenu straciły gigantyczne środki samorządy, ale straciły też gigantyczne środki de facto przedsiębiorcy pamiętajmy, że VAT był obniżony z 23 na 8 co obniżyło ich możliwości odliczenia tego VAT-u, ale płacili de facto duże duże środki za paliwo przez wysoką marżę, a wysokie ceny paliw przykładali się w konsekwencji na wysokie ceny produktów, które kupujemy w sklepach czy Orlen de facto też znacznym stopniu przyczynił się do dzisiejszego do jedno do dzisiejszej wysokiej inflacji tylko o to, żeby Orlen mógł zarabiać miliardy złotych Maciej Gdula ja przyznam, że dużym kimś takim zdziwieniem obserwowałem wypowiedzi Daniela Obajtka, bo on zachowywał się po prostu polityk obozu rządzącego ani szef dużej spółki, który powinien dbać o jej wizerunek posługiwać się dobrymi ekonomicznymi argumentami natomiast on atakował opozycję w przez ostatni tydzień i wydaje się, że to jest trochę ta dyskusja w ogóle Orlenie teraz to jest dyskusja o Obajtku, bo to jest ktoś, kto jest zdecydowanie partyjnym nominatem, a nawet więcej to jest po prostu nominacja Jarosława Kaczyńskiego, który ufa Obajtkowi, a jednocześnie mamy do czynienia z kimś, kto nie poddał się sprawdzeniu przez polskie służby NATO trzeba moim zdaniem naprawdę cały czas powtarzać, bo to jest ktoś, kto nie ma dostępu do CERT nie ma certyfikatu bezpieczeństwa, czyli nie może czytać ściśle tajnych tajnych dokumentów, a zarządza spółką, która jest strategiczna, która podejmuje teraz decyzje dotyczące fuzji Saudi Aramco, która naprawdę jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa i rządzi nią osoba, o której polskie służby nie wiedzą wcale bardzo duże albo nie wiedzą o tym oficjalnie i ktoś, kto albo pozyskuje tajne informacje nielegalnie albo nie ma do nich dostępu co jednak druga sytuacja jest karygodna, więc moim zdaniem na ciele wielkiego koncernu stoi ktoś komu Polacy nie mogą zaufać ta decyzja o wysokich cenach na końcu Conte moim zdaniem też wynika po prostu z tego, że Obajtek czuje się bezkarny Obajtek ma poczucie, że nikt go nie zdejmie może podejmować dowolne decyzje podjął taką decyzję, żeby ściągnąć od Polaków pieniądze do Orlenu, które mu się przydadzą no i w jakim sensie przepędzić no każdy sprytne prezes firmy zrobiłby to samo, ale to jest specyficzna spółka też spółkę 1, w której skarb państwa prawie 50% ludzi nie ma więzień proszę, ale będzie, że zadania ważne kontrolowanie to jest także dzięki temu, że PKN Orlen ma tak wysokie marże przez ostatnie miesiące, a zapewne miał, bo powtarzam jeszcze raz cena za baryłkę ropy spadała, a Orlen utrzymywał ceny na tym samym poziomie to oznacza, że oczywiście zyski Orlenu były bardzo duże i przypomnę, że to nie są tylko zyski skarbu państwa, ale wszystkich akcjonariuszy Orlenu i oczywiście życzę bardzo dobrze mniejszościowym akcjonariuszem Orlenu, ale nie widzę dlaczego, dlaczego moim kosztem kosztem monopolu mają tyle zarabiać to jest pytanie do pana posła Kalety przede wszystkim 1 rzecz pani redaktor no ja się zastanawiam, bo tutaj państwo mówicie to się pan poseł Gdula mówił o tym, że pan prezes Daniel Obajtek jakich nominatem partyjnym powołanym wszystko, gdy ktoś, kto sobie buduje jakiś królestwu, że to jest nominat Prawa i Sprawiedliwości na kogo my mamy powołać panie, bo pana Ada albo pana ojca nasze prawo na prezesa Orlenu zastanów się pan poza tym jednak specjalne pewnej bardzo wiem, że jest się jaj, a jak dodać wagi, bo zgoda zarejestrował więcej kojącej mocy takiej takich logicznych jak pan mówi myślę, że zrozumiał też Arka, ale widzę powinni czytać, bo źle zrozumiał ja chciałem go nie namierza jak to możliwe zakazu burek redaktor ja pani nie przeszkadzały, ale pani może ja zadam pytanie zadawał pytanie, dlatego że firmy płacili mniej za benzynę w tym samym koncernie mamy więcej po to jest po tej po tej dawce bzdur chcę powiedzieć proszę państwa średnia cena by na stacjach Orlenu w Polsce 657 w Czechach 721 mówi o benzynie, skąd się działo to, że Czesi płacili mniej lub Zorii opowiadaj mi coś panie Boże jestem pewna się kolej, dlatego że zdarza mi życie nasze mylić w kole w kolejnych sprawach, czego byście byli oni poszli po 10zł by było paliwo podaje pan da, ale nie braliśmy leża, ale pani redaktor ja teraz, więc soi, ale ja mogę dopuścić do tego, żeby pan do informował słuchaczy, bo przecież, lecz właśnie dezinformuje myśmy jeśli rząd 7 w Polsce zrzeszone rady Czecha my mieliśmy zniesiony VAT natomiast Czesi płacili VAT czy pani umie obliczyć tego, że jak jest płacony Areny w tej chwili w Polsce 657 w Czechach porównajmy sobie 721 będzie realizowana jest Adam g na konkret 24, gdzie są one ceny 874 wzrostowa ją do pana rozważa, więc 793 no nami wybuch, o co chodzi o to, że firma jest operowany ocenach przy stacjach Orłowski w Czechach pomni przypomnijmy sobie sytuację, gdy jak i jakie zyski przynosił organizacji za za czasów Platformy Obywatelskiej poruszył pan, gdzie sobie państwo to pełna gra bardzo proszę państwa nowy będzie teraz realizować to bym o to by wam chodziło, żeby po 9zł było w Polsce paliwo na minę, bo pani Róża musieli w parlamencie europejskim Quest jest do tego, że musieliśmy VAT podnieść w górę, dlaczego nie podniosła interpelacji żeby, żeby VAT mógłby na zerowej stawce w dalszym ciągu oczy tam pani wniesie pani wejdzie w końcu robota nie głupoty opowiada zostawiali orzekała bardzo dziękuję Panie Pośle, zadał pytanie bardzo proszę róże to odpowiedź, bo mnie się wydaje, że tutaj wiele drużynie jest rodzaju manipulacje, dlatego że Unia europejska nie narzuconą cele obowiązku obłożenia paliwa dwudziesto 3%owym VAT-em tylko chodzi o to, żeby on był większy niż tam już nie pamiętam tej liczby, ale czy to jest 68%, więc to jest decyzja polskiego rządu do 23 proc oraz i że sobie zdecydował o rurze będzie kosił tych, którzy rządził kupują paliwo nie powiem pani kolejnym parlamencie projekt do Orlenu, a nie do budżetu to jest tak samo różne historie, że Orlen, podnosząc o, utrzymując wysokie ceny te pieniądze szły prosto do Orlenu i potem jako nie będą dalej wykorzystany nie wiem on nie poszły do tak naszego wspólnego bieżni co prawda, dlatego że opuszczono bardzo mocno VAT i to jest jeszcze 1 manipulacja jak tutaj w ogóle nie mówimy prawda, że w, rezygnując z podatku cała cały nasz budżet się kurczy w ten sposób natomiast zyskuje Orlen co obawiam się do nich zwykle korzystne, żeby miejscową spółkę prowadzoną przez człowieka, który no właśnie tak jak to było powiedziane zachowuje się działacz partyjny partii rządzącej i to wszystko krótko przed wyborami, kiedy wiadomo już dzisiaj doskonale to na ten temat widzieliśmy mnóstwo programów w jaki sposób pracownicy spółek skarbu państwa konkretnie również Orlen musi zachowują przed wyborami ile wpłacają na komitety wyborcze poszczególnych posłów itd. nagrali i te pieniądze, w które były zabierane wszystko robiliśmy ograbia ani na na stacjach szły prosto do Orlenu to jest tutaj ten kolejny kolejny skandal prawda ale, żeby one szły do budżetu budżet programu w czasie, kiedy nie zawiodła mnie panie i właśnie ciągle jeszcze wychodzenia z pandemii bardzo trudną sytuację gospodarczą nie dostajemy zawiązanie między ska, po które też by blokowany jest przy blatach blokowane są przez rząd do mamy jeszcze 1 taki przyczynek, żeby pieniędzy w budżecie na wydatki, które są dla wszystkich potrzebne jak zdrowie np. były były kasowane, więc do tego oczywiście dopomina Unia europejska, żeby pieniądze, które powinny spływać do budżetu wpływały do budżetu nie do spółek stabilizują je za szczytami może geniusz cechą charakterystyczną tej polityki czy też tej praktyki jest transparentność, bo wygląda na to, że najpierw osiągnięto 2 cele tak to znaczy zgromadzono ponadprzeciętne zyski kosztem samorządów przedsiębiorców i nas jako obywateli także po to, by w styczniu uniknąć krytycznej reakcji społecznej ze względu na wzrost cen paliwa, których utrzymano na dotychczasowym poziomie cała operacja bywanie transparentnej i w moim przekonaniu ściśle polityczną, żeby na razie Palermo realista NATO, że nasza zamiarem wprowadzenia podatku od ponadprzeciętnych zysków dla firm paliwowych się zdrajcy trwają, ale ma bardzo po czasie widać, że to była praktyka jasnym celu politycznym ani transparentów z właściwością tej władzy chyba najbardziej odczuwamy to, widząc jak wielka część wydatków publicznych realizowana jest ponad poza budżetem państwa jest też bardzo charakterystyczne dla niej NIK-u dla, ale chyba, że pan Joński i dopiero po czasie powiada dowiadujemy się w jakiś sens decyzji o dużych skutkach ekonomicznych, ale czy rzeczywiście Najwyższa Izba Kontroli powinna skontrolować działalność PKN Orlen również, jakie są podstawy prawne tego rok w jest to firma z kapitałem publicznym tory teoretycznie rzeczywiście przedstawiciele Orlenu twierdzili, że można kontrować Orlen, ale tylko w zakresie wydatkowania środków publicznych, więc czy to nie jest także to przed wszystkim UOKiK powinien skontrolować działalność Orlenu, która no ma z pewnością Arek normalnie z tym coraz jaśniejszą silniejszą podstawę, ale to wygląda bardzo politycznie jednak było jest ona mało radni będą pana radzono się może kompletnie niezależny w tej chwili to jest kolejne napięcie polityczne między tymi 2 instytucjami wpuszczaniem NIK-u do różnych organów do różnych też spółek skarbu państwa tak dalej też NIK ma dzisiaj tak utrudnione działanie jak tego nigdy nie było w przeszłości tak głos słyszymy, że wręcz są kierowane wnioski do prokuratury czy też grożenie wnioskami do prokuratury przeciwko kontrolom z drugiej strony Katy nikt z kontrolował kontrakt z Gazpromem tak PGNiG, więc tutaj nie może skontrolować jego stara tutaj to to jest to jest dla mnie to jest chroniona wyż państwa chciałem zapytać jeszcze króciutko może po po 1 zdaniu dosłownie, bo wydaje się, że pat w sprawie krajowego planu odbudowy trwają trudno cokolwiek komentować prócz tego, że przypomnimy może, że było spotkanie solidarnej Polski z premierem prawdopodobnie z niego nie wynika z solidarną Polskę i tak niech premier dogada się z prezydentem jak ma wyglądać ustawa o Sądzie Najwyższym, a prezent mówi tak to dogadać dziś w koalicji, a ja potem sobie przeczyta mi się zastanawiać mam wetować czy nie, więc tutaj takie przerzucanie się odpowiedzialnością ktoś kim ma się dogadać czy poznaliśmy się o krok w Chengdu no na pewno wysłuchać dobrze możemy zobaczyć jak wygląda mechanika w obozie władzy to znaczy kto kto tam się bije ze sobą władza będzie się prezydent Ziobro i Kaczyński, ale są jednak sygnały w stosunku do opozycji, żeby ewentualnie dogadać z opozycją w kwestii przepchnięcia tej zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym my mówiliśmy o tym, że ważne jest, żeby pieniądze do Polski trafiły to jest jasne to jest zdanie opozycji to jest coś coś jest w ogóle karygodna mienie Platforma aż 1 miał 2021 przegłosowaliśmy fundusz odbudowy jest w ogóle epokowy epokowe wydarzenie Unii Europejskiej, że tak duże środki wspólnie przeznaczamy zadłużamy się wspólnie, żeby walczyć z kryzysem, więc powinniśmy to zrobić z różnych zdani jesteśmy wciąga w punkcie wyjścia nie wiemy co się wydarzy 11stycznia, kiedy Sejm ma zacząć procedować tej ustawy mają tak i innych 1 rzecz to są środki kpi my oczywiście jesteśmy za tym, żeby one trafiły do Polski trzeba szukać sposobu, żeby to zrobić, ale z drugiej strony jest pytanie moim zdaniem wcale nie banalne czy to jest rozwiązanie konstytucyjne i dla mnie podstawowym problemem jest to czy nie będzie także Polski Sejm przegłosuje ana drugi dzień za tydzień za miesiąc Zbigniew Ziobro skieruje do Trybunału Konstytucyjnego będziemy mieli wywrócone i izb i będziemy także w USA nieznacznie uznał zgodnie z prawdą, że to jest niezgodne z decyzją, żeby sprawy dyscyplinarne przerzucać do narządu zadało rodziny zamiast nas także można, ale ja jeden z trybun dowolnie, żeby te środki na Sejm może może będzie także będziemy np. w przyszłym tygodniu wrażenie że, że otwieramy drogę do KPN za chwilę, że zamknie pytanie do róży Thun, bo Rząca odpowiadam trzeba ufać taką ustawę, jaką przedstawiliśmy myśmy uzgodnień wszystko z komisją europejską z komisarzem Reyndersem nie wolno zmieniać nawet przecinka jak teraz mają sposoby potworne są te kłamstwa, które słyszymy, bo też, dlaczego zgoła każdy normalny człowiek, który wie jak działają instytucje unijne komisja europejska wie, że ustawy dla Polski nie napisze nigdy żaden komisarz ani komisji, ale cały komin, ale rozmowy z komisją europejską ministra zło Śląskiego były normą są cały czas rozmowy i przyjeżdża pan Szynkowski vel Sęk wraz z tym samym i opowiada jeszcze jakieś historie, że nie można zmieniać ani przecinka przecież każdy wie, że wżyciu komisarz Reynders ani żadne inne nie napisze ustawę dla Polski i nie powie to jest to i to macie przegłosować on w ogóle takich szczegółach nie będzie rozmawiał, dopóki w Polsce nie nie będzie podjęta jakaś decyzja, która przejdzie przez Sejm przedstawiona wizja ustawa przegłosowana ustawa oczywiście najpierw decyzję musi podjąć parlamentu z obecnymi posłami w tym studia i wtedy dopiero komisja patrzy czy to jest zgodne z kamieniami milowymi czy to jest zgodne z traktatami niezgodne z tym co wynegocjowano między komisją europejską, a polskim rządem i dopiero wtedy będziemy wiedzieli czy te pieniądze za ja rozumiem, że nie można jest już od kłamstw opowiadaniu tutaj jest, proszę bardzo, Reynders napisał na ustawę my nie możemy zmieniać ani przecinka wielkiej pozycji się tam rząd są stawia w ogóle to jest niemniej kluczowe jest kluczowe jest to czy Polska zrealizowała wyrok z UE dotyczący Izby dyscyplinarnej systemu dyscyplinarnego sędziów, dlatego że przy sam właśnie informację, że rząd w końcu złożył wniosek do UE, żeby zaprzestać płacenia kar Witaj bardzo ciekawe, bo wtedy sól będzie musiał skonfrontować z tym właśnie pytaniem czy Polska rzeczywiście wyrosły no zrealizowano na razie taka opinia jest droga jest naklejenie innej etykietki jeszcze nie znaczy, że nie ma jest w zasadzie nadzór nad ziemią na razie zwolnień są to wymaga wymagania propozycja, żeby sędziowie, którzy w tych nowych organach czy dyscyplinujących nie będzie sprawdzał odpowiedzialności zawodowej, że oni mają być działania nie później niż 7 lat temu itd. itd. konieczne ustawa o sensowną odpowiadająca temu co było negocjowane od dna poprawiająca te koszmarne błędy prawne, które dotychczas były nękające sędziów itd. musi być zniesiona powoła przegłosowana inna i wtedy dopiero zobaczymy z komisją europejską czy to jest zgodne z wszystkim co podpisał premier Morawiecki przecież pamiętajmy, że to jest zgodne z tym wszystkim co na co się zgodziliśmy i czy komisja może odblokować pieniądze, o czym komisja może my wszyscy wszyscy chcemy, żeby nareszcie rząd umożliwił odblokowanie tych pieniędzy blokuje je rząd przez cały czas to teraz niech będzie to przeciągał odciągał przez to, że się buldogi Żurom już na dywanie numer alarmowy moim gorący apel do pana posła Piotra Kalety sprawa i sprawiedliwości o odpowiedź precyzyjne na pytanie czy 11stycznia będzie procedowana ustawa tak jak chce tego premier Morawiecki i co zrobi Solidarna Polska czy będziecie prosić o pomoc opozycję w reformuje obecność to jest bez sensu, jeżeli pani każe odpowiedzieć tak lub jej znaczone no nie tak dawno nie wyższych, ale rzeczywiście mogę taka wykaże inaczej taka jak już Sejm burzę dziennikarz jak dodanie polityk odpowiada no dobrze, ale jak się odpowiedź do tych bzdur odnieść do tych wzór, który miał miejsce przede mną, jeżeli pani oczekuje, że odpowiem tak proszę pani odpowie 11stycznia by Polski parlament przystępuje do procedowania tej ustawy zobowiązany zdrowo się nie, ale to wszystko co pani na to pozwolić, bo w takim razie to naprawdę nie ma sensu ja będę pani odpowiada tak lub nie państwo, którzy są studia będą mogli rozwijać swój nie chciałabym, żeby pan intelektualną mówi spróbował jestem szczerze złośliwe przecież jest po prostu wie czy nadal jest solidarną polską w tej sprawie, bo nadal Zbigniew Ziobro uważa, że nie należy uchwalać tej ustawy dogadał się tak i Solidarna Polska zagłosuje za tymi zmianami bez żadnego programu zagłosuje jest pani zadowolona czy pani Olgi dziś wydaje też bank gwarancję, że prezydent Andrzej Duda taką ustawę podpisze, bo też mówił, że żyję proszę o to zapytać pana Andrzeja zaprosić go dostać się zapytać ja nie jestem prezydentem związku tym jak jak ja mogę dawać gwarancję za głowy państwa pani bez żartów nie, ale myślę, że koalicja rządząca mogłaby podjąć rozmowy z prezydentem Dudą wydał ustalić, jakie są warunki czy bardziej jak są warunki, żeby prezydent poparł czy coś zmieni w tym projekcie ustawy proszę zapytać pana prezydenta Andrzeja to nie jest tylko państwo nie, ale ja pytam wraz z PiS zmieni coś w tej ustawie będzie, żeby dogadać się Solidarność Polakom tak skonstruowana, żeby mogła przez cały proces legislacji, czyli jak tak, żeby pan prezydent ugiął się ku ale gdybym mógł pan wyjaśnić jak do proszę, o co będzie w tej ustawie z Dental no ale Lis będzie uchwalał ustawę Edek będzie to ustawa, która będzie szła w tym kierunku, aby ustawa o Sądzie Najwyższym została tak skonstruowana, żeby byli z tego zadowoleni wszyscy wracając do tego co chciałbym tutaj się odnieść jestem zdumiony wypowiedzią pani urząd, ale zrozumiała pani ja niżej miewają nawet nie jest to prawda, ale niestety nie pozytywnie, że ta kobieta dzisiaj nam opowiada coś takiego, bo na razie nie mówić w takiej formule tak sobie bardzo, proszę bardzo, proszę panie proszę o minimum kultury zawsze pan o to apelował bardzo proszę proszę to cieszę się, że pani przyjmuje to do siebie, bo już widzę że, że dużo się pani pani warsztacie redakcyjnych poprawek poprawiły bardzo dziękuję dziękuję pani ten komplement, lecz o 1 rzeczy, że jeżeli ktoś opowiada nam takie rzeczy, że to nie urzędnicy europejscy piszą do ust, aby 100 Tarnów błędzie Pani Poseł urzędnicy mogą nie napisać, ale oni sugerują co w niej ma nabyć, jeżeli pani uważa, że dowolność funkcjonowania polskiego rządu w tym zakresie w zakresie pisania innych ustaw jest swobodna to jest pani w błędzie, ponieważ później te ustawy trafiają na biurko i oni się znowu do czegoś doczekają natomiast co do negocjacji chciałbym pani powiedzieć, że nikt inny jak Ursula von der Leyen przyjechała do Polski spotkała się z panem prezydentem panem premierem jednocześnie i powiedział, że wszystko jest urząd wróciła do swoich gabinetów tam się spotka prawdopodobnie z takimi ludźmi jak pali, którzy powiedzieli nie trzeba w dalszym ciągu Polska taką i tak mamy jak mamy ich waga różnych lokuje środki Arkadiusz my za nas do pana Gduli to już chyba ubiorę Panie Pośle, z dobrze jak re, bo ja już naprawdę nie chcę mówić niech pan naprawdę najpierw odpraw dla byłych byłych funkcjonariuszy SB, którzy pracowali w Polsce będzie zadać im komuny coś na ten temat ja dzisiaj regenerują zapewniają, że państwa przepraszam, że samymi sobą umożliwienia jej rodzina zerwała archeologii panie to jedno zdanie może słono za zamachem na leczenie pana do pana rozwala jak będą także w Lipnie oraz, że projekt nie za duża dla słuchaczy Ursula von der Leyen powiedziała, że dobrze są wynegocjuje można od zgadza się na kamienie milowe, na które wtedy tak samo wami moje realnie się zgodził jedyne co robi to pilnuję, żeby zostały wykonane Arkadiusz Myrcha bardzo już jedno tytułem wyjaśnienia, bo pan poseł PiS wprowadził Polaków błąd, twierdząc że komisja nakazała przywrócenie stawki VAT 23% paliwa odsyłam do dyrektywy VAT-owskiej tam jest taki załącznik pozycja nr 22, która stanowi wprost, że VAT na paliwa w Europie nie może nie macie inne 5 proc od tej z ogólnie z dobrowolnością kolej rząd Litwy od ojca okazuje 1stycznia ten VAT mogą być nawet niższe niż 8% do moralnej komisja europejska rzeczywiście nie zgadzała się na to, że ład był 0 mecz jest z wyrazami Solidarności, bo dyrektywa w zloty dajemy minimalny poziom 5%, ale zaleca też, żeby był stabilny ten poziom wyzwań jest średnio około 15, więc tak jesteśmy grubo powyżej powyżej europejskiej średniej natomiast jeśli chodzi o kapo cała piłka jest od wielu miesięcy po stronie koalicji rządzącej w grudniu było spotkanie pana premiera Morawieckiego Pani Marszałek Witek z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych i z przedstawicieli klubów opozycyjnych, bo pełne zapewnienie co do gotowości do podjęcia się prac nad nad ustawą, ale w tajemniczych okolicznościach ta ustawa została wycofana prace zostały zaniechane widać, że złożenie tego projektu przez pana premiera Morawieckiego tylko wkurzyło środowisko PiS-u to prezes Kaczyński powiedział publicznie, że ta ustawa wywróci cały porządek sądowy do góry nogami wprowadzi chaos będzie niszczycielska, więc sobie teraz nie wyobraża, żeby w takiej formule ta ustawa mogłaby być dalej procedowana rozstały pisze nie ma dla nich poparcia mówi krytycznie wypowiada się i Jarosław Kaczyński i prezent Andrzej Duda i wielu posłów PiS nie, licząc już solidarnej Polski, tak więc nikt chyba dzisiaj tak naprawdę nie wie jak będą wyglądały prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym, które teoretycznie powinny rozpocząć w przyszłą środę, bo to nie jest wcale to nie jest wcale pewne, że tak, że tak się stanie, że ten akurat projekt będzie przedmiotem prac sejmowych, bo naprawdę dzisiaj wszystko może się wydarzyć po stronie rządu od rządzącej Kazimierz miał jazda z osobiście sądzę, że inne prace będą odroczone, że w środę nie Sejm nie ruszy pracami nad tą ustawą, ale trzeba powiedzieć jasno, że partie demokratyczne mają jasne stanowisko w tej sprawie jest też projekt konkretny koalicji polskiej uczestniczyłem w przygotowaniu tego projektu sędziowie skrzywdzeni powinni wrócić do zawodu na podstawie regulacji prawnych ani upokarzającej procedury w nowym organie dyscyplinarnym, który powinien mieć przymiot sądu niezależnego sądu nie powinni zasad zasiadać sędziowie wybrani z udziałem neo-KRS to jest czytelne stanowisko i zakładam, że partie demokratyczne będą tych punktów bronić w trakcie prac legislacyjnych nad autonomię, ale on ruszył jak najszybciej bardzo dziękuję za ten komentarz jeszcze chciałam państwa prosić o dosłownie 30 sekund komentarza dotyczącego ostatnich decyzji Stanów zjednoczonych, że duża część uzbrojenia, ale także patrioty niemieckie znajdą się być może w dłuższej perspektywie na terytorium Ukrainy oczywiście po przeprowadzeniu odpowiednich szkoleń i prawo sprawiedliwość teraz triumfuje mówiliśmy, że chcemy patrioty wysyłać do Ukrainy to opozycja mówiła, że to jest niemożliwe, a teraz, proszę bardzo, stany Zjednoczone realizują nasz postulat 30 sekund Maciej Grela my mówiliśmy o tym, że patrioty powinny trafić do Polski można było zrobić z dnia na dzień przekazywanie broni Ukrainie oczywiście bardzo ważne dzisiaj to nie jest tak, że da się tam wysłać patrioty, które zaczną od jutra bronić ukraińskiego nieba będzie dłuższy proces prawdopodobnie szkolenie załóg zajmie około pół roku, ale generalnie dobrze, że Ukrainie jest przekazywana broń mamy, chociaż ja mam wrażenie, że obydwie strony konfliktu dzisiaj raczej przygotowują się do negocjacji i chodzi o to, żeby mieć jak najmocniejszą pozycję przy rozpoczynaniu negocjacji wzmocnienia Ukrainy w tej sytuacji za naszym oczywistym Teresa Arkadiusz Myrcha pan prezydent Wajdę mówi wprost, że teraz ma nastąpić krytyczny moment, więc trzeba dozbroić wspomóc Ukrainę prawdą jest, że patrioty mogły być ulokowane w Polsce działałyby praktycznie dnia na dzień Ukrainie i uruchomienie będzie musi być poprzedzone wielomiesięcznym szkoleniem natomiast wszystko odbywa się przede wszystkim za zgodą Amerykanów po ich wyraźnym naciskiem, żeby równo Niemcy jak Francja przekazały uzbrojenie na na Ukrainę, bo bez bez tego wyraźnego nacisku ze strony Amerykanów podejrzewa, że takiego transferu nie doszło Piotr Kaleta prawo sprawiedliwość wpisze pojęcia państwo macie, o czym mówicie broń patrioty Ukrainy mogły być wdrożony niemalże natychmiast jeśli chodzi o łączenie ich do systemu obrony Ukrainy, ale co bardzo ważne ten system również był był systemem, który chroni naszą ojczyznę w sposób bardzo konkretnie oczywisty i niestety opozycja kompletnie nie ma pojęcia o tym jak wygląda kwestia dotycząca obrony polskich granic, ale przede wszystkim polskiej racji stanu cała opozycja no i Panie Pośle, tutaj wątpliwość polega na tym, że patrioty nie mogą natychmiast działać na terytorium Ukrainy, ponieważ żołnierze wymagają wyszkolenia niemieccy żołnierze nie mogą ich działań na terytorium Ukrainy co to oznacza bezpośredni udział w konflikcie jestem wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Obrony Narodowej nie wszystko co jest nieprawdą nie wszystkim mogę państwu tutaj na antenie powiedzieć systemy Patriot mogły być na Ukrainie od razu wdrożone przez służby Ukrainy przed zniesieniem niemieccy żołnierze mogli obsługiwać tak i tak nie tak teraz strzela jak komendant Szymczyk i pojęcia pan o tym nie ma aż do taty się pan zapyta, jakby to mogą wyglądać że, które mają powyżej jedno przez wypełnienie, znajdując nasz kraj rozwija ja szafę już naprawdę namalowała pozostawiamy je członków rodziny Kazimierza Ujazdowskiego mamy na ten czas przede wszystkim skuteczność Amerykanów uspójnienia polityki Zachodu wobec Rosji tak to no mówiąc językiem kolokwialnym przymuszaniu Niemiec Francji do polityki solidarnej jest bardzo ważna dobra i ważna okoliczność powinniśmy przemyśleć Róża to imponujące jest to jak szybko by ten podejmuje decyzję przyspiesza ten cały proces musi go zresztą przyspieszać ze względu na przesuwanie się siły wewnątrz w stanach Zjednoczonych prawa i on wierzy to jest teraz ten moment, kiedy on jeszcze może wydatki w łożyć większe dla Ukrainy do budżetu więcej uzbrojenia wysyłać do myśmy realnej całe szczęście, że to robi bardzo państwu dziękuję za dyskusje Róża Thun Polska 2050 Kazimierz Michał Ujazdowski koalicja Polska-PSL Arkadiusz Myrcha Platforma Obywatelska Piotr Kaleta Prawo i Sprawiedliwość Maciej Gdula nowa lewica dziękuję bardzo, zdrowy dziękujemy Dominika Wielowieyska ja mając ten spotkał się w poniedziałek o godzinie siódmej w poranku Radia TOK FM nasz program wydawał Maciej Jarząb zrealizował Maciej Gorczyński Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYBORY W TOKU

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA