REKLAMA

"To co się dzieje w TK to jest powolne upuszczanie krwi drugiej najważniejszej instytucji państwowej"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2023-01-11 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM jest siódma 43 to jest środowy poranek Radia TOK sam Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobra naszym gościem jest pan prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dzień dobry panie profesorze dzień dobry panu dzień dobry państwu zmiany w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym i potencjalne poprawki premier nazwał wczoraj majstrowanie przy ustawie to tylko publicystyka czy groźne już groźne sformułowania w ustach premiera Rozwiń » majstrowanie przy ustawy, ale rozumiem, że mowa jest majstrowanie w cudzysłowie przy projekcie ustawy organ jest najwyższy ustawy o wnoszeniu poprawek z nagraniem to ja bym powiedział, że premier miałby rację majstrowanie, gdy powiedział, że mamy do czynienia z majstrowania przy ustawie obowiązującej Sądzie Najwyższym, bo to jest z punktu widzenia konstytucji oczywiste majstrowanie opis ustawy, którą ma zająć się dzisiaj Sejm na samej na stronie Sejmu brzmi tak przypisanie Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu zadań związanych ze sprawowaniem funkcji sądu dyscyplinarnego dla sędziów Sądu Najwyższego ja wiem, że to pytanie padało już wielokrotnie na wszelki wypadek zadam je raz jeszcze czy widzi pan szansę by zgodnie z polskim prawem dopuścić taką właśnie zmiany, czyli funkcję dyscyplinarne dla sędziów Sądu Najwyższego przenieść do NSA odpowiem jednoznacznie, jeżeli mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją to nastąpi ewidentne naruszenie art. 184 konstytucji Rzeczypospolitej polskiej, który określa funkcje Naczelnego Sądu Administracyjnego mianowicie to funkcja to kontrola działalności administracji publicznej, jeżeli przyjąć rozumowanie o dopuszczalności takiej regulacji to musimy ust uznać, że działalność sądu administracyjnego jako sądu dyscyplinarnego w stosunku do sędziów Sądu Najwyższego jest kontrolą działalności administracji publicznej innymi słowy, że sąd na najwyższy jest organem administracji publicznej jest to absurd kompletny absurd, który jest wynika nie tylko z czytania bezpośredniego konstytucji, ale zrozumienia porządku konstytucyjnego z państw, ale przedstawiciele władzy właśnie bezpośrednio czytają wspomniany przez pana profesora 180 TR czwarty artykuł konstytucji ten o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i wskazują, że skoro konstytucja nie wyklucza przeniesienia tej kompetencji i zostawia pole do przypisania kolejnej kompetencji Naczelnym Sądem Administracyjnym, ale nie można przyjąć argumentu, że konstytucja nie wyklucza to przecież myśmy z koncepcją i nieokreślenia w konstytucji mieliśmy do czynienia w przypadku zmian w krajowej radzie sądownictwa, gdy i Sejm uchwalił, że z sędziów do krajowej rady powołuje Sejm i Trybunał Konstytucyjny stwierdził wtedy, ponieważ konstytucja nie określa kogo powołuje, kto powołuje sędziów do krajowej rady sądownictwa to może to zrobić Sejm w sytuacji, w której wiadomo, że Sejm może powołać tylko 4 członków KRS-u mianowicie posłów w tym wypadku trzeba stwierdzić jedno, że mamy do czynienia z odpowiedzialnością dyscyplinarną sędziów w tym sędziów Sądu Najwyższego w trybie sądowym, ale mamy różne instancje sądowe mamy różne struktury sądowe i całą pewnością do sądu administracyjnego Naczelnego Sądu Administracyjnego nie może należeć kompetencja orzekania w sprawach dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego powtarzam to sędziowie Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy to nie jest administracja publiczna, a sędziowie Sądu Najwyższego niższą urzędnikami administracji publicznej Kopka w nie ustaje w UE doszukiwanie się albo raczej w taki w przekonaniu, że i nawet mimo wszystkiego, o czym pan profesor powiedział rozwiązania te mogą zostać przyjęta, a jeśli tak się stanie i ja oglądałem dzisiaj cytowałem, ale tylko krótki fragment na rozmowy z panią minister Paprocka to jest przedstawicielka kancelarii pana prezydenta i odniosłem wrażenie podobnie dzisiaj pisze dziennik Gazeta prawna, że akurat ta część nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, czyli przeniesienie spraw dyscyplinarnych do NSA być może w tej sprawie uda się osiągnąć porozumienia nawet prezydentem nie groziłoby weto to co się stanie jeśli przeniesiemy dane są to oznacza po pierwsze, że będziemy mieli do czynienia z niekonstytucyjną regulacją te pie radą, ale to kolejny raz już mamy do czynienia z systemem naruszania konstytucji w sprawach ustrojowych po drugie, jeżeli wyobrazimy sobie, że jest to postępowanie dyscyplinarne prowadzone w trybie właściwym przepisom prawa karnego postępowania karnego to przez mamy izbę karną, gdzie są specjalne już w Sądzie Najwyższym, a nie sędziów sądu administracyjnego Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy z procedurą karną nie mają wiele wspólnego by nie powiedzieć no są innymi specjalistami no no posadzić chirurga twardego na pozycję okulisty 1 druk jest lekarzem tylko to są zupełnie różne specjalizacje, aczkolwiek można powiedzieć, chociaż doktor idę do doktora idę do sędziego, ale co ważniejsze będziemy mieli do czynienia z kolejnym wykrwawienie kolejnej instytucji ustrojowych najpierw był to w pełni do końca wykrwawiła Trybunał Konstytucyjny następnie to co się dzieje w Sądzie Najwyższym to jest powoli powolne upuszczenie krwi i drugiej najważniejszej instytucji sądowej i widzimy efekty tego na co dzień po trzecie nastąpi teraz wykrwawia Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo straci nie tylko swoją legitymizację do działania, bo to będzie rozwiązanie konstytucyjne, ale przede wszystkim będzie miał będzie mieć do czynienia z sytuacją, w której będziemy mieli do czynienia z postępującą degenerację tej instytucji i takim procesem mamy do czynienia od 7 lat nie w przypadku NSA, ale innych ustrojowych kwestii organów co jest kluczowe w tej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, którą zająć się mają za kilkadziesiąt minut posłanki posłowie po przeniesieniu na sam zupełnie inne rzeczy i ja myślę, że pierwszy to jest podmiot, który ma orzekać o odpowiedzialności dyscypliny o tym mówiliśmy tak jest ale by powiedzmy jeszcze jedno odpowiedzialność dyscyplinarna przez wykonywana realizowana przez izbę dyscyplinarną następnie izbę odpowiedzialności zawodowej to o izbę dyscyplinarną przede wszystkim to był mechanizm szykan wobec sędziów sądów na jej Sądu Najwyższego sądów powszechnych, a jeżeli tak to zastanawiamy się czym mamy do czynienia z procesem odchodzenia od mechanizmu szykan czy też zmianę szyldu zmianę jak kiedyś mówiłem pudrowanie trupa, bo kolejny raz i prowadzenie tego samego mechanizmu winnymi winne miejsce co więcej panie redaktorze przecież pani prezes manowska w grudniu pierwsza prezes sądu najpierw prezes Sądu Najwyższego oświadczyła, że specjalny rzecznik dyscyplinarny wyznaczony przez prezydenta będzie prowadził postępowania dyscyplinarne wobec wszystkich sędziów Sądu Najwyższego nie w przyszłości tylko został wyznaczony przez prezydenta dla z orzekania czy dla prowadzenia postępowania przepraszam prowadzenia postępowania dyscyplinarnego w tej chwili wobec wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, jeżeli połączymy kilka elementów to trzeba mieć oczy naprawdę szeroko zamknięty zamknięte, żeby nie widzieć, że mamy do czynienia z kompletną destrukcją ustrojową państwa do dzisiaj mamy do czynienia z państwem Rzeczypospolitą polską jako państwem konstytucyjnie upadły i prowadzimy dalej natki granicę przepaści poprzez działania kwas legislacyjny, wsłuchując się w to ostatnie stwierdzenie konstytucyjna państwo konstytucyjne prawo zastanawiam się czy czy w ogóle poruszać klej na temat tego chciałem np. porozmawiać sza o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym i Julii Przyłębskiej ale, ale pan sam stwierdził, że ta instytucja się wykrwawia do reszty to toczona może być jeszcze bardziej utrwalono aktor ktoś mówił nie pamiętam, którzy od zaczyna się upadek Trybunału Kos no Time i 6 sędziów uznaje, że nadarzy się tak to jest początek kompletnego rozkładu Trybunału Konstytucyjnego znaczy ktoś przez 7 lat Spały i dzisiaj zorientował się, że mamy do czynienia z sytuacją, w której nie funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny jako organ kontroli konstytucyjności tak inaczej panie profesorze to znaczy, że ta dyskusja, która być może dzisiaj nie trwa, ale trwała przez ostatnie kilka dni po wymówieniu uznaniu przez 6 są sędziów TK Julii Przyłębskiej, że pani Przyłębska nie jest prezesem Trybunału ta dyskusja nie ma znaczenia, ponieważ ta instytucja już niema znaczenia ona ma były w jakimś stopniu stopniu znaczenie w ramach rozgrywek personalnych i między instytucjonalnych, ale zawsze może być gorzej to oznacza, że mamy dzisiaj od 6 lat w Trybunale Konstytucyjnym na czele Trybunału Konstytucyjnego pani Julię Przyłębską i wydaje się, że z 1 strony dyskusja czy w grę wchodzi czy ma zastosowanie ustawa jednak czy ustawa 2, a wcześniejsza czy późniejsza moim zdaniem mamy do czynienia z reguły właściwą w takich sprawach, a mianowicie UE, ponieważ nie ma prawa podmiotowego do pełnienia funkcji w organach państwowych nie wchodzi w grę ochrona praw nabytych zatem zastosowanie ma nowa ustawa, która mówi o kadencyjności i w związku z tym żyć panie Śląska już nawet tego swojego Trybunału nie jest prezesem oczywiście, że nie jest prezesem mojego punktu widzenia jest osobą, która pełni funkcję kierowania tą instytucją, ale z racji stażu zasiadania za rencista stan z stawy zasiadanie, ale panie redaktorze Promise no jasne mamy do czynienia z sytuacją, w której może się okazać, że następca pani Przyłębskiej będzie realizował politykę, która w pewnym momencie doprowadzi nas do do wniosku, jaka szkoda, że nie ma pani Przyłębskiej jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego to rujnuje uwierzyć to i ich ja nie nie mam wielkich trudności pani zakreślenie profesorze, ale tu proszę tylko króciutką w właściwie ty trochę podobnie zapytam należy w ogóle zajmować się tym wezwaniem pani prof. Manowskiej pierwszej prezes Sądu Najwyższego by bez Senat dokonał reasumpcji dawnego głosowania w wyborze ławników do Sądu Najwyższego to też u ustawioną jest realizowana wybór dokonany nie odbiera przysięgi bo, bo powołania nie podobają jestem skrępowany, odpadając na pana pytanie, dlatego że no w końcu pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest osoba, wobec której opinia publiczna ma prawo oczekiwać minimalnych kompetencji znajomości prawa i rozumienia prawa przecież nie można dokonać tego co się nazywa my zmianą teść uchwały inaczej niż na tym samym posiedzeniu i reasumpcji uchwały to po pierwsze po drugie pamiętamy, że już w sejmie była taka sytuacja te polityczne ciągoty trwają była taka sytuacja, gdy im jakieś głosowanie większość parlamentarna przegrała i Pani Marszałek zarządziła przerwę zaprosiła przedstawicieli 5 posłów ruchu Kukiza już zgodnie z tektury i po takim godzinnym użytkowaniu za po zarządzeniu po powtórnego głosowania, czyli reasumpcji tych 3 posłów, którzy głosu zabrakło służyło myśmy się pomylili no przecież powagę państwa to co jest istotą funkcjonowania społeczeństwa, które nadał sobie konstytucję wymaga poważnego działania organów konstytucyjnych, jeżeli nie będzie powagi nie będziemy szanowania ani my nie mamy podstaw do szanowania organów państwa ani inne państwa nie mają podstaw, żeby szanować Polska będzie zachowanie powagi wobec Rzeczypospolitej dzisiejsze rozpoczęcie w sejmie dzisiaj prac nad zmianą kodeksu wyborczego autorzy, czyli większość prawa i sprawiedliwość pisze bezpośrednim powodem jest zmiany legislacyjne jest konieczność podjęcia działań, które wpłyną na zwiększenie frekwencji w wyborach przeprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej no trudno odmówić dobrej intencji jeśli mowa o wyższej frekwencji wszystkie do tej pory do dotychczasowej zmiany w kwestiach ustrojowych zawsze były argumentowane potrzebą doskonalenia bardzo dziękuję nie potrzebujemy doskonalenia tego co jest dobre i jeżeli mówimy o kodeksie wyborczym to po pierwsze, mówimy o kodeksie, a po drugie, mówimy o sytuacji, która powinna czy mogłaby nastąpić w następnej kadencji innymi słowy dzisiaj uchwalamy zmiany w kodeksie wyborczym, które wchodzą w życie za jakiś czas mają zastosowanie do następnych wyborów czy to parlamentarnych czy chwilę sam termin podjęcia tych prac pełnienia powinien dyskwalifikować tu chodzi o dyskwalifikację tylko chodzi o to, że zawsze w takich sytuacjach jest uzasadnione podejrzenie manipulacji oszustwa przecież działanie przy pomocy oszustwa intelektualnego konstytucyjnego prawnego etycznego jest sposobem funkcjonowania tej władzy od 8 prawie lat panie profesorzy całą naszą rozmowę całej naszej rozmowy wyłania się jedno słowo do podsumowania pan mówił dzisiaj wyłącznie o upadku, ale to jest także z każda wojna to jest wojna przeciwko konstytucji wielokrotnie mówiłem przez konstytucyjne organy państwa konstytucją każda wojna się kończy i trzeba odbudować i budujemy Rzeczpospolitą polską jako dobro wspólne jako państwo prawne pan prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku był gościem poranka Radia TOK FM informację po informacjach pani posłanka Małgorzata Kidawa-Błońska w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - MACIEJ GŁOGOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA