REKLAMA

Można postawić stopień wodny w Siarzewie. Tylko czy warto?

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
03-12-2022 22:00 (Powtórka: 14-01-2023)
Prowadzący:
Czas trwania:
46:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
teraz zaczynamy nasz program zmiana tematu w stosunku do tego co było dwudziestej pierwszej program nazwany roboczo ten blog zielono i mi proszę państwa wydawczyni tego programu jest Martyna Osiecka realizuje ten program Kacper i Gonera co jakiś czas wraca na łamy mediów także moich programach i te mat zapory wciąż żywi i tak wróciłam właśnie przed chwilą w wyszukiwarkę hasło zapora w Siarzewie i co zobaczyłam i grupa pytań panów stoi nad brzegiem Wisły i podpis to jest Rozwiń » 28lipca tego roku 16 senatorów spoglądało dziś Czarnowskiego brzegu na wodę w miejscu, gdzie ma powstać drugi po Włocławku stopień wodny na dolnej Wiśle to członkowie komisji senackich rolnictwa i rozwoju wsi oraz Komisji Środowiska, którzy goszczą w naszym regionie z wizytą studyjną zaproszeni przez senatora Józefa Łyczak mam nadzieję, że żaden minister ani nikt inny nie przeszkodzi tej inwestycji plany są takie, że tama powstanie do roku 2029 oczywiście zdajemy sobie sprawę, że koszty budowy będą kilkukrotnie wyższy od pierwotnie zakładanych na razie mowa jest o 5 000 000 000zł powiedział Józef Łyczak dale patrzy się dalej no i nie tak odległe, bo dwudziesty któryś z października i co czytam na łamach dziennik PL kontrowersyjne zapora na Wiśle na razie nie powstanie ekolodzy chcą rezygnacji z tego projektu fiaskiem zakończył się prowadzony przez 16 miesięcy przetarg na przygotowanie projektu stopnia wodnego w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta po 3 miesiącach od zakończenia tamtego przetargu wody polskie ministerstwo infrastruktury wciąż nie wiedząc dalej z przedsięwzięciem i dalej przeskakuje czytam dalej, bo rzecznik rzecznik ministerstwa dodał inwestycja pozostaje priorytetem administracji Wodnej Warta 4,51 000 000 000 inwestycja ma być największym dalej cytuje przedsięwzięciem hydrotechniczny w najbliższych latach zapory zaplanowano niedaleko niecałe 34 km w dół rzeki od istniejącego stopnia tego we Włocławku miasto nic kilka zadań rolę przeciwpowodziową na wystąpieniu też zwiększyć bezpieczeństwo istniejącej pięćdziesięcioletni zapory we Włocławku, a także argumentuje się, że stopił się, że przeciwdziałał by niekorzystnym skutkom cóż bowiem ze zbiornika można by zasilać wodą zbiornika mogłaby zasilać tereny rolne położone w Dolinie rzeki zaplanowano również elektrownię wodną o mocy do 80MW inwestycja miała być pierwszym krokiem do znacznego poprawienia żeglowności Wisły i stworzenia w przyszłości rzecznej barką straty właśnie, proszę bardzo, konfrontacja tych co chcą skonfrontować ją konfrontacja tych co chcą z tymi, którzy nie chcą, ponieważ co mówi np. zgodnie z gdańskich dyrektor do spraw polityki środowiskowej fundacji WWF Polska mam nadzieję, że do budowy stopnia wodnego w Siarzewie nigdy nie dojdzie liczę, że ten żart przyszły zacznie zaś wreszcie poważnie myśleć o obniżeniu pieczenia we Włocławku likwidacji barier, która blokuje migrację ryb pan myślę, że to jest absolutnie nietrafiony, bo pogorszyłoby stan wód doświadczenie z Odry pokazało, że jeśli się ingeruje w rzekę reguluje analizuje to dochodzi do takich katastrof jak latem tego raku no właśnie jedni mówią robimy konieczny warto wielka inwestycja drodzy mówią mnie olbrzymi błąd jeśli będziemy robić i dzisiaj proszę państwa chciałbym właśnie porozmawiać, ale nie z przedstawicielem jak to zazwyczaj mnie bywa organizacji pozarządowych także nie z przedstawicielem tych, którzy od osób też zazwyczaj nie chcą przychodzić na takie spotkania do Radia ci przedstawiciele decydentów dzisiaj chciałbym rozmawiać z ekspertem w tej materii, ale nie i że wstępem do tej rozmowy będzie cytat jedno z poważniejszych chorób współczesnego świata, której wirus zagnieździł się bezkarnie się multi pliku jest apriorycznym jednostronność dokonywanej oceny jeśli jestem za czymś to uznaje jedynie pozytywy dostrzega jedynie osiągnięcia tego czegoś, a wszelkie uwagi niedomagania brakach czy mankamentach traktuje jako złośliwy atak zamach na mojej ogromnej jeśli zaś jestem przeciwko czemuś to z upodobaniem kolekcjonują wszelkie przejawy słabości podkreśla mankamenty uwypukla błędy starannie ignoruje osiągnięcia sukcesu lub zasługi i sprawia to, że wszelki dyskurs polega głównie w ocenie polityczny idol i ideologicznej jak najszybsze ustaleniu jest też sojusznikiem czy wrogiem razem zostaje wyłączony zwyciężają emocje i plemienne nie potraktowane tożsamość ja jednak jestem ze starej szkoły nie potrafi odnaleźć w takich opisach rzeczywistości testera szkoła starała się bowiem zrozumieć uwarunkowania i okoliczności oraz zważyć pozytywy inne negatywne osiągnięcie i porażki sporządzić całościowy bilans, który uwzględnia i winie i ma tego też nie chce wydawać jednoznacznych werdyktów ani też niczego usprawiedliwiać też atakować pragnę raczej spróbować zrozumieć złożone problemy i tę refleksję poddać racjonalnej ocenie Czytelników proszę państwa powiedział ojciec Maciej Zięba w swojej książce pontyfikat na czas zamętu Jan Paweł II wobec wyzwań kościoła świata nie ja nie jestem taka mądra, żeby żeby, żeby z grzebać szukać stosownego cytatu do tego programu w książce ojca Macieja, żeby nie ja tutaj zrobiłam cytat z cytatu, a mianowicie zamieścił te słowa ojca Macieja Zięby nasz gość pan Jacek Zalewski dzień dobry tym dobry nasz gość pan Jacek Zalewski specjalista w materii gospodarki Wodnej zamieścił w artykule świec zaczął od tego typu artykułów, o którym właśnie no właśnie rozważa wszystkie za i przeciw, ale to moja interpretacja wyspy, lecz go pan dlaczego, jaka była myśl zamieszczenia w wyniku czego pan zamieścił ten ten cytat mówi rocznie też jestem z tej starej szkoły, która stara się zrozumieć warunki podjąć jakąś sensowną argumentowano decyzję ani przepychać się na argumenty, które bardzo często nie mają głębokiej odbudowy był zaangażowany w ten projekt wiele lat będąc hydrotechniki, ale równocześnie wydaje mi się człowiekiem, który też dobrze rozumie potrzeby środowisko z takiej dzisiaj by się powiedziało symetrycznej koncepcji wynika moja praca przez wiele wiele lat na ten szczegół tak mówi był ten projekt zaangażowany i co konkretnie od 2 dziesiątego roku byłem kierownikiem projektu ktoś wezwał w naszej firmie projektowej w projektu, który polegał na wykonaniu analizy wariantowej lokalizacji stopnia wodnego poniżej jest zapory we Włocławku czy dzisiejsze mówi się, że w okresie mówiło Nieszawy, czyli wyboru wariantu wykonania koncepcji wariantowych lokalizacji tego stopnia, czyli właśnie koncepcji projektowych stopnia poniżej, a następnie raportu oceny oddziaływania na środowisko to było tak wieloletni projekt bardzo dużej skali wykonywane wtedy dla firmy energetycznej Energa SA, ale wie pan obcy się mówi o takich sytuacji, jakie u nas w naszym prawie istnieją, że jeżeli inwestor chce budować coś wykonać go inwestycje zamawia oceny oddziaływania na środowisko inwestor płaci i oczekuje, że ta ocena będzie tak będzie mógł zbudować coś bardzo upraszcza i myślę, że rzeczywistości pani uproszczą oczywiście inwestor chce coś zbudować w takim najlepszym możliwym świecie ocena ta pozwoliłaby porywu określić czy w jego założeniach czy mieści się wykonalności tego może jeszcze warto dodać, że jednym z elementów naszej pracy było też studium wykonalności, czyli taco analiza dla inwestora czy na jakich warunkach opłaca mu się taka budowa, czyli mamy do czynienia można wypowiedzieć noc inwestorem kwas prywatnym tak jest jednak spółka prawa handlowego firma, która chce zainwestować w wypadku budowy przykład elektrowni Wodnej sprawdza czy warunki środowiskowe ją dopuszczą może to możliwość budowy na jakich warunkach finansowych ona będzie wykonany, więc myślę, że można by powiedzieć, że oczywiście inwestor dąży do wykonania całej siły no jednak szczególnie w przypadku tak delikatnych i ogromnie oddziałujących projektów niewiele, a priori czy projekt jest realizowany niemożna rozmawiać o zaporze i tej właśnie w Siarzewie bez pokazania kontekstu, jakim z kolei jest zapora we Włocławku, bo to są 2 rzeczy bardzo są powiązane ja mam do pana taką prośbę by pan no w miarę krótko, bo sami zaborze we Włocławku, gdybyśmy bardzo długo rozmawiać ale ale by pan naszym słuchaczom powiedział więcej to nie jest jak powiedziałem ściśle się to wiąże z tym pomysłem przeżywa tak zapora we Włocławku została ukończona w latach siedemdziesiątych 1970 budowa trwało 8 lat i miało być częścią kaskady Wodnej na dolnej Wiśle, czyli zespołu takich stopni wodnych zapór w głąb 1 po drugim miało być 8 i miały one spowodować, że dolna Wisła szkół Warszawy witeź ze środkową Wisłą byłaby sprawna dla barek, że produkowano tam energię elektryczną mielibyśmy taką całą całą kaskadę to były koncepcję oczywiście na tamte czasy takie typowych powiedziałby mi związanej z transportem węgla i z tą ideą ogrodu przemysłu wtedy tak tak pojmowanego jak przemysł ciężki i na pewno jakimiś wpływami też i koncepcji do można by powiedzieć takich peerelowskich trochę rozwoju industrializacji do powstał tylko ten 1 stopień przede wszystkim ze względu ma zapaść gospodarczą po prostu państwo już po tym nie było stać no i budowę kolejnych stoi sobie teraz taki samotny opiekują Włocławka aż po był daleko w głąb Wisły niemal nie ma kolejnego i co daje co daje i co, jakie skutki tego rząd z tej co da jedno jest jest mostem na Wiśle, toteż tyle to jest o tyle ważne, że rzeczywiście w ciągu Wisły na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów nie mogli potok i mostów w ogóle mostów na Wiśle brakuje jest na nim lokal przy nim zlokalizowana elektrownia wodna, która produkuje 750GW więcej kilowatogodzin energii rocznie, więc elektrownia wodna i powstało powstał zbiornik no w tym wypadku mówił powiedzieć zbiornik zaporowy no jest jakiś fragment Wisły sprawny tylko żyją jest odcięty od pozostałych miast ostatnio samotną wyspą myślę, że tak najważniejsze korzyści wymieniłem czy chroni przed powodzią rozpiął generalnie na dolnych odcinkach rzek taka koncepcja, że na rzekach nizinnych stopnie wodne chronią przed powodzią jest nieprawidłowa one po prostu nie mają tej funkcji nie są w stanie istotnie zmienić przepływu powodziowego takiego rzeczywiście istotnego przepływu powodziowego, chociaż zbiornik ten jest bardzo duży, więc to oczywiście zmienia to przepływ fali powodziowej no jak się popatrzy potem zasięgi zalewu pod w sytuacji, gdy taka powódź przechodzi tą nie są takie różnice, które uzasadniałyby istnienie, dlaczego teraz ten projekt budowy tego stopnia się, że budzi takie kontrowersje są argumenty za tu kilka przytoczyłem środowiska ekologiczne wysuwają argumenty nie państwo robili te opracowania, których pan powiedział prawda koncepcji w Polsce i oddziaływań na środowisko tego projektu no właśnie zaczniemy tego, dlaczego właśnie akurat tam ma, aby ta inwestycja poznać no takim bezpośrednim powodem, który w tej chwili jest podnoszony to jest zagrożenie bezpieczeństwa stopnia wodnego Włocławek, który wynika z faktu, że on funkcjonuje jako samodzielna pojedyncza budowla projektowany był jako budowla w ciągu kilku stopni to bardzo istotne znaczenie konstrukcyjne budowlane ponieważ, gdy takie stopnie są budowane 1 za drugi to ten, który jest w dół rzeki zlokalizowany piętrzy wody i to wodą niejako podpiera od dołu można by powiedzieć używam fachowego języka, ale myślę, że one sport zrozumiały podpiera od dołu taki stopień, a równocześnie jest taką poduszką wodną, do której wpada woda zrzucono tak stoi dużym impetem przez przez stopień wodny położony poniżej powyżej w tym wypadku Włocławka taki to woda, trafiając na taką poduszkę też nie rozmywa mocno poniżej stopnia tymczasem tutaj jest także, że sam i to wszystko funkcjonuje, więc on no cierpi z różną tam się dzieją rzeczy, które dla budowlańców są wyrazem publiczną to niepokojący sygnał natomiast z drugiej strony to może warto powiedzieć żony odciął olbrzymi dorzeczy Wisły od Bałtyku spowodował przy ogrodzeniu bardzo istotnego systemu rzecznego do głównej naszej rzeki zostawił dużych rzeczy ostatnie duże rzeki uważany co naturalną zbliżoną do naturalnych Europie no bardzo poważnie naruszył ten ekosystem także to jest bardzo istotny argument przeciwko jego istnienia, lecz rządzący tak prą do tego, żeby wynika z tego, że no na razie nie, ale nie rezygnujemy, ale bardzo ważne do tej inwestycji pan najlepsza z mojej strony będzie odpowiedź nie mam pojęcia ja po prostu nie wiem nie umiem tego zrozumieć przychodzą do głowy tylko po prostu takie spostrzeżenia, że te koncepcje są w jaki sposób bardzo lotne politycznie czy bardzo takie atrakcyjne jest to wielka budową można można pokazać coś robi olbrzymie przepływy pieniędzy, a prawda pracę może tam znaleźć jakieś firmie bycie w myśl mówić o ożywieniu rejonu w trakcie budowy można snuć taką wizję, że coś bardzo czyni bardzo konkretnym miejscu natomiast mojej opinii nie ma uzasadnienia takich istotnych gospodarczo technicznie, które by tu wskazywały, o ile jak rzetelnie rozpatruje się całą tą pozycję do gruntu zjawisko istnienia stopnia wodnego Włocławek jego zagrożenia to też jest taka, że wątpliwości oczywiście sytuacja się zmieniła już nie Energa ma być inwestorem tylko państwo czy wody polskie tak w tej chwili tak jest przyznał żyją straciłem trochę to zaangażowanie nie jest zaangażowany w tym projektu, więc 2016 roku straciłem Otóż z oczu natomiast w tej chwili cała dokumentacja z tego co wiem jest przyjęta przez wody polskie wody polskie, czyli państwo polskie prowadzi dalej to inwestycje rzeczywiście nastąpiła zmiana podejścia wydaje nam się, że powinno nastąpić Otóż nie jest prywatny inwestor chce zbudować elektrownię wodną tylko to jest państwo, które realizuje pewną politykę gospodarki Wodnej to dość istotna zmiana, bo prywatny inwestor podejmuje ryzyko prawda gry finansowe moim jakieś swoje plany prawda ma umowę z kimś dogadujemy jakiś pomysł inwestycyjnemu, które mogą być koniecznie, gdyż w pełni zrozumiałe dla postronnych może mieć jakiś cel swoje własne jednym z takich argumentów, których słyszałam z ust różnych taki tekst nawet takich powiedziałby mieszkańców Włocławka są tak jakieś migawki to jest to, że Włocławek jest zagrożony że, o co chodzi, że się po prostu zwali zapora i co posłowie zostanie zalany, a my, więc to jest rzeczywiście taki naj poważniej brzmiący temat naprawdę nie należy lekceważyć taka zapora, gdy funkcjonuje samodzielnie to bardzo zmienia charakter mówimy transportu rumowisko czy czy charakter przepływu wody w danym miejscu wie co się dzieje powstał zbiornik, w którym woda bardzo spowalnia w takim zbiorniku przepływająca woda, która normalnie niesie mnóstwo zespół piachu osadza piach w zbiorniku po prostu spowalnia chińską piasek opada no, a woda pozbawiono tego materiału ma większą zdolność większą energię do tego, żeby pobierać sobie z powrotem Kamil piasek poniżej drugiej zapory i nie tylko dają tak działa rzeką może tak prostując czyli, czyli woda rzeczywiście transportuje mnóstwo rumowisko mnóstwo materiałów i teraz momencie nastąpiło przecięcie tę tego materiału na wpół inżynierze musi go sobie dobrać i dobiera go spod zapory 8 nazywa ten proces erozją Ross błędów ten rozłam nastąpił i dno poniżej stopnia Włocławek bardzo się obniżyło dziewczęta wystąpienie nawet 4m głębiej niż było pierwotnie co powoduje to powoduje też opadnięcie zwierciadła wody, czyli zwierciadło wody jest coraz mniejszej niż, gdy było w momencie oddawania Włocławka przypominam, że to znacznie niżej niż założenia projektowe i w związku z tym zmienia się też ciśnienia zmieniają się dziś mienia czy sposób filtracji wody przez zaporę ziem powoda przez zaporę ziemną cytuje cały czas to jest przepływa przecieka można publicznych oczywiście dzieje się to w sposób kontrolowanej co zostało zaprojektowane tak, żeby było bezpieczne, ale te warunki zmieniły był u góry można powiedzieć zbiorniku woda wyżej o stronę do zapory niżej no ita różnica wysokości bardzo listopad do warunków pracy teraz oczywiście zapora tego typu to zapora ziemna masywna duża długo pani wysoka, a naszymi wywraca nie równie tak spektakularnie jak nie wiem proszę sobie wyobrazili zapory Hoovera w stanach Zjednoczonych rzeką na projekt jak dotąd wszystko zmiata tutaj czy katastrofa ma inny charakter, gdyby w ogóle mogło wystąpić, ale warunki pracy powodują, że problemy i inżynierowi odpowiedzialni za zaporą są zaniepokojeni odjedzie odpowiada jakoś trudny temat do powiedzenia no dobrze, ale teraz tak ci, którzy chcą budowy stopnia, że wie mówią nota PS z tego powodu trzeba to zrobić, a znowu ekolodzy mówią, ale nie za należy w ogóle rozebrać ten stopień z kolei wtedy ja słyszę no no nie nie można w ogóle tego ruszać, bo taki zbiornik to bomba ekologiczna com w każdym z tych zdanie trochę prawdy oczywiście kryzys kwestia tego jest tak trudne i że osoby wyrażające czy organizację wyrażających zdanie bardzo są w stanie usiąść razem powiedzieć sprawdzą każdy tak silne przekonanie do swojego spojrzenia, że nie jest chętny do tego, żeby to przekonanie zweryfikować rzeczywistymi danymi, bo już się okaże, że trochę nie ma racji i teraz myślę, że też jest taki problem, że nikt do końca nie zbadał rzeczywiście sytuacji stopnia nawet, analizując warianty budowy stopnia poniżej nasze zadanie było postawione w ten sposób skoro już budujemy 105, gdzie ma być zbudowany ich czas pytał czy warto czy nie warto się wydaje właśnie teraz jest ten istotny moment, kiedy państwo polskie i rozpisać w związku z tym czy też koniecznej czy warto rzeczywiście przyjrzeć temu stopniu cross może to jest parę stopni jeszcze faktów, które trzeba sobie uświadomić w związku z tym, że co o tym co powiedziałem tam jest u góry wysoko na dole nisko woda to taki stopień jest najbardziej zagrożone w sytuacji, gdy mamy do czynienia z suszą czyli gdy wody w rzece poniżej stopnia bardzo mało natomiast zbiornik napełniony do wtedy ta różnica wysokości między zwierciadła wody góruje nad jej największa i w związku z tym ciśnienia największej różne problemy śrubą większą, więc ja bym mógł powiedzieć, że skoro ten stopień jest tak mocno zagrożone to trzeba natychmiast obniżyć jego piętrzenia, czyli spuścić trochę wody zbiornik teraz pytanie jest zawsze czy też zbiornik, gdyby odsłonić jego brzegi zupami kompot procesy realizował mówi szrot bombek lubić czy w związku z tym coś nastąpi strasznego tylko znowu tego nie bardzo ktokolwiek wie, bo nikogo chyba miałoby a czego miałoby wynikać zagrożenie takie ekologiczną bajkę logicznych no zbiornik włocławski przez dziesiątki lat działał trochę jak taka wstępna oczyszczalnia ścieków znaczy pamiętam że, że wiele miast do Kraków Warszawa nie miały oczyszczalni ścieków przez dziesiątki lat w ogóle nie specjalnie się przejmował jakością wody w rzekach w związku z tym w momencie, gdy to przepływ Wisły spowalniał w takim zbiorniku to Nabino upadał nie tylko piasek, ale też bardzo różne inne rzeczy przede wszystkim szczątki organiczne czy jakaś materię organiczną, czyli to co może gnić no ale też mówi się poznać mówi się do końca tego nie wie może cała tablica Mendelejewa oczywiście, gdyby nastąpiło jakieś dramatyczne zdarzenie starci raptownego wymyć tych osadów to one spowodowałyby no na pewno jakiś braki tlenu w korycie Wisły poniżej, czyli obecnie zdarzenie podobne do tego na Odrze mieliśmy ostatnio do czynienia tylko trzeba się zastanowić po pierwsze, co jest zgromadzone w tym zbiorniku, jakie to są ilości czy takie zdarzenie dramatyczne może nastąpić w takiej skali jak, którego skutki tutaj już myślę, że można polemizować z takim dramatycznym spojrzeniem, że to będzie jedno wielkie już więcej wszystko zmiecie będzie bardzo źle tak nie będzie a gdyby nie powstał stopień ten właśnie się, żeby je i gdyby zapora we Włocławku też nie zostało rozebrane to co należałoby zrobić, żeby zwiększyć bezpieczeństwo jeśli idzie o Włocławek no tu pani dotyka najtrudniejszego miejsca czy to w ogóle nie do końca inż. Pietroń nie wiedziałbym, że nie do końca inżynierowi wiecowy jest ta koncepcja i właśnie polegająca na obniżenie piętrzenia ograniczeniu wpływu powolnym wygaszaniu działalności powodziowym stopnia wodnego Włocławek tak jakoś rekultywacją terenów, które są wokół czy teraz przykryta zbiornikiem barona nigdy nie została tak naprawdę mocny sposób zrewidowane i przejrzane akty, ale jest jest położona na wtorek są tymczasowe prace podjęte, które miały zapewnić więcej dziesięcioletnie bezpieczeństwo stopnia, czyli budowa takiego progu została wykonana poniżej stopnia, który podpięcia kawałeczek Wisły tuż poniżej stopnia i zapewnia, że duże w dół jest lekko zalany wodą no ale to są rozwiązania tymczasowe one też nie mogą trwać wiecznie takie budowle budowane są oczywiście nie na kilku rad tylko na setki lat Rokitą swoje trwałość no ale w końcu coś trzeba będzie zrobić Tent mój problem nie znika on jest jest to tylko my tutaj używamy premię wyżywa wymiennie z określeń stopień wodny zapora tama kiedyś ekolodzy wiele lat temu ty chyba chyba była kwestia przecież nie to hasło powstała tama tamie zatrzymamy budowy tamy prawda czy czasem określenia tożsamy nie są tożsame no mnie jako hydrotechniki od sformułowanie tam trochę razi, bo tam dla mnie to budują dobry, jeżeli byśmy dla człowieka normalnego tam jest przez grodzenie ze złoża urządzenie nurtu rzeki na baby bobry robią rodzaj takiej przegrody mamy co robimy też taką przegrodę robimy no dla Hydro technika tam czy zaporą jest częścią tej konstrukcji, którą tutaj mamy stąd tym publicznie miano dolnej Wiśle generalnie można powiedzieć także to jest bardzo istotne, jakiego sformułowania używane, ponieważ zapory to są obiekty raczej budowany w górnych odcinkach rzek tam, gdzie jest duży spadek, gdzie już pływa się barkami w związku z tym najczęściej nie mają śluz czy jest to mówimy Miss niski przepływ wysoki spadku znaczy duże różnice wysokości przy mnie tak dużym przepływie, że chyba, że jeszcze nie są do tak to nie niosą tyle wody co sposób dolnym biegu na ogół za taką zaporą tak jak Czorsztyn tylko od my mamy zbiornik, który taką bandycką jego zakres wykracza poza koryto rzeki natomiast stopień wodny ma zupełnie inną konstrukcję, a może jeszcze 1 ważną rzecz zapory w związku z tym, że ten zbiornik, który tworzy jest stosunkowo duży w stosunku do przepływu rzeki w danym miejscu może działać przeciwko ludziom natomiast stopień wodny jest konstrukcją stosunkowo niską kilka kilkanaście metrów w stosunku do kilkudziesięciu nawet kilkuset, jaki mogą mieć zapory stopień wodny ma odcinek, który jest powiedzmy zaporą ziemną w tym przypadku możemy ją nazywać tam mu potem bardzo długi odcinek, który jest tzw. razem, czyli takim miejscem, gdzie woda przepływa w środku Siarzewo to jest wyścig 25m z 15 przęseł takich gazu, a potem elektrownia wodna dopiero 3 obiekty może potem jeszcze 1 odcinek zapory one zamykają przed i teraz zbiornik, który się oczywiście też śluzę zbiornik, który już tworzy właściwie czasem nawet nie jest nazywany zbiornikiem go bardzo często tylko mówimy co chce wody, czyli takim podpięcia, które na ogół nie wykracza poza koryto wielkiej wody, czyli koryto obecnie takie najszersze najmniej większe koryto rzeki czy mamy taki bardzo długi długą kiszkę zbiornikowi to ma bardzo poważne konsekwencje techniczne pierwsza jest taka, że tego typu zbiornik nie działa przeciwpowodziową możemy sobie opowiadać znaczy to sobie jeszcze opowieść o, a po drugie w sytuacji rzeczywiście katastrofy taka katastrofa przed jego inaczej by na wypływ wody następuje powoli rośnie z czasem oczywiście tak wyrwania zaporze może się budować przez jakiś czas, ale 30 km 60 km dotąd zbiorów ma woda musi dopłynąć do takiej wyrwy to też trochę trwa, więc na nich już 1 wielkim lustrem i tylko będzie, gdy wypływać coraz więcej coraz więcej coraz więcej oczywiście jest to katastrofa budowlana ma poważne skutki, ale inaczej wygląda niż dla zapory jest dla nas drogi chodników czy ktoś powie zapora stopień wodny ma to bardzo istotne konsekwencje nawet pan powiedział nie działa przeciwpowodziową jaja przecież tutaj czytam wyraźnie argument wg wód polskich kilka zadań ma spełniać po pierwsze, miałaby rolę przeciwpowodziową, bo towarzyszące jej zapory bocznej wały zmniejszyłyby zagrożenie wylania rzeki no to zbudujemy zaporę bywały pocięli budować zbiornik przyszłość chcemy kogoś ochronić wałem zbudujemy wał, aby nie ma potrzeby budowy zbiornika, żeby ochronić wały móc tyle co dalej natomiast jeśli to umów, gdyż byśmy mówili o zmianie kształtu fali, czyli to, jakby napełnienie tego zbiornika również, żeby on przeciwdziałać powodzi by uszczknąć trochę w tej fali powodziowej no to tutaj niestety nie działa, ponieważ objętość zbiornika liczono w milionach metrów sześciennych objętości fali powodziowej w miliardach Otóż jeszcze rząd wielkości większa, jakbyśmy chcieli wiatru radzi na wszystko oczywiście coś tam się wydarzy no tylko prawdopodobnie bez istotnego znaczenia no dobrze ten argument, że dostarczymy wodą zbiornika w wodę ze zbiornika terenom rolnym położonym w Dolinie rzeki Kujawy nie będą wysychać pytanie, dlaczego nie dostarczamy istniejącego zbiornika Włocławek skoro no nie wiem skoro skoro, jakby można by to zrobić to nie potrzebujemy budować kolejnego zbiornika prosimy by zrozumieć, ale nic nie staram się argumentować na zasadzie, że jestem przeciwnikiem budowy tylko rzeczywiście te argumenty są niewłaściwe tak nie jest stoimy wobec prawdziwych argumentów w związku z tym trudno o tym mówić, bo wodę można też pobierać z rzeki tak nie musimy jej piętrzyć co więcej pytanie ilu rolników mieszka tuż nad Wisłą co będziemy pchać tę wodę pompować kilometry w głąb lądu, żeby tam robić systemy nawadniania można tylko nie jesteśmy Egiptem Izraelem, bo te inaczej się u nas gospodarką wodną kształtuje nie potrzebujemy zbiornika, żeby zbiornika na Wiśle czy nie potrzebujemy wody rzec, żeby pomóc rolnikom, którzy są na 1100 km budżet pan powiedział to argumenty niewłaściwe jak wg pana argument jest najpoważniejszy właściwy, który stoi za budową nowego stopnia życzliwi bardzo trudne pytanie myślę żadna należało rzetelnie ocenić oczywiście bezpieczeństwo stopnia i zastanowić czy on może być trwale albo w długim okresie czasu zabezpieczone jakiś sposób myślę, że to wciąż uznawał, że jest to możliwe no i są argumenty trochę powiedziałbym drugorzędna typu to był kolejny most na Wiśle już jest elektrownia w dla no i mocny że po by produkcja będzie znacznie niższa niż my stopnia Włocławek ale, ale też jakoś tam jest przyznam, że jak miał szukać takich rzetelnych argumentów to jedyny, jaki mógł znaleźć była koncepcja udrożnienia wśród lądowych dróg wodnych, czyli budowa drogi Wodnej w Wiśle, o ile taka byłaby koncepcja naszego państwa chcielibyśmy wydać grube miliardy złotych na to, żeby konkursy realizować chwilę, aby w ogóle była realizowana z punktu widzenia hydrologii i opłacalności pływalności wydaje się, że nie jest, więc powiem szczerze, że no trudno znaleźć w tej chwili jakieś takie obiektywne argumenty, które jednoznacznie uzasadnionych powodów, ale nasze państwo mówi, że chce rozwijać żeglugę śródlądową to się wpisuje właśnie tę koncepcję no tak tylko pytanie czy to jest koncepcja z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku czy to jest koncepcja, którą ma jeszcze sens w tej chwili proszę zobaczyć także rzeczywiście co do tego wszyscy inżynierowi zgadzają do technicy, żeby Wisła była spławna pływalnię dla współczesnych barek to musimy ją całą skody Zobacz nie da się tego inaczej zrobić poprzez budowę stopni, bo czym musimy zbudować stopniu 810 każdy z nich kosztuje no kiedyś mówiliśmy 41 000 000 000 dzisiaj mówi pięcio może już z tą inflacją znacznie więcej czy mówimy o dziesiątkach miliardów czas budowy 1 stopnia można optymistycznie liczyć na 10 lat może 12 przy czym do jest wiadomo wszyscy wszyscy w branży wiedzą, że tego typu obiekty bardzo zależy od finansowania od sytuacji gospodarczej budowa i trwa budowa na ogół znacznie znacznie dłużej niż prognozowane 10 lat, gdyż moje sportowe możliwości finansów, a więc by wykonalność koncepcji to jest dla naszych praprawnuków pytanie jest uczymy czy rzeczywiście dzisiaj gospodarka wodną tak wyglądać świat wygląda tak klubom mówimy o energii wodoru skoro mówimy o by przyrodzie zupełnie inny sposób mówimy o zmianach klimatu te koncepcje mają Zając ja mam bardzo duże wątpliwości co prawda to się zdarza o wiele rzadziej niż za czasów mego dzieciństwa, ale jednak od czasu do czasu są takie akcje, gdy lodołamania na rzekach, choć klimat ociepla i po prostu te warunki powodują, że rzadziej pojawiają się właśnie zatory kry, jakby to wyglądało w tej chwili, gdyby zbudować ten próg wodny stopień wodny tak to to jest w ogóle niezwykle ciekawy temat przyznał Grzegorz ukrywały właśnie przygotowują koncepcję ich raport w świętej pamięci pan prof. Grzesiem klubu wybitnym znawcą tematu i Bono pomaga rozpoznać jak wygląda w ogóle taka oto dlaczego dlaczego mówię tu temat ważny, bo oczywiście, jeżeli rzeka zamarza no to pojawia się na niej krok jest grubości kilku kilkudziesięciu centymetrów, która potem na wiosnę płyn do plus problem polega na tym, że na rzecz PAK krąg pęka wcześniej niż na zbiorniku w związku z tym napływająca kra mogłaby za zamurować zatkać przepływ w takim zbiorniku budować stworzyć taką tamę, która spowodowała katastrofalną zimową powódź taką powodzią mieliśmy do czynienia pod Płockiem osiemdziesiątym drugi roku nakaz olbrzymi problem pyta ty właściwie nie ma jak zwalczyć w związku z tym co się robi, bo przygotowuje się tak jakby od ujścia rzekę szczególnie na zbiornikach, żeby przełamać tą krew, zanim nastąpi na błysk w kręgu to jest akcja bardzo wymagająca naprawdę silnych nerwów można być pełnym podziwu dla operatorów tych lodołamaczy dla pytam, którzy wprowadzą, bo to jest chcę bardzo trudno jest ogromna siła wody równa siła i lodu opierającego no i jeszcze, żeby to wszystko wpłynęło to trzeba spuszczać wodę ze zbiornika, żeby tak spływała razem z powodów jest to sprawia jest naprawdę dużą akcją istotną i i słusznie się uprzejmie czas póki 1 zbiornik treścią jest jakiś sposób zarządzana takich modowych znane nam natomiast nasi bardzo komplikuje, gdy mamy układ zbiorników, bo trzeba tak przygotować ten dolny pod przyjęcie kryzys zbiornika górnego spławiano wodę spuszczać wodę zdolnego do tego dolnego, który musi mieć wystarczającą pojemność przyjąć kres zbiornika górnego i wpadają wielkie płyty kry to są te są kilkumetrowy wielotonowe płyty zmieszany z taką mieszaniną śle Żuki dopingu takiego zagęszczonego lodem takiej pulpy wodną lodowej można powiedzieć to jest takie cała naprawdę bardzo ryzykowną akcją teraz z 1 strony mamy samą akcję lodołamania z drugiej mamy to niebezpieczeństwo powodzi zatorowej trzeciej przepływ wody przez zbiornik, który przepusty Krych też jest zależny od siły wiatru w UE od przepływu od prędkości zbiornika to takie, które są wyrzucane siłą odśrodkową na brzeg dalej, więc cały cały obszerny temat wydaje się, że kompletnie ignorowany przez DC, a teraz pytanie natury ogólniejszej czy możemy zbudować taki stopień nowy stopień wodny zgodnie z prawem ochrony środowiska, który zobowiązuje to jest też kolejne bardzo trudno tak wtopią pani pani po raz kolejny trudny miejsce do jednoznacznej odpowiedzi prawdopodobnie tak jeżeli z warzone tak jakby zagrożenie z 1 strony korzyści społeczne przeważą not stratami po stronie środowisko czy prawo ochrony środowiska wymaga od nas takich sytuacji, że to powód jest bardzo istotny może być np. zagrożenie bezpieczeństwa projekt z tego powodu można coś takiego zbudować wprost problem polega na tym marzeniu, czyli musimy stwierdzić czy ważniejsze dla nas jest strata środowisko czy ważniejsze dla nas powód budowli i przyznał, że na dzisiaj ja bym nie podjął decyzję taki, że ważniejsze jest dla nas powód budowy, bo wydaje się, że straty środowisko są ogromne, bo nie kompensowane w części decydenci mówią tak, ale bezpieczeństwo ludzi ludzi ludzie przez ważniejsze środowisko no właśnie trzeba się zastanowić czy trzeba jasno powiedzieć co to znaczy to bezpieczeństwo ludzi bo, bo zagrożenia tak jak mówią, choć zalanie wielkich obszarów no bo nie ma w wypadku katastrofy pytanie jak z tą katastrofą ekologiczną no wydaje się, że to bezpieczeństwo jest wciąż za mało złożone i wciąż za mało wiemy o możliwościach innego zabezpieczenia zapewnienia bezpieczeństwa, żeby jednoznacznie zdecydować czysto jest potrzebny z tego powodu co by trzeba było wobec tego teraz zrobić wydaje się, że trzeba bardzo rzetelnie przebadać przewijać status wypowiedzieć przebadać ich zapory we Włocławku bardzo rzetelnie zrobić takie szczegółowe badania tego co jest zgromadzone w tym zbiorniku, gdzie tu badań miał rzeczywiście oszacować ryzyko związane z tą warunkami pracy stopnia i zastanowić nad jakimś wyjściem innym zastanowić również w perspektywie 50 lat np. tego typu stopień będzie nam potrzebny, bo jeżeli odchodzimy od koncepcji kaskadyzacji cały rzeki to pytanie poco mamy sobie budować nowy problem, gdy przedłuża istnienie jest obecnego problemu no nie, rozwiązując sprawy byśmy tych może tutaj pytanie odpowiedź może nie jest tego typu czy można prawo ochrony środowiska pozwala na tu tylko czy warto by to jest pytanie, na które państwo powinno odkupić no właśnie czy warto zobaczyć co się będzie dalej działo i państwo powinno to pytanie państwo, jakby wieży warto, przytaczając argument należy, gdzie są też tak naprawdę odwleka się no zobaczymy za kilka lat może i zapytam pana czy jakiś utwór, który pan chciałby by by z Nysy wypuści w tym momencie i pan wybrał panie Jacku co pan wygra tak ja ze względu na to, że tam stopień wodny obronić część życia i naprawdę jest takim bardzo poważnym tematem i stwierdziłem, że na koniec musimy posłuchać czegoś zupełnie innego zgoła innym charakterze chciał zaprosić państwa da Jaromira Nohavicy jego picie wody bardzo serdecznie panu dziękuję rozmawiałam z Jackiem Zalewskim specjalistę gospodarki dziedzinie gospodarki Wodnej dziękuję NATO posłuchajmy na prawicy dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA