REKLAMA

Raport Oxfam. Miliarderzy mają się dobrze?

A teraz na poważnie
Data emisji:
2023-01-16 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Study jest ze mną prof. Michał Brzeziński z wydziału nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry to, że świat jest niesprawiedliwie podzielony jest właściwe truizmem i oczywistością, z którą żyjemy można powiedzieć od stuleci, ale robi wrażenie raport o organizacji Oxfam, która mówi tak że dziennie ten 1% miliarderów zarabia około 2,71 000 000 000USD dziennie zaś około 1 i siedemdziesiątych 1 000 000 000 ludzi, że w krajach, gdzie Rozwiń » inflacja zjada ich całe pensje można powiedzieć więc, podając inne dane tego raportu 1% najbogatszych zgromadził 2× tyle majątku, czyli 42 biliony dolarów co cała reszta świata przez ostatnie 2 lata no to są dane tzw. nowym majątku i te dane wydaje mi się rodzą najróżniejsze pytania przede wszystkim jakoś naruszają elementarne poczucie sprawiedliwości no bo jest w tym coś potwornego, że te gigantyczne fortunę właśnie spokojnie patrzą na to jak ludzie umierają z głodu i to jest 1 kwestia, a druga jest taka czy ten ten to rozwarcie nożyc nie powoduje pańskim zdaniem nastrojów rewolucyjnych tak w dni, lecz na pewno także nierówności majątkowe na świecie są bardzo wysokie ekstremalnie wysokie tak jak pan redaktor zauważył niektórzy nie mają majątku w ogóle, bo mają długi niskie dochody ludzi umiera z głodu covid spowodował wzrost absolutnej nędzy na świecie około 100 000 000 osób dramatyczna sytuacja z drugiej strony ci naj bogatsi są tak obrzydliwie wręcz bogaci można powiedzieć angażują się w luksusową konsumpcję, która no bardziej jeszcze ten fakt ogromnych nierówności unaocznia, więc nierówności majątkowe ogólnie ekonomiczne są ogromne na świecie niestety i co więcej one rosną w czasie te nierówności majątkowe w okres ostatnich kilku dekad jak pokazują badania naukowe i raport Oxfam też opierające się badań naukowych na wyraźnie wzrosły np. jest także w latach dziewięćdziesiątych zeszłego wieku 500 000 najbogatszych osób na świecie posiadało około 7% całkowitego majątku na świecie, a teraz już 11% w są panowie to bogactwo bieda rosną symultaniczne to jest ten zmierzał jest także bieda wzrosła wyjątkowo w okresie covidu wyda absolutna na świecie dzięki staraniom międzynarodowych organizacji banku światowego bogatych krajów również bogatych donatorów z krajów bogatych ona generalnie stopniowo spada jest szansa na to, że zostanie wyeliminowana, ale taka absolutna to nie znaczy, że taka bieda troszeczkę ponad poziom absolutne będzie wyeliminowana, więc tutaj problem cały czas w cały czas mamy tylko covid no spowodował przejściowe podwyższenie, ale dramatyczne na tych dziesiątek milionów osób, które zostaną dotknięte biedny kraj jest dramatyczna sytuacja natomiast nierówności TDT majątki najbogatszych i nierówności majątkowe w okresie ostatnich kilku dekad po tym, jak wcześniej jeszcze w dużej części dwudziestego wieku spadały NATO zaczęły znowu znowu rosnąć to powoduje oczywiście napięcia czy to powoduje właśnie jakieś takie skłonności na świecie do rewolucji niektóre badania sugerują że, że może tak być ale, ale są badania, które przykład pokazują, że wysokie nierówności i to dużo większe niż obecnie majątkowe na początku dwudziestego wieku one były znacznie większe niż to jest obecnie mogły być przyczyną pierwszej wojny światowej nowa klasa to oczywiście skłania do takich refleksji można powiedzieć z zakresu filozofii społecznej i pytania czym właściwie jest własność w jakiego typu umową społeczną to jak pan pamięta Marks zdaje się powiedział, że każda własność jest kradzieżą co oczywiście zdaniem wpływ jest średnio mądrym, bo już sama kradzież zakłada własność prawda natomiast no tego typu gigantyczną fortunę na każą pytać rzeczy zupełnie podstawowe to prawdę Wright co jest ciekawe torze w ekonomii w ostatnich latach widać taki trochę ruch w stronę na takich poglądów, które podważają absolutne prawo do do własności nawet w na uniwersytetach takich, które reprezentujemy bardzo wolnością uniwersytety w Chicago PMI w taki bada tacy badacze, którzy proponują, aby patrzeć na własność prywatna jako pewnego rodzaju monopol mamy własność prywatna ma monopol na władanie nad tą rzeczą każdy monopolista efektywne i w związku z tym duża część własności tych osób, które są, zwłaszcza bardzo bogate jest efektywnie wykorzystywana w dam mamy np. ludzi też 73050 samochodów stada na świecie mają w dużej mierze są niezamieszkane wykorzystywane inne osoby, gdyby mogły dysponować wykorzystywał, aby efektywniej całkowita efektywność by wzrosła, ale tutaj robimy zamach na Najświętszy paradygmat kapitalizmu, czyli święte prawo własności w no to właśnie to prawda, ale z 11 rzecz to to wartości przekonanie, że własność jest wartością fajna rzecz Ciechowski efektywność ekonomiczna i tutaj chciałem właśnie wskazać naturalne poczucie sprawiedliwości praw dla tak Jackowi poczucie sprawiedliwości niestety nawet sposób można rozumieć prawda wyraz definicji sprawiedliwość, ale na pewno wysokie nierówności ogromne nierówności majątkowe powodują, że trudno równość szans jakąkolwiek równość taką faktyczną szans ludzie, którzy nie mają nic, ale są np. bardzo inteligentni bardzo duże zdolności mogliby być znakomitymi innowatorami i poprawi sytuację na dziś na całym świecie nie mają po prostu na to szans w związku z tym lekarz redystrybucja podatki majątkowe, które byłyby dobrze rozdysponowane rejestry rejestr głowa choćby tych utalentowanych osób mogłoby wszystko mają swoje odrębne dystrybucji to jest właśnie taki społeczny wynalazek, które ma przeciwdziałać nie nierównością to znaczy zakłada pewną Solidarność tych, którzy mają wszystko z tymi, którzy nie mają nic no ale tutaj Oxfam pokazuje właśnie jako fikcję stare dystrybucja np. Zielona maska jednego z najbogatszych ludzi na świecie w tym raporcie jest mowa właśnie o podatkach realny podatek Ilona maska to jest mniej więcej to są 3% rocznie dla to jest śmiech na sali to prawda to prawda jest tutaj wiele problemów niestety najbogatszą osobą na świecie trudno zmusić jak bez do opodatkowania, a tak odpowiedzi odpowiedniego podobnego do tego, jakie mają osoby choćby klasy średniej to jest problem, aczkolwiek jest wiele nowych instrumentów, które mają skłaniać tych bogatych do tego, aby płaciły więcej natomiast jesteś także w wyniku międzynarodowej walki o talenty o to, aby najbogatsze najbardziej innowacyjni lokowali się w tych krajach stopy podatkowe i dochodowe od podatku dochodowego podatku majątkowego w ostatnich dekadach na świecie spadają niestety potem seria złośliwe, że ci bogacze się bronią przed czymś co jest przecież regułą zewnętrzną to znaczy jest regułą państwową rządową dość powiedzieć tej raport Oxfam podaje przykład człowieka z Ugandy ABR Kristin sprzedawca mąki zarabia 80USD miesięcznie i płacić 40%owy podatek no przecież w no widać wyraźnie jak jak bardzo jest to krzywdzące niesprawiedliwe i i w no i rodzi jakiś taki elementarny błąd to prawda, ale tak jak pan zauważył świat jest niesprawiedliwe niestety i to same kraje nawet bogaci muszą się tego jakoś domagać, chociaż oni też unikają uchylają się od opodatkowania, ale kraje, konkurując między sobą o tych najbogatszych ich majątki ich firmy tam lokowały miały z tego tytułu różne benefity te kraje obniżają stawki podatkowe PIT o relikwie podatki majątkowe ilość podatków majątkowych kraju wysoko rozwiniętych w czasie też znacznie spada został bardzo niewiele kraju, który posiada podatki, które są nakładane całą wartość majątku osób bogatych i średnio bogatych, ale w tych krajach, których pozostały np. Norwegii ten podatek ostatnie badania pokazują podatek majątkowy jest całkiem dobrze funkcjonujące jest efektywne nie powoduje zmniejszenia inwestycji czy zatrudnienia może nawet wzrost zatrudnienia firma zmniejsza nierówności ludzie akceptują działa całkiem całkiem sprawnie, aczkolwiek na w kraju, który jest bardzo pomiędzy wyrafinowany bardzo zaawansowane i który posiada też infrastrukturę administrację publiczną, która pozwala na to, aby mierzyć ten majątek obywateli co jest bardzo trudna mówi no ale wracając właśnie do nastrojów rewolucyjnych jak panie profesorze to sobie wyobraża co znaczy myśli pan, że może możliwy jest jakiś taki ruch polityczne czy radykalny ruch polityczny w zimie biedy świata wymierzony właśnie bogaczy raczej nie wydaje się, że to jest mało mało prawdopodobne z nierównościami majątkowymi jest także, że one one są bardzo wysokie i rosną, ale rosną stosunkowo powoli odpowiedzieć na początku ten raport Oxfam pokazuje, że dwudziestym występ pierwszym roku one wzrosły w wyniku głównie tego, że giełdę bardzo rosły, a majątki najbogatszych zależą od indeksu giełdowych, ale 2002. giełdę już zaczęły spadać zeznał na inflację z ze względu na wojnę ze względu na politykę monetarną, która podnosiła stopy procentowe i te zyski bogatych jak pokazują najnowsze badania, które powstały w okresie pandemii 2002. roku już praktycznie wyparowały przynajmniej w stanach Zjednoczonych więc, więc to nie jest także, że te nierówności się tak dramatycznie pogłębia z roku na rok co mogło być bodźcem do jakiej rewolucji, jeżeli chodzi rewolucje społeczne to większa część nauk społecznych sądzę mówi, że one mogły się prawicowi raczej w wyniku zmian klimatycznych prawda tutaj dramatycznych procesów które, które się dzieją globalnych prawda regionalnych katastrof powodzi rozda np. czy służb, które mogą dotknąć natychmiast prawda dużą liczbę osób i to mogłoby być zarzewiem do wojen konfliktów migracji globalne, które mogłoby zburzyć majątek przez sam porządek światowy, ale zmiany w nierównościach Mané, a jeśli chodzi o nierówności ekonomiczne w Polsce jak wyglądają na tle świata to znaczy na ile są w no jakoś się o odzwierciedlają te rozwarte nożyce tutaj dużo mniej wiemy niż w przypadku krajów wysokorozwiniętych stany znacząco Europa zachodnia ma niestety mało mało danych na ten temat, ale na pewno jest także w okresie po przejściu do gospodarki rynkowej one znacząco wzrosły nierówności dochodowe majątkowe majątek jest prawda ta wartość naszych wszystkich aktywów nieruchomości ruchomości samochodów wartość firm, które posiadamy itd. tak nierówności majątkowe musiały wzrosnąć wzrosną dramatycznie, bo w PRL-u majątki były bardzo niewielkie on w latach osiemdziesiątych już tam się po byli prywaciarze prawa do firmy firmy polonijne, ale to wciąż był bardzo niskie nierówności i one dramat, ale wzrost jeszcze parę lat oczywiście powstały wielkie fortuny zostało ze nie znamy za miliardy dać plamy miliarderów daje nierówności majątkowe wzrosło wzrosły dramatycznie do takich poziomów nie więcej jak jakiś obserwuj w Hiszpanii prawie jak we Francji w takich starych krajach kapitalistycznych, gdzie ludzie przez wiele pokoleń gromadzili majątki także taka eksplozja tych nierówności majątkowych nastąpiła no i niewiele z tym robimy, gdy ktoś wspomina w Polsce podatku majątkowym to natychmiast podnoszą się głosy że to by zabiło prawda polskich przedsiębiorców tt skromne fortuny, które się powoli, a kumuluje, a nie zdajemy sobie sprawę z tego żony się tak zakumulowane, że są na poziomie właśnie niektórych krajów staro kapitalistycznych ludzie z pokolenia pokolenia będą przekazywać te majątki nierówności będą się utrwalały dzieci, które odziedziczą majątek na w ogóle nie zasłużyły da wsi jego proces akumulacji będą miały znacznie lepszy start niż dzieci osób biednych i-li moim zdaniem o podatkach majątkowych powinniśmy nie długa w Polsce pomyśleć bardzo dziękuję za rozmowę prof. Michał Brzeziński z wydziału nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego był gościem państwa moim bardzo dziękuję dziękuję bardzo, państwa zapraszam na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA