REKLAMA

30 lat europejskiego jednolitego rynku

Maciej Zakrocki przedstawia
Data emisji:
2023-01-16 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
52:28 min.
Udostępnij:

W tym roku Unia Europejska obchodzi 30. rocznicę utworzenia jednolitego rynku - jednego z głównych osiągnięć integracji europejskiej i jednej z jej głównych sił napędowych. Jaka jest geneza tej idei? I z czym wiąże się dzisiaj?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór w poniedziałek 16stycznia dzisiaj w siedzibie parlamentu europejskiego w Strasburgu na otwarcie kolejnej sesji plenarnej zorganizowano małą uroczystość poświęconą 30 leciu wspólnego rynku to nie pierwszej nie ostatnia forma zauważenia tej rocznicy, bo unijne instytucje uczelnie katedry szkół wyższych zajmujących się integracją europejską i zamierzają w tym roku na swój sposób tę rocznicę uczcić, bo to rzeczywiście niezwykłe osiągnięcie, że pomiędzy Rozwiń » wieloma państwami udało się stworzyć tak daleko idące swobody w przepływie kapitału pracowników towarów usług trochę to wynikało z samej idei integracji europejskiej, bo przecież pierwsza wspólnota dotyczyła swobody handlu węglem i Stalą szybko okazało się, że to za mało, że Europa jeśli chce być konkurencyjna jako organizm gospodarczy w skali globu musi się integrować bardziej jak zawsze górą byli początkowo zwolennicy powolnych zmian by jak najmniej prerogatyw państw oddawać na poziom wspólnoty, ale na początku lat osiemdziesiątych pojawił się kryzys gospodarka siadła między państwami tworzącymi ówczesnej EWG pojawiły się różne pretensje właśnie na szczęście zamiast brnąć w konflikty zastosowano ucieczkę do przodu, czyli postanowiono pogłębić integrację gospodarczą najpierw 1985 roku pojawiło się tzw. biała księga komisji europejskiej z planem reform i kalendarzem działań potem szefowie państw rządów się porozumieli, że idą w tę stronę i tak zrodził się jednolity akt europejski, który wprowadzał wiele zmian dotyczących funkcjonowania wspólnoty, ale przede wszystkim zawierał program utworzenia wielkiego rynku wewnętrznego program ten przewidywał zniesienie do 31grudnia 91002. roku i granic fizycznych to znaczy zniesienia formalności kontroli na granicach wewnętrznych odnośnie do towarów i osób u granic technicznych, a więc krajowych przepisów i norm technicznych stosowanych w państwach członkowskich wreszcie granic fiskalnych to była rewolucja, którą zaplanowano zakończyć właśnie 31grudnia 90 tego drugiego roku niemal w całości wszystkie założenia planu zostały do tego czasu przyjęte dlatego właśnie od 1stycznia 90 tego trzeciego roku liczyć się prawdziwa historia wspólnego rynku w tym poniedziałkowy wieczór, czyli unijny o początkach tej wielkiej zdobyczy naszego kontynentu opowie pani dr Magdalena Zajączkowska z katedry europejskiej integracji gospodarczej Uniwersytetu ekonomicznego w Krakowie jak wspomniałem do tegoż 1stycznia 90 tego trzeciego roku niemal w całości wszystko się udało wdrożyć, a to oznacza, że nie wszystko kłopotem stało się m.in. rynek usług, a tu państwa członkowskie dalej stawiały wiele barier co powodowało, że faktyczne uwspólnotowienia tego sektora nie nastąpiło to czas wchodzenia Polski do Unii Europejskiej może część państwa pamięta historię z polskim hydraulikiem to właśnie on stał się symbolem walki o liberalizację rynku usług w starej Unii obawiano się, że nasz hydraulik z mniejszymi wymaganiami finansowymi niższymi kosztami własnymi wypchnie z rynku hydraulików francuskich włoskich czy niemieckich i o tej historii chce zacząć drugą część audycji, której gościem będzie pan dr Jarosław Pietras były minister do spraw europejskich no i Czech, który tę historię doskonale pamięta z panem doktorem porozmawiam oczywiście też innych aspektach dzisiejszego wspólnego rynku, na którym zdaniem wielu ekspertów przedsiębiorców ciągle występuje zbyt wiele ograniczeń, choć nie zmienia faktu, że mamy do czynienia z wielkim osiągnięciem wielkim dobrodziejstwem i prawdziwą wartością gospodarczą wszyscy są bowiem zgodni, że to właśnie dla wspólnego rynku najbardziej warto być w Unii TOZ tego wynikają największe korzyści członkostwa we wspólnocie, ale to już udowodnią goście, a zatem zaczynam Maciej Zakrocki przedstawia no jesteś z nami zapowiadana pani dr Magdalena Zajączkowska katedra europejskiej integracji gospodarczej Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie dobry wieczór dobry wieczór witam bardzo serdecznie no wasze ci, którzy pamiętają początki integracji europejskiej pamiętają, że zaczęło europejskiej wspólnoty węgla i Stali, ale jednak nie nie ten moment jest no brany jako początek takiej euro takiej gospodarczej integracji wspólnoty prawda tak tak rzeczywiście tutaj w takim podstawowym podejściu, kiedy mówimy o integracji europejskiej to tak naprawdę pierwszą wspólnotą, która przychodzi nam do głowy to europejska wspólnotowe dla Stali, która została powołana do życia przez 6 państw 50 pierwszym roku traktat ustanawiający wspólnotę wszedł w życie rok później i główny miał być celem tutaj właśnie europejskiej wspólnoty węgla Stali takim podstawowym, bo oczywiście kontrolowanie sektora węglowego Stali natomiast, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcza no to kwestie gospodarcze są już przedmiotem kolejnych wspólnot czy w zasadzie kolejne wspólnoty, a mianowicie europejskiej wspólnoty gospodarczej, która została powołana do życia w pięćdziesiątym siódmym roku przez te same 6 państw założycielskich oraz równolegle powołana do życia europejską wspólnotę energii atomowej, która tak na marginesie warto zaznaczyć, że no jest od strony formalnej wspólnotą dalej funkcjonującą obok Unii Europejskiej współcześnie także rzeczywiście pierwsze kroki, która państwa członkowskie założycielskie podjęły no de facto dotyczyły innej innego rodzaju współpracy, bo chodziło o kontrolowanie sektora węglowego i Stali Niemiec i Francji no i to wcale tutaj można nazwać by bardziej celami pokojowymi natomiast kwestie gospodarcze no to rzeczywiście to są lata to są lata późniejsza tak jak wspomniałam Bożą właśnie, ale to nową tak tak tak tak bardzo proszę o uważał on zaproponował metodę małych kroków Johan Wiland Bayem był zwolennikiem idei integracji horyzontalnej ostatecznie właśnie jego koncepcja tutaj zwyciężyła, gdzie to on zaproponował utworzenie wspólnego rynku utworzenie Unii celnej powołanie specjalnego funduszu europejskiego, kiedy popatrzymy na historię integracji europejskiej to oczywiście nie możemy wymienić nie możemy zapomnieć o spotkaniu w Mesynie nie możemy zapomnieć o tzw. raporcie spółka, gdzie ta integracja horyzontalna przez stopniowe usuwanie barier celnych no była dominującą propozycjom zwyciężyła, jeżeli chodzi o integracja wspólnotową to właśnie, ale to czy w takim razie z tego co pani powiedziała można powiedzieć, że w początkowym okresie jeśli myślano o osób w europejskiej wspólnocie gospodarczej to właśnie myślano w takich kategoriach jak nie wiem znieść bariery celne jak ułatwić właśnie przepływ towarów czy od razu tutaj i szerzej traktowano tę tę wspólnotę żona wtedy dopiero zadziała, kiedy się jednocześnie pomyśli o swobodniej się przepływie kapitału swobodniejsze przepływie pracowników uznawaniu kwalifikacji osób mieszkających i wykształconych w różnych państwach i jaki jest początkowe myślenie o integracji gospodarczej znaczy trzeba tutaj powiedzieć, że samo pojęcie wspólnego rynku to koncepcja wspólnego rynku tożsamość są to już są założenia traktatu ustanawiającego europejską wspólnotę gospodarczą i oczywiście moje ocenia dzisiejszych czasach traktujemy to dobra, która i korzyści, które płyną z instytucji wspólnego rynku i ze wspólnej integracji na obszarze wspólnego rynku jako coś bardzo oczywistego i wydaje mi się, że nie doceniamy tych pewnych rozwiązań, których nie tylko my jako obywatel, ale również podmioty gospodarcze korzystamy natomiast proces, które trwały i tą obecną sytuację, którą mamy dzisiaj to są lata to nawet kilka na lata to są to to jest kilkadziesiąt lat tak naprawdę pracy wprowadzania różnego rodzaju rozwiązań ścierania się różnego rodzaju pomysłów idei bo kiedy patrzymy na współpracę gospodarczą w momentach naprawdę nie powinniśmy zapominać o kwestiach ekonomicznych nie powinniśmy zapominać o kwestiach gospodarczych bo owszem, mówimy o wymianie handlowej mówimy o wspólnej polityce handlowej, ale to integracja gospodarcza, która miała miejsce na samym początku ona też zrodziła się z braków na poszczególnych rynkach państw członkowskich mamy na myśli tutaj braki w obszarze czynników wytwórczych czynników produkcji, kiedy np. mówimy o swobodzie przepływu osób to przecież ta swoboda przepływu osób zrodziła się ze swobody przepływu pracowników, bo pojawiło się braki na poszczególnych rynkach pracy natomiast rzeczywiście tutaj w tej w tej idei w tej podstawowej koncepcji dominowała chęć stworzenia Unii celnej, z której to Unii celnej potem zrodziła się tę, na którą dzisiaj znamy w takim pełnym wymiarze wspólna polityka handlowa, ponieważ no 3 spośród polityk wspólnych Unii Europejskiej towarzyszyło od samego początku ustanowienia wspólnego rynku właśnie ze względu na zasadnicze powiązanie z działaniem Unii celnej i to Unia celna jest tą bazą dla naszego wspólnego rynku jest początkowo mieliśmy właśnie koncepcję unikalna naj następnie zgodnie z tymi po kolejnymi szczeblami integracji pogłębianie tej integracji oczywiście pojawiła się oczy pojawił się rynek wewnętrzne, a potem dopiero możemy mówić o Unii gospodarczej i walutowej i przez to swobodzie przepływu kapitału, gdybyśmy chcieli uprościć sobie to myślenie pokazać właśnie na jakiej perspektywie czasowej jak te wspólnoty pojawiały się, jeżeli chodzi o integrację europejską to zdecydowanie zaczynamy od swobody przepływu towarów i kotem mówimy o swobodzie przepływu osób, a następnie potem pojawia się swoboda przepływu usług kapitału i kapitał tak naprawdę swoboda przepływu kapitału została dopełniona dopiero na mocy traktatu z Maastricht na mocy traktatu Unii Europejskiej, który właśnie zapowiedział na stopniowe wdrażania no stopniowe wdrażania strefy euro do tych państwa, które zdecydowały się realizować ten projekt także ten proces bardzo bardzo długotrwały bardzo żmudne i no wymagają tutaj bardzo dużego zdeterminowani, a jeżeli chodzi o podmioty instytucja unijna no oczywiście również państwo członkowskie także te początki tak początki, jeżeli popatrzymy na traktat ustanawiający europejską wspólnotę gospodarczą to są związane, że ustanowieniem wspólnego rynku w tym okresie dwunastoletni przejściowy natomiast, żeby to koncepcja wspólnego rynku urzeczywistnić musieliśmy najpierw rozpocząć od Unii celnej, czyli stworzenia wspólnych ram współpracy z państwami trzecimi podmiotami trzecimi z państwami spoza Unii Europejskiej i tutaj no też warto o tym wspomnieć, że oczywiście myśmy zaplanowali tak na przy ścianie kilkudziesięciu lat, że w pełni to koncepcja rynku wewnętrznego zostania zrealizowano do końca 90 tak drugiego roku, czyli zaplanowaliśmy, że w pełni rynek będzie funkcjonował od 1stycznia 90 tego trzeciego roku no natomiast cały czas gdzieś się borykamy z panną pełną realizacją tych, że 4 swobód na bardzo różnych bardzo różnych obszarach no nie bez przyczyny np. komisja europejska zadecydowała, że to właśnie rodak wewnętrzne i jeszcze większe uelastycznienie zasad rynku wewnętrznego będzie sposobami na wyjście z kryzysu finansowego, które umownie rozpoczął się w latach 20082009 także no tutaj rola rynku wewnętrznego przy integracji europejskiej integracji gospodarczej no niestety nie jest moim zdaniem doceniana dlatego m.in. dzisiaj o tym rozmawiamy oraz trzydziesta rocznica właśnie ale, ale też chodzi też sobie uświadomić jak do tego wszystkiego, a do tego wszystkiego doszło od może w takim razie jeszcze wróciłbym na chwilę do do początku lat osiemdziesiątych, bo bardzo często słyszymy, że różnego rodzaju sytuacje kryzysowe powodują, że pewne procesy, które się mówi dyskutuje czy się wtedy mówiło dyskutowało również na poziomie europejskim się trochę ślimaczyła aż przychodzi jak czynnik zewnętrzny, który powoduje, że jest, że jest przyspieszenie no właśnie mamy do czynienia ze spowolnieniem recesją niektórzy podają takie przykłady właśnie na początku lat osiemdziesiątych i dopiero wtedy chyba właśnie następuje ten moment takiego przyspieszenia w budowie w budowie wspólnego rynku na dodatek w połowie tej dekady pojawia się na czele komisji europejskiej, któremu w ogóle przypisuje im więcej zasług dla integracji, czyli Jacques Delors tak no i ich wtedy się pojawia ta biała księga komisji europejskiej no właśnie czy czy czy można powiedzieć, że to co wtedy zaproponowano to się do tego 1stycznia 90 tego trzeciego roku udało zrealizować to to to były takie ambicje i realne czy jednak właśnie się nie nie bardzo do końca udało stąd właśnie ciągle jesteśmy świadkami procesu budowy wspólnego rynku tak bardzo dziękuję za to pytanie ja pozwolę sobie tutaj dodać, że my te lata siedemdziesiąte i czas integracji gospodarczej w ramach wspólnot europejskich w ramach tej zasadniczej wspólnoty, czyli europejskiej wspólnoty gospodarczej nazywamy tak tzw. okresem rozkleić łzy, kiedy brakowało nam tego impulsu kolejnego do integracji gospodarczej, kiedy pojawiły są problemy na rynkach surowcowych, bo przecież to są lata 2 szoków naftowych tak na marginesie pozwolę sobie wspomnieć, że no 2 z tych 3 wspólnot, które powstały na samym początku na dotyczyły kwestii prawda energetycznych, więc to był to był rzeczywiście lata 70 to był rzeczywiście szczególne czasy dla wspólnot europejskich dla państw członkowskich wspólnoty europejskiej szukaliśmy tego impulsu potrzebowaliśmy tego impulsu my w połowie lat osiemdziesiątym po tym okresie euro skleroza dążono do nadania procesowi integracji nowego impulsu dlatego w osiemdziesiątym czwartym roku została przyjęta przez radę biała księga w sprawie ustanowienia rynku wewnętrznego i tutaj znowu pozwolę sobie na pewno marginesie powiedział, że białe księgi to są dokumenty komisji europejskiej przedstawiana jako dokumenty konsultacyjne natomiast białe księgi przyjmują już zawsze wymiar konkretnych aktów prawnych tutaj biała księga dotycząca czy w sprawie ustanowienia rynku wewnętrznego no zawierała program przyjęcia około 300 aktów prawnych i te rozwiązania czy większość z tych rozwiązań, która została w białej księdze zaproponowane zostały następnie uwzględniona w jednolitym akcie europejskim, które no jednoznacznie kojarzone właśnie z wprowadzeniem tej koncepcji rynku wewnętrznego no i na mocy, którego aktu rejon wewnętrzny miał zostać ustanowione w ciągu 6 lat i tak jak wspominałam w pełni miał zacząć funkcjonować 90 tego trzeciego roku natomiast no tutaj moja, jakby ocena osobista moje zdanie na temat tamtej starej tamtego stanu w tamtej sytuacji jest taka no, że niestety nie dało się w pełni wprowadzić tych wszystkich rozwiązań dotyczących rynku wewnętrznego, które spowodowałyby, że rzeczywiście od 1stycznia rynek stał nie będzie funkcjonował no oczywiście mówimy o usuwaniu barier celnych mówimy o usuwaniu barier fiskalnych mówimy o usuwaniu barier pozataryfowych, ale no pojawiają się i są stosowane przez niektóre państwa takie praktyki, które przyjmują charakter zbliżony do tych instrumentów i to jest kontrolowanej monitorowane przez komisję europejską na komisja europejska tutaj w ramach oczywiście polityki konkurencji ma prawo nakładania odpowiednich środków na podmioty, które działają, jakby nie zgodnie z tą koncepcją rynku wewnętrznego z tymi zasadami, które na rynku wewnętrznym obowiązują także, odpowiadając na to pytanie wprost rok dziewięćdziesiąty trzeci to jest moment, kiedy moim zdaniem no nie jesteśmy w stanie gotowi do sprawnego pełnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i pełnej liberalizacji tych zasad na rynku wewnętrznym i cały czas próby są podejmowane, żeby likwidować barierę jeszcze bardziej liberalizować rynek i ułatwiać funkcjonowanie podmiotom gospodarczym na ręku wewnętrznym Unii europejskiej, tym bardziej że powiedzmy to się wszystko jeszcze dzieje w takim czasie również pewnych napięć politycznych, bo ważnym elementem przecież tego konceptu było już pełna swoboda przepływu osób i likwidacja takich fizycznych granic tymczasem wtedy wielka Brytania nie bardzo była skłonna, aby pójść tak daleko no m.in. z powodu tej blokady zaczęto tworzyć trochę obok, jakby uchodzi europejskiej taką koncepcję, którą dzisiaj nazywamy Schengen prawda na i to rzeczywiście się przeciągnęło na zasadzie do połowy lat dziewięćdziesiątych, aby taką trochę boczną metodą no pomóc w budowie wspólnego rynku przez ułatwienie przepływu osób tak i my też musimy oczywiście tutaj pamiętać o tym, że rozmawiamy o rozwiązaniach gospodarczych rozmawia Monika gracji gospodarczej natomiast zdecydowanie integracja gospodarcza bez kursu politycznego no nie jest możliwa natomiast w kontekście rynku wewnętrznego absolutnie tutaj z panem zgadzam no też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko podmioty gospodarcze, ale państwo członkowskie są narażona i są skłonne do tego, żeby podejmować decyzję, która nie zawsze są dobre z punktu widzenia rynku wewnętrznego jako takiego, jeżeli nie rozmawiamy, ale myślą o interesie własnego kraju myślą tutaj o rozwiązania, które będą korzystna dla danego kraju no i tu oczywiście wspomniana wspomniana prawda strefa Schengen, czyli likwidacja prawda kontroli na granicach wewnętrznych i wiemy, że też nie w pełni, jakby wszyscy uczestniczymy w tym w tym projekcie już tej koncepcji natomiast no co do zasady jednak wydaje mi się ta swoboda przepływu osób w konflikcie ze strefą sięga jednak no nie jest, bo każda osoba, która właśnie legalnie przekroczy granica Unii Europejskiej ma prawo do przemieszczania się i osiedlania się, w którym państwa członkowskich oczywiście możemy być w każdym momencie kontrolowani legalnie przebywam na terytorium Unii Europejskiej no ale tego typu działania tego typu działania oczywiście najbardziej się pojawiają wdraża wspominamy o tym, żebyśmy zadecydowali, tworząc rynek zewnętrzny przynajmniej w jego dzisiejszym kształcie z tą podstawową koncepcją, którą wybieramy jest koncepcja wolnego wolnego rynku rynku wolno konkurencyjnego wybieramy koncepcję ekonomiczną czy wybraliśmy koncepcję ekonomiczną, która właśnie decyduje o tym, że to kapitalizm można powiedzieć jest tą formą tą formą dominującą takie podejście coś już się zaczyna zmieniać już nie mówimy tylko o gospodarce rynkowej, ale mówimy o społeczne gospodarcze rynkowe staramy się tę ludzką twarz ekonomii czy gospodarki wolno konkurencyjnej pokazać ma, więc tutaj również państwa też są właśnie tak jak wspomniałam skłonna jakieś tam powiedzmy mniejszym lub większym zakresie na tyle na ile mogą tak na tyle na ile komisja europejska mówiąc potocznie nie pogrozi palcem no jakieś wprowadzać rozwiązania istotne dla danego państwa niekoniecznie ważna dla całego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej Piątak to temat ciekawy myślę, że się spotkamy, aby spojrzeć na niego przez w tej chwili rozpoczyna się wielka dyskusja w kontekście konfliktu sporu między Unią europejską Stanami Zjednoczonymi, bo tam administracja Bidena wprowadziła ustawę, na którą hasłowo nazywamy by American gdyż, eliminując lekarz się o Unię europejską i produkty na co w w Europie pojawiają się pomysły NATO grupy naszą taką protekcjonistyczne Szcze ustawy by euro Jan co powoduje właśnie że, że ta zupełna swoboda tak liberalne podejście do wolności rynkowej nabiera nabiera innego znaczenia, ale tak jak powiedziałem to już jest niestety na na inną dyskusję bardzo dziękuję za przybliżenie nam tego jak ten wspólny rynek powstawał i właściwie jak cały czas będzie dalej powstawał bo, bo to chyba proces, który się nie kończy pani dr Magdalena Zajączkowska katedr europejskiej integracji europejskiej Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie była naszym pierwszym gościem dziękuję bardzo, bardzo serdecznie dziękuję życzę dobrej nocy Maciej Zakrocki przedstawia, a teraz jest już nas kolejny gość pan dr Jarosław Pięta był minister do spraw europejskich był dyrektor generalny w sekretariacie generalnym rady Unii Europejskiej obecnie ekspert Wilfred Martens Sender think tanku w Brukseli dobry wieczór wieczór i chciałem naszą część naszą rozmowę zacząć od i historii momentu wchodzenia Polski do Unii Europejskiej, kiedy z 1 strony ten wspólny rynek, którego trzydziestą rocznicę obchodzimy liczymy od 1stycznia 90 tego trzeciego roku, a więc 10 lat przed przed polskim wejściem ponad do do Unii, ale pamiętam z tego okresu toczącą się już batalię właśnie o dyrektywę usługową, bo wszyscy wskazywali na to że, że ten wspólny rynek powstawał rozwijał się natomiast najgorzej szło właśnie z usługami i wtedy jak wchodziliśmy do Unii co pan przecież fantastycznie pamięta toczyła się już tutaj w instytucjach unijnych też w parlamencie europejskim dyskusja nad tzw. dyrektywą Bolka czynsz czy na oto chodziło to czy te może 2 słowa na temat te całego jednolitego rynku i naszego wchodzenia do Unii Europejskiej, ponieważ w momencie, kiedy żeśmy negocjowali potem, kiedy przygotowaliśmy się do wstąpienia już od 1maja 2004 roku bardzo wiele osób koncentrowało swoją uwagę na tym, iż to otrzymamy funduszy podczas gdy tak naprawdę długofalowo dużo większe znaczenie miało to, że Polska stała się częścią innych tego rynku i w związku z tym produkty polskiej mogły zostać być sprzedawane w unii europejskiej bessy kontroli granicznych bez sprawdzenia o osobnych norm jakościowych innych standardów tych dawek, ponieważ im polityczny spowodował, że polskie produktywne musiał być były akceptowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej z usługami jest to większy problem, dlatego że usługi, bo tak jak to się wtrącę wszystkie produkty polskie miały wejść na wspólny rynek tak nie nie miały wejść hydraulik no właśnie, bo usługi wiążą się z 1 strony z wykonywaniem jakieś czynności, którą musi wykonać osoba fizyczna czy ona musi się pojawić w miejscu wykonywania usługi witam tę usługę wykonać może zostać zatrudniona na miejscu, ale pamiętamy, że moment naszego członkostwa nie wiązał się z zezwoleniem na przepływ pracowników jedynie niektóre kraje zdecydowały się na takich jak np. Irlandia czy tylko pan natomiast wielu innych państwach istniały ograniczenia co do możliwości napływu pracowników, a zatem to co mógł zrobić hydraulik lub jakikolwiek inny i usługodawca to pełna lista, który chciał świadczyć usługi, gdzie jakimś innym europejskiej to mógł podpisać kontakt wykonywanie usługi, czyli krótko terminowy pobyt w danym kraju wykonanie usługi powód no ale to się wiązało z różnymi dodatkowymi okolicznościami, bo po pierwsze w niektórych zawodach istnieje kwestia uznawania dyplomów w większości wypadków przy przystąpieniu ta sprawa została, a usunięta to znaczy nie było z tym może takiego problemu, ale mimo wszystko pojawiały się kłopoty, ponieważ część cie o odbiorców usług chciała, żeby to była firma, która jest zarejestrowana w danym kraj Otóż część polskich usługodawców, żeby ominąć te wszystkie problemy w tym początkowym okresie zdecydowała się na założenie firmy usługowej zarejestrowanej w danym kraju ochronę przed Irlandii czy Francji czy Niemczech i jako firma mogła świadczyć usługi na miejscowym rynku poniesione była również miejscową firmą, choć właścicielem był ktoś z zagranicy, a często wykonawcy usługi był ten sam no tak była ta sama osoba były często firmy jednoosobowe i tu się okazało, że są problemy, ale one nie dotyczą tylko nowego państwa członkowskiego, jakim była Polska, ale dotyczyły w ogóle rynku usług, ponieważ rynek usług okazał się dużo bardziej trudny do zniesienia wszystkich ograniczeń i komisja europejska pod przewodnictwem komisarza holenderskiego komisarza UE burkę ustawa próbowała rozwiązać i rentowe m.in. poprzez wprowadzenie zasady, że jeśli ktoś z testowanych jakimkolwiek kraju i podlega nadzorowi danego kraju to może świadczyć usługę wszędzie na tak się złożyło, że w niektórych przypadkach to było bardzo trudne, a ja podam przykład, który się wydarzy wcześniej, który całą tą dyskusję zresztą utrudnił nam się okazało się, że bank brytyjski, który świadczył, a usługi wielkiego pani po był de facto bankiem ze jest ważnym w Luksemburgu, który nie miał zdolności do tego, żeby nadzorować jego operacje poza granicami Luksemburga i w rezultacie pojawi się problem, że w marcu w 1 kraju nad firmą usługową no bo banki z firmą usługową i nie był wystarczający, żeby móc w sposób skuteczny zapewnić kawa konsumentów prawa o tych którzy, korzystając z usług tego banku i to oczywiście zaczęło dyskusję nad dyrektywą, aczkolwiek sporo rzeczy zostało usuniętych pamiętajmy jednak czy są to sprawy ze sobą powiązane świadczenie usługi bardzo często wymaga przypływu osoby fizycznej kitkę i uznaje kwalifikacji i możliwości założenia przedsiębiorstwa podpisywania kontraktów i było wiele elementów, które musiała dyrektywa rozwiązać i tylko częściowe rozwiązanie nie poradziła takiego najbardziej ważnego mechanizmu mianowicie, że liczyć się pochodzenie tego o pochodzenie z kraju zasada kraju pochodzenia nazwana tak te i tak zostały zasady kraju pochodzenia głównie to Ross Ross biało i w końcu ostatecznie stanęło jak jak sobie przypominam na tym że, że wprowadzono no po tych długich dyskusjach, że usługodawca głaszcze no i miał też mieć swobodę świadczenia usług i niedyskryminacji tak natomiast zasada kraju pochodzenia została właśnie gmina została przyjęta przy środkiem w tej dyrektywie, ale właśnie zostało uznane potwierdzone to co jest tak co było zagwarantowane od samego początków za wszelka etatowych, że usługodawca ma swobodę świadczenia usług no, tyle że pojawił się dodatkowo okoliczność mianowicie, gdzie płaci podatki, a jak co to znaczy kiedy, a jego kontekst jest nie np. 2 tygodnie na 2 lata, a i tak innych dodatkowych rozważań, a zatem do tej pory ciągle jeszcze świadczenie usług innego kraju do drugiego kraju członkowskiego nie jest aż tak proste jak świadczenie usług 1 województwa do drugiego województwa w Polsce no taki właśnie ty ostatecznie przyjmowano tę dyrektywę Bolka Steina to właśnie to i wprowadzenie tej zasady swobody świadczenia usług i niedyskryminacji oznaczało, że żadne państwo członkowskie nie może dyskryminować usługodawcy innego kraju, lecz powinno gwarantować mu prawo do świadczenia wykonywania usług do ograniczenia tego prawa mogą znaleźć zastosowanie zasady konieczności proporcjonalności jedynie w przypadkach dotyczących bezpieczeństwa zdrowia porządku publicznego ochrony środowiska tak tak mu wśród opisującym Alicja powiedzieć ostateczna wizja dość opady, a w bardzo takie ekstremalne w jaki sposób zasadę, która dotyczy swobody świadczenia usług było interpretowane co nadawała w w praktyce np. te okazało się, że większości w rzeźni w Niemczech pracują ludzie, którzy świadczą nie tylko pracują czy są zatrudnieni na podstawie miejscowego prawa pracy, ale świadczą usługi i są także nie pracownikami delegowanymi to znaczy firma podpisuje kontakty z o kimś, kto gwarantuje a przepływ pracowników, którzy wykonają usługi w związku z tym, że nie podpisywały usługi z polskimi dostawcami, którzy przyjeżdżali tam po prostu świadczyli usługi w tym rzeźnia właśnie, wykonując dokładnie to samo co wykonywali, gdy byli zatrudnieni, ponieważ przybrało tak ogromną skalę, że zostało zauważone zarówno przez związki zawodowe, jaki przez władze no to wówczas pod sprawiły się pytanie, jaką płacą oni utrzymują czy mają gwarantowane te wszystkie świadczenia wtedy związki zawodowe zarówno niemieckie, aczkolwiek ciekawe jest to, że również związki cały Polski domagały się, żeby jednak ci pracownicy mieli pełnię praw takich jak mają w Niemczech nie takich mamy w Polsce, więc zaczęła się kolei wtedy wtrąca się znowu pojawiło się hasło tak właśnie pojawiło się wtedy hasło w Polsce przez polskie związki zawodowe eksponowane, a ta sama płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu tak mniej więcej w dotarciu na dyskusję o pracownikach delegowanych, którzy byli oddelegowani do pracy z innego kraju bardzo często byli zakwaterowani w warunkach urągających normalnym warunkom, które można było oczekiwać kogoś, kto chce mieszkać na stałe wiązało się dostępne to były osoby, które chciały przyjechać popracować zarobić cieplej więcej jak najmniej wydawać na na mieszkanie i zwrócić się po relatywnie krótkim czasie do swojego miejsca pobytu i w związku z tym my te wszystkie dodatkowe świadczenia nie była tak ważne ważne liczyło się to jak wiele otrzyma bezpośrednio swojego wynagrodzenia i to budziło sporo kontrowersji zarówno na rynku pracy w krajach zachodnich jakichś związków zawodowych w sposób dość na plan, ale też był inny przypadki jednak 3 żeby, żeby podać się o też dość skrajny przykład Otóż, ponieważ przez pierwszy lata nie było swobody przepływu pracowników no to część osób zdecydowała się, żeby założyć cie firmę ktoś nazywała powiedzmy Jan Kowalski usługi budowlane i jako właściciel firmy wykonywał spółki budowlane co znaczy budował czy pracował na budowie Nord na niektórych budowach większość pracowników jest nie wszyscy to byli tacy, którzy świadczyli właśnie tego typu usługi, choć byli rejestrowani na lokalnym gruncie w związku z tym mgły niemożna było powiedzieć, że to są jakieś się nielegalne działania, ale były też przypadki, że firmy, które powstawały z były firmami w formie spółki, która miała rejestrowanym właścicieli spółki takich właścicieli było dużo by to sami budowlańcy, ponieważ byli właścicielami spółki to sami wykonywali też pracę na rzecz spółki, czyli przyjeżdża autobus na budowę ci nowi pracownicy się rejestrować jako współwłaścicieli spółki o następnych ta spółka wykonywała KCI właścicielem pomagali spółce to wykonać ale kiedy spółka liczyła kilkaset osób no to władze zaczęły podejrzewać, że coś nie tak to znaczy, że fakt, że spółka zatrudnia tylko prezesa sekretarkę księgową oraz ma samych właścicieli, którzy pracują na budowach no to powodowało jakieś tam akcję większość tych rzeczy większość takich sytuacji praktycznie po ulicach od naszego przystąpienia, a nie może jeśli nie zniknęła to bardzo osłabła, aczkolwiek domagają się tej zasady równa płaca za taką samą pracę w tym samym miejscu ciągle jest żywa i Marta np. wpływ na sektor transportowy no bo kierowcy są zatrudnieni w jakimś kraju, ale świadczą usługi międzynarodowe to znaczy wsiadają ciężarówka i przejeżdżają przez kilka państw i wówczas powstaje pytanie czy oni otrzymują taką samą płacę jako czołowy kierowca tego kraju, do którego jest gotowe, a co więcej poseł pytanie czy w kraju, w którym są w tranzycie otrzymują taką samą płacę jak pociąg kierowca z tego kraju i zaczyna to być dość skomplikowane, ale zasada jest właściwie taka, że ktoś wykonuje pracę na terenie danego kraju powinien otrzymywać wynagrodzenie powinien podlegać prawu pracy wszystkim zasadom, które stosowane są w tym właśnie pańskie to jest ciekawy temat do kultury może kiedyś poświęcimy jeszcze oddzielną audycje, bo kwestia i dyrektywy o pracownikach delegowanych dodatkowo właśnie tego pakietu transportowego to były ogromne emocje, bo jak wiemy w Polsce szczególnie jeśli chodzi właśnie transport mnóstwo firm powstało po wejściu do Unii Europejskiej mówiło się nawet, że polscy przedsiębiorcy zajmujący się transportem czy Miki Rami przejęli jakąś 14EURpejskiego rynku próby ograniczania działalności budziły ogromne emocje, ale czy to wszystko co pan nam właśnie do tej pory powiedział nie pokazuje, że albo pewne rzeczy zostały nieprzewidziane albo nie zostały najlepiej uregulowane skoro można było tworzyć różnego rodzaju też takie fikcyjne sytuacje jak chociażby te też spółki i czy w ogóle jest nie jest także no od tamtego czasu, bo mówimy przecież o początkach polskiej obecności w unii to poprawiono nie tylko rynek usług, ale w ogóle ten wspólny rynek i czy w ogóle to jest proces, który się może kiedyś skończyć czy zasadzie no będzie stale udoskonalany chociażby ze względu na pojawiające się czy to nowe formy firm jak np. teraz pora debata tzw. platformach czy nowych formach usług, które w ogóle zmieniają rynek czeka jeszcze do tego dochodzi praca typu online to znaczy zupełnie innym miejscu niższy jest przedsiębiorstwo to znaczy nie musi i to nie tylko o oddalone geograficznie w tym sensie, że się w domu, ale będą może być w innym kraju i w związku z tym to też zmienia sytuacji, ale będzie tak po pierwsze, chcę inne gospodarki też mają różne ograniczenia i trzeba powiedzieć, że były w stanach Zjednoczonych w niektórych Stanach są dość inne przepisy to świat ikony inne przepisy czy też utrudniają świadczenie usług o firmie, która jeszcze można to nawet w sąsiednim stanie przed w przypadku usług prawniczych jest bardzo dużo ograniczeń tego typu, żeby świadczyć usługi w innym stanie, czyli również ten kraj sam zjednoczony nie są takim w pełni jednolitym rynkiem tylko są pewne rozbieżności one nie są istotne i zresztą było tak samo te wszystkie przykłady, gdy podawałem dotyczą sytuacji dość ekstremalnych oraz dotyczy przede wszystkim okresu naszego wchodzenia tego procesu stopniowego wchodzenia otwierania się na wszystkie swobody ich dlatego co trwało takim opóźnieniem, ale zawsze będą jakieś trudności np. język, który używamy w Polsce, a i może być przeszkodą, żeby świadczyć usługi w sąsiednim kraju, bo tam moi ten język jest mało znany to język sposób przeszkodą to samo dotyczy niektórych innych wymogów, które są całkiem naturalne, ale w swojej masie w podstawowej tych założeniach pan jednolity rynek spełnia swoją funkcję i powoduje, że rynki poszczególnych państw są bardzo ze sobą zintegrowane padam oczywisty przykład Wielkiej Brytanii dopiero teraz zaczynają dostrzegać, że bycie poza jednolitym rynkiem to nie jest tylko kwestia, że ewentualnie mogą być cła, bo w sprawie ceł Unia i wielka Brytania się dogadały to znaczy nie ma żadnych obciążeń o charakterze granicznym, ale trzeba wypełnić dokumenty i to jest ogromne utrudnienie te pojawiają się różnice standardy chcę mieć potwierdzenie, że standard, który obowiązuje pan jest standardem może być akceptowany w Europie i to nawet Brytyjczycy mogą zrobić, bo zatrudnią po prostu Radkowi osoby, ale zauważyli, że wśród partnerów europejskich istnieje niechęć, bo poco kupować od brytyjskiej firmy kondukt podobny, jeżeli można go kupić bez żadnych komplikacji o charakterze biurokratycznym wypełnia dokumentów z kraju, który należy jednak tego rynku jednolity rynek okazał się po prostu, a wielkim obszarem gospodarczym, gdzie ilość utrudnień w charakterze granicznych granicznym i biurokratycznym jest dużo mniejsza i w rezultacie dużo łatwiej odpowiedzialność społeczną ale kiedy rozmawiałem już przez panią komisarz Elżbietą Bieńkowską, która m.in. zajmowała się wspólnym rynkiem to praktycznie w każdej rozmowie mówiła jak pytałem, jakie jest cel, jaki jest marzenie, jakie sobie stawia zadanie mówi chciałabym w końcu zbudować wspólny rynek rozumiem, że chodzi po prostu o to, że mimo wszystko ciągle państwa członkowskie w jakiś tam obszarach dziedzinach no trzymają się swoich norm przy swoich certyfikatów czy jakichś swoich zezwoleń no i tu jeszcze jest sporo do zrobienia i oczywiście, że jest sporo do zrobienia jest po problemów wiążącej się z takim choćby procedurą administracyjną, żeby podać przykład, jeżeli ktoś kupuje wycieczkę te na wczasy z biura, które położone poza poza naszym krajem PEC kupić w Berlinie jest tańsza oferta chcemy niemieckiej, a jedzie nawet do tego samego złotego, ale co się wydarzy nie tak, bo spóźnił się samolot albo samolot spóźnił albo hotel okazał się być przepełniony albo nie było zgodne z ofertą, czyli nie do końca tak wówczas powstaje pytanie, gdzie taki konsument, który i jest mieszkać w kraju innym niż usługodawca, gdzie właśnie skarżyć, do którego sądu czy ma iść do sądu np. jest dziś też byli nie do sądu niemieckiego, ale ten musi wypełniać dokumenty po niemiecku i to może być ogromną ogromnym kłopotem, żeby spędzić sporo czasu w odniesieniu do kwoty, która być może nie jest Warta wysiłku, żeby uczyć, więc to są rzeczy, które wiążą się z faktem, że mamy po my 27 krajów każdy z tych krajów własny system, a gospodarczy na własny system sądownictwa własny system administracji może z tym wymogi i to co by Unia europejska zapewnia to jest to, żeby nie było dyskryminacji, ale to nie eliminuje różnych problemów technicznych no język w każdym kraju może być inny no i czasie z tym pogodzić, że jeśli jedziemy do Hiszpanii świadczyć usługi to musimy móc się komunikować w języku, którym nasz klient rozumie do jeszcze innym na koniec by, bo to na początku pan chciał podkreślić ale, gdybyśmy właśnie mogli wprowadź ocenić, jaki wpływ dla Polski po tych 18 już ponad latach członkostwa daje obecność na wspólnym rynku no bo najczęściej mówi tyle nam przez te lata dostaliśmy z budżetu unijnego tyle zapłaciliśmy tam składki to w sumie na plusie jesteśmy tyle tyle miliardów czy można w ogóle szacować na jakim plusie jesteśmy z powodu bycia na wspólnym rynku czy wystarczy spojrzeć na skalę eksportu Polski do Unii Europejskiej co się wydarzyło na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu lat, a naszego członkostwa i to we wszystkich obszarach w tym np. w rolnictwie, a pamiętajmy, że w rolnictwie dochodzą dodatkowe wymogi zawsze sanitarne Epidemiologicznej to jest ze zwycięzcą dość duży kłopot Polski eksport artykułów rolno-spożywczych no wzrósł w sposób te nie w wyjątkowych również, jeżeli wstrzymamy się przykładu, który obciął pan wspomniał wcześniej mianowicie transportu trzeba powiedzieć, że w Cannes sporcie międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej w momencie członkostwa udział polskich firm był bliski zeru, a teraz jest prawie 1 czworga co się stało patrzy okazało się, że jest możliwe mimo różnych ograniczeń, które występują mimo różnych trudności, które się wiąże nadszedł w kabotażu, a czy zatrudnianiem kierowców czasem pracy wtedy dalej polscy przedsiębiorcy w tym obszarze i Polsce polskie firmy i choć często to firmy też własności zagranicznej, a nie tylko własności polskiej, ale z polskimi kierowcami psy ze testowany w Polsce tu płacący podatki, a no uzyskała 14, bo europejskiego rynku to jest ogromny wpływ na pozytywny na polską gospodarkę i ogromny sukces bieżący się właśnie sprzecznością jednolitego rynku także to się da w sposób obiektywny policzyć, ale przede wszystkim są korzyści, które się ciągną długofalowo niezależnie od tego czy kiedy Polska będzie otrzymać pieniądze spływ z funduszy europejskich, a w momencie, kiedy będzie krajem bardziej zamożnym w sposób naturalny będzie trzymać ich mniej tak jak każdy inny bardziej zamożne państwo UE europejskiej, ale udział w jednolitym rynku będzie dawał ciągle szansę polskim firmom, żeby zarobić na tym rynku i przyczynić się do Boga nie tylko tej firmy, ale obok stoi na sztukę pilotem pamiętajmy nie tylko w trzydziestą rocznicę wspólnego rynku bardzo dziękuję za rozmowę z nami dzisiaj pan dr Jarosław Pietras były minister do spraw europejskich były dyrektor generalny w sekretariacie generalnym rady Unii Europejskiej obecnie ekspert dekret artes Center w Brukseli bardzo dziękuję za rozmowę ja dziękuję będąc w dobrej nocy podziękowania dla Małgorzaty Wólczyńskiej, którą audycję wydawała Maciej Zakrocki usłyszymy jutro o tej samej porze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MACIEJ ZAKROCKI PRZEDSTAWIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA